PTT: O tej stronie

To jest strona Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.
KRS : 0000037368RSt :     985
Adres : 03-301 Warszawa PL, ul. : Jagiellońska 55 

Rok zał. : 1991. Siedziba : Warszawa, Oddziały : Śląski. Zadania : integracja środowiska, stworzenie możliwości spotykania się i wymiany myśli, reprezentacja środowiska w kraju i za granicą. Struktura organizacyjna : Walne Zebranie Członków, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Oddziały i Sekcje .Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału,. Liczba członków : 56 - 1991 r., 119 - 2003r, 160 - 2007. Prezesi : Stanisław Pytko (1991-2006), Marian Szczerek (2006-). Sekretarze : Andrzej Kulczycki (1991-2002), Jerzy Korycki (1991-)

Charakterystyka działałności
Polskie Towarzystwo Tribologiczne powstało z inicjatywy Pokomitetu Tribologii NOT, którego przewodniczącym był : prof. Andrzej Wachal, przy ścisłym współdziałaniu z Sekcją Tribologii PAN, pod przewodnictwem : prof. Stanisława Pytko, jako przeciwdziałanie dezintegracji środowiska i zamieraniu działalności. Jak to określił podczas I Walnego Zjazdu prof. Bolesław Wojciechowicz : „początki istnienia Towarzystwa, wywodzą się z Komitetu Techniki Smarowniczej. przy NOT, zorganizowanego przez prof. Stefana Ziembę ”. W skład Komitetu Założycielskiego wchodziło: 40 profesorów, docentów - specjalistów z dziedziny tribologii, zaliczonych w poczet założycieli PTT. Statut i zadania statutowe : „§9: Integracja zespołów naukowych i technicznych zajmujących się tribologią i działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, rozwój teorii, praktyki oraz organizacji i zarządzania tribologii oraz zbliżonych dziedzinach technicznych, popieranie, poszerzanie rozwoju i upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej, finansowej i menedżerskiej w środowisku osób związanych z problematyką tribologii.” wg satutu (1991 ÷ 2001); i „§9: Integracja osób, zespołów naukowych i technicznych zajmujących się tribologią; rozwój teorii, praktyki oraz organizacji i zarządzania tribologii oraz zbliżonych dziedzin techniki; popieranie, poszerzanie rozwoju i upowszechnianie wiedzy ogólnej, technicznej, finansowej i menedżerskiej w środowisku osób związanych z problematyką tribologii.” - wg statutu (2001 -).
Przedmiotem zainteresowania Towarzystwa są następujące dziedziny nauki : teoria i praktyka konstrukcji i eksploatacji warstw wierzchnich, mediów smarujących i węzłów tarcia pracujących w warunkach tarcia i zużycia min. tocznego i/lub ślizgowego, w kontrolowanej atmosferze lub w próżni; Zakres skali od nanotribologii do makro: łożysk, kół zębatych, przegubów maszyn i stawów człowieka itp.

Formy działalności : Upowszechnianie nauki : seminaria, Szkoła Tribologiczna (corocznie), konferencje (średnio 4 rocznie). Wydawnictwo : „Poradnik tribologiczny” zbiorowa 2002. Współpraca : PTT jest członkiem założycielem International Tribology Council.
Wydawnictwa ciągłe : czasopismo „Tribologia” i „Biuletyn PTT” - od 2002 roku w formie internetowej : www.tribologia.org.
Źródła i dane archiwalne : są dostępne i będą uzupełniane pod adresem : www.tribologia.org.
prof. Stanisław Pytko

Lista członków założycieli Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
Grudzień 1990 rok
 1. prof. dr hab. inż. Monika Gierzyńska-Dolna
 2. prof. dr Andrzej Wachal
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Pytko
 4. doc. dr hab. inż Olgierd Olszewski
 5. dr Andrzej Kulczycki
 6. dr Jerzy Korycki
 7. dr Bogdan Wiślicki
 8. mgr inż. Bogdan Krzyżanowski
 9. mgr Bożenna Zdrodowska
10. mgr inż. Marina Kardasz-Zielińska
11. doc. Kazimierz Janczak
12. doc. dr hab. inż. jerzy Szumniak
13. prof. dr hab. inż. Janusz Janecki
14. dr inż. Włodzimierz Ostaszewski
15. prof. dr hab. inż. Henryk Krzemiński-Freda
16. dr inż. Sylwester Kałek
17. dr inż. Jacek Gawrzak
18. doc. dr inż. Jan Senatorski
19. mgr inż. Janusz Kolczyński
20. dr inż. Zygmunt Rymuza
21. dr inż. Adam Łuksa
22. dr inż. Krystyna Sobańska-Górska
23. prof. dr hab. inż. Ryszard Marczak
24. dr inż. Wiesław Górski
25. doc. mgr inż. Jerzy Kuśmierek
26. dr Lech Starczewski
27. prof. dr hab. inż. Czesław Kajdas
28. dr Grzegorz Kozakowski
29. prof. dr hab. inż. Jerzy Kosicki
30. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
31. prof. dr hab. inż. Wiesław Leszek
32. Stanisław Nosal
33. Karol Nadolny
34. Andrzej Waliszewski
35. Zbigniew Kłos
36. Włodzimierz Waligóra
37. Zbigniew Rybak
38. Tadeusz Siecla
39. Wojciech Leszek
40. Andrzej Wołyński

 

 


Last modified 2007-11-18