Spis treści

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego


Member of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Na topie

Plik WhoIsWho.doc 24 576 b

prof. dr hab. inż. Marian Szczerk

nasz kandydat do zespołu
KBN T-07, dyscyplina T-7.3
(Technologia maszyn)

18.11.2003
Plenarne Zebranie Zarządu
Uchwały
Seminarium


9 grudzień 2003 1230
Zebranie Zarządu PTT
Centralne Laboratorium Naftowe, ul. Żwirki i Wigury 31

Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;

Druk przekazu pocztowego 340 026 b.

Nasz adres:
Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa


Bardzo prosimy o nadsyłanie informacji o doktoratach, habilitacjach i innych dokonaniach w zakresie tribologii celem zamieszczenia ich w Biuletynie Towarzystwa.
Wielkość pliku, w zasadzie ok. 1 strony, w formacie doc Microsoft Word lub pdf albo html z rysunkami zawartymi w tekście.


Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezes


PTT: Zebrania Zarządu Głównego

9 grudzień o 12.30 w Centralne Laboratorium Naftowe, ul. Żwirki i Wigury 31, zebranie Zarządu PTT.


PTT: Uchwały Zarządu Głównego


Prof. dr hab. inż.
Marian Michał Szczerek
Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

Ur. 1950, Sanok. Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej ukończone w 1974 r. W 1975 r. - SOR, od 1976 r. - pracownik naukowo-dydaktyczny WSI w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska). 1981 r. - doktorat (Politechnika Warszawska). 1981 ÷ 1984 - dyrektor Instytutu Teorii i Konstrukcji Politechniki Radomskiej, 1984 ÷ 1986 - prodziekan Wydziału Mechanicznego PR. Od 1986 r. - Instytut Technologii Eksploatacji - współtwórca Instytutu, z-ca dyrektora ds. naukowo-badawczych. 1996 r. - habilitacja, 1997r. - prof. ITeE oraz prof. PR, 2003 r. - tytuł profesora.

Zainteresowania naukowo-badawcze: problemy trwałości w produkcji i eksploatacji: technologie zwiększania trwałości maszyn i narzędzi, tarcie, zużycie, metodologia badań. Autor i współautor kilkudziesieciu opracowań naukowo-badawczych, w tym kierownik 6 grantów i 7 programów celowych KBN oraz 9 programów międzynarodowych. Autor / współautor 17 patentów (wszystkie wdrożone). Kierownik zespołu, który za aparaturę do badania tarcia otrzymał 14 złotych i 2 srebrne medale na międzynarodowych wystawach (Bruksela, Genewa, Norymberga, Pittsburgh (również Grand Prix), Casablanca, Londyn, Poznań, Budapeszt, Łódź). Urządzenia te wyeksportowane zostały do: USA, Niemiec, Chin, Izraela, Meksyku, Rosji, Wietnamu oraz na Węgry (w 1999 za ten eksport dla ITeE nagroda Rynków Zagranicznych „Wybitny Polski Eksporter”). Można obecnie mówić o polskiej specjalności w tym obszarze nauki i techniki.
Kształcenie: Podstawy technik wytwarzania, Eksploatacja maszyn, Wytrzymałość materiałów, Metrologia techniczna. Promotor ok. 70 prac dyplomowych oraz 5 doktorskich (3 obronione).
Autor oraz współautor ok. 250 art. naukowych (110 za granicą), 5 skryptów i 7 książek (w tym w USA i RFN). Uczestnik wielu naukowych konferencji międzynarodowych, referaty zamawiane na kongresach europejskich i światowych (Wiedeń, Londyn).
Ekspert Unii Europejskiej ds. nauki, 5th Framework Programme 1999-2002, program GROWTH, Innovative Products, Processes and Organisations, grupa New generation of machinery, production equipment and systems for manufacturing. Aktualnie zarejestrowany w 6.PR UE.
Koordynator krajowy w programach Unii Europejskiej COST 516 (1998 - 2001) oraz COST 532 (2002 - 2006) pn. Triboscience and Tribotechnology. Członek-założyciel Europejskiego Wirtualnego Instytutu Tribologicznego, kreowanego w ramach 5. Programu Ramowgo Unii Europejskiej (członek jego Komitetu Zarządzającego). Krajowy koordynator w programie Wersalski Projekt Rozwoju Materiałów i Standaryzacji (kraje G-7 oraz Polska i Finlandia).
Naczelny redaktor ogólnopolskiego periodyku naukowo-technicznego TRIBOLOGIA (od 1990 r.), z-ca red. naczelnego kwartalnika PAN - Zagadnienia Eksploatacji Maszyn oraz członek Rady Programowej międzynarodowego czasopisma "Wear and Friction", z-ca redaktora naczelnego zeszytów naukowych ITeE "Problemy Eksploatacji".
Nagrody: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektorów: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, WSI w Radomiu, Polskiego Towarzystwa Tribologicznego (za najlepszą książkę w 1997 r). Dyplomy: Premiera RP, Ministra Gospodarki, Przewodniczącego KBN. Medal miasta Pittsburgh (USA). Medal im. Sendzimira dla wynalazców, Belgijski Krzyż Kawalerski oraz Belgijski Krzyż Oficerski za wynalazczość, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wpisany do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
Członkostwo: Akademia Inżynierska w Polsce, Sekcja Podstaw Eksploatacji PAN, American Society of Tribologists & Lubrication Engineers (USA), Gesellschaft für Tribologie (Niemcy), European Materials Research Society (Strassbourg). Członek-korespondent International Tribology Council (Londyn)- reprezentant polskich tribologów w tej organizacji.
Członek Sekcji T07B KBN od roku 2000.Spis treści Biuletynu :

ITC Information
September 2003 (No.179)


1. ITC's 30th Anniversary - 24th September 2003

On the 24th September 1973, at the last meeting of the main organising committee of the first European Tribology Congress, it was decided to re-constitute the European Congress Organising Committee as the International Tribology Council to be an association of National Tribology Societies & Groups and - where such Societies did not exist - Societies and Groups of Societies interested in theoretical and applied aspects of tribology, but restricted to scientific, technological and educational matters.

The foundation document forms part of the minutes of that meeting and is in the archives of the Institution of Mechanical Engineers, London, United Kingdom.

Objectives laid down are still unaltered. They are:

 1. To maintain a live and continuous contact between tribology and kindred societies and groups anywhere in the world.
 2. To help tribology and kindred societies and groups to keep each other informed of their activities, in particular their forward programmes.
 3. To ensure that its international congresses are arranged at agreed intervals; however the organisation of such congresses would be conducted by the respective Host Society or Societies.
 4. To facilitate exchange of views, comments and opinions on tribological matters between member societies and groups.
 5. To advise and assist - where requested - in the founding of tribology societies in countries where such societies do not exist.
 6. To assist through international co-operation in matters connected with tribology science, technology and education.
 7. To undertake such other actions within the field of tribology science, technology and education, whether pure or applied which at least three quarters of all member groups or societies desire it to do.
The founder members of the ITC were Tribology Societies or Groups from France, West Germany, India, Japan, The Netherlands, Norway, Poland, Sweden, United Kingdom, USSR and Yugoslavia. After 30 years the ITC has 36 members worldwide. The Council itself is universally recognised and has become a Corresponding Member of UNESCO.

The Founder Members of the ITC and the Societies and Groups that joined it since 1973 can be proud of their achievements during the past 30 years, including the highly successful 4 yearly Congresses held in the UK, Germany, Poland, France, Finland, Hungary and Austria - the next to take place in the USA in 2005. The combination of many international tribological bodies has helped the promotion of tribology as well as that of its member societies.

Member societies may feel that, within their country, some recognition or reference would be appropriate on the occasion of the 30th Anniversary of the International Tribology Council.


2. The Bournemouth International Conference on Tribology in Environmental Design 2003

An international conference in Tribology in Environmental Design took place on 8th - 10th September at the University of Bournemouth.

Unlike most international conferences that are held, that at Bournemouth, was a conference for experts. They came from seventeen countries from as far as Australia, China, USA, Canada and Russia as well as European countries, to interchange views and to solve any unsolved problems. This produced an exchange of specialist experiences, which proved to be of value to all participants.

The environmental and sustainability aspects of Tribology Design are increasing in importance. At the Bournemouth Conference underlined the importance of this generic interdisciplinary subject was underlined.

The conference was organised by Professor Mark Hatfield of the Sustainable Product Engineering Research Centre at the University of Bournemouth.

* Copies of the proceedings are available from Professional Engineering Publishing Limited, Bury St Edmunds, Suffolk IP32 6BW or by email to: marketing @ publishing.com


3. Three Honours for ITC President

For his achievements and work in Technology, and particularly Tribology, the University of Central Lancashire bestowed the University's Honorary Fellowship on ITC's President, Professor H. Peter Jost. Other recipients of this honour included Nobel Prize-winner Professor Seamus Heaney.

The University of Leeds named the new Chair of Tribology the Jost Chair of Engineering Tribology.

The University of Central Lancashire, named the newly established Institute, the Jost Institute of Tribotechnology. Details of the Institute can be found elsewhere in this issue.


4. Leeds University appoints two Professors in Tribology

The University of Leeds has appointed Professor Martin Priest to the Jost Chair of Engineering Tribology and Professor Anne Neville to a Chair in Tribology and Surface Engineering.

Before joining the University's Institute of Tribology, founded by Professor Duncan Dowson, Professor Priest was for nine years active in the University's Industrial Unit, the body set up by the then Government to assist industry to solve tribological problems.

Professor Anne Neville made her reputation at Herriot Watt University, Edinburgh, Scotland.

In our world of change, caused by escalation affects of technological developments, the combination of two top-ranking Professors of the new generation and the supporting staff can be seen as a manifestation of the University's determination to maintain a leading position in tribology.


5. NORTRIB 2004

11TH Nordic Symposium on Tribology has been changed and will now be held on 1st to 4th June 2004.


6. Death of Aleksandr Yul'evich Ishlinskii (6.08.1913 - 7.02.2003)

Aleksandr Yul'evich Ishlinskii was an outstanding scientist of the twentieth century.

Born on 6 August 1913 in Moscow, Ishlinskii started his studies at the Mechanics and Mathematics Faculty of the M.V. Lomonosov Moscow State University. His Master's thesis was on "Rolling friction" (1938) and his Doctor's thesis on "The mechanics of incompletely elastic and viscoplastic bodies" (1943). From 1945 onwards he was a Professor at the Moscow University.

In 1964 he became Director of the newly founded Institute of Mechanics Problems (IPMekh) of the USSR Academy of Sciences, which he led until 1989. Under his leadership, the institute became the largest scientific centre in the country in the field of mechanics, inter alia specialising in tribology.

For many years, his attention was drawn to the mechanics of the motion of rapidly rotating rigid bodies, especially gyroscopes, in which field he became a world authority.

Academician Ishlinskii published over 300 scientific papers and wrote several basic monographs. His scientific, organisational, pedagogical, and social activity was highly valued by his country.

He was the first President of the All-Union Council of Scientific and Technical Societies, Honorary President of the Russian Engineering Academy, President of the World Federation of Engineering Organisations, Vice-President of the World Federation of Scientists and President of the Scientific Council on Friction and Lubrication USSR Academy of Science (1963-1988). He was a foreign member of the Academies of Science of Poland and the Czech Republic, and of engineering bodies in Great Britain and Mexico.

Academician Ishlinskii had a sharpness of mind, competence, correctness, and benevolence. His judgements were deeply thought out, and his assessment of events and people was sober and balanced.

He himself defined his place in the world and his attitude of life as: "A scientist is not a politician; he must get on with his own affairs and influence the surrounding world, in the main, using the laws of nature that he has discovered."

Engineering Science and Tribology, have lost a great man.

Based on extracts from obituary by:
Bronovents M.A.
Goryacheva I.G.


7. Jost Institute for Tribotechnology

Department of Technology, University of Central Lancashire

A new Institute for Tribotechnology

The activities of an active group of tribologists at the University of Central Lancashire (UK) have boosted by the formation of a new institute for Tribotechnology in a joint venture by the Faculty of Design and Technology at the University and a charitable trust. The new institute is be called the "Jost Institute for Tribotechnology", to recognise Dr. H. P. Jost's personal support for this initiative and to honour his contribution to the development of the subject of tribology.

Its mission "to foster the development of new knowledge, to engage in the dissemination of best practice and to encourage the exchange of knowledge in Tribotechnology to bring economic, environmental and social benefits to society."

It will be based within a new L4.2m Computing and Technology building. It will be the first institute of Tribotechnology in the UK and will provide a focus for undergraduate teaching, research in Tribotechnology and a range of technology transfer activities which aim to bring together the suppliers and users of Tribotechnology together to reduce the impact of friction and wear on business and the economy. The Institute will also have an important international role in providing executive support for the International Tribology Council. "The creation of the Jost Institute for Tribotechnology is both a recognition of the existing strength of the University in this field and of its tremendous potential for the future. In collaboration with other partners, the Jost Institute will make a major contribution to research and development in Tribotechnology and to its practical application in industry."
(Dr. Malcolm McVicar, Vice Chancellor of the University of Central Lancashire)

The Institute will develop new areas of specialist tribological expertise with an emphasis on industrial relevance, notably in the areas of condition monitoring, the use of hard and soft coatings for wear resistance and micro/nanotribology. The Institute will also develop a range of educational and design resources for tribologists and promote the use of information technology within tribology.

The Jost Institute for Tribotechnology will operate at a regional, national and international scale. It already has many prestigious links with industrial and academic partners both nationally and overseas, and will maintain a special working relationship with the Institute of Tribology at the University of Leeds.

Dr I. Sherrington (Director),
Jost Institute for Tribotechnology,
University of Central Lancashire,
Preston PR1 2HE, Lancashire UK

Tel: +44 1772 893322
Fax: 44 1772 892915
Email: isherrington @ uclan.ac.uk
Web: http://www.uclan.ac.uk/tribotechnology


8. Chinese Tribology Institution

Professor Zhang Siwei has been elected Chairman of the Chinese Tribology Institution.

Professor Li Shanghua, who is Professor of the State Key Laboratory of Tribology at Tsinghua University, Beijing has been appointed Secretary to report to ITC two events of an International nature:

 1. In August 2002 the Institution held its 7th National Tribology Meeting at Lanzhou, Gansu, China. During this meeting, Professor Zhang Siwei of the University of Petroleum was elected to be the new president of CTI.
 2. The first CTI-STLE joint meeting was held in October in Tsinghua University, the subject being New Tribological Frontiers and Future Trends.
The success of the meeting led the two Societies to agree on bilateral meetings every two years, alternatively in China and in the USA.

A full Powerpoint presentation delivered to the CTI-STLE meeting is available on:
lish @ pim.tsinghua.edu.cn or li_shenghua @ hotmail.com

The CTI is now helping Chinese tribologists prepare for the 5th WTC to be held in 2005.


9. Russian National Tribology Committee

Dr. Bronovets Marat A has been appointed to the Sub-Committee of the Russian National Tribology Committee at:

101/1, Prosp. Vernadskogo
Moscow 117526
Russia

Tel: (7-095) 434-3360
Fax: (7-095) 938 2048
E-mail: brnovets @ ipmnet.ru


10. Russian Paper

Please be informed that the paper "Structural self-organizing at friction" by Nikolay Bushe and Iosif Gershman was sent to the Journal of Engineering Tribology on 6th June 2003.Applied Scanning Probe Methods
Bharat Bhushan, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA;
Harald Fuchs, University of Muenster, Germany;
Sumio Hosaka, Gunma University, Japan (Eds.) 2003. Approx. 460 p. 280 illus;. some of them in color.
(NanoScience and Technology)
Hardcover. EUR 129.95; L 91.00; sFr 210.-*
ISBN 3-540-00527-7

This volume examines the physical and technical foundation for recent progress in applied near-field scanning probe techniques. It constitutes a timely comprehensive overview of SPM applications, now that industrial applications span topographic and dynamical surface studies of thin-film semiconductors, polymers, paper, ceramics, and magnetic and biological materials. After laying the theoretical background of static and dynamic force microscopies, including sensor technology and tip characterization, contributions detail applications such as macro- and nanotribology, polymer surfaces, and roughness investigations. The final part on industrial research addresses special applications of scanning force nanoprobes such as atomic manipulation and surface modification, as well as single electron devices based on SPM. Scientists and engineers either using or planning to use SPM techniques will benefit from the international perspective assembled in the book.

Contents:
Part I Scanning Probe Microscopy.- A. Schirmeisen, B. Ancykowski, H. Fuchs: Dynamic Force Microscopy.J.E. Houston: Interfacial Force Microscopy: Selected Applications.Volker Scherer, Michael Reinstaedtler, Walter Arnold: Atomic Force Microscopy with Lateral Modulation.E.Oesterschulze, R. Kassing: Sensor Technology for Scaning Probe Microscopy.J.S.Villarrubia: Tip Characterization for Dimensional Nanometrology.- Part II Characterization.- Bharat Bhushan: Micro/Nanotribology and Materials Characterization Studies Using Scanning Probe Microscopy. Sergei Magonov: Visualization of Polymer Structures with Atomic Force Microscopy.Juergen Keller, Dietmar Vogel,Andreas Schubert, and Bernd Michel: Displacement and Strain Field Measurements from SPM Images.Ndubuisi G. Orji, Martha I. Sanchez, Jay Raja, and Theodore V. Vorburger: AFM Characterization of Semiconductor Line Edge Roughness.Redhouane Henda: Mechanical Properties of the Self-Assembled Organic Monolayers: Experimental Techniques and Modeling Approaches. LiShi and Arun Majumdar: Micro-Nano Scale Thermal Imaging Using Scanning Probe Microscopy. Gustavo Luengo, Frederic Leroy: The Science of Beauty at Small Scale. Applications of Scanning Probe Methods on Cosmetic Science.- Part III Industrial Applications.- S. Hosaka: SPM Based Storage Using Atomic Manipulation and Surface Modification. J. Tominaga: Super Density Optical Data Storage by Near-Field Optics. R. Yamamoto, K. Sanada, S. Umemura. R: Capacitance Storage Using a Ferroelectric Medium and a Scanning Capacitance Microscope (SCM). K. Matsumoto: Room-Temperature Single Electron Devices Formed ba AFM Nano-Oxidation Process

Date of publication:
October 2003

Bhushan, B. (Eds):
Appl. Scan. Probe Meth.
(NanoScience a. Technology)
ISBN3-540-00527-7
*EUR 129.95; l 91.00; sFr 210.-
Number: Valid Until:

Springer
Customer Service
Haberstr. 7
69126 Heidelberg
Germany

Fax: +49 (0)6221 / 345 4229
E-mail: orders @ springer.de

*All EUR and GBP prices are net prices subject to local VAT: e.g., in Germany &% VAT. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. Printed in Germany.Informacje elektroniczne z wydawnictw

9 copies remain of the Book of Abstracts for the 14th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics that was held in Blacksburg, VA, June 2002. To buy one, please send a check for U.S. $95.00, made payable to Virginia Tech Treasurer to:

14th USNCTAM PROCEEDINGS
Department of Engineering Science and Mechanics
Mail Code 0219
Virginia Tech
Blacksburg, VA 24061, USA

For overseas orders, please add $25.00 for airmail delievery.TRIBOLOGIA ROK XXXIV NR 5/2003 (191)
 
5-2003 TRIBOLOGIA
Janusz DASIEWICZ*, Zbigniew PAWELEC*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41.

ŚLIZGOWY TERMOUTWARDZALNY KOMPOZYT METALOŻY-WICZNY NA ELEMENTY ŁOŻYSK POPRZECZNYCH

THE SLIDING THERMOSETTING METAL-RESINOUS COMPOSITE FOR ELEMENTS OF RADIAL BEARINGS

Key-words: polymer composite, phenol and formaldehyde resin, thermal expansion, friction coefficient
Słowa kluczowe: kompozyt polimerowy, żywice fenolowo-formaldehydowe, rozszerzalność cieplna, współczynnik tarcia

Summary
The paper presents the results of preliminary investigations aiming at elaboration of thermosetting composite intended for sliding elements of machine parts. The presented works aimed at checking the possibility of the optimisation of the composite material properties through the selection of the composite components i.e. matrix, metal fillers and functional additives. The assessment of composite matrix and fillers on physical, mechanical, tribological and thermal properties of the composite were performed. Tribological tests were performed using block-on-ring testing machine with friction pair imitating the slide bearing.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań nad opracowaniem śliz-gowego kompozytu termoutwardzalnego, który będzie można stosować na elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń. Celem przedstawionych w artykule badań było sprawdzenie możliwości i zakresu optymalizacji właściwości materiałów kompozytowych przez dobór osnowy kompozytu, napełniaczy metalicznych i dodatków funkcyjnych wpływających na właściwości kompozytu polimerowego. Dokonano oceny wpływu osnowy kompozytu i napełniaczy na wybrane właściwości fizykomechaniczne, cieplne i tribologiczne. Charakterystyki tribologiczne kompozytów określono na maszynie tarciowej typu rolka-klocek, w której testowy węzeł tarcia imituje łożysko ślizgowe.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Jolanta DRABIK*, Ewa PAWELEC*, Janusz JANECKI*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41.

CHARAKTERYSTYKA BIODEGRADOWALNYCH BAZ OLEJOWYCH EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH

CHARACTERISTIC OF THE BIODEGRADABLE BASE OILS OF ECOLOGICAL GREASES

Key-words: non-toxic and biodegradable base oil, vegetable oils, stability oxidative, wear resistance, friction coefficient
Słowa kluczowe: nietoksyczne i biodegradowalne bazy olejowe, oleje roślinne, stabilność oksydacyjna, charakterystyka lepkościowo-temperaturowa, odporność na zużycie, współczynnik tarcia

Summary
The elaboration of new a generation lubricants with elimination or considerable reduction of contents of toxic chemical compounds has been the first stage of undertaken work. The achievement of this aim was possible thanks to use of the non-toxic oil basis, ecologically safe thickeners as well as modifiers improving useful properties.
The composition of non-toxic biodegradable greases is the same as of greases made on the base of mineral oils, namely the main components are as follows: base oils, safe thickeners and improvers. In the course of selecting these elements during elaboration of new generation greases their non-toxic, degree of purity and the biodegradation level are of the biggest importance.
Several oils have been tested using the Four-Ball Testing Machine and its modified version. Vegetable oils were oxidized in the cell of a differential scanning calorimeter (DSC). The characteristic parameters were read from DSC exotherm and then used to assessment of the oils oxidative stabilities.
In order to choose the proper procedures to the estimation of the non-toxicity grade and biodegradability of lubricants the analysis of the most important methods has been performed. According to chosen method the compliance to the biological decomposition of the dispersion phases have been estimated. These results confirmed the environment friendly character of the base oils that in employed obtained greases.
For this purpose an analysis of physicochemical and tribological properties of selected vegetable oils was carried out. From a point-view of the resistance to oxidation and a high biodegradability the refined and unrefined vegetable oils (rapeseed and sunflower) and white mineral oil from all the available natural oils we have chosen.
Good lubricating properties of vegetable oils and a high degree of their biodegradation were decisive for using them as the dispersion phase of lubricating greases.
Since vegetable oils are vulnerable to oxidation, in the future further work aiming at its improvement is necessary. This will be realise through a selection of the appropriate (non-toxic, white colour) antioxidants.

Streszczenie

Bazy olejowe stanowią główny komponent różnego rodzaju środków smarowych, w tym również nietoksycznych oraz podatnych na rozkład biologiczny smarów plastycznych. Przedmiotem badań były oleje roślinne (rafinowany i surowyolej rzepakowy i słonecznikowy), jak również olej biały parafinowy. W artykule zaprezentowano charakterystykę lepkościowo-temperaturową wybranych olejów oraz stabilność oksydacyjną wyznaczoną na podstawie skaningowej analizy różnicowej (metoda DSC). Oceniono podatność olejów na rozkład biologiczny wyznaczając stopień biodegradacji. Ponadto przedstawiono wyniki badań, dotyczące właściwości smarnych badanych olejów wybranych do stosowania jako potencjalne bazy olejowe nietoksycznych smarów plastycznych. W tym celu przeprowadzono badania odporności olejów na przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe oddziaływania, stosując standardowe testy tribologiczne, które rozszerzone zostały o badania w warunkach narastającego liniowo obciążenia (aparat czterokulowy, tester T-02).
Na podstawie wyznaczonych parametrów oceniono możliwość uzyskania na nietoksycznych oraz biodegradowalnych bazach olejowych ekologicznego smaru plastycznego.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Eugene FELDSHTEIN*

* Instytut Budowy Maszyn i Pojazdów, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, tel. (068) 3282504, fax (068) 3282617.

MODELOWANIE FIZYCZNE PROCESÓW ZUŻYCIA NOŻY Z MATERIAŁÓW SUPERTWARDYCH

PHYSICAL MODELING OF WEAR PROCESS OF SUPERHARD MATERIAL CUTTERS

Key-words: physical modeling, wear, superhard material, tool life
Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, zużycie, materiał supertwardy, trwałość narzędzia

Summary
Now processes of friction, as a rule, are researched using machines of friction simulating conditions of machine details surfaces interaction (multiple repetitions of contact of the same surfaces). While cutting, however, tool surfaces each moment of time are contacting with new and new surfaces of a detail and a chip. In the developed device the rubbed element comes to contact with the processed surface directly after a cutter.
The device works as follows. The element 1 made out from a researched tool material was fixed on a pivot 2 which have a possibility of axial moving on roll guides 3 in a holder 4. It is locked in the case of the device 5 in self-installed ball bearings 6 and bases on tensometric trapezoidal beam 8 using a corbel 7. Force Fp is put to a pivot 2. Under action of this force the element is pressed to the surface of detail 9, therefore the force of friction arises affecting through holder 4 and corbel 7 on tensometric beam 8. The signal from tensometric sensors is fixed by a tensometric amplifier and an oscillograph. To approach conditions of friction and wear process of an element to conditions of process of cutting, directly in frontof an element 1 the cutter 10 is installed which removes a layer of metal, equal to depth of cutting. Thus the surface is formed which characteristics are similar to characteristics of a contact surface of a major flank of a cutter with a detail.
Normal pressure on contact surface was accepted equal to a normal tension on a major flank of the cutter, and normal force on a rubbed element was calculated. It was taken into account, that contacting surfaces are not absolutely smooth, but rough. The actual area of contact between roughness surfaces is too less of nominal and actual pressure exceeds nominal pressure essentially.
Processes of friction were researched for the rubbed pairs consisting on the one hand from a material, produced on the base of a powder iron, and on another hand - from superhard materials. The sintered material contains 0,20% C, 9% Cr, the rest - iron, its residual porosity is equal 4-6%. Further it was cemented to provide hardness 55-57 HRC. Turning was performed by cutters from a composite 10 with structure similar to vurcite, and the composite 01 with cubic structure was used for comparative researches.
Influence of cutting speed and properties of a tool material on wear process shows itself mostly in a range of speeds 20...40 m/mines and over 100 m/mines. Changes of rubbed elements wear process intensity while speed of cutting grows closely corresponds to changes of cutters life while turning. Intensity of wear process grows according to normal force growing.
Depending on a level of friction speeds various mechanisms of wear process of contact surfaces dominate. For small speeds of friction abrasive wear process is observed. In a range of speeds 20-40 m/mines large particles breaking off on friction surfaces of significant is observed, and intensity of composite 01 breaking off is much greater than a composite 10. In all investigated range of speeds process of friction is accompanied by adhesive interaction. Its optimum conditions are observed at speeds 80-120 m/mines. At high speeds of cutting on surfaces of friction there are microcracks, probably as a result of their localized overheating and wear process is sharply intensified. Such character of contact surfaces wear is similar to character of wear of major flanks of cutters.
Physical modeling of friction and the wear process, which take place while cutting, allows forecasting changes in life of cutting tools just precisely.

Streszczenie

Obecnie do badań procesów tarcia są wykorzystywane testery różnych konstrukcji, symulujące warunki wzajemnych oddziaływań stykających się powierzchni elementów, poprzez wielokrotne powtarzanie styków tych samych powierzchni. Jednak w procesie skrawania zużywające się powierzchnie narzędzia w każdej chwili stykają się z coraz to nowymi powierzchniami elementu i wióra. W opracowanym przyrządzie próbka poddawana tarciu wstępuje w kontakt z powierzchnią obrabianego elementu bezpośrednio po przejściu noża tokarskiego, przy czym cykl tarcia powtarza się po kolejnym przejściu noża. Poziom naprężeń normalnych na powierzchni styku próbki z elementem przyjmowano równym poziomowi normalnych naprężeń stykowych na powierzchni przyłożenia noża, powstających podczas skrawania i na podstawie tego określano wartość siły docisku. Ustalono, że wpływ prędkości skrawania i własności materiału próbki (noża) na przebieg procesu zużycia najbardziej przejawia się w zakresie prędkości 20-40 m/min i powyżej 100 m/min. Zmiany intensywności zużycia w miarę wzrostu prędkości skrawania są dość podobne do zmian okresów trwałości noża przy toczeniu. Intensywność zużycia wzrasta w miarę wzrostu wartości siły normalnej. W zależności od poziomu prędkości tarcia przewagę mają różne rodzaje zużycia. Przy małych prędkościach tarcia zachodzi zużycie ścierne. W zakresie prędkości 20-40 m/min zachodzi kruche wykruszenie z powierzchni tarcia cząstek o dość dużych wymiarach, przy tym intensywność wykruszania kompozytu 01 jest znacznie większa w porównaniu z kompozytem 10. W całym badanym zakresie prędkości skrawania procesowi tarcia towarzyszą zjawiska sczepiania, tj. oddziaływania adhezyjne. Najlepsze warunki do zużycia adhezyjnego odpowiadają prędkościom tarcia 80-120 m/min. Przy wysokich prędkościach tarcia na powierzchniach tarcia powstają mikropęknięcia, prawdopodobnie z powodu ich przegrzania, i intensywność zużycia szybko wzrasta. Analogiczny charakter zużycia powierzchni przyłożenia noża obserwuje się podczas toczenia materiału spiekanego.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Jadwiga JANOWSKA*, Zenobia RŻANEK-BOROCH*, Magdalena EKWIŃSKA*

* Politechnika Warszawska, Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, Poland Tel. +48(22) 660-8287, Fax 660-86-01, e-mail: j.janowska @ mchtr.pw.edu.pl

ZASTOSOWANIE MIKROSKOPU SIŁ ATOMOWYCH DO BADANIA WŁASNOŚCI TARCIOWYCH ULTRACIENKICH POWŁOK

APPLICATION OF ATOMIC FORCE MICROSCOPE TO STUDY FRICTIONAL PROPERTIES OF ULTRATHIN FILMS

Key-words: atomic force microscope, topography, films deposited by electroplasma technique
Słowa kluczowe: mikroskop sił atomowych, topografia powierzchni, powłoki wytwarzane techniką elektroplazmową

Summary
Atomic Force Microscopes (AFM) are used mainly to study surface topography. AFM with the possibility to measure lateral force in the Laboratory of Microtribology of the Institute of Micromechanics and Photonics of the Warsaw University of Technology enables during scanning the measurement of the lateral force between the tip of the cantilever and the tested surface. The lateral force is representative of the micro-scale friction.
The paper presents the results of the application of this microscope to study frictional properties of the ultrathin films deposited on silicon by electroplasma technique.
The films were deposited under various substrate's temperatures (sample 046 - 300°C, sample 047 - 150°C) to study the effect of temperature on the frictional properties of the films.

Streszczenie

W referacie przedstawiono zastosowanie mikroskopu sił atomowych do zbadania własności tarciowych ultracienkich powłok wytworzonych techniką elektroplazmową oraz wpływu prowadzenia procesu osadzania warstw (zmiana temperatury podłoża) na własności uzyskanych powłok.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Wiesław LESZEK*

* Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań.

ROZWAŻANIA O PODSTAWACH TRIBOLOGII.
Część 2. PROCESY DYFERENCJACJI I INTEGRACJI WIEDZY TRIBOLOGICZNEJ

CONSIDERATION OF TRIBOLOGY BASIS
Part 2. PROCESSES OF TRIBOLOGICAL KNOWLEDGE DIFFERENTIATION AND INTEGRATION

Key-words: knowledge differentiation, knowledge recombination, knowledge integration
Słowa kluczowe: dyferencjacja wiedzy, rekombinacja wiedzy, integracja wiedzy

Summary
The paper presents three consecutive phases of science discipline internal structures transformation namely: knowledge differentiation, knowledge recombination and knowledge integration. The issue discussion is complemented by comments concerning the transformation of tribological knowledge structure.

Streszczenie

W publikacji przedstawiono trzy kolejne fazy przemian struktur wewnętrznych dyscypliny naukowej: dyferencjację wiedzy, rekombinację wiedzy i integrację wiedzy. Omówienie to uzupełniono komentarzem interpretującym przemiany struktury wiedzy tribologicznej.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Wiesław LESZEK*

* Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań.

ROZWAŻANIA NAD PODSTAWAMI TRIBOLOGII.
Część 3. WSPÓŁDZIAŁANIE TRIBOLOGII Z NAUKAMI PRZYRODNICZYMI

DISCUSION ABOUT FUNDAMENTAL PROBLEMS OF TRIBOLOGY.
Part 3. COOPERATION AMONG TRIBOLOGY AND BIOLOGICAL SCIENCE

Key-words: tribology, biological science, cooperation, relations
Słowa kluczowe: tribologia, nauki przyrodnicze, współdziałanie, relacje

Summary
Some problems of cooperation among tribology and biological science are presented in the paper. First part of paper concern interpretation posibility of tribology in selected problems of nature arid medicine. In the second part of article are described the use of biological science research methods in tribological problems.

Streszczenie

Referat zawiera omówienie relacji między tribologią jako dyscypliną w obszarze nauk technicznych a niektórymi dyscyplinami nauk przyrodniczych. Przedstawiono zagadnienia medyczne i biologiczne, w których użyteczna może być interpretacja tribologiczna oraz problemy, w których wiedza przyrodnicza może być zastosowana w tribologii.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Anna MATUSZEWSKA*, Marian GRĄDKOWSKI*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41.

BADANIE ROLI DODATKÓW AW/EP W PRZEMIANACH WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZY OBCIĄŻENIU ZACIERAJĄCYM

THE INFLUENCE OF AW/EP ADDITIVES ON THE SURFACE LAYER CHANGES UNDER SCUFFING LOAD

Key-words: lubrication, AW/EP additives, boundary layer, surface layer
Słowa kluczowe: smarowanie, dodatki AW/EP, warstwa graniczna, warstwa wierzchnia

Summary
The authors investigated the influence of AW/EP additive compositions in mineral base oil on the changes of a surface layer under scuffing conditions. The tribological tests were carried out with the use of four-ball extreme-pressure tester employing a method with continuously increasing of load. The runs have been stopped at scuffing load (Pt) and at loads about 400 N higher and lower from Pt. The analyses of surface were performed with the use of IR microspectrophotometry, scanning electron microscopy with energy dispersion spectrometry and X-ray photoelectron spectroscopy. It has been stated that the tribochemical reactions of steel surface and lubricant proceed at loads lower from a scuffing load. The protective layers are formed on the surface layer as a result of these reactions. The protective layers are removed during scuffing and surface layer undergoes a radical change at contact zone. The oxygen and carbon plays an important role in these processes.

Streszczenie

Badano przemiany warstwy wierzchniej roboczych powierzchni węzła tarcia, smarowanych kompozycjami mineralnego oleju bazowego z dodatkami AW/EP. Testy tribologiczne przeprowadzono za pomocą aparatu czterokulowego przy liniowym przyroście obciążenia, przerywając biegi przy obciążeniu zacierającym oraz o 400 N niższym i wyższym od zacierającego. Stan warstwy wierzchniej badano za pomocą mikrospektrofotometrii w podczerwieni oraz skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej z mikroanalizą rentgenowską, z dyspersją energii oraz rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów. Stwierdzono, że przemiany tribochemiczne składników środka smarowego zachodzą zanim zostanie osiągnięte obciążenie zacierające. W ich wyniku na powierzchni tarcia powstają produkty, zdolne do ochrony powierzchni. W trakcie zacierania warstwy te są usuwane, a warstwa wierzchnia ulega radykalnej przebudowie. Istotną rolę w tych procesach odgrywa tlen i węgiel.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Remigiusz MICHALCZEWSKI*, Witold PIEKOSZEWSKI*, Marian SZCZEREK*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41.

WPŁYW DODATKÓW TYPU AW/EP NA POWIERZCHNIOWĄ TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ ELEMENTÓW Z POWŁOKĄ TiN

THE EFFECT OF AW/EP ADDITIVES ON ROLLING CONTACT FATIGUE OF TiN COATED PARTS

Key-words: pitting, rolling contact fatigue, AW/EP additives, TiN coating
Słowa kluczowe: pitting, powierzchniowa trwałość zmęczeniowa, dodatki typu AW/EP, powłoka TiN

Summary
The results of rolling contact fatigue tests of TiN coated specimens were presented and discussed. TiN coating was deposited using arc-vacuum technique. This coating is commonly applied to increase the resistance to scuffing of lubricated machine parts. The aim of research was to estimate the effect of antiwear (AW) and extreme pressure (EP) oil additives on fatigue life of TiN coated parts. The tests were performed using four ball tester according to IP 300/87 standard. The worn surfaces were observed employing optical microscopy, SEM and analysed using EDS technique.
The obtained results indicate that it is possible to increase fatigue life of TiN coated parts trough selection of lubricating additives.

Streszczenie

W wyniku naniesienia na elementy trące twardej, cienkiej powłoki TiN uzyskiwany wzrost odporności na zacieranie węzła tarcia wiąże się z niebezpieczeństwem zmniejszenia jego powierzchniowej trwałości zmęczeniowej, czyli skrócenia czasu do wystąpienia formy zużywania zwanej pittingiem.
W pracy przedstawione zostały wyniki badań powierzchniowej trwałości zmęczeniowej elementów z powłoką TiN przeprowadzone zgodnie z normą IP 300/82. Węzeł tarcia smarowano olejami zawierającymi pakiety dodatków typu AW lub EP.
Ślady tarcia poddano obserwacji z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopii optycznej. Przeprowadzono analizę składu warstwy wierzchniej techniką EDS.
Z przeprowadzonych badań tribologicznych wynika, że dodatki smarnościowe typu AW i EP mogą powodować wzrost powierzchniowej trwałości zmęczeniowej elementów pokrytych powłoką TiN.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Jarosław MOLENDA*, Marian GRĄDKOWSKI*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41.

TRIBOCHEMICZNE ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY DIALKILODITIOFOSFORANEM CYNKU ORAZ 3-ALLILOKSY-1,2-PROPANODIOLEM

TRIBOCHEMICAL INTERACTIONS BETWEEN ZINC DIALKYLDITHIOPHOSPHATE AND 3-ALLYLOXY-1,2-PROPANDIOL

Key-words: antiwear additives, tribochemical changes, synergism
Słowa kluczowe: dodatki przeciwzużyciowe, przemiany tribochemiczne, synergizm

Summary
It was investigated tribochemical reactions of binary package (zinc dialkyldithiophosphate and 3-allyloxy-1,2-propanndiol) in hydrocarbon base oil. It was observed an antiwear synergetic effect between the additives which take past in formation boundary layer. The layers consist of alcohols, carboxylic aids, carboxylates, phosphates, complex compounds, especially oxides and iron carbides.

Streszczenie

Zbadano przemiany tribochemiczne binarnego układu dodatków uszlachetniających: dilalkiloditiofosforanu cynku i 3-alliloksy-1,2-propanodiolu w modelowej węglowodorowej bazie olejowej. Zaobserwowano synergizm ich działania przeciwzużyciowego, który wynika z charakteru powstających warstw granicznych. Zidentyfikowano budowę chemiczną związków wchodzących w skład warstwy granicznej. Stwierdzono obecność w nich m.in. alkoholi, kwasów karboksylowych, karboksylanów, kompleksów fosforanowych, a także związków nieorganicznych, w szczególności tlenków i węglików żelaza.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Karol NADOLNY*, Jarosław SELECH*, Przemysław TYCZEWSKI*

* Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań.

ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI POWSTAŁE PODCZAS TESTÓW ZUŻYCIOWYCH

THE INFLUENCE OF ABRASIVE-CORROSIVE WEAR ON CHANGE OF SURFACE ROUGHNESS

Key-words: microstructure, abrasive wear, corrosive wear, surface layer
Słowa kluczowe: mikrostruktura, zużywanie ścierne, zużywanie korozyjne, warstwa wierzchnia

Summary
sThe paper presents changes observed in surface roughness parameters of the sliding surface of steel 45 samples which underwent abrasive-corrosive tests. The obtained values were compared with various type of kinetic junction, profilograms and diagrams of bearing fraction were presented.

Streszczenie

W pracy przedstawiono zaobserwowane zmiany parametrów chropowatości powierzchni ślizgowej próbek wykonanych ze stali 45 poddanych testom ścierno-korozyjnym. Porównano uzyskane wartości dla różnych warunków współpracy węzła, przedstawiono profilogramy oraz profile nośności.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Karol NADOLNY*, Przemysław TYCZEWSKI*

* Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań.

EKSPERYMENTALNE WYNIKI BADAŃ JEDNOCZESNEGO ZUŻYCIA MECHANICZNO-ŚCIERNO-KOROZYJNEGO

THE EXPERIMENTAL RESULTS OF INVESTIGATIONS OF SIMULTANEOUS WEAR ABRASIVE CORROSIVE

Key-words: experimental investigations, corrosive, abrasive wear
Słowa kluczowe: badania eksperymentalne, zużycie ścierne, korozyjne

Summary
It in aim of meeting of quantitative reports between wear, the being effect of simultaneous working of destructive frictional processes and corrosive, near occurrence of influences of solid fulfilling the part of abrading winding phase, the experimental cognitive investigations were executed was.
It was executed from utilization in proposed model conditions universal frictional machine engine. The plan of investigations was based on statistical methods the facing of multifactorial experiences. The results of experiment were introduced in the figure of mathematical patterned representative the quantitative description the physically occurrent phenomena and processes.

Streszczenie

W celu poznania relacji ilościowych między skutkami (zużyciowymi), będącymi efektami jednoczesnego działania procesów destrukcyjnych tarciowych i korozyjnych, przy występowaniu oddziaływań fazy stałej, peł-niącej rolę ścierniwa w węzłach trybologicznych, wykonano eksperymentalne modelowe badania poznawcze.
Wykonano je z wykorzystaniem zmodernizowanej uniwersalnej maszyny tarciowej. Plan badań oparto na statystycznych metodach planowania doświadczeń wieloczynnikowych. Wyniki eksperymentu przedstawiono w postaci modelu matematycznego przedstawiającego ilościowy opis skutków fizycznie występujących zjawisk i procesów.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Antoni NEYMAN*, Paweł ROMANOWSKI*, Leszek DĄBROWSKI*

* Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

WĘZŁY CIERNE STABILIZATORA POLA OPERACYJNEGO SERCA

FRICTION JOINTS OF SURGICAL AREA HEART STABILIZER

Key-words: surgical operations of coronary vessels, mechanical stabilisation of surgical area, friction joints
Słowa kluczowe: operacje naczyń wieńcowych, mechaniczna stabilizacja pola operacyjnego, węzły cierne

Summary
The first Polish and European stabilizer of surgical area on working heart was designed in Gdańsk University of Technology in cooperation with Medical Academy in Gdańsk. The stabilizer is necessary for ope-ration without putting on extrasomatic circulation. American stabilizer (Medtronic Octopus Tissue Stabilization Unit) stabilizes operation area by pressing a heart what is not advantageous from medical point of view. Polish stabiliser is keeping a heart rising it up by means of suckers connected to vacuum pump what is much better. The cost of use of Polish stabilizer is about thirty times less than American. Stand research and numerical calculation proved sufficient stiffness of stabilizer structure and enough big friction moments in its joints. Stand testing of friction torque in stabilizer joints showed that friction torque depends significantly on accuracy of its shape. Calculated friction coefficient was the smallest and most repeatable in joints of the best shape accuracy. Clinical tests of the stabilizer confirmed its full usability for surgical operation on working heart.

Streszczenie

W wyniku współpracy pomiędzy Katedrą Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Gdańskiej i Instytutem Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku skonstruowano pierwszy w Polsce i w Europie stabilizator pola operacyjnego na pracującym sercu, urządzenie niezbędne do prowadzenia operacji kardiochirurgicznych bez włączania krążenia pozaustrojowego. Urządzenie to poprzez chwytak z parą przyssawek unosi serce i unieruchamia powierzchnię pomiędzy przyssawkami ograniczając przemieszczenia wynikające z pulsacji serca do wartości poniżej 1 mm. Wykonany w Gdańsku stabilizator potwierdził pełną przydatność jako urządzenie umożliwiające przeprowadzanie operacji "pomostowania" naczyń wieńcowych na pracującym sercu. Przeprowadzono badania doświadczalne oporów ruchu w węzłach ciernych stabilizatora oraz numeryczną analizę sztywności jego struktury. Oszacowane na podstawie wyników badań wartości współ-czynnika tarcia w przegubach stabilizatora zawierały się w granicach 0,17 do 0,42. Badania wykazały wystarczającą sztywność i pewność działania stabilizatora.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Stanisław NOSAL*, Jan GRZEŚKOWIAK**

* Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań.
** H. Cegielski - CBR Sp. z o.o. Laboratorium Centralne Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r., nr 223/229, 61-485 Poznań.

WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA DO OCENY ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŻELIWNEGO SKOJARZENIA ŚLIZGOWEGO

USING THE COEFFICIENT OF FRICTION TO ASSESS THE WEAR RESISTANCE OF CAST IRON SLIDING CONNECTIONS

Key-words: cast iron, coefficient of friction, wear
Słowa kluczowe: żeliwo, współczynnik tarcia, zużycie

Summary
This paper presents method and results of the research on wear resistance of cast iron ZlCu1,4PVB used in the marine engine cylinder liner. Cast iron samples had different grain size of phosphide eutectic and accompaniment Ni. Coefficient of friction µ had to be lower than assumed value (µi < µkr) during the whole road of friction (s = 5000 m). µi values amounted to: µ1 = 0,115; µ2 = 0,160; µ3 = 0,220. If during the wear test there occurred that µ = µi, the sliding connection was pulse-lubricated.
It was stated that the method enables comparison of wear resistance of cast irons with slight differences in chemical composition and structure.

Streszczenie

W referacie przedstawiono metodę i wyniki badania odporności na zużycie żeliwa ZlCu1,4PVB, stosowanego na tuleje cylindrowe silników okrętowych. Próbki żeliwa różniły się wielkością wydzieleń eutektyki fosforowej i dodatkiem Ni. Próba zużycia prowadzona była tak, aby na całej drodze tarcia (s = 5000 m) współczynnik tarcia µ nie był większy niż przyjęta wartość µi < µkr. Wartości µi wynosiły: µ1 = 0,115, µ2 = 0,160, µ3 = 0,220, µkr = 0,310. Jeśli w czasie próby zużycia zachodziło, że µ = µi, wówczas skojarzenie było impulsowo smarowane.
Stwierdzono, że metoda umożliwia porównanie odporności na zużycie żeliw nieznacznie różniących się składem chemicznym i strukturą.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Edyta OSUCH-SŁOMKA*, Marian GRĄDKOWSKI*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41.

WPŁYW ZAWARTOŚCI NAPEŁNIACZA NA WŁAŚCIWOŚCI TARCIOWE KOMPOZYTÓW POLITETRAFLUOROETYLENU

INFLUENCE OF FILLERS ON FRICTIONAL PROPERTIES OF POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE) COMPOSITES

Key-words: polytetrafluoroethylene, composites, dry friction, friction coefficient, wear
Słowa kluczowe: politetrafluoroetylen, kompozyty polimerowe, tarcie technicznie suche, współczynnik tarcia, zużycie

Summary
In this work was finding an effect of the content of graphite, disulphide of molybdenum (MoS2) and bronze on sliding properties of PTFE composites in the contact with a tool steel. It was observed that an influence of fillers on the sliding properties of PTFE composites is hard to assess. For example, a decrease in friction with increasing wear was shown. For different friction coefficient values similar wear (mass loss) was noted. So, wear of PTFE composites rubbing against steel is independent of friction. It has been concluded that selection of fillers for PTFE composites which are to rub against steel must be performed very carefully. In every case experimental way is necessary.

Streszczenie

W pracy zbadano wpływ zawartości grafitu, dwusiarczku molibdenu i brązu na właściwości ślizgowe kompozycji PTFE w skojarzeniu tarciowym ze stalą narzędziową NC10. Stwierdzono, że poszczególne napełniacze w złożony, trudny do przewidzenia sposób, wpływają na właściwości tarciowe kompozytów PTFE: np. zmniejszeniu oporów ruchu może towarzyszyć zwiększone zużycie lub przy różnych oporach ruchu występuje zbliżone zużycie. Tak więc zużycie kompozytów PTFE w układzie tarciowym ze stalą zależy nie tylko od oporów ruchu. Dlatego też należy bardzo ostrożnie podejmować decyzje w sprawie wyboru napełniacza funkcjonalnego dla kompozytów PTFE współpracujących ze stalą, a decyzje każdorazowo weryfikować eksperymentalnie

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Zbigniew PAWELEC*, Janusz DASIEWICZ*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41.

ANALIZA PRZYDATNOŚCI PROSZKÓW METALI I STOPÓW JAKO NAPEŁNIACZY ŚLIZGOWYCH KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH

ASSESSMENT OF SUITABILITY OF POWDERED METALS AND ALLOYS AS FILLERS IN POLYMER COMPOSITES FOR SLIDING TRIBOSYSTEMS

Key-words: polymer composite, fillers, surface energy, friction, wear
Słowa kluczowe: kompozyt polimerowy, napełniacze, energia powierzchniowa, tarcie, zużycie

Summary
The authors present an effect of powdered metallic fillers on physico-mechanical, thermal and tribological properties of polymer composites. The aim of the research was to find an influence of chemical composition and stereometry of metallic and alloy particles on features of the composites. Metallic fillers were powders of iron and other metals, and their alloys, as well as mixtures of those components. Physico-mechanical and thermal properties of the developed composites were assessed; tribological properties were determined using a block-on-ring tester (T-05). An analysis of the worn surface was carried out using a scanning electron microscope (SEM) and X-ray spectrometer (EDS). The aim was to determine the surface distribution of some elements in the surface layer.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ proszkowych napełniaczy metalicznych na właściwości fizykomechaniczne, cieplne i tribologiczne kompozytów polimerowych. Za pomocą mikroskopu określono skład chemiczny i parametry stereometryczne komponentów proszkowych. Jako napełniacze metaliczne zastosowano proszki żelaza jego stopów i innych metali oraz mieszaniny tych komponentów. Dokonano oceny właściwości fizykomechanicznych i cieplnych opracowanych kompozytów, a ich parametry tribologiczne określono na maszynie tarciowej T-05 typu rolka-klocek. Wykorzystując skaningowy mikroskop elektronowy przeprowadzono analizę stanu powierzchni próbek kompozytów po eksperymencie tribologicznym i określono stężenie występowania na powierzchni wytypowanych pierwiastków.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Paweł PIEC*, Grzegorz ZAJĄC*

* Politechnika Krakowska, Instytut Pojazdów Szynowych, ul. Jana Pawła II 37, tel. (012) 648-49-14.

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ANALIZY PROCESU TARCIA

COMPUTER AIDED ANALYSIS OF FRICTION PROCESS

Key-words: brake inserts, wear, noise
Słowa kluczowe: wstawki hamulcowe, zużycie, hałas

Summary
The analysis of contact phenomena that accompany the process of friction is based on the results of operational and laboratory test bench investigations aided by the application of computer programs. The computer aided analysis of the process of friction allows a selective identification of a broad range of parameters which are decisive for the initiation and propagation of the basic phenomena connected with friction. Computer interference in the description and analysis of the phenomena accompanying friction makes it possible to separate the microprocesses which shape the macro-picture of the changes that occur in the outer layer of the interacting elements and units of machines and vehicles. The article is based on the results of the authors' research, supported by visual computer simulation.
The article includes some results of tests on the effect of tribological properties of friction elements, brake shoe insert and wheel, on the level of noise. In the experiments the inserts made from cast iron, used in rail vehicles were investigated, as well as composite inserts and pressed from metal powders.

Streszczenie

Przedstawiona w pracy analiza zjawisk kontaktowych towarzyszących procesowi tarcia bazuje na wynikach badań eksploatacyjnych, stanowiskowych i laboratoryjnych przy szerokiej aplikacji programów komputerowych. Wspomaganie komputerowe procesu tarcia pozwala na selektywne wyodrębnienie szerokiej gamy parametrów, mających wiodący wpływ na inicjowanie i rozwój podstawowych zjawisk towarzyszących procesowi tarcia. Ingerencja komputerowa w opis i analizę zjawisk towarzyszących tarciu pozwala na wydzielenie mikroprocesów, które kształtują makroobraz zmian w warstwie wierzchniej współpracujących elementów i zespołów maszyn i pojazdów. Całość pracy oparta jest na wynikach własnych badań, popartych wizualną symulacją komputerową.
Praca zawiera wybrane wyniki badań wpływu właściwości tribologicznych elementów trących, wstawki klocka hamulcowego i koła, na poziom emisji hałasu. W badaniach uwzględniono wstawki żeliwne stosowane w pojazdach szynowych oraz wstawki kompozytowe i prasowane z proszków metali.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Witold PIEKOSZEWSKI* , Waldemar TUSZYŃSKI*

* Instytut Technologii Eksploatacji (ITeE), Zakład Tribologii, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (0-48) 364-42-41.

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWZUŻYCIOWE, PRZECIWZATARCIOWE I TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA WĘZŁA TARCIA JAKO EFEKT RODZAJU I STĘŻENIA DODATKÓW SMARNOŚCIOWYCH W OLEJU

AN EFFECT OF THE TYPE AND CONCENTRATION OF LUBRICATING ADDITIVES ON AW/EP PROPERTIES AND ROLLING FATIGUE LIFE OF A TRIBOSYSTEM

Key-words: four-ball tester, AW properties, EP properties, rolling fatigue life, AW additives, EP additives, SEM, EDS
Słowa kluczowe: aparat czterokulowy, właściwości przeciwzużyciowe, właściwości przeciwzatarciowe, trwałość zmęczeniowa, dodatki AW, dodatki EP, SEM, EDS

Summary
The authors present results of testing of lubricating oils of various chemical composition. A mineral base oil was blended with commercial lubricating additives of different type and concentration. Two different AW (antiwear) additives and EP (extreme-pressure) ones were used. The AW additives contained ZDDP, and EP ones - organic S-P compounds. The additives are typical of automotive gear oils.
The tribological tests were performed in two different four-ball testers. The first one (denoted T-02) was used to determine AW/EP properties at sliding friction. The second instrument (T-03) was used to assess the fatigue (pitting) life at rolling movement. Both the testers were designed and are manufactured by ITeE.
The results indicate that AW additives not only improve AW properties (as expected) but are also beneficial for the fatigue life, particularly at small concentrations. An increase of the concentration of such additives leads to an improvement of AW properties but has a disadvantageous effect on the fatigue life.
EP additives - even at a small concentration - significantly improve EP properties, and slightly AW properties, but without any influence on the fatigue life. An increase of the concentration of such additives leads to a further improvement of EP and AW properties. However, this is accompanied by a much decrease of the fatigue life.
By using SEM and EDS for analysis of the worn surface, the authors were enabled to identify mechanisms of action of various lubricating additives under different friction conditions.

Streszczenie

W artykule zamieszczono wyniki tribologicznych badań serii olejów smarowych o zmienianym w sposób modelowy składzie chemicznym. Olejem bazowym był olej mineralny. Olej ten mieszano z handlowymi pakietami dodatków smarnościowych różnego typu. Były to dwa różne pakiety dodatków przeciwzużyciowych (typu AW) i dwa pakiety dodatków przeciwzatarciowych (typu EP). Dodatki przeciwzużyciowe zawierały dialkiloditiofosforan cynku - ZDDP, zaś przeciwzatarciowe - organiczne związki siarkowo-fosforowe. Dodatki smarnościowe dodawano do oleju bazowego w różnych stężeniach.
Badania tribologiczne wykonano za pomocą dwóch aparatów czterokulowych, wytworzonych w ITeE. Aparat T-02 posłużył do wyznaczenia właściwości przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych smarowanego badanymi olejami węzła tarcia. Aparat czterokulowy T-03 umożliwił wykonanie badań trwałości zmęczeniowej (pittingu).
Wykazano, że dodatki AW polepszają nie tylko właściwości przeciwzużyciowe smarowanego nimi węzła tarcia, ale dodatkowo - dodane w niewielkiej ilości - wpływają korzystnie na trwałość zmęczeniową. Zwiększenie stężenia dodatków AW w oleju bazowym pozwala znacząco poprawić właściwości przeciwzużyciowe, ma jednak niekorzystny wpływ na trwałość zmęczeniową.
Dodatki EP, dodane nawet w niewielkim stężeniu do oleju bazowego, powodują kilkukrotną poprawę właściwości przeciwzatarciowych oraz w znacznie mniejszym stopniu przeciwzużyciowych, praktycznie nie wpływając przy tym jednak na trwałość zmęczeniową. Zwiększenie stężenia tych dodatków skutkuje polepszeniem właściwości przeciwzatarciowych, jak też przeciwzużyciowych. Towarzyszy temu jednak znaczny spadek trwałości zmęczeniowej.
Wyniki badań tribologicznych zinterpretowano w oparciu o analizy powierzchni tarcia za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) i mikroanalizatora rentgenowskiego (EDS).

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Tomasz ROCHATKA*, Wiesław ZWIERZYCKI*

* Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań.

ROZWINIĘCIA IDEI M.M. CHRUŠČOVA - WERSJA WSPÓŁCZESNA

THE CONTEMPORARY VERSION OF THE CONTINUATION OF KRUSHCHEV'S CONCEPT

Key-words: wear, testing, characteristics
Słowa kluczowe: zużycie, badania, charakterystyki zużyciowe

Summary
The autors of this paper have elaborated the new method of measuring the value of the wear rate Ih as the function of the normal contact stress p. In order to achieve this aim a four-ball aparatus with the system "three rollers - cone" was used. A new solution adopts the old M.M. Krushchev's concept conected with the wear test, in which normal conact stress p is decreasing during the test time (the normal force is constant). The results of experiments verifying elaborated model are presented as well.

Streszczenie

W przedstawionych w artykule badaniach autorzy wykorzystali koncepcję M.M. Chruščova wyznaczania liniowej intensywności zużywania Ih w układach modelowych pracujących pod stałym obciążeniem, w których w wyniku zużycia maleją naprężenia stykowe. Opracowano model matematyczny wiążący pionowe zbliżenie próbek w aparacie czterokulowym wyposażonym w węzeł 3 wałeczki - stożek z wymiarem śladu zużycia wałeczków. Model zweryfikowano w specjalnym eksperymencie uzyskując bardzo dobrą zbieżność wyników obliczeń i eksperymentu.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Elżbieta ROGOŚ*

* Instytut Technologii Eksploatacji (ITeE), Zakład Tribologii, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (0-48) 36-442-41.

WPŁYW UZDATNIANIA NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE OLEJÓW SPRĘŻARKOWYCH

AN INFLUENCE OF TREATMENT OF COMPRESSOR OILS ON THEIR TRIBOLOGICAL PROPERTIES

Key-words: compressor oils, exploitation, treatment, antiwear properties, antiseizure properties
Słowa kluczowe: oleje sprężarkowe, eksploatacja, uzdatnianie, właściwości przeciwzużyciowe, właściwości przeciwzatarciowe

Summary
This paper presents the results of an effect of treatment methods on lubricating properties of compressor oils. The authors estimated antiwear and antiseizure properties in scuffing conditions for oils that underwent the following processes: sedimentation, centrifugal force treatment, adsorption by means of a constant adsorber, and membrane filtration. The testing of lubricating properties was realized by means of a four-ball (T-02) and block-on-ring (T-05) testers.
Results show that all employed elementary operations that constituted treatment process improve lubricating properties of the compressor oil. All of them do not do it to the same degree. This research shows that is important to combine elementary processes in a sequence to improve the lubricating properties of treated oils to a degree typical of a raw oil. The advantageous influence of the treatment of lubricating oils has been confirmed by tests using the T-05 tester.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu opracowanej metody uzdatniania na właściwości tribologiczne olejów sprężarkowych. Oceniano zmianę właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych w warunkach zacierania olejów poddawanych kolejno procesowi sedymentacji, działania sił odśrodkowych, adsorpcji za pomocą adsorberów stałych oraz filtracji przegrodowej. Badania właściwości smarnych realizowano za pomocą testera T-02 oraz T-05.
W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że wszystkie zastosowane operacje jednostkowe będące składowymi procesu uzdatniania zapewniają poprawę właściwości smarnych oleju sprężarkowego, jednak nie wszystkie w jednakowym stopniu. Wykazano konieczność łączenia pojedynczych procesów w sekwencje zapewniające poprawę właściwości smarnych uzdatnianego oleju w takim stopniu, aby było możliwe osiągnięcie poziomu charakterystycznego dla oleju świeżego. Korzystny wpływ uzdatniania na właściwości smarne oleju potwierdzono badaniami przeprowadzonymi za pomocą testera T-05 w skojarzeniu o styku liniowym skoncentrowanym i rozłożonym.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Elżbieta ROGOŚ*, Andrzej URBAŃSKI*, Joanna KARAŚ*

* Instytut Technologii Eksploatacji (ITeE), Zakład Tribologii, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (0-48) 36-442-41.

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE SIARKOWANYCH OLEJÓW ROŚLINNYCH

TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF SULFURIZED VEGETABLE OILS

Key-words: vegetable oils, sulfurization, antiwear properties, antiseizure properties
Słowa kluczowe: oleje roślinne, siarkowanie, właściwości przeciwzużyciowe, właściwości przeciwzatarciowe

Summary
This paper presents tribological properties of vegetable oils that were sulfurized. The authors tested antiwear and antiseizure properties of rapeseed and sunflower oils, also in extreme-pressure conditions. The tests were realized using a four-ball tester. As a result of executed tests the authors show that sulfurization has a diversed influence on antiwear properties of oils with vegetable base and improves their antisezure properties. The changes in the properties depend on the oil type and on the quantily and the sulfurization conditions. The results show a very good influence of sulfurization on the properties of the rapeseed oil. Sulfurization a the rapeseed oil considerably increases antiseizure properties in comparision with base oils.

Streszczenie

W artykule omówiono właściwości tribologiczne olejów roślinnych poddanych procesowi siarkowania. Badano działanie przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe oleju rzepakowego i słonecznikowego, również w warunkach ekstremalnych wymuszeń. Badania realizowano za pomocą aparatu czterokulowego oraz testera T-02.
W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że wprowadzenie siarki ma zróżnicowany wpływ na właściwości przeciwzużyciowe roślinnej bazy olejowej, natomiast zdecydowanie poprawia jej właściwości przeciwzatarciowe. Wielkość zmian ocenianych właściwości uzależniona jest od rodzaju oleju oraz od ilości i warunków wprowadzania do nich siarki. Ocena właściwości smarnych olejów w warunkach zacierania wykazała szczególnie korzystne oddziaływanie siarki na właściwości oleju rzepakowego. Wprowadzenie siarki do tego oleju znacznie zwiększa odporność na zacieranie węzła tarcia smarowanego siarkowanym olejem w porównaniu z węzłem smarowanym olejem bazowym.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Jan SADOWSKI*, Leszek SARNOWICZ*

* Politechnika Radomska, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom.

BADANIA KALORYMETRYCZNE SKŁADOWEJ CIEPLNEJ I MECHANICZNEJ OPORÓW TARCIA

CALORIMETRIC RESEARCH OF THE THERMAL AND MECHANIC COMPONENTS OF FRICTION RESISTANCE

Key-words:
Słowa kluczowe: część cieplna i mechaniczna oporów tarcia, pierwsza zasada termodynamiki, badania kalorymetryczne, temperatura

Summary
Authors proved that friction resistance split into thermal and mechanical components directly results from the equation of the first thermodynamic principle for an open systems. The methods of this components assessment on the basis of calorimetric investigation of the friction and stable wear processes of steel 45 is proposed. The research results and a physical interpretation are presented.

Streszczenie

W pracy wykazano, że podział oporów tarcia na część cieplną i mechaniczną wynika bezpośrednio z równania pierwszej zasady termodynamiki dla systemów otwartych. Zaproponowano metodę oceny tych części na podstawie badań kalorymetrycznych procesu tarcia i zużywania ustabilizowanego stali gat. 45. Przytoczono wyniki tych badań i uzupełniono je interpretacją fizyczną. próbki zostały dotarte. Następnie stabilizowano temperaturę pomieszczenia ze stanowiskiem badawczym na założonym poziomie temperatury cieczy kalorymetrycznej. W badaniach ustalono trzy poziomy tej temperatury: 287,26; 297,64 i 308,14 K. Wyniki badań składowych bilansu energetycznego procesu tarcia dla przypadku pary trącej ze stali gat.45, będące średnimi z sześciu pomiarów, zestawiono w tabeli 1. W tabeli 2 zilustrowano strukturę oporów tarcia i wartości zużycia tribologcznego zmierzonego za pomocą wagi analitycznej.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Piotr SADOWSKI*

* Politechnika Radomska, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom.

BADANIA MODELOWE ODPORNOŚCI NA ZUŻYWANIE ŚCIERNE WYBRANYCH GATUNKÓW STALIW

MODEL RESEARCH OF THE RESISTANCE TO ABRASIVE WEAR OF THE CHOSEN KINDS OF CAST STEEL

Key-words: resistance to wear, model research, modified tester, new cast steel
Słowa kluczowe: odporność na zużywanie, badania modelowe, zmodyfikowany tester, nowe staliwa

Summary
The paper presents the method of a resistance to wear investigation with the use of specially adopted tester T-01 M. The model research of friction and wear of three new cast steel, which were elaborated in Radom Technical University, are described. Theirs resistances to wear were evaluated. The energetic interpretation of resistance is presented.

Streszczenie

W pracy zaproponowano metodykę badania odporności na zużywanie ścierne metali za pomocą specjalnie przystosowanego testera T-01M. Opisano badania modelowe tarcia i zużywania grupy trzech nowych staliw opracowanych w Politechnice Radomskiej. Ustalono ich odporność na zużywanie, podając jej interpretację energetyczną.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Jan SENATORSKI*, Barbara SIEPRACKA**

* Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka, Warszawa.
** Politechnika Radomska, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom.

ZAPOBIEGANIE TRIBOKOROZJI PRZEZ OBRÓBKĘ CIEPLNO-CHEMICZNĄ

PREVENTION AGAINST TRIBOCORROSION THROUGHOUT THERMOCHEMICAL TREATMENT

Key-words: diffusion layers, friction, wear, corrosion
Słowa kluczowe: warstwa dyfuzyjna, tarcie, zużycie, korozja

Summary
Division proposal of the laboratory corrosion-tribological investigations is presented. According to this proposal investigations are divided into two groups: separate corrosion and tribological testing and joint corrosion-tribological testing. In this second group two investigation methods are to distinguish: simultaneous and non-simultaneous ones. According to the frequency of hazards occurrence the non-simultaneous investigations can be divided into single, cyclic and contentions testing. In this paper the results of investigations, after elaborated methods, of toughened steels and steels with formed chromium diffusion layers nitrided diffusion layers are presented.

Streszczenie

W referacie podano propozycję podziału laboratoryjnych badań korozyjno-tribologicznych. Propozycja ta przewi-duje podział tych badań na dwie grupy: oddzielne badania korozyjne i tribologiczne oraz łączne badania korozyjno-tribologiczne. W tych ostatnich wyodrębniono dwie metody badań: niejednoczesne oraz jednoczesne. Ze względu na częstotliwość występowania narażeń badania niejednoczesne można podzielić na: pojedyncze, cykliczne i ciągłe.
Omówiono wyniki badań, wg opracowanych metod, stali ulepszanych cieplnie, a także stali z wytworzoną dyfuzyjną warstwą chromowaną i dyfuzyjną warstwą azotowaną.

 


5-2003 TRIBOLOGIA
Barbara SIEPRACKA*, Jerzy SZUMNIAK**,
Sylwester STAWARZ*

* Politechnika Radomska, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom.
** WITPiS oraz Politechnika Warszawska.

WPŁYW RODZAJU OSNOWY NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE KOMPOZYTÓW ŚLIZGOWYCH Z DYSPERSJĄ TEFLONOWĄ

INFLUENCE OF KIND MATRIX FOR TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF THE SLIDE COMPOSITES WITH PTFE DISPERSION

Key-words: polymer composites, matrix, sliding, joint, dray friction, friction coefficient, wear, load capacity, Amsler machine, T-05 tester
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, osnowa, skojarzenie ślizgowe, tarcie techniczne, współczynnik tarcia, zużycie, obciążalność, maszyna Amslera, tester T-05

Summary
Investigation results of sliding composite modified with PTFE dispersion and with different resin matrix (epoxide, phenol-formaldehyde and melamine) realized on Amsler - machine and T-05 tester, are presented. There are shown the positive influence phenol-formaldehyde matrix, for tribological properties. There are also shown substantial influence for those properties the grade of dispersion PTFE. From realized (according to several own recipes) composites the must beneficial properties shown composite with phenol-formaldehyde resin matrix, with contents PTFE with particies size - 1 mm and with graphite additive. This composite, in compassion with composites containing PTFE additives made in Poland, are characterized with lower, on about 20%, dry friction resistance, higher, on about 40%, load capacity. For PTFE composite, according to literature [4, 5, 6, 10, 11] and own investigations, the product p · v = 5 [MPa · m/s]; for received composites the product p · v ł 7 [MPa · m/s].

Streszczenie

Artykuł zawiera wyniki badań kompozytów ślizgowych modyfikowanych dyspersją teflonową z osnową z różnych żywic (epoksydową, fenolowo-formaldehydową i melaminową), przeprowadzonych na aparatach: Amslera i testerze T-05. Wykazano korzystniejszy wpływ na własności tribologiczne osnowy fenolowo-formaldehydowej. Stwierdzono również istotny wpływ na własności tarciowo-zużyciowe kompozytów, stopnia rozdrobnienia PTFE. Z wykonanych (wg kilkunastu własnych receptur) kompozytów najkorzystniejsze właściwości uzyskano dla kompozytu z osnową z żywicy fenolowo-formaldehydowej, która zawierała PTFE o wielkości cząstek l mm i z dodatkiem grafitu. Kompozyt ten, w porównaniu z kompozytami z dodatkiem PTFE produkowanymi w kraju, charakteryzuje m.in.: niższe o ok. 20% opory tarcia technicznie suchego, istotnie wyższa odporność na ścieranie, wyższa o ok. 40% obciążalność. Dla kompozytów na osnowie PTFE wg literatury [L. 4, 5, 6, 10, 11] i badań własnych iloczyn p · v = 5 [MPa·m/s]; dla otrzymanych kompozytów p · v ł 7 [MPa·m/s].5-2003 TRIBOLOGIA
Jan SIKORA*

* Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ PANWI ŚLIZGOWYCH PRZY WIRUJĄCYM WEKTORZE OBCIĄŻENIA

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SLIDE BUSHES FATIGUE STRENGTH UNDER CONDITIONS OF ROTARY LOAD VECTOR

Key-words: plain journal bearings, surface fatigue, bench tests, failure analysis

Słowa kluczowe: ślizgowe łożyska poprzeczne, wytrzymałość zmęczeniowa powierzchniowa, stanowiska badawcze, analiza uszkodzeń
Summary

Results of research on fatigue strength of dynamically loaded hydrodynamic journal bearing slide bushes are presented in the paper. Investigations have been made in MWO testing machine with rotary load vector at tribological laboratory of the Gdańsk University of Technology. A rotary load of the bearing was adjusted by proper selection of unbalanced masses fixed to the machine shaft. A feature of loading pattern i the MWO machine is that not only the bearing reaction but also the whole generated oil film rotates synchronously with rotation of test journal. In the result the identical variable normal stresses occur at each point of slide layer in given cross-section during the loading cycle. These are pulsating compressive radial stresses and variable tangential stresses that alternate from tension to compression.
A constant parameter of fatigue tests was rotational speed n = 4000 rpm. A basis of fatigue test on the MWO rig was assumed as 3.6´106 of load cycles. An objective of testing was achievement of fatigue failures on the specimen surface within the specified number of load cycles.
In fatigue investigation it has been assumed that tested bearing lining reaches its critical state when any macroscopically visible disarrangement of the surface structure, such as first local fissures, a net of cracks (no matter how long) or lining breakouts, appears. Methodology of fatigue tests and pertinent data handling was based on the two-point strategy.

Programme of experimental research has included fatigue investigation of thin-walled multilayer half-bearings made of some selected metallic bearing materials. Bimetallic half-bushes consisted of steel shell and lining made of sintered CuPb30 or AlSn20Cu1 alloy. A three-layer variant of the bearing had additionally an overlay of PbSn10Cu3 soft alloy. All bearings were subjected to standard fatigue test in MWO machine. Bearings were lubricated with typical IC engine oil Selectol SAE 20W/40. Feed oil pressure was about 0.55 MPa.
Fatigue ratings expressed in terms of critical tangential stresses in slide layer of AlSn20Cu1 and CuPb30 (and overlay) bearing materials were evaluated.
Values of critical stresses in investigated bearings, corresponding to the rotary load leading to fatigue cracks, were calculated with the procedure recommended by ISO 7905/1 standard. Mean stress and alternating stress amplitudes at the same circumferential location of the bearing surface layer have been evaluated. Mean stress is normal negative (compressive) stress.
It has been proved that the MWO bearing machine fully meets the requirements as a device for testing the journal bearing resistance to fatigue. It results from the analysis of computation of bearing investigated in the MWO machine that at each point of slide surface (and lining layer) in given cross-section of the bush there is generated an identical asymmetric tensile-compression pattern of tangential stresses fluctuating within the load cycle. Thus the mechanism of fatigue damages initiation and propagation in bushes tested in the MWO machine differs from the one that occurs in the bearing investigated in testing machines with other patterns of load generation where only varying negative stresses (radial, tangential and axial) occur in the zone of fatigue cracks observed during the the test. Streszczenie
W referacie przedstawiono wyniki badań warstw ślizgowych z wybranych stopów łożyskowych obciążonych wirującą reakcją łożyskową. Taki sposób obciążenia wywołuje w warstwie ślizgowej stan zmiennych naprężeń o asymetrycznym przebiegu w ramach cyklu. Prezentowane przypadki pęknięć zmęczeniowych panwi łożyskowych uzyskano w testach zmęczeniowych prowadzonych na stanowisku MWO (maszyna z wirującym obciążeniem) skonstruowanym i zbudowanym w laboratorium tribologicznym Politechniki Gdańskiej w ramach grantu KBN. Jest to jedyne tego typu stanowisko badawcze w kraju, spełniające wymagania badawcze określone w normie ISO 7905 w zakresie badań zmęczeniowych cienkościennych panwi ślizgowych łożysk poprzecznych. W referacie wyjaśniono metodykę testów zmęczeniowych i analizy ich wyników oraz przedstawiono rezultaty badań panwi wykonanych na bazie stopów AlSn20Cu1 i CuPb30.5-2003 TRIBOLOGIA
Elżbieta SIWIEC*, Marian GRĄDKOWSKI*

* Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41; e-mail: marian.gradkowski @ itee.radom.pl.

WPŁYW UTLENIANIA I HYDROLIZY NA WŁAŚCIWOŚCI SMARNE OLEJU SŁONECZNIKOWEGO

INFLUENCE OF OXIDATION AND HYDROLYSIS ON SUNFLOWER OIL LUBRICITY

Key-words: sunflower oil, oxidation, hydrolysis, chemical changes, lubricity
Słowa kluczowe: olej słonecznikowy, utlenianie, hydroliza, zmiany chemiczne, właściwości smarne

Summary

The paper concerns the simultaneous influence of oxidation and hydrolysis of sunflower oil on its physico-chemical and lubricating properties. It has been concluded that the last ones depend on temperature and duration of the process. The properties at 80oC increased with time and at Ł60oC they showed no changes. Improvement of the sunflower oil lubricity results from formation of oxygen containing organic products, especially carboxylic acids.

Streszczenie

W pracy przedstawiono wpływ równoczesnego utleniania i hydrolizy na właściwości fizykochemiczne i smarne oleju słonecznikowego. Stwierdzono, że właściwości te zależą od temperatury i czasu, w której przeprowadzono proces. Rosną one wraz z czasem trwania procesu w temp. 80°C i nie zmieniają się, gdy proces jest prowadzony w temp. Ł60°C. Poprawa właściwości smarnych oleju jest wynikiem wzrostu stężenia w nim tlenoorganicznych produktów procesów hydrolizy i oksydacji, przede wszystkim kwasów tłuszczowych.5-2003 TRIBOLOGIA
Arkadiusz STACHOWIAK*, Wiesław ZWIERZYCKI*

* Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań.

OBLICZANIE ZUŻYCIA KOROZYJNO-MECHANICZNEGO Z WYKORZYSTANIEM TEORII PĘKANIA MATERIAŁÓW

CORROSIVE AND MECHANICAL WEAR CALCULATION AT HELP OF CRACK PROPAGATION THEORY

Key-words: wear, corrosion, crack propagation
Słowa kluczowe: zużywanie, korozja, propagacja pęknięcia

Summary

In this paper the new concept of the corrosive - mechanical wear calculation was presented. The new alghoritmus, based on the crack propagation theory (models of the G.P. Cherepanov and R.C. Newman), was elaborated as well. The results of the calculation are similar to the results of experiments.

Streszczenie

W artykule przedstawiono koncepcję matematycznego modelowania procesu zużywania powierzchniowego opartą na założeniu, że przyczyną odrywania mikroobjętości materiału jest propagacja pęknięć wzdłuż granic tych mikroobjętości. Analizy dotyczą warunków, w których wzrost szczeliny powodowany jest cyklicznymi zmianami obciążenia oraz działaniem środowiska korozyjnego.5-2003 TRIBOLOGIA
Michał STYP-REKOWSKI*

* Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej, Al. Prof. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, e-mail: msr @ atr.bydgoszcz.pl

ZNACZENIE SMAROWANIA W PROCESIE EKSPLOATOWANIA TOCZNEJ PARY KINEMATYCZNEJ

SIGNIFICANCE OF LUBRICATION IN OPERATION PROCESS OF ROLLING PAIR

Key-words: rolling bearing, bearing lubrication, tribochemical reaction, operating environment
Słowa kluczowe: łożysko toczne, smarowanie łożysk, reakcje tribochemiczne, środowisko pracy

Summary

In this paper consideration due to significance of lubrication of rolling kinematical pair has been presented. The relations and possible reaction between kind of used lubricants and environment of kinematical pair operation have been shown too. Practical significance of bearings seals was also indicated.

Streszczenie

W pracy przedstawiono rozważania dotyczące znaczenia smarowania tocznej pary kinematycznej. Przedstawiono relacje i możliwe reakcje między rodzajem użytego środka smarowego a środowiskiem pracy pary kinematycznej. Wskazano także na praktyczne znaczenie uszczelnienia pary ciernej5-2003 TRIBOLOGIA
Włodzimierz SUŁEK*, Tomasz WASILEWSKI*,
Anita BOCHO-JANISZEWSKA*

* Politechnika Radomska, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 27.

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ROZTWORÓW MONOGLICERYDÓW W OLEJU PARAFINOWYM

TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF MONOGLYCERIDES PARAFFIN OIL SOLUTIONS

Key-words: friction coefficient, wear, lubrication, seizure, monoesters of glycerol and fatty acids
Słowa kluczowe: współczynnik tarcia, zużycie, smarowanie, monoestry gliceryny i kwasów tłuszczowych

Summary

Possibilities of application of monoglycerides paraffin oil solutions as lubricants were investigated. Friction coefficient and wear were assessed. The tests were performed for steel - steel contact. Glyceryl monolaurate (GML), glyceryl monostearate (GMS) and glyceryl monooleate (GMO) of concentrations 1%, 4% and 10% were tested. A four-ball machine was used for the tests.
On the basis of the results obtained it was concluded that introduction of monoglycerides into the paraffin oil effectively reduced the friction coefficient and wear. The most favorable results were obtained for glyceryl monooleate. It was concluded that increasing of concentration results in friction coefficient and wear decrease.

Streszczenie

W pracy przedstawiono badania możliwości zastosowania roztworów monoglicerydów w oleju parafinowym jako potencjalnych kompozycji smarowych. Ocenianymi parametrami był współczynnik tarcia i zużycie elementów pary ciernej. Badania prowadzono w skojarzeniu materiałowym stal-stal. Do testów wytypowano monolaurynian gliceryny (GML), monostearynian gliceryny (GMS) i monooleinian gliceryny (GMO). Stosowano roztwory o stężeniu 1%, 4% i 10%. Do badań wykorzystano aparat 4-kulowy.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż wprowadzenie do oleju parafinowego monoglicerydów skuteczne zmniejsza współczynnik tarcia i zużycie elementów pary ciernej. Najkorzystniejsze właściwości wykazywał monooleinian gliceryny. Stwierdzono, że zwiększania stężenia powoduje zmniejszanie współczynnika tarcia i zużycia.5-2003 TRIBOLOGIA
Tomasz TRZASKACZ*, Czesław KOZIARSKI*

* Politechnika Wrocławska, IKEM, Zakład PKMiT, ul. Łukasiewicza 7/9, 50-371 Wrocław.

METODA, STANOWISKO I BADANIA WSTĘPNE WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNYCH CHRZĄSTKI STAWOWEJ

METHOD, TEST SETUP AND INTRODUCTION TO TRIBOLOGICAL INVESTIGATION OF ARTICULAR CARTILAGE

Key-words: method, test setup, introduction to investigation, tribological properties, articular cartilage
Słowa kluczowe: metoda, stanowisko, badania wstępne, własności tribologiczne, chrząstka stawowa

Summary

In this paper method and scheme of test setup, on which will be realized tribological investigation of articular cartilage is showed. Showed lubrication mechanism, loads scheme of samples, range of velocity, range of slides and rotation angle in test setup. Next showed results of introducing research on samples from polyethylene and conclusion from results.

Streszczenie

Publikacja zawiera opis metody pomiarowej, opis słowny oraz schemat stanowiska badawczego do badań tribologicznych chrząstki stawowej. Przedstawiono zaczerpnięty z literatury model smarowania, model obciążenia próbek, zakres prędkości, poślizgów oraz kąt zgięcia realizowany przez stanowisko. Następnie zaprezentowano wyniki badań wstępnych prowadzonych na próbkach polietylenowych oraz wnioski wynikające z otrzymanych rezultatów.5-2003 TRIBOLOGIA
Włodzimierz WALIGÓRA*, Michał LIBERA*

* Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań.

OCENA NOMINALNEJ TRWAŁOŚCI ŁOŻYSK TOCZNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ SKRÓCONYCH

THE ESTIMATION OF ROLLER BEARINGS CONVENTIONAL LIFE CALCULATED ON THE BASIS OF REDUCED TEST

Key-words: roller bearings, fatigue live investigation, Weibull distribution
Słowa kluczowe: łożyska toczne, badania trwałości zmęczeniowej, rozkład Weibull'a

Summary

Wide application of the roller bearings and technological progress put before the producer bigger and bigger requirements concern the functional quality and life of bearing worked in the different using conditions. The consequence of the imposed by producers procedure of bearing selection is, that 90% roller bearings have the bigger life than planned by designer. Such roller bearings selection result from the fact, that bearings exploited in the same conditions can have the life differed even forty-times [L. 1].
The decrease of this life spread will give the possibility the decrease of the overall dimensions of bearings or extend the time between overhauls. But the analysis of reason of the bearings life spread have to be basis on credible method of life research.
Two kind of surface fatigue life testing are conducted, namely full investigation and reduced test.
In the full investigation all tested elements are working until appear pitting, thus for everyone the surface fatigue life is determined. The full test is the basic kind of investigations because makes possible the determination a reliability curve of tested elements from analyzed batch. In the case bearings it is assume, that batch size amount at least 20 [L. 2].
The basic aim of second kind of investigation (reduced test) is the check if it is true, that 90% from among bearings achieve the conventional life L10. The reduced test can be realized in two variants. In the first variant all bearings from tested batch are working on stand at most until achieve conventional life L10. In this investigation is enough, that 90% tested bearings were working time equal conventional life and tested batch satisfies a catalogue conditions. For the realization of second variant reduced test it is required, that number of stands is equal at least 20 because at the same time all elements are tested. If on 3 from among 20 bearing appear pitting, the investigation can be brakes because the work time of second bearing should be bigger than conventional life.
Applied in Czech Republic testing standard [L. 3] provides for the possibility extension of test until damage fifth or tenth bearing. It makes possible the more precise estimation of conventional life and as consequence give a chance to carry out the analysis of the influence the technology or constructional factors on life of bearings.
The analysis of changes of conventional life L10 and life spread R along with increase results number take into account to calculation can be useful for evaluation results number necessary for precise estimation of conventional life L10 and other quintiles of Weibull distribution.
It seems that the necessary results number of reduced test permit on precise estimation of conventional life L10 amount to 10.
The procedure of reduced test assumed end of investigation after damage third element, can be applied exclusively for rough control of conventional life L10 of tested bearings.

Streszczenie

Wyniki badań trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych opisuje rozkład Weibull'a. Podstawowym parametrem określającym trwałość łożysk z badanej grupy jest kwantyl 0,1 tego rozkładu, nazywany trwałością nominalną L10. W celu jej wyznaczenia najczęściej wykonuje się badania skrócone i w konsekwencji stosuje się do jej opisu rozkład ucięty. W tej sytuacji pojawia się problem ustalenia liczności próby badanych łożysk koniecznych dla precyzyjnego wyznaczania trwałości L10. W pracy przedstawiono krytykę obecnie stosowanej metodyki badań skróconych oraz zaproponowano pewne kierunki jej modyfikacji.5-2003 TRIBOLOGIA
Krzysztof WIERZCHOLSKI*

* Gdynia Maritime University, Faculty of Marine Eng. and Technical University Gdańsk, Faculty of Ocean Eng.&Ship Tech. ul. Morska 83, 81-225 Gdynia.

TRIBOLOGY OF BONE TISSUE CULTURE IN BIOREACTOR

TRIBOLOGIA HODOWLI TKANKI KOSTNEJ W BIOREAKTORZE

Key-words: friction forces, perfusion, grow of tissue
Słowa kluczowe: siły tarcia, polewanie, wzrost tkanki

Summary

This paper describes the tribological parameters during the perfusion process of tissue in the bioreactor. We perfuse cells of tissue by the nutrition liquids and other biologically tolerable media with oxygen carrying fluorocarbons. There are two different kinds of flows in the bioreactor to be expected: The first one is the Newtonian potential flow in some distance from tissue surface and is caused by horizontal perfusion. The second is the viscous non-Newtonian flow in boundary layer direct near the motionless tissue surface. Liquid velocity components and pressure values will be determined. Analytical calculations deliver results for flow parameter as flow components and friction forces to the optimisation of tissue culture in bioreactor and to optimise the growth of cells. Present paper shows analytical formulae for velocity components of nutrient fluids in thin boundary layer near to the tissue surface to obtain necessary friction forces. Here are derived analytical formulae of tribological parameters in bioreactor and the necessary volume flow rate of stream of media in horizontal direction for good protection of the perfusion of tissue surface. The friction forces occurring in the thin layer of nutrition liquids resting on the superficial tissue layer are examined by numerical way and are illustrated in the pictures.

Streszczenie

Najnowsze trendy naukowe w Unii Europejskiej i w USA w zakresie biotribologii idą w kierunku hodowli w bioreaktorze gotowych części chrząstki stawowej na bazie tkanek rodzimych pacjenta. Przeszczepów można dokonać wiele razy w życiu pacjenta, natomiast endoprotezę zakłada się co najwyżej dwa razy. Tkanka kostna umiejscowiona w szkieletowym łóżku bioreaktora jest permanentnie zraszana i polewana mediami o właściwościach nienewtonowskich. Są to ciecze odżywcze z odpowiednimi dodatkami lepkosprężystymi wywołującymi pożądany wzrost tkanki. Opływ takiej tkanki w pewnej od niej odległości stanowi przepływ nie lepki, bezwirowy, potencjalny. W bezpośredniej bliskości tkanki w warstewce granicznej, przyściennej o grubości od 70 do 100 mikronów mamy do czynienia z przepływem lepkim. Składowe mikro prędkości tego przepływu nienewtonowskiej cieczy zależą nie tylko od wydatku objętościowego pompy zraszającej łóżeczko bioreaktora, lecz również od sił ssących ciecz poprzez porowatą warstewkę wierzchnią tkanki, a także przez permanentny mikrowzrost tkanki. Pole małych prędkości płynu na powierzchni tkanki, wywołuje siły tarcia o małych wartościach poniżej 1 N, które mają jednak bardzo istotne znaczenie w trakcie hodowli tkanki. Pomiar tak małych sił tarcia w warunkach ciągłego wzrostu tkanki przy obecnych warunkach technicznych jest bardzo utrudniony, kosztowny i niepożądany ze względu na zaburzenia procesu wzrost tkanki. Dlatego prace analityczno-numeryczne mają duże znaczenie poznawcze. Niniejsza praca przedstawia model obliczeniowy sił tarcia w bioreaktorze. Model ten pozwala wyznaczać, symulować siły tarcia i sterować siłami tarcia, a przez to również optymalizować siłami tarcia do pożądanych wartości.5-2003 TRIBOLOGIA
Marek WIŚNIEWSKI*, Michał CICHOMSKI**

* Instytut Technologii Eksploatacji, 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10.
** Uniwersytet Łódzki, Katedra Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 163.

IDENTYFIKACJA OPORÓW RUCHU I ZUŻYCIA POWŁOK NISKOTARCIOWYCH

IDENTIFICATION OF FRICTION AND WEAR OF ANTI-WEAR COATINGS

Key-words: composite, AF coating, phenol-formaldehyde matrix, graphite, molybdenium disulphide
Słowa kluczowe: kompozyt, powłoka niskotarciowa, matryca fenolowo-formaldehydowa, grafit, disulfid molibdenu

Summary

Results of experimental investigations of the composite materials with the phenol-formaldehyde resin matrix containing solid lubricant particles, that are to be applied as coatings on rubbing surfaces of machine elements, have been presented.
In the first stage of experiments the friction and wear behaviour of composite coating has been identified. On the base of these results the optimal composition of solid lubricants has been determined.
The developed antifriction composite has been tribologically examined in vaste cyklus of wear and friction experiments. For comparison the commercial composite of one of the leading producers has been also tested. It has been shown that own composite has the similar antifriction and antiwear properties to the commercial one.

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych materiału kompozytowego z matrycą z żywicy fenolowo-formaldehydowej z dodatkiem smarów stałych do nanoszenia na powierzchnie tarcia węzłów kinematycznych maszyn i urządzeń.
W badaniach wstępnych zidentyfikowano zachowania tarciowe i zużyciowe dla różnych składów powłok kompozytowych. Na bazie uzyskanych wyników doświadczalnych określono optymalny skład kompozycji stałych środków smarowych: 20% grafitu i 5% disulfidu molibdenu.
Opracowany kompozyt niskotarciowy poddano cyklowi badań tribologicznych. Dla porównania zbadano także kompozyt wytwarzany przez jednego z wiodących producentów. Stwierdzono, że własny kompozyt nie ustępuje porównywanemu zarówno pod względem redukcji oporów ruchu, jak i zmniejszenia zużycia tribologicznego.5-2003 TRIBOLOGIA
Michał WODTKE*

* Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

WERYFIKACJA MODELU HYDROSTATYCZNEGO WSPOMAGANIA ŁOŻYSKA NOŚNEGO HYDROGENERATORA

VERIFICATION OF A MODEL OF HYDROSTATIC LIFTING OF A WATER TURBINE THRUST BEARING

Key-words: hydrostatic lubrication, thrust bearings, FEM calculations
Słowa kluczowe: hydrostatyczne smarowanie, łożyska wzdłużne, obliczenia MES

Summary

The most critical regimes of operation of a thrust bearing in a water turbine are start-ups and shutdowns. One of the reasons is lower speed affecting hydrodynamic load carrying capacity, the other is additional axial load in some types of turbines. Hydrostatic lifting is commonly used especially in pump turbines, for which start-ups and shutdowns are morę freąuent than in other types of water machines The possibility of testing new designs is limited so it is necessary to assess the hydrostatic operation of a bearing by calculations.
An example of calculations for the thrust bearing of 125 MW pump turbine of Porąbka-Żar power plant is presented in the paper. The devised FEM model included flow of the lubricant supplied to the hydrostatic pocket in the fluid gap, influence of the deformations on the oil gap profile, influence of pad support on its defbrmation. The theoretical results show good correlation with the experiment that is why the devised model can be considered a usefiil tool for predicting performance of a thrust bearing in hydrostatic mode of operation.

Streszczenie

Łożysko nośne hydrogeneratora jest najbardziej obciążone (i zagrożone) w trakcie rozruchów i wybiegów. W tych fazach pracy (ze względu na zmniejszoną prędkość obrotową) nośność hydrodynamiczna jest niepełna, a także w niektórych typach turbin pojawia się dodatkowe obciążenie osiowe. Hydrostatyczne uzupełnianie nośności hydrodynamicznej stosowane jest zwłaszcza w pompoturbinach, dla których rozruchy i wybiegi są znacznie częstsze niż w innych maszynach. Laboratoryjna weryfikacja nowych rozwiązań jest możliwa w bardzo ograniczonym zakresie, stąd konieczność obliczeniowej weryfikacji pracy hydrostatycznej łożyska.
Przedstawiony w pracy przykład obliczeniowy dotyczy łożyska nośnego hydrogeneratora 125 MW elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. Modele obliczeniowe MES uwzględniały m.in.: przepływ cieczy smarującej przez hydrostatycznie zasilaną szczelinę smarową, udział (wywołanych ciśnieniem w szczelinie) odkształceń klocków w kształtowaniu szczeliny, wpływ konstrukcji podparcia na odkształcenie klocków. Różnice wyników pomiarów i obliczeń są niewielkie, co pozwala na wykorzystanie opracowanej metodyki obliczeniowej do przewidywania własności wahliwych klocków łożysk nośnych z hydrostatycznym wspomaganiem.5-2003 TRIBOLOGIA
Feliks WOJTKUN*

* Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom.

PROBLEM ZUŻYWANIA TRIBOLOGICZNEGO STALIWA W NISKICH TEMPERATURACH

THE PROBLEM OF TRIBOLOGICAL WEAR OF CAST STEEL IN LOW TEMPERATURES

Key-words: cold - shortnes, low temperatures, cast steel, tribological wear
Słowa kluczowe: kruche pękanie, niskie temperatury, staliwo, zużycie tribologiczne

Summary

The specific of machines exploitation in tribological and low temperatures conditions has been described. In a such context structure, tribological, mechanical properties and exploitation requirements has been composed. The basic group of cast steel used in excavators for low temperatures exploitation their properties and research foresight are presented. Feasibility of high tribological also cold - shortness resistance of alloyed cast steel by the formation beneficial, specific for exploitation conditions of dendritic structure was found.

Streszczenie

Opisano specyfikę eksploatacji maszyn w warunkach zużycia tribologicznego w niskich temperaturach. Na tym tle zestawiono wymagania strukturalne, tribologiczne i mechaniczne. Przedstawiono podstawowe grupy gatunków staliwa stosowanych w produkcji koparek eksploatowanych w niskich temperaturach, ich właściwości oraz prognozy badawcze. Stwierdzono możliwość uzyskania wysokiej odporności tribologicznej i niskiej kruchości niskotemperaturowej staliwa stopowego przez wytworzenie zadanej, korzystnej dla warunków pracy, struktury dendrytycznej.5-2003 TRIBOLOGIA
Jacek PRZEPIÓRKA*, Marian SZCZEREK*

* Politechnika Radomska, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom.

WPŁYW SWOBODNEJ ENERGII POWIERZCHNIOWEJ NA CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE POLIMEROWO-METALOWYCH WĘZŁÓW TARCIA

AN EFFECT OF THE FREE SURFACE ENERGY ON TRIBOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR POLYMER-METAL TRIBOSYSTEMS

Key-words: friction, wear, surface free energy, polar components of surface free energy, antiwear coating
Słowa kluczowe: tarcie, zużycie, swobodna energia powierzchniowa, składowa polarna swobodnej energii powierzchniowej, powłoki przeciwzużyciowe

Summary

The analysis of polymer- metal friction pears wear was performed. Tribologic researches and analyses were accomplished to confirm the argument of predominant capacity of wear by adhesive transfer of the polymer to co-operating steel component. The principle that wear and friction force depend on the sum of polar components of surface free energy of co-operating materials was proposed.

Streszczenie

Dokonano analizy zużywania polimerowo-metalowych węzłów tarcia. Zrealizowano badania tribologiczne oraz analizy, w wyniku których potwierdzona została teza o dominującym charakterze zużywania poprzez adhezyjne przenoszenie materiału polimerowego na współpracujący element stalowy. Zaproponowana została reguła ujmująca wielkość zużycia i siły tarcia od sumy składowych polarnych swobodnej energii powierzchniowej współpracujących elementów.5-2003 TRIBOLOGIA
Marian SZCZEREK*, Jacek PRZEPIÓRKA*

* Politechnika Radomska, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom.

MECHANIZMY ZUŻYCIA POLIMEROWO-METALOWYCH WĘZŁÓW TARCIA

WEAR MECHANISMS OF POLYMER-METAL TRIBOSYSTEMS

Key-words: friction, wear, antiwear coating, polymer transfer
Słowa kluczowe: tarcie, zużycie, kompozyt, powłoki przeciwzużyciowe, przenoszenie polimeru

Summary

The results of the polymer-metal friction investigation are presented. The variety materials were tested for polymer transfer mechanism on steel surface explanation.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań polimerowo-metalowych węzłów tarcia. Przeprowadzono badania tarciowe różnych skojarzeń materiałowych, w wyniku których podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmów odpowiedzialnych za transfer polimeru na element stalowy.5-2003 TRIBOLOGIA
Andrzej Antoni CZAJKOWSKI*

* University of Szczecin, Mathematical and Physical Department, Institute of Mathematics, Wielkopolska 15, 70-451 Szczecin, phone: (091) 433-12-69, fax: (091) 433-58-14, e-mail: czajko @ wmf.univ.szczecin.pl

NUMERICAL DESCRIPTION OF WORKING PARAMETERS FOR HUMAN ELLIPTICAL HIP JOINT

OPIS NUMERYCZNY PARAMETRÓW PRACY DLA ELIPTYCZNEGO STAWU BIODROWEGO CZŁOWIEKA

Key-words: lubrication, human elliptical hip joint, working parameters
Słowa kluczowe: smarowanie, eliptyczny staw biodrowy człowieka, parametry pracy

Summary

In 1971 Cathcart proposed the use of an elliptical head for the femoral endoprosthesis, based on his anatomical and clinical studies, which have proved that the normal femoral head is elliptical and not spherical. It was decided to use the an elliptical head of endoprosthesis because it improves the lubrication of acetabular cartilage and better distributes the loads.
The numerical analysis of pressure, carrying capacity and compressive stresses are presented in this paper. It is taken into account the synovial unsymmetrical and stationary fluid flow in human elliptical hip joint. The paper shows the particular Reynolds equation for pressure distribution in hydrodynamic lubrication problem for human elliptical hip joint.

Streszczenie

Z wieloletnich badań i obserwacji klinicznych wynika, że głowa stawu biodrowego człowieka ma raczej kształt elipsoidalny niż sferyczny. Fakt ten uzasadnia stosowanie endoprotez tego stawu o zarysie głowy elipsoidalnym, jednak pod warunkiem zachowania własnej panewki (acetabulum). Stosowanie takich protez rozpoczął Cathcart już w 1971 roku [8]-[10].
W pracy zostały obliczone parametry pracy stawu biodrowego człowieka o eliptycznym zarysie współpracujących powierzchni. W modelu analitycznym przyjęto izotermiczny, stacjonarny i osiowo-niesymetryczny przepływ cieczy synowialnej o nienewtonowskich własnościach. Po oszacowaniu równań podstawowych otrzymano uproszczony układ równań różniczkowych cząstkowych, z którego uzyskano równanie Reynoldsa wyznaczające ciśnienie. Równanie to zostało rozwiązane numerycznie. W hydrodynamicznym problemie smarowania stawu biodrowego wyznaczono wartość maksymalna ciśnienia, wartość naprężenia, wartość siły nośnej.
Dla stawu normalnego przy parametrach: a = 2,5 cm i 2,550 < b < 2,625 cm, w = 0,75 1/s, h = 0,2 Pa × s, emin = 3 mm uzyskano wartość ciśnienia od 2,026×106 do 1,998×106 Pa, siły nośnej - od 916 do 945 N, naprężeń - od 49,1759 do 48,7918 N/cm2 przy powierzchni od 18,627 do 19,368 cm2.
Natomiast dla stawu chorego (osteoartrotycznego) przy parametrach: a = 2,4 cm i 2,448 < b < 2,520 cm, w = 0,25 1/s, h = 0,25 Pa × s, emin = 1 mm uzyskano wartość ciśnienia od 1,504×106 do 1,433×106 Pa, siły nośnej - od 436 do 443 N, naprężeń - od 25,3975 do 24,8193 N/cm2 przy powierzchni od 17,167 do 17,849 cm2.
Wyniki te mogą przyczynić się do lepszej diagnostyki i terapii ortopedycznej ludzkiego stawu biodrowego oraz jego protez.5-2003 TRIBOLOGIA
Jarosław SĘP*

* Politechnika Rzeszowska, ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów.

TRÓJWYMIAROWA HYDRODYNAMICZNA ANALIZA ŁOŻYSKA Z CZOPEM ZE ŚRUBOWYM ROWKIEM

THREE-DIMENSIONAL HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF HELICALLY GROOVED JOURNAL BEARINGS

Key-words: sliding bearing, oil flow, Navier-Stokes equation, finite element method
Słowa kluczowe: łożysko ślizgowe, przepływ oleju, równanie Naviera-Stokesa, metoda elementów skończonych

Summary

Sensitivity to contamination of bearing with helically grooved journal is about one fifth that the case of the conventional bearing. Decrease in wear rate results probably from removing contaminants from the friction contact zone cause by flow phenomena in the oil film. In order to identify this flow phenomena an adiabatic model of the bearing under consideration has been created. The bearing has finite length and operates under incompressible laminar flow and steady conditions. Geometry of this problem does not allow to introduce some simplifications that lead to the Reynolds equation. Therefore the full system of three dimensional Navier-Stokes equations coupled with the energy equation should be solved to determine flow velocity, temperature and pressure distributions in the oil film. Equation were solved by finite element method. It has been stated that there are differences both in pressure distributions and oil velocity profiles for considered bearing models.
The maximum pressure in the oil film of bearing with helically grooved journal (for eccentricity ratio e = 0.9) was 46% less than maximum pressure in the conventional bearing oil film. On the other hand the maximum oil flow velocity (e = 0.9) in circumferential direction was 237% greater than maximum oil flow velocity within conventional bearing. For small and medium eccentricity ratios (e = 0.1¸0.5) essential differences in pressure distributions and oil flow velocity in circumferential direction for considered bearing models have not been stated. Moreover the maximum oil flow velocity in (y) direction within the bearing with modified journal was from 50% (e = 0.7) to above 500% (e = 0.1 and e = 0.9) greater than maximum oil flow velocity in this direction within conventional bearing. The maximum oil flow velocity in axial (z) direction within the bearing with modified journal for eccentricities e = 0.1 and e = 0.9 was above 200% greater than maximum oil flow velocity in this (z) direction. The essential differences in temperature distribution for considered bearing models have not been stated.

Streszczenie

W artykule przedstawiono trójwymiarową hydrodynamiczną analizę łożyska z czopem z rowkiem śrubowym. Przepływ oleju opisano równaniami Naviera-Stokesa wraz równaniem energii. Układ równań rozwiązano metodą elementów skończonych wyznaczając rozkłady ciśnienia, temperatury oraz prędkości przepływu w filmie olejowym. Stwierdzono różnice zarówno w rozkładach ciśnienia, jak i prędkości przepływu w filmie olejowym analizowanego łożyska w porównaniu z łożyskiem klasycznym.Konferencje wszystkie


Bieżące
(12 miesięcy +1 miesiąc))

September 2003

TRANSIENT PROCESSES IN TRIBOLOGY
30th Leeds-Lyon Symposium on Tribology

2nd - 5th September 2003
Lyon, France

The central theme of this conference is to highlight the transient aspects of the processes in tribology and to point out the differences obtained with the stationary conditions, be it experimental, analytical or numerical.

Papers are therefore invited from the fields of mechanics, material science and physico-chemistry that focus on the transient aspect of a particular phenomenon in friction, lubrication and wear.

Topics include:

  Stick-slip behaviour, static and dynamic friction

  Vibration, noise and tribological contacts

  Operating conditions including acceleration/deceleration/impacts

  Transient effects on material properties (for example lubricant rheology)

  Reaction times of additives, third bodies

  Different time scales of processes in tribology

For further details please contact:

Laboratoire de Mecanique des Contacts
UMR CNRS INSA 5514
Batiment J. d'Alembert
INSA de Lyon
20 Avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne cedex, France

Tel: ++33 (0) 4 7243 8452
Fax: ++33 (0) 4 7889 0980
email: lmc @ insa-lyon.fr


ECCOSS-22 22th EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE (ECOSS-22)
September 7-12, 2003
Prague, Czech Republic
Deadlines:
Abstract submission - 15th April 2003
Letter of acceptance - 30th May 2003
Early Registration and Hotel reservation - 20th June 2003
Manuscript Submission - 10th July 2003

Sattelite Workshop:
Fundamental and Practical Applications of Surface Diffusion
Location and Time: Třešť castle, Czech republic, September 14 - 17, 2003

Scope of the Workshop:
· microscopic approaches
· large-scale modeling of surface diffusion
· clusters and nanostructures
· growth of nanostructures
· sputtering and etching
· chemical reactions, catalysis
· diffusion in biological systems
· molecular assembly on surfaces

Scope of the Conference
The Conference will be concerned with results of theoretical and experimental investigations in the following general areas:

· Surface structure, morphology, roughness and topography
· Diffusion, dynamics and growth at surfaces
· Magnetic properties of low dimensional systems
· Magnetic interfaces
· Small particles, clusters and nanostructures
· Electronic structure of low dimensional systems
· Organic molecules on surfaces
· Adsorption, chemisorption and surface reactions
· Surface thermodynamics and phase transitions
· Nanotribology
· Heteroepitaxy and surface alloying
· Techniques: surface and interface microscopy and spectroscopy

Sattelite Workshop:
International Workshop on Surface Physics
Location and Time: Polanica Zdroj, Poland, September 13 - 15, 2003

The International Workshop on Surface Physics is intended to replace the International Seminar on Surface Physics that was organized by the Institute of Experimental Physics of the University of Wroclaw in the years 1976 - 2000. During the last few years it has become clear that the original formula of the Seminar, which was intended as a platform for exchange of ideas between the scientist from the "East" and "West", is exhausted.
We decided to switch the formula to a more typical workshop gathering surfacists, experimentalists and theoreticians, working on rapidly developing research field of surface science. The program of the Workshop is built around 10-12 invited talks presented by the world leader scientists. Certain number of contributed papers (10) will be selected for oral (20 min.) presentations and the other will be displayed as posters. Proceedings of the meeting will be published.
There will be ample time for discussion. Emphasis will be put on the creation of maximum opportunities for informal discussion and the facilitating of direct person-to-person exchanges of ideas about new developement. The idea is to encourage stronger contacts between the young scientists and the senior figures of various fields. There will be young scientists presentations.

The theme of the oncoming workshop will be:

Metals on Solid Surfaces

and will cover following topics:

· Surface topography
· Metallic nanostructures on surface
· Electronic structure and properties
· Interatomic interactions on surfaces
· Surface alloying and mixing

Up to date the following scientist have agreed to provide talks:
· Ernst Bauer (Tempe, USA)
· Harald Brune (Lausanne, Switzerland)
· Harald Ibach (Juelich, Germany)
· Mieczyslaw Jalochowski (Krakow, Poland)
· Bengt Lundqvist (Goeteborg, Sweden)
· Theodore Madey (Rutgers, USA)
· Vladimir Matolin (Prague, Czech Republic)
· Anton Naumovets (Kiev, Ukraine)
· Herbert Pfnuer (Hannover, Germany)
· Marek Szymonski (Cracow, Poland)
· Ugo Valbusa (Genova, Italy)
· Klaus Wandelt (Bonn, Germany)

The workshop is supposed to be a satellite meeting to the 22nd European Conference on Surface Science to be held in Prague, 7 - 12 September 2003. The format of the Workshop will be limited to about 100 - 120 participants. The venue of the Workshop will be Polanica Zdroj a small spa town located midway between Wroclaw and Prague (some 160 km from Prague), on the Polish side of the border.

Organizers:

Prof. Antoni Ciszewski
Institute of Experimental Physics
University of Wroclaw
plac M. Borna 9
50-204 Wroclaw
Poland
tel (+48 71) 3759310
fax (+48 71) 3287365
e-mail: ciszewsk @ ifd.uni.wroc.pl
Prof. Adam Kiejna
Institute of Experimental Physics
University of Wroclaw
plac M. Borna 9
50-204 Wroclaw
Poland
tel (+48 71) 3759264
fax (+48 71) 3287365
e-mail: kiejna @ ifd.uni.wroc.pl


EVC-8 TRIBOLOGY IN ENVIRONMENTAL DESIGN 2003
2nd International Conference

8th-10th September 2003
Bournemouth, UK

Sustainable Product Engineering of Bournemouth University Research Centre and the University of Oviedo in Spain at this conference will deal with the Characteristics of Interacting Surfaces; A Key Factor in Sustainable and Economic Products.

Objectives
The objectives are to highlight the issues of wear and friction between interacting surfaces in relative motion as well as the effect lubrication has on these interacting surfaces which are a prerequisite for product function, quality and cost. These characteristics have environmental as well as life cycle consequences which emphasise the importance their consideration has during the early stages of product design.

It is the purpose of this conference to draw together expertise in this multi-disciplinary field to assist in a better understanding of the issues relating to tribological characteristics so that they can be addressed early in the product design stage.

Conference Topics
Papers are invited on the topics listed below and other which fall within the general scope of the conference:

 • Life-orientated Products
 • Sustainable Product Development
 • Product Life Design Tools
 • Life Cycle Assessment for Optimised Products
 • Energy Studies in Product Use Phase
 • Environmental Impact Assessmen
 • Surface Quality
 • Surface Engineering
 • Lubricants
 • Advanced Materials
 • Analytical Studies
 • Test Methods

Exhibition Facilities
There will be exhibition facilities for the display of products, literature, etc. related to the theme of the conference.

The first conference on Tribology in Environmental Design took place in 2001 and was a very great success, with a large international participation.

For general information please visit website:
www.sustainableengineering.org/ted2003/ted2003.htm

For further information please contact
Ms. Deborah Newton-Perks
Conference Secretariat, TED2003
Bournemouth University, Studland House, 12 Christchurch Road, Bournemouth Dorset BH1 3NA, UK
Tel: 44 (0)1202 503750
Fax: 44 (0)1202 503751
Email: ted_info @ bournemouth.ac.uk


ASM-2003 Materials & Processes for Medical Devices Conference
8-10 September 2003
Anaheim Hilton Hotel
Anaheim, California
Abstract Submission Deadline: 15 January 2003
You will be notified as to the acceptance of your abstract approximately the first week of March 2003
The Only Conference for Medical Devices that Focuses on Applied Materials, Processes and Technology
 • Fatigue Life and Durability of Implants
 • Surface Engineering
 • Joining and Forming Processes
 • Effect of Materials on Surgical Techniques
 • Biocompatibility
Product Range Covered will include:
 • Vascular Stents and Stent-grafts
 • Orthopaedic Implants
 • Dental Materials
 • Surgical Instruments and Devices
Materials Covered will include:
 • Stainless Steels, Ti Alloys, Co-Cr Alloys, Nitinol, and Noble Metals
 • And More!
Abstract Submission Deadline: 15 January 2003

Submit your abstract for consideration today!

Sponsored by: ASM International, The Materials Information Society

Co-Sponsored by:

ASTM International Committee F04 on Medical and Surgical Materials and Devices
American Academy of Orthopaedic Surgeons

This event will focus on materials, processes and technology as they relate to medical/dental devices:

 • surgical devices;
 • minimally invasive devices for vascular applications including cardiovascular, neurovascular, and peripheral vascular applications;
 • equipment used in orthopaedic (knee, hip, elbow, spine, bone attachment, etc), respiratory, ophthalmic, neurological, and urological fields
 • dental (implants, dental materials, orthodontics and endodontics, wires, devices and instruments, etc)
 • non-implantables, e.g., catheters and guidewires
 • interventional devices
This event will provide an ideal opportunity to take a look at state-of-the-art in science and technology pertaining to medical device materials, as well as examine ways to apply those to your products and applications.

Papers are solicited for, but not limited to, the following areas:

 • Fatigue Life and Durability of Medical Implants
 • Corrosion Resistance of Medical Implants
 • Surface Engineering of Medical Devices
 • Surface Removal Techniques including electropolishing, chemical etching
 • Surface treatment modification techniques including coatings
 • Sterilization as it impacts surfaces
 • Joining Methods for Medical Devices
 • Joining specific to medical implants
 • Bonding of metal to plastics
 • Bonding plastics to plastics
 • Forming processes used in medical devices
 • Laser Cutting
 • Photo/chemical etching
 • Wire drawing
 • Sheet forming
 • Shape setting of NiTi Alloys
 • Forging and investment casting
 • Heat treatment methods used in medical implants
 • Effect of materials on surgical techniques
 • Endovascular/cardiovascular procedures
 • Orthopaedic procedures
 • Dental procedures
 • Biocompatibility of implant materials
 • Imaging
 • Materials for In-vivo Imaging (issues such as MRI & related device heating or magnetic pulling)
 • The conference will cover materials including, but not limited to: Stainless Steels, Titanium Alloys, NiTi, Co-Cr Alloys, Nitinol and Noble Metals
 • Regulatory Affairs as Related to Materials
Recommended attendees include, but are not limited to:
 • Product development/design engineers of medical device industries who are interested in the knowledge of materials
 • R&D scientists in the medical device industry
 • R&D managers of the medical device industry
 • Material producers who supply or are interested in supplying materials to medical device industries
 • Companies that supply specific equipment/technologies to meet medical device needs
 • Vascular/Orthopaedic surgeons/dentists who are interested in the knowledge of implant materials
 • Manufacturing engineers from the medical device industry
 • Academic scientists who are interested in disseminating their knowledge among the above audience or exchanging information with their peers or with industrial R&D scientists
 • Other (non-medical device) industry scientists who are interested in disseminating their knowledge among their customer base
ABSTRACT SUBMISSION: Deadline is 15 January 2003

Please seriously consider your ability to prepare a full manuscript and present your work at the conference BEFORE submitting your abstract. All costs associated with your participation are your responsibility (travel, housing, registration, etc.)

Interested authors should submit a 100-150 words abstract (in English) to www.asminternational.org/absubmit_meddevices.cfm; simply complete the requested presenter and co-author information: name, title, company/affiliation, complete address, phone and fax number and e-mail address.

You will be notified as to the acceptance of your abstract approximately the first week of March 2003.

PUBLICATION:
Conference proceedings will be published and distributed to all attendees following the event. Deadline for manuscript submissions will be AT the event and the book published by the end of the year.

Organizing Committee:
Dr. Sanjay Shrivastava, Event Chairman
R&D Principal Engineer
Edwards Lifesciences LLC
Irvine, California
Dr. Phillip J. Andersen
Consultant
Andersen Metallurgical LLC
Madison, Wisconsin
Dr. Stanley A. Brown
Biomaterials Engineer
USFDA Center for Devices and
Radiological Health
Div. of Mechanics & Materials Science
Rockville, Maryland
Dr. Sepehr Fariabi
Senior Director
Edwards Lifesciences LLC
Irvine, California
Dr. Farrokh Farzin-Nia
Technical Director of Materials R&D
Ormco Corporation
Inglewood, California
Dr. Darel E. Hodgson
Chief Technology Officer
Shape Memory Applications/Johnson Mathey
Palo Alto, California
Dr. Dana Medlin
Principal Engineer
Zimmer Incorporated
Warsaw, Indiana
Dr. Y. V. Murty, FASM
Technology Assessment
Carpenter Technology Corporation
Reading, Pennsylvania
Prof. Henry J. Rack, FASM
Prof., Materials Science & Engineering
Clemson University
Clemson, South Carolina
Dr. Ming H. Wu
Vice President of Technology
Memry Corporation
Bethel, Connecticut

Visit the ASM website frequently at www.asminternational.org/meddevices for updates on this event.

Questions? Contact us:
ASM International
Conference Administrator, Medical Devices Event
Materials Park, Ohio U.S.A. 44073-0002
Telephone: 440.338.5151
Fax: 440.338.4634


Getriebeschmierung
Termin: 08.09.2003 - 11.09.2003 (4 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Dr.-Ing. H.-G. Baldauf,Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Wolfgang Gläntz,Dipl.-Ing. Siegfried F. Güsmer,Dipl.-Ing. Reiner Jardot,Dr.-Ing. Franz Joachim,Dipl.-Ing. Eduard M. Laukotka,Dr.-Ing. Klaus Michaelis,Dr.-Ing. Gert Schönnenbeck,Dr. Joachim Vetter,Dip
Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de
Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
  Schmierstoffe und ihre Eigenschaften – Auslegung von Getrieben – Praktische Getriebeschmierung – Schadensanalyse

  In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

  Grundlagen der Zahnradschmierung * Praktische Getriebeschmierung * Getriebeschmierstoffe * Berechnung und Auslegung von Zahnradpaarungen auf der Basis der Elastohydrodynamik * Berechnung und Auslegung von Zahnradpaarungen unter Berücksichtigung des EP-Verhaltens * Schmierölveränderung im Betrieb und Gebrauchtölbeurteilung bei Getriebeölen * Schadensbild und Schadensursache als Grundlage der Schadensanalyse

Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt DEM
Lehrgangsnummer: 680637

Anmelden
Prospekt anzeigen


5th Mińsk International Seminar „Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators”
8th-llth September 2003
Mińsk, Belarus
Contact: Prof. Leonard L. Vasiliev (email: Lvasil @ hmti.ac.by)

YAROFRI
2003
YAROFRI-2003 5th International Symposium on Friction Products and Materials
September 9th - 11th 2003
Yaroslavl, Russia

Programme of the Symposium

 • Friction composites and products: development, technology, testing
 • Markets of friction products: features, development, manufacturers and suppliers marketing
 • Theoretical issues of friction and wear
For further details please contact:

Mr E G Piven
OAO TIIR
159948 Yaroslavl
Moskovsky Avenue, 149
Russia

Tel: +7 0852 44 1663
Fax: +7 0852 44 1591
Email: tiir @ yaroslavl.ru
www.tiir.ru


Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings
First Circular
Call for papers
10-12 September 2003
Zurich, Switzerland
Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg
www.empa.ch/sst
Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and
Structured Coatings

A European conference on recent developments in additive technology and surface coatings for the reduction of wear and friction on moving surfaces

General Information
Contact   EMPA
Dr Rowena Crockett
Ueberlandstrasse 129
CH-8600 Duebendorf
Switzerland
Phone: +41 1 823 46 12
Fax:     +41 1 823 40 38
Email: rowena.crockett @ empa.ch

Internet: www.empa.ch/sst


Dates 10-12 September 2003

Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and Structured Coatings

Introduction

This meeting is organised jointly between the Brussels section of the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE, Brussels Section), the Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA) and Tribology Letters (Kluwer Publishing). It is aimed at people from industry and academic institutions, who have a shared interest in recent developments in elucidating the mechanisms of additives in forming protective coatings, as well as the increasing use, by coating manufacturers, of highly structured approaches to improving wear resistance.

Subjects cowered by this meeting will include

 • new additives and new insights: chemistry and mechanisms of wear and friction reduction
 • techniques for the fabrication of structured surfaces
 • physical and chemical properties of surfaces that lead to wear protection
 • the use of surface analytical approaches for the characterization of coating and additive properties

  Guidelines for abstracts

 • Abstracts should be written in English and no longer than one A4 page
 • The presenter should be marked with an asterisk (*)
 • The full postal address as well as the email address of the corresponding author should be given
 • Please state with the submission of the abstract whether oral or poster presentation is preferred (or no preference)
 • Abstracts should be sent to rowena.crockett @ empa.ch as an email attachment

Deadlines

Oral Presentation:
Closing date for submission of abstract 28 February 2003

Poster Presentation:
Closing date for submission of abstract 31 March 2003

Publication of papers

Papers submitted for oral or poster presentations may be submitted for publication in a special edition of Tribology Letters, subject to normal reviewing procedures.

Inwited speakers and (prowisional) titles of talks

Prof. Hugh Spikes (Imperial College, England):
The antiwear film-forming properties of zinc dialkyldithiophosphates

Dr Marcus Morstein (Platit AG, Switzerland):
Novel high-performance PVD coatings by nano- and microscale structuring

Dr Sandrine Bec (Ecole Centrale de Lyon, France):
Nanorheological properties of antiwear tribofilms

Dr Joerg Patscheider (EMPA, Switzerland):
Wear protection by nanostructured hard coatings

Organising committee

Dr Rowena CrockettEMPA, Switzerland
Prof. Nicholas SpencerETHZ, Switzerland and Tribology Letters
Ir Michel RoegiersSTLE, Belgium
Dr Lukas RohrEMPA, Switzerland
Mr Sigi RoosEMPA, Switzerland
Prof. Hugh SpikesImperial College, England
Dr Paul HugEMPA, Switzerland
Dr Joerg PatscheiderEMPA, Switzerland

Dates
10-12 September 2003

Location
Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg, Switzerland

Further information
Internet: www.empa.ch/sst

Dr Rowena Crockett, EMPA
Phone: +41 1 823 46 12
Fax:    +41 1 823 40 38
Email: rowena.crockett @ empa.ch

Other STLE conferences (www.stle.org)
STLE 2003 Annual Meeting and Exhibition ApriI 27-May 1, 2003, New York, NY

STLE-ASME Joint Tribology Conference October 26-29, 2003, Jacksonyille, FL

Request for further information

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and
Structured Coatings

To receive further information, please complete this form.

Tick boxes as appropriate

? Please send the second circular and application form

? l would like to present an oral paper

Closing date for submission of abstract: 28 February 2003

? l would like to present a poster

Closing date for submission of abstract: 31 March 2003

Provisional title for oral presentation or poster


 

 
? My company is interested in sponsoring this event


Please write in capitals or type

Name


Organisation
Address
Postcode
Country
Phone
Fax
Email


  MECHTRIBOTRANS – 2003
”MECHANICS AND TRIBOLOGY OF TRANSPORT SYSTEMS - 2003”

September 10-13, 2003
Rostov-on-Don (Russia)

The Russian academy of sciences in association with the Ministry of Transport of the Russian Federation, The Ministry of Transport Communication of the Russian Federation, Interdisciplinary Scientific Tribology Council, Association of Tribology Engineers and Rostov State University of Transport Communication have the honor to invite you to participate in the international Congress "Mechanics and Tribology of Transport Systems". The Congress will be held in September 10-13, 2003 in Rostov-on-Don (Russia).

THE SECTIONS OF THE CONGRESS.
- Development ofpromising transport technique.
- Mechanics of transport systems.
- Problems of friction, wear, lubricants and lubrication.
- New wear-resistant materials and reinforcing technologies.
-Safety of traffic, information technologies, communication and telecommunication systems on transport.

CONGRESS LANGUAGES.
Russian and English with translation.
DEADLINES:
15.08.2002 - first information message;
15.10.2002 - registration form and abstract;
15.12.2002 - confirmation of preliminary participation;
15.04.2003 - submission of papers and registration fee;
15.06.2003 - notification of acceptance and proceedings publishing.
LOCATION:
The Rostov State University of Transport Communication
Authors are invited to send Registration forms and Abstracts to the Organizing Committee by 15.10.2002.
Address: Myasnikova Nina Alekseevna
”Mechtribotrans-2003”, RGUPS
sq. Narodnogo Opolcheniya 2,
Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail:mtt @ rgups.ru , or
myasnikoya @ rgups.ru
Tel.: (+7 8632) 726-349
Fax: (+7 8632) 45-06-13
Further information on the Congress can be found at page: www.mtt.rgups.ru.
Registration Form of a participant is filled in the same way as the one of author.

PROGRAM COMMITTEE.
Chairman:
Vice President ofthe RAS, acad. V. V. Kozlov
Academician-secretary ofthe RAS V.E. Fortov
Deputy Chairmen:
acad. RAS D.M Klimov
acad. RAS E.A. Fedosov
acad. RAS K. V. Frolov
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
Scientific secretary: dr. M.A. Bronovets
Members:
acad. RAS V.S. Avduevskii
acad. RAS N.A. Anfimov
acad. RAS V.A, Babeshko
acad. RAS V.V. Bolotin
acad. RAS R.F. Ganiev
acad. RAS K. S. Kolesnikov
acad. RAS A.B. Kurzhanskii
acad. RAS V.M.Matrosov
acad. RAS F.M. Mitenkov
acad. RAS N.F. Morozov
acad. RAS G.V. Novozhilov
acad. RAS V.E. Panin
acad. RAS V.M. Pashin
acad. RAS V.G. Peshekhonov
acad. RAS I.D. Spasskii
acad. RAS M.N. Tishehenko
acad. RAS O.N. Favorskii
acad. RAS F.L. Chernousko
acad. RAS G.G. Chorny
acad. RAS A.G. Shipynov
acad. RAS V.P. Shorin
dr. R. Bassani (Italy)
dr. W. Bartz (Germany)
dr. A. Gerve (Germany)
dr. F. Franek (Austria)
dr. B. Jacobson (Sweden)
dr. K.L. Johnson (Great Britain)
dr. K. Holmberg (Finland)
dr. K. Kato (Japan)
dr. J. Larsen-Basse (USA)
dr. T. Mathia (France)
dr. J..P. Pascal (France)
dr. S. Pytko (Poland)
dr. W. Schiehien (Germany)
dr.R.Vishnevetsky(USA)
dr. Xie Uou Bai (China)
ORGANISING COMMITTEE
Chairman:
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
corr. memb. RAS I.G. Goryacheva
gen. director «Rostvertol» B.N. Slyusar
Members:
cor. memb. RAS B.V. Gusev
corr. memb. RAS V.G.Inozemcev
corr. memb. RAS N.A. Mahoutov
prof. N.A. Boushe
prof. D.N. Garkunoy
prof. Ju.N. Drozdov
prof. V.J. ICershenbaum
prof A.L. Lisitsyn
prof. Ju.M. Louzhnov
prof. N.K.. Myshkin
prof. Ju.M. Pleskachevskii
prof. V.K. Homeriki
prof. A.V. Chichinadze
prof. A.N. Guda
prof. Jevdokimov
prof. I.M. Elmanov
prof. A.A. Zarifyan
dr. P.G. Ivanochkin
prof. I.A. Maiba
dr. N.A. Myasnikova.
dr. A.V. Okhotnikov
dr. V.M. Prihodko
dr. A.V. Chelokhyan
prof. P.N. Shcherbak9 International Conference
on Metrology and Properties of Engineering Surfaces

Halmstad, Sweden
10-11 September 2003
E-mail surfconf @ set.hh.se

Introduction

This is the ninth in the very successful series of conferences which have firmiy established surface topography as a new and exciting interdisciplinary field of scientific and technological studies. Recent advances in measurement techniques have extended the scope of roughness measurements to much smaller scales and many new results wait to be reported. On the other hand, the methodology and techniques of roughness measurement and characterisation have been extended to quite different fields of technological application with fascinating results.

Scope

The measurement, characterisation and analysis of surface roughness on any scale. This is to include experimental, theoretical and computational work. Conference subjects will include: Bioengineering; Nano surfaces; Surface measurements; Instrumentation; Topological characterisation of surfaces; Tribology; Industrial applications; Optical surfaces. There will be a special emphasis this year on applications of 3D measurement.

Aims

The aims of the Conference are as before, to bring together practising engineers and research workers in a forum where the latest work can be reported, and where the progress made since the last Conference can be discussed and assimilated so that its benefits may be transferred to industry and to scientists and engineers in other disciplines.

Exhibition/

It is planned to hold an exhibition of surface measuring equipment in conjunction with the Conference and on the same site. Organisations interested in exhibiting should contact the Conference Secretary for further details.

Workshop

There will be a one-day tutorial workshop on the preconference day on the theory and practice of surface roughness, with the opportunity for hands-on use of the latest measuring instruments.

Venue

The conference will be organised this year by Halmstad University, currently one of Sweden's leading centres for research in surface topography. This is oniy the second time that the Conference has been heid at a continental European venue and it will be an excellent opportunity for oyerseas visitors to experience traditional Swedish hospitality in beautiful Halmstad, one of the most popular seaside holiday resorts in northern Europe. The actual conference venue will be the Hotel Tylosand, in a spectacular beach setting with extensive leisure facilities which will be available to delegates.

Offers of Papers

Potential authors should forward titles and extended abstracts to the Conference Secretary by 1 ApriI 2003. These should be not longer than two A4 sides and should include the authors' names and affiliations. Papers selected for presentation, either in formal sessions or as posters, need not be submitted in their final form till the date of the conference. Authors whose abstracts are accepted will be given detailed instructions for the preparation of manuscripts or posters. Abstracts and papers should be submitted by email to surfconf0>set.hh.se. Up-to-date information about the Conference will be available on the Conference home page at www.capaximp.demon.co.uk

The Organising Committee apologises for the short notice of this announcement. The 9th Conference was originally planned to take place at Miskolc in Hungary in ApriI 2003, but unfortunately circumstances have necessitated its postponement. Anyone who submitted an abstract for the Hungary meeting is warmiy invited to resubmit it to Halmstad. Priority will be given to any such resubmissions.

Organising Committee

Professor L. Blunt (Huddersfieid University, UK)
ProfessorT. R. Thomas (Avalon Technology, UK)
Professor B.-G.Rosen (Halmstad University, Sweden)

Conference Secretary:

Christel Sjunnesson
University of Halmstad
School of Business & Engineering
Box 823
SE-301 18 Halmstad
Sweden
Telephone +46 35167544
Fax +46 35167564
E-mail surfconf @ set.hh.se


First Annual European Rheology Confrence, AERC 2003
llth-13th September, 2003
Guimaraes, Portugal
Contact: AERC 2003 Secretariat (email: aerc2003 @ dep.uminho.pt)


WTC III, The 2005 World Tribology Congress & Exhibition
12th-16th September, 2003
Washington, DC, USA
Contact: Edward P. Salek (email: esalek @ stle.org)


3rd International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2003
14th-18th September, 2003
Herceg Novi (Montenegro Adriatic), Yugoslavia
Contact: Prof. Predrag Dasic (email: dasicp @ ptt.yu)


10th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials
15th-17th September, 2003
Sofia, Bulgaria
Contact: Central Laboratory of Physico-Chemical Mechanics of BAS (email: clphchm @ clphchm.bas.bg)

Grundlagen der Tribologie und Schmierungstechnik
Termin: 15.09.2003 - 19.09.2003 (5 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de
Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.
  Reibung, Verschleiß und Schmierung * Hydrodynamische und elastohydrodynamische Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch leicht abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive für Schmierstoffe, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften von Schmierölen und -fetten * Viskosität und Fließverhalten * Gleitlagertechnik und -schmierung * Wälzlagertechnik und -schmierung * Zahnradtechnik und Getriebeschmierung * Motorenschmierung * Schmierung von Verdichtern * Hydraulikflüssigkeiten * Schmierstoffe in der Metallbearbeitung und Umformung: spanende Metallbearbeitung, Umformung * Schäden an geschmierten Maschinenelementen
Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
Lehrgangsnummer: 680627
Anmelde
Prospekt anzeigen - weitere Info anfordern

XXVI
Jesienna
Szkoła
Tribologiczna


&VI
Konferencja

XXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna
PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w PRZYRODZIE I TECHNICE

September 16 do 19, 2003
Nidzica, PL
15.02.2003 - Termin nadsyłania zgłoszenia wstępnego i streszczenia referatu
28.02.2003 - Drugi komunikat powiadamiający o przyjęciu referatu
23.05.2003 - Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu
20.06.2003 - Ostateczny termin nadsyłania poprawionego tekstu referatu

VI Konferencja
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Niedzicy, w dniach 16-19 września 2003r.

TEMATYKA KONFERENCJI

XXVI Szkoła Tribologiczna nt.: Problemy Tribologiczne w Przyrodzie i Technice została połączona z VI Konferencją nt.: Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych. Każda z tych konferencji będzie miała odrębne sesje.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Hotelowo - Turystycznym nad jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy, w dniach 16 - 19 września 2003.

W ramach przygotowywanej konferencji organizatorzy pragną połączyć tematykę wynikającą z biotribologii z projektami, aplikacjami, problemami eksploatacyjnymi, badaniami modelowymi i użytkowymi węzłów tribologicznych obiektów technicznych. Dla pełnej realizacji zamierzonego celu pragniemy zwrócić się do wybranych specjalistów o opracowanie referatów wprowadzających poszczególne sesje.

Przewidujemy referaty o tematyce:
-
biotribologia i aplikacje medyczne,
-
nowoczesne materiały,
-
problemy technologiczne,
-
konstrukcje przyjazne dla środowiska,
-
nanotribologia,
-
badania modelowe i użytkowe,
-
kierunki badań w przyszłości.
KALENDARZ

KORESPONDENCJE:

15.02.2003     Termin nadsyłania zgłoszenia wstępnego i streszczenia referatów (maksymalnie jedna strona formatu A4). Adres e-mail.

28.02.2003     Drugi komunikat powiadamiający o przyjęciu referatu, wytyczne do opracowania referatu.

23.05.2003     Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu. Referaty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. W przypadku opracowania tekstu w języku angielskim niezbędne jest dołączenie obszernego streszczenia w języku polskim. Referaty opracowane w języku polskim powinny zawierać streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. Przewiduje się drukowanie nadesłanych referatów w Materiałach Konferencyjnych, Tribologii, Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej i kwartalniku ZEM.

20.06.2003     Ostateczny termin nadsyłania poprawionego tekstu referatu.

16.09.2003     XXVI Szkoła Tribologiczna

OPŁATY:
Koszt uczestnictwa wynosi:
wpłata do 17 maja
-    1100 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-     900 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych
wpłata po 17 maja
-    1300 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-    1000 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych

20.06.2003 Nieprzekraczalny termin nadsyłania opłat za uczestnictwo w konferencji.

ADRES BIURA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego
Instytutu Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
tel. (042) 631 22 49
fax (042) 631 22 52
e-mail: zgwirt @ mail.p.lodz.pl

Komitet Honorowy Konferencji:

prof. Jan Krysiński - Politechnika Łódzka
prof. Piotr Kula - Politechnika Łódzka
prof. Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
prof. Stanisław Pytko - AGH Kraków
prof. Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Radosław Bednarek - Politechnika Łódzka
Mirosława Ciepielewska - Politechnika Łódzka
Krzysztof Siczek - Politechnika Łódzka
Anna Sławińska - Politechnika Łódzka
Bogdan Warda - Politechnika Łódzka
Piotr Witosławski - Politechnika Łódzka

Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Tadeusz Burakowski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czesław Cempel - Politechnika Poznańska
Janusz Cwanek - AR Rzeszów
Jan Czajgucki - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Ryszard Czarny - Politechnika Wrocławska
Jan Dąbrowski - Politechnika Białostocka
Antoni Dziama - Politechnika Wrocławska
Monika Gierzyńska-Dolna - Politechnika Częstochowska
Karol Grudziński - Politechnika Szczecińska
Zdzisław Haś- Politechnika Łódzka
Janusz Janecki - WITPiS Sulejówek
Czesław Kajdas - Politechnika Warszawska
Wiesław Kaniewski - Politechnika Łódzka
Jan Kiciński - IMP PAN
Mieczysław Korzyński - Politechnika Rzeszowska
Czesław Koziarski - Politechnika Wrocławska
Piotr Kula - Politechnika Łódzka
Andrzej Kulczycki - Centralne Laboratorium Naftowe
Stanisław Laber - Politechnika Zielonogórska
Zbigniew Lawrowski - Politechnika Wrocławska
Wiesław Leszek - Politechnika Poznańska
Jerzy Łunarski - Politechnika Rzeszowska
Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
Karol Nadolny - Politechnika Poznańska
Antoni Neyman - Politechnika Gdańska
Waldemar Oleksiuk - Politechnika Warszawska
Olgierd Olszewski - Politechnika Gdańska
Stanisław Płaza - Uniwersytet Łódzki
Stanisław Pytko - AGH Kraków
Andrzej Raczyński - Politechnika Łódzka
Zygmunt Rymuza - Politechnika Warszawska
Jan Sadowski - Politechnika Radomska
Jan K. Senatorski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Jacek Stupnicki - Politechnika Warszawska
Józef Szala - ATR Bydgoszcz
Marian Szczerek - Instytut Technologii Eksploatacji
Jerzy Szumniak - WITPiS Sulejówek
Stanisław F. Ścieszka - Politechnika Śląska
Włodzimierz Świderski - Politechnika Łódzka
Włodzimierz Waligóra - Politechnika Poznańska
Wojciech Wieleba - Politechnika Wrocławska
Krzysztof Wierzcholski - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Marek Wiśniewski - Instytut Technologii Eksploatacji
Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska
Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska


Grundlagen der Tribologie und Schmierungstechnik

Termin: 16.09.2003 - 17.09.2003 (2 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Dr.-Ing. Heinz-Rolf Stock
  Referenten: Dr. Joachim Boßlet, Prof. Dr.-Ing. Ludger Deters, Dr. Jürgen Güttler, Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Illgner, Dr.-Ing. Helmut Kunst, Dr.-Ing. Heinz-Rolf Stock, Martin Wolberg
Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert
Grundlagen des Verschleißverhaltens von Eisenwerkstoffen und praktische Maßnahmen zur Verschleißminderung In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e. V., der Gesellschaft für Tribologie e. V. und der Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik (AWT)

Grundlagen des Verschleißes von Werkstoffen und Richtlinien zur Bearbeitung von Verschleißfällen * Einsatzhärte-Schichten * CVD- und PVD-Schichten * Verschleißprüfung in Betrieb und Labor * Galvanische Schichten * Randschichthärten * Verschleißminderung durch Nitrieren, Nitrocarburieren und Borieren * Auswahl und Anwendung verschleißhemmender Schichten

Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
Lehrgangsnummer: 680603
Anmelden
Prospekt anzeigen


ASM-2003

The Materials
Information Society

The 2nd Annual
International
Surface Engineering
Congress and
Exposition

Reach engineers and sclentists
who purchase surface engineering
products and services.

16-17 September 2003
Indianapolis, Indiana USA

Polish Society of Tribology
ul Żwirki I Wigury
Centralne Lab. Naftowe
Naftowe 2091
Poland
ASM WORLD HEADOUARTERS
Materials Park, Ohio
44073-0002
440-338-5151
Fax:440-338-4634
E-mail: cust-srv @ asminternational.org
www.asminternational.org

Where else can you talk to your top customers and prospects, face to face?

I encourage your company to participate as an exhibitor at our second ASM Intemational Surface Engineering Congress and Exposition, September 15-18 in Indianapolis. There is no other event like it - and no more cost effective way to talk to your customers and prospects during 2003.

Last year, ASM's combined events in Columbus, Ohio drew more than 2,800 registrants, with nearly 600 attracted by our first-ever surface engineering event.

This year, we expect a combined exposition attendance of 7,000 for our second ASM Surface Engineering Exposition, which will be co-located with the ASM Heat Treating Society Conference and Exposition and the North American Die Casting Association Exposition.

To attract more attendees who are interested in industrial applications, we're planning some exciting new features^ For example, as a strong value-added feature, we're going to hold a free one-day seminar, "Applied Surface Treatments for Industry: Choices and Practical Applications." With technical talks presented by industrial experts, this session will attract engineers, manufacturing engineers, materials engineers and quality control personnel.

The enclosed prospectus will tell you more about THE surface engineering business show. To reserve your exhibit, please contact Charles A. Dec at 440/338-1733, or by e-mail at cdec @ asmintemational.org. We look forward to helping you reach the decision makers YOU want to reach.

Sincerely,

Arnold H. Deutchman
Worthington BeamAlloy Corporation
2003 Congress and Exposition Organizer

The 2nd Annual
International
Surface Engineering
Congress and
Exposition

Reach engineers and scientists
who purchase surface engineering
products and services.


16-17 September 2003 • Indianapolis, Indiana USA


Co-located with The 22nd ASM Heat Treating Society Conference & Exposition and
The North American Die Casting Association Congress & Exposition

Extend Product Life...
Physical Vapor Deposition
Add Value...
Chemical Vapor Deposition


Reduce Costs...
Laser Peening
Improve Performance...
Laser Processing
Prevent Wear...
Thermal Spray
Prevent Corrosion...
Arcjet Deposition

Exhibit at THE surface engineering business show, featuring:

Equipment Manufacturers • Consumables Suppliers • Testing & Evaluation
Coamercial Coating Services • Consultants • National Laboratories

www.asminternational.org/surface

Heat Treat Exhibitor List

(As of 1/9/03)
CompanyBooth No.
Company
Booth No.
Abbott Furnaces Company729 ADVACO523
AFC-HOLCROFT801 Agfa NDT Inc. Krautkramer Ultrasonic Systems700
Air Products & Chemicals117 Ajax-TOCCO Magnethermic201
ALD Thermal Treatment, Inc.122 Allegheny Alloy Incorporated741
Alloy Engineering Co322 Alpha l Induction Service Center101
Apollo America Corporation702 ARR433
ASM Education838 AVS Inc. (Advanced Vacuum Systems)318
Bloom Engineering Co., Inc.520 BOC Edwards511
Bone Frontier Company227 BTU International128
Buehier Ltd.205 C. I. HayesInc.407
Can-Eng Furnaces Limited221 Capital Induction Inc.613
Centorr Vacuum Industries Inc.711 Centre for Induction Technology, Inc.727
Chino Works America Inc.719 Cleveland Electric Labs616
CompAS Controls Inc.828 Contamination Control Specialists633
Contour Hardening500 Control Concepts Inc.721
Cooley Wire Products127 CoorsTek405
Cornerstone Systems Inc.419 Custom Electric Manufacturing901
Datapaq Incorporated332 Despatch Industries233
Dry Coolers401 Eciipse Combustion Inc.426
ECM USA Inc.232 Eitel Presses Inc.2422
EquoTip Associates900 Eurotherm Controls Inc133
Flame Treating Systems339 Flinn & Dreffein Engrg Co423
Fluxtrol Manufacturing Inc627 Furnace Bek Company Limited (The)539
Furnace Controls Corp.611 Graftech, Inc.126
Graphite Engineering & Sales807 Graphite Machining Incorporated733
Graphite Machining Torrance Inc.939 Graphite Metallizing Corporation438
Halmar Robicon313 Hauck Manufacturing Company 417
Haynes International Inc.517 HC Starek, Inc.2405
Heat Treating Progress Magazine132 Heatbath/Park Metallurgical601
Heess GmbH & Company902 Hi-Tech Weighing Systems238
Honeywell International Inc.100 Houghton Inti Inc.210
Huettinger Electronic, Inc.805 Hydrothrift Corp429
Ibg NDT Systems811 Induction Tooling Inc.827
Inductoheat Inc617 Industrial Heating Magazine111
Inland Vacuum Industries522 Inter-Power Corporation521
J L Becker Company706 Jackson Transformer Company821
Johnstone Co., Inc.738 KH Huppert Company116
Kolene Corporation311 Kromschroder Inc820
Laniy Company739 LECO Corporation2400
Leybold Vacuum USA Inc.228 Lindberg/SPX Corporation101
Magnetic Specialties, Inc.338 Marathon Sensors Incorporated211
Maxon Corporation2417 Metallurgical High Vacuum Corporation910
Mitutoyo America Corporation2416 MTS Systems Corporation632
Newage Industries317 Nitrex Metal Inc.607
Noble Industrial Furnace Co.740 Park Thermal International (1996)518
Performance Review Institute812 Phase II112
Pillar Industries327 Praxair Inc.527
Precision Plus Vacuum Parts2310 Preco Laser Systems, LLC810
Procedyne Corporation506 Process Development & Control, Inc.923
Protection Controls, Inc.717 Puritech Recycling533
Oual Fab2411 Quantik Induction427
Radyne Corporation411 Raytek, Inc.904
Rolled Alloys701 Rubig Patt Technologies Inc.906
SBS Corporation106 Schunk-INEX Corp.239
Schwarzkopf Technologies Corp.305 SECO/WARWICK501
SGL Carbon Group329 Shimadzu832
Siemens Applied Automation, Inc.129 Siemens Building Technology638
Sinterite Furnace Division933 Smartskim Systems, C/o Universal Separators Inc.535
Super Systems Inc.817 Surface Combustion301
T-M Vacuum Products Inc.826 Tech Induction705
Techint Technologies626 Televac516
Tenaxol Inc505 Thermal Ceramics639
Thermo Transfer, Inc.504 Thermotech Industries713
Toyo Tonso PA Graphite Inc.917 Trent Inc.903
Tucker Induction Systems, Inc.816 Tuthill Vacuum Systems605
Unifrax Corporation907 VAC-AERO International Inc.217
Vacuum Furnace Systems-VFS432 Vacuum Processes, Inc.110
Vaisala235 Vesuvius McDanel704
Warner Power629 Waukee Engineering Company710
Wellman Furnaces, Inc.620 Williams Industrial Service Inc.421
WS Thermal Process Technology Inc.333 Yokogawa Corporation of America2401
Zetec Inc732 Zircar Refractory Composites, Inc.226

A unique business and educational opportunity for the surface engineering marketplace, from the world leader in metals and materials information.

ASM The Materials
Information Society

Since 1913, ASM has been the world's foremost society for providing reliable technical information on metals and metallurgy, and surface engineering remains an area of high member interest.

Nearly 20,000 ASM members and customers are involved with surface engineering or modification. To meet their need for information about practical industrial applications of surface engineering, we've created a unique event that no other sponsoring organization can match.

International Surface Engineering Congress and Exposition

To promote the commercial advance of surface engineering technology and to increase surface engineering marketing opportunities for our exhibitors, ASM will co-locate its 2nd International Surface Engineering Congress and Exposition with America's largest heat treating show, the ASM Heat Treating Society Conference and Exposition.

While other events focus on the science of surface engineering, ASM brings together the PRACTICAL applications, the underlying science - and the BUSINESS of surface engineering.

Attention:
Testing Equipment Manufacurers and Service Providers

Analytical equipment and techniques

are keys to the successful application of
surface engineering.

For many decades, manufacturers of equipment used for testing, analysis and characterization have represented one of the largest groups of exhibitors at ASM expositions. Our expositions in Indianapolis will again attract a large numberof engineers and managers who are interested in improving quality, improving product and equipment performance, reducing wear and corrosion and extending product life.

Our surface engineering attendees
are looking for new equipment and technology.
Be here to meet them, face to face.

Take advantage of this unique opportunity to exhibit your latest equipment, products and services. And, talk business - face to face - with your buyers and prospects.

The ASM International Surface Engineering Congress and Exposition will attract primary decision makers and infuencers: engineers, division managers, general managers, supervisors and project managers who need your products and services to stay competitive.

Who should exhibit?

Equipment Manufacturers and Consumables Suppliers

 • Physical Vapor Depositfon (PVD)
  • Vacuum Evaporation, Sputtering, Cathodic Arc, Ion Plating
 • Chemical Vapor Deposition (CVD)
  • Vacuum and Thermal, Diffusion
 • Ion Assisted Coattings
 • Thermal Spray
 • Etectrolytic Deposition
 • Laser Cladding and Surface 'Ireatment
 • Electroplating
 • Surface Preparation and Cleaning
 • Surface Finishing

  Coatings Service Providers

 • PVD
 • CVD
 • Electroplating
 • Thermal Spray

  Testing and Evaluation Providers

 • Materials Characterization
  • Metalographic/SEM/X-Ray
 • Nondestructive Testing
  • Profilometry/Mechanical Properties
   • Profilometry/Mechanical Properties
   Consultants

  • National Laboratories & Consortia

  When you partner with ASM,
  you get much more than an exhibit booth.

  We support our show - and your exhibit! - with a comprehensive marketing campaign that includes:

  • In-depth coverage in Advanced Materials & Processes and Heat TreatingProgress magazines - before, during, and after the show
  • FREE show passes for your customers and other qualified attendees
  • An exciting new website at www.asminternational.org/surface
  • A heavy advertising schedule in our magazines and our websites
  • An easy-to-use marketing kit for exhibitors that will help you maxmiize visibility for your participation in our shows


ECCE 4
4th European Congress of Chemical Engineering "Chemical Engineering, a Tool for Progress", ECCE 4
21st-25th September, 2003
Granada, Spain
Contact: ECCE 4 Secretariat (email: ecce4 @ anque.es)
ICEAW-II INTERNATIONAL CONFERENCE ON EROSIVE AND ABRASIVE WEAR (ICEAW-II)
September 22-25, 2003
Churchill College, Cambridge, UK
Conference Themes
 • Abrasion and erosion by solid particles, liquid impact or cavitation
 • Theory and modelling, including CFD
 • Experimental methods and standardisation of tests
 • Mechanisms of erosive wear and material damage
 • Case studies of practical examples
 • Applications of abrasion or erosion in processing and manufacturing
 • Abrasion and erosion of metals, plastics, ceramics, cermets, composites and biomaterials
 • Wear-corrosion interactions and synergies
 • Abrasion, erosion or erosion-corrosion resistant coatings and surface modification, including erosion of thermal barrier coatings
 • Damage to optical materials and sensor windows
 • Wear in nano- and micro-scale systems (NEMS and MEMS)
 • Sensing and monitoring
 • Related topics in tribology

 • IFHTSE-9 International Seminar IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY The 9th International Seminar IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY THEORY AND PRACTICE
  23 - 25 September 2003
  Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
  Deadline: for papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
  e-mail: inte @ imp.edu.pl
  Honorary Patronage
  Ministry of Economy
  International Scientific Committe
  International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering
  prof. A. Nakonieczny (Poland) - the Chairman
  prof. T. Bell (England}
  prof. L. Berkowski (Poland)
  prof. T. Burakowski (Poland)
  prof. L. Druga (Rumania)
  prof. D. Fan (China)
  prof. J. Flis (Poland)
  prof. M. Gantois (France)
  prof. S. Gerasimov (Russia)
  prof. J. Grosch (Germany)
  prof. Z. Haś (Poland)
  prof. M. Hetmańczyk (Poland)
  prof. L. Jeziorski (Poland)
  prof. J. Kaczmarek (Poland)
  prof. T. Karpiński (Poland)
  prof. G. Kodżaspirov ((Russia)
  prof. Z. Kolozsvary (Rumania)
  prof. M. Korwin (Canada)
  prof. P. Kula (Poland)
  prof. J. Kusiński (Poland)
  prof. C. Leroux (France)
  prof. A. Maciejny (Poland)
  prof. P. Mayr (Germany)
  prof. E. Mittemeijer (Germany)
  prof. K. Oczoś (Poland)
  prof. V. Pokhmurskii (Ukraine)
  prof. W. Precht (Poland)
  prof. W. Przetakiewicz (Poland)
  prof. Z. Rogalski (Poland)
  prof. E. Roliński (USA)
  prof. J. Senatorski (Poland)
  prof. O. Sirotkin (Russia)
  prof. D. Slovetsky (Russia)
  prof. B. Smouan (Croatia)
  prof. T. Sobusiak (Poland)
  prof. H. Spies (Germany)
  prof. J. Tacikowski (Poland)
  prof. W. Tilipalov (Russia)
  prof. G. Totten (USA)
  prof. S. Watanabe (Japan)
  prof. J. Tymowski (Canada)
  prof. T. Wierzchoń (Poland)
  prof. S. Wojciechowski (Poland)
  prof. R. Wooo (England)
  prof. M. Wysiecki (Poland)

  The Sponsor
  The State Committee for Scientific Research
  The Chairman of the Seminar
  prof. A. Nakonieczny
  PLACE OF THE SEMINAR
  Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
  DATE
  23 - 25 September 2003
  OBJECTIVE
  Presentation and exchange of latest scientific achievements with indication on possibilities oftheir application in the industrial practice
  SCOPE OF TOPICS
  Modeling and simulation of processes and layers, thermodynamics and kinetics of processes
  Nitriding technologies
  Gas, ion fluid bed, bath nitriding
  Cyaniding, oxy-nitriding, sulfo-nitriding, nitrocarburizing
  Runs, requirements and control of products
  Nitriding of various materials
  Steels, cast irons, Ti and Al alloys, etc.
  Industrial equipment
  Gas, iron, fluid bed, bath and auxiliary equipment
  Industrial processes
  Nitriding of machine parts and tools and preliminary processes
  Ecology of processes
  Control and monitoring of processes
  Control of nitrogen and other elements potentials
  Analyzers, detectors and probes
  Control and monitoring of processes with utiiization of computer techniques
  Complex, combined, joint and duplex technologies
  Nitriding and PVD, PACVD techniques, nitriding-hardening, nitriding-implantation, electrolytic coatings-nitriding, etc.
  Formation and properties of layers
  Structure, concentration of elements, phase composition, thickness, tribological, strength and anticorrosion properties
  Nitriding steels and their properties
  Trends - the present state and perspectives of:
  Processes and equipment
  Modeling and control
  Industrial implementation
  LANGUAGE OF THE DEBATES
  English
  LECTURES
  only in English language
  papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
  PAPERS            INSTRUCTION 1            INSTRUCTION 2

  THE SEMINAR MATERIALS

  participants may pick up their packets at the Seminar Registration Desk
  THE SEMINAR WILL INCLUDE
  Plenary sessions
  Fair/Exhibition of technology, materials, equipment, and control and measurement apparatus
  FRAMEWORK PROGRAMM
  22.09.2003
  Arival of participants of Seminar
  Meeting of the International Scientific Committee (05.00 p.m., „Europejski” Hotel)
  23.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Registration of participants and distribution of the Seminar materials
  11.00 a.m. Opening of the Seminar
  11.15 a.m. - 12.00 a.m. Lectures
  12.00 a.m. - 12.30 p.m. Coffee Break
  12.30 p.m. - 02.30 p.m. Lectures
  02.30 p.m. - 05.00 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
  07.00 p.m. D i n n e r
  24.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
  11.00a.rn. - 11.30 a.m. Coffee Break
  11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures
  01.30 p.m. - 03.30 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
  05.00 p.m. - 08.00 p.m. Warsaw signtseeing
  25.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
  11.00 a.m. - 11.30 a.m. Coffee Break
  11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures and closing ceremony
  DETAILED PROGRAMME
  will be sent to the participants of Seminar by 15.06.2003
  ACCOMMODATION
  on participanfs account (for information about hotel accommodation, please see attached list of the hotels in Warsaw and its location)
  APPLICATION FORM
  should be sent at the address of the Instytut Mechaniki Precyzyjnej by 31.03.2003
  registration fee 550 EURO (one persons)
  registration fee had been transferred on account of Instytut Mechaniki Precyzyjnej:
  Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. III O/Warszawa,
  no 10601057-320000413311,
  with indication „Seminar” up to 31.07.2003. The registration fee is accepted only as bank transfer
  FAIR/EXHIBITION
  exhibitors of the Fair/Exhibition should sent preliminary application form by 31.12.2002
  Sincerely yours
  Professor Dr. Aleksander Nakonieczny
  Director of the Institute of Precision Mechanics
  Chairman of the Seminar
  For further information, please contact:
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Duchnicka 5, 01-796 Warszawa, Poland
  tel. (48-22) 663 43 35. fax (48-22) 663 43 17
  www.imp.edu.pl
  e-mail: inte @ imp.edu.pl
  IMP


  10th EUROPEAN SPACE MECHANISMS AND TRIBOLOGY SYMPOSIUM
  September 24-26, 2003
  San Sebastián, Spain
  PRELIMINARY PROGRAMME

  The areas listed below are expected to be the major themes for the Symposium. Papers covering these areas are specifically encouraged, though all abstracts submitted will be given due consideration.

  Mechanisms Design, Analysis and Hardware

  • Descriptions of novel and challenging designs
  • New methods for design, analysis and verification of mechanisms.
  • Design Guidelines, high reliability.
  • Design/manufacturing/verification for high-volume production.
  • Design for disturbance attenuation, low shock, low noise performance.

  Components/Equipment, Micro/Nano devices

  • Motors, actuators, transmission devices, bearings.
  • Hold-down/release, deployment, pointing, scanning, high-precision devices.
  • Wheels, mechanical coolers, pumps, valves, solar array drive mechanisms, etc.
  • Sensors, miniaturisation of space mechanisms, MEMS, micro/nano developments.

  Tribology and Materials

  • Lubricants and lubrication for bearings, gears, joints, electrical contacts.
  • Application of smart materials in mechanisms.
  • Extreme temperatures, environments, and operating conditions.
  • New tribo-materials and/or surface modification, micro/nano tribology.
  Launch Vehicles
  • Separation systems, engine/propulsion regulation, gimballing devices.
  • Turbopumps, cryogenic tribology.
  In-Orbit Performance and Post-Flown Investigations
  • Experience with flight hardware, including reports on in-flight mechanism performance and anomalies, lessons learned.
  • Post-flown investigation of mechanisms and tribological components.
  Science Observatories, Earth Remote Sensing, and Planetary Exploration Mechanisms
  • Mechanisms for manipulations, robots, rovers.
  • Sampling systems and in-situ analysis devices.
  • Mechanical devices for science and remote sensing instruments.
  Space Platforms, Tethers, Re-entry Vehicle Mechanisms
  • Mechanisms for re-entry vehicles and the International Space Station.
  • Long-term mechanism operation and maintenance in space.
  Oral or poster presentations may be accompanied by the demonstration of novel mechanisms and products.  ROTRIB'03
  The National Conference on Tribology, with mtemational participation, ROTRIB'03
  24th-26th September, 2003
  Galati, Romania
  Contact: Professor Ion Crudu (email: rotrib03 @ ugal.ro)

  ROTRIB'03 - National Conference on Tribology, with international participation, 24-26 September, Galati, ROMANIA

  A new Virtual Presentation format is now available for those who cannot attend in person the Conference but wish to participate by submitting their work for inclusion in the ROTRIB'03 Conference Proceedings. The Registration fee (50EUR) includes the Conference Proceedings (Review and CD-ROM with ISBN number) and mailing costs. The paper submitted without the presenter attending the conference in person will be refereed and published as part of the Conference Proceedings. Presenters will submit written versions of their presentations for publication in print and electronic format.

  You can obtain further information from the web site www.om.ugal.ro/rotrib'03/. If you have any further queoes you can direct them to rotrib03 @ ugal.ro.

  We hope you will be able to participate to ROTRIB '03 either in person or through a Virtual Presentation. We are looking forward to meet you and your colleagues in September 2003, in Galati, Romania.

  With best wishes,

  Professor Ion Crudu, University "Dunarea de Jos" of Galati, Romania
  Chairman of the Organizing Committee

  www.ugal.ro
  www.om.ugal.ro/rotrib'03/


  October 2003

  ECASIA'03 10th EUROPEAN CONFERENCE ON APPLICATIONS OF SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS (ECASIA'03)
  October 5-10, 2003
  Berlin, Germany
  Deadline for abstract: December 1, 2002
   Topics
  • Adhesion
  • Depth profiling
  • Materials for batteries
  • Polymers
  • Tribology
  • Biomaterials
  • Environmental studies
  • Metals
  • Magnetic materials
  • Catalytic materials
  • Glass and ceramics
  • Micro- and optoelectronics
  • Solid-liquid interface
  • Composite materials
  • Heritage conservation
  • Nanoindentation
  • Corrosion
  • Imaging
  • Oxidation
  • Oxide surfaces
  • Thin films & coatings (inorganic)
  • Thin films & coatings (organic)

  SIM-2003

  XXXI
  SZKOŁA INŻYNIERII
  MATERIAŁOWEJ

  Terminarz konferencji:
  do 30.05.2003 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa
  do 15.06.2003 uczestnicy otrzymają Komunikat nr 2
    (informacje o dokładnym miejscu konferencji, wskazówki redakcyjne dla autorów referatów)
  do 01.09.2003 nadsyłanie referatów
  do 20.09.2003 uczestnicy otrzymają Komunikat nr 3(szczegółowy program konferencji)
  7-10.10.2003 konferencja
  Krynica
  web: http://tempus.metal.agh.edu.pl/sim2003

  Komunikat nr l

  Kraków - Krynica

  7 - 10 październik 2003r.

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

  prof.dr hab.inż. Jerzy Pacyna

  Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:

  mgr inż. Grzegorz Zając

  mgr inż. Piotr Bała

  mgr inż. Edyta Skrzypczak

  ,      mgr inż. Grzegorz Zając
    Akademia Górniczo-Hutnicza
    Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
    Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
    al. Mickiewicza 30
    30-059 Kraków

  tel.:   (0-12)617-26-19

  fax:  (0-12)617-31-90

  email:  sim2003 @ tempus.metal.agh.edu.pl

  web:    tempus.metal.agh.edu.pl/sim2003

  Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

  Akademii Gómiczo-Hutniczej

  zaprasza do udziału w konferencji pod nazwą:

  XXXI SZKOŁA INŻYNIERII

  MATERIAŁOWEJ

  ,

  która odbędzie się w dniach 7-10 X 2003

  w Krynicy

  Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy młodych doktorów, asystentów i przede wszystkim doktorantów z kierunków: „Inżynieria Materiałowa”, „Metalurgia”, „Inżynieria Chemiczna i Procesowa” i „Fizyka Techniczna”reprezentujących specjalności: „Metaloznawstwo i obróbka cieplna”, „Inżynieria stali i stopów specjalnych”, „Inżynieria powierzchni”, „Materiały spiekane”, „Polimery”, „Ceramika i szkło”, „Kompozyty”, „Materiały dla elektrotechniki i elektroniki”, „Biomateriały”, „Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych”, „Badania materiałów” oraz „Fizyka nowych materiałów”. Konferencja, organizowana w formie szkoły, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, dyskusji, nawiązywania współpracy oraz integracji młodych pracowników nauki w/w specjalności z całej Polski.
  Młodym pracownikom nauki konferencja ta daje szansę prezentacji pierwszych wyników własnych badań oraz stwarza możliwość ich wnikliwej oceny przez kolegów oraz zaproszonych profesorów - wybitnych przedstawicieli z zakresu Inżynierii Materiałowej.
  Wysoki poziom merytoryczny prezentowanych prac oraz atrakcyjny program, przy stosunkowo niskiej cenie (spotkanie trwa przez 4 dni) sprawiają, że konferencja cieszy się z roku na rok coraz większym uznaniem wśród młodych pracowników nauki.
  Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 7-10 października 2003r. w Krynicy a koszt uczestnictwa wyniesie 780 PLN.
  Zapewniamy publikację dobrze udokumentowanych, recenzowanych prac w materiałach konferencyjnych.
  Prosimy o przekazanie informacji o konferencji innym, zainteresowanym osobom.

      Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego (zamieszczonego niżej) zgłoszenia do 30.05.2003 na adres organizatorów.

  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania referatów zostaną podane w Komunikacie nr 2.


  SIM-2003 XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej

  Kraków - Krynica 7 - 10 X 2003

  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

  Nazwisko:....................................................................

  Imię:............................................................................

  Stopień naukowy:........................................................

  Instytucja:...................................................................

  adres:..........................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  telefon:...............................E-mail:..............................

  Tytuł referatu: ............................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  Współautorzy referatu:.................................................

  ...................................................................................

  Strona 2

  Inne informacje :


  Uwagi do organizatorów:
  AICFM7
  The 7th Asian International Conference on Fluid Machinery - AICFM7
  7th-10th October, 2003
  Fukuoka, Japan
  Contact: Masato FURUKAWA (email: furu @ mech.kyushu-u.ac.jp)


  The 7th International Conference on Mechanics of Time Dependent Materials
  7th-10th October, 2003
  Lake Placid, New York, USA
  Contact: Petra Novak (email: sem @ fs.uni-lj.si)


  8th International Tribology Conference ITC'03
  8th-10th October, 2003
  Belgrade, Serbia
  Contact: ITC'03 Secretariat (email: ivkovic @ knez.uis.kg.ac.yu)

  Schäden an geschmierten Maschinenelementen

  Termin: 09.10.2003 - 10.10.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr.-Ing. Franz Joachim,Dipl.-Ing. Hubert Köttritsch,Dr.-Ing. Klaus Michaelis,Dr.-Ing. Johannes Neukirchner,Dr. Johannes Stoiber,Dipl.-Ing. Maik Wilhelm
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert
   Gleitlager – Wälzlager – Zahnräder

   Schadensstatistik * Rolle des Schmierstoffs bei Schäden an Maschinenelementen * Zahnradschäden, Wälzlagerschäden, Gleitlagerschäden – Analyse und Verhütung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680628
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  APHYS FIRST INTERNATIONAL MEETING on APPLIED PHYSICS (APHYS 2003)
  October 15-18, 2003
  Badajoz, Spain
  Deadline for abstract: March 24, 2003
  Topics
 • Surface and Interface Science
 • Physical and Biophysical chemistry
 • Nano-sciences and Technologies
 • Imaging Techniques
 • Engineering Physics
 • Biophysics, Biomedical Engineering, Medical Physics, Health Physics
 • Environmental Physics
 • Biomechanics
 • Computational Physics
 • Applied Solid State and Materials Science
 • Non-linear Physics
 • Instrumentation, Metrology, Certification...
 • Accoustics
 • Industrial Physics
 • Applied Optics
 • Opto-electronics
 • Industrial Physics
 • Physics and Information Sciences and technologies, Quantum Information Sciences
 • Nuclear Sciences, Radioactivity, Radiochemistry...
 • Semiconductors devices and Photonics
 • Applied Aero-Space Physics/Engineering
 • Biomagnetism


 • DAAAM

  "INTELLIGENT MANUFACTURING & AUTOMATION:
  FOCUS ON RECONSTRUCTION AND
  DEVELOPMENT"

  22-25th October 2003
  Sarajevo
  Bośnia and Herzegovina
  deadline for the papers submission is July 01, 2003.

  Organized in order to mark 45th anniversary of the
  Faculty of Eechanical Engineering Sarajevo, University of Sarajevo

  Under the auspices Danube Rectors' Conference &
  rectors' honor committee OF DAAAM international

  Organized by:

  DAAAM International Vienna
  Vienna University of Technology
  OIAV 1848 Austrian Society of Engineers and Architects

  BACKGROUND

  DAAAM International was founded on November 5th, 1990 at the Vienna Symposium, in order to mark the 175th anniversary of the Vienna University of Technology. The purpose of DAAAM International is to provide a world forum for engineers, scientists and industrial managers to present and discuss the current status and impact of advanced manufacturing and automation. During the last ten years the activities of DAAAM International are supported from the scientists and experts from more than fifty countries all over the world. During the last three years the DAAAM International focused activities on the regional and global long-term cooperation between (technical) universities. The results of this initiative is the founding of the University Network of DAAAM International Vienna and the start of two long-tenn cooperation projects. The founding document of the Network is the University Charter of Dubrovnik, signed on October 23rd 1997 in Dubrovnik, Croatia.
  The main aims of DAAAM are: • To organize the annual DAAAM International Symposium. • To found and organize the University Network of DAAAM International Vienna as a strategie alliance and permanent international open platform for long-term co-operation and partnership in fields of technology, research and education. • To organize long - term projects initially known as Interuniversitary Doctoral Studies • To organize a pilot project initially known as Virtual University. • Exchange of people, scientific and teehnieal information. • International cooperation among scientists and engineers. • R & D, education and industrial application. • To cooperate with other national and international organizations in matter of common interest. • International scientifie and academic cooperation in the frames of DAAAM International Network for Advanced Technologies.

  International DAAAM Symposiums:

  1. "Automation and Metrology" - Vienna 1990, Austria
  2. "Flexible Automation" - Strbske Pleso 1991, Slovakia
  3. "Flexible and Intelligent Automation"- Budapest 1992, Hungary
  4. "Automation and Metrology: Man, Technology, Environment"- Brno 1993, Czech Republic
  5. "Automation and Metrology: Challenge and Chance "- Maribor 1994, Slovenia
  6. "Intelligent Manufacturing Systems" - Kraków 1995, Poland
  7. "Product & Manufacturing: Flexibility, Integration, Intelligence"- Vienna 1996, Vienna (250 published papers)
  8. "Intelligent Manufacturing & Automation",- Dubrovnik 1997, Croatia
  9. "Intelligent Manufacturing, Automation & Networking" - Cluj - Napoca 1998, Romania
  10. "Intelligent Manufacturing & Automation: Past- Present - Future" - Vienna 1999, Austria
  11. "Intelligent Manufacturing & Automation: Man- Machine - Nature", Opatija 2000, Croatia
  12. "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Precision Engineering", Jena 2001, Germany
  13. "Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from Nature", Vienna 2002, Austria
  SCOPE

  The main objective of the Symposium is to provide a world forum which annually takes part in Middle Europe to exchange knowledge, experience, results and infonnation related to various aspeets of the advanced manufacturing and modem automation. The scope of the Symposium covers seientific, technological and practical concepts concerning research, development and realization of advanced manufacturing automation and networking concepts, offering a unique opportunity for experts to meet and exchange ideas. MAIN TOPICS

  The Symposium includes all topics from the fields of advanced manufacturing, automation and networking. Topics of interest include, but are not limited to:
  • Actoric & Sensoric • Adaptive Control • Advanced Modelling Techniques • Agile Manufacturing • Agility • AGV • AI Techniques • Applications - all areas • Architectures • Artificial Intelligence •ASRS • Assembly and Disassembly • Automatic ID • Automotive Industry • Automotive Supply Industry • Autonomous Systems • Business Process Reengineering • Business Strategies • CAD/CAM/CAE Systems • Case Studies • CAx-Technologies • CIM • Collaborative Engineering • Computational Intelligence • Concurrent Engineering • Control • Control Strategies & Algorithms • Decision Making • Design • Design Automation • Diagnosis and Performance Monitoring • Ecodesign • Emergent Synthesis • Evolution Strategy • Expert Systems • FIexible Automation • FIexible Manufacturing Systems • Fuzzy and Neuro-fuzzy Control • Fuzzy Control & Systems • Genetic Algorithms • Hardware & Software • Holonic Systems • Human Computer Interaction / Human Machine Interface • Human Factors • Hybrid Manufacturing Systems • IMS • Industrial Automation • Industrial Robots • Intelligent Systems • Internet Solutions • Knowledge-Based Systems • Large Scale Systems • Lay - Out Design • Learning/Reasoning Systems • Logistics • Machine Learning • Machine Tools • Machining • Maintenance • Man-Machine Systems • Management • Manufacturing • Manufacturing Process Control • Manufacturing Process Planning • Materials • Measuring • Mechatronics • Microrobotics • Mobile Robots • Modelling • Modern Methods • Modern Production: Theory & Praxis • Monitoring • Motion Planning • Multirobot Systems • Networking • Neural Networks • New Manufacturing Paradigms • Non-Conventional Machining • Optimal Design • Optimization • Perception and Recognition • Precision Engineering • Process Control • Process Planning • Product Modelling • Production Engineering • Production Planning and Scheduling • Production Systems: Design, Control, Exploitation • Programming • Quality Management • Rapid Prototyping • Reasoning • Reliability • Reliability/Safety/Stability • Robot Applications - all areas • Robot Control • Robot Dynamics • Robot Kinematics • Robot Mechanisms • Robot Safety • Robotic Systems • Robotics • Robust Control • Safety • Scheduling • Self - Organizing Systems • Sensing and Sensor Data Fusion • Sensor Data Fusion • Sensors • Service Robots • Simulation • Smart Systems & Cards • System Simulation •Systems Analysis • Systems Engineering • Systems Integration • Systems Methodology • Teleoperation • Tools • TQM • Trends in Manufacturing & Automation • Virtual Manufacturing • Virtual Reality • Vision Systems • Welding, joining & cutting •

  CALL FOR PAPERS

  The Organizing Committee invites authors as well as participants. The symposium language is English. Authors are kindly asked to complete the Application form and send it to the DAAAM International Vienna as soon as possible. One person can be the first author of one and the coauthor of another paper. The deadline for the papers submission is July 01, 2003. The papers have to be prepared exactly according to the Instructions for Authors. Papers will be subject to review by an international paper reviewing committee. The authors will be notified by July 20, 2003 about the results of reviewing. Authors must submit a diskette/CD with the final manuscript and 2 hard copies of camera-ready paper. The deadline for the submission of the final paper and the conferenee fee is September l, 2003.

  Corresponding adresses

  President of DAAAM International
  Professor Dr. DDr.h.e. Branko KATALINIC
  TU Wien, Karisplatz 13, A-1040 Wien, Austria, Europe
  Fax: 0043-1-58801-31199 9 0043-1-58801-31121
  E-mails: katalinic @ mail.ift.tuwien.ac.at president @ daaam.com
  More information: URL http://www.daaam.com (Uwaga: do przeglądania wymaga obniżenia ochrony prywatności)

  I M S ` 2003 IMS 2003 Intelligence Maintenance System
  October 25-27, China
  Xi`an, China
  Topics
  The Conference solicits papers (but not limited) in the folIowing areas:
  * Application ofinformation science in maintenance science
  * Artificial intelligence approaches in maintenance techniques
  * Monitoring, diagnosis and maintenance based-on network
  * New-type transducers and sensing technology
  * Signal processing and diagnostic feature extraction
  * Integration and fusion of information
  * Assessment on equipment performance decline
  * Forecast of equipment running condition and predict maintenance
  * Monitorable and maintainable design
  * Maintenance management, organization and decision making
  * Tribology in maintenance
  * Education and training
  Hosting Organization
  Xi'an Jiaotong University
  University of Wisconsin-Milwaukee

  Assisting Organizations
  University of Michigan-Ann Arbor
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University


  The next STLE/ASME International joint Conference
  October 26th-29th, 2003
  Sawgrass Marriott Resort and Beach Club in Ponte Vedra Beach, Florida.

  The next STLE/ASME International joint Conference will be held October 26th-29th, 2003 at the Sawgrass Marriott Resort and Beach Club in Ponte Vedra Beach, Florida.

  You are invited to submit an abstract of your papers for this important meeting to www.asme.org/conf/trib03

  For further information contact STLE


  Gleitreibung und Gleitverschleiß bei Kunststoffen
  Termin: 27.10.2003 - 28.10.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
   Leitung: Prof. Dr.-Ing. P. Feinle
   Referenten: Dipl.-Ing. P. Bongardt, Dr. rer. nat. Gerd Dornhöfer, Dipl.-Ing. Fritz Dürr, Prof. Dr.-Ing. P. Feinle, Dr.-Ing. O. Krüger, Prof. Dr. rer. nat. E. Santner, Werner Stehr, Prof. Dr. Günter Stein
   Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

   Inhalt: Text in Vorbereitung

   Teilnahmegebühr: 690 EUR

   Lehrgangsnummer: 680599
   Anmelden Prospekt anzeigen - weitere Info anfordern


  BULTRIB'03
  Tribology, Industry, education

  30 and 31 October 2003
  108, Rakovski St. - Sofia, Bulgaria
  Deadlines:
  15.09.2003 Participation form and abstract
  30 & 31.10.2003 Registration and fees
  15.11.2003 Submission of paper fuli text
  23.12.2003 Proceedings publication

  CONTACT'2003

  THE INTERDISCPLINARY SOCIAL ACADEMY INGA
  president by Prof DSc N. Manolov
  in the collaboration with

  THE SOCIETY OF BULGARIAN TRIBOLOGISTS
  SCIENCE-TECHNICAL UNION MASHINE-BUILDING
  UNIOM OF SCIENTISTS IN BULGARIA
  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
  MATIONAL EXPERT COUNCIL ON TRIBOLOGY

  organise

  the 12th SESSION CONTACT 2003
  including National conference "SOFIA'03"
  on the problems of interdisciplinarity
  and
  National conference

  BULTRIB'03

  Main topie:

  Tribology, Industry, education

  30 and 31 October 2003
  108, Rakovski St. - Sofia, Bulgaria

  Conference fees
  Delegate/author:
  Members of Balkan Tribological Association or students:
  Company presentation:
  €.50
  €30
  €100
  One copy of the conference proceedings is included in the conference fee.

  Topics:
 • Contact interaction
 • Tribomechanics and tribotechnics
 • Tribomaterials & surface coatings
 • Tribochemistry, lubrication, lubricants
 • Tribometry & triboinformatics
 • Tribology, industry, ecology
 • Tribotechnologies and. university educakion

  Instructions for authors
  All papers prepared in Bulgarian, English or Russian should be submitted in a word processing file (on a 3.5" disk or e-mail). All figures, photographs and illustrations (black and white) should be placed in the text. The title and the authors' name with the name of organisation should be followed by a summary not longer then 10 lines in English, and the main body of the paper.

  Deadlines:
  15.09.2003 Participation form and abstract
  30 & 31.10.2003 Registration and fees
  15.11.2003 Submission of paper fuli text
  23.12.2003 Proceedings publication

  For contacts:

  Tribology Centre
  Technical Uniersity - Sofia 1156
  e-mail: kandeva @ vmei.acad.bg;

  emiass @ abv.bg
  IMara Kandeva, Tel.:(+359 2) 965 2643
  Emilia Assenova, Tel.: (+359 2) 517622

  PARTICIPATION FORM "BULTRIB 2003" Name, Family name:............................................................... Company ................................................. Position: ............. Address:................................................... ..................... Tel. : ...................... Fax: .................... e-mail: ................. Title and authors of paper: Topic: .......................................................................... Hotel reservation: Yes [ ] No [ ] Accommodation dates:............ Please submit this form not later than 15.09.2003 to: Tribology Centre, Technical University - Sofia 1156 or: e-mails: kandeva @ vmei.acad.bg & emiass @ abv.bg

  Dear colleague,
  The Interdisciplinary Civil Academy INCA assisted by the Society of Bulgarian Tribologists organize the 12th Session CONTACT 2003 including the Conference with international participation "BULTRIB 2003" on 30. and 31.10.2003 in Sofia - The House ofTechnique, Rakovsky Str. 108.

  Please find attached the invitation for the Conference "BULTRIB 2003" as PageMaker and PDF-files and the Registration form as MSWord-file. Your presence will be deep honor and great benefit for all Bulgarian tribologists. Be welcome to Sofia.

  With best regards
  Emilia Assenova, Acoss.Prof. PhD, President
  Society of the Bulgarian Tribologists

 • November 2003

  Alternative Kraftstoffe - Biokraftstoffe und Wasserkraftstoff

  Termin: 03.11.2003 - 05.11.2003 (3 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680638
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Tribologie und Schmierung bei der Massivumformung

  Termin: 06.11.2003 - 07.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Dipl.-Ing. Jens Baur,Prof. Dr.-Ing. Hans-Wilfried Wagener,Dipl.-Ing. Lutz Barnert,Vertribsleiter, Prokurist Karl-Rolf Eversberg,Dipl.-Ing. Thorsten Kretz,Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Nittel,Dr. Helmut Seidel,Dr. F. R. Venema,Dr.rer.nat. Ralph H. Ullmann,Dipl.-
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680629
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Keramiklager

  Termin: 13.11.2003 - 14.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr. Lutz Frassek,Dipl.-Ing. Christoph Freiherr von Kress,Dipl.-Ing. Johannes Kreuser,Prof. Dr.-Ing. J. Kriegesmann,Dipl.-Ing. Anja Dwars,Dr.-Ing. Frank Meschke,Dr.-Ing. Manuel Schöpke,Dr.-Ing. Detlef Steinmann,Dr. Gert Wah
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680630

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Wirtschaftliches Zerspanen durch optimale Kühlschmierstoffe

  Termin: 24.11.2003 - 25.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Gernot Bischoff-Steinke,Dipl.-Ing. Dirk Hessel,Dr. Dietrich Hörner,Dipl.-Ing. Stefan Joksch,Dipl.-Ing. Uwe Liebsch,Dipl.-Ing. Dieter Lung,Dipl.-Ing. E. Merschbrock,Dr. Hans Jürgen Schlindwein,Dipl.-Ing. André Walter
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680631
  Anmelden
  Prospekt anzeigen


  «RELIABILITY - 2003»

  25-27 November 2003
  Samara
  Rosja
  30 May 2003 - presentation of Applications (Registration Forms)
  l May 2003(?) - presentation of Applications for participation in the exhibitions.
  31 July 2003 - presentation of full text of paper and payment of the organizing fee.

  INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE

  ACTUAL PROBLEMS OF RELIABILITY
  OF TECHNOLOGICAL, ENERGETIC AND
  TRANSPORT MACHINES
  International Scientific-Technica
  l Conference «RELIABILITY - 2003»,


  devoted to 90-th of
  Samara State Technical University

  The Conference is conducted by:
  Russian Academy of Science (RAS) - Samara Scientific Centre, Ministry of Industry, Science and Technologies of Russian Federation, Ministry of Education of the Russian Federation, Samara State Technical University (SSTU), Samara State Aerospace University (SSAU), Volga Region Department of Russian Engineer Academy (REA), Samara Departments of Academies of Quality, Transport, Astronautics and Aeronautics, Commercial-Industrial Chamber of the Volga Region, Samara Industrial Enterprises and Joint-stock Companies; Kuibyshev Raił Way, "AV-TOVAZ", State Scientific Enterprise Rocket-Space Center "Central Specialized Constructor Bureau - Progress" (SSE RSC "CSCB-Progress"), Samara Scientific-Technical Complex of acad. N.D. Kuznetsov (SSTC of acad. N.D. Kuznetsov), "MOTOROSTROITEL", "SAMARAENERGO", "SAMARANEFTEGAZ", "SAMARATRANSGAZ", «SAMARA BEARING FACTURY».

  Samara, 25-27-th of November 2003

   

  Purposes of the Conference

  • Generalizations of scientific develop results by the problem ofreliability and quality of machines.
  • Improvement of scientific bonds and communication between science and industry of different countries and regions.
  • Rise in the level of technical education by the problem ofreliability and quality.

  Information Maintenance of the Conference

  The State Publishing House of Russian Federation "Machine building" will conduct the information maintenance and issuing the collection of the conference works.
  Working Languages of the Conference -
  Russian and English (with translation).

  Schedule Work of the Conference

  1-st day - 25-th of November 2003.
  The sitting hali of Samara Scientist House.

  The first plenary meeting.

  2-nd day - 26-th of November 2003.

  Works of sections and exhibition

  1. Reliability in aviation and cosmonautics.
  2. Reliability in machine building.
  3. Reliability in energetic.
  4. Reliability on oil and gas extraction, transferring, and working.
  5. Reliability in railway transport.
  6. Reliability in automobile transport.
  7. Reliability of vessel mechanisms and energetic plants.
  8. Symposium "Reliability of Tribosystems".
  3-rd day - 27-th of November 2003.
  The sitting hali ofthe Samara Scientist House.

  The second plenary meeting by the problem of technical education in Russia.

  Program Committee

  Co-chairmans:

  Kazakov V.A. - Vice-governer of the Samara Region;
  Kalashnikoy V. V. - Rector of the SSTU.

  Committee members:

  Ajr Murli - Vice-president of the SAE, USA;
  Ardalin B. V. - President of Commercial-Industry Chamber of the Samara Region;
  Bartz W. J.- Professor of the Technical Academy, Germany;
  Gritsenko E.A. - General constructor of the N.D. Kuznetsov SSTC;
  Gromakovsky D.G. - Director of Scientific-Technical Centre "Reliability" of SSTU, professor - Chairman of Organizing Commiittee;
  Dikop V. V.- Chief engineer of Samara Energetic Company;
  Zaporozhets V. V. - Professor of the Kiev Aviation Institute;
  Kogan E.Y. - Chief of the Department of Science and Education of Administration of Samara Region, Professor;
  Korcek S. - Leader of Laboratory of the "FORD" Company, USA;
  Kozlov D.I. - General constructor of the SSE RSC "CSCB-Progress", Corresponding Member of RAS;
  Pinchuk L.S. -Academic ofthe Belarus Academy of Science, Belarus;
  Plohov E.M. - Chief ofthe Kuibyshev Rail Way;
  Prusov P.M. - Chief constructor ofthe join-stock company "AV-TOVAZ";
  Pytko S. - Professor of the Mountain Academy, Poland;
  Skibin V.A. - Director of the CIAM;
  Soifer V.A. - Corresponding Member of RAS, Rector of SSAU;
  Stepaneriko O.L. - Technical Director of the "Samaragaz";
  Frolov K. V. - RAS Academic, Director of mstitute of Engineering Science ofRAS;
  Humphreys H. - Manager of the firm "DELCAM-PIc", Great Britain;
  Shammazov A.M. - Rector of Ufa Oil and Gas University, Professor,
  Shitarev I.L. - General director of the joint stock company "Motorostroitel", President of Samara Union of Employers;
  Shlenov Y. V. - Deputy Minister of Education of RF;
  Shorin V.P. - RAS Academic, Chairman of the Presidium of Samara Scientific Centre.

  Organizational Committee

  Chairman:
  Gromakovsky D.G. - Professor ofthe SSTU.

  Scientific secretaries:
  Denisenko A.F. - Professor ofthe SSTU;
  Danilin A.I. - Professor ofthe SSAU.

  Committee members:
  Barvinok V.A. - Corresponding member ofthe RAS, Chainnan of Samara Department of the Russian Federation Academy of Quality;
  Grigorov P.P. - Deputy Head of the Administration of Samara Region;
  Gńgoryan L.G. - Professor of SSTU, Director ofthe Institute of Oil-Gas Technologies of SSTU;
  Doronin V.I. - Manager of Department ofmdustry and Commerce of Administration of Samara Region;
  Klimochkin Y.N. - Professor of SSTU, Pro-rector by Scientific Work of the SSTU;
  Miheev Y. V. - General Director of the Volga Region Department of the Russian Engineer Academy;
  Mohonko V. P. - Main engineer of Kuibyshev Rail Way;
  Obihod A.P. - Main engineer of Joint-Stock Company "Samara-neftegaz";
  Putko V.F. - Professor of SSTU, Chairman of Samara Regional Society Moyement of Undertakers";
  Tarasov E.M. - Professor, Pro-rector of Samara Academy of Ways of Communication;
  Tihonov Y.A. - Vice-president of Commercial-Industrial Chamber of the Samara Region;
  Shaikin A.P. - Professor, Pro-rector of Tolyatti State University;
  Shahmatov E. V. - Professor, Pro-rector of SSAU;
  Shtrikov B.L. - Professor, Pro-rector of SSTU.

  Secretariat

  Main buildmg of SSTU, 244,
  Molodogvardeiskaya st.,
  Samara, Russia, 443100,
  Telephone: (8462) 32-15-42,
  E-mail: ntc @ sstu.edu.ru, pnms3 @ mail.ru
  Web site of the Conference:
  www.sstu.edu.ru/research/reli2003/index.html
  Leader - Dmitry Grigoryevich Gromakovsky

  The State Educational Institution
  of Higher Professional Education
  Samara State Technical University (SSTU)

  Rector of the University -

  Professor, Ph.D.,
  Vladimir Vasilyevich Kalashnikov,
  Vice-rector by Scientific Work -
  Professor, Ph.D.,
  Yuri Nikolaeyich Klimochkin.

  Way to Main Building of SSTU
  by the city transport

  From airport and railway station by buses 2, 23, 44, 47, to bus stop «Pervomaiskaya» or 24, 41, 46 to buss stop «Polevaya», also by trams 5, 20, 22 to «Polevaya» and 23 to station «Pervomaiskaya».

  Information about University

  Samara State Technical University was founded in 1914. The range of State to the University was awarded in 1992. The University includes 16 faculties such as: Automatic and Information Technologies, Machine Building, Physics-Technological, Engineering-Economical, Electrotechnical, Heat-and-Power Engineering, Engineering-Technological, Chemical-Technological, Oil-Technological, Humanities, Postal Tuition, Initial Preparing and Improvement of Professional Skill and others.
  There are 115 professors and doctors, 617 candidates and docents work in the University.
  On the 70 chairs of the University preparing the specialists in 18 trends, 54 specials in practice for all branches of industry are performed.
  There are more than 18000 students, including 270 foreigners are educated on the all faculties including the filial.
  Synthesis of technical, humanities and economical spheres of knowledge permits to prepare of specialists of new type.
  The most important principle of the Technical University - the unity of education, scientific researching and engineer working-outs. The SSTU is a biggest technical centre of the Middle Volga Region. There are 77 scientific departments, including 16 scientific and engineering centers, 2 Researching institutes in its structure. The post-graduate studentship works In University.
  By problems of reliability of technological, energetic and transport machines more than 30 chairs and scientific departments of the University are engaged.

  APPLICATION


  to participation in the International Scientific-
  Technical Conference

  ACTUAL PROBLEMS OF RELIABILITY
  OF TECHNOLOGICAL, ENERGRTIC
  AND TRANSPORT MACHINES

  Please, fill in and send us by E-mail: mailto:ntc @ sstu.edu.ru or pnms3 @ mail.ru,
  or post on address: Main Building SSTU, 244,
  Molodogvardeiskaya st., 443100, Samara, RUSSIA
  Tel./fax ofOrganizing Committee: (8462) 321542.
  Chairman of Organizing Committee:
  Dmitry Grigoryevich Gromakovsky

  Your would like

  • To make plenary report.
  • To make report on sections 1-8.
  • To make stand report.
  • To participate in the Conference without report.
  • To participate in the exhibition.
  • To place advertisement in the Collection of Works.
  • To conduct of presentation of your firm.

  REGISTRATION FORM OF PARTICIPANT

  Surname
  Participant
  Accompany
  Scientific rank
  Scientific degree
  Appointment
  Organization, firm
  City, country
  Address  Telephone (with code of city)
  Fax number
  E-mail
  Title of paper

  Necessity in accommodation:
  City hotel
  Preventive clinic of SSTU

  Information about works by reliability of machines
  in the Samara Industrial Region

  Samara Rocket-Space Center «Central Specialized Constructor Bureau - Progress» (General Constructor D.I. Kozlov, leader of works by ensuring the reliability V. A. Kapitonov) has a uncial practice of system ensuring of reliability and safety of flying the space technique.
  Joint-stock Company "AVTOVAZ" (leaders by technical development G.K. Saharov and P.M. Prusov) conducts of working out the unity system of quality management, and technical maintenance of model series ofautomobiles of the ciasses A, B, C.
  Acad. N.D. Kuznetsov Specialized Scientific Technical Complex, «MOTOROSTROITEL», SCBM (Leaders: Y.A. Gritsenko, I.L.Shitarev, V.N. Ovchinnicov) work on creating the aviation engine of 6-th generation NK-93, power station with heightened reliability, gas transferring aggregates of new generation.
  Kuibyshev Rail Way (Chief engineer V.P. Mohonko), Samara Academy of Communication Way (professors Y.M. Tarasov, Y.Y. Prosvirov, V.L. Grigoryev and others) in company with Volga Region Department of Russian Engineer Academy induce corporative program of quality management for increasing the technical level of exploitation, reliability and safety of transferring.
  SSTU works out the methods of increasing the quality and reliability of technological, energetic machines and control systems (professors E.Y.Rappoport, D.G. Gromakovsky, A.F. Denisenko, B.L. Shtrikov, A.M. Abakumov, P.A. Kulakov and others), methods of diagnostics (professors Y.I. Steblev, N.V. Diligensky, M.Y.Livshits, B.K. Chostkovsky), new resource saving and repairing technologies (professors A.P. Amosov, A.I. Shchelokov, V.F. Putko, N.V. Nosov and others).
  The SSAU (Corresponding member of RAS V.A. Soifer, professors Y.V, Shahmatov, L.M. Logvinov, Y.L. Tarasov, A.I. Belousov, V.A. Komarov and others) perform the works by ensuring the reliability of space apparatus, aviation engines, constructions of planes, control systems and communications.
  Joint-stock companies «Samaraneftegaz», «Samaratransgaz», «Prevolzhskie nefteprovody», «Yugo Zapad Transnefteproduct» (Chioengineers A.P. Obihod, O.A. Stepanenko, A.G. Budnik, V.V. Ivanenkov) perform renovation and modifing of equipment for defence (pipe-lines, increasing the reliabililty on oil and gas extracting, transferring and keeping.
  Joint-stock company «Volgotanker» works out the systems of application of altemative kind of fuels, control of working the tanker fleet, technology of vessels hulis renovation.
  Works of collaborators of company "YUKOS", chemists of Tolyatti, Novokuibyshevsk, Chapaevsk, Syzran, and other towns of Samara region are devoted to ensuring the high level of reliability and safety.

  Requirements to Papers

  The annotation must contain the title of report, surnames of authors, text not exceeding l page on Russian or English languages. Type - Times New Roman, size - 11 pt, single space between lines.
  Full text of paper in the Russian or English languages must be performed with using editor Word for Windows version 6.0 or higher. The text not exceeding 6 pages must be sent us before 1.09.2003 by E-mail or by post. Paper must be presented on diskette 3,5" and in the form of hard copy on white sheets of the format A4, printed on qualitative printer.
  Text of a paper must be printed with the type Times New Roman, size - 12 pt. Pages without numeration.
  Title of paper is printed in center with big letters without dividing into syllables, type - Times New Roman Bold. On the next line, beginning from left side, initials and surnames of the authors, the names of organization, city, state are written.
  Text of paper is written with single space, tabulation - 5 mm and evening by width, with automatic dividing into syllables. In conclusion of paper, after one line from the text, the bibliographic list under the title "LITERATURE" is printed. References on literature sources in the text are given in square brackets.

  Deadlines for Presentation of Materials

  30 May 2003 - presentation of Applications (Registration Forms) for participation in the Conference and abstract of paper.
  l May 2003(?) - presentation of Applications for participation in the exhibitions.
  31 July 2003 - presentation of full text of paper and payment of the organizing fee.

  Organizing Fee


  200 USD

  Standard settlement instructions
  for wire bank transfer in USD:

  INTERMEDIARY (for example *);

  Bank - The Bank of New York
  Account no. - 890-0057-610
  SWIFT code - IRVTUS3N

  BENEFICIARY'S BANK:

  SBERBANK (POYOLZHSKY OFFICE)
  THE RUSSIAN FEDERATION
  SWIFT code - SABRRUMMSE1
  BRANCH No. 28
  Beneficiary's account: 40503840054110200033
  Beneficiary: Samara State Technical University
  Details of payment: Conference by Reliability
  * You may use any intermediary for payment.


  Ökologische und ökonomische Aspekte bei Schmierstoffen

  Termin: 27.11.2003 - 28.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dipl.-Ing. Wolfgang Bock,Dr. Dietmar Breuer,Dr. rer. nat. Detlev Bruhnke,Dr. Thomas Fack,Dr. Rüdiger Freitag,Dipl.-Ing. Uwe Mäckle,Dipl.-Chem. Kristin Manuwald,Dipl.-Biol. Gudrun Maxam,Dr. Johann Mehlstäubl,Dr. Jürgen Pock
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680632

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  December 2003


  TRANSCOMP

  KOMPUTEROWE SYSTEMY
  WSPOMAGANIA
  NAUKI, PRZEMYSŁU
  I TRANSPORTU

  „TRANSCOMP”

  2 - 4 grudnia 2003 r.
  Zakopane
  Dedlines:
  31.05.03 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń i streszczeń referatów o objętości l strony,
  30.06.03 r. - II komunikat, akceptacja tematyki referatów,
  31.08.03 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
  15.11.03 r. - III komunikat, informacje końcowe i program obrad.
  E-mail: transcomp @ garda.home.pl

  Politechnika Radomska


  Wydział Transportu
  Instytut Automatyki
  i Telematyki Transportu

  oraz

  Stowarzyszenie Inżynierów
  i Techników Komunikacji
  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


  Oddział w Radomiu

   

  VII KONFERENCJA

  KOMPUTEROWE SYSTEMY
  WSPOMAGANIA
  NAUKI, PRZEMYSŁU
  I TRANSPORTU

  „TRANSCOMP”

  KOMUNIKAT NR l

  Zakopane 2 - 4 grudnia 2003 r.

  KOMITET NAUKOWY

  Prof.dr hab.inż. Z. Łukasik - PR - przewodniczący kierunku Elektryka
  Prof.dr hab.inż. Z. Strzyżakowski - PR - przewodniczący kierunku Transport
  Prof.dr inż. R. Matusiak -PR - z-ca przew. kierunku Elektryka
  Prof.dr hab.inż. R. Bogacz -IPPT PAN i PW - z-ca przew. kierunku Transport
  Prof.dr hab.inż. J. Adamczyk - AGH
  Prof.dr hab.inż. A. Chudzikiewicz - PW
  Prof.dr hab.inż. J. Dyduch - PR
  Prof.dr hab.inż. K. Frischmuth -TU Rostock
  Prof.dr hab.inż. L. Grochowski - PW
  Prof.dr hab.inż. J. Hansel - AGH
  Prof.dr hab.inż. S. Jackowski - PR
  Prof.dr hab.inż. T. Kaczorek - PW
  Prof.dr hab.inż. A. Lewiński - PR
  Prof.dr hab.inż. J. Lewitowicz - PW
  Prof.dr hab.inż. S. Luft -PR
  Prof.dr hab.inż. M. Łukow-MIIT Moskwa
  Prof.dr hab.inż. M. Sitarz -PSI
  Prof.dr hab.inż. W. Szcześniak - PW
  Prof.dr inż. R. Wawruch - AM Gdynia
  Dr inż. P. Lesiak -PR - sekretarz naukowy

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  Prof.dr hab.inż. M. Luft -PR - przewodniczący
  Mgr inż. W.Fabirkiewicz -SITK- z-ca przewodniczącego
  Dr inż. K. Krzysztoszek -PR - sekretarz organizacyjny
  Dr inż. P. Bojarczak -PR
  Mgr inż. A. Jagielski -SITK
  Mgr inż. J. Solski -SITK
  S. Grzywacz -PR

  TEMATYKA KONFERENCJI

  dotyczy komputerowego wspomagania w projektowaniu, symulacji i badaniach. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:
  I. TRANSPORT KOLEJOWY
 • trakcja elektryczna,
 • pojazdy trakcyjne,
 • dynamika pojazdów szynowych,
 • automatyka i sterowanie w transporcie szynowym,
 • diagnostyka toru i taboru.

  II. TRANSPORT SAMOCHODOWY

 • konstrukcja i badania pojazdów,
 • eksploatacja pojazdów,
 • bezpieczeństwo ruchu.

  III. TRANSPORT MORSKI

 • systemy informatyczne statkowe i zabezpieczenia żeglugi,
 • modelowanie ruchu,
 • automatyzacja siłowni okrętowych i sieci energetycznych,
 • automatyzacja procesów obliczeniowych.

  IV. TRANSPORT LOTNICZY

 • wspomaganie badań,
 • projektowanie konstrukcji,
 • eksploatacja i bezpieczeństwo samolotów.

  V. TRANSPORT LINOWY

 • komputerowe systemy wspomagania,
 • diagnostyka elementów urządzeń,
 • metody i środki kształtowania bezpieczeństwa.

  VI. BUDOWNICTWO TRANSPORTOWE

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • mechanika nawierzchni kolejowej,
 • mechanika nawierzchni drogowe - lotniskowej.

  VII. ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA I AUTOMATYKA

 • układy elektryczne i elektroniczne,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • systemy pomiarowe,
 • systemy telekomunikacji,
 • automatyzacja procesów przemysłowych,
 • sztuczna inteligencja i systemy eksperckie.

  VIII. MECHANIKA

 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika układów złożonych,
 • trybologia,
 • dynamika maszyn,
 • przepływy cieczy i gazów.

  IX. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

 • programowanie w systemach alarmowych,
 • zintegrowane systemy zabezpieczeń,
 • środki techniczne w systemach zabezpieczeń.

  DYDAKTYKA

 • stanowiska laboratoryjne wspomagane komputerowo,
 • zintegrowane programy symulacyjne,
 • informatyka w dydaktyce szkół wyższych,
 • programy nauczania i szkolenia.

  TERMINARZ KONFERENCJI
  do 31.05.03 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń i streszczeń referatów o objętości l strony,
  do 30.06.03 r. - II komunikat, akceptacja tematyki referatów,
  do 31.07.03 r. - wniesienie pełnej opłaty:
  960 PLN od uczestników krajowych,
  250 $ od uczestników zagranicznych,
  do 31.08.03 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
  do 15.11.03 r. - III komunikat, informacje końcowe i program obrad.

  INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
  II Komunikat o sposobie przygotowania referatów będzie przesłany tylko do osób, które nadeślą streszczenia. Wszyscy Uczestnicy otrzymają III Komunikat wraz z programem konferencji.
  Informacje o przebiegu przygotowań konferencji będą umieszczane na stronie internetowej konferencji: www.transcomp.prv.pl

  Opłata konferencyjna obejmuje:

 • materiały konferencyjne,
 • koszty noclegów,
 • koszty wyżywienia,
 • obsługę konferencji,
 • imprezy towarzyszące.
  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa sprzętu informatycznego, aparatury, oprogramowania i wydawnictw.

  WARUNKI PUBLIKACJI REFERATU
  Referaty będą opublikowane w Pracach Naukowych Politechniki Radomskiej: seria Transport i seria Elektryka ( 3 pkt. w rankingu KBN ).
  Ostateczny termin nadsyłania referatów do 31.08.2003
  Podstawowym warunkiem opublikowania referatów jest pozytywna recenzja oraz terminowe wniesienie opłaty.

  ADRES DLA KORESPONDENCJI
  Dr inż. Konrad KRZYSZTOSZEK
  POLITECHNIKA RADOMSKA
  Instytut Automatyki i Telematyki Transportu
  ul. Malczewskiego 29
  26-600 RADOM
  tel. (048)361-77-05, 361-77-07 lub 361-77-00
  Fax: (048)361-77-42
  E-mail: transcomp @ garda.home.pl
  Strona Intemetowa: www.transcomp.prv.pl


 • Additive für Schmierstoffe

  Termin: 03.12.2003 - 05.12.2003 (3 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr. rer. nat. Achim Fessenbecker,Dr. Peter C. Hamblin,Dr. Rüdiger Holinski,Dr. rer. nat. Walter Holweger,Dipl.-Ing. Siegfried H. Kägler,Dr. Gordon D. Lamb,Dr. Bernd Lindstaedt,Dipl.-Ing. J. Raddatz,Dipl.-Ing. Wolfgang Sieg
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680633

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Grundlagen der Schmierstoffe und ihre Anwendungen

  Termin: 08.12.2003 - 12.12.2003 (5 Tag(e))
  Ort: CH-06060 Sarnen

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
   In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

   Teil I: Grundlagen (3 Tage)

   Inhalt: Grundlegende Zusammenhänge zwischen Reibung, Verschleiß und Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive, Schmierölveränderung im Betrieb - Ölanalyse zur Beurteilung von Schmierstoff und Reibstelle, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften, Viskosität und Fließverhalten
   Teil II: Anwendungen (2 Tage)
   Inhalt: Getriebeschmierstoffe * Motorenschmierstoffe * Verdichterschmierstoffe * Hydraulikanlagen und -flüssigkeiten * Schmierstoffe für Metallbearbeitung: spanende Bearbeitung, Umformung
   Teilnahmegebühr:
   Teil I + II je: EUR 1.200,00
   Teil I je: EUR 850,00

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt CHF
  Lehrgangsnummer: 680634

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  January 2004

  ICT-14 14th INTERNATIONAL COLLOQUIUM TRIBOLOGY
  Tribology and Lubrication Engineering
  January 13 – 15, 2004
  Stuttgart / Ostfildern, Germany

   Main Subjects
  • Scientific Session: Additive Mechanism of Effectiveness, Hydrodynamic,
  • Elastohydrodynamic, and Mixed Film Lubrication Processes and Mechanisms
  • Calculation and Designing of Tribocontacts (Journal and Roller Bearings, Silder Gearing, Cam/Tappet-Systems etc. Including Lubricant Properties)
  • Special Aspects of Tribology
  • For-Life-Lubrication
  • Friction and Wear
  • Base Oils for High Performance Lubricants
  • Mineral Oils and Synthetic Fluids
  • Additive Developments and Technology
  • Solid Lubricants and Their Application
  • Lubricating Greases
  • Environmentally Acceptable Lubricants
  • Lubrication of Roller and Journal Bearings
  • Lubrication of lndustrial Gears, Compressors, and Refrigeration Compressors
  • General Application of Lubricants in Industry, Forestry, and Agriculture
  • Hydraulic Fluids and Seals
  • Metal Working and Metal Forming Lubrication and Lubricants
  • Tribological Behaviour of Materials
  • Lubricants for Automobile Gears, Transaxles, and ATFs
  • Engine Oils and Lubrication
  • Tribotesting and Evaluation
  • Classification and Standardization of Lubricants
  • Analyses, Recovery, Rerefining, and Disposal of Used Oil
  • Health and Environment Aspects, Laws, and Regulations

  Technische Akademie Esslingen
  Colloquium Secretary TribologyTelephone: (+49-711) 3 40 08 12
  Postfach 12 65Telefax: (+49-711) 3 40 08 43
  D-73748 OstfildernE-Mail: Renate.Pfeiffer @ tae.de


  February 2004


  March 2004

  SAIT-2003 "TRIBOLOGY 2004"
  8th International Tribology Conference
  Understanding Friction, Lubrication and Wear
  24-26 March 2004
  University of Pretoria Conference Centre
  Pretoria South Africa
  Dedlines:
  30 04 2003: Return of Reply Form
  30 06 2003: Submission of paper abstract
  31 07 2003: Notification of acceptance of papers, & format instructions
  30 09 2003: Second Announcement & Registration
  30 11 2003: Submission of final paper
  30 01 2004: Final Programme & Reg

  The main aim of the Conference is to provide participants with an opportunity to present their work and to exchange ideas and results, and to meet people with similar tribological interests.

  Topics

  Experimental, theoretical and case studies on the following topics can be submitted:

  • Industrial Tribology - Problems and Solutions
  • Lubricants Testing and Condition Monitoring
  • Wear Processes and Tribology of Materials
  • EHD, Boundary and Fluid Film Lubrication
  • Machine Elements
  • Tribology and the Environment

  „understanding
  friction, lubrication and wear”

  "TRIBOLOGY 2004"

  FIRST ANNOUNCEMENT &
  CALL FOR PAPERS

  8th International Tribology
  Conference

  presented by

  The South African
  Institute of Tribology

  24-26 March 2004

  University of Pretoria Conference Centre

  Pretoria South Africa

  ABOUT THE CONFERENCE:
  The main aim ofthe Conference isto provide participants with an opportunity to present their work and to exchange ideas and results, and to meet people with similar tribological interests.

  GUEST SPEAKERS:
  Our plenary guest speakers are Professor Hugh A Spikes, of the Mechanical Engineering Department, Imperial College of Science, Technology & Medicine, London, and Dr Ali Erdemir of the Argonne National Laboratory in lllinois.

  OFFICIAL LANGUAGE:
  The official language ofthe Conference is English.

  DEADLINES:
  Return of Reply Form
  30 April 2003
  Submission of paper abstract
  30 June 2003
  Notification of acceptance of papers, & format instructions
  31 July 2003
  Second Announcement & Registration
  30 September 2003
  Submission of final paper
  30 November 2003
  Final Programme & Reg
  30 January 2004

  COPYRIGHT:
  The SAIT holds the copyright for the publication of accepted papers until after the conference proceedings have been published.

  SUBMISSION OF PAPERS:
  Persons interested in presenting a paper should submit an abstract of approximately 500 words to the Conference Organising Committee no later than the above deadlines. Accepted papers will be published in the Conference Proceedings. No paper will be published unless presented by one of the authors.

  EXHIBITION AND SPONSORSHIP:
  Exhibition space will be available at the Conference venue. Sponsorship of various Conference events is invited. Details are available from the Conference Organising Committee.

  TOPICS:
  Experimental, theoretical and case studies on the following topics can be submitted:

  Industrial Tribology - Problems and solutions: Applications and case studies in metalworking and manufacturing processes, lubrication equipment in the mining, power generation, automotive, steel, textile and agricultural industries.

  Lubricants Testing and Condition Monitoring: Properties and applications of mineral and synthetic oils and greases, metalworking fluids and solid lubricants. Maintenance of tribosystems, oil analysis, fluid cleaniiness and filtration technology. Failure analysis techniques, modeling and simulation of tribosystems.

  Wear Processes and Tribology of Materials: Friction and wear, surface engineering, sliding and rolling contacts, wear control; wear aspects of metallic materials, ceramics, composites, polymers and coatings; tribology in medical applications; tribology in electronics.

  EHD, Boundary and Fluid Film Lubrication: Bearings, rotor dynamics, modeling of fluid film phenomena; applications to gears and rolling bearings.

  Machine Elements: Use of numerical methods in design methodologies for tribocontacts; studies on wear and surface deterioration of tribosystems; computer aided design oftribo elements.

  Tribology and the emironment: Health and safety problems, environmental issues, conservation, recycling and disposal of tribological waste materials.

  CONFERENCE ORGANISING COMMITTEE:
  Professor Philip L de Vaal
  Rob H Hodgson
  Hugo J Howse
  Patrick G Swan
  Mrs Gillian Fuller
  SAIT
  PO Box1240
  Kelvin
  2054
  South Africa
  Chairman

   

  Secretary
  Tel+27-11-802-5145
  Fax+ 27-11-804-3484
  or 804-4972
  email: secretary @ sait.org.za
  website:   http://www.sait.org.za

  Pretoria, the administrative capital of South Africa, offers the technical facilities and the cultural amenities of an international city, and has amongst the best scientific and academic institutions in Africa. Pretoria has a pleasant and sunny climate and a most scenic natural setting.

  There are many interesting attractions in and around Pretoria including the Union Buildings and Botanical Gardens. It is a central departure point for the intriguing "Lost City", and for the Kruger National Park, the Pilanesberg Game Reserve, located in an extinct volcano, and many other interesting attractions. Pretoria is oniy 40 minutes from Johannesburg International Airport, and is linked to the restof the country by air, road and rail. To Durban with its beaches, and to Gape Town with its history and magnificent scenery.

  The University of Pretoria Conference Centre is on the University Campus, and is centrally situated close to hotels, guest houses, shops and banks.


  Reibung und Verschleiß von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen

  Termin: 29.03.2004 - 30.03.2004 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr. rer. nat. E. Santner
   Referenten: Dipl.-Ing. Heinz Stangner, Prof. Dr.-Ing. Ludger Deters, Dr.-Ing. Paul Deyber, Prof. Dr.-Ing. A. Fischer, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Günter Knoll, Prof. Dr. rer. nat. E. Santner, Dr.-Ing. J. Schöfer, Dr.-Ing. Mathias Woydt
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
  Ursachen - Analyse - Optimierung

  In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.
   Grundbegriffe der Tribologie, Reibungs- und Verschleißmechanismen, Analyse tribotechnischer Systeme * Reibung und ihre Bedeutung für die Funktionsfähigkeit von Maschinenelementen * Analyse von Hochtemperaturverschleißschäden * Einschränkung von Reibkorrosion, Fretting, Passungsrost * Tribologische Prüf- und Analysetechnik * Konstruktive Maßnahmen zur Verschleißminderung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680606
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  April 2004


  May 2004

  III
  Krakowskie
  warsztaty
  inżynierii
  medycznej
  III KRAKOWSKIE WARSZTATY INŻYNIERII MEDYCZNEJ
  13-14 maja 2004, Kraków, Polska
  15 I 2004 zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu referatu (plik MS Word)
  29 II 2004 opłata uczestnictwa
  31 III 2004 nadsyłanie streszczeń referatów

  Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki
  Politechniki Krakowskiej
  oraz
  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  przy współudziale
  Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN
  oraz
  Krakowskiego Centrum Technik i Technologii Medycznych

  organizują w dniach 13-14 maja 2004

  III KRAKOWSKIE WARSZTATY INŻYNIERII MEDYCZNEJ

  HONOROWY PATRONAT:

  Wiceminister Nauki oraz Wiceprzewodniczący KBN Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
  JM Rektor Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski
  JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
  Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. n. med. Marek Zembala

  KOMITET NAUKOWY

  Przewodniczący: Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz
  Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
  Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
  Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Cieślik
  Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
  Prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski
  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior
  Prof. dr hab. n. med. Jan Kulig
  Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak
  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko
  Prof. dr hab. n. med. Bogna Pogorzelska-Stronczak
  Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
  Prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko
  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
  Prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski
  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
  Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
  Prof. dr hab. n. med. Olgierd Smoleński
  Prof. dr hab. inż. Dagmara Tejszerska
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wall
  Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
  Prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski
  Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki
  Dr hab. inż. Wiesław Chladek
  Dr hab. n. med. Jacek Lelakowski
  Dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
  Dr inż. Roman Kustosz
  Dr Zbigniew Nawrat
  Dr n med. Mieczysław Pasowicz

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  Przewodniczący: Dr hab. inż. Grzegorz Milewski
  z-ca: Dr n. med. Stanisław Rumian
  Sekretarz: Mgr inż. Magdalena Kromka
  Skarbnik: Alicja Gusiew
  Członkowie: Mgr inż. Piotr Cichoń
  Mgr inż. Michał Kopacz
  Mgr inż. Marcin Szydek
  Mgr inż. Paweł Banyś

   

  Szanowni Państwo!

  Celem organizatorów III Krakowskich Warsztatów Inżynierii Medycznej, wzorem poprzednich lat, jest stworzenie okazji do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami lekarskimi, technicznymi i firmami oferującymi nowoczesny sprzęt medyczny jak również administracją służby zdrowia. Mamy także nadzieję na wytyczenie nowych kierunków działań podejmowanych przez interdyscyplinarne zespoły badawcze. Jest to kontynuacja założeń jakie przyświecały organizowanym w latach 2000 i 2002 Warsztatom, które spotkały się z gorącym poparciem i odzewem uczestników. Tematyka aktualnie organizowanych Warsztatów dotyczyć będzie głównie nowoczesnych technik związanych z metodami diagnozowania obrazu w różnych dziedzinach medycyny, zagadnień związanych z telemedycyną jako nowoczesną technologią telekomunikacyjną i teleinformatyczną wykorzystywaną przy zdalnie wykonywanych zabiegach operacyjnych oraz przy zdalnym monitorowaniu wyników badań i ich konsultowaniu jak również technologii biomateriałów i ich zastosowań medycznych. Oczekujemy również innych oryginalnych prac z zakresu inżynierii medycznej. Gorąco zachęcamy uczestników do prezentacji osiągnięć powstałych w interdyscyplinarnych zespołach badawczych.

  TEMATYKA WARSZTATÓW:

  • telemedycyna
  • techniki obrazowania w medycynie
  • biomateriały
  • inżynieria medyczna

  *** OPŁATA KONFERENCYJNA 600 PLN ***

   obejmuje:

  • koszty organizacyjne
  • druk materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych
  • udział w sesjach naukowych
  • wyżywienie
  • bankiet
  Uczestnicy III Krakowskich Warsztatów Inżynierii Medycznej otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie Warsztatów

  Planuje się wydanie zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy referatów w formie suplementu do Przeglądu Lekarskiego

  WAŻNE DATY:

  15 I 2004
  zgłoszenie uczestnictwa oraz tematu referatu (plik MS Word)

  29 II 2004
  opłata uczestnictwa

  31 III 2004
  nadsyłanie streszczeń referatów

  Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnictwa prześlemy Komunikat nr 2 zawierający informacje dotyczące nadsyłanych streszczeń, warunków wpłaty oraz adresy hoteli

  ADRES DO KORESPONDENCJI:

  Politechnika Krakowska
  Wydział Mechaniczny
  Instytut Mechaniki Stosowanej
  III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej
  al. Jana Pawła II 37
  31-864 Kraków

  tel. (012) 628 33 29, 628 33 48, 628 33 63
  fax. (012) 648 45 31
  e-mail:mkromka @ mech.pk.edu.pl

  June 2004


  ICTMP
  2004
  Institut for Produktion og Ledelse

  Danmarks Tekniske Universitet

  CIRP The International Institution for Production Engineering Research

  The Japan Society for Technology of Plasticity

  The Japan Society of Mechanical Engineers

  Japanese Society of Tribologists

  2nd International Conference
  on Tribology in
  Manufacturing Processes
  ICTMP2004

  June 16-18, 2004
  Nyborg, Denmark
  Deadlines:
  30-09-2003 - Submission of abstract
  30-11-2003 - Notification of acceptance
  31-01-2004 - Submission of full manuscript
  30-04-2004 - Final programme publication -
  16-18, June 2004 - Date of Conference
  Co-sponsored by:

  CIRP The International Institution for Production Engineering Research

  The Japan Society for Technology of Plasticity

  The Japan Society of Mechanical Engineers

  Japanese Society of Tribologists

  Call for Papers

  Prospective contributors are invited to submit papers on the relevant topics.

  An abstract in English of about 400-600 words is expected. Please structure the abstract as follows:

  • Title of paper
  • Author(s)
  • Corresponding author's address
  • Phone, Fax, E-mail
  • Keywords
  • Text of Abstract
  • Literature
  The abstract shall be sent to:

  ICTMP2004 @ ipl.dtu.dk

  Publication of Papers

  All papers will appear in proceedings of the conference.

  A selection of papers will be made for a special issue of the Journal of Materials Processing Technology.

  Language

  The working language will be English.

  Deadlines

  Submission of abstractSeptember 30, 2003
  Notification of acceptance and instructions for preparing the full manuscriptNovember 30, 2003
  Submission of full manuscriptJanuary 31, 2004
  Final programme publicationApril 30, 2004
  Date of ConferenceJune 16-18 2004

  Scope of the Conference

  The 2nd International Conference on Tribology in Manufacturing Processes, ICTMP2004, which is going to take place June 16-18, 2004 in Denmark, is a follow up to the first ICTMP heid in Gifu, Japan in 1997. The objective is to bring together professionals from industry and academia to present and discuss recent advances in Tribology in Manufacturing Processes including forming, cutting and casting of metals, polymers, ceramics and composites. Specific topics of interest are:

  Conference topics

 • Friction, lubrication and wear phenomena
 • Modelling of friction, lubrication and wear
 • Testing of friction, lubrication and wear
 • Development and characterization of lubricants
 • Tool materials and coatings
 • Friction assisted processes
 • Surface engineering, generation and properties of tribologically suitable surfaces

  International Scientific Committee

  Prof. N. Bay (chairman and contact)
  Technical University of Denmark, Denmark
  E-mail: nb @ ipl.dtu.dk

  Prof. K. Dohda (co-chairman)
  Gifu University, Japan

  Prof. W.R.D. Wilson (co-chairman)
  University of Washington, USA

  Conference Secretariat

  ICTMP2004
  Att.: Mrs. Pia Holst Nielsen
  Dept. of Manufacturing Engineering and Management
  Technical University of Denmark
  Building 425,
  DK-2800 Kgs. Lyngby, DENMARK
  Tel: +45 45 25 47 63
  Fax: +45 45 93 01 90
  E-mail: ICTMP2004 @ ipl.dtu.dk

  Conference Web Site

  www.ICTMP2004.dk

  Conference Site

  The conference will be held at Hotel Nyborg Strand, a 4 stars hotel and fully equipped conference center situated in Nyborg town on the island of Funen at the Great Belt approx. 1 1/2 hours drive by train or car from Copenhagen International airport.
  Hotel Web Site: www.nyborqstrand.dk

   Costs

   Conference feeDKK 4500 (approx. 600 €)
   (including conference proceedings, 3 lunches, conference dinner, local transport and conference facilities)

   AccommodationsDKK 2000 (approx. 265 €)
   (including two overnights in Hotel Nyborg Strand, breakfast and one dinner)

  International Programme Committee

  A. Azushima (Yokohama National University, Japan)
  P. Bariani (University of Padova, Italy)
  E. Brinksmeyer (University of Bremen, Germany)
  T.H.C. Childs (University of Leeds, UK)
  L. De Chiffre (Technical University of Denmark)
  A. Erdemir (Argonne National Laboratory, USA)
  M. Geiger (University of Erlangen, Germany)
  K. Holmberg (VTT, Finland)
  H. Ike (RIKEN, Japan)
  Y.-T. Im (KAIST, Korea)
  I. Inasaki (Keio University, Japan)
  S. Jahanmir (NIST, USA)
  I. S. Jawahir, (University of Kentucky, USA)
  F. Klocke (RWTH Aachen, Germany)
  B. S. Lindström (KTH, Sweden)
  P.M. Lonardo (University of Genova, Italy)
  T. Matsumara (Tokyo Denki University, Japan)
  Y.-G. Meng (Tsinghua University, P.R. China)
  F. Micari (University of Calabria, Italy)
  M. Murakawa (Nippon Institute of Technology, Japan)
  T. Nakamura (Shizuoka University, Japan)
  J. Oudin (University ofValenciennes, France)
  H. Saiki (Kumamoto University, Japan)
  S.R. Schmid (University of Notre Dame, USA)
  R. Shivpuri (Ohio State University, USA)
  T. Umehara (Nagoya Institute of Technology, Japan)
  J. Vizintin (University of Ljubijana, Slovenia)
  Z.R. Wang (Harbin Institute of Technology, P.R. China)

  Return Card (mail or fax)

  ICTMP2004
  2nd International Conference on
  Tribology in Manufacturing Processes
  June 16-18, 2004, Nyborg, Denmark

  Name:


   


  Title: (Prof., Dr., Ms., MU:

  Affiliation:  Address:

  Phone:

  Fax:

  E-mail:

  I wish to submit a paper with the title:  Please send the programme to me

  I suggest to send call for papers and programme to

  Name:  Address:

  E-mail:


   
  ICTMP2004
  Att.: Mrs. Pia Holst Nielsen
  Dept. of Manufacturing Engineering and Management
  Technical University of Denmark
  Building425
  DK-2800 Kgs. Lyngby
  DENMARK


 •   16th INTERNATIONAL VACUUM CONGRESS (IVC-16)/ 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID SURFACES (ICSS-12)
  28 June - 2 July, 2004
  Venice, Italy

  July 2004


  August 2004


  IUTAM
  21th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM)
  15th-17th August, 2004
  Warsaw, Poland
  Contact: Prof. W. Gutkowski (email: ictam04 @ ippt.gov.pl)


  ICR-2004
  XIVth International Congress on Rheology
  22nd-27th August, 2004
  Seoul, Korea
  Contact: Prof. Jae Chun Hyun (email: icr2004 @ icr2004.or.kr)

  September 2004

  AITC-2004 4th AIMETA INTERNATIONAL TRIBOLOGY CONFERENCE
  September 14-17, 2004.
  ROMA
  Scientific Committee of the 4th AIMETA INTERNATIONAL TRIBOLOGY CONFERENCE.
  The Conference will be held in ROMA on September 14-17, 2004.
  Enrico Ciulli
  Universita' di Pisa
  Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Nucleare e della Produzione
  Via Diotisalvi 2, I-56126 Pisa Italy
  tel: +39 050 836661, fax: +39 050 836665
  e-mail: ciulli @ ing.unipi.it
  http://docenti.ing.unipi.it/~d6481/

   

  MESOME
  CHANICS

  TOMSK
  2003

  MESOMECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS
  SECOND ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS
  International Workshop

  August 18-20, 2003
  Tomsk, Russia
  Time Schedule
  June 1, 2003 - Deadline for registration form and abstract submission
  June 15, 2003 - Notification of acceptance of paper presentation
  August 18-23, 2003 - Submission of manuscripts for publication

  Organized by

  • Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia
  • Lehigh University, Bethlehem, USA
  • International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials
  • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
  • Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
  • Institute of Geophysics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
  • East China University of Science and Technology, Shanghai, China
  • University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA
  • Institute for Problems in Mechanics, RAS, Moscow, Russia
  • European Structural Integrity Society
  • Russian Foundation for Basic Research
  • Berlin Technical University, Berlin, Germany
  • Siberian Chemical Integrated Plant , Tomsk, Russia
  • National Academy of Sciences of Belarus', Minsk, Belarus'
  • Tomsk State University, Tomsk, Russia
  • Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

  INTRODUCTION

  About twenty years ago a new paradigm - a concept of structural levels of deformation of solids - was formulated. Over the past years this concept has been treated theoretically and tested experimentally. This gave rise to the development of a new scientific trend - Physical Mesomechanics, which allows one to relate mechanics of the solids under loading to the physics of plasticity and strength.
  Physical Mesomechanics considers solids under loading as a multilevel self-organized system where shear stability loss occurs in a self-consistent way at micro-, meso- and macroscale levels. A basic act of plastic flow is "shear+rotation". It gives rise to dissipative mesostructures and fragmentation of solids at the mesolevel. Fracture is the final stage of fragmentation of solids where its global shear stability loss occurs at the macrolevel. In last ten years a large body of experimental and theoretical research of behavior of solids under loading were done at micro-, meso- and macroscale levels. The results of these investigations allow one to refine understanding of the mechanisms of deformation and fracture of solids in various conditions of loading.
  Physical Mesomechanics was the topic of several international conferences took place in Russia, Israel, Germany, China and Denmark.

  SCOPE

  The Workshop is intended for discussion of fundamental features and engineering applications of Physical Mesomechanics. Application of the methods of Physical Mesomechanics to the problems of heterogeneous material response to different loading, fatigue and wear; nondestructive testing, experimental and computational methods, hardening and reconditioning technologies, materials for electronics will be in the focus of the Workshop. A special session will be devoted to geodynamics.
  There will be plenary sessions including key-note lectures, round tables and poster sessions.

  TOPICS

   Foundations of Physical Mesomechanics
  • Main Features of Physical Mesomechanics
  • Main Tools of Physical Mesomechanics
   Application of Physical Mesomechanics
  • Design of gradient and composite materials
  • Materials with hardened and wear-resistant coatings
  • Nanomaterials
  • Materials for electronics
  • Nondestructive testing
  • Shock-wave loading
  • Geodynamics and tectonics
  • Reliability and ecological safety of oil- and gas-extractive equipment and pipeline transport

  CHAIRMAN

  V. Panin
  Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia

  CO-CHAIRMEN

  G. Sih
  Lehigh University, Bethlehem, USA
  Chinese Academy of Sciences, China
  East China University of Science and Technology, Shanghai, China
  S. Psakhie
  Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS
  Tomsk, Russia
  D. Klimov
  Institute for Problems in Mechanics, RAS
  Moscow, Russia


  INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

  R. Armstrong
  University of Maryland,
  College Park, USA

  Y. Bai
  Chinese Academy of Sciences,
  Beijing, China

  V. Ekimov
  MC "Tomskpodvodtruboprovodstroy"
  Tomsk, Russia

  V. Fomin
  Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS,
  Novosibirsk, Russia

  K. Frolov
  Mechanical Engineering Research Institute, RAS,
  Moscow, Russia

  S. Goldin
  Institute of Geophysics, SB RAS,
  Novosibirsk, Russia

  R. Goldstein
  Institute for Problems in Mechanics, RAS,
  Moscow, Russia

  I. Goryacheva
  Institute for Problems in Mechanics, RAS,
  Moscow, Russia

  Y. Hong
  Chinese Academy of Sciences,
  Beijing, China

  Y. Horie
  Los Alamos National Laboratory,
  Los Alamos, USA

  E. Kozlov
  Russian Federal Nuclear Center
  Institute of Technical Physics,
  Snezhinsk, Russia

  V. Kuropatenko
  Russian Federal Nuclear Center
  Institute of Technical Physics,
  Snezhinsk, Russia

  Ph. Letnikov
  Institute of the Earth's Crust, SB RAS,
  Irkutsk, Russia

  Lu Ke
  Institute of Metal Research, CAS,
  Shenyang, China

  P. Makarov
  Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS,
  Tomsk, Russia

  V. Myasnikov
  Institute of Automation and Control Processes, FEB RAS,
  Vladivostok, Russia

  K. Miller
  Structural Integrity Research Institute,
  Sheffield, Great Britain

  O. Naimark
  Institute of Continuous Media Mechanics, UB RAS,
  Perm, Russia

  G. Ostermeyer
  Braunschweig Technical University,
  Braunschweig, Germany

  G. Pluvinage
  Metz University,
  Metz, France

  V. Popov
  Berlin Technical University, Berlin, Germany
  International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials

  A. Revuzhenko
  Siberian Independent University,
  Institute of Mining,
  Novosibirsk, Russia

  E. Santner
  Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM),
  Berlin, Germany

  S. Schmauder
  University of Stuttgart,
  Stuttgart, Germany

  E. Shemyakin
  Moscow State University,
  Moscow, Russia

  V. Shidlovskii
  Siberian Chemical Integrated Plant
  Tomsk, Russia

  V. Titov
  Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS,
  Novosibirsk, Russia

  S. Toyooka
  Saitama University,
  Saitama, Japan

  P.Vitiaz
  National Academy of Sciences of Belarus',
  Minsk, Belarus'

  M. Wnuk
  University of Wisconsin-Milwaukee,
  Milwaukee, USA

  Yu. Yanovskii
  Institute of Applied Mechanics, RAS,
  Moscow, Russia

  S. Yoshida
  Southern Louisiana University
  Hammond, USA

  Shou-Wen Yu
  Tsinghua University,
  Beijing, China

  ROUND TABLE

  Round table will include discussion in the area of reliability and ecological safety of oil and gas pipeline transport.

  More infromation about round table

  LOCATION AND ACCOMMODATION

  The Workshop will take place in Tomsk, Russia.

  Tomsk, one of the oldest and most beautiful cities in Siberia, was founded in 1604 and it will celebrate the 400th anniversary next year. The wooden architecture of the city, preserved from old times, is harmoniously combined with modern buildings. The present-day Tomsk is an important scientific and cultural center in the east of Russia. The city called Siberian Athens has 6 universities and more than 20 scientific research institutes.
  Workshop participants and guests will be accommodated at the Congress Center "Rubin".
  There are following types of rooms you can reserve:

  Single room20$ per night
  Single luxe25$ per night
  Double room30$ per night
  Single de luxe40$ per night
  Double de luxe50$ per night


  Participants are requested to reserve a room as soon as possible and not late than July 1, 2003. Please send your accommodation request by e-mail to the Workshop Secretariat.

  TIME SCHEDULE

 • June 1, 2003
  Deadline for registration form and abstract submission
 • June 15, 2003
  Notification of acceptance of paper presentation
 • August 18-23, 2003
  Submission of manuscripts for publication

  CALL FOR PAPERS

  A prospective author is requested to submit a 250-500 word abstract in English to the Workshop Secretariat. Abstracts should be sent in hard copy by mail and in electronic form by e-mail (in MS Word or RTF format only) as soon as possible and no later than May 1, 2003. A book of abstracts will be published before the Workshop and will be available at the time of registration.
  The key-note lectures and selected poster papers will be issued in the International Journal 'Physical Mesomechanics' in Russian and English. Foreign authors should submit English version of the papers only. For the attention of Russian participants: you should submit papers for publication in Russian. English version will be requested by Publishing Editor in the case of positive review.

  LANGUAGE

  An official language of the Workshop is English. Plenary and oral presentations in Russian will be simultaneously translated into English. In this connection authors who intend to make an oral presentation in Russian are requested to submit a short text of their papers to the Workshop Secretariat not late than August 1, 2003. Posters are strongly recommended to be presented in English. Abstracts and the Workshop Program will be available in English only.

  REGISTRATION FEE

  • before August 1, 2003 - 250$
  • in cash at the registration - 270$
  • for accompanying person - 160$

   There is a reduced workshop fee of 40$ for persons having permanent position in NIS countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan).

   Included in the registration fee:

  • Workshop Program and Book of Abstracts
  • Transportation from Tomsk Airport/ Railway Station to the Conference Hotel
  • Workshop stationary
  • Lunches on August 19,20
  • Coffee breaks
  • Rent of the Conference Hall
  • Welcome cocktail

   There is a reduced workshop fee of 40$ for persons having permanent position in NIS countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan).
   Included in the registration fee:
  • Workshop Program and Book of Abstracts
  • Transportation from Tomsk Airport/ Railway Station to the Conference Hotel
  • Workshop stationary
  • Lunches on August 19,20
  • Coffee breaks
  • Rent of the Conference Hall
  • Welcome cocktail

   ATTENTION! There is a special discount on the registration fee. For persons who intend to take part in both Mesomechanics'2003 Workshop and CADAMT'2003 Conference the total fee will be:
  • before August 1, 2003 - 320$
  • in cash at the registration - 350$
  • for accompanying person - 200$
  • for persons having permanent position in NIS countries - 60$

  BANK ACCOUNT OF THE ISPMS

  WORKSHOP SECRETARIAT

  Dr. Evgenii Alexandrovich Kovalevskii
  Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS
  pr. Academicheskii, 2/1
  634021, Tomsk, RUSSIA
  Phone: (3822) 258073
  Fax: (3822) 259576
  E-mail: evgenii @ fed.tomsk.ru

 • CADAMT
  2003

  TOMSK
  2003

  CADAMT'2003 SECOND ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS
  VII International Conference

  Computer-Aided Design of Advanced Materials and Technologies
  Tomsk, Russia August 20-23, 2003

  August 20-23, 2003
  Tomsk, Russia
  Time Schedule
  June 1, 2003 - Deadline for registration form and abstract submission
  June 15, 2003 - Notification of acceptance of paper presentation
  August 18-23, 2003 - Submission of manuscripts for publication

  Organized by

  • Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia
  • Lehigh University, Bethlehem, USA
  • International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials
  • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
  • Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
  • Institute of Geophysics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
  • East China University of Science and Technology, Shanghai, China
  • University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA
  • Institute for Problems in Mechanics, RAS, Moscow, Russia
  • European Structural Integrity Society
  • Russian Foundation for Basic Research
  • Berlin Technical University, Berlin, Germany
  • Siberian Chemical Integrated Plant , Tomsk, Russia
  • National Academy of Sciences of Belarus', Minsk, Belarus'
  • Tomsk State University, Tomsk, Russia
  • Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia

   OBJECTIVES

   Computer-aided design of advanced materials and technologies was made possible late in the XX century due to a high level of computer technologies. The feasibility of predicting material properties, estimating the efficiency of technological processes and reducing the expenditures for experimental investigations by means of computer techniques attracts great attention of the specialists in physics, mechanics, materials science to problems relating to computer-aided design.
   Problems of computer-aided design, including development of computational methods and models, numerical codes and software design, computer simulation of technological processes, etc., were the main topics of International Conferences on Computer-Aided Design of Advanced Materials and Technologies (CADAMT) held in Russia. This scientific trend has also attracted considerable attention at International Conferences "MESOFRACTURE'96", Tomsk, Russia, 1996, "MESOMECHANICS'98", Tel-Aviv, Israel, 1998; "IWCMM", Germany, 1999-2002, "MESO-MECHANICS'2000", Xi'an, China, 2000; "MESOMECHANICS'2001", Tomsk, Russia, 2001; "MESOMECHANICS'2002", Aalborg, Denmark, 2002.
   Following the success of the previous International Conferences, the VII International Conference "CADAMT'2003" aims at providing a forum for the exchange of information on current developments in this field. Scientific program of the Conference will include key-note lectures, oral and poster presentations and round table discussions.

   CONFERENCE TOPICS

  • Physical mesomechanics as a basis of computer-aided design of advanced materials and technologies
  • Numerical methods for deformation and fracture modeling
  • Simulation of nanomaterials
  • Computer-aided design of metal, polymeric and ceramic-based composites
  • Computer-aided design of materials with hardened and wear-resistant coatings
  • Simulation of technological processes
  • Expert systems and inverse problems
  • Development of computer codes and software for computer-aided design of materials
  • Biomaterials

  CHAIRMEN

  V. Panin
  Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS,
  Tomsk, Russia
  K. Frolov
  Mechanical Engineering Research Institute, RAS,
  Moscow, Russia

  CO-CHAIRMEN

  V. Fomin
  Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS
  Novosibirsk, Russia
  S. Psakhie
  Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS
  Tomsk, Russia
  S. Schmauder
  University of Stuttgart
  Stuttgart, Germany

  INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE

  R. Armstrong
  University of Maryland,
  College Park, USA

  Y. Bai
  Chinese Academy of Sciences,
  Beijing, China

  A.Belyi
  National Academy of Sciences of Belarus',
  Minsk, Belarus'

  S. Goldin
  Institute of Geophysics, SB RAS,
  Novosibirsk, Russia

  R. Goldstein
  Institute for Problems in Mechanics, RAS,
  Moscow, Russia

  Y. Hong
  Chinese Academy of Sciences,
  Beijing, China

  Y. Horie
  Los Alamos National Laboratory,
  Los Alamos, USA

  A. Karlov
  Center for Orthopedy and Medical Materials Science, SB RAMS
  Tomsk, Russia

  D. Klimov
  Institute for Problems in Mechanics, RAS, Moscow, Russia

  E. Kozlov
  Russian Federal Nuclear Center
  Institute of Technical Physics,
  Snezhinsk, Russia

  V. Kuropatenko
  Russian Federal Nuclear Center
  Institute of Technical Physics,
  Snezhinsk, Russia

  Ph. Letnikov
  Institute of the Earth's Crust, SB RAS,
  Irkutsk, Russia

  N. Lyakhov
  Institute of Chemistry of the Solid and Mechanic Chemistry,
  SB RAS, Novosibirsk, Russia

  Lu Ke
  Institute of Metal Research, CAS,
  Shenyang, China

  P. Makarov
  Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS,
  Tomsk, Russia

  N. Makhutov
  Mechanical Engineering Research Institute, RAS,
  Moscow, Russia

  K. Miller
  Structural Integrity Research Institute,
  Sheffield, Great Britain

  O. Naimark
  Institute of Continuous Media Mechanics, UB RAS,
  Perm, Russia

  G. Ostermeyer
  Braunschweig Technical University,
  Braunschweig, Germany

  G. Pluvinage
  Metz University,
  Metz, France

  V. Popov
  Berlin Technical University, Berlin, Germany
  International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials

  A. Revuzhenko
  Siberian Independent University,
  Institute of Mining,
  Novosibirsk, Russia

  E. Santner
  Bundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM),
  Berlin, Germany

  E. Shemyakin
  Moscow State University,
  Moscow, Russia

  V. Shidlovskii
  Siberian Chemical Integrated Plant
  Tomsk, Russia

  G. Sih
  Lehigh University, Bethlehem, USA,
  Chinese Academy of Sciences, China
  East China University of Science and Technology, Shanghai, China

  V. Titov
  Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS,
  Novosibirsk, Russia

  S. Toyooka
  Saitama University,
  Saitama, Japan

  P.Vitiaz
  National Academy of Sciences of Belarus',
  Minsk, Belarus'

  M. Wnuk
  University of Wisconsin-Milwaukee,
  Milwaukee, USA

  Yu. Yanovskii
  Institute of Applied Mechanics, RAS,
  Moscow, Russia

  S. Yoshida
  Southern Louisiana University
  Hammond, USA

  Shou-Wen Yu
  Tsinghua University,
  Beijing, China

  ROUND TABLE

  Round table will include discussion in the area of simulation of advanced biomaterials and bioengineering for orthopaedics and traumatology.
  The effectiveness of imlants' bone ingrowth is dependent on intensity and direction of physical,chemical and biological processes on the border of bone/implants. Instability in this region may lead to implant loosening, infection and may influence on treatment results. It may be avoid if surface or bulk structure of implants will be similar to bone structure. In this case, superposition of physical-chemical and biological interactions of bone with artificial material may be reached and may lead to forming apatite or analogous layer around the implant and to its osteointegration. Different biomaterials (polymers, ceramics, compounds) have wide circulation in medicine including orthopaedics and traumatology. However, a significance of structural and chemical properties of biomaterials to interact with bone tissues is not determined exactly. In this connection, questions of projecting and engineering of biomaterials and bioconstructions according to biomimetic principles are actual.
  The aim of board table is an integration and coordination of scientific activity of diverse specialists to project, to engineer and to innovate prospective materials into orthopaedics and traumatology.

  ROUND TABLE TOPICS

  • Computer Aided Design of New Materials and Biocompatible Coatings for Orthopaedics and Traumatology
  • Modeling of Cell Carriers (Scaffolds)
  • Drug delivery systems
  • Theory and Experiment Foundations (Basis) for Application of Nanostructural Materials in Orthopaedics and Traumatology
  • Numerical Methods of Development and Modeling in Orthopaedics and Traumatology.

  LOCATION AND ACCOMMODATION

  The Conference will take place in Tomsk, Russia.

  Tomsk, one of the oldest and most beautiful cities in Siberia, was founded in 1604 and it will celebrate the 400th anniversary next year. The wooden architecture of the city, preserved from old times, is harmoniously combined with modern buildings. The present-day Tomsk is an important scientific and cultural center in the east of Russia. The city called Siberian Athens has 6 universities and more than 20 scientific research institutes.
  Workshop participants and guests will be accommodated at the Congress Center "Rubin".
  There are following types of rooms you can reserve:

  Single room20$ per night
  Single luxe25$ per night
  Double room30$ per night
  Single de luxe40$ per night
  Double de luxe50$ per night

  Participants are requested to reserve a room as soon as possible and not late than July 1, 2003. Please send your accommodation request by e-mail to the Workshop Secretariat.

  TIME SCHEDULE

  • June 1, 2003
   Deadline for registration form and abstract submission
  • June 15, 2003
   Notification of acceptance of paper presentation
  • August 18-23, 2003
   Submission of manuscripts for publication

  CALL FOR PAPERS

  A prospective author is requested to submit a 250-500 word abstract in English to the Workshop Secretariat. Abstracts should be sent in hard copy by mail and in electronic form by e-mail (in MS Word or RTF format only) as soon as possible and no later than May 1, 2003. A book of abstracts will be published before the Workshop and will be available at the time of registration.
  The selected papers will be issued in the International Journal 'Physical Mesomechanics' in Russian and English. For the attention of Russian participants: you should submit papers for publication in Russian. English version will be requested by Publishing Editor in the case of positive review.

  LANGUAGE

  Official language of the Conference is English. Plenary and oral presentations in Russian will be simultaneously translated into English. In this connection authors who intend to make an oral presentation in Russian are requested to submit a short text of their papers to the Conference Secretariat not late than August 1, 2003. Posters are strongly recommended to be presented in English. Abstracts and the Conference Program will be available in English only.

  REGISTRATION FEE

  • before August 1, 2003 - 220$
  • in cash at the registration - 250$
  • for accompanying person - 150$

   There is a reduced workshop fee of 40$ for persons having permanent position in NIS countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgystan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan).
   Included in the registration fee:

  • Conference Program and Book of Abstracts
  • Transportation from Tomsk Airport/ Railway Station to the Conference Hotel
  • Conference stationary
  • Lunches on August 21,22
  • Coffee breaks
  • Rent of the Conference Hall

   ATTENTION! There is a special discount on the registration fee. For persons who intend to take part in both Mesomechanics'2003 Workshop and CADAMT'2003 Conference the total fee will be:

  • before August 1, 2003 - 320$
  • in cash at the registration - 350$
  • for accompanying person - 200$
  • for persons having permanent position in NIS countries - 60$

  BANK ACCOUNT OF THE ISPMS

   

  WORKSHOP SECRETARIAT

  Dr. Evgenii Alexandrovich Kovalevskii
  Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS
  pr. Academicheskii, 2/1
  634021, Tomsk, RUSSIA
  Phone: (3822) 258073
  Fax: (3822) 259576
  E-mail: evgenii @ fed.tomsk.ru

  AITC-2004

  ITC 2004 Third International Tribology Conference

  August, 28-31, 2004
  January 31, 2004, Submission of abstracts
  February 28, 2004, Notification of acceptation and 2-nd Announcement
  May 15, 2004, Camera-ready manuscripts

  AITC-2004
  Organized by

  Department of Mechanics, University of Zielona Góra

  Under the Auspices of

  Polish Tribological Society and
  The ASME Tribology Division Int. Com.

  Scientific program

  This multidisciplinary, third international conference will provide a forum for researches and practitioners to exchange information, present new developments, and discuss the future directions and priorities in the areas of tribological phenomena in non-conventional bearings. The Scientific Program will let participants share the most recent advances in research and practice of "tribology" through plenary and keynote lectures, oral and poster presentations. Contributions are invited in the following broad thematic areas:

  1. Dry and boundary lubrication
  2. Fluid film lubrication
  3. Elastohydrodynamic lubrication
  4. Fundamentals of friction and wear
  5. Surface and contact problems
  6. Rolling/sliding contacts
  7. Lubricant rheology and chemistry
  8. Solid lubrication
  9. Tribofailures
  10. Surface characterization and surface coatings
  11. Advanced tribomaterials
  12. Tribology of machine elements
  13. Maintenance tribology
  14. Tribology in extreme environments
  15. Tribology in processing
  16. Nano and microtribology
  17. Biotribology
  18. Practical applications of friction and wear

  Sessions consist of oral and poster presentations.

  Publication and submission of abstracts

  The proceedings of the Conference will be published as a special issue of the
  International Journal of Applied Mechanics and Engineering.

  Submissions will be selected on the basis of one-page abstracts. Participants wishing to enter their poster presentations, should indicate so in the lower right corner of the abstract. In the same location indicate the area, named in the Scientific Program, to which your contribution should be allocated. The abstract should contain the title of the presentation (Times 14 pts), the author(s)'s name(s) and their
  affiliation(s) including full mailing address, telephone and fax number, and e-mail address (Times 12 pts).

  Social program

  A number of social and tourist activities will be organized for participants and accompanying persons. A post-conference tour will also be organized provided there is sufficient interest.

  Exhibition

  An international exhibition of testing equipment and tribology related literature will be organized. Manufactures and publishers are invited to address their interest to the conference organizers.

  Fees

   Fees include registration, copy of proceedings, lunches, coffee breaks, dinners, welcome reception*:
  • 400 Euros for regular participants,
  • 300 Euros for students,
  • 200 Euros for accompanying persons
  *10% surcharge after May 15, 2004

  Location

  Deadlines

  Submission of abstracts January 31, 2004
  Notification of acceptation
  and 2-nd Announcement February 28, 2004
  Camera-ready manuscripts May 15, 2004

  Language

  The official language of the Conference will be English. Detailed information of the camera-ready manuscript will be sent in the 2-nd Announcement.

  Address for correspondence

  Prof. Edward WALICKI
  Conference Coordinator, ITC 2004
  Department of Mechanics
  University of Zielona Góra
  ul. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra, POLAND
  e-mail:E.Walicki @ ijame.uz.zgora.pl
  Tel: (+48) 68 32 82 472 Fax: (+48) 68 32 47 446

  June 2004

   

  16th INTERNATIONAL VACUUM CONGRESS (IVC-16)/ 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID SURFACES (ICSS-12)

  28 June - 2 July, 2004
  Venice, Italy
  Last modification: 10 December 2003 19:14    |   JureK.


  | PTT | O nas | Kontakt | Zebrania Zarządu | Uchwały Zarządu |

  | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 |
  | Konferencje | Tribologia | ZEM
  | Poczta |