Polskie Towarzystwo Tribologiczne

KRS : 0000037368RSt :     985
NIP : 526-10-55-646Regon : 012084306
Konto : BANK PEKAO S.A.
Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
Adres : 03-301 Warszawa PL, ul. : Jagiellońska 55Tel: (+48) 886251161

Adresy elektroniczne PTT

Jeśli jesteś zainteresowany członkowstwem, chcesz opłacić składki a nie masz druku przekazu, współpracą, lub masz jakiś specjalny problem naukowy lub techniczny związany z tribologią prosimy o kontakt :

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Prezes: prof. dr hab. inż. Marian SzczerekEC-CV-SZCZEREK Marian.pdf 116 709 B
Wiceprezes: prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
Wiceprezes: prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba
Skarbnik: dr inż. Jacek Przepiórka
Sekretarz: dr Jerzy Korycki
Członek Zarządu: prof. dr hab. inż. Jan Burcan
Członek Zarządu: prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk
Członek Zarządu: prof. dr hab. inż. Marek Wiśniewski

Główna Komisja Rewizyjna
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Przewodnicząca : dr inż. Anna Piątkowska
Członek : dr inż. Radosław Bednarek
Członek : prof. dr hab. inż. Henryk Czarnecki

Sąd Koleżeński Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Prezes : dr inż. Wojciech Żurowski
Członek : prof. dr hab. inż. Dariusz. Bieliński
Członek : prof. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza
Członek : prof. dr hab. inż. Jacek Spałek

Zarząd Oddziału Śląskiego
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Prezes : prof. dr hab. inż. Andrzej Posmyk
Wiceprezes : dr inż. Wieczorek Jakub
Sekretarz naukowy : dr inż. Henryk Bąkowski
Członek : prof. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka
Członek : dr hab. inż. Stanisław Płonka
Członek : dr inż. Andrzej Zaborski
Członek : dr Grzegorz Służałek
Członek : dr inż. Duda Piotr
Członek : dr inż. Mirosław Witaszek

Komisja Rewizyjna Oddziału Śląskiego
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

Przewodniczący : dr Grzegorz Służałek
Członek : dr inż. Mirosław Witaszek
Członek : dr inż. Andrzej Zaborowski


Last modified: 06 czerwiec 2012