Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Publikacja dofinasowana przez Komitet Badań Naukowych

Nr 2/2002

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr. 11101040-401040202504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł.

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezesSpis Treści :

Sosnowiec, 11.03.2002


ZAKŁAD BADAŃ WARSTWY WIERZCHNIEJ
oraz
POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNE
Oddział Śląski

Zapraszają
na

ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
nt. " Morfologia materiałów a ich właściwości w skojarzeniach ślizgowych
stosowanych w technice i medycynie"

Seminarium odbędzie się 24 kwietnia (środa) 2002 r. o godz. 11°° w Uniwersytecie Śląskim: Sosnowiec, ul. Śnieżna 2, sala 109.
W ramach Seminarium zostaną przedstawione referaty z zakresu będących w toku realizacji prac doktorskich oraz wystąpienie przedstawicieli f-my NanoFocus Messtechnik GmbH (Niemcy), prezentujące walory bezstykowych głowic laserowych w badaniach stereometrycznych:

1. Wpływ zmian budowy molekularnej i nadcząsteczkowej Chirulenu, wywołanych odkształceniem plastycznym i sterylizacją radiacyjną, na właściwości użytkowe biopolimeru panewek endoprotez - mgr Piotr Duda, ZBWW, KM UŚ, Katowice;
 1 a. Dyskusja.

2. Związek parametrów morfologicznych materiałów kompozytowych z właściwościami tarciowo-zużyciowymi węzła: potencjalny cylinder z AlMC/pierścień tłokowy z powłoką kompozytową - mgr Marek Grabowski, ZBWW, KM UŚ, Katowice;
 2a. Dyskusja.

3. Fast Optical 3D Metrology by means of Confocal and Autofocus Measurement Systems (z tłumaczeniem symultanicznym) - dr R. Brodmann, dr P. Kracik (RFN);
 3a. Dyskusja.

Na Seminarium zapraszają:
Sekretarz Śląskiego Oddziału PTTKierownik Zakładu Badań Warstwy Wierzchniej
dr Andrzej Posmykprof. dr hab. Jerzy Cybo


ITC Information
February 2002 (No.175)


1. An Apology

Due to a computer problem our www.itctribology.org website was out of order for the Christmas holiday period.

We would therefore be obliged if you could fax or email any news you wish to have incorporated in the next ITC Information Sheet and - above all - details of forthcoming international meetings.

2. 2001 Tribology Gold Medal Winner

Professor Dr-Ing Wilfried J Bartz, one of the world's best known and highly regarded tribologists, received the 2001 Tribology Gold Medal from His Excellency Sir Paul Lever KCMG at a ceremony at the British Embassy in Berlin on Monday 4th February 2002.

The presentation of the Parchment and Gold Medal was followed by a luncheon at the Embassy, hosted by Mr Julian Farrell, Counsellor Research and Technology. Amongst those present were Dr Klaus Dobler, Engineering Director of Robert Bosch GmbH and President of the German Tribology Society (GfT); Professor H Peter Jost, President of the International Tribology Council and Professor Dieter Wissussek of the University of Essen.

The ceremony can be seen on website: www.britischebotschaft.de/en/news/events/tribology_medal.htm


H.E. Sir Paul Lever KCMG (left), presenting Professor Bartz with the
2001 Tribology Gold Medal and Parchment.


   Contact
The European expert cluster for friction, wear and lubrication. A highly skilled consortium with twenty-two partners all over Europe


What is TRIBOLOGY?
The word tribology appeared in 1966. Tribology is a multidisciplinary science dealing with friction, wear, and lubrication of interacting surfaces in relative motion (as in bearings or gears).
Tribology finds applications in all industrial sectors including the aerospace, automotive, construction, biomedical, textile, optical, mining, petrochemical, machinery&tools, paper, transport, power generation, microelectronics, military, metallurgy, agriculture and food industries. It is a so-called 'enabling technology' that makes it possible to develop new products and processes.

MISSION

The mission of the European Virtual Tribology Institute is to bring together European competencies in the field of tribology to establish an integrated, powerful tool to improve the interaction between industry and tribology research and facilitate the transfer of technology and research results to industry and in particular SME's for quick exploitation.

Download VTI leaflet here (PDF, 300 kb)

VTI Manager
Roland Korbee
VITO - Flemish Institute for Technological Research
Boeretang 200, B-2400 Mol, BELGIUM
Tel direct: +32(0)14335670
Fax: +32(0)14321186
E-mail: contact@vti-europe.org

Austria
Institute for Micro Techniques and Precision Engineering, Vienna University of Technology (IMFT)
http://www.ifwt.tuwien.ac.at
Contact person:
Friedrich Franek friedrich.franek@TUWien.ac.at

Belgium
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
http://www.vito.be
Contact person:
Jan Meneve, jan.meneve@vito.be

Finland
VTT Industrial Systems (VTT)
http://www.vtt.fi
Contact person:
Aino Helle, aino.helle@vtt.fi

France
Ecole Centrale de Lyon (ECL)
http://www.ec-lyon.fr
Contact person:
Philippe Kapsa, philippe.kapsa@ec-lyon.fr

Germany
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
http://www.bam.de
Contact person:
Erich Santner; erich.santner@bam.de

Technical University of Munich (FZG)
http://www.fzg.mw.tum.de
Contact person:
Klaus Michaelis, michaelis@fzg.mw.tum.de

Dr.-Ing. Georg Wazau Mess- und Pruefsysteme GnbH (WAZAU)
http://www.wazau.de/en/home.html
Contact person:
Thomas Reinheimer, reinheimer@wazau.de

Optimol Instruments Prüftechnik GmbH (OPTINST)
http://www.optimol-instruments.de
Contact person:
JohannesEbrecht, johannes.ebrecht@optimolinstruments.de

Greece
Aristoteles University of Thessaloniki (AUTH)http://vergina.eng.auth.gr/eedm/
Contact person:
Konstantin Bouzakis, bouzakis@eng.auth.gr

Italy
Centro Sviluppo Materiali SpA (CSM)
http://www.c-s-m.it
Contact person:
Mario Tului, m.tului@c-s-m.it

The Netherlands
University of Twente (U-Twente)
http://www.tr.wb.utwente.nl
Contact person:
D. J. Schipper, d.j.schipper@wb.utwente.nl

Poland
Institute for Terotechnology (ITeE)
http://www.itee.radom.pl
Contact person:
Marian Szczerek, marian.szczerek@itee.radom.pl

Portugal
Instituto de Engenharia Mecânica e Gestăo Industrial (INEGI)
http://www.fe.up.pt/~inegi/
Contact person:
Jorge Seabra, jseabra@fe.up.pt

Slovak
Republik Slovak University of Technology, Faculty of Materials Science and Technology (STU-MtF)http://www.mtf.stuba.sk/index1.html
Contact person:
Pavel Blaskovits, kzv@mtf.stuba.sk

Slovenia
University of Ljubljana, Centre of Tribology and Technical Diagnostics (CTD)
http://www.ctd.uni-lj.si
Contact person:
Joze Vizintin, joze.vizintin@ctd.uni-lj.sl

Spain
Fundación Tekniker (Tekniker)
http://www.tekniker.es
Contact person:
Amaya Igartua, aigartua@tekniker.es

Sweden
Uppsala University (U-Uppsala)
http://www.angstrom.uu.se
http://www.angstrom.uu.se/materials/Tribomaterials/index.html
Contact person:
Sture Hogmark, Sture.Hogmark@material.uu.se

Luleĺ University of Technology, Division of Machine Elements (U-Lulea)
http://www.luth.se/depts/mt/me/
Contact person:
Roland Larsson, roland.larsson@mt.luth.se

Switzerland
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM)
http://www.csem.ch
Contact person:
Henry Haefke; henry.haefke@csem.ch

United Kingdom
National Physical Laboratory (NPL)
http://www.npl.co.uk
http://www.npl.co.uk/npl/cmmt/surfacetech/index.html
Contact person:
Mark Gee, Mark.Gee@npl.co.uk

AEA Technology (AEAT-NCT)
http://www.aeat.com/nct/
Contact person:
Robert Rowntree, robert.a.rowntree@aeat.co.uk

Phoenix Tribology Ltd (PLINT)
http://www.phoenix-tribology.com
Contact person:
George Plint, info@phoenix-tribology.com

Tribologia vol. XXXIII, 2002
numer 2
Konferencje

Adam Barylski - Energochłonność docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych
Przedstawiono wyniki badań docierania jednotarczowego powierzchni płaskich elementów ceramicznych. Badano wpływ nacisku jednostkowego, prędkości i czasu docierania na wydajność procesu, moc i energochłonność. W badaniach stosowano mikroziarna węglika boru i docieraki żeliwne aktywizowane w sposób swobodny. ...
Mariusz Dutkiewicz, et.al. - Analiza dynamiki turbozespołu w ujęciu przemysłowym
Jednym z głównych kryteriów projektowych dla turbozespołów parowych jest jego stan dynamiczny. Od początku rozwoju konstrukcji turbin parowych inżynierowie kładli duży nacisk na właściwą ocenę stanu dynamicznego turbiny już na etapie prac projektowych. ALSTOM Power Sp. z o.o. od wielu lat używa własnych programów ...
Stanisław Laber, et.al. - Ocena zmian własności smarnych olejów silnikowych modyfikowanych preparatem eksploatacyjnym na bazie dwusiarczku molibdenu
W pracy przedstawiono wyniki badań własności smarnych olejów silnikowych: mineralnego CE/SF SAE 15W/40 oraz syntetycznego Castrol GTX 5W-40 magnatec, handlowych oraz modyfikowanych preparatem eksploatacyjnym na bazie dwusiarczku molibdenu MOLY SLIP 2001 E. Badania wykazały, że modyfikowanie warunków smarowania wpływa ...
Artur Maciąg, et.al. - Wpływ czasu eksploatacji oleju silnikowego na wytrzymałość filmu smarowego i opory tarcia
W referacie przedstawiono wyniki badań wytrzymałości filmu smarowego na przerwanie i oporów tarcia w momencie przerwania filmu w oleju eksploatowanym w samochodzie osobowym. Badania prowadzono na maszynie tribologicznej TR-2 w temperaturze 40°C i prędkości ślizgania 0,4 m/s. Jako wyznacznik przerwania ciągłości filmu smarowego ...
Ryszard Marczak - Identyfikowanie stanu procesu tribologicznego na podstawie analizy jego emisji akustycznej
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu tribologicznego przebiegającego w modelowym węźle aparatu czterokulowego i pomiarów emisji akustycznej (EA) generowanej w tym procesie. Wykazano, że możliwe jest wykorzystanie sygnału EA jako nośnika informacji o stanie systemu lub stanie procesu tribologicznego.
Anna Matuszewska, et.al. - Wpływ aktywnych pierwiastków w dodatkach AW/EP na trwałość warstwy granicznej i wierzchniej
W artykule przedstawiono wyniki badania właściwości smarnych kompozycji mineralnego oleju bazowego SN-400 z różnymi dodatkami AW/EP (pakiety handlowe). Poszczególne dodatki różniły się między innymi rodzajem i zawartością pierwiastków aktywnych. Kryteriami oceny i porównania smarności poszczególnych kompozycji były wartości ...
Andrzej Miszczak - Rozwiązania numeryczne rozkładów ciśnień dla turbulentnego przepływu ferrosmaru w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego
Zjawisko przepływów turbulentnych w szczelinie poprzecznych łożysk ślizgowych zachodzi wówczas, gdy liczba Taylora Ty = Re ·sqrt(y) ł ) 41,2 lub też zmodyfikowana liczba Reynoldsa Re* = Re • y ł 2. Ma to miejsce w szybkoobrotowych łożyskach ślizgowych, np. łożyskach napędów dysków HDD, w łożyskach w elektrowniach atomowych czy pojazdach kosmicznych, gdzie dodatkowo może występować pole magnetyczne a czynnikiem smarującym może być ferrosmar. Czynnik smarujący o własnościach magnetycznych, tzw. ferrosmar, jest to układ koloidalny cząstek magnetycznych najczęściej Fe3O4 lub Gd2O2 z substancją rozpraszającą taką jak: olej mineralny lub syntetyczny, węglowodory, fluoropochodne węglowodorów, woda itp. Wyniki numeryczne przedstawione w niniejszej pracy wykazują, że istotne są również rozkłady ciśnienia dla łożysk o skończonej długości przy założeniu turbulentnego przepływu dla izotermicznej ferrocieczy w polu magnetycznym o wartości indukcji magnetycznej bliskiej punktowi nasycenia magnetycznego ferrocieczy.W przypadku uwzględniania nieizotermicznego turbulentnego przepływu autor przewiduje dalsze istotne zmiany wartości ciśnienia. Analiza nieustalonego przepływu ferrosmaru [L. l, 3] dla niezależnej od czasu gęstości p jest przeprowadzana z użyciem równania ciągłości i równań zachowania pędu. Prędkość cieczy w stanie turbulentnym charakteryzuje się pulsacją wokół średnich wartości. Pulsacja ta jest wywołana przez wymianę energii kinetycznej pomiędzy małymi masami płynu.
Celem niniejszej pracy i wkładem autora do rozpatrywanego problemu jest:
• numeryczno-analityczne modelowanie pola magnetycznego w szczelinie cylindrycznego łożyska ślizgowego pod kątem przeprowadzenia obliczeń wartości ciśnienia hydrodynamicznego, ...
Jan Monieta - Analiza uszkodzeń łożysk wału korbowego spalinowych silników okrętowych typu AL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych uszkodzeń łożysk ślizgowych głównych i korbowodowych okrętowych silników wysokoprężnych typu 5AL25/30 i 6AL20/24, które zastosowano do napędu prądnic na statkach masowcach. Są to silniki średnioobrotowe, wyprodukowane na licencji firmy Sulzer. ...
Antoni Neyman - Ekologiczne aspekty smarowania
Stosowane obecnie środki smarowe produkowane są przede wszystkim na bazie olejów mineralnych. Zarówno oleje mineralne, jak i niezbędne do nich dodatki są szkodliwe dla środowiska naturalnego. W olejach mineralnych najbardziej szkodliwe są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. W dodatkach szkodliwe są głównie metale ...
Stanisław Nosal, et.al. - Wpływ wybranych czynników na przebieg docierania żeliwnych skojarzeń ślizgowych
W referacie omówiono badania dotyczące wpływu chropowatości technologicznej, prędkości ślizgania i sposobu wykonania odlewu na przebieg docierania żeliwnego skojarzenia ślizgowego.
Włodzimierz Ochoński - Zastosowanie cieczy magnetycznych w inżynierii łożyskowania
Ciecz magnetyczna, zwana też ferrocieczą, jest stabilną koloidalną zawiesiną mikroskopijnych cząstek magnetycznych (np. Fe3O4 - magnetyt) o średnicy ok. 10 nm w cieczy nośnej i powleczonych substancją powierzchniowo aktywną, która zapobiega koagulacji i sedymentacji cząstek magnetycznych. ...
Artur Olszewski - Tarcie płynne w łożyskach ceramicznych
W artykule przedstawiono zastosowanie materiałów ceramicznych w łożyskach ślizgowych. Opisano budowę ceramicznych łożysk ślizgowych wzdłużnych i poprzecznych. Wymieniono ich wady, zalety oraz przeznaczenie. Zwrócono uwagę na zdolność poprawnej pracy tego typu łożysk przy smarowaniu cieczami małolepkimi. Przedstawiono mechanizm powstawania tarcia płynnego przy smarowaniu wodą. Opisano model tarcia płynnego zaproponowany ...
Andrzej Pałżewicz - Pomiary grubości warstw olejów pozostających na pionowych powierzchniach stalowych o określonych chropowatościach
W artykule przedstawiono sposób i wyniki pomiarów mających na celu ustalenie średniej nominalnej grubości warstewki oleju, o określonej lepkości kinematycznej, jaka pozostaje, po swobodnym ociekaniu, na pionowej powierzchni stalowej o określonych parametrach chropowatości. Opisano budowę stoiska badawczego oraz ...
Ewa Pawelec, et.al. - Trwałość zmęczeniowa łożysk smarowanych nietoksycznym smarem plastycznym
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu składnikówkompozycji smarowej na zmianę trwałości zmęczeniowej łożysk pracujących w skojarzeniu smarowanym ekologicznym smarem plastycznym.
Ocenie poddano kompozycje smarowe zawierające w swoim składzie jedynie fazę dyspergującą i zdyspergowaną, jak również smary zmodyfikowane polimerowym dodatkiem smarnym. ...
Witold Piekoszewski - Badania własności tarciowych skojarzenia metal-polimer
Celem badań było określenie wpływu rodzaju środka smarowego na charakterystyki tribologiczne skojarzenia metal-tworzywo sztuczne. Badaniom poddano czysty poliamid PA 66 oraz poliamid PA 66 modyfikowany grafitem (8 i 16%) i dwusiarczkiem molibdenu (4 i 8%). Skojarzenia pracowały w warunkach tarcia technicznie suchego ...
Witold Piekoszewski, et.al. - Opory ruchu w smarowanym styku rozłożonym i skoncentrowanym
Przedstawione zostały modele tarcia smarowanych węzłów kinematycznych podane przez Rabinowicza i ten Boscha dla styku rozłożonego oraz Dowsona i Higginsona dla styku skoncentrowanego.
Anna Prońska - Wyznaczenie współczynników sztywności i tłumienia w oparciu o łożyskowy model uszczelnień labiryntowych turbozespołu 13K215
W pracy przeprowadzono wstępną ocenę wpływu uszczelnień labiryntowych turbozespołu 13K215 na własności dynamiczne całej maszyny. Przyjęto bardzo uproszczony model uszczelnień, tzw. model łożyskowy, w którym uszczelnienia zostały potraktowane jak zwykłe kanały przepływowe z pominięciem przegród blaszkowych. ...
Ryszard Przybył - Zależność właściwości poprzecznego łożyska hydrostatycznego od liczby jego komór
W artykule przedstawiono analizę wpływu liczby komór poprzecznego łożyska hydrostatycznego na jego sztywność, kąt między wektorami przemieszczenia i obciążenia, zdolność tłumienia drgań, natężenie przepływu oleju i straty mocy. Określono zalecaną liczbę komór dla różnych obciążeń: stałych i zmiennych.
Piotr M. Przybyłowicz - Drgania samowzbudne łożyska ślizgowego z panwią dzieloną sterowaną piezoelektrycznie
W pracy przedstawiono problem stabilizacji łożyska ślizgowego z panwią dzieloną sterowaną elementami piezoelektrycznymi. Panew takiego łożyska składa się z trzech części - dwóch stałych i środkowej ruchomej połączonej z piezoelektrykiem. W ten sposób element wykonawczy może zmieniać rozmiar szczeliny smarnej ...
Andrzej Raczyński - Specyficzne problemy łożyskowania w łożyskach tocznych miniatutrowych
W artykule przedstawiono informacje dotyczące praktyki eksploatacyjnej miniaturowych łożysk tocznych. Zebrano najczęściej spotykane wymagania dotyczące działania takich łożysk. Azprezentowano szereg czynników wpływających na moment tarcia w ruchu oraz trwałość zmęczeniową, zwracając szczególną uwagę na ...
Wojciech Radulski, et.al. - Nowa konstrukcja łożyska turbinowego typu "Y"element działań retrofitu i serwisu Alstom Power sp. z o.o. w Elbiągu
ożysko typu „Y” jest łożyskiem trójpowierzchniowym, wyróżniającym się w stosunku do znanych z literatury łożysk charakterystycznym podziałem na trzy segmenty oraz obciążeniem skierowanym na segment o kącie opasania 180°, co pozwala na zachowanie gniazd łożyskowych, rozmieszczenia podparć (poduszek) i doprowadzenia oleju identycznie ...
Józef Rybczynski - Ocena stanu dynamicznego maszyny wirnikowej na podstawie trajektorii czopów łożyskowych
W referacie przedstawiono możliwości zaawansowanej diagnostyki maszyn wirnikowych, których wirniki podparte są w łożyskach ślizgowych poprzez analizę trajektorii czopów łożyskowych. Wyszczególniono i scharakteryzowano rodzaje niesprawności maszyny wirnikowej, które mogą być wykrywane na podstawie obrazu ...
Jan Senatroski - Ocena oddziaływania mineralnych cząstek ściernych na zużywanie smarowanych skojarzeń ślizgowych
W referacie zaprezentowano wyniki badań dotyczących oceny wpływu zanieczyszczeń ściernych, znajdujących się w środku smarowym, na zużycie tribologiczne skojarzenia: cylinder-pierścień tłokowy. Wpływ ten oceniano w warunkach eksperymentu laboratoryjnego z wykorzystaniem układów imitujących pracę tego typu skojarzenia. Wyniki ...
Jan Sikora - Analiza wpływu względnej długości łożyska na zmęczeniowe obciążenie warstwy ślizgowej
W pracy na podstawie przeprowadzonych obliczeń przeanalizowano wpływ stosunku L/D (szerokości panwi do jej średnicy) na wymuszenia w łożyskowym węźle badawczym reakcyjnej maszyny zmęczeniowej SMOK. Oszacowano zmiany maksymalnej wartości ciśnienia hydrodynamicznego i minimalnej grubości filmu olejowego w łożysku ...
Bogusław I. Siwek, et.al. - Algorytm wyznaczania zużycia w płaskim skojarzeniu ślizgowym na podstawie danych z odwzorowania powierzchni
Ważnym zagadnieniem w inżynierii łożyskowania jest znajomość właściwości tribologicznych, w tym zużycia materiałów w warunkach występowania mikrodrgań. Charakterystyki tribologiczne są najczęściej wyznaczane doświadczalnie poprzez badania laboratoryjne próbek o prostych kształtach w warunkach zdefiniowanego wymuszenia mechanicznego ...
Zbigniew Starczewski - Wpływ wzajemnego położenia panwi łożysk o zarysach niekołowych na drgania samowzbudne łożyskowanego wirnika
W pracy zbadano wpływ wpływ wzajemnego położenia panewek łożysk ślizgowych perycykloidalnych o wpółczynniku peryckloidy n = 3 na możłiwość tłumienia drgań samowzbudnych wirnika łożyskowanego. Jako model układu przyjęto sztywny, nieodkształcalny wirnik podparty w ww, łożyskach pracujących w warunkach ...
Stanisław Strzelecki - Rozkład ciśnienia i temperatury filmu smarowego 5-powierzchniowego wahliwego łożyska ślizgowego
Poprzeczne łożyska ślizgowe z segmentami wahiiwymi stosowane są w maszynach wirnikowych wysokoobrotowych [L. 1-5] pracujących przy ustalonym małym lub średnim obciążeniu oraz dużych prędkościach obwodowych czopa dochodzących do 150 m/s.
Łożyska ślizgowe wielopowierzchniowe z segmentami stałymi są łożyskami zamkniętymi na obwodzie przy czym wzrost ...
Michał Styp-Rekowski - Specjalne łożyska toczne jako alternatywa dla łożysk typowych
W referacie przedstawiono rozważania umożliwiające określenie obszaru stosowania węzłów kinematycznych z łożyskami specjalnymi. Zdefiniowano pojęcie specjalnego łożyska tocznego. Dokonano również analizy uwarunkowań: konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych stosowania łożysk specjalnych Wskazano przykłady ...
Włodzimierz Sułek, et.al. - Właściwości tribologiczne kompozycji smarowych zawierających alkilopoliglukozydy
Substancje, które mogą tworzyć uporządkowane struktury, są często wykorzystywane jako dodatki do substancji smarowych. W wyniku istnienia płaszczyzn łatwego poślizgu obserwowano obniżanie oporów ruchu i zmniejszanie zużycia elementów par ciernych. Jako dodatki wybrano alkilopoliglukozydy, które w fazie objętościowej, ...
Włodzimierz Sułek, et.al. - Właściwości przeciwzatarciowe kompozycji 8-hydroksychinolinianów: miedzi, cynku i manganu z litowym smarem plastycznym
Badano wpływ kompleksów metaloorganicznych na proces tarcia. Zastosowano kompleksy 8-hydroksychinoliny z miedzią, cynkiem i manganem jako dodatki do litowego smaru plastycznego. Porównywano wpływ tak otrzymanej substancji smarowej na właściwości przeciwzatarciowe w odniesieniu do smaru bazowego. Testy przeprowadzono na aparacie czterokulowym ...
Krzysztof CH. Wierzcholski - Numeryczna wizja ciśnienia, nośności i naprężeń ściskających w stawie biodrowym człowieka
W niniejszej pracy przedstawione zostały obliczenia numeryczne siły nośnej biodra człowieka dla niesymetrycznego rzeczywistego przepływu cieczy synowialnej w szczelinie stawu. Przyjęto następujące założenia: przepływ ustalony cieczy synowialnej, izotermiczny i nieściśliwy przepływ nienewtonowskiej cieczy smarującej, ...
Uwaga! PTT dołożyło wszelkich starań, by na podstawie otrzymanych informacji udostępnić je w formie bez błędów. Tym niemniej nie ponosi odpowiedzialności za powstałe błędy i prosi by przed dokonaniem jakichkolwiek działań, sprawdzić informacje na stronie organizatora.

INTERNATIONAL CONGRESS
”MECHANICS AND TRIBOLOGY
OF TRANSPORT SYSTEMS - 2003”

The Russian academy of sciences in association with the Ministry of Transport of the Russian Federation, The Ministry of Transport Communication of the Russian Federation, Interdisciplinary Scientific Tribology Council, Association of Tribology Engineers and Rostov State University of Transport Communication have the honor to invite you to participate in the international Congress "Mechanics and Tribology of Transport Systems". The Congress will be held in September 10-13, 2003 in Rostov-on-Don (Russia).

THE SECTIONS OF THE CONGRESS.
- Development ofpromising transport technique.
- Mechanics of transport systems.
- Problems of friction, wear, lubricants and lubrication.
- New wear-resistant materials and reinforcing technologies.
-Safety of traffic, information technologies, communication and telecommunication systems on transport.

CONGRESS LANGUAGES.
Russian and English with translation.
DEADLINES:
15.08.2002 - first information message;
15.10.2002 - registration form and abstract;
15.12.2002 - confirmation of preliminary participation;
15.04.2003 - submission of papers and registration fee;
15.06.2003 - notification of acceptance and proceedings publishing.
LOCATION:
The Rostov State University of Transport Communication
Authors are invited to send Registration forms and Abstracts to the Organizing Committee by 15.10.2002.
Address: Myasnikova Nina Alekseevna
”Mechtribotrans-2003”, RGUPS
sq. Narodnogo Opolcheniya 2,
Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail:mtt@rgups.ru , or
myasnikoya@rgups.ru
Tel.: (+7 8632) 726-349
Fax: (+7 8632) 45-06-13
Further information on the Congress can be found at page: www.mtt.rgups.ru.
Registration Form of a participant is filled in the same way as the one of author.

PROGRAM COMMITTEE.
Chairman:
Vice President ofthe RAS, acad. V. V. Kozlov
Academician-secretary ofthe RAS V.E. Fortov
Deputy Chairmen:
acad. RAS D.M Klimov
acad. RAS E.A. Fedosov
acad. RAS K. V. Frolov
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
Scientific secretary: dr. M.A. Bronovets
Members:
acad. RAS V.S. Avduevskii
acad. RAS N.A. Anfimov
acad. RAS V.A, Babeshko
acad. RAS V.V. Bolotin
acad. RAS R.F. Ganiev
acad. RAS K. S. Kolesnikov
acad. RAS A.B. Kurzhanskii
acad. RAS V.M.Matrosov
acad. RAS F.M. Mitenkov
acad. RAS N.F. Morozov
acad. RAS G.V. Novozhilov
acad. RAS V.E. Panin
acad. RAS V.M. Pashin
acad. RAS V.G. Peshekhonov
acad. RAS I.D. Spasskii
acad. RAS M.N. Tishehenko
acad. RAS O.N. Favorskii
acad. RAS F.L. Chernousko
acad. RAS G.G. Chorny
acad. RAS A.G. Shipynov
acad. RAS V.P. Shorin
dr. R. Bassani (Italy)
dr. W. Bartz (Germany)
dr. A. Gerve (Germany)
dr. F. Franek (Austria)
dr. B. Jacobson (Sweden)
dr. K.L. Johnson (Great Britain)
dr. K. Holmberg (Finland)
dr. K. Kato (Japan)
dr. J. Larsen-Basse (USA)
dr. T. Mathia (France)
dr. J..P. Pascal (France)
dr. S. Pytko (Poland)
dr. W. Schiehien (Germany)
dr.R.Vishnevetsky(USA)
dr. Xie Uou Bai (China)
ORGANISING COMMITTEE
Chairman:
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
corr. memb. RAS I.G. Goryacheva
gen. director «Rostvertol» B.N. Slyusar
Members:
cor. memb. RAS B.V. Gusev
corr. memb. RAS V.G.Inozemcev
corr. memb. RAS N.A. Mahoutov
prof. N.A. Boushe
prof. D.N. Garkunoy
prof. Ju.N. Drozdov
prof. V.J. ICershenbaum
prof A.L. Lisitsyn
prof. Ju.M. Louzhnov
prof. N.K.. Myshkin
prof. Ju.M. Pleskachevskii
prof. V.K. Homeriki
prof. A.V. Chichinadze
prof. A.N. Guda
prof. Jevdokimov
prof. I.M. Elmanov
prof. A.A. Zarifyan
dr. P.G. Ivanochkin
prof. I.A. Maiba
dr. N.A. Myasnikova.
dr. A.V. Okhotnikov
dr. V.M. Prihodko
dr. A.V. Chelokhyan
prof. P.N. ShcherbakPARTICIPANT REGISTRATION.
The Rostov State University ofTranspon Communication.
September 9, 2003  9.00 - 19.00
September 10,2003  8.00 - 10.00
ORGANIZATIONAL FEE.
Organizational fee includes participation in the sessions of the Congress," round tables," translation and interpreting of the papers, transport service, providing with technical aids for papers delivery, paper publication m Proceedings of the Congress, visiting exhibitions, tea and coffee during the breaks.
Organizational fee for foreign participants not later than 15.04.2003 is $150, later-$180;
For companions - $75 and $90 respectively (payment order should include value-added tax);
Post graduates and students enjoy 50% discount.
Account N° 40502978538895003001 Rostpromstroibank Rostov-on-Don corr./account 30101810300000000889, BIK 046015889, ITN (individual Tax Number) 6152000599/616301001 with the notę: for participation in "Mechtribotrans-2003" and a surname of the participant.
The copy of payment order is necessary at the registration September 10, 2003


PAPER THESES.
Title of paper, author's surname, not more than one page of the text in Russian and English. Text should be printed in font type Times New Roman, size 11, single space.


ACCOMMODATION:


Hotel ”INTURIST”
Suite -
Single -
Double -
$150
$ 50
$ 40
Hotel ”TOURIST”
Suite -
Single -
Double -
$ 70
$ 20
$ 15
Hotel-type room in the students hostel:
Single -
Double -
$ 20
$15
Please book a room by 15.07.2003

EXTRA SERVICES
Lunch (4 days)
Gala Banquets
Dinner ('a la fourchett)
Swimming pool (one hour)
Drama theatre
Musical theatre
$ 40
$ 50
$ 60
$ 10
$10-30
$ 10-30EXCURSION PROGRAMME.
Novocherkassk - Starocherkasskaya.
Bus excursion to the town of Novocherkassk - the capital of Don Cossack Territory.
Visits to the Museum of Don Cossack History, Ascension Cathedral (the third largest one in Russia), the village of Starocherkasskaya Resurrection Cathedral. Time of excursion - 4 hours, price -$ 20.
Tanais - Taganrog.
Bus excursion to the museum and ancient town Tanais, Chekhov's Museum, Peter's staircase. Time of excursion - 4 hours, price $20.
Don River Bank.
Few experiences can match dining on a boat moving along the Don river. A six-hour delight with picnic, fish soup, swimming in the river.
Boat excursion up the Don river with picnic, fish soup, swimming in the river. Time of excursion - 6 hours, price $40.
Rostvertol.
Bus excursion to the Rostov Helicopter Plant "Rostverol", producing helicopter-giant MI-26 with the largest freight- carrying capacity and M-35 bartle helicopter. Time of excursion - 3 hours, price $20.
N.B. Delegate should confirm and conform to all visa and passport requirements for travel to Russia prior to arrival.
This is sure to be long remembered by those, who take advantage of it.

GENERAL INFORMATION.
The history of Rostov-on-Don dates back to 1749. it grew rapidly thanks to its good geographical position. It bas an important strategic point. Now Rostov is an administrative, cultural and industrial centre of a rich region - Rostov Region, which is promising for the development of its economic potential - Russian and foreign businessmen take a keen interest to the city.
There is a charming view of the city and the wide scope ofthe Don from the top of the bridge. The new buildings were constructed in the city, but they are still in harmony with the old buildings restored after the war. The centre of Rostov covers about 4 miles. The Cathedral with five golden domes, the regional bank, the stock exchange and the central market are in the centre of Rostov.
Scientific potential of the area is also great. Scientific school of fundamental level in different fields prove it. There are more than 30 higher educational institutions, North-Caucasian science eentre of higher school in Rostov.
The Rostov State University of Transport Communication is one of the oldest and largest institutions of higher education in the South of Russia and on the railway transport for 70 years the University trained over 50 thousand specialists.
At present more than 12000 students are trained in 25 engineering, economic, social and law specialties.
The weather in September in Rostov is usually surmy and mild with the air temperature of 18-25 ° C.


EXHIBITION
There you'11 be able to demonstrate new developments, devices and equipment. For this purpose one may use a separate stand or a module stand system. Size of an exhibition module is not less than 4 sq. m., electric supply: voltage - 220 V, frequency - 50 Hz, power - 2 kW.
The request for participation in the exhibition (necessary space, stands, equipment, electric suppły) should be sent by 15.03.2003.
Arrangement of the exhibition stands is made independently by the participants. Exhibition fee is $ 20 for l sq. m.


PROCEEDINGS.
Papers to be included in the Proceedings written in the English language typed in the editor of Word for Windows version above 6.0 (to 2000), scope of the paper is limited to 6 pages, should be sent to the contact address by 15. 04. 03.
1. by E-mail: mtt@rgups.ru or myasnikova@.rgups.ru
2. by post - on a diskette 3,5" and a hardcopy on white paper of A4 format, typed on a quality printer.
Instructions for Preparing the Paper.
Text should be printed in font type Times New Roman size 11, single space.
Margins: left - 30 mm
Right - 10 mm
Top, bottom - 20 mm
Pages are not enumerated.
Title should be centered on the first page (capital letters, without word division, Times bold).
After a single and a half space from the left margin put a name and a surname of an author, institution, city, country. Then after two empty lines write a text of the paper. The text should be typed in two columns divided by 10 mm. each column - 80 mm wide.
Indenting line - 5 mm. Blank Line.
Automatic word division should be provided in the text.
One empty line should be left between the text ofthe paper and a list of bibliography titled "Literature", centered as well.
References should be quoted in the text of the paper in square brackets.
Formulas are put by means of formuła editor in one window for each formuła. Numbers of formulas in brackets are put in the text of the paper. Parameters of table framing: grid 0,75, frame 1,5.
Figures are made by means of Word and MS Paint (white and black palette). Tables and figures are placed in the text.
Abstracts (not more than 8 lines) are enclosed in Russian and English.
The authors are kindly asked to follow the Instruction for Preparing the Paper.


REG1STRATION FORM.

Last name ........................................................................
First name........................................................................
Participant.......................................................................
Companion.........................................................................
Title.............................................................................
Sc. Degree........................................................................
Organization (Firm)...............................................................
City, country.....................................................................
Postał Code.......................................................................
Telephone.........................................................................
Fax...............................................................................
E-mail............................................................................
Title ofthe paper.................................................................

I plan (mark the necessary C)
   - to present a paper
- to be present at the Congress
- to publish a paper without participation
- to participate at the exhibition
- to present information, advertisement
| PTT | O nas | Kontakt | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 | >
| Konferencje | Tribologia |
| Poczta | JureK. |


< Archive | Index | Search | Calendar | Glossary | Education | About APOD >

[ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ]

Authors & editors:   ( ) &   ( )
PTT: PTT |  .
:   at  /  
&


2002 01 02 03 04 05 06