The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 11 | NUMBER 6 | 2012 |
O nas
Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki


Zjazd 2010 PDF 43696B WhoIsWho
Konferencje
Tribologia

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

Biuletyn
Linki
Mail
Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej
Instytut Lotnictwa


Constant

Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto:
Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 328 659 B.
Nasz adres:
Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT
Stanisław PYTKO
Honorowy Prezes PTT

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

  


Member of the
International Tribology Council

   

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


13 maja 2013 odbędzie się XII Konferencja; „Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych”; KOMUNIKAT nr 1, Łódź 2013: doc 96768 B i pdf 140374 B

Publikacje Artykułów od 1993 r do 2010 r:
Od I do X Jubileuszowej Konferencji
„PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH”
pod Redakcją Jana Burcana

/X-Burc-PUBS/ 286 plików, 212 344 939 B

/X-Burc-PUBS/XJubileuszowaKonferencja 13-14 V 2010
10 Jubileuszowa Konferencja - Materialy.pdf 21 522 267 B
10 Jubileuszowa Konferencja - Program.pdf 17 848 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/ 284 pliki, 194 804 464 B
/X-Burc-PUBS/Archiwum/7/ Tribologia 10-11 maja 2005 r; 23 pliki, 9 897 578 B
Słowo wstępne.pdf 342565 B
Strony Pierwsze.pdf 189115 B
Strona Iubileuszowa.pdf 46315 B
Spis tresci.pdf 274320 B
Lista autorow.pdf 110025 B
Janusz Cwanek at.al: "Struktura Geometryczna Powierzchni Cementu i Trzpieni Protez Wellera" 435919 B
Dorota Kozanecka at.al.: "Eksperymentalna Identyfikacja Chcarakterystyk Wykonawczych Aktywnego Łożska Magnetycznego o Różnej Strukturze Rdzeni" 440796 B
Jadwiga Janowska: "Zastosowanie Mikroskopu Sił Atomowych do Badania Własności Materiałów" 397255 B
Anna Walicka at.al "Rozkład Ciśnienia w Szczelinie Łożyska Porowatego z Wyciskanym Filmem Płynu Newtonowskiego" 508479 B
Jan Burcan: "Nietypowe Łożyskowanie Ślizgowe" 828746 B
Jan Burcan, Anna Sławińska, Radosław Bednarek: "Wybrane Charakterystyki Pasywnych Wzdłużnych Łożysk Magnetycznych" 584102 B
Jan Burcan, Piotr Witosławski: "Badania Wstępne Momentu Tarcia w Endoprotezach Stawu Biodrowego" 490464 B
Anna Walicka at.al: "Rozkład Ciśnienia w Szczelinie Łożyska z Wyciskanym Filmem Płynu Potęgowego" 518059 B
Jan Burcan, Anna Sławińska, Radosław Bednarek: "Zmiana Wektora Indukcji Magnetycznej dla Różnych Kształtów Kształtów Powierzchni roboczej Czół Magnesów" 516550 B
Michał Styp_Rekowski at. al "Specjalne Toczne Pary Kinematyczne" 413515 B
Anna Walicka at.al: "Rozkład Ciśnienia w Szczelinie Łożyska Porowatego z Wciskanym Filmem Płynu z Naprężeniami Magnetycznymi" 506109 B
Aleksandra Langner at. al. "Stosowane Kryteria Stanu Granicznego Uszczelnień Czołowych Pracujących w Pompach Wirowych w Przemyśle Spożywczym" 365378 B
Edward Walicki at.al: "Analiza Spadków Ciśnienia w Przepływie Środka Smarnego Modelowanego Płynem Ostwalda na Wale w Łożysku Kulistym" 447511 B
Lidia Gałda at. al.: "Wpływ Mikrosterometrii Łożysk Ślizgowych na Odporność na Zacieranie" 566076 B
Edward Walicki at.al.: "Analiza Spadków Ciśnienia w Przepływie Środka Smarnego Modelowanego Płynem Binghama w Łożysku Kulistym" 450211 B
Janusz Lubaś: "Właściwości Tribologiczne Warstwy Powierzchniowej CRN w Warunkach Tarcia Mieszanego" 411484 B
Bogdan Warda: "Wpływ Kształtu Tworzących Zęba na Trwałość Zmęczeniową Zazębienia Przekładnicy Cykloidalnej" 430792 B
Krzysztof Siczek: "Współpraca Zaworu i Prowadnicy w Klasycznym i Magnetoelektrycznym Napędzie Zaworów" 622904 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/6/ Tribologia 2003; 101 plików, 100 202 580 B
/X-Burc-PUBS/Archiwum/6/1/: 37 plików, 30 563 747 B
Spis_Tr_4_2003.pdf 125414 B
Janina Adamus: "Zastosowanie Powłok Przeciwadhezyjnych" 1071624 B
Dionizy Biało, Marian Trzaska: "Zużycie Tribologiczne Powłok Kompozytowych Ni-P-Al2O3" 394615 B
Dariusz M. Bieliński: "Strukturalne Aspekty Tarcia Polimerów" 543845 B
Bieliński Dariusz, Ślusarski Ludomir, Lipiński Piotr, Turos Andrzej, Jacek Jagielski: "wpływ Implantacji Jonowej na Tarcie Polietylenu" 308776 B
Jan Burcan, Piotr Oszukowski: "Anatomiczne i Techniczne Uwarunkowania Powstawania Tętniaków Tętnic Łączących" 357682 B
J. Burcan, K. Siczek: "Trwałość i Niezawodność Łożysk Rozrusznika" 357682 B
Jan Burcan, Anna Sławińska: "Self Controllable Axial Magnetic Bearings" 357682 B
Manfred Chmurawa, Bogdan Warda: "Prognozowanie Trwałości Tocznych Węzłów Przekładni Cyclo z Korygowanym Zazębieniem" 357682 B
Janusz Cwanek, Włodzimierz Lubimow: "Struktura Geometryczna Powierzchni Zużytych Głów Endoprotez Wellera" 357682 B
Dymarski Czesław, Litwin Wojciech: "Badania Eksperymentalne Polimerowego Łożyska Smarowanego Wodą Okrętowego Wału Śrubowego" 357682 B
Marek Gawliński, Zbigniew Kasprzyk, Janusz Rogula: "Ocena Zdolności Utrzymania Warstwy Smarnej przez Mikroprofil Powierzchni Wału Współpracującego z Elastomerowym Uszczelnieniem" 660742 B
Bolesław Giemza, Tadeusz Kałdoński: "The Influence of Grases' Properties on Porous Bearings Work" 277238 B
Monika Gierzyńska-Dolna: "Biotribologia i Aplikacje Medyczne" 365668 B
Monika Gierzyńska-Dolna: "Procesy Tribologiczne w Węzłach Ruchowych Endoprotez" 583851 B
Jacek Gospodarczyk, Ryszard Marczak: "Kompozyty na Bazie Żywicy Fenolowo-Formaldehydowej o Zadanych Właściwościach Termoelektrycznych" 300246 B
Marian Grądkowski: "Wpływ Temperatury Węzła Tarcia na Aktywność Tribochemiczną Olejów Bazowych" 400446 B
Jacek Grzesik, Aleksandra Langner, Stanisław Nosal: "Uszkodzenia Uszczelnień Czołowych Pomp Wirowych Stosowanych w Liniach Rozlewniczych Piwa" 420048 B
Danuta Kotnarowska: "Wpływ Grubości i Twardości Powłok Akrylowych na ich Odporność na Erozję" 350667 B
Andrzej Kotnarowski: "Modyfikacja Właściwości Tribologicznych Olejów za Pomocą Nanoproszków Metali" 301050 B
Andrzej Kotnarowski, Romuald Makowski, Wladimir F. Piczugin: "Osobliwości Oddziaływania Materiałów Smarowych na Powierzchnię Metalu w Procesie Tarcia" 256135 B
Artur Król, Tadeusz Kałdoński: "Permeability of Porous Bearings at the Temperature of Normal Bearings Operation" 266638 B
Karol Krzemiński: "Modelowanie Matematyczne Łożyska Porowatego i Stosowane Uproszczenia" 304966 B
Maciej Kuchar: "Modelowanie Oporu Mijania Gałęzi Przesmyku" 395239 B
Wojciech Kucharczyk, Wojciech Żurowski: "Odporność na Zużycie Ścierne Hybrydowych Laminatów Termoutwardzalnych o Właściwościach Ablacyjnych" 315661 B
Piotr Lacki: "Wpływ Tarcia na Nierównomierność Odkształceń Wyrobu w Procesie Kucia Swobodnego" 452473 B
J.I. Łubiński, K. Druet, S.Grymek: "Postacie Samowzbudnych Drgań Ciernych Podczas Tarcia Ślizgowego Przejawem Właściwości Dynamicznych Tribometru" 2195443 B
J.I. Łubiński, K. Druet, W. Serbiński: "Badania Tribologiczne w Warunkach Posuwisto-Zwrotnego Ślizgania Stopu AK12 (AlSi13Mg1CuNi) po Obróbce Laserowej w Warunkach Kriogenicznych" 325454 B
Ryszard Marczak, at.al.: "Metody Badania Smarności i ich Rozdzielczość" 245484 B
Ryszard Marczak, at.al.: "Współczynnik Tłumienia Amplitudy Sygnału Emisji Akustycznej jako Miara Aktywności Powierzchniowej Dodatków Smarnych" 747393 B
tribologia_4-2003.pdf 7622986 B
tribologia_4-2003_1.pdf 2786909 B
tribologia_4-2003_02.pdf 616926 B
tribologia_4-2003_03.pdf 536822 B
tribologia_4-2003_04.pdf 225900 B
tribologia_4-2003_05.pdf 1955988 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/6/2/: 44 pliki, 59 854 136 B
Spis tresci.pdf 261911 B
Janusz Dasiewcz, Zbigniew Pawelec: "Ślizgowy Termoutwardzalny Kompozyt Metalożywiczny na elementy Łożysk Poprzecznych" 246564 B
Jolanta Drabik, Ewa Pawelec, Janusz Janecki: "Charakterystyka Biodegradowalnych Baz Olejowych Ekologicznych Smarów Plastycznych" 300793 B
Eugene Feldshtein: "Modelowanie Fizyczne Procesów Zużycia Noży z Materiałów Supertwardych" 2695971 B
Jadwiga Janowska, Zenobia Rżanek-Boroch, Magdalena Ekwińska: "Zastosowanie Mikroskopu Sił Atomowych do Badania Własności Tarciowych Ultracienkich Powłok" 499256 B
Wiesław Leszek: "Rozważania nad Podstawami Tribologii. 2. Procesy Dyferencjacji i Interegracji wiedzy Tribologicznej" 181257 B
Wiesław Leszek: "Rozważania nad Podstawami Tribologii. 3. Wspóldziałanie Tribologii z Naukami Przyrodniczymi" 195624 B
Anna Matuszewska, Marian Grądkowski: "Badanie Roli Dodatków AW/EP w Przemianach Warstwy Wierzchniej przy Obciążeniu Zacierającym" 1723546 B
Remigiusz Michalczewski, Witold Piekoszewski, Marian Szczerek: "Wpływ Dodatków Aw/Ep na Powierzchniową Trwałość Zmęczeniową elementów z Powłoką TiN " 1547459 B
Jarosław Molenda, Marian Grądkowski: "Tribochemiczne Oddziaływania pomiędzy Dialkilotiofosforanem Cynku oraz 3-Allkiloksy-1,2-Propanodiolem" 334705 B
Karol Nadolny, jarosław Selech, Przemysław Tyczewski: "Zmiany Struktury Geometrycznej Powierzchni Powstałej Podczas Testów Zużyciowych" 3081149 B
Karol Nadolny, Przemysław Tyczewski: "Eksperymentalne Wyniki Badań Jednoczesnego Zużycia Mechaniczno-Ścierno-Korozyjnego" 255007 B
Antoni Neyman, Paweł Romanowski, Leszek Dąbrowski: "Węzły Cierne Stabilizatora Pola Operacyjnego Serca" 615528 B
Stanisław Nosal, Jan Grześkowiak: "Wykorzystanie Współczynnika Tarcia do Oceny Odporności na Zużycie Żeliwnego Skojarzenia Ślizgowego" 242020 B
Edyta Osuch-Słomka, Marian Grądkowski: "Wpływ Zawartości Napełniacza na Właściwości Tarciowe Kompozytów Poliuretotetetrafluoroteflonu" 244959 B
Zbigniew Pawelec, Paweł Dasiewicz: "Analiza Przydatności Proszków Metali i Stopów jako Napełniaczy Ślizgowych Kompozytów Polimerowych" 561343 B
Paweł Piec, Grzegorz Zając: "Wspomaganie Komputerowe Analizy Procesu Tarcia" 1087394 B
Witold Piekoszewski, Waldemar Tuszyński: "Właściwosci Przeciwzużyciowe, Przeciwzatarciowe i Trwałość Zmęczeniową Węzła Tarcia jako Efekt Rodzaju i Stężenia Dodatków Smarnościowych w Oleju" 780494 B
Tomasz Rochatka, Wiesław Zwierzycki: "Rozwinięcie Idei M.M. Chruszczowa Wersja Współczesna" 281276 B
Elżbieta Rogoś: "Wpływ Uzdataniania na Właściwości Tribologiczne Olejów Sprężarkowych" 325376 B
Elżbieta Rogoś, Andrzej Urbański, Joanna Karaś: "Właściwości Tribologiczne Siarkowanych Olejów Roślinnych" 358485 B
Jan Sadowski, Leszek Sarnowicz: "Badania Kalorymetryczne składowej Cieplnej i Mechanicznej Oporów Tarcia" 257570 B
Piotr Sadowski: "Badanie Odporności na Zużywanie Ścierne Wybranych Gatunków Staliw" 339288 B
J. Senatorski, B.Siepracka: "Zapobieganie Tribokorozji przez Obróbkę Cieplno Chemiczną" 258998 B
R. Siepracka, J.Szumniak, S.Stawarz: "Wpływ Rozwoju Osnowy na Właściwości Tribologiczne Kompozytów Ślizgowych z Dyspersją Teflonową" 1883233 B
Jan Sikora: "Badania Wytrzymałości Zmęczeniowej Panwi Ślizgowych Przy Wirującym Wektorze Obciążenia" 813475 B
Elżbieta Siwiec, Marian Grądkowski: "Wpływ Utleniania i Hydrolizy na Właściwości Smarne Oleju Słonecznikowego" 268160 B
Arkadiusz Stachowiak, Wiesław Zwierzycki: "Obliczanie Zużycia Korozyjno-Mechanicznego z Wykorzystaniem Teorii Pękania Materiałów" 204757 B
Michał Styp-Rekowski: "znaczenie Smarowania w Procesie Tocznej Pary Kinematycznej" 722381 B
Włodzimierz Sułek, Tomasz Wasilewski, Anita Bocho-Janiszowska: "Właściwości Tribologiczne Roztworów Monoglicerydów w Oleju Parafinowym" 217720 B
Tomasz Traskacz, Czesław Koziarski: "Metoda, Stanowisko i Badania Wstępne Własności Tribologicznych Chrząski Stawowej" 1259635 B
Włodzimierz Waligóra, Micahł Libera: "Ocena Nominalnej Trwałości Łożysk na Podstawie Badań Skróconych" 217416 B
Krzysztof Wierzcholski: "Tribology of Bone Tissue Culture in Bioreactor" 480266 B
Marek Wiśniewski, Michał Cichomski: "Identyfikacja Oporów Ruchu i Zużycia Powłok Niskotarciowych" 235716 B
Michał Wodtke: "Weryfikacja Modelu Hydrostatycznego Wpomagania Łożyska Nośnego Hydrogyneratora" 917480 B
Feliks Wojtkun: "Problem Zużywania Tribologicznego Staliwa w Niskich Temperaturach" 730874 B
Jacek Przepiórka, Marian Szczerek: "Wpływ Swobodnej Energii Powierzchniowej na Charakterystyki Tribologiczne Polimerowo-Metalowych Węzłów Tarcia" 241183 B
Marian Szczerek, Jacek Przepiórka: "Mechanizmy Zużycia Polimerowo-Metalowych Węzłów Tarcia" 371907 B
Andrzej Antoni Czajkowski: "Numerical Description of Working Parameters for Human Eliptcal HipJoint" 273633 B
Jarosław Sęp: "Trójwymiarowa Hydrodynamiczna Analiza Łożyska z Czopem ze Śrubowym Rowkiem" 210988 B
Tribologia 5_2003.pdf 19349763 B
Tribologia 5-2003p-1-282.pdf 12312216 B
Tribologia 5-2003p-283-394.pdf 4850693 B
Tribologia 5-2003p-395-470.pdf 2188270 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/6/3/: 20 plików, 9 784 577 B
Spis Tresci.pdf 96410 B
Adam Barylski: "Problemy Technologicznego Docierania Powierzchni Płaskich w Układach Jednotarczowych" 500893 B
Henryk Czarnecki: "Analiza Komputerowa Wytężenia Matariału w Obszarze Styku Nierówności w Procesie Tarcia" 466463 B
Jan Guzik, Artur Maciag: "Maszyna MT-1 do Badania Własności Tribologicznych ze Zmianą Nacisku Jednostkowego" 241911 B
Marek Jałbrzykowski at.al.: "Oddziaływanie Siarkoorganicznych Dodatków Smarowych z Warstwą Wierzchnią Ocynkwanych Blach Karoseryjnych" 886644 B
Krzysztof Karczewski, Stanisław Jóźwiak: "Nowe Odporne na Ścieranie Materiały na Osnowie Faz Międzymetalicznych z Układu Fe-Al Otrzymywane w Procesie Metalurgii Proszków" 1481999 B
Aleksander Kowal: "Sphere Movement Resistance in a Spherical Cap" 253534 B
Michał Libera: "Estymacja Powierzchniowej Trwałości Zmęczeniowej Łożysk Tocznych na Podstawie Stanu Warstwy Wierzchniej" 408043 B
Janusz Lubas: "Własności Tribologiczne Dwuskładnikowych Warstw Powierzchniowych Pracujące w Węzłach Tarcia" 227407 B
Arur Maciag, Wiesław Olszewski, Jan Guzik: "Czterokulowa Maszyna Tarcia Rozszerzenie Możliwości Badawczych w Warunkach Zmiennych Obciążeń" 561409 B
Aneta Mikulska: "Wpływ Składu Chemicznego na Zużywanie Tribologiczne Staliwa Typu Cr-Mo-V-CuNi w Niskich Temperaturach" 626972 B
Andrzej Miszczak: "Analiza Numeryczna Sił Nośnych i Współczynników Tarcia dla Przepływu w Szczelinie Poprzecznego Łożyska Ślizgowego" 374166 B
Andrzej Raczynski: "Niekonwencjonalne Metody Osadzania i Ustalania Łożysk Tocznych" 315833 B
Janusz Rogula: "Przyrost Energii Wewnętrznej Gumy Podczas Procesu Tarcia" 256491 B
Barbara Siepracka, Jerzy Szumniak, Sylwester Stawarz: "Korelacja Wyników z Aparatów Amslera i Testera T-05" 383272 B
Jacek Spałek: "Optymalizacja Smarowania Mechanizmu Obrotu Anteny Radarowej ze Względu na Kryterium Minimalizacji Strat Tarcia" 265411 B
Krzysztof Tubielewicz, Marek Kesy: "Technologiczne Problemy Obróbki Powierzchni Żeliwa Szarego" 1127032 B
Andrzej Szymon Waliszewski, Artur Dyba: "Badanie Korelacji między Właściwościami Ślizgowymi Cieczy Myjąco-Smarujących a ich Wskaźnikami Zwilżania Powierzchni Stalowej" 310697 B
Michał Wasilczuk: "Wpływ Wymuszeń na Postać Optymalnego Kształtu Szczeliny Hydrodynamicznego Łożyska Wzdłużnego" 532915 B
Hanna Wrzesińska, Zygmunt Rymuza, Karolina Małyska: "Nanomechanical Behaviour of Ultrathin Nitride Films Deposited on Silicon" 466323 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/5/ Tribologia 09-11 V 2001 r; 39 plików, 16 070 150 B
powitanie.pdf: " 461218 B
Strony Pierwsze.pdf: " 196052 B
Lista autorow.pdf: " 99894 B
Spis tresci.pdf: " 404360 B
Jan Burcan: "Lubrication of the Point Contact Area with Spinning Friction by Means of a Magneticaly Active Fluid "405131 B
Manfred Chmurawa, Bogdan Warda: "Modelowanie Trwałości Zmęczeniowej Węzłów Łożyskowych w Obiegowych Przekładniach Cycloidalnych" 281366 B
Manfred Chmurawa, Bogdan Warda: "Metodyka Prognozowania Trwałości Tocznych Węzłów Łożyskowych Przekładni Cycloidalnej" 253722 B
Andrzej Antoni Czajkowski, Janusz Cwanek: "Stress Ocuring in the Range of Wiberg Angle of Artifical Acetabulum of Human Hip Joint Dependend on Body Wight" 844795 B
Andrzej Antoni Czajkowski: "Friction Forcess for Synovial Fluid Unsymmetrical Flow in Human eliptical Joint Gap in Magetic Fluid" 312617 B
Zdzisław Gosiewski: "Elektrowrzeciono z Łożyskami Magnetycznymi - Podstawy Teoretyczne" 345280 B
Zdzisław Gosiewski, Krzysztof Falkowski: "Homeo Polarne Łożysko Magnetyczne z Magnesami Trwałymi" 313846 B
Jan Burcan, Jerzy Jankowski: "Teoria i Badania Łożyska z Trzema Hiperboloidalnymi Powierzchniami Roboczymi" 379573 B
Jadwiga Janowska: "Badania Warstw Wierzchnich Materiałów przy Pomocy Mikroskopii Skaningowej" 315884 B
Jan Burcan, Władysław Polechański, Anna Sławińska: "Jednostronne Łożyska Magnetyczne z Wysoko-Energetycznych Materiałów" 325423 B
Karol Krzemiński: "Łożyska Porowate z Kieszeniami Smarnymi" 250563 B
Wiesław Kaniewski: "Konstruowanie Łożyskowania Ślizgowego z Zastosowaniem Termohydrodynamicznej Teorii Smarowania (THD)" 200407 B
Czesław Dymarski: "Zespół Ślizgowo-Tocznego Łożyska Oporowego" 215091 B
Jan Burcan, Piotr Witosławski: "Określenie Obszrów Nieciągłości Momentu tarcia" 366674 B
Dorota Kozanecka: "Identyfikacja Paraetrów Dynamicznych Łożyska Ślizgowego" 557592 B
Michał Styp-Rekowski, Janusz Musiał: "Cechy Konstrukcyjne Niekonwencjonalnych Węzłów Łożyskowych" 265228 B
Ryszard Wolny: "Modyfikacja Własności Statycznych Zespołów Wrzecionowych Obrabiarek" 884395 B
Jan Burcan, Anna Sławińska: "Dwustronne Łożyska Magnetyczne Pasywne z Wysoko-Energetycznych Materiałów" 347821 B
Eugeniusz Mazanek: "Dobór Parametrów Technologicznych i Montażowych w Łożyskach Wieńcowych" 333281 B
Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Eugeniusz Mazanek: "Zagadnienia Obliczania Nośności Łożysk Tocznych Wieńcowych" 456871 B
Jan Burcan, Władysław Polechoński, Anna Sławińska: "Nowoczesne Materiały Magnetyczne i Możliwości ich Wykorzystania w magnetycznych Łożyskach Pasywnych" 292825 B
Jan Jaworski: "badanie Odporności na Ścieranie Wybranych Gatunków Niskostopowych Stali Szybkotnących (NSS)" 239660 B
Ranganthan G., Hilson Samuel Raj T., Mohan Ram P.V.: "Wear Characteristics of PM Rotors Used in Engines" 386242 B
Elżbiete Szwajczak, Janusz Cwanek: "Temperaturowy Aspekt Lepkości Maści Stawowej i Mazi Pseudosynowialnej na Bazie Kwasu Hialuronowego" 277682 B
Stanisław Strzelecki: "Maximum Oil Film Temperature of Tilting 3-Pad Journal Bearing" 401372 B
Jarosław Sęp, Janusz Cwanek, Włodzimierz Lubimow, Anna Kucaba-Piętal: "Problemy Modelowania Powierzchni Głowy Kości Udowej" 606527 B
Paweł Krasowski: "Smarowanie Poprzecznego Łożyska Ślizgowego z Uwzględnieniem Zmian Lepkości Oleju od Ciścienia i Pola Magnetycznego" 233131 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak, Mieczysław Prosnak: "Nietypowe Metody Protezowania przy Zniekształconych Wrodzonych lub Kikutach Patologicznych" 1125938 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak, Mieczysław Prosnak: "Zagadnienia Biernej Stabilizacji Stawów w Porażeniach Kończyn Dolnych" 1213493 B
Piotr Wanke: "Analiza Możliwości Eleminacji Węzłów Krytycznych na Przykładzie Skojarzeń Jednoimiennych" 291691 B
Krzysztof Wierzcholski: "Tribology of Human Joints Cooperating Surfaces in Magnetic Fields" 606617 B
Andrzej Pałżewicz: "Eksperymentalna Weryfikacja Założeń Teoretycznych di Nieizotermicznego Modelu Tarcia" 215935 B
Jan Burcan, Marcin Wich: "Model Stanowiska do Badania Rozkładu Sił w Stawach Kończyny Górnej" 266840 B
Wojciech Litwin: "Badania Łożysk Smarowanych Wodą Wału Śrubowego Małej Jednostki Pływającej" 453570 B
Włodzimierz Świderski: "Badania Numeryczne Łożysk Ślizgowych o Zdeformowanej Powierzchni Roboczej Panewki" 640143 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/4/ 12-14 V 1999; 33 pliki, 9 010 995 B
Strony Pierwsze.pdf 157080 B
Spis tresci.pdf 382031 B
Waldemar Oleksiuk, Jadwiga Janowska: "Doświadczalne Badania Tribologiczne; Wybrane Problemy Metodologiczne" 193345 B
Jadwiga Janowska, Waldemar Oleksiuk: "Metrologiczne Własności Systemu Badawczego" 201180 B
Danuta Kozanecka: "Promieniowo Aktywne Łożyska Magnetyczne Sterowane Cyfrowo" 305801 B
Mieczysław Korzyński, Waldemar Koszela: "Kształtowanie Reliefów na Powierzchniach Łożysk Ślizgowych Metodami Nagniatania" 200666 B
Krzysztof Wierzcholski: "The Determination of the Synovial fluid Viscosity on the Basis of the Measuered Friction Forces" 362120 B
Karol Krzemiński: "Dwuczęściowe Łożyska Porowate" 318865 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak: "Stopa Protezowa Typu SAH i jej Główne Formy Konstrukcyjne" 444412 B
Klaudiusz Lenik, Michał Paszeczko, Miron Czerniec, Tomasz Gorecki: "Eutektyczne Kompozyty Proszkowe do Kształtowania Łożysk Ślizgowych" 288376 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak: "Biomechaniczne Zasady Działania Protezy Kanadyjskiej" 258742 B
Jerzy Łunarski, Jarosław Sęp: "Właściwości Użytkowe Elementów Ślizgowych z Powierzchniową Warstwą Dwuskładnikową" 367730 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak: "Czynna Ręka Protezowa i jej Główne Układy Kinetyczne" 235371 B
Janusz Cwanek: "Badania Morfologii Powierzchni Chrząstki Stawowej z Wykorzystaniem Techniki Komputerowej" 353664 B
Michał Wasilczuk: "Metodyka Projektowania Hydrodynamicznego Łożyska Wzdłużnego w Oparciu o Optymalizację Kształtu Szczeliny Smarowej" 297406 B
Eugeniusz Sajewicz, Jan Ryszard Dąbrowski: "Tribologiczne Właściwości Wybranych Materiałów na Wypełnienia Stomatologiczne" 347126 B
Eugeniusz Sajewicz, Jan Ryszard Dąbrowski: "Tribologiczne Właściwości Materiałów na Wypełnienia Stomatologiczne" 347497 B
Michał Wasilczuk: "Porównanie Właściwości Hydrodynamicznego Łożyska Wzdłużnego z Wahliwymi Klockami z Łożyskiem Optymalizowanym" 245107 B
Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Eugeniusz Mazanek: "Wyznaczenie Charakterystyk Nośności Statycznej Łożysk Tocznych Wieńcowych za Pomocą Programów Komputerowych" 279223 B
Czesław Kundera: "Węzeł Uszczelniająco-Łożyskowy; Wybrane Problemy Drgań Osiowych" 286317 B
Stanisław Laber, alicja Laber: "Badania nad Modyfikowaniem Warunków Pracy Łożysk Ślizgowych Silników Spalinowych" 205361 B
Jan Burcan, Lucjan Józefowicz, Ewa Burcan, Radosław Bednarek: "Wpływ Cieczy Magnetycznie Aktywnej na Warunki Pracy Węzła z Tarciem Wiertnym" 374377 B
Jan Burcan, Krzysztof Siczek: "Zmiana Warunków Eksploatacyjnych Łożysk Ślizgowych Rozrusznika po Przeprowadzeniu Naprawy" 250772 B
Jan Burcan, Maciej Kuchar: "Wpływ Szczeliny Powietrznej na Tłumienie oraz Sztywność Magnetycznych Łożysk Wzdłużnych" 197389 B
Jan Burcan, Piotr Witosławski: "Stanowisko do Badań Momentu Tarcia Układu Ciernego Endoprotezy" 186812 B
Stanisław Krawiec, Zbigniew Lawrowski: "Badania Właściwości Tribologicznych Smaru Plastycznego Modyfikowanego Proszkiem PTFE i Miedzi" 271539 B
Bogdan Wiślicki, Jan Holincki-Szulc; "Magneto-Elektryczne Ciecze robocze: Możliwości Kształtowania Niektórych Właściwości Cieczy Roboczych" 254940 B
Janusz Musiał, Michał Styp-Rekowski: "Analitoczno-Eksperymentalny Sposób Określania Współczynników Tarcia Oporów Tarcia przy Tarciu Tocznym" 219187 B
J.E. Klemberg-Sapieha, S. Dahl, D. Rats, L. Martinu: "Nano-and Micro-Mechanical Characterization of Polycarbonate Surface Trated and Coated in Low Preassure Plasma" 311860 B
Leszek Dąbrowski, Michał Wasilczuk: "Zastosowanie Polimerowej Warstwy Ślizgowej Hydrodynamicznych Łożyskach Hydrogeneratorów "226302 B
Piot Wanke: "Konstytuowanie Niekonwencjonalnych Warstw Wierzchnich z Wykorzystaniem Tarcia" 217 540 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/3/ 15-16 V 1997; 38 plików, 20 034 842 B
Lista.pdf: 94867 B
strony pierwsze.pdf 151745 B
SpisTresci.pdf 364814 B
ANTOS1_p.pdf 238759 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak, Mieczysław Prosnak: "Rodzaje Węzłów Przegubowych Stosowanych w Protezach Kończyn Górnych" 289698 B
"Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych pod Redakcją Jan Burcana" 132684 B
Dariusz M. Bieliński, Andrzej Szkodziński, Włodzimierz Baryń, Ludomir Ślusarski, Marian Strączyński: "Zastosowanie Gumy w Skojarzeniach Ruchowych" 482299 B
Jan Burcan, Krzysztof Goliński: "Klasyfikacja Protez Kończyn Dolnych z Puktu Widzenia ich Węzłów Tarcia" 450548 B
Jan Burcan, Krzysztof Siczek: "Wyznaczanie Zużyciowych Charakterystyk Rozrusznika" 533648 B
Jan Burcan, Łukasz Wiktorek: "Pomiary Momentu Tarcia Łożyskowania Lampy Chirurgicznej" 229468 B
Jan Burcan, Marcin Nowacki: "Znaczenie Sposobu Rozwiązania Konstrukcyjnego Węzłów Tarcia w Stanowisku Roboczym dla Niepełnosprawnego, z Punktu Widzenia Uzyskiwania Małych Oporów Ruchu" 1555698 B
Janusz Cwanek, Henryk Kopecki, Maciej Kopkowicz, Andrzej Zygmunt: "Problemy Modelowania Struktury Nośnej Kompletnej Obręczy Biodrowej z Uwzględnieniem Stawu Biodrowego" 342068 B
Janusz Cwanek, Henryk Kopecki, Maciej Kopkowicz, Andrzej Zygmunt: "Problemy Modelowania Struktury Nośnej Kompletnej Obręczy Biodrowej z Uwzględnieniem Stawu Biodrowego" 342068 B
Marek Gawliński: "Uszczelnienie Elastomerowe-Wał jako Szczególna Para Cierna" 644554 B
Jerzy Girtler: "Trwałość i Niezawodność Łożysk Niekonwencjonalnych" 397236 B
Jadwiga Janowska: "Wpływ Metody Badawczej na Wyniki Wyznaczania Charakterystyk Tarcia Miniaturowych Łożysk Ślizgowych" 465263 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak, Mieczysław Prosnak: "Możliwości Ruchowe Kończyn Górnych Warunkowane Rodzajem Węzłów Przegubowych" 576540 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak, Mieczysław Prosnak: "Zewnętrzne Źródła Energii w Kinetycznych Węzłach Przegubowych Protez Kończyn Dolnych" 421077 B
Tadeusz Kałdoński: "Wpływ Rodzaju Dodatku Uszlachetniającego na Przebieg Procesu Samosmarowania Łożyska Porowatego" 485282 B
Tadeusz Kałdoński, Karol Krzemiński: "Właściwości Eksploatacyjne Łożysk Konwencjonalnych i Porowatych Zasilanych Olejem z Dodatkami Azotku Boru" 204543 B
Tadeusz Kałdoński: "Wpływ Niekonwencjonalnych Dodatków a-BN, SFR i Poly-Tfe na Właściwości Smarnościowe i Reologiczne Oleju Bazowego" 255665 B
Tomasz Karpiński, Edward Walicki, Anna Walicka: "Mechanical Parameters for a Multilobe Journal Bearing with Porous Wall" 662011 B
Andrzej Kulczycki: "Nowe Tendencje w Środkach Smarnych" 167071 B
Czesław Kundera: "Aktywny Węzeł Uszczelniająco Łożyskowy" 250512 B
Stanisław Laber, Alicja Laber: "Badania Wpływu Niekonwencjonalnych Dodatków Niskotarciowych na Trwałość Warstwy Granicznej Oleju Silnikowego CE/SF SAE 15W/40" 447119 B
Andrzej Raczyński: "Łożyskowanie wirników Przepływomierzy Turbinowych" 748608 B
Stanisław Strzelecki: "Symulacja Komputerowa Toru Środka Czopu Łożyska Wielopowierzchniowego Obciążonego Dynamicznie" 1549452 B
Stanisław Strzelecki, Wojciech Litwicki: "Charakterystyki Statyczne Hiperboloidalnego Łożyska Ślizgowego 2-powierzchniowego" 978592 B
Stanisław Strzelecki: "Metoda Obliczania Układu Łożyskowania Satelitów i Wirnika Przekładni Obiegowej" 933797 B
Stanisław Strzelecki, Jan Szkurlat: "Metoda Obliczania Łożysk Ślizgowych z Uwzględnieniem Ugięcia Wału" 1722373 B
Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Rupiński: "Integral Approaches for the Preassure Distribution of Power-Law Fluid in the Curvilinear Bearing with Squeze Film" 589048 B
Anna Walicka, Edward Walicki, Bogumił Raganowicz: "Mechanical Parameters of the Curvilinear Thrust Bearing Lubricated by Couple Stress Fluid" 618049 B
Edward Walicki, Anna Walicka, Dariusz Michalski: "The Influence of Wall's Porosity on Preassure Distribution in the Curvilinear Bearing Lubricated by Power-Law Fluid" 743576 B
Piotr Wanke, Edward Dreszczyk: "Wytwarzanie Wielostrefowych Warstw Tribologicznych na Czopach" 242347 B
Bogdan Warda: "Wpływ Luzu Promieniowego na Trwałość Zmęczeniową Promieniowego Łożyska Walcowego" 245230 B
Adam Wieczorek, Monika Gierzyńska-Dolna: "Symulator do Badań Trwałości Endoprotez Stawu Kolanowego Człowieka" 367695 B
Jan Wojdak, Paweł Sędlak: "Problemy Eksploatacji i Napraw Węzłów Łożyskowych Maszyn Rolniczych" 220282 B
Zbigniew Zalisz: "Zróżnicowana Efektywność Eksploatacyjnych Dodatków Przeciwciernych do Olejów Smarnych" 889116 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/2/ 09-10 V 1995; 33 pliki, 17 453 469 B
SlowoWstepne.pdf 203398 B
Spis tresci.pdf 342978 B
Strony pierwsze.pdf 316621 B
Andrzej Bator, Witold Piekoszewski, Marian Szczerek, Waldemar Tuszyński, Marek Wiśniewski: "Badania Porównawcze Własności Tribologicznych Materiałów Ceramicznych" 1008537 B
Jan Burcan, Andrzej Jezierski: "Automatyczna Regulacja Układu Zasilania Łożyska Wzdłużnego" 799356 B
Mieczysław Korzyński, Janusz Cwanek: "Próba Komputerowej Symulacji Pracy Stawu Biodrowego" 305136 B
P. Kopcansky, J. Kovac, I. Sargankowa, M. Koneracka, V. Kellnerova, H. Horvath, V. Svidron, T. Tima: "Magnetic and Magnetic Flux Exclusion Properties of Susperconductive/Fine Ferromagnetic Powder Composites" 362762 B
Alcja Laber, Stanisław Laber: "Własności Smarne Olejów Przekładniowych Modyfikowane Dodatkami Miedziowymi" 585098 B
Walenty Osipiuk, Jerzy-Andrzej Nowakowski: "Możliwości Wykorzystania Właściwości Reologicznych Metali w Łożyskowaniach" 359037 B
Zygmunt Rymuza: "Mikrołożyska" 1089047 B
Michał Styp-Rekowski: "Wybrane Zagadnienia Łożyskowania Pojazdów Jednośladowych" 236119 B
Wolny Ryszard: "Rozdział Parametrów Konstrukcyjnych Zespołu Wrzecionowego Obrabiarki" 609879 B
Jan Burcan, Jerzy Girtler: "Podejmowanie Decyzji Eksploatacyjnych przy Znanej Wiarygodności Diagnozy o Stanie Technicznym Łożysk i Urządzeń" 319911 B
Jan Burcan, Petr Kpoeansky, Martina Koneracka, Krzysztof Krzanowski, Maria Sobczak, Vlasta Zavisova: "Badania Eksperymentalne Węzłów Łożyskowych Smarowanych Cieczami Magnetycznie Aktywnymi" 300562 B
Leszek Dąbrowski, Michał Wasilczuk: "Uwagi na Temat Dokładności Modeli Obliczeniowych Hydrodynamicznych Łożysk Wzdłużnych.Biomechaniczne" 891631 B
Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Eugeniusz Mazanek: "Problematyka Wyznaczania Dopuszczalnych Obciążeń Łożysk Tocznych Wieńcowych" 855116 B
Zbigniew Gosiewski, Tomasz Grzegorczyk: "Banai Modelowe Łożyska Magnetycznego" 551800 B
Jan Burcan, Wojciech Jabloński: "Własności Tribologiczne Smarów z Dodatkiem Metalonu" 324417 B
Jadwiga Janowska: "Analiza Metrologiczna Wyników Badań na Przykładzie Łożysk Ślizgowych" 441233 B
Krzysztof Jaworek, Bartosz Jędrzejewski: "Kinetyka Stawu Biodrowego i Kolanowego Podczas Normalnego Chodu Człowieka" 661642 B
Jan Kiciński: "Niekonwencjonalne Metody Obliczania Węzłów Łożyskowych" 1255325 B
Andrzej Kulczycki: "Problemy Stosowania Dodatków Eksploatacyjnych" 361522 B
Zbigniew Lawrowski: "Bezobsługowe Łożyska Ślizgowe" 574514 B
Jan Burcan, Jerzy Lewandowski, Krzysztof Siczek: "Wykorzystanie Analizy Luzów Łożyskowych w Profilaktyce Stanów Awaryjnych Maszyn" 294508 B
Jerzy Łunarski, Jarosław Sęp: "Układy Łożyskowe z Czopem z Powierzchniową Warstwą Dwuskładnikową" 267671 B
Jan Guzik, Ryszard Marczak: "Istota, Model i Możliwości Wykorzystania Zjawiska Garkunowa w Technice" 603426 B
Jerzy-Andrzej Nowakowski, Walenty Osipuk: "Problemy Realizacji Napięcia Wstępnego Jednorzędowych Łożysk Tocznych Poprzeczno-Wzdłużnych" 448412 B
Marek Paściak, Maciek Doniec, Ryszard Wąsik: "Materiałowe Powikłania Endoprotezoplastyki Stawu Biodrowego" 404977 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak Mieczysław Prosnak: "Hydrauliczne i Elektryczne Węzły Przegubowe w Protezach Kończyn Dolnych" 534497 B
Jan Burcan, Elżbieta Łuczak Mieczysław Prosnak: "Biomechaniczne Aspekty Działania Przegubowych Węzłów Protez Kończyn Dolnych" 866217 B
Jan Szkurlat: "Tribologiczne Aspekty Zmniejszenia Oporów Ruchu w Węzłach Tarcia Układu Tłokowo-Korbowego" 194172 B
Stefan Waczyński: "Łożyskowanie Wałka z Zastosowaniem Kośnych Łożysk Tocznych oraz Elementu Sprężystego" 328443 B
Edward Walicki at. al.: "Parametry Mechaniczne Wielokrzywkowego Łożyska Stożkowego Smarowanego Ferrocieczą" 754385 B

/X-Burc-PUBS/Archiwum/1/ 17 plików, 22 134 634 B Zbiór Prac Konferencyjnych 1993 r
Spis tresci.pdf 697637 B
Strony Pierwsze.pdf 186813 B
Burcan.pdf 1699278 B
Jan Burcan: "Charakterystyki Węzłów Łożyskowych Odciążonych Polem Magnetycznym" 2107612 B
Jan Burcan, Krzysztof Krzanowski, Stanisław Kuncman: "Metody i Wyniki Badań Miniaturowych Układów Łożyskowych" 1538617 B
Leszek Dąbrowski, Olgierd Olszewski, Michał Wasilczuk: "Wykorzystanie Odkształceń w Hydrodynamicznych Łożyskach Wzdłużnych" 1730498 B
Jan R.Dąbrowski: "Aspekty Tribologiczne w Endoprotezoplastyce" 1598718 B
Jadwiga Janowska: "Wpływ Metody Wyznaczania Krzywych Stribecka na ich Przebieg Wyznaczania w Badaniach Miniaturowych Łożysk Ślizgowych" 1221576 B
Bogumił Konodyba-Szymański, Szymon Salomon: "Badanie Wpływu Modernizacji na Niezawodność Ciągarek Typu SAMP" 873749 B
Mieczysław Korzyński, Janusz Cwanek: "Zjawiska Zużycia w Stawie Biodrowym Człowieka" 1129425 B
Czesław Kowalczyk, Jerzy Lewandowski, Zdzisław Sobczak: "Wypadkowość w Systemach Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Technicznych" 1287520 B
Jan Krysiński, Dorota Kozanecka, Zbigniew Kozanecki: "Gazowe Łożyska Dynamiczne i Zintegrowany Napęd w Budowie Wysokoobrotowych Maszyn Przepływowych Małej Mocy" 2020667 B
Józef Matuszek, Wiesław Czader, Marek Czernek: "System Komputerowego Wspomagania Doboru Łożysk" 1030413 B
Marek Pawlak: "Zastosowanie Systemu Ekspertowego w Planowaniu Procesu Naprawy" 1298870 B
Jarosław Sęp: "Powierzchniowe Warstwy Kompozytowe jako Metoda Modyfikowania Właściwości Tribologicznych" 1009492 B
Marian Szczerek, Marek Wiśniewski: "Warstwy Ceramiczne w Układach Łożyskowych" 1837036 B
Krystyna Wasińska: "Wartościowanie Ergonomiczne Układu Człowiek-Obiekt Techniczny Otoczenie" 866097 B

Chronicle
Kronika

Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
Wspomnienia o Profesorze Włodzimierzu Waligórze,
Wspomnienie o
Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze,
Wspomnienia o dr. Waldemarze Dmochowskim,
Wspomnienia o Profesorze Bolesławie Wojciechowiczu,

prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

Last modified:
2012-11-21

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżoneKonferencje - Wszystkie w pliku