Spis treści

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego


Member of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.

Na topie
 18.11.2003    Otwarte plenarne Zebranie Zarządu
Centrum Seminaryjne Wydziału
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
ul. św. A. Boboli 8, godzina 11.00

 
 Poltrib 2004 - 13 - 14 maj 2004 rok

Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł.

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa


Bardzo prosimy o nadsyłanie informacji o doktoratach, habilitacjach i innych dokonaniach w zakresie tribologii celem zamieszczenia ich w Biuletynie Towarzystwa.
Wielkość pliku, w zasadzie ok. 1 strony, w formacie doc Microsoft Word lub pdf albo html z rysunkami zawartymi w tekście.


Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezes


PTT: Zebrania Zarządu Głównego

18 listopada o 11.30 w Centrum Seminaryjnym Wydzialu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ul. św. A. Boboli 8 (dawna Chodkiewicza 8), odbędzie się otwarte plenarne zebranie Zarządu PTT. Zebranie poprzedzone będzie dwoma wykładami, a następnie zaprezentowane zostaną prace nad Kroniką i projektem „Who is Who” Towarzystwa. Połączone będą z dyskusją dotyczącą prezentowanych tematów.

PTT: Uchwały Zarządu GłównegoSpis treści Biuletynu :
XXVI Szkoły Tribologiczna
PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w PRZYRODZIE I TECHNICE

VI Konferencja
PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Niedzicy, w dniach 16-19 września 2003r.

TEMATYKA KONFERENCJI

XXVI Szkoła Tribologiczna nt.: Problemy Tribologiczne w Przyrodzie i Technice została połączona z VI Konferencją nt.: Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych. Każda z tych konferencji będzie miała odrębne sesje.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Hotelowo - Turystycznym nad jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy, w dniach 16 - 19 września 2003.

W ramach przygotowywanej konferencji organizatorzy pragną połączyć tematykę wynikającą z biotribologii z projektami, aplikacjami, problemami eksploatacyjnymi, badaniami modelowymi i użytkowymi węzłów tribologicznych obiektów technicznych. Dla pełnej realizacji zamierzonego celu pragniemy zwrócić się do wybranych specjalistów o opracowanie referatów wprowadzających poszczególne sesje.

Przewidujemy referaty o tematyce:
-
biotribologia i aplikacje medyczne,
-
nowoczesne materiały,
-
problemy technologiczne,
-
konstrukcje przyjazne dla środowiska,
-
nanotribologia,
-
badania modelowe i użytkowe,
-
kierunki badań w przyszłości.
KALENDARZ

KORESPONDENCJE:

15.02.2003     Termin nadsyłania zgłoszenia wstępnego i streszczenia referatów (maksymalnie jedna strona formatu A4). Adres e-mail.

28.02.2003     Drugi komunikat powiadamiający o przyjęciu referatu, wytyczne do opracowania referatu.

23.05.2003     Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu. Referaty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. W przypadku opracowania tekstu w języku angielskim niezbędne jest dołączenie obszernego streszczenia w języku polskim. Referaty opracowane w języku polskim powinny zawierać streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. Przewiduje się drukowanie nadesłanych referatów w Materiałach Konferencyjnych, Tribologii, Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej i kwartalniku ZEM.

20.06.2003     Ostateczny termin nadsyłania poprawionego tekstu referatu.

16.09.2003     XXVI Szkoła Tribologiczna

OPŁATY:
Koszt uczestnictwa wynosi:
wpłata do 17 maja
-    1100 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-     900 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych
wpłata po 17 maja
-    1300 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-    1000 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych

20.06.2003 Nieprzekraczalny termin nadsyłania opłat za uczestnictwo w konferencji.

ADRES BIURA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego
Instytutu Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
tel. (042) 631 22 49
fax (042) 631 22 52
e-mail: zgwirt@mail.p.lodz.pl

Komitet Honorowy Konferencji:

prof. Jan Krysiński - Politechnika Łódzka
prof. Piotr Kula - Politechnika Łódzka
prof. Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
prof. Stanisław Pytko - AGH Kraków
prof. Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Radosław Bednarek - Politechnika Łódzka
Mirosława Ciepielewska - Politechnika Łódzka
Krzysztof Siczek - Politechnika Łódzka
Anna Sławińska - Politechnika Łódzka
Bogdan Warda - Politechnika Łódzka
Piotr Witosławski - Politechnika Łódzka

Komitet Naukowy Konferencji:

Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Tadeusz Burakowski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czesław Cempel - Politechnika Poznańska
Janusz Cwanek - AR Rzeszów
Jan Czajgucki - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Ryszard Czarny - Politechnika Wrocławska
Jan Dąbrowski - Politechnika Białostocka
Antoni Dziama - Politechnika Wrocławska
Monika Gierzyńska-Dolna - Politechnika Częstochowska
Karol Grudziński - Politechnika Szczecińska
Zdzisław Haś- Politechnika Łódzka
Janusz Janecki - WITPiS Sulejówek
Czesław Kajdas - Politechnika Warszawska
Wiesław Kaniewski - Politechnika Łódzka
Jan Kiciński - IMP PAN
Mieczysław Korzyński - Politechnika Rzeszowska
Czesław Koziarski - Politechnika Wrocławska
Piotr Kula - Politechnika Łódzka
Andrzej Kulczycki - Centralne Laboratorium Naftowe
Stanisław Laber - Politechnika Zielonogórska
Zbigniew Lawrowski - Politechnika Wrocławska
Wiesław Leszek - Politechnika Poznańska
Jerzy Łunarski - Politechnika Rzeszowska
Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
Karol Nadolny - Politechnika Poznańska
Antoni Neyman - Politechnika Gdańska
Waldemar Oleksiuk - Politechnika Warszawska
Olgierd Olszewski - Politechnika Gdańska
Stanisław Płaza - Uniwersytet Łódzki
Stanisław Pytko - AGH Kraków
Andrzej Raczyński - Politechnika Łódzka
Zygmunt Rymuza - Politechnika Warszawska
Jan Sadowski - Politechnika Radomska
Jan K. Senatorski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Jacek Stupnicki - Politechnika Warszawska
Józef Szala - ATR Bydgoszcz
Marian Szczerek - Instytut Technologii Eksploatacji
Jerzy Szumniak - WITPiS Sulejówek
Stanisław F. Ścieszka - Politechnika Śląska
Włodzimierz Świderski - Politechnika Łódzka
Włodzimierz Waligóra - Politechnika Poznańska
Wojciech Wieleba - Politechnika Wrocławska
Krzysztof Wierzcholski - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Marek Wiśniewski - Instytut Technologii Eksploatacji
Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska
Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska
ITC Information
May 2003 (No.178)


1. ITC's 30th Anniversary - 24th September 2003

On the 24th September 1973, at the last meeting of the main organising committee of the first European Tribology Congress, it was decided to re-constitute the European Congress Organising Committee as the International Tribology Council to be an association of National Tribology Societies & Groups and - where such Societies did not exist - Societies and Groups of Societies interested in theoretical and applied aspects of tribology, but restricted to scientific, technological and educational matters.

The foundation document forms part of the minutes of that meeting and is in the archives of the Institution of Mechanical Engineers, London, United Kingdom.

Objectives laid down are still unaltered. They are:

The founder members of the ITC were Tribology Societies or Groups from France, West Germany, India, Japan, The Netherlands, Norway, Poland, Sweden, United Kingdom, USSR and Yugoslavia. After 30 years the ITC has 36 members worldwide. The Council itself is universally recognised and has become a Corresponding Member of UNESCO. The Founder Members of the ITC and the Societies and Groups that joined it since 1973 can be proud of their achievements during the past 30 years, including the highly successful 4 yearly Congresses held in the UK, Germany, Poland, France, Finland, Hungary and Austria - the next to take place in the USA in 2005. The combination of many international tribological bodies has helped the promotion of tribology as well as that of its member societies.

Member societies may feel that, within their country, some recognition or reference would be appropriate on the occasion of the 30th Anniversary of the International Tribology Council.


2. 2002 Tribology Gold Medal Laureate

Professor N A Bushe, one of the world's highly regarded tribologists, is the Tribology Gold Medal Winner for 2002. The presentation of the Medal and the accompanying Parchment was made in Moscow by the British Ambassador, Sir Roderic Lyne KBE CMG on 28 March 2003. This was carried out in the presence of prominent scientists of the Russian Academy and officials of the Ministry of Railway Transport.

H.E. Sir Roderic Lyne KBE CMG presenting the 2002. Tribology Gold Medal to Professor Bushe

H.E. Sir Roderic Lyne KBE CMG presenting the 2002
Tribology Gold Medal to Professor Bushe


3. Appointment of Past ITC Vice-President Professor Yoshi Kimura

Professor Yoshi Kimura, immediate Past President of the Japanese Society of Tribologists, has been appointed President of Kagawa University. Professor Kimura was previously seconded from Tokyo University to Kagawa University to establish a new Faculty of Engineering. He now returns as the University's President. ITC extends its congratulations to Professor Kimura.


4. Honours by Polish Tribology Society

During the INTERTRIBO '02 Conference in October 2002 in Stara Lesna, Slovakia two tribologists were given Honorary Membership of the Polish Tribology Society. These were Professor Ing. Pavel Blaskovits, Dr Sc. - Slovak University of Technology, Trnav, Slovak Republic and Professor Ing. Vycheslav F. Bezjazichny - Rybinsk State Academy of Aviation Technology, Russia.


5. The South African Institute of Tribology (SAIT)

Mr Rob Hodgson has replaced Mr R DeBonis as President of the South African Institute of Tribology.


6. The Tribology Society of India

The new address/contact details of the Secretary of the Tribology Society of India, Mr V N Sharma, is as follows:-

V Narayan Sharma
Executive Director (Technical)
Balmer-Lawrie & Co Ltd
21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
India.

Tel: 2220 6922 (Direct) 22225 310 (DID)
Fax: (91) (033) 2248 3768, 2243 4479
Email: sharma.vn@balmerlawrie.com


7. Italian Centre of Tribology
The President of AIM Centre of Tribology, Paolo Luca Antona, advises their change of address as follows:-

Centre of Tribology
Associazione Italiana di Metallurgia
Piazzale Morandi, 2
20121 Milano, Italy

Tel: +39 02 76397770
Fax: +39 02 76020551
Email: aim@aimnet.it
Web: www.aimnet.it

The Centre of Tribology of AIM has nominated Professor Enrico Ciulli from the University of Pisa as its representative at the International Tribology Council.

AIM have also indicated their willingness to organise the 4th World Tribology Congress and Exhibition to be held in 2009.


8. Austrian Center of Competence for Tribology

Following the dedicated call by the Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology, which is focused on the installation of Centers of Competence in different technology areas, a proposal was submitted to initiate an Austrian Center for Industrial Tribology (Austrian Competence Center for Tribology - AC2T). We are pleased to advise that after a period of tough negotiations, the Austrian Center of Competence for Tribology could be installed in the city of Wiener Neustadt (near Vienna). The building (extension of the regional Technology and Research Centre) was finished and the AC2T started working in the last quarter 2002.

AC2T w 2003 r.

The proposed Center will primarily be concerned with research in the field of applied Tribology in combination with lubrication engineering, surface characterisation and wear analysis. Considering the principles mentioned above, the organisational structure of ACT is defined according to the main elements of a tribosystem. Thus the planned structure comprises the following research areas:

AC2T involves university and non-university research institutes with specific know-how and experience in fundamental and applied Tribology, especially in tribodesign, tribometry, lubrication and wear/surface analysis. These institutes have in common a high international reputation regarding their fields of research and complement each other. The main research and development partner institutes are: Univ.Prof. Dr. Friedrich Franek
Austrian Center of Competence for Tribology
AC2T Research GmbH
Viktor Kaplan-Str. 2
2700 Wiener Neustadt
Austria

Tel: +43 2622 816 00-0
Fax: +43 2622 816 00-99
Email: franek@ac2t.at
Web: www.ac2t.at (soon available)Bharat Bhushan, Ohio State University, Columbus, OH (Ed.) Springer Handbook of Nanotechnology
2004. Approx. 1500 p., 1000 illus., Handbook.
Hardcover. approx. 199.95 $
ISBN 3-540-01218-4

As Nanotechnology turned from marvelous vision to exciting reality the need of a quickly accessable source of appli- cation-oriented, authorative and comprehensive information arose. The ''Springer Handbook of Nanotechnology'' meets this claim by integrating the knowledge from Nanofabrication, Nanomechanics, Materials Science, and Reliability Engineering in just one volume. Beside the presentation of Nanostructures, Micro/Nanofabrication, and Micro/ Nanodevices special emphases are on Scanning Probe Microscopy, Nanotribology and Nanomechanics, Molecularly Thick Films, in- dustrial applications and Microdevice reliability, and on social and ethical implications. The book was organized by an experienced editor with a universal knowledge and written by an international team of distinguished experts (e.g. Nobel prize winner Gerd K. Binnig). It addresses Mechanical and Electrical Engineers, Materials Scientists, Physicists and Chemists who work either in the nano-area or in a field that is or will be influenced by this new key technology.

From the contents:
With Forewords by Neal Lane (Rice University, former Assistant to the US President for Science and Technology, Director of the White House Office of Science and Technology Policy, and former Director of the National Science Foundation) and James R. Heath (California Institute of Technology; co-discoverer of Fullerenes)
Introduction to Nanotechnology.- Part A Nanostructures, Micro/Nanofabrication, and Micro/Nanodevices: Nanomaterials Synthesis and Applications: Molecule Based Devices.- Introduction to Carbon Nanotubes.- Nanowires.- Introduction to Micro/Nanofabrication.- Stamping Techniques for Micro and Nanofabrication: Methods and Applications.- Materials Aspects of Micro- and Nanoelectromechanical Systems.- MEMS/NEMS Devices and Applications.- Microfluidics and Their Applications to Lab-on-a-Chip.- Therapeutic Nanodevices.- Part B Scanning Probe Microscopy: Scanning Probe Microscopy - Principle of Operation, Instrumentation and Probes.- Probes in Scanning Microscopies.- Noncontact Atomic Force Microscopy and Its Related Topics.- Low Temperature Scanning Probe Microscopy.- Dynamic Force Microscopy.- Molecular Recognition Force Microscopy.- Part C Nanotribology and Nanomechanics: Micro/Nanotribology and Materi als Characterization Studies Using Scanning Probe Microscopy.- Surface Forces and Nanorheology of Molecularly Thin Films.- Scanning Probe Studies of Nano-scale Adhesion Between Solids in the Presence of Liquids and Monolayer Films.- Friction and Wear on the Atomic Scale.- Nanoscale Mechanical Properties - Measuring Techniques and Applicat ions.- Nanomechanical Properties of Solid Surfaces and Thin Films.- Atomistic Computer Simulations of Nanotribology.- Mech- anics of Biological Nanotechnology.- Mechanical Properties of Nanostructures.- Part D Molecularly-Thick Films for Lub- rication: Nanotribology of Ultrathin and Hard Amorphous Carbon Films.- Self-Assembled Monolayers for Controlling Adhesion, Friction, and Wear.- Nanoscale Boundary Lubrication Studies.- Kinetics and Energetics in Nanolubrication.- Part E Industrial Applications and Microdevice Reliability: Nanotechnology for Data Storage Applications.- The "Millipede"-A Nanotechnology-Based AFM Data-Storage System.- Design, Fabrication and Control of Micro-Actuators for Dual-Stage Servo Systems in Magnetic Disk Files.- Micro/nanotribology of MEMS/NEMS Materials and Devices.- Mechanical Properties of Micromachined Structures.- Mechanical/Thermal/Electrical Behavior of Microstructures.- High Volume Manufacturing and Field Stability of MEMS Products.- MEMS Packaging and Thermal Issues in Reliability.- Part F Social and Ethical Implication: Social and Ethical Implication of Nanotechnology

Date of publication: November 2003
publication:01.2004
e-mail: orders@springer-ny.comApplied Scanning Probe Methods
Bharat Bhushan, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA;
Harald Fuchs, University of Muenster, Germany;
Sumio Hosaka, Gunma University, Japan (Eds.) 2003. Approx. 460 p. 280 illus;. some of them in color.
(NanoScience and Technology)
Hardcover. EUR 129.95; L 91.00; sFr 210.-*
ISBN 3-540-00527-7

This volume examines the physical and technical foundation for recent progress in applied near-field scanning probe techniques. It constitutes a timely comprehensive overview of SPM applications, now that industrial applications span topographic and dynamical surface studies of thin-film semiconductors, polymers, paper, ceramics, and magnetic and biological materials. After laying the theoretical background of static and dynamic force microscopies, including sensor technology and tip characterization, contributions detail applications such as macro- and nanotribology, polymer surfaces, and roughness investigations. The final part on industrial research addresses special applications of scanning force nanoprobes such as atomic manipulation and surface modification, as well as single electron devices based on SPM. Scientists and engineers either using or planning to use SPM techniques will benefit from the international perspective assembled in the book.

Contents:
Part I Scanning Probe Microscopy.- A. Schirmeisen, B. Ancykowski, H. Fuchs: Dynamic Force Microscopy.J.E. Houston: Interfacial Force Microscopy: Selected Applications.Volker Scherer, Michael Reinstaedtler, Walter Arnold: Atomic Force Microscopy with Lateral Modulation.E.Oesterschulze, R. Kassing: Sensor Technology for Scaning Probe Microscopy.J.S.Villarrubia: Tip Characterization for Dimensional Nanometrology.- Part II Characterization.- Bharat Bhushan: Micro/Nanotribology and Materials Characterization Studies Using Scanning Probe Microscopy. Sergei Magonov: Visualization of Polymer Structures with Atomic Force Microscopy.Juergen Keller, Dietmar Vogel,Andreas Schubert, and Bernd Michel: Displacement and Strain Field Measurements from SPM Images.Ndubuisi G. Orji, Martha I. Sanchez, Jay Raja, and Theodore V. Vorburger: AFM Characterization of Semiconductor Line Edge Roughness.Redhouane Henda: Mechanical Properties of the Self-Assembled Organic Monolayers: Experimental Techniques and Modeling Approaches. LiShi and Arun Majumdar: Micro-Nano Scale Thermal Imaging Using Scanning Probe Microscopy. Gustavo Luengo, Frederic Leroy: The Science of Beauty at Small Scale. Applications of Scanning Probe Methods on Cosmetic Science.- Part III Industrial Applications.- S. Hosaka: SPM Based Storage Using Atomic Manipulation and Surface Modification. J. Tominaga: Super Density Optical Data Storage by Near-Field Optics. R. Yamamoto, K. Sanada, S. Umemura. R: Capacitance Storage Using a Ferroelectric Medium and a Scanning Capacitance Microscope (SCM). K. Matsumoto: Room-Temperature Single Electron Devices Formed ba AFM Nano-Oxidation Process

Date of publication:
October 2003

Bhushan, B. (Eds):
Appl. Scan. Probe Meth.
(NanoScience a. Technology)
ISBN3-540-00527-7
*EUR 129.95; l 91.00; sFr 210.-
Number: Valid Until:

Springer
Customer Service
Haberstr. 7
69126 Heidelberg
Germany

Fax: +49 (0)6221 / 345 4229
E-mail: orders@springer.de

*All EUR and GBP prices are net prices subject to local VAT: e.g., in Germany &% VAT. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. Printed in Germany.Informacje elektroniczne z wydawnictw

9 copies remain of the Book of Abstracts for the 14th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics that was held in Blacksburg, VA, June 2002. To buy one, please send a check for U.S. $95.00, made payable to Virginia Tech Treasurer to:

14th USNCTAM PROCEEDINGS
Department of Engineering Science and Mechanics
Mail Code 0219
Virginia Tech
Blacksburg, VA 24061, USA

For overseas orders, please add $25.00 for airmail delievery.TRIBOLOGIA ROK XXXIV NR 3/2003 (189)
>
 
3-2003 TRIBOLOGIA
Eugeniusz KLUGMANN**

* Department of Solid-State Electronics, Gdansk University of Technology, 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Poland, e-mail: eklug@eti.pg.gda.pl

INTERNAL FRICTION IN PURE Co AND CoPt ALLOY DURING ORDERING

TARCIE WEWNĘTRZNE W CZYSTYM Co I W STOPIE CoPt PODCZAS UPORZĄDKOWANIA

Key-words: internal friction, shear modulus, magnetic susceptibility, Co, CoPt alloy
Słowa kluczowe: tarcie wewnętrzne, moduł sprężystości postaciowej, podatność magnetyczna, Co, stop CoPt

Summary

Internal friction, the shear modulus defect and magnetic susceptibility behaviour of disordered equi-atomic CoPt alloy and pure cobalt has been investigated during annealing with heating rates 6 K/min and 2 K/min up to 850 K using an inverted torsional pendulum. The internal friction peak at 720 K in cobalt near the martensitic phase transition and in CoPt at 700 K, whose amplitude increase with decreasing heating rate, suggest a superposition of two effects: a rapid, thermally-activated, reorientational relaxation leading to short-range order, and a slower, migrational, structural relaxation leading to long-range order.

Streszczenie

Zbadano tarcie wewnętrzne, wskaźnik modułu sprężystości postaciowej i podatność magnetyczną stopu CoPt oraz monokryształu Co w stanie nieuporządkowanym- uzyskanym w wyniku oziębienia, podczas wyżarzania do 850 K za pomocą odwróconej skręcarki wahadłowej. Maksimum tarcia wewnętrznego przy 720 K w Co oraz przy 700 K w CoPt, które wzrasta przy mniejszej prędkości wzrostu temperatury, sugeruje superpozycję dwóch efektów relaksacyjnych: szybkiego, termicznie aktywowanego efektu reorientacyjnego, prowadzącego do uporządkowania bliskiego zasięgu, oraz wolniejszego, migracyjnego efektu relaksacji strukturalnej, powodującego uporządkowanie dalekie.3-2003 TRIBOLOGIA
Elżbieta HORSZCZARUK*

* Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, Politechnika Szczecińska, AL. Piastów 50, 70-311 Szczecin, tel. (091)4494900.

ZUŻYCIE ABRAZYJNE BETONU W KONSTRUKCJACH HYDROTECHNICZNYCH

ABRASIVE WEAR OF CONCRETE IN HYDRAULIC STRUCTURES

Key-words: wear; abrasive erosion; abrasive resistance
Słowa kluczowe: zużycie, erozja ścierna, odporność na ścieranie

Summary

Abrasion wear ot concrete in hydraulic is caused by mobement of rubble carried by water. difficulties in methodology of modelling thus process in laboratory scale constitute an obstacle to the rational assessment of influence of material and environmental conditions on durability of objects exposed to these actions. This paper presents new concept of testing the abrasion of concrete by rubble carried by water, modelling the natural mechanisms pewawnr in wnvironment. It was shown, that loss of mass in abraded concrete can be expressed as function of work by the abrasive mix and a material pareameter depending on its composition and independent of the intensity of enbironment action. The results of tests allowed the criteria to be given for the selection of the composition of concrete exposed to abrasion-wear.

Streszczenie

Zużycie ścierne betonu w konstrukcjach hydrotechnicznych wywołane jest działaniem rumowiska niesionego przez wodę. Trudności metodologiczne modelowania tego procesu w skali laboratoryjnej stanowią przeszkodę racjonalnej oceny wpływu uwarunkowań materiałowych i środowiskowych na trwałość obiektów narażonych na te oddziaływania. W artykule przedstawiono nową koncepcję prowadzenia badań ścierania betonów rumowiskiem wleczonym przez wodę, modelującą naturalne mechanizmy występujące w środowisku. Wykazano, że ubytki masy ścieranych betonów wyrazić można w funkcji pracy mieszaniny ściernej oraz parametru materiałowego zależnego od jego składu i niezależnego od intensywności oddziaływania środowiska. Wyniki badań pozwoliły na określenie kryteriów doboru składu betonów narażonych na wpływy erozji ściernej.3-2003 TRIBOLOGIA
Stefania FISZER, * Piotr NIEMIEC*,
Janusz KLOMFAS*, Wiesław SZEJA*

* Katedra Technologii Chemicznej Węgla i Ropy Naftowej, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, ul. Bolesława Krzywoustego 8, 44-101 Gliwice.

OCENA PÓŁSYNTETYCZNYCH ŚRODKÓW SMAROWYCH W WARUNKACH ZACIERANIA

THE ASSESSMENT OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF SEMI-SYNTHETIC LUBE OILS

Key-words: vegetable oils, ester oils, semi-synthetic lube oils, lubricating properties

Słowa kluczowe: oleje roślinne, estry kwasów oleju rzepakowego, oleje estrowe, półsyntetyczne oleje smarowe, właściwości smarne
Summary

This article consists of results of lubricity researchme nt of semi-synthetic oils.
The matter of the investigation were semi-synthetic lube oils received from composition of mineral oil base SN-400 and esters taken through transestrification of rapeseed oil. There has been investigated the influence of esters concentration on lubricating properties for a compositions consisting of 15, 30 and 50 % by weight TMP - esters of rapeseed oil.
There were used also a four-ball apparatus to test the semi -synthetic oils with different AW/EP additives at different concentration.
The following additive were tested : Acorox 880, Anglamol 33 and Vanlube 73B, each time the composition was enriched with 2% by weight of Jawizol 115H which is often used to improve viscosity-temperature characteristic of the lube oils. .
It has been stated that :
 • Addition of Trimethylolopropane-esters of rapeseed oil's acid only slightly improves the lubricating properties of obtained in this manner mixture (improvement of the limiting pressure of seizure poz and scuffing load value Pt).
 • All the investigated additives in a concentration of at least 1 % by weight improve the load-carrying capacity of semi-synthetic oils. The above additives with the exeption of Acorox 880 improve the limiting pressure of seizure poz. too. The introduction of the multifunctional Acorox 880 to the oil base does not influence on the poz, despite the improvement of Pt.
 • The lubricity examination of the enriched composition with Acorox 880 proved that behaviour of the lubicant during scuffing initiation does not characterise its resistance to the seizure.

Streszczenie

W artykule przedstawiono badania smarności półsyntetycznych olejów smarowych, których komponentem niewęglowodorowym są estry kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego i wielowodorotlenowego alkoholu - trimetylolopropanu. Stwierdzono, że wprowadzenie komponentu estrowego do mineralnej bazy olejowej w niewielkim stopniu polepsza wskaźniki smarne (Pt i poz) otrzymanych mieszanek. Zaobserwowano różne oddziaływanie dodatków AW/EP w zakresie obu wymienionych wskaźników.3-2003 TRIBOLOGIA
Jan SADOWSKI*, Piotr SADOWSKI*

* Wydział Mechaniczny, Politechnika Radomska, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

SPOSÓB OCENY STACJONARNEJ TEMPERATURY POWIERZCHNI TARCIA

METHOD OF ASSESSMENT OF THE FRICTION SURFACE STATIONARY TEMPERATURE

Key-words: Temperature, thermocouple system, calibration, multiply regression, temperature investigation
Słowa kluczowe: Temperatura, układ termopar, kalibracja, regresja wielokrotna, badania temperatury

Summary

The original method of assessment of the friction surface stationary temperature is proposed. The measurement of two different points of metallic sample temperature with the use of thermocouples is the basis of the conclusions concerning the surface temperature value. The system consist of suitably prepared sample with the thermocouples was calibrated in order to consider the real thermal processes accompanying the temperature measurement. Quantitative characteristic of the system was elaborated with the use of linear regression methods of two independent variables. The friction surface experimental research were illustrated by the example of model friction couple namely iron armco -steel NC6, which was situated on the modified tester T-01M. The modification concerned the resistance shield mounted of the inverse sample, in order to temperature stabilisation, during the friction process, by means of special heat exchanger. Research was restricted only to stable dry friction conducted in the condition of oxidative wear. The friction surface temperature dependencies on mechanic friction parameters - sliding velocity, pressure and friction power is demonstrated.

Streszczenie

W pracy zaproponowano oryginalny sposób oceny stacjonarnej temperatury powierzchni tarcia. Podstawą wnioskowania o jej wartości jest pomiar temperatury w dwóch różnych punktach metalowej próbki za pomocą termopar. Odpowiednio przygotowana próbka z termoparami tworzy układ, który był kalibrowany w celu uwzględnienia rzeczywistych procesów cieplnych towarzyszących pomiarom temperatury. Ilościową charakterystykę tego układu opracowano metodą regresji liniowej przy dwóch zmiennych niezależnych. Badania eksperymentalne temperatury powierzchni tarcia zilustrowano na przykładzie modelowej pary trącej żelazo armco - stal NC6 umieszczonej na zmodyfikowanym testerze T-01M. Modyfikacja objęła konstrukcję tarczy oporowej mocującej przeciwpróbkę i miała na celu stabilizację jego temperatury podczas tarcia za pomocą specjalnego wymiennika ciepła. Badania ograniczono do ustabilizowanego tarcia technicznie suchego w warunkach zużywania utleniającego. Uwidoczniono zależność temperatury powierzchni tarcia od mechanicznych parametrów tarcia - prędkości poślizgu, nacisku oraz od mocy tarcia.3-2003 TRIBOLOGIA
Jarosław MOLENDA, Marian GRĄDKOWSKI*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 36-442-41.

WPŁYW PRZECIWUTLENIACZY NA AKTYWNOŚĆ TRIBOLOGICZNĄ NIENASYCONYCH DODATKÓW PRZECIWZUŻYCIOWYCH

THE INFLUENCE OF ANTIOXIDANTS ON TRIBOACTIVITY OF AW UNSATURATED ADDITIVES

Key-words: AW additives, antioxidants, tribochemical changes, tribological properties
Słowa kluczowe: Dodatki przeciwzużyciowe, dodatki przeciwutleniające, przemiany tribochemiczne, właściwości tribologiczne

Summary

This paper aims at investigating an antiwear influence of 2, 6-di-tert-buthyl-4-methyl-phenol (BHT) on antiwear activity of model composition containing 1% m/m 3-allyloxy-1, 2-propandiol in n-hexadecane. It has been shown that this composition reduces volume wear of friction pair at 80oC in comparison with pure n-hexadecane. Obtained results show no negative effect of antioxidant on antiwear efficiency of unsaturated additives. Observed antiwear action is connected with chemical reactions proceeding in the bulk lubricant as well as on lubricant - external layer interface. It has been also identified chemical structure of compounds forming boundary layers during friction.

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu 2, 6-di-tert-butylo-4-metylofenolu (BHT) na aktywność przeciwzużyciową modelowej kompozycji smarowej, zawierającej 1% masowy 3-alliloksy-1, 2-propanodiolu w n-heksadekanie. Stwierdzono, iż w przypadku zastosowania kompozycji binarnej w podwyższonej temperaturze tj. 80°C występuje 63 %-owa redukcja zużycia objętościowego węzła tarcia w porównaniu ze zużyciem węzła smarowanego n-heksadekanem. Uzyskane wyniki wskazują, iż nie występuje negatywne oddziaływanie przeciwutleniacza na skuteczność przeciwzużyciową dodatków nienasyconych. Obserwowany efekt przeciwzużyciowy związany jest z przebiegającymi reakcjami chemicznymi zarówno w fazie objętościowej medium smarowego, jak również na granicy faz środek smarowy-warstwa wierzchnia. Zidentyfikowano strukturę chemiczną związków tworzących podczas tarcia warstwy graniczne.3-2003 TRIBOLOGIA
Anna JANKOWSKA*

* Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, ul. Chodkiewicza 8, 02-525 Warszawa, tel. (022)660-82-91.

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE JAKO PREDYKCYJNE MODELE TARCIA W UKŁADACH PŁYNOWYCH

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AS PREDICTIVE FRICTION MODELS IN FLUID SYSTEMS

Key-words: models of friction, modelling of phenomena, artificial neural networks, feedforward nets, multilayer perceptron, estimation of models
Słowa kluczowe: modele tarcia, modelowanie zjawisk, sztuczne sieci neuronowe, sieci jednokierunkowe, perceptron wielowarstwowy, ocena modelu

Summary

In the paper the neural models of selected tribological phenomena in fluid drive systems are presented. The complexity of models and modeling accuracy have been estimated.
Despite the introduction of standards in friction and wear test stands in many complex technical systems, for example excavators, robots and combines, etc., the fixing conditions of fluid cylinders determine individually the development of frictional vibrations of the piston in a fluid cylinder at low movement velocities. The knowledge of friction models (even if in the form of "black box") presenting the complex nature of tribological phenomena is necessary to achieve desired piston position with a given accuracy.
In this paper two examples of tribological phenomena are presented: the friction force between a cylinder and an externally nonloaded piston during the piston braking in the pneumatic research stand, and frictional vibrations in electro-hydraulic servo-drive in final positioning phase
When creating frictional models the Artificial Neural Networks (ANN), characterized by good generalization properties of input data features are applied. Feedforward nets: multilayer (3 or 4 layers) perceptrons (having one or two hidden layers) (MLP) and radial basis functions (RBF), have been tested. The network parameters estimation in learning process realized with the help of gradient optimization methods, was performed. The created predictive models estimate forecasted values of modeled variables on the basis of signal values measured in previous moments.
In the first example the friction force as model output was estimated. The inputs were three measured signals: pressure in the sealed chamber, pressure difference at the piston and the velocity of the piston. The quotient of standard deviation of modeling error to pattern standard deviation (quotient) and correlation function (correlation) between model's output and pattern, were estimated. The rather good quality of quotientŁ 0. 2, and correlationł 0. 94 with about ten to twenty neurons in hidden layer in all ANN structures created, were obtained.
In the second considered example the parameters of frictional vibrations were modeled. The increments of piston position d_x(k) and time lapses between the vibrations d_T(k), have been estimated. Each parameter served as an output for the three-layer perceptron. The estimation was done on the basis of averaged velocity values in n previous moments of vibrations steps and m previous measured values of piston jumps d_x(k-1), . .,, d_x(k-m) and d_T(k-1), . . ., d_T(k-m). The number of neurons in net structures and numbers of delays were determined, and n=m=2. An averaged relative prediction error ~1. 5% for lapses of time d_T(k) and ~4. 5% for position jumps d_x(k) in two last points of tested series were obtained in the best MLP 3-layer net of 6:20-7-1structure (6 input samples, 20 conditioning linear neurons, 7 hidden neurons, 1 output neuron).
A small number of iteration cycles during adaptive weights tuning in on-line mode of models, indicates the possibility of applying this model in microprocessor control systems.
Because of significant time constants of fluid drives the neural predictive models working with multi-step prediction could be applied in control systems - just as models with current adaptive weight tuning.
Rather simple ANN structures were compiled for two investigated examples of friction phenomena. Quite good modeling quality was obtained.

Streszczenie

Ze względu na złożony, nieliniowy charakter zjawisk tarciowych, między tłokiem a cylindrem w płynowych układach wykonawczych, za zadowalające uważa się w sterowaniu modele makro - dobrze reprezentujące istotę zjawisk w funkcji ich przyczyn.
W pracy przedstawiono neuronowe modele predykcyjne przykładowych zjawisk tarciowych w płynowych układach napędowych. Oszacowano złożoność struktur sztucznych sieci neuronowych (SSN)oraz dokładność predykcji modelowanych zmiennych.
Badano modele o postaci wielowarstwowych perceptronów oraz sieci radialnych. Rozważano dwa przykłady: siłę tarcia między nieobciążonym zewnętrzną siłą tłokiem a cylindrem siłownika w pneumatycznym stanowisku badawczym oraz drgania tarciowe w końcowej fazie pozycjonowania tłoka w serwomechanizmie elektrohydraulicznym.
W obu przykładach opracowano dość proste struktury SSN realizujące predykcyjne modelowanie z niezłą dokładnością. Niewielka liczba iteracji podczas predykcji z adaptacyjnym dostrajaniem wag sieci wskazuje, że wykorzystanie modelu w trybie on-line staje się możliwe w mikroprocesorowym układzie sterowania.
Ze względu na znaczne stałe czasowe płynowych członów wykonawczych, neuronowy model predykcyjny, do pracy bez adaptacji wag w fazie pozycjonowania, czyli zasadniczo w trybie predykcji z długim horyzontem, może się okazać porównywalnie przydatny w układach sterowania jak model z bieżącą korekcją wag.3-2003 TRIBOLOGIA
Małgorzata WRONA*

* Instytut Technologii Eksploatacji, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. (048) 364-42-41.

ZASTOSOWANIE METOD FRAKTALNYCH DO ANALIZY CZĄSTEK ZUŻYCIA

APPLICATIONS OF THE FRACTAL METHODS TO THE ANALYSIS OF WEAR PARTICLES

Key-words: lubricating oils, wear particles, computer image processing and analysis, fractal methods
Słowa kluczowe: oleje smarowe, cząstki zużycia, komputerowe przetwarzanie i analiza obrazu, metody frak-talne

Summary

In the recent years, the fractal methods have found the important applications to the analysis of wear particles for the problem of frictional junctions diagnosis. In this paper, the characterization of chosen fractal methods applied to describe of wear particle con-tour and surface features is presented.

Streszczenie

W ostatnich latach metody fraktalne zyskały ważne zastosowanie w analizie cząstek zużycia dla zagadnień diagnostyki węzłów tarcia. W artykule przedstawiono charakterystykę wybra-nych metod fraktalnych stosowanych do określenia cech konturu i powierzchni cząstek zużycia3-2003 TRIBOLOGIA
Stanisław KRÓL, Zbigniew ZALISZ*

* Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, tel. (077)4006136.

DYFUZJA TLENU W TYTANIE, A JEGO ZUŻYCIE ŚCIERNE CZ. I: PRZECIWPRÓBKA ZE STOPU KOBALTU

OXYGEN DIFFUSION IN TITANIUM AND ITS ABRASIVE WEAR PART I: COUNTERSPECIMEN MADE OF A COBALT ALLOY

Key-words: diffusion, abrasive wear, titanium, coefficient of friction, cobalt alloy

Słowa kluczowe: dyfuzja, zużycie ścierne, tytan, współczynnik tarcia, stop kobaltu

Summary
W pracy omówiono podstawowe procesy zachodzące podczas utleniania tytanu w powietrzu, l a mianowicie tworzenie zgorzeliny i roztworu stałego tlenu w tytanie, wskazując iż dyfuzyjny proces natleniania daje warstwę o wysokiej twardości, będącej funkcją zmian koncentracji tlenu w Tia. Badania własności tribologicznych tytanu i tytanu natlenionego wykonano metodą pin-on-disc stosując jako przeciwpróbkę tarczkę ze stopu kobaltu. Stwierdzono, że zużycie ścierne tytanu związane jest z wyrywaniem cząstek o różnej wielkości. Cząstki drobne osiągają temperaturę błysku, doznaj ą utlenienia powierzchniowego i jako utwardzone przenoszone są na przeciwpróbkę. Jednocześnie plastyczna osnowa metaliczna stopu kobaltu jest lokalnie przenoszona na próbkę tytanu tworząc sczepienia adhezyjne. W parze tribologicznej stop kobaltu - tytan natleniony produktami zużycia są cząstki stopu kobaltu (przeciwpróbki) i niewielka ilość bardzo drobnych, pylistych cząstek badanego materiału. Na próbce natlenionego tytanu są lokalnie rozcierane i sczepiane adhezyjnie z fragmentami powierzchni warstewki stopu kobaltu. Zachodzi także wykruszanie twardych krawędzi, które działając jak mikroostrze prowadzą do mikroskrawania przeciwpróbki i odrywania narostów.

Streszczenie

The paper presents the basie processes occurring during titanium oxidation in air including formation of scalę and solid solution of oxygen in titanium. It has been proved that oxygen diffusion hardening gives a layer of high hardness being a function of changes of oxygen concentration in Tia. Tribological properties of titanium and oxygenated titanium were tested by the pin-on-disc method, and a disk madę of cobalt alloy was applied as a counterspecimen. It has been found that abrasive wear of titanium is connected with separation of particles of different sizes. Fine particles reach the flash temperaturę, are subjected to surfacial oxidation and, as hardened, are carried on the counterspecimen. At the same time, a plastic metallic matrix of the cobalt alloy is carried to the titanium specimen forming an adhesive tack. In the tribological pair cobalt alloy - oxygenated titanium, particles of the cobalt alloy (counterspecimen) and a smali amount of very fine dusty particles of the tested material are the wear products. On the specimen of hard titanium they are locally grinded and adhesively joined with fragments of the surface of the cobalt alloy layer. We can also observe spalling of hard edges which act as microblades and cause microcutting of the counterspecimen and separation of accretions.Konferencje wszystkie


Bieżące
(12 miesięcy +1 miesiąc))

May 2003

Schäden an geschmierten Maschinenelementen

Termin: 07.05.2003 - 08.05.2003 (2 Tag(e))
Ort: CH-06060 Sarnen

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. W. J. Bartz, T + S Tribologie und Schmierungstechnik, Denkendorf

Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

Inhalt: Gleitlager – Wälzlager – Zahnräder
  Schadensstatistik * Rolle des Schmierstoffs bei Schäden an Maschinenelementen * Zahnradschäden, Wälzlagerschäden, Gleitlagerschäden – Analyse und Verhütung
Teilnahmegebühr: 1390 CHF
Lehrgangsnummer: 29084
Anmelden
Prospekt anzeigen

Grundlagen der Schmierstoffe und ihre Anwendungen, Teil I + II

Termin: 12.05.2003 - 16.05.2003 (5 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. W. J. Bartz, T+S Tribologie und Schmierungstechnik, Denkendorf
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

Inhalt: In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.
  >Teil I: Grundlagen (12. – 14. Mai)
  (Veranstaltung Nr. 29108.1/68.621)
  Inhalt: Grundlegende Zusammenhänge zwischen Reibung, Verschleiß und Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive für Schmierstoff, Schmierölveränderung im Betrieb – Ölanalyse zur Beurteilung von Schmierstoff und Reibstelle, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften, Viskosität und Fließverhalten

  Teil II: Anwendungen (15. u. 16. Mai) Inhalt: Getriebeschmierstoffe * Motorenschmierstoffe * Verdichterschmierstoffe * Hydraulikanlagen und -flüssigkeiten * Schmierstoffe für Metallbearbeitung: spanende Bearbeitung, Umformung

Teilnahmegebühr: Teil I + II: EUR 1.230,00

Teilnahmegebühr: 1230 EUR
Lehrgangsnummer: 29108
Anmelden
Prospekt anzeigen

Grundlagen der Schmierstoffe und ihre Anwendungen, Teil I: Grundlagen

Termin: 12.05.2003 - 14.05.2003 (3 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. W. J. Bartz, T+S Tribologie und Schmierungstechnik, Denkendorf
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

Inhalt: In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

Teil I: Grundlagen
  Grundlegende Zusammenhänge zwischen Reibung, Verschleiß und Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive für Schmierstoff, Schmierölveränderung im Betrieb – Ölanalyse zur Beurteilung von Schmierstoff und Reibstelle, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften, Viskosität und Fließverhalten
Teilnahmegebühr: 880 EUR
Lehrgangsnummer: 29108.1
Anmelden
Prospekt anzeigen

7th Asian Symposium on Visualization
26th-30th May, 2003
Singapore, Republic of Singapore
Contact: 7ASV Secretariat (email: 7ASV@nus.edu.sg)

June 2003

TRIMIS
2003

TRIMIS 2003

in Neuchatel, Switzerland June 01-03,2003

01 - 03 June, 2003
Neuchôtel • Switzerland
contact:
Tel. direct + 41 32 720 5269
Fax direct + 41 32 720 5740
E-mail: henry.haefke@csem.ch
A workshop focusing on the tribology of microsystems - TRIMIS 2003 - will take place in Neuchatel, Switzerland, between 01 - 03 June, 2003. The two-day workshop is being organized by CSEM. The objective is to provide a forum for experts in fabricating microsystems and tribologists involved in micro and nanotribology to discuss problems and find solutions for the critical tribological issues associated with microsystems.

The Invited Speakers at this workshop will be (tentatively):
Prof.Koji Kato, Tohoku University, Japan
Prof. Nico de Rooij, University of Neuchatel, Switzerland
Prof. Zygmunt Rymuza, University of Warsaw, Poland
Dr. Mike Dugger, Sandia National Laboratory, USA

Vendor Exhibits:
Interested exhibitors are invited to present their equipment at the meeting. Please contact Ms. Karin Chabloz (Tel: +41 32 720 55 75, kch@csem.ch) for more information.

Abstract Submission:
You are invited to submit an abstract for an oral presentation at the meeting. For further information please visit the workshop website: www.csem.ch/trimis/trimis-2003.pdf or connect to www.csem.ch - then click the button EVENTS - then TRIMIS.

Henry Haefke
Section Head, Micro and NanoMaterials
Surface Engineering

Emerging Technologies and Techniques in Porous Media
9th-20th, June, 2003
Neptun-Olimp, Black Sea, Romania
Contact: Contact: Professor Derek B. Ingham (email: amt6dbi@amsta.leeds.ac.uk)

2003 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on
Micromechatronics for Information
and Precision Equipment

(IIP/ISPS Joint MIPE)

June 16-18th, 2003
Yokohama, Japan
11/30/02: submission of a one-paragraph abstract
12/31/02: Notification of acceptance
3/31/02: Camera-ready 2-page manuscript for conference
6/18/03: Full paper manuscript.

Dear Colleagues:
You are cordially invited to submit an abstract to the conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (MIPE) on June 16-18th, 2003 at Yokohama, Japan. This conference is organized jointly by the Information Storage and Processing Systems (ISPS) division of the American Society of Mechanical Engineers (ASME) and the Information, Intelligent, and Precision (IIP) equipment division of the Japanese society of Mechanical Engineers (JSME). A large portion of this conference addresses mechanical engineering aspects of data storage and information processing applications and hence, might be of interest to you.

Some important dates of the conference are as follows.

11/30/02: submission of a one-paragraph abstract through the conference web site: http://www.jsme.or.jp/iip/IIP-ISPS-Joint-MIPE.html. (Deadline would be extended somewhat because of the Thanksgiving holiday in US).
12/31/02: Notification of acceptance
3/31/02: Camera-ready 2-page manuscript for conference
6/18/03: Full paper manuscript.
Thank you very much for your attention of this issue. Look forward to receiving your contribution.
Sincerely yours,

Conferece chairman
2003 JSME-IIP/ASME-ISPS Joint Conference on Micromechatronics for Information and Precision Equipment (IIP/ISPS Joint MIPE)

Mitsuya, Y. (Yasunaga Mitsuya)
Nagoya University
Dept. of Electronic-Mechanical Engineering
Tel. +81 52 789 2784
Fax. +81 52 789 3129
Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya 464-8603
Japan

Aktive und passive Magnetlager

Termin: 17.06.2003 - 18.06.2003 (2 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr. Johan K. Fremerey,Dr. Thomas Gempp,Dipl.-Ing. Christof Klesen,Prof. Dr.-Ing. Rainer Nordmann,Dr. Reto Schöb,Dr. A. Traxler,Bruno Wagner,Dipl.-Ing. Otto Linnemann,Dr.-Ing. R. Keuper
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

Inhalt: Text in Vorbereitung
Teilnahmegebühr: 750 EUR
Lehrgangsnummer: 29207

Anmelden
Prospekt anzeigen

EVC-8

8th EUROPEAN VACUUM CONFERENCE (EVC-8)

June 23-26, 2003
Berlin, Germany
Deadline for abstract: January 15, 2003
  Scope and Topics
 • Surface Science
 • Surface Analysis
 • Thin Films and Coatings
 • Nanotechnology
 • Electronic Materials
 • Biosurfaces
 • Vacuum Science and Technology

 
HEFAT
2003

2nd International Conference on Heat Transfer,
Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2003)

23rd-26th, June, 2003
Zambia
Contact: Contact: HEFAT2003 Secretariat (email: hefat2003@mweb.co.za)

Wälzlagertechnik, Teil B

Termin: 25.06.2003 - 27.06.2003 (3 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. W. J. Bartz, T + S Tribologie und Schmierungstechnik, Denkendorf
Dipl.-Ing. U. Brockmüller, Techn. Beratung Wälzlager, Oberwerrn
Dipl.-Ing. M. Burckhardt, RWTH Aachen
Dr.-Ing. G. Ellmer, Ingenieure Prof. Sturm + Partner GmbH, Dresden
Dr.-Ing. E. Kleinlein, Industrie-Beratung-Wälzlagertechnik-Tribologie, Gochsheim
Dipl.-Ing. H. Köttritsch, SKF Österreich AG, Steyr (Österreich)
Dipl.-Ing. G. Morgenstern, manasscon Management Assistance & Consulting, Mettmann
Prof. Dipl.-Ing. A.-G. Ruß, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Schweinfurt
Dipl.-Ing. (FH) R. Sternagel, CEROBEAR GmbH, Herzogenrath
Dipl.-Ing. H. Velde, SKF Linearsysteme GmbH, Schweinfurt
Dipl.-Ing. H.-D. Willeke, FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG, Schweinfurt
Dr. rer. nat. F. Wunsch, München
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

Inhalt: (Sonder-)Typen – Auswahl – Tribologie – Schmierstoffe – Überwachung
In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.
  Wälzlagerschmierstoffe * Wälzlagerschäden * Tribologische Gesichtspunkte bei der Auswahl und Auslegung funktionsgerechter Lagerungen * Keramische Beschichtungen von Wälzlagern * Überwachung von Wälzlagerungen * Wälzlagerschmierung * Wälzlager zwischen normaler und optimaler Funktionserfüllung * Elastohydrodynamische Schmierung von Wälzlagern * Schmierstoffversorgung von Wälzlagern mit Ölen und Fetten * Wälzlagertypen * Kegelrollenlager als moderne Maschinenelemente * Keramikwälzlager * Auswahlkriterien für Linearführungssysteme * Produktivitätserhöhung durch die Verwendung geteilter Wälzlager * Langzeit- und Extremschmierung mit Fetten und Festschmierstoffen
Teilnahmegebühr: 960 EUR
Lehrgangsnummer: 29229
Anmelden
Prospekt anzeigen

 

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SCIENCE AND TECHNOLOGY
PROBLEMS AND PROSPECT
of the propulsion engineering DEVELOPMENT

June 26-27, 2003
SAMARA, Russia
Deadline for abstract: January 15, 2003
Applications for participation should be submitted to our address before April 15, 2003.
Materials for publication should be submitted before April 15, 2003 (abstracts) and before June 30, 2003 (articles).

Conference Object
Directional detection of the most actual lines and total experience generalization in the areas of scientific investigation, design, construction strength, reliability, production, backfitting and engineering personnel training for aerospace and other branches of industry
Conference Themes:
 • The reliability problems of engines, power supply installations and their systems;
 • Development prospects and use of engines for aviation, space - rocket systems, motor transport mechanical engineering and stationary power supply installations;
 • Aircraft engines conversions problems;
 • Operation processes and engines theory;
 • Construction strength and reliability of engines and their systems;
 • Wear and tear, friction and reliability of engines friction assembly;
 • Damping and vibration problems in engines;
 • Burning processes and heat exchange in power supply installations;
 • Propulsion engineering, power engineering and space vehicle ecology problems;
 • Production and advanced technologies in propulsion engineering;
 • Computer-aided design and manufacture of engines;
 • Monitoring and control systems of engines;
 • Personnel training.
Organized by:
Russian Federation Education Ministry
Samara region administration
JSC Samara Scientific and Technical Complex (SSTC) named after N.D. Kuznetsov
Samara State Aerospace University
Samara scientific centre of Russian Academy of Sciences (RAS)
Central Institute of Aviation Motorbuilding (CIAM) named after P.I. Baranov
Association of Aero Engines Manufactures
Academy of Aviation and Aeronautical science
Financial and industrial group LDvigateli NK
ROSAVIAKOSMOS
Space forces of Russia

Program Committee:
 • Gritsenko Ye. A. - DSc , professor, General Designer ? General Director of the Samara Science and Technical Complex (SSTC) named after N.D. Kuznetsov ? Chairman of the organizing committee (Samara)
 • Kozlov D.I. - Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, DSc, professor, General Designer ? General Director of State Scientific Company Russian Cosmic Centre "CSKB -PROGRESS"
 • Rynkevitch S.Yu. - PhD, Vice General Director of ROSAVIAKOSMOS
 • Skibin V.A. - Professor, Head of Central Institute of Aviation Motorbuilding (CIAM) (Moscow)
 • Soifer V.A. - DSc, professor, Rector of Samara State Aerospace University (Samara)
 • Titov K.A. - Governor of Samara region
 • Fridlyanov V.N. - Vice Minister of Industry and Science Ministry
 • Tchuiko V.M. - DSc, professor, President of Aircraft Engine Conctruction Association (Moscow)
 • Shitarev I.L. - DSc, professor, President of Financial ? industrial Group LNK Engines (Samara)
 • Shlenov Yu.V. - Vice Minister of Education Ministry
 • Shorin V.P. - member of Russian Academy of Science, Chairman of Samara Scientific Centre Russian Academy of Science (Samara)
Organizing Committee:
 • Gritsenko Ye. A. - DSc , professor, General Designer ? General Director of the Samara Science and Technical Complex (SSTC) named after N.D. Kuznetsov. Chairman of the organizing committee (Samara)
 • Veretennikov V.G. - DSc, professor, Deputy Rector of Moscow Institute of Aviation (Technical University) (Moscow)
 • Ganin A.A. - PhD, Director of Volga branch of JSC Research-and-Production Association „Energomash”
 • Galdin A.A. - Director of Public Conversion Promotion Foundation (Samara)
 • Gortyshov Ju.F. - DSc, professor, Deputy Rector of Kazan Technical University (Kazan)
 • Daniltchenko V.P. - DSc, professor, chief designer of the SSTC named after N.D. Kuznetsov (Samara)
 • Doronin V.I. - Head of Samara Industry and Trade Department
 • Zhernakov V.S. - DSc, professor, Deputy Rector of Ufa State Aviation (Technical University) (Ufa)
 • Ignachkov S.M. - First Deputy General Designer of the SSTC named after N.D. Kuznetsov (Samara)
 • Kirilin A.N. - PhD, The LPROGRESS Works Director (Samara)
 • Kurbatov V.P. - PhD, The LMOTOROSTROITEL JSC Technical Director (Samara)
 • Noznitskyi Ju.A. - DSc, Deputy Head of Central Institute of Aviation Motorbuilding (CIAM) (Moscow)
 • Ovchinnikov V.N. - PhD. General Director of JSC, Samara Design Bureau Machine-Building (DBMB)
 • Pavlenko V.F. - DSc, professor, First Vice-President of Academy of Aviation and Aeronautical science
 • Petrenko S.A. - DSc, professor, Director and Chief Constructor of Design Office of Russian Cosmic Company L Energiya
 • Shakhmatov Je.V. - DSc, professor, Deputy Rector of Samara State Aerospace University, Vice-chairman of the organizing committee (Samara)

Information:
 • The oficial languages of the Conference are Russian and English
 • Participation presupposes:
  presentation of reports, advertising presentations, poster presentations, demonstration of commercial products, participation as listener.
 • Collections of abstracts and articles will be published on the basis of the conference materials.
 • Applications for participation should be submitted to our address before April 15, 2003.
 • Materials for publication should be submitted before April 15, 2003 (abstracts) and before June 30, 2003 (articles).
 • Registration fee is 200 US dollars (three hundred roubles for Russian citizens).
 • Program and collection of abstracts will be handed out to participants on the day the conference opens.
Materials are to meet the following requirements:
 • Language publications Russian or English
 • Number of pages: abstract up to 2; article up to 7
 • Text: - typewritten (hard copy) and diskette 3.5"
 • Text WinWord
 • Page format: A5 (148 x 210 mm)
 • Margins: 20 mm top, bottom, right, left
 • Script: - 10 point; type - Times New Roman
 • Figures, tables, graphs are allowed in the text
 • Title is printed in capital letters. Below after a space follow the authors` last name and initials printed in small letters. Then after a space comes the complete name of the organisation and city after another space follows the text printed with one space between the lines.
Please send Your papers to the address:
443086 Samara, Moskovskoye Shosse, 34,
Samara State Aerospace University, Faculty No.2.

Contact telephones:
(846 - 2) - 34-79-22;
35-74-22; 35-74-39

e-mail: fdla@ssau.ru

web: www.ssau.ru/conferences/conf_06.2003_en.shtml


Grundlagen der Schmierstoffe und ihre Anwendungen, Teil I + II

Termin: 30.06.2003 - 04.07.2003 (5 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert
  In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

  Teil I: Grundlagen (12. – 14. Mai)
  (Veranstaltung Nr. 29108.1/68.621)
  Inhalt: Grundlegende Zusammenhänge zwischen Reibung, Verschleiß und Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive für Schmierstoff, Schmierölveränderung im Betrieb – Ölanalyse zur Beurteilung von Schmierstoff und Reibstelle, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften, Viskosität und Fließverhalten

  Teil II: Anwendungen (15. u. 16. Mai)
  Inhalt: Getriebeschmierstoffe * Motorenschmierstoffe * Verdichterschmierstoffe * Hydraulikanlagen und -flüssigkeiten * Schmierstoffe für Metallbearbeitung: spanende Bearbeitung, Umformung

  Teilnahmegebühr: Teil I + II: EUR 1.230,00

Teilnahmegebühr: 1230 EUR
Lehrgangsnummer: 29252
Anmelden
Prospekt anzeigen

Grundlagen der Schmierstoffe und ihre Anwendungen, Teil I: Grundlagen

Termin: 30.06.2003 - 02.07.2003 (3 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten:
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert
  In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

  Teil I: Grundlagen

  Grundlegende Zusammenhänge zwischen Reibung, Verschleiß und Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive für Schmierstoff, Schmierölveränderung im Betrieb – Ölanalyse zur Beurteilung von Schmierstoff und Reibstelle, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften, Viskosität und Fließverhalten

Teilnahmegebühr: 880 EUR
Lehrgangsnummer: 29252.1
Anmelden
Prospekt anzeigen


July 2003


The Fourteenth International Symposium
on Transport Phenomena (ISTP-14)

6th-10th July, 2003
Bali, Indonesia
Contact: Contact: Dr. Yanuar (email: istpl4@yahoo.com | istpl4@eng.ui.ac.id | yanuardr@yahoo.com)

International Conference
on Advanced Intelligent Mechatronics 2003 - AIM2003


We would be grateful if you are interested in the conference and consider to submit papers.
We now provide a web-based electronic paper submission procedure so that you could submit papers easilly.
July 20 - 24, 2003
Kobe, Japan
Paper Submission
- December 20, 2002, Electronic Submission of Full-Length Papers
- March 14, 2003, Notification of Acceptance
- April 18, 2003, Electronic Submission of Final camera-Ready

Tutorial/Workshop
Please contact the Tutorial/Workshop Chair for the proposals by November 29, 2002.

Tutorial/Workshop Chair:
Prof.Luigi Glielmo (Universita del Sannio in Benevento, Italy)
glielmo@unisannio.it
Please find further information on our web site, http://www.aim2003.org/
For further inquiries and any questions, please feel free to contact us.

We look forward to meeting you in Kobe next year !

Best Regards,

Shigeki Sugano, General Chair
aim2003@sugano.mech.waseda.ac.jp

Hideki Hashimoto, Program Chair
aim2003pc@sugano.mech.waseda.ac.jp


TRIBOLOGICAL FAILURE MECHANISMS IN REPEATED ROLLING CONTACTS

The Tribology Groups of the Institute of Physics and the Institution of Mechanical Engineers are staging a:
One Day Meeting - Tuesday 22nd July 2003
Workshop - Wednesday 23rd July 2003
Robinson College
Cambridge

Speakers will include:

Prof. K L Johnson (University of Cambridge); Prof. M Ciavarella (Politecnico di Bari); Dr A Kapoor (University of Sheffield); Prof. L Josefson (Chalmers University); Dr C Davis (University of Birmingham); Dr H P Evans (University of Cardiff); Dr E J Myers (University of Newcastle); Dr A Olver (Imperial College); Mr A Lee (Torotrack).

Workshop for invited participants: 9.30-12.30 Wednesday 23rd July.

Those above plus, Fujii (NTN Bearings); Morales-Espejel (SKF); Loughton (Railway Safety Ltd); Ventry (AEAT Rail); Sawley/Dembosky (TTCI).

For further information please contact:

John Williams/Margaret Stack


August 2003


2nd International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery
4th-8th August, 2003
Gdańsk, Poland
Contact: Jeanette A. Cox (email: jeanette.cox@bpb-co.com)


TRCON-03

International Symposium on Transient Convective
Heat and Mass Transfer in Single and Two-phase Flows, TRCON-03

17th-22nd August, 2003
Cesme, Turkey
Contact: Prof. Faruk Arinc (email: arinc@metu.edu.tr)

International Workshop
MESOMECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS

August 18-20, 2003
Tomsk, Russia
April 1, 2003 - Second announcement
May 1, 2003 - Deadline for registration form and abstract submission
June 1, 2003 Notification of acceptance of paper presentation
August 18-23, 2003 - Submission of manuscripts for publication
  Organized by
 • Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia
 • Lehigh University, Bethlehem, USA
 • International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials
 • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • Institute of Geophysics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • East China University of Science and Technology, Shanghai, China
 • University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA
 • Institute for Problems in Mechanics, RAS, Moscow, Russia
 • European Structural Integrity Society
 • Russian Foundation for Basic Research
 • Berlin Technical University, Berlin, Germany
INTRODUCTION
About twenty years ago a new paradigm - a concept of structural levels of deformation of solids - was formulated. Over the past years this concept has been treated theoretically and tested experimentally. This gave rise to the development of a new scientific trend - Physical Mesomechanics, which allows one to relate mechanics of the solids under loading to the physics of plasticity and strength.
Physical Mesomechanics considers solids under loading as a multilevel self-organized system where shear stability loss occurs in a self-consistent way at micro-, meso- and macroscale levels. A basic act of plastic flow is "shear+rotation". It gives rise to dissipative mesostructures and fragmentation of solids at the mesolevel. Fracture is the final stage of fragmentation of solids where its global shear stability loss occurs at the macrolevel. In last ten years a large body of experimental and theoretical research of behavior of solids under loading were done at micro-, meso- and macroscale levels. The results of these investigations allow one to refine understanding of the mechanisms of deformation and fracture of solids in various conditions of loading.
Physical Mesomechanics was the topic of several international conferences took place in Russia, Israel, Germany, China and Denmark.

SCOPE

The Workshop is intended for discussion of fundamental features and engineering applications of Physical Mesomechanics.
Application of the methods of Physical Mesomechanics to the problems of heterogeneous material response to different loading, fatigue and wear; nondestructive testing, experimental and computational methods, hardening and reconditioning technologies, materials for electronics will be in the focus of the Workshop. A special session will be devoted to geodynamics.
There will be Plenary sessions including key-note lectures. Round table and poster sessions will also be organized.
  TOPICS
  Foundations of Physical Mesomechanics
 • Main Features of Physical Mesomechanics
 • Main Tools of Physical Mesomechanics
  Application of Physical Mesomechanics
 • Design of gradient and composite materials
 • Materials with hardened and wear-resistant coatings
 • Nanomaterials
 • Materials for electronics
 • Nondestructive testing
 • Shock-wave loading
 • Geodynamics and tectonics
CHAIRMAN
V. Panin
Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS Tomsk, Russia

CO-CHAIRMEN

G. Sih
Lehigh University, Bethlehem, USA
Chinese Academy of Sciences, China
East China University of Science and Technology, Shanghai, China
S. Psakhie
Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS
Tomsk, Russia D. Klimov Institute for Problems in Mechanics, RAS Moscow, Russia

INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE
R. ArmstrongUniversity of Maryland,
College Park, USA
Y. BaiChinese Academy of Sciences,
Beijing, China
V. FominInstitute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS,
Novosibirsk, Russia
K. FrolovMechanical Engineering Research Institute, RAS,
Moscow, Russia
S. GoldinInstitute of Geophysics, SB RAS,
Novosibirsk, Russia
R. GoldsteinInstitute for Problems in Mechanics, RAS,
Moscow, Russia
I. GoryachevaInstitute for Problems in Mechanics, RAS,
Moscow, Russia
Y. HongChinese Academy of Sciences,
Beijing, China
Y. HorieLos Alamos National Laboratory,
Los Alamos, USA
E. KozlovRussian Federal Nuclear Center
Institute of Technical Physics,
Snezhinsk, Russia
V. KuropatenkoRussian Federal Nuclear Center
Institute of Technical Physics,
Snezhinsk, Russia
Ph. LetnikovInstitute of the Earth's Crust, SB RAS,
Irkutsk, Russia
Lu KeInstitute of Metal Research, CAS,
Shenyang, China
P. MakarovInstitute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS,
Tomsk, Russia
V. MyasnikovInstitute of Automation and Control Processes, FEB RAS,
Vladivostok, Russia
K. MillerStructural Integrity Research Institute,
Sheffield, Great Britain
O. NaimarkInstitute of Continuous Media Mechanics, UB RAS,
Perm, Russia
G. OstermeyerBraunschweig Technical University,
Braunschweig, Germany
G. PluvinageMetz University,
Metz, France
V. PopovBerlin Technical University, Berlin, Germany
International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials
A. RevuzhenkoSiberian Independent University,
Institute of Mining,
Novosibirsk, Russia
E. SantnerBundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM),
Berlin, Germany
S. SchmauderUniversity of Stuttgart,
Stuttgart, Germany
E. ShemyakinMoscow State University,
Moscow, Russia
V. TitovLavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS,
Novosibirsk, Russia
S. ToyookaSaitama University,
Saitama, Japan
M. WnukUniversity of Wisconsin-Milwaukee,
Milwaukee, USA
Yu. YanovskiiInstitute of Applied Mechanics, RAS,
Moscow, Russia
S. YoshidaSouthern Louisiana University
Hammond, USA
Shou-Wen YuTsinghua University,
Beijing, China

  LOCATION
  The Workshop will take place in Tomsk, Russia.
  Tomsk, one of the oldest and most beautiful cities in Siberia, was founded in 1604 and it will celebrate the 400th anniversary next year. The wooden architecture of the city, preserved from old times, is harmoniously combined with modern buildings. The present-day Tomsk is an important scientific and cultural center in the east of Russia. The city called Siberian Athens has 6 universities and more than 20 scientific research institutes.
  TIME SCHEDULE :
 • April 1, 2003 - Second announcement
 • May 1, 2003 - Deadline for registration form and abstract submission
 • June 1, 2003 Notification of acceptance of paper presentation
 • August 18-23, 2003 - Submission of manuscripts for publication
  CALL FOR PAPERS
  A prospective author is requested to submit a 250-500 word abstract in English to the Workshop Secretariat. Abstracts should be sent in hard copy by mail and in electronic form by e-mail (in MS Word or RTF format only) as soon as possible and no later than May 1, 2003.
  A book of abstracts will be published before the Workshop and will be available at the time of registration. The key-note and selected poster papers will be issued in the International Journal 'Physical Mesomechanics'.

  REGISTRATION FEE

 • before August 1, 2003 250$
 • in cash at the registration 270$
 • for accompanying person 160$
  Included in the registration fee:
 • Workshop Program and Book of Abstracts
 • Transportation from Tomsk Airport/ Railway Station to the Conference Hotel
 • Workshop stationary
 • Lunches on August 19,20
 • Coffee breaks
 • Rent of the Conference Hall
 • Welcome cocktail
 • Banquet
  ATTENTION! There is a special discount on the registration fee. For persons who intend to take part in both Mesomechanics'2003 Workshop and CADAMT'2003 Conference the total fee will be:
 • before August 1, 2003 320$
 • in cash at the registration 350$
 • for accompanying person 200$
WORKSHOP SECRETARIAT
Dr. Evgenii Alexandrovich Kovalevskii
Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS
pr. Academicheskii, 2/1
634021, Tomsk, RUSSIA
Phone: (3822) 258073
Fax: (3822) 259576
E-mail: evgenii@fed.tomsk.ru

Registration Form
International Workshop
Mesomechanics: Fundamentals and Applications
MESO'2003
Tomsk, Russia
August 18-20, 2003
First Name _____________________________________________________________________________
Middle Name ____________________________________________________________________________
Last Name ____________________________________________________________________________
Title 0Prof. 0Dr. 0Mr. 0Ms.
Position _______________________________________________________________________________
Organization ___________________________________________________________________________
Country ________________________________________________________________________________
City ___________________________________Postal code_____________________________________
Mail Address ___________________________________________________________________________
Telephone ________________________________Fax __________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
0 I intend to present a paper entitled _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Please, return this form to the Workshop Secretariat as soon as possible and no later than May 1, 2003


VIIth International Conference Computer-Aided Design of Advanced Materials and Technologies
August 20-23, 2003
Tomsk, Russia

FIRST ANNOUNCEMENT
AND CALL FOR PAPERS
  Organized by :
 • Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia
 • Mechanical Engineering Research Institute, RAS, Moscow, Russia
 • Lehigh University, Bethlehem, USA
 • International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials
 • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • Institute of Geophysics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • East China University of Science and Technology, Shanghai, China
 • University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA
 • Institute for Problems in Mechanics, RAS, Moscow, Russia
 • Russian Foundation for Basic Research
 • Berlin Technical University, Berlin, Germany


IFSSEHT
2003

International Forum - Symposium
on Safety and Economy
of Hydrogen Transport, IFSSEHT-2003

18th-21st August, 2003
Sarov, Russia
Contact: IFSSEHT-2003 Secretariat (email: gusev@sar.ru)

EFMC2003

The 5th Euromech fluid conference

August 24-28, 2003 The European Mechanics Society is an international non-governmental non-profit scientific organisation.

The objective of the society is to engage in all activities intended to promote in Europe the development of mechanics as a branch of science and engineering. Mechanics deals with motion, flow and deformation of matter, be it fluid or solid, under the action of applied forces, and with any associated phenomena.

Letter of the Chairman

The next European Fluid Mechanics Conference will be held in Toulouse (France) from August 24 to August 28, 2003. This conference, organised under the auspices of EUROMECH by the Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, will be the fifth in the series started in Cambridge in 1991 and continued in Warsaw (1994), Göttingen (1997) and Eindhoven (2000). The conference will cover the whole field of Fluid Dynamics, ranging from very fundamental aspects to recent applications. This conference will provide a unique opportunity for fluid dynamicists to see what is going on in this very active field in Europe and to exchange their views on recent developments. The conference will comprise invited lectures, oral presentations, poster sessions, and three mini-symposia dealing with selected topics. Selection of papers will be made on the basis of a one-page abstract. Following the general policy of EUROMECH Conferences, no proceedings will be published.

Contact

All correspondence can be directed to the EFMC2003 Conference Office.

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse
Allée Camille Soula
31400 Toulouse, France

Fax: + 33 (0)5 61 28 59 42
E-mail: efmc2003@imft.fr
Web: www.imft.fr/efmc2003

Electronic registration and electronic submission of abstracts are strongly encouraged.
The use of fax and classic mail is restricted to persons for whom electronic means are not available.

Hotel accommodation has to be arranged by the attendees themselves. To help them, a list of hotels with rates and addresses is available at the hotel page. Note that rooms have been pre-booked until June 30, 2003.

Conference schedule

November 1, 2002: Registration possible on the Web site.
December 10, 2002: Deadline for abstracts submission (1 page). Texts must follow the guidelines sent out and given on the Web site. The authors must also specify preference for an oral or a poster presentation.
January 10, 2003: Deadline for application for young researchers' fellowships.
March 1, 2003: Notification of acceptance (oral or poster). Preliminary programme is drawn up and made available on the Web site.
April 1, 2003: Notification of acceptance of fellowships for young researchers.
May 1, 2003: Deadline for registration at a reduced fee. Registration deadline for authors of oral presentations. Final programme available on the Web site.
June 30, 2003: Deadline for payment at a reduced fee and for the reservation of pre-booked hotel rooms.

The two Euromech Young Scientist Prizes 2003 will be attributed at the end of the Conference. These prizes, 500 euro each, will reward the best oral and poster presentations given during EFMC2003 by scientists less than 35 years old at the time of the conference. To apply to these prizes, young contributors must send an electronic mail to the EFMC2003 Conference Office (efmc2003@imft.fr) before December 10, 2002. This e-mail must specify the date of birth of the applicant, his or her address and the title and number of his or her abstract. Note that applicants must be the presenting author of their contribution (oral or poster).

Paticipants less than 35 years old at the time of the conference may apply for a partial financial support. To this end, after having submitted their abstract, they have to send a short vitae, a motivation letter and a copy of their abstract (all three in PdF format) to the e-mail address: fyrefmc@imft.fr.This package must be sent not later than January 10, 2003. The possibility for a financial support will be examined only for those of the applicants whose abstract will have been accepted by the Euromech Fluid Mechanics Conference Committee. The decision will be notified by electronic mail, not later than April 1, 2003.

The conference will be held at the Centre des Congres Pierre Baudis
11 esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse

The city of Toulouse has an international airport. There are also frequent trains running to Toulouse from the main French cities (facilities and access maps).
You can find in the link hereafter general information about Toulouse including urban transport :
www.mairie-toulouse.fr

PROGRAMME
Invited Presentation
Euromech Lecture
H. K. MOFFATT, Cambridge

Invited Lectures

S. CANDEL, Paris
Y. S. KACHANOV, Novosibirsk
W. KOCH, Göttingen
D. LOHSE, Twente
W. K. MELVILLE, San Diego
N. PEAKE, Cambridge
D. QUERE, Paris
D. L. WEAIRE, Dublin

Contributed comuncations

Three types of presentations will be accepted: Regular lectures, Posters and Mini-symposia.
Mini-symposia will consist of oral presentations on the following topics:

 • Aeroacoustics (conveners: J. Delfs, Braunschweig; A. Dowling, Cambridge)
 • Experimental techniques: Light and sound (conveners: C. Baudet, Grenoble; J. Westerweel, Delft);
 • Microgravity fluids dynamics (conveners: M. Dreyer, Bremen; B. Zappoli, Toulouse)
Go to authors instructions for further information.

August 25: Welcome ceremony at the Capitole (City-Hall of Toulouse).

Social programme

August 26 afternoon: Visit of the city of Albi, historical and artistic capital of the Albigeois, with its famous Cathedrale Sainte-Cécile and the Museum Toulouse-Lautrec. Albi Tourist Office.

August 26 evening: Banquet: an opportunity to enjoy the tasty world famous cuisine of southwest France, in the Chateau de Croisillat.

For accompanying persons:
August 25 afternoon: Visit of Toulouse (guided walk in the historical centre of the city) Toulouse Tourist Office.2nd International Conference on Engineering Rheology, ICER 2003

24th-27th August, 2003
Zielona Góra, Poland
Contact: Prof. E. Walicki (email: E.Walicki@ijame.uz.zgora.pl)

September 2003

TRANSIENT PROCESSES IN TRIBOLOGY

30th Leeds-Lyon Symposium on Tribology

2nd - 5th September 2003
Lyon, France

The central theme of this conference is to highlight the transient aspects of the processes in tribology and to point out the differences obtained with the stationary conditions, be it experimental, analytical or numerical.

Papers are therefore invited from the fields of mechanics, material science and physico-chemistry that focus on the transient aspect of a particular phenomenon in friction, lubrication and wear.

Topics include:

  Stick-slip behaviour, static and dynamic friction

  Vibration, noise and tribological contacts

  Operating conditions including acceleration/deceleration/impacts

  Transient effects on material properties (for example lubricant rheology)

  Reaction times of additives, third bodies

  Different time scales of processes in tribology

For further details please contact:

Laboratoire de Mecanique des Contacts
UMR CNRS INSA 5514
Batiment J. d'Alembert
INSA de Lyon
20 Avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne cedex, France

Tel: ++33 (0) 4 7243 8452
Fax: ++33 (0) 4 7889 0980
email: lmc@insa-lyon.fr


ECCOSS-22

22th EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE (ECOSS-22)

September 7-12, 2003
Prague, Czech Republic
Deadlines:
Abstract submission - 15th April 2003
Letter of acceptance - 30th May 2003
Early Registration and Hotel reservation - 20th June 2003
Manuscript Submission - 10th July 2003

Sattelite Workshop:
Fundamental and Practical Applications of Surface Diffusion
Location and Time: Třešť castle, Czech republic, September 14 - 17, 2003

Scope of the Workshop:
· microscopic approaches
· large-scale modeling of surface diffusion
· clusters and nanostructures
· growth of nanostructures
· sputtering and etching
· chemical reactions, catalysis
· diffusion in biological systems
· molecular assembly on surfaces

Scope of the Conference
The Conference will be concerned with results of theoretical and experimental investigations in the following general areas:

· Surface structure, morphology, roughness and topography
· Diffusion, dynamics and growth at surfaces
· Magnetic properties of low dimensional systems
· Magnetic interfaces
· Small particles, clusters and nanostructures
· Electronic structure of low dimensional systems
· Organic molecules on surfaces
· Adsorption, chemisorption and surface reactions
· Surface thermodynamics and phase transitions
· Nanotribology
· Heteroepitaxy and surface alloying
· Techniques: surface and interface microscopy and spectroscopy

Sattelite Workshop:
International Workshop on Surface Physics
Location and Time: Polanica Zdroj, Poland, September 13 - 15, 2003

The International Workshop on Surface Physics is intended to replace the International Seminar on Surface Physics that was organized by the Institute of Experimental Physics of the University of Wroclaw in the years 1976 - 2000. During the last few years it has become clear that the original formula of the Seminar, which was intended as a platform for exchange of ideas between the scientist from the "East" and "West", is exhausted.
We decided to switch the formula to a more typical workshop gathering surfacists, experimentalists and theoreticians, working on rapidly developing research field of surface science. The program of the Workshop is built around 10-12 invited talks presented by the world leader scientists. Certain number of contributed papers (10) will be selected for oral (20 min.) presentations and the other will be displayed as posters. Proceedings of the meeting will be published.
There will be ample time for discussion. Emphasis will be put on the creation of maximum opportunities for informal discussion and the facilitating of direct person-to-person exchanges of ideas about new developement. The idea is to encourage stronger contacts between the young scientists and the senior figures of various fields. There will be young scientists presentations.

The theme of the oncoming workshop will be:

Metals on Solid Surfaces

and will cover following topics:

· Surface topography
· Metallic nanostructures on surface
· Electronic structure and properties
· Interatomic interactions on surfaces
· Surface alloying and mixing

Up to date the following scientist have agreed to provide talks:
· Ernst Bauer (Tempe, USA)
· Harald Brune (Lausanne, Switzerland)
· Harald Ibach (Juelich, Germany)
· Mieczyslaw Jalochowski (Krakow, Poland)
· Bengt Lundqvist (Goeteborg, Sweden)
· Theodore Madey (Rutgers, USA)
· Vladimir Matolin (Prague, Czech Republic)
· Anton Naumovets (Kiev, Ukraine)
· Herbert Pfnuer (Hannover, Germany)
· Marek Szymonski (Cracow, Poland)
· Ugo Valbusa (Genova, Italy)
· Klaus Wandelt (Bonn, Germany)

The workshop is supposed to be a satellite meeting to the 22nd European Conference on Surface Science to be held in Prague, 7 - 12 September 2003. The format of the Workshop will be limited to about 100 - 120 participants. The venue of the Workshop will be Polanica Zdroj a small spa town located midway between Wroclaw and Prague (some 160 km from Prague), on the Polish side of the border.

Organizers:

Prof. Antoni Ciszewski
Institute of Experimental Physics
University of Wroclaw
plac M. Borna 9
50-204 Wroclaw
Poland
tel (+48 71) 3759310
fax (+48 71) 3287365
e-mail: ciszewsk@ifd.uni.wroc.pl
Prof. Adam Kiejna
Institute of Experimental Physics
University of Wroclaw
plac M. Borna 9
50-204 Wroclaw
Poland
tel (+48 71) 3759264
fax (+48 71) 3287365
e-mail: kiejna@ifd.uni.wroc.pl


EVC-8

TRIBOLOGY IN ENVIRONMENTAL DESIGN 2003


2nd International Conference

8th-10th September 2003
Bournemouth, UK

Sustainable Product Engineering of Bournemouth University Research Centre and the University of Oviedo in Spain at this conference will deal with the Characteristics of Interacting Surfaces; A Key Factor in Sustainable and Economic Products.

Objectives
The objectives are to highlight the issues of wear and friction between interacting surfaces in relative motion as well as the effect lubrication has on these interacting surfaces which are a prerequisite for product function, quality and cost. These characteristics have environmental as well as life cycle consequences which emphasise the importance their consideration has during the early stages of product design.

It is the purpose of this conference to draw together expertise in this multi-disciplinary field to assist in a better understanding of the issues relating to tribological characteristics so that they can be addressed early in the product design stage.

Conference Topics
Papers are invited on the topics listed below and other which fall within the general scope of the conference:

 • Life-orientated Products
 • Sustainable Product Development
 • Product Life Design Tools
 • Life Cycle Assessment for Optimised Products
 • Energy Studies in Product Use Phase
 • Environmental Impact Assessmen
 • Surface Quality
 • Surface Engineering
 • Lubricants
 • Advanced Materials
 • Analytical Studies
 • Test Methods

Exhibition Facilities
There will be exhibition facilities for the display of products, literature, etc. related to the theme of the conference.

The first conference on Tribology in Environmental Design took place in 2001 and was a very great success, with a large international participation.

For general information please visit website:
www.sustainableengineering.org/ted2003/ted2003.htm

For further information please contact
Ms. Deborah Newton-Perks
Conference Secretariat, TED2003
Bournemouth University, Studland House, 12 Christchurch Road, Bournemouth Dorset BH1 3NA, UK
Tel: 44 (0)1202 503750
Fax: 44 (0)1202 503751
Email: ted_info@bournemouth.ac.uk


ASM-2003

Materials & Processes for Medical Devices Conference

8-10 September 2003
Anaheim Hilton Hotel
Anaheim, California
Abstract Submission Deadline: 15 January 2003
You will be notified as to the acceptance of your abstract approximately the first week of March 2003
The Only Conference for Medical Devices that Focuses on Applied Materials, Processes and Technology
 • Fatigue Life and Durability of Implants
 • Surface Engineering
 • Joining and Forming Processes
 • Effect of Materials on Surgical Techniques
 • Biocompatibility
Product Range Covered will include:
 • Vascular Stents and Stent-grafts
 • Orthopaedic Implants
 • Dental Materials
 • Surgical Instruments and Devices
Materials Covered will include:
 • Stainless Steels, Ti Alloys, Co-Cr Alloys, Nitinol, and Noble Metals
 • And More!
Abstract Submission Deadline: 15 January 2003

Submit your abstract for consideration today!

Sponsored by: ASM International, The Materials Information Society

Co-Sponsored by:

ASTM International Committee F04 on Medical and Surgical Materials and Devices
American Academy of Orthopaedic Surgeons

This event will focus on materials, processes and technology as they relate to medical/dental devices:

 • surgical devices;
 • minimally invasive devices for vascular applications including cardiovascular, neurovascular, and peripheral vascular applications;
 • equipment used in orthopaedic (knee, hip, elbow, spine, bone attachment, etc), respiratory, ophthalmic, neurological, and urological fields
 • dental (implants, dental materials, orthodontics and endodontics, wires, devices and instruments, etc)
 • non-implantables, e.g., catheters and guidewires
 • interventional devices
This event will provide an ideal opportunity to take a look at state-of-the-art in science and technology pertaining to medical device materials, as well as examine ways to apply those to your products and applications.

Papers are solicited for, but not limited to, the following areas:

 • Fatigue Life and Durability of Medical Implants
 • Corrosion Resistance of Medical Implants
 • Surface Engineering of Medical Devices
 • Surface Removal Techniques including electropolishing, chemical etching
 • Surface treatment modification techniques including coatings
 • Sterilization as it impacts surfaces
 • Joining Methods for Medical Devices
 • Joining specific to medical implants
 • Bonding of metal to plastics
 • Bonding plastics to plastics
 • Forming processes used in medical devices
 • Laser Cutting
 • Photo/chemical etching
 • Wire drawing
 • Sheet forming
 • Shape setting of NiTi Alloys
 • Forging and investment casting
 • Heat treatment methods used in medical implants
 • Effect of materials on surgical techniques
 • Endovascular/cardiovascular procedures
 • Orthopaedic procedures
 • Dental procedures
 • Biocompatibility of implant materials
 • Imaging
 • Materials for In-vivo Imaging (issues such as MRI & related device heating or magnetic pulling)
 • The conference will cover materials including, but not limited to: Stainless Steels, Titanium Alloys, NiTi, Co-Cr Alloys, Nitinol and Noble Metals
 • Regulatory Affairs as Related to Materials
Recommended attendees include, but are not limited to:
 • Product development/design engineers of medical device industries who are interested in the knowledge of materials
 • R&D scientists in the medical device industry
 • R&D managers of the medical device industry
 • Material producers who supply or are interested in supplying materials to medical device industries
 • Companies that supply specific equipment/technologies to meet medical device needs
 • Vascular/Orthopaedic surgeons/dentists who are interested in the knowledge of implant materials
 • Manufacturing engineers from the medical device industry
 • Academic scientists who are interested in disseminating their knowledge among the above audience or exchanging information with their peers or with industrial R&D scientists
 • Other (non-medical device) industry scientists who are interested in disseminating their knowledge among their customer base
ABSTRACT SUBMISSION: Deadline is 15 January 2003

Please seriously consider your ability to prepare a full manuscript and present your work at the conference BEFORE submitting your abstract. All costs associated with your participation are your responsibility (travel, housing, registration, etc.)

Interested authors should submit a 100-150 words abstract (in English) to www.asminternational.org/absubmit_meddevices.cfm; simply complete the requested presenter and co-author information: name, title, company/affiliation, complete address, phone and fax number and e-mail address.

You will be notified as to the acceptance of your abstract approximately the first week of March 2003.

PUBLICATION:
Conference proceedings will be published and distributed to all attendees following the event. Deadline for manuscript submissions will be AT the event and the book published by the end of the year.

Organizing Committee:
Dr. Sanjay Shrivastava, Event Chairman
R&D Principal Engineer
Edwards Lifesciences LLC
Irvine, California
Dr. Phillip J. Andersen
Consultant
Andersen Metallurgical LLC
Madison, Wisconsin
Dr. Stanley A. Brown
Biomaterials Engineer
USFDA Center for Devices and
Radiological Health
Div. of Mechanics & Materials Science
Rockville, Maryland
Dr. Sepehr Fariabi
Senior Director
Edwards Lifesciences LLC
Irvine, California
Dr. Farrokh Farzin-Nia
Technical Director of Materials R&D
Ormco Corporation
Inglewood, California
Dr. Darel E. Hodgson
Chief Technology Officer
Shape Memory Applications/Johnson Mathey
Palo Alto, California
Dr. Dana Medlin
Principal Engineer
Zimmer Incorporated
Warsaw, Indiana
Dr. Y. V. Murty, FASM
Technology Assessment
Carpenter Technology Corporation
Reading, Pennsylvania
Prof. Henry J. Rack, FASM
Prof., Materials Science & Engineering
Clemson University
Clemson, South Carolina
Dr. Ming H. Wu
Vice President of Technology
Memry Corporation
Bethel, Connecticut

Visit the ASM website frequently at www.asminternational.org/meddevices for updates on this event.

Questions? Contact us:
ASM International
Conference Administrator, Medical Devices Event
Materials Park, Ohio U.S.A. 44073-0002
Telephone: 440.338.5151
Fax: 440.338.4634


Getriebeschmierung
Termin: 08.09.2003 - 11.09.2003 (4 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Dr.-Ing. H.-G. Baldauf,Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Wolfgang Gläntz,Dipl.-Ing. Siegfried F. Güsmer,Dipl.-Ing. Reiner Jardot,Dr.-Ing. Franz Joachim,Dipl.-Ing. Eduard M. Laukotka,Dr.-Ing. Klaus Michaelis,Dr.-Ing. Gert Schönnenbeck,Dr. Joachim Vetter,Dip
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de
Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
  Schmierstoffe und ihre Eigenschaften – Auslegung von Getrieben – Praktische Getriebeschmierung – Schadensanalyse

  In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

  Grundlagen der Zahnradschmierung * Praktische Getriebeschmierung * Getriebeschmierstoffe * Berechnung und Auslegung von Zahnradpaarungen auf der Basis der Elastohydrodynamik * Berechnung und Auslegung von Zahnradpaarungen unter Berücksichtigung des EP-Verhaltens * Schmierölveränderung im Betrieb und Gebrauchtölbeurteilung bei Getriebeölen * Schadensbild und Schadensursache als Grundlage der Schadensanalyse

Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt DEM
Lehrgangsnummer: 680637

Anmelden
Prospekt anzeigen


5th Mińsk International Seminar „Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators”
8th-11th September 2003
Mińsk, Belarus
Contact: Prof. Leonard L. Vasiliev (email: Lvasil@ hmti.ac.by)

YAROFRI
2003
YAROFRI-2003 5th International Symposium on Friction Products and Materials
September 9th - 11th 2003
Yaroslavl, Russia

Programme of the Symposium

 • Friction composites and products: development, technology, testing
 • Markets of friction products: features, development, manufacturers and suppliers marketing
 • Theoretical issues of friction and wear
For further details please contact:

Mr E G Piven
OAO TIIR
159948 Yaroslavl
Moskovsky Avenue, 149
Russia

Tel: +7 0852 44 1663
Fax: +7 0852 44 1591
Email: tiir@yaroslavl.ru
www.tiir.ru


Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and Structured Coatings


First Circular
Call for papers
10-12 September 2003
Zurich, Switzerland
Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg
www.empa.ch/sst
Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and
Structured Coatings

A European conference on recent developments in additive technology and surface coatings for the reduction of wear and friction on moving surfaces

General Information
Contact   EMPA
Dr Rowena Crockett
Ueberlandstrasse 129
CH-8600 Duebendorf
Switzerland
Phone: +41 1 823 46 12
Fax:     +41 1 823 40 38
Email: rowena.crockett@empa.ch

Internet: www.empa.ch/sst


Dates 10-12 September 2003

Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and Structured Coatings

Introduction

This meeting is organised jointly between the Brussels section of the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE, Brussels Section), the Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA) and Tribology Letters (Kluwer Publishing). It is aimed at people from industry and academic institutions, who have a shared interest in recent developments in elucidating the mechanisms of additives in forming protective coatings, as well as the increasing use, by coating manufacturers, of highly structured approaches to improving wear resistance.

Subjects cowered by this meeting will include

 • new additives and new insights: chemistry and mechanisms of wear and friction reduction
 • techniques for the fabrication of structured surfaces
 • physical and chemical properties of surfaces that lead to wear protection
 • the use of surface analytical approaches for the characterization of coating and additive properties

  Guidelines for abstracts

 • Abstracts should be written in English and no longer than one A4 page
 • The presenter should be marked with an asterisk (*)
 • The full postal address as well as the email address of the corresponding author should be given
 • Please state with the submission of the abstract whether oral or poster presentation is preferred (or no preference)
 • Abstracts should be sent to rowena.crockett@empa.ch as an email attachment

Deadlines

Oral Presentation:
Closing date for submission of abstract 28 February 2003

Poster Presentation:
Closing date for submission of abstract 31 March 2003

Publication of papers

Papers submitted for oral or poster presentations may be submitted for publication in a special edition of Tribology Letters, subject to normal reviewing procedures.

Inwited speakers and (prowisional) titles of talks

Prof. Hugh Spikes (Imperial College, England):
The antiwear film-forming properties of zinc dialkyldithiophosphates

Dr Marcus Morstein (Platit AG, Switzerland):
Novel high-performance PVD coatings by nano- and microscale structuring

Dr Sandrine Bec (Ecole Centrale de Lyon, France):
Nanorheological properties of antiwear tribofilms

Dr Joerg Patscheider (EMPA, Switzerland):
Wear protection by nanostructured hard coatings

Organising committee

Dr Rowena CrockettEMPA, Switzerland
Prof. Nicholas SpencerETHZ, Switzerland and Tribology Letters
Ir Michel RoegiersSTLE, Belgium
Dr Lukas RohrEMPA, Switzerland
Mr Sigi RoosEMPA, Switzerland
Prof. Hugh SpikesImperial College, England
Dr Paul HugEMPA, Switzerland
Dr Joerg PatscheiderEMPA, Switzerland

Dates
10-12 September 2003

Location
Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg, Switzerland

Further information
Internet: www.empa.ch/sst

Dr Rowena Crockett, EMPA
Phone: +41 1 823 46 12
Fax:    +41 1 823 40 38
Email: rowena.crockett@empa.ch

Other STLE conferences (www.stle.org)
STLE 2003 Annual Meeting and Exhibition ApriI 27-May 1, 2003, New York, NY

STLE-ASME Joint Tribology Conference October 26-29, 2003, Jacksonyille, FL

Request for further information

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and
Structured Coatings

To receive further information, please complete this form.

Tick boxes as appropriate

? Please send the second circular and application form

? l would like to present an oral paper

Closing date for submission of abstract: 28 February 2003

? l would like to present a poster

Closing date for submission of abstract: 31 March 2003

Provisional title for oral presentation or poster


 

 
? My company is interested in sponsoring this event


Please write in capitals or type

Name


Organisation
Address
Postcode
Country
Phone
Fax
Email


  MECHTRIBOTRANS – 2003

”MECHANICS AND TRIBOLOGY OF TRANSPORT SYSTEMS - 2003”


September 10-13, 2003
Rostov-on-Don (Russia)

The Russian academy of sciences in association with the Ministry of Transport of the Russian Federation, The Ministry of Transport Communication of the Russian Federation, Interdisciplinary Scientific Tribology Council, Association of Tribology Engineers and Rostov State University of Transport Communication have the honor to invite you to participate in the international Congress "Mechanics and Tribology of Transport Systems". The Congress will be held in September 10-13, 2003 in Rostov-on-Don (Russia).

THE SECTIONS OF THE CONGRESS.
- Development ofpromising transport technique.
- Mechanics of transport systems.
- Problems of friction, wear, lubricants and lubrication.
- New wear-resistant materials and reinforcing technologies.
-Safety of traffic, information technologies, communication and telecommunication systems on transport.

CONGRESS LANGUAGES.
Russian and English with translation.
DEADLINES:
15.08.2002 - first information message;
15.10.2002 - registration form and abstract;
15.12.2002 - confirmation of preliminary participation;
15.04.2003 - submission of papers and registration fee;
15.06.2003 - notification of acceptance and proceedings publishing.
LOCATION:
The Rostov State University of Transport Communication
Authors are invited to send Registration forms and Abstracts to the Organizing Committee by 15.10.2002.
Address: Myasnikova Nina Alekseevna
”Mechtribotrans-2003”, RGUPS
sq. Narodnogo Opolcheniya 2,
Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail:mtt@rgups.ru , or
myasnikoya@rgups.ru
Tel.: (+7 8632) 726-349
Fax: (+7 8632) 45-06-13
Further information on the Congress can be found at page: www.mtt.rgups.ru.
Registration Form of a participant is filled in the same way as the one of author.

PROGRAM COMMITTEE.
Chairman:
Vice President ofthe RAS, acad. V. V. Kozlov
Academician-secretary ofthe RAS V.E. Fortov
Deputy Chairmen:
acad. RAS D.M Klimov
acad. RAS E.A. Fedosov
acad. RAS K. V. Frolov
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
Scientific secretary: dr. M.A. Bronovets
Members:
acad. RAS V.S. Avduevskii
acad. RAS N.A. Anfimov
acad. RAS V.A, Babeshko
acad. RAS V.V. Bolotin
acad. RAS R.F. Ganiev
acad. RAS K. S. Kolesnikov
acad. RAS A.B. Kurzhanskii
acad. RAS V.M.Matrosov
acad. RAS F.M. Mitenkov
acad. RAS N.F. Morozov
acad. RAS G.V. Novozhilov
acad. RAS V.E. Panin
acad. RAS V.M. Pashin
acad. RAS V.G. Peshekhonov
acad. RAS I.D. Spasskii
acad. RAS M.N. Tishehenko
acad. RAS O.N. Favorskii
acad. RAS F.L. Chernousko
acad. RAS G.G. Chorny
acad. RAS A.G. Shipynov
acad. RAS V.P. Shorin
dr. R. Bassani (Italy)
dr. W. Bartz (Germany)
dr. A. Gerve (Germany)
dr. F. Franek (Austria)
dr. B. Jacobson (Sweden)
dr. K.L. Johnson (Great Britain)
dr. K. Holmberg (Finland)
dr. K. Kato (Japan)
dr. J. Larsen-Basse (USA)
dr. T. Mathia (France)
dr. J..P. Pascal (France)
dr. S. Pytko (Poland)
dr. W. Schiehien (Germany)
dr.R.Vishnevetsky(USA)
dr. Xie Uou Bai (China)
ORGANISING COMMITTEE
Chairman:
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
corr. memb. RAS I.G. Goryacheva
gen. director «Rostvertol» B.N. Slyusar
Members:
cor. memb. RAS B.V. Gusev
corr. memb. RAS V.G.Inozemcev
corr. memb. RAS N.A. Mahoutov
prof. N.A. Boushe
prof. D.N. Garkunoy
prof. Ju.N. Drozdov
prof. V.J. ICershenbaum
prof A.L. Lisitsyn
prof. Ju.M. Louzhnov
prof. N.K.. Myshkin
prof. Ju.M. Pleskachevskii
prof. V.K. Homeriki
prof. A.V. Chichinadze
prof. A.N. Guda
prof. Jevdokimov
prof. I.M. Elmanov
prof. A.A. Zarifyan
dr. P.G. Ivanochkin
prof. I.A. Maiba
dr. N.A. Myasnikova.
dr. A.V. Okhotnikov
dr. V.M. Prihodko
dr. A.V. Chelokhyan
prof. P.N. Shcherbak9 International Conference
on Metrology and Properties of Engineering Surfaces

Halmstad, Sweden
10-11 September 2003
E-mail surfconf@set.hh.se

Introduction

This is the ninth in the very successful series of conferences which have firmiy established surface topography as a new and exciting interdisciplinary field of scientific and technological studies. Recent advances in measurement techniques have extended the scope of roughness measurements to much smaller scales and many new results wait to be reported. On the other hand, the methodology and techniques of roughness measurement and characterisation have been extended to quite different fields of technological application with fascinating results.

Scope

The measurement, characterisation and analysis of surface roughness on any scale. This is to include experimental, theoretical and computational work. Conference subjects will include: Bioengineering; Nano surfaces; Surface measurements; Instrumentation; Topological characterisation of surfaces; Tribology; Industrial applications; Optical surfaces. There will be a special emphasis this year on applications of 3D measurement.

Aims

The aims of the Conference are as before, to bring together practising engineers and research workers in a forum where the latest work can be reported, and where the progress made since the last Conference can be discussed and assimilated so that its benefits may be transferred to industry and to scientists and engineers in other disciplines.

Exhibition

It is planned to hold an exhibition of surface measuring equipment in conjunction with the Conference and on the same site. Organisations interested in exhibiting should contact the Conference Secretary for further details.

Workshop

There will be a one-day tutorial workshop on the preconference day on the theory and practice of surface roughness, with the opportunity for hands-on use of the latest measuring instruments.

Venue

The conference will be organised this year by Halmstad University, currently one of Sweden's leading centres for research in surface topography. This is oniy the second time that the Conference has been heid at a continental European venue and it will be an excellent opportunity for oyerseas visitors to experience traditional Swedish hospitality in beautiful Halmstad, one of the most popular seaside holiday resorts in northern Europe. The actual conference venue will be the Hotel Tylosand, in a spectacular beach setting with extensive leisure facilities which will be available to delegates.

Offers of Papers

Potential authors should forward titles and extended abstracts to the Conference Secretary by 1 ApriI 2003. These should be not longer than two A4 sides and should include the authors' names and affiliations. Papers selected for presentation, either in formal sessions or as posters, need not be submitted in their final form till the date of the conference. Authors whose abstracts are accepted will be given detailed instructions for the preparation of manuscripts or posters. Abstracts and papers should be submitted by email to surfconf0@set.hh.se. Up-to-date information about the Conference will be available on the Conference home page at www.capaximp.demon.co.uk

The Organising Committee apologises for the short notice of this announcement. The 9th Conference was originally planned to take place at Miskolc in Hungary in ApriI 2003, but unfortunately circumstances have necessitated its postponement. Anyone who submitted an abstract for the Hungary meeting is warmiy invited to resubmit it to Halmstad. Priority will be given to any such resubmissions.

Organising Committee

Professor L. Blunt (Huddersfieid University, UK)
ProfessorT. R. Thomas (Avalon Technology, UK)
Professor B.-G.Rosen (Halmstad University, Sweden)

Conference Secretary:

Christel Sjunnesson
University of Halmstad
School of Business & Engineering
Box 823
SE-301 18 Halmstad
Sweden
Telephone +46 35167544
Fax +46 35167564
E-mail surfconf@set.hh.se


First Annual European Rheology Confrence, AERC 2003
llth-13th September, 2003
Guimaraes, Portugal
Contact: AERC 2003 Secretariat (email: aerc2003@dep.uminho.pt)


WTC III,
The 2005 World Tribology
Congress & Exhibition

12th-16th September, 2003
Washington, DC, USA
Contact: Edward P. Salek (email: esalek@stle.org)


3rd International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2003
14th-18th September, 2003
Herceg Novi (Montenegro Adriatic), Yugoslavia
Contact: Prof. Predrag Dasic (email: dasicp@ptt.yu)


10th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials
15th-17th September, 2003
Sofia, Bulgaria
Contact: Central Laboratory of Physico-Chemical Mechanics of BAS (email: clphchm@clphchm.bas.bg)

Grundlagen der Tribologie und Schmierungstechnik
Termin: 15.09.2003 - 19.09.2003 (5 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de
Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.
  Reibung, Verschleiß und Schmierung * Hydrodynamische und elastohydrodynamische Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch leicht abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive für Schmierstoffe, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften von Schmierölen und -fetten * Viskosität und Fließverhalten * Gleitlagertechnik und -schmierung * Wälzlagertechnik und -schmierung * Zahnradtechnik und Getriebeschmierung * Motorenschmierung * Schmierung von Verdichtern * Hydraulikflüssigkeiten * Schmierstoffe in der Metallbearbeitung und Umformung: spanende Metallbearbeitung, Umformung * Schäden an geschmierten Maschinenelementen
Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
Lehrgangsnummer: 680627
Anmelde
Prospekt anzeigen - weitere Info anfordern

XXVI
Jesienna
Szkoła
Tribologiczna


&VI
Konferencja

XXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna
PROBLEMY TRIBOLOGICZNE
w PRZYRODZIE I TECHNICE


September 16 do 19, 2003
Niedzica, PL
15.02.2003 - Termin nadsyłania zgłoszenia wstępnego i streszczenia referatu
28.02.2003 - Drugi komunikat powiadamiający o przyjęciu referatu
23.05.2003 - Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu
20.06.2003 - Ostateczny termin nadsyłania poprawionego tekstu referatu

VI Konferencja

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Niedzicy, w dniach 16-19 września 2003r.

TEMATYKA KONFERENCJI

XXVI Szkoła Tribologiczna nt.: Problemy Tribologiczne w Przyrodzie i Technice została połączona z VI Konferencją nt.: Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych. Każda z tych konferencji będzie miała odrębne sesje.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Hotelowo - Turystycznym nad jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy, w dniach 16 - 19 września 2003.

W ramach przygotowywanej konferencji organizatorzy pragną połączyć tematykę wynikającą z biotribologii z projektami, aplikacjami, problemami eksploatacyjnymi, badaniami modelowymi i użytkowymi węzłów tribologicznych obiektów technicznych. Dla pełnej realizacji zamierzonego celu pragniemy zwrócić się do wybranych specjalistów o opracowanie referatów wprowadzających poszczególne sesje.

Przewidujemy referaty o tematyce:
-
biotribologia i aplikacje medyczne,
-
nowoczesne materiały,
-
problemy technologiczne,
-
konstrukcje przyjazne dla środowiska,
-
nanotribologia,
-
badania modelowe i użytkowe,
-
kierunki badań w przyszłości.
KALENDARZ

KORESPONDENCJE:

15.02.2003     Termin nadsyłania zgłoszenia wstępnego i streszczenia referatów (maksymalnie jedna strona formatu A4). Adres e-mail.

28.02.2003     Drugi komunikat powiadamiający o przyjęciu referatu, wytyczne do opracowania referatu.

23.05.2003     Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu. Referaty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. W przypadku opracowania tekstu w języku angielskim niezbędne jest dołączenie obszernego streszczenia w języku polskim. Referaty opracowane w języku polskim powinny zawierać streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. Przewiduje się drukowanie nadesłanych referatów w Materiałach Konferencyjnych, Tribologii, Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej i kwartalniku ZEM.

20.06.2003     Ostateczny termin nadsyłania poprawionego tekstu referatu.

16.09.2003     XXVI Szkoła Tribologiczna

OPŁATY:
Koszt uczestnictwa wynosi:
wpłata do 17 maja
-    1100 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-     900 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych
wpłata po 17 maja
-    1300 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-    1000 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych

20.06.2003 Nieprzekraczalny termin nadsyłania opłat za uczestnictwo w konferencji.

ADRES BIURA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego
Instytutu Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
tel. (042) 631 22 49
fax (042) 631 22 52
e-mail: zgwirt@mail.p.lodz.pl

Komitet Honorowy Konferencji:

prof. Jan Krysiński - Politechnika Łódzka
prof. Piotr Kula - Politechnika Łódzka
prof. Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
prof. Stanisław Pytko - AGH Kraków
prof. Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Radosław Bednarek - Politechnika Łódzka
Mirosława Ciepielewska - Politechnika Łódzka
Krzysztof Siczek - Politechnika Łódzka
Anna Sławińska - Politechnika Łódzka
Bogdan Warda - Politechnika Łódzka
Piotr Witosławski - Politechnika Łódzka

Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Tadeusz Burakowski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czesław Cempel - Politechnika Poznańska
Janusz Cwanek - AR Rzeszów
Jan Czajgucki - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Ryszard Czarny - Politechnika Wrocławska
Jan Dąbrowski - Politechnika Białostocka
Antoni Dziama - Politechnika Wrocławska
Monika Gierzyńska-Dolna - Politechnika Częstochowska
Karol Grudziński - Politechnika Szczecińska
Zdzisław Haś- Politechnika Łódzka
Janusz Janecki - WITPiS Sulejówek
Czesław Kajdas - Politechnika Warszawska
Wiesław Kaniewski - Politechnika Łódzka
Jan Kiciński - IMP PAN
Mieczysław Korzyński - Politechnika Rzeszowska
Czesław Koziarski - Politechnika Wrocławska
Piotr Kula - Politechnika Łódzka
Andrzej Kulczycki - Centralne Laboratorium Naftowe
Stanisław Laber - Politechnika Zielonogórska
Zbigniew Lawrowski - Politechnika Wrocławska
Wiesław Leszek - Politechnika Poznańska
Jerzy Łunarski - Politechnika Rzeszowska
Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
Karol Nadolny - Politechnika Poznańska
Antoni Neyman - Politechnika Gdańska
Waldemar Oleksiuk - Politechnika Warszawska
Olgierd Olszewski - Politechnika Gdańska
Stanisław Płaza - Uniwersytet Łódzki
Stanisław Pytko - AGH Kraków
Andrzej Raczyński - Politechnika Łódzka
Zygmunt Rymuza - Politechnika Warszawska
Jan Sadowski - Politechnika Radomska
Jan K. Senatorski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Jacek Stupnicki - Politechnika Warszawska
Józef Szala - ATR Bydgoszcz
Marian Szczerek - Instytut Technologii Eksploatacji
Jerzy Szumniak - WITPiS Sulejówek
Stanisław F. Ścieszka - Politechnika Śląska
Włodzimierz Świderski - Politechnika Łódzka
Włodzimierz Waligóra - Politechnika Poznańska
Wojciech Wieleba - Politechnika Wrocławska
Krzysztof Wierzcholski - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Marek Wiśniewski - Instytut Technologii Eksploatacji
Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska
Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska


Grundlagen der Tribologie und Schmierungstechnik

Termin: 16.09.2003 - 17.09.2003 (2 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Dr.-Ing. Heinz-Rolf Stock
  Referenten: Dr. Joachim Boßlet, Prof. Dr.-Ing. Ludger Deters, Dr. Jürgen Güttler, Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Illgner, Dr.-Ing. Helmut Kunst, Dr.-Ing. Heinz-Rolf Stock, Martin Wolberg
Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert
Grundlagen des Verschleißverhaltens von Eisenwerkstoffen und praktische Maßnahmen zur Verschleißminderung In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e. V., der Gesellschaft für Tribologie e. V. und der Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik (AWT)

Grundlagen des Verschleißes von Werkstoffen und Richtlinien zur Bearbeitung von Verschleißfällen * Einsatzhärte-Schichten * CVD- und PVD-Schichten * Verschleißprüfung in Betrieb und Labor * Galvanische Schichten * Randschichthärten * Verschleißminderung durch Nitrieren, Nitrocarburieren und Borieren * Auswahl und Anwendung verschleißhemmender Schichten

Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
Lehrgangsnummer: 680603
Anmelden
Prospekt anzeigen


ASM-2003

The Materials
Information Society

The 2nd Annual
International
Surface Engineering
Congress and
Exposition

Reach engineers and sclentists
who purchase surface engineering
products and services.

16-17 September 2003
Indianapolis, Indiana USA

Polish Society of Tribology
ul Żwirki I Wigury
Centralne Lab. Naftowe
Naftowe 2091
Poland
ASM WORLD HEADOUARTERS
Materials Park, Ohio
44073-0002
440-338-5151
Fax:440-338-4634
E-mail: cust-srv@asminternational.org
www.asminternational.org

Where else can you talk to your top customers and prospects, face to face?

I encourage your company to participate as an exhibitor at our second ASM Intemational Surface Engineering Congress and Exposition, September 15-18 in Indianapolis. There is no other event like it - and no more cost effective way to talk to your customers and prospects during 2003.

Last year, ASM's combined events in Columbus, Ohio drew more than 2,800 registrants, with nearly 600 attracted by our first-ever surface engineering event.

This year, we expect a combined exposition attendance of 7,000 for our second ASM Surface Engineering Exposition, which will be co-located with the ASM Heat Treating Society Conference and Exposition and the North American Die Casting Association Exposition.

To attract more attendees who are interested in industrial applications, we're planning some exciting new features^ For example, as a strong value-added feature, we're going to hold a free one-day seminar, "Applied Surface Treatments for Industry: Choices and Practical Applications." With technical talks presented by industrial experts, this session will attract engineers, manufacturing engineers, materials engineers and quality control personnel.

The enclosed prospectus will tell you more about THE surface engineering business show. To reserve your exhibit, please contact Charles A. Dec at 440/338-1733, or by e-mail at cdec@asmintemational.org. We look forward to helping you reach the decision makers YOU want to reach.

Sincerely,

Arnold H. Deutchman
Worthington BeamAlloy Corporation
2003 Congress and Exposition Organizer

The 2nd Annual
International
Surface Engineering
Congress and
Exposition

Reach engineers and scientists
who purchase surface engineering
products and services.


16-17 September 2003 • Indianapolis, Indiana USA


Co-located with The 22nd ASM Heat Treating Society Conference & Exposition and
The North American Die Casting Association Congress & Exposition

Extend Product Life...
Physical Vapor Deposition
Add Value...
Chemical Vapor Deposition


Reduce Costs...
Laser Peening
Improve Performance...
Laser Processing
Prevent Wear...
Thermal Spray
Prevent Corrosion...
Arcjet Deposition

Exhibit at THE surface engineering business show, featuring:

Equipment Manufacturers • Consumables Suppliers • Testing & Evaluation
Coamercial Coating Services • Consultants • National Laboratories

www.asminternational.org/surface

Heat Treat Exhibitor List

(As of 1/9/03)
CompanyBooth No.
Company
Booth No.
Abbott Furnaces Company729 ADVACO523
AFC-HOLCROFT801 Agfa NDT Inc. Krautkramer Ultrasonic Systems700
Air Products & Chemicals117 Ajax-TOCCO Magnethermic201
ALD Thermal Treatment, Inc.122 Allegheny Alloy Incorporated741
Alloy Engineering Co322 Alpha l Induction Service Center101
Apollo America Corporation702 ARR433
ASM Education838 AVS Inc. (Advanced Vacuum Systems)318
Bloom Engineering Co., Inc.520 BOC Edwards511
Bone Frontier Company227 BTU International128
Buehier Ltd.205 C. I. HayesInc.407
Can-Eng Furnaces Limited221 Capital Induction Inc.613
Centorr Vacuum Industries Inc.711 Centre for Induction Technology, Inc.727
Chino Works America Inc.719 Cleveland Electric Labs616
CompAS Controls Inc.828 Contamination Control Specialists633
Contour Hardening500 Control Concepts Inc.721
Cooley Wire Products127 CoorsTek405
Cornerstone Systems Inc.419 Custom Electric Manufacturing901
Datapaq Incorporated332 Despatch Industries233
Dry Coolers401 Eciipse Combustion Inc.426
ECM USA Inc.232 Eitel Presses Inc.2422
EquoTip Associates900 Eurotherm Controls Inc133
Flame Treating Systems339 Flinn & Dreffein Engrg Co423
Fluxtrol Manufacturing Inc627 Furnace Bek Company Limited (The)539
Furnace Controls Corp.611 Graftech, Inc.126
Graphite Engineering & Sales807 Graphite Machining Incorporated733
Graphite Machining Torrance Inc.939 Graphite Metallizing Corporation438
Halmar Robicon313 Hauck Manufacturing Company 417
Haynes International Inc.517 HC Starek, Inc.2405
Heat Treating Progress Magazine132 Heatbath/Park Metallurgical601
Heess GmbH & Company902 Hi-Tech Weighing Systems238
Honeywell International Inc.100 Houghton Inti Inc.210
Huettinger Electronic, Inc.805 Hydrothrift Corp429
Ibg NDT Systems811 Induction Tooling Inc.827
Inductoheat Inc617 Industrial Heating Magazine111
Inland Vacuum Industries522 Inter-Power Corporation521
J L Becker Company706 Jackson Transformer Company821
Johnstone Co., Inc.738 KH Huppert Company116
Kolene Corporation311 Kromschroder Inc820
Laniy Company739 LECO Corporation2400
Leybold Vacuum USA Inc.228 Lindberg/SPX Corporation101
Magnetic Specialties, Inc.338 Marathon Sensors Incorporated211
Maxon Corporation2417 Metallurgical High Vacuum Corporation910
Mitutoyo America Corporation2416 MTS Systems Corporation632
Newage Industries317 Nitrex Metal Inc.607
Noble Industrial Furnace Co.740 Park Thermal International (1996)518
Performance Review Institute812 Phase II112
Pillar Industries327 Praxair Inc.527
Precision Plus Vacuum Parts2310 Preco Laser Systems, LLC810
Procedyne Corporation506 Process Development & Control, Inc.923
Protection Controls, Inc.717 Puritech Recycling533
Oual Fab2411 Quantik Induction427
Radyne Corporation411 Raytek, Inc.904
Rolled Alloys701 Rubig Patt Technologies Inc.906
SBS Corporation106 Schunk-INEX Corp.239
Schwarzkopf Technologies Corp.305 SECO/WARWICK501
SGL Carbon Group329 Shimadzu832
Siemens Applied Automation, Inc.129 Siemens Building Technology638
Sinterite Furnace Division933 Smartskim Systems, C/o Universal Separators Inc.535
Super Systems Inc.817 Surface Combustion301
T-M Vacuum Products Inc.826 Tech Induction705
Techint Technologies626 Televac516
Tenaxol Inc505 Thermal Ceramics639
Thermo Transfer, Inc.504 Thermotech Industries713
Toyo Tonso PA Graphite Inc.917 Trent Inc.903
Tucker Induction Systems, Inc.816 Tuthill Vacuum Systems605
Unifrax Corporation907 VAC-AERO International Inc.217
Vacuum Furnace Systems-VFS432 Vacuum Processes, Inc.110
Vaisala235 Vesuvius McDanel704
Warner Power629 Waukee Engineering Company710
Wellman Furnaces, Inc.620 Williams Industrial Service Inc.421
WS Thermal Process Technology Inc.333 Yokogawa Corporation of America2401
Zetec Inc732 Zircar Refractory Composites, Inc.226

A unique business and educational opportunity for the surface engineering marketplace, from the world leader in metals and materials information.

ASM The Materials
Information Society

Since 1913, ASM has been the world's foremost society for providing reliable technical information on metals and metallurgy, and surface engineering remains an area of high member interest.

Nearly 20,000 ASM members and customers are involved with surface engineering or modification. To meet their need for information about practical industrial applications of surface engineering, we've created a unique event that no other sponsoring organization can match.

International Surface Engineering Congress and Exposition

To promote the commercial advance of surface engineering technology and to increase surface engineering marketing opportunities for our exhibitors, ASM will co-locate its 2nd International Surface Engineering Congress and Exposition with America's largest heat treating show, the ASM Heat Treating Society Conference and Exposition.

While other events focus on the science of surface engineering, ASM brings together the PRACTICAL applications, the underlying science - and the BUSINESS of surface engineering.

Attention:
Testing Equipment Manufacurers and Service Providers

Analytical equipment and techniques

are keys to the successful application of
surface engineering.

For many decades, manufacturers of equipment used for testing, analysis and characterization have represented one of the largest groups of exhibitors at ASM expositions. Our expositions in Indianapolis will again attract a large numberof engineers and managers who are interested in improving quality, improving product and equipment performance, reducing wear and corrosion and extending product life.

Our surface engineering attendees
are looking for new equipment and technology.
Be here to meet them, face to face.

Take advantage of this unique opportunity to exhibit your latest equipment, products and services. And, talk business - face to face - with your buyers and prospects.

The ASM International Surface Engineering Congress and Exposition will attract primary decision makers and infuencers: engineers, division managers, general managers, supervisors and project managers who need your products and services to stay competitive.

Who should exhibit?

Equipment Manufacturers and Consumables Suppliers

 • Physical Vapor Depositfon (PVD)
  • Vacuum Evaporation, Sputtering, Cathodic Arc, Ion Plating
 • Chemical Vapor Deposition (CVD)
  • Vacuum and Thermal, Diffusion
 • Ion Assisted Coattings
 • Thermal Spray
 • Etectrolytic Deposition
 • Laser Cladding and Surface 'Ireatment
 • Electroplating
 • Surface Preparation and Cleaning
 • Surface Finishing

  Coatings Service Providers

 • PVD
 • CVD
 • Electroplating
 • Thermal Spray

  Testing and Evaluation Providers

 • Materials Characterization
  • Metalographic/SEM/X-Ray
 • Nondestructive Testing
  • Profilometry/Mechanical Properties
   • Profilometry/Mechanical Properties
   Consultants

  • National Laboratories & Consortia

  When you partner with ASM,
  you get much more than an exhibit booth.

  We support our show - and your exhibit! - with a comprehensive marketing campaign that includes:

  • In-depth coverage in Advanced Materials & Processes and Heat TreatingProgress magazines - before, during, and after the show
  • FREE show passes for your customers and other qualified attendees
  • An exciting new website at www.asminternational.org/surface
  • A heavy advertising schedule in our magazines and our websites
  • An easy-to-use marketing kit for exhibitors that will help you maxmiize visibility for your participation in our shows


ECCE 4
4th European Congress of Chemical Engineering "Chemical Engineering, a Tool for Progress", ECCE 4
21st-25th September, 2003
Granada, Spain
Contact: ECCE 4 Secretariat (email: ecce4@anque.es)
ICEAW-II

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EROSIVE AND ABRASIVE WEAR (ICEAW-II)

September 22-25, 2003
Churchill College, Cambridge, UK
Conference Themes
 • Abrasion and erosion by solid particles, liquid impact or cavitation
 • Theory and modelling, including CFD
 • Experimental methods and standardisation of tests
 • Mechanisms of erosive wear and material damage
 • Case studies of practical examples
 • Applications of abrasion or erosion in processing and manufacturing
 • Abrasion and erosion of metals, plastics, ceramics, cermets, composites and biomaterials
 • Wear-corrosion interactions and synergies
 • Abrasion, erosion or erosion-corrosion resistant coatings and surface modification, including erosion of thermal barrier coatings
 • Damage to optical materials and sensor windows
 • Wear in nano- and micro-scale systems (NEMS and MEMS)
 • Sensing and monitoring
 • Related topics in tribology

 • IFHTSE-9 International Seminar IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY

  The 9th International Seminar
  IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY
  THEORY AND PRACTICE

  23 - 25 September 2003
  Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
  Deadline: for papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
  e-mail: inte@imp.edu.pl
  Honorary Patronage
  Ministry of Economy
  International Scientific Committe
  International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering
  prof. A. Nakonieczny (Poland) - the Chairman
  prof. T. Bell (England}
  prof. L. Berkowski (Poland)
  prof. T. Burakowski (Poland)
  prof. L. Druga (Rumania)
  prof. D. Fan (China)
  prof. J. Flis (Poland)
  prof. M. Gantois (France)
  prof. S. Gerasimov (Russia)
  prof. J. Grosch (Germany)
  prof. Z. Haś (Poland)
  prof. M. Hetmańczyk (Poland)
  prof. L. Jeziorski (Poland)
  prof. J. Kaczmarek (Poland)
  prof. T. Karpiński (Poland)
  prof. G. Kodżaspirov ((Russia)
  prof. Z. Kolozsvary (Rumania)
  prof. M. Korwin (Canada)
  prof. P. Kula (Poland)
  prof. J. Kusiński (Poland)
  prof. C. Leroux (France)
  prof. A. Maciejny (Poland)
  prof. P. Mayr (Germany)
  prof. E. Mittemeijer (Germany)
  prof. K. Oczoś (Poland)
  prof. V. Pokhmurskii (Ukraine)
  prof. W. Precht (Poland)
  prof. W. Przetakiewicz (Poland)
  prof. Z. Rogalski (Poland)
  prof. E. Roliński (USA)
  prof. J. Senatorski (Poland)
  prof. O. Sirotkin (Russia)
  prof. D. Slovetsky (Russia)
  prof. B. Smouan (Croatia)
  prof. T. Sobusiak (Poland)
  prof. H. Spies (Germany)
  prof. J. Tacikowski (Poland)
  prof. W. Tilipalov (Russia)
  prof. G. Totten (USA)
  prof. S. Watanabe (Japan)
  prof. J. Tymowski (Canada)
  prof. T. Wierzchoń (Poland)
  prof. S. Wojciechowski (Poland)
  prof. R. Wooo (England)
  prof. M. Wysiecki (Poland)

  The Sponsor
  The State Committee for Scientific Research
  The Chairman of the Seminar
  prof. A. Nakonieczny
  PLACE OF THE SEMINAR
  Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
  DATE
  23 - 25 September 2003
  OBJECTIVE
  Presentation and exchange of latest scientific achievements with indication on possibilities oftheir application in the industrial practice
  SCOPE OF TOPICS
  Modeling and simulation of processes and layers, thermodynamics and kinetics of processes
  Nitriding technologies
  Gas, ion fluid bed, bath nitriding
  Cyaniding, oxy-nitriding, sulfo-nitriding, nitrocarburizing
  Runs, requirements and control of products
  Nitriding of various materials
  Steels, cast irons, Ti and Al alloys, etc.
  Industrial equipment
  Gas, iron, fluid bed, bath and auxiliary equipment
  Industrial processes
  Nitriding of machine parts and tools and preliminary processes
  Ecology of processes
  Control and monitoring of processes
  Control of nitrogen and other elements potentials
  Analyzers, detectors and probes
  Control and monitoring of processes with utiiization of computer techniques
  Complex, combined, joint and duplex technologies
  Nitriding and PVD, PACVD techniques, nitriding-hardening, nitriding-implantation, electrolytic coatings-nitriding, etc.
  Formation and properties of layers
  Structure, concentration of elements, phase composition, thickness, tribological, strength and anticorrosion properties
  Nitriding steels and their properties
  Trends - the present state and perspectives of:
  Processes and equipment
  Modeling and control
  Industrial implementation
  LANGUAGE OF THE DEBATES
  English
  LECTURES
  only in English language
  papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
  PAPERS            INSTRUCTION 1            INSTRUCTION 2

  THE SEMINAR MATERIALS

  participants may pick up their packets at the Seminar Registration Desk
  THE SEMINAR WILL INCLUDE
  Plenary sessions
  Fair/Exhibition of technology, materials, equipment, and control and measurement apparatus
  FRAMEWORK PROGRAMM
  22.09.2003
  Arival of participants of Seminar
  Meeting of the International Scientific Committee (05.00 p.m., „Europejski” Hotel)
  23.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Registration of participants and distribution of the Seminar materials
  11.00 a.m. Opening of the Seminar
  11.15 a.m. - 12.00 a.m. Lectures
  12.00 a.m. - 12.30 p.m. Coffee Break
  12.30 p.m. - 02.30 p.m. Lectures
  02.30 p.m. - 05.00 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
  07.00 p.m. D i n n e r
  24.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
  11.00a.rn. - 11.30 a.m. Coffee Break
  11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures
  01.30 p.m. - 03.30 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
  05.00 p.m. - 08.00 p.m. Warsaw signtseeing
  25.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
  11.00 a.m. - 11.30 a.m. Coffee Break
  11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures and closing ceremony
  DETAILED PROGRAMME
  will be sent to the participants of Seminar by 15.06.2003
  ACCOMMODATION
  on participanfs account (for information about hotel accommodation, please see attached list of the hotels in Warsaw and its location)
  APPLICATION FORM
  should be sent at the address of the Instytut Mechaniki Precyzyjnej by 31.03.2003
  registration fee 550 EURO (one persons)
  registration fee had been transferred on account of Instytut Mechaniki Precyzyjnej:
  Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. III O/Warszawa,
  no 10601057-320000413311,
  with indication „Seminar” up to 31.07.2003. The registration fee is accepted only as bank transfer
  FAIR/EXHIBITION
  exhibitors of the Fair/Exhibition should sent preliminary application form by 31.12.2002
  Sincerely yours
  Professor Dr. Aleksander Nakonieczny
  Director of the Institute of Precision Mechanics
  Chairman of the Seminar
  For further information, please contact:
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Duchnicka 5, 01-796 Warszawa, Poland
  tel. (48-22) 663 43 35. fax (48-22) 663 43 17
  www.imp.edu.pl
  e-mail: inte@imp.edu.pl
  IMP


  10th EUROPEAN SPACE MECHANISMS
  AND TRIBOLOGY SYMPOSIUM

  September 24-26, 2003
  San Sebastián, Spain
  PRELIMINARY PROGRAMME

  The areas listed below are expected to be the major themes for the Symposium. Papers covering these areas are specifically encouraged, though all abstracts submitted will be given due consideration.

  Mechanisms Design, Analysis and Hardware

  • Descriptions of novel and challenging designs
  • New methods for design, analysis and verification of mechanisms.
  • Design Guidelines, high reliability.
  • Design/manufacturing/verification for high-volume production.
  • Design for disturbance attenuation, low shock, low noise performance.

  Components/Equipment, Micro/Nano devices

  • Motors, actuators, transmission devices, bearings.
  • Hold-down/release, deployment, pointing, scanning, high-precision devices.
  • Wheels, mechanical coolers, pumps, valves, solar array drive mechanisms, etc.
  • Sensors, miniaturisation of space mechanisms, MEMS, micro/nano developments.

  Tribology and Materials

  • Lubricants and lubrication for bearings, gears, joints, electrical contacts.
  • Application of smart materials in mechanisms.
  • Extreme temperatures, environments, and operating conditions.
  • New tribo-materials and/or surface modification, micro/nano tribology.
  Launch Vehicles
  • Separation systems, engine/propulsion regulation, gimballing devices.
  • Turbopumps, cryogenic tribology.
  In-Orbit Performance and Post-Flown Investigations
  • Experience with flight hardware, including reports on in-flight mechanism performance and anomalies, lessons learned.
  • Post-flown investigation of mechanisms and tribological components.
  Science Observatories, Earth Remote Sensing, and Planetary Exploration Mechanisms
  • Mechanisms for manipulations, robots, rovers.
  • Sampling systems and in-situ analysis devices.
  • Mechanical devices for science and remote sensing instruments.
  Space Platforms, Tethers, Re-entry Vehicle Mechanisms
  • Mechanisms for re-entry vehicles and the International Space Station.
  • Long-term mechanism operation and maintenance in space.
  Oral or poster presentations may be accompanied by the demonstration of novel mechanisms and products.  ROTRIB'03

  The National Conference on Tribology,
  with international participation, ROTRIB'03

  24th-26th September, 2003
  Galati, Romania
  Contact: Professor Ion Crudu (email: rotrib03@ugal.ro)

  ROTRIB'03 - National Conference on Tribology, with international participation, 24-26 September, Galati, ROMANIA

  A new Virtual Presentation format is now available for those who cannot attend in person the Conference but wish to participate by submitting their work for inclusion in the ROTRIB'03 Conference Proceedings. The Registration fee (50EUR) includes the Conference Proceedings (Review and CD-ROM with ISBN number) and mailing costs. The paper submitted without the presenter attending the conference in person will be refereed and published as part of the Conference Proceedings. Presenters will submit written versions of their presentations for publication in print and electronic format.

  You can obtain further information from the web site www.om.ugal.ro/rotrib'03/. If you have any further queoes you can direct them to rotrib03@ugal.ro.

  We hope you will be able to participate to ROTRIB '03 either in person or through a Virtual Presentation. We are looking forward to meet you and your colleagues in September 2003, in Galati, Romania.

  With best wishes,

  Professor Ion Crudu, University "Dunarea de Jos" of Galati, Romania
  Chairman of the Organizing Committee

  www.ugal.ro
  www.om.ugal.ro/rotrib'03/


  October 2003

  ECASIA'03

  10th EUROPEAN CONFERENCE
  ON APPLICATIONS OF SURFACE
  AND INTERFACE ANALYSIS (ECASIA'03)

  October 5-10, 2003
  Berlin, Germany
  Deadline for abstract: December 1, 2002
   Topics
  • Adhesion
  • Depth profiling
  • Materials for batteries
  • Polymers
  • Tribology
  • Biomaterials
  • Environmental studies
  • Metals
  • Magnetic materials
  • Catalytic materials
  • Glass and ceramics
  • Micro- and optoelectronics
  • Solid-liquid interface
  • Composite materials
  • Heritage conservation
  • Nanoindentation
  • Corrosion
  • Imaging
  • Oxidation
  • Oxide surfaces
  • Thin films & coatings (inorganic)
  • Thin films & coatings (organic)

  SIM-2003

  XXXI
  SZKOŁA INŻYNIERII
  MATERIAŁOWEJ

  Terminarz konferencji:
  do 30.05.2003 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa
  do 15.06.2003 uczestnicy otrzymają Komunikat nr 2
    (informacje o dokładnym miejscu konferencji, wskazówki redakcyjne dla autorów referatów)
  do 01.09.2003 nadsyłanie referatów
  do 20.09.2003 uczestnicy otrzymają Komunikat nr 3(szczegółowy program konferencji)
  7-10.10.2003 konferencja
  Krynica
  web: http://tempus.metal.agh.edu.pl/sim2003

  Komunikat nr l

  Kraków - Krynica

  7 - 10 październik 2003r.

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

  prof.dr hab.inż. Jerzy Pacyna

  Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:

  mgr inż. Grzegorz Zając

  mgr inż. Piotr Bała

  mgr inż. Edyta Skrzypczak

  ,      mgr inż. Grzegorz Zając
    Akademia Górniczo-Hutnicza
    Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
    Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
    al. Mickiewicza 30
    30-059 Kraków

  tel.:   (0-12)617-26-19

  fax:  (0-12)617-31-90

  email:  sim2003@tempus.metal.agh.edu.pl

  web:    tempus.metal.agh.edu.pl/sim2003

  Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

  Akademii Gómiczo-Hutniczej

  zaprasza do udziału w konferencji pod nazwą:

  XXXI SZKOŁA INŻYNIERII

  MATERIAŁOWEJ

  ,

  która odbędzie się w dniach 7-10 X 2003

  w Krynicy

  Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy młodych doktorów, asystentów i przede wszystkim doktorantów z kierunków: „Inżynieria Materiałowa”, „Metalurgia”, „Inżynieria Chemiczna i Procesowa” i „Fizyka Techniczna”reprezentujących specjalności: „Metaloznawstwo i obróbka cieplna”, „Inżynieria stali i stopów specjalnych”, „Inżynieria powierzchni”, „Materiały spiekane”, „Polimery”, „Ceramika i szkło”, „Kompozyty”, „Materiały dla elektrotechniki i elektroniki”, „Biomateriały”, „Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych”, „Badania materiałów” oraz „Fizyka nowych materiałów”. Konferencja, organizowana w formie szkoły, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, dyskusji, nawiązywania współpracy oraz integracji młodych pracowników nauki w/w specjalności z całej Polski.
  Młodym pracownikom nauki konferencja ta daje szansę prezentacji pierwszych wyników własnych badań oraz stwarza możliwość ich wnikliwej oceny przez kolegów oraz zaproszonych profesorów - wybitnych przedstawicieli z zakresu Inżynierii Materiałowej.
  Wysoki poziom merytoryczny prezentowanych prac oraz atrakcyjny program, przy stosunkowo niskiej cenie (spotkanie trwa przez 4 dni) sprawiają, że konferencja cieszy się z roku na rok coraz większym uznaniem wśród młodych pracowników nauki.
  Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 7-10 października 2003r. w Krynicy a koszt uczestnictwa wyniesie 780 PLN.
  Zapewniamy publikację dobrze udokumentowanych, recenzowanych prac w materiałach konferencyjnych.
  Prosimy o przekazanie informacji o konferencji innym, zainteresowanym osobom.

      Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego (zamieszczonego niżej) zgłoszenia do 30.05.2003 na adres organizatorów.

  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania referatów zostaną podane w Komunikacie nr 2.


  SIM-2003 XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej

  Kraków - Krynica 7 - 10 X 2003

  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

  Nazwisko:....................................................................

  Imię:............................................................................

  Stopień naukowy:........................................................

  Instytucja:...................................................................

  adres:..........................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  telefon:...............................E-mail:..............................

  Tytuł referatu: ............................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  Współautorzy referatu:.................................................

  ...................................................................................

  Strona 2

  Inne informacje :


  Uwagi do organizatorów:
  AICFM7
  The 7th Asian International Conference on Fluid Machinery - AICFM7
  7th-10th October, 2003
  Fukuoka, Japan
  Contact: Masato FURUKAWA (email: furu@mech.kyushu-u.ac.jp)


  The 7th International Conference on Mechanics of Time Dependent Materials
  7th-10th October, 2003
  Lake Placid, New York, USA
  Contact: Petra Novak (email: sem@fs.uni-lj.si)


  8th International Tribology Conference ITC'03
  8th-10th October, 2003
  Belgrade, Serbia
  Contact: ITC'03 Secretariat (email: ivkovic@knez.uis.kg.ac.yu)

  Schäden an geschmierten Maschinenelementen

  Termin: 09.10.2003 - 10.10.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr.-Ing. Franz Joachim,Dipl.-Ing. Hubert Köttritsch,Dr.-Ing. Klaus Michaelis,Dr.-Ing. Johannes Neukirchner,Dr. Johannes Stoiber,Dipl.-Ing. Maik Wilhelm
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert
   Gleitlager – Wälzlager – Zahnräder

   Schadensstatistik * Rolle des Schmierstoffs bei Schäden an Maschinenelementen * Zahnradschäden, Wälzlagerschäden, Gleitlagerschäden – Analyse und Verhütung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680628
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  APHYS

  FIRST INTERNATIONAL MEETING
  on APPLIED PHYSICS (APHYS 2003)

  October 15-18, 2003
  Badajoz, Spain
  Deadline for abstract: March 24, 2003
  Topics
 • Surface and Interface Science
 • Physical and Biophysical chemistry
 • Nano-sciences and Technologies
 • Imaging Techniques
 • Engineering Physics
 • Biophysics, Biomedical Engineering, Medical Physics, Health Physics
 • Environmental Physics
 • Biomechanics
 • Computational Physics
 • Applied Solid State and Materials Science
 • Non-linear Physics
 • Instrumentation, Metrology, Certification...
 • Accoustics
 • Industrial Physics
 • Applied Optics
 • Opto-electronics
 • Industrial Physics
 • Physics and Information Sciences and technologies, Quantum Information Sciences
 • Nuclear Sciences, Radioactivity, Radiochemistry...
 • Semiconductors devices and Photonics
 • Applied Aero-Space Physics/Engineering
 • Biomagnetism


 • DAAAM

  "INTELLIGENT MANUFACTURING & AUTOMATION:
  FOCUS ON RECONSTRUCTION AND
  DEVELOPMENT"

  22-25th October 2003
  Sarajevo
  Bośnia and Herzegovina
  deadline for the papers submission is July 01, 2003.

  Organized in order to mark 45th anniversary of the
  Faculty of Eechanical Engineering Sarajevo, University of Sarajevo

  Under the auspices Danube Rectors' Conference &
  rectors' honor committee OF DAAAM international

  Organized by:

  DAAAM International Vienna
  Vienna University of Technology
  OIAV 1848 Austrian Society of Engineers and Architects

  BACKGROUND

  DAAAM International was founded on November 5th, 1990 at the Vienna Symposium, in order to mark the 175th anniversary of the Vienna University of Technology. The purpose of DAAAM International is to provide a world forum for engineers, scientists and industrial managers to present and discuss the current status and impact of advanced manufacturing and automation. During the last ten years the activities of DAAAM International are supported from the scientists and experts from more than fifty countries all over the world. During the last three years the DAAAM International focused activities on the regional and global long-term cooperation between (technical) universities. The results of this initiative is the founding of the University Network of DAAAM International Vienna and the start of two long-tenn cooperation projects. The founding document of the Network is the University Charter of Dubrovnik, signed on October 23rd 1997 in Dubrovnik, Croatia.
  The main aims of DAAAM are: • To organize the annual DAAAM International Symposium. • To found and organize the University Network of DAAAM International Vienna as a strategie alliance and permanent international open platform for long-term co-operation and partnership in fields of technology, research and education. • To organize long - term projects initially known as Interuniversitary Doctoral Studies • To organize a pilot project initially known as Virtual University. • Exchange of people, scientific and teehnieal information. • International cooperation among scientists and engineers. • R & D, education and industrial application. • To cooperate with other national and international organizations in matter of common interest. • International scientifie and academic cooperation in the frames of DAAAM International Network for Advanced Technologies.

  International DAAAM Symposiums:

  1. "Automation and Metrology" - Vienna 1990, Austria
  2. "Flexible Automation" - Strbske Pleso 1991, Slovakia
  3. "Flexible and Intelligent Automation"- Budapest 1992, Hungary
  4. "Automation and Metrology: Man, Technology, Environment"- Brno 1993, Czech Republic
  5. "Automation and Metrology: Challenge and Chance "- Maribor 1994, Slovenia
  6. "Intelligent Manufacturing Systems" - Kraków 1995, Poland
  7. "Product & Manufacturing: Flexibility, Integration, Intelligence"- Vienna 1996, Vienna (250 published papers)
  8. "Intelligent Manufacturing & Automation",- Dubrovnik 1997, Croatia
  9. "Intelligent Manufacturing, Automation & Networking" - Cluj - Napoca 1998, Romania
  10. "Intelligent Manufacturing & Automation: Past- Present - Future" - Vienna 1999, Austria
  11. "Intelligent Manufacturing & Automation: Man- Machine - Nature", Opatija 2000, Croatia
  12. "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Precision Engineering", Jena 2001, Germany
  13. "Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from Nature", Vienna 2002, Austria
  SCOPE

  The main objective of the Symposium is to provide a world forum which annually takes part in Middle Europe to exchange knowledge, experience, results and infonnation related to various aspeets of the advanced manufacturing and modem automation. The scope of the Symposium covers seientific, technological and practical concepts concerning research, development and realization of advanced manufacturing automation and networking concepts, offering a unique opportunity for experts to meet and exchange ideas. MAIN TOPICS

  The Symposium includes all topics from the fields of advanced manufacturing, automation and networking. Topics of interest include, but are not limited to:
  • Actoric & Sensoric • Adaptive Control • Advanced Modelling Techniques • Agile Manufacturing • Agility • AGV • AI Techniques • Applications - all areas • Architectures • Artificial Intelligence •ASRS • Assembly and Disassembly • Automatic ID • Automotive Industry • Automotive Supply Industry • Autonomous Systems • Business Process Reengineering • Business Strategies • CAD/CAM/CAE Systems • Case Studies • CAx-Technologies • CIM • Collaborative Engineering • Computational Intelligence • Concurrent Engineering • Control • Control Strategies & Algorithms • Decision Making • Design • Design Automation • Diagnosis and Performance Monitoring • Ecodesign • Emergent Synthesis • Evolution Strategy • Expert Systems • FIexible Automation • FIexible Manufacturing Systems • Fuzzy and Neuro-fuzzy Control • Fuzzy Control & Systems • Genetic Algorithms • Hardware & Software • Holonic Systems • Human Computer Interaction / Human Machine Interface • Human Factors • Hybrid Manufacturing Systems • IMS • Industrial Automation • Industrial Robots • Intelligent Systems • Internet Solutions • Knowledge-Based Systems • Large Scale Systems • Lay - Out Design • Learning/Reasoning Systems • Logistics • Machine Learning • Machine Tools • Machining • Maintenance • Man-Machine Systems • Management • Manufacturing • Manufacturing Process Control • Manufacturing Process Planning • Materials • Measuring • Mechatronics • Microrobotics • Mobile Robots • Modelling • Modern Methods • Modern Production: Theory & Praxis • Monitoring • Motion Planning • Multirobot Systems • Networking • Neural Networks • New Manufacturing Paradigms • Non-Conventional Machining • Optimal Design • Optimization • Perception and Recognition • Precision Engineering • Process Control • Process Planning • Product Modelling • Production Engineering • Production Planning and Scheduling • Production Systems: Design, Control, Exploitation • Programming • Quality Management • Rapid Prototyping • Reasoning • Reliability • Reliability/Safety/Stability • Robot Applications - all areas • Robot Control • Robot Dynamics • Robot Kinematics • Robot Mechanisms • Robot Safety • Robotic Systems • Robotics • Robust Control • Safety • Scheduling • Self - Organizing Systems • Sensing and Sensor Data Fusion • Sensor Data Fusion • Sensors • Service Robots • Simulation • Smart Systems & Cards • System Simulation •Systems Analysis • Systems Engineering • Systems Integration • Systems Methodology • Teleoperation • Tools • TQM • Trends in Manufacturing & Automation • Virtual Manufacturing • Virtual Reality • Vision Systems • Welding, joining & cutting •

  CALL FOR PAPERS

  The Organizing Committee invites authors as well as participants. The symposium language is English. Authors are kindly asked to complete the Application form and send it to the DAAAM International Vienna as soon as possible. One person can be the first author of one and the coauthor of another paper. The deadline for the papers submission is July 01, 2003. The papers have to be prepared exactly according to the Instructions for Authors. Papers will be subject to review by an international paper reviewing committee. The authors will be notified by July 20, 2003 about the results of reviewing. Authors must submit a diskette/CD with the final manuscript and 2 hard copies of camera-ready paper. The deadline for the submission of the final paper and the conferenee fee is September l, 2003.

  Corresponding adresses

  President of DAAAM International
  Professor Dr. DDr.h.e. Branko KATALINIC
  TU Wien, Karisplatz 13, A-1040 Wien, Austria, Europe
  Fax: 0043-1-58801-31199 9 0043-1-58801-31121
  E-mails: katalinic@mail.ift.tuwien.ac.at president@daaam.com
  More information: URL http://www.daaam.com (Uwaga: do przeglądania wymaga obniżenia ochrony prywatności)

  I M S ` 2003

  IMS 2003 Intelligence Maintenance System

  October 25-27, China
  Xi`an, China
  Topics
  The Conference solicits papers (but not limited) in the folIowing areas:
  * Application ofinformation science in maintenance science
  * Artificial intelligence approaches in maintenance techniques
  * Monitoring, diagnosis and maintenance based-on network
  * New-type transducers and sensing technology
  * Signal processing and diagnostic feature extraction
  * Integration and fusion of information
  * Assessment on equipment performance decline
  * Forecast of equipment running condition and predict maintenance
  * Monitorable and maintainable design
  * Maintenance management, organization and decision making
  * Tribology in maintenance
  * Education and training
  Hosting Organization
  Xi'an Jiaotong University
  University of Wisconsin-Milwaukee

  Assisting Organizations
  University of Michigan-Ann Arbor
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University


  The next STLE/ASME International joint Conference
  October 26th-29th, 2003
  Sawgrass Marriott Resort and Beach Club in Ponte Vedra Beach, Florida.

  The next STLE/ASME International joint Conference will be held October 26th-29th, 2003 at the Sawgrass Marriott Resort and Beach Club in Ponte Vedra Beach, Florida.

  You are invited to submit an abstract of your papers for this important meeting to www.asme.org/conf/trib03

  For further information contact STLE


  Gleitreibung und Gleitverschleiß bei Kunststoffen
  Termin: 27.10.2003 - 28.10.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
   Leitung: Prof. Dr.-Ing. P. Feinle
   Referenten: Dipl.-Ing. P. Bongardt, Dr. rer. nat. Gerd Dornhöfer, Dipl.-Ing. Fritz Dürr, Prof. Dr.-Ing. P. Feinle, Dr.-Ing. O. Krüger, Prof. Dr. rer. nat. E. Santner, Werner Stehr, Prof. Dr. Günter Stein
   Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

   Inhalt: Text in Vorbereitung

   Teilnahmegebühr: 690 EUR

   Lehrgangsnummer: 680599
   Anmelden Prospekt anzeigen - weitere Info anfordern


  BULTRIB'03
  Tribology, Industry, education

  30 and 31 October 2003
  108, Rakovski St. - Sofia, Bulgaria
  Deadlines:
  15.09.2003 Participation form and abstract
  30 & 31.10.2003 Registration and fees
  15.11.2003 Submission of paper fuli text
  23.12.2003 Proceedings publication

  CONTACT'2003

  THE INTERDISCPLINARY SOCIAL ACADEMY INGA
  president by Prof DSc N. Manolov
  in the collaboration with

  THE SOCIETY OF BULGARIAN TRIBOLOGISTS
  SCIENCE-TECHNICAL UNION MASHINE-BUILDING
  UNIOM OF SCIENTISTS IN BULGARIA
  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
  MATIONAL EXPERT COUNCIL ON TRIBOLOGY

  organise

  the 12th SESSION CONTACT 2003
  including National conference "SOFIA'03"
  on the problems of interdisciplinarity
  and
  National conference

  BULTRIB'03

  Main topie:

  Tribology, Industry, education

  30 and 31 October 2003
  108, Rakovski St. - Sofia, Bulgaria

  Conference fees
  Delegate/author:
  Members of Balkan Tribological Association or students:
  Company presentation:
  €.50
  €30
  €100
  One copy of the conference proceedings is included in the conference fee.

  Topics:
 • Contact interaction
 • Tribomechanics and tribotechnics
 • Tribomaterials & surface coatings
 • Tribochemistry, lubrication, lubricants
 • Tribometry & triboinformatics
 • Tribology, industry, ecology
 • Tribotechnologies and. university educakion

  Instructions for authors
  All papers prepared in Bulgarian, English or Russian should be submitted in a word processing file (on a 3.5" disk or e-mail). All figures, photographs and illustrations (black and white) should be placed in the text. The title and the authors' name with the name of organisation should be followed by a summary not longer then 10 lines in English, and the main body of the paper.

  Deadlines:
  15.09.2003 Participation form and abstract
  30 & 31.10.2003 Registration and fees
  15.11.2003 Submission of paper fuli text
  23.12.2003 Proceedings publication

  For contacts:

  Tribology Centre
  Technical Uniersity - Sofia 1156
  e-mail: kandeva@vmei.acad.bg;

  emiass@abv.bg
  IMara Kandeva, Tel.:(+359 2) 965 2643
  Emilia Assenova, Tel.: (+359 2) 517622

  PARTICIPATION FORM "BULTRIB 2003" Name, Family name:............................................................... Company ................................................. Position: ............. Address:................................................... ..................... Tel. : ...................... Fax: .................... e-mail: ................. Title and authors of paper: Topic: .......................................................................... Hotel reservation: Yes [ ] No [ ] Accommodation dates:............ Please submit this form not later than 15.09.2003 to: Tribology Centre, Technical University - Sofia 1156 or: e-mails: kandeva@vmei.acad.bg & emiass@abv.bg

  Dear colleague,
  The Interdisciplinary Civil Academy INCA assisted by the Society of Bulgarian Tribologists organize the 12th Session CONTACT 2003 including the Conference with international participation "BULTRIB 2003" on 30. and 31.10.2003 in Sofia - The House ofTechnique, Rakovsky Str. 108.

  Please find attached the invitation for the Conference "BULTRIB 2003" as PageMaker and PDF-files and the Registration form as MSWord-file. Your presence will be deep honor and great benefit for all Bulgarian tribologists. Be welcome to Sofia.

  With best regards
  Emilia Assenova, Acoss.Prof. PhD, President
  Society of the Bulgarian Tribologists

 • November 2003

  Alternative Kraftstoffe - Biokraftstoffe und Wasserkraftstoff

  Termin: 03.11.2003 - 05.11.2003 (3 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680638
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Tribologie und Schmierung bei der Massivumformung

  Termin: 06.11.2003 - 07.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Dipl.-Ing. Jens Baur,Prof. Dr.-Ing. Hans-Wilfried Wagener,Dipl.-Ing. Lutz Barnert,Vertribsleiter, Prokurist Karl-Rolf Eversberg,Dipl.-Ing. Thorsten Kretz,Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Nittel,Dr. Helmut Seidel,Dr. F. R. Venema,Dr.rer.nat. Ralph H. Ullmann,Dipl.-
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680629
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Keramiklager

  Termin: 13.11.2003 - 14.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr. Lutz Frassek,Dipl.-Ing. Christoph Freiherr von Kress,Dipl.-Ing. Johannes Kreuser,Prof. Dr.-Ing. J. Kriegesmann,Dipl.-Ing. Anja Dwars,Dr.-Ing. Frank Meschke,Dr.-Ing. Manuel Schöpke,Dr.-Ing. Detlef Steinmann,Dr. Gert Wah
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680630

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Wirtschaftliches Zerspanen durch optimale Kühlschmierstoffe

  Termin: 24.11.2003 - 25.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Gernot Bischoff-Steinke,Dipl.-Ing. Dirk Hessel,Dr. Dietrich Hörner,Dipl.-Ing. Stefan Joksch,Dipl.-Ing. Uwe Liebsch,Dipl.-Ing. Dieter Lung,Dipl.-Ing. E. Merschbrock,Dr. Hans Jürgen Schlindwein,Dipl.-Ing. André Walter
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680631
  Anmelden
  Prospekt anzeigen


  «RELIABILITY - 2003»

  25-27-th of November 2003
  Samara
  Rosja
  30 May 2003 - presentation of Applications (Registration Forms)
  l May 2003(?) - presentation of Applications for participation in the exhibitions.
  31 July 2003 - presentation of full text of paper and payment of the organizing fee.

  INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE

  ACTUAL PROBLEMS OF RELIABILITY
  OF TECHNOLOGICAL, ENERGETIC AND
  TRANSPORT MACHINES
  International Scientific-Technica
  l Conference «RELIABILITY - 2003»,


  devoted to 90-th of
  Samara State Technical University

  The Conference is conducted by:
  Russian Academy of Science (RAS) - Samara Scientific Centre, Ministry of Industry, Science and Technologies of Russian Federation, Ministry of Education of the Russian Federation, Samara State Technical University (SSTU), Samara State Aerospace University (SSAU), Volga Region Department of Russian Engineer Academy (REA), Samara Departments of Academies of Quality, Transport, Astronautics and Aeronautics, Commercial-Industrial Chamber of the Volga Region, Samara Industrial Enterprises and Joint-stock Companies; Kuibyshev Raił Way, "AV-TOVAZ", State Scientific Enterprise Rocket-Space Center "Central Specialized Constructor Bureau - Progress" (SSE RSC "CSCB-Progress"), Samara Scientific-Technical Complex of acad. N.D. Kuznetsov (SSTC of acad. N.D. Kuznetsov), "MOTOROSTROITEL", "SAMARAENERGO", "SAMARANEFTEGAZ", "SAMARATRANSGAZ", «SAMARA BEARING FACTURY».

  Samara, 25-27-th of November 2003

   

  Purposes of the Conference

  • Generalizations of scientific develop results by the problem ofreliability and quality of machines.
  • Improvement of scientific bonds and communication between science and industry of different countries and regions.
  • Rise in the level of technical education by the problem ofreliability and quality.

  Information Maintenance of the Conference

  The State Publishing House of Russian Federation "Machine building" will conduct the information maintenance and issuing the collection of the conference works.
  Working Languages of the Conference -
  Russian and English (with translation).

  Schedule Work of the Conference

  1-st day - 25-th of November 2003.
  The sitting hali of Samara Scientist House.

  The first plenary meeting.

  2-nd day - 26-th of November 2003.

  Works of sections and exhibition

  1. Reliability in aviation and cosmonautics.
  2. Reliability in machine building.
  3. Reliability in energetic.
  4. Reliability on oil and gas extraction, transferring, and working.
  5. Reliability in railway transport.
  6. Reliability in automobile transport.
  7. Reliability of vessel mechanisms and energetic plants.
  8. Symposium "Reliability of Tribosystems".
  3-rd day - 27-th of November 2003.
  The sitting hali ofthe Samara Scientist House.

  The second plenary meeting by the problem of technical education in Russia.

  Program Committee

  Co-chairmans:

  Kazakov V.A. - Vice-governer of the Samara Region;
  Kalashnikoy V. V. - Rector of the SSTU.

  Committee members:

  Ajr Murli - Vice-president of the SAE, USA;
  Ardalin B. V. - President of Commercial-Industry Chamber of the Samara Region;
  Bartz W. J.- Professor of the Technical Academy, Germany;
  Gritsenko E.A. - General constructor of the N.D. Kuznetsov SSTC;
  Gromakovsky D.G. - Director of Scientific-Technical Centre "Reliability" of SSTU, professor - Chairman of Organizing Commiittee;
  Dikop V. V.- Chief engineer of Samara Energetic Company;
  Zaporozhets V. V. - Professor of the Kiev Aviation Institute;
  Kogan E.Y. - Chief of the Department of Science and Education of Administration of Samara Region, Professor;
  Korcek S. - Leader of Laboratory of the "FORD" Company, USA;
  Kozlov D.I. - General constructor of the SSE RSC "CSCB-Progress", Corresponding Member of RAS;
  Pinchuk L.S. -Academic ofthe Belarus Academy of Science, Belarus;
  Plohov E.M. - Chief ofthe Kuibyshev Rail Way;
  Prusov P.M. - Chief constructor ofthe join-stock company "AV-TOVAZ";
  Pytko S. - Professor of the Mountain Academy, Poland;
  Skibin V.A. - Director of the CIAM;
  Soifer V.A. - Corresponding Member of RAS, Rector of SSAU;
  Stepaneriko O.L. - Technical Director of the "Samaragaz";
  Frolov K. V. - RAS Academic, Director of mstitute of Engineering Science ofRAS;
  Humphreys H. - Manager of the firm "DELCAM-PIc", Great Britain;
  Shammazov A.M. - Rector of Ufa Oil and Gas University, Professor,
  Shitarev I.L. - General director of the joint stock company "Motorostroitel", President of Samara Union of Employers;
  Shlenov Y. V. - Deputy Minister of Education of RF;
  Shorin V.P. - RAS Academic, Chairman of the Presidium of Samara Scientific Centre.

  Organizational Committee

  Chairman:
  Gromakovsky D.G. - Professor ofthe SSTU.

  Scientific secretaries:
  Denisenko A.F. - Professor ofthe SSTU;
  Danilin A.I. - Professor ofthe SSAU.

  Committee members:
  Barvinok V.A. - Corresponding member ofthe RAS, Chainnan of Samara Department of the Russian Federation Academy of Quality;
  Grigorov P.P. - Deputy Head of the Administration of Samara Region;
  Gńgoryan L.G. - Professor of SSTU, Director ofthe Institute of Oil-Gas Technologies of SSTU;
  Doronin V.I. - Manager of Department ofmdustry and Commerce of Administration of Samara Region;
  Klimochkin Y.N. - Professor of SSTU, Pro-rector by Scientific Work of the SSTU;
  Miheev Y. V. - General Director of the Volga Region Department of the Russian Engineer Academy;
  Mohonko V. P. - Main engineer of Kuibyshev Rail Way;
  Obihod A.P. - Main engineer of Joint-Stock Company "Samara-neftegaz";
  Putko V.F. - Professor of SSTU, Chairman of Samara Regional Society Moyement of Undertakers";
  Tarasov E.M. - Professor, Pro-rector of Samara Academy of Ways of Communication;
  Tihonov Y.A. - Vice-president of Commercial-Industrial Chamber of the Samara Region;
  Shaikin A.P. - Professor, Pro-rector of Tolyatti State University;
  Shahmatov E. V. - Professor, Pro-rector of SSAU;
  Shtrikov B.L. - Professor, Pro-rector of SSTU.

  Secretariat

  Main buildmg of SSTU, 244,
  Molodogvardeiskaya st.,
  Samara, Russia, 443100,
  Telephone: (8462) 32-15-42,
  E-mail: ntc@sstu.edu.ru, pnms3@mail.ru
  Web site of the Conference:
  www.sstu.edu.ru/research/reli2003/index.html
  Leader - Dmitry Grigoryevich Gromakovsky

  The State Educational Institution
  of Higher Professional Education
  Samara State Technical University (SSTU)

  Rector of the University -

  Professor, Ph.D.,
  Vladimir Vasilyevich Kalashnikov,
  Vice-rector by Scientific Work -
  Professor, Ph.D.,
  Yuri Nikolaeyich Klimochkin.

  Way to Main Building of SSTU
  by the city transport

  From airport and railway station by buses 2, 23, 44, 47, to bus stop «Pervomaiskaya» or 24, 41, 46 to buss stop «Polevaya», also by trams 5, 20, 22 to «Polevaya» and 23 to station «Pervomaiskaya».

  Information about University

  Samara State Technical University was founded in 1914. The range of State to the University was awarded in 1992. The University includes 16 faculties such as: Automatic and Information Technologies, Machine Building, Physics-Technological, Engineering-Economical, Electrotechnical, Heat-and-Power Engineering, Engineering-Technological, Chemical-Technological, Oil-Technological, Humanities, Postal Tuition, Initial Preparing and Improvement of Professional Skill and others.
  There are 115 professors and doctors, 617 candidates and docents work in the University.
  On the 70 chairs of the University preparing the specialists in 18 trends, 54 specials in practice for all branches of industry are performed.
  There are more than 18000 students, including 270 foreigners are educated on the all faculties including the filial.
  Synthesis of technical, humanities and economical spheres of knowledge permits to prepare of specialists of new type.
  The most important principle of the Technical University - the unity of education, scientific researching and engineer working-outs. The SSTU is a biggest technical centre of the Middle Volga Region. There are 77 scientific departments, including 16 scientific and engineering centers, 2 Researching institutes in its structure. The post-graduate studentship works In University.
  By problems of reliability of technological, energetic and transport machines more than 30 chairs and scientific departments of the University are engaged.

  APPLICATION


  to participation in the International Scientific-
  Technical Conference

  ACTUAL PROBLEMS OF RELIABILITY
  OF TECHNOLOGICAL, ENERGRTIC
  AND TRANSPORT MACHINES

  Please, fill in and send us by E-mail: mailto:ntc@sstu.edu.ru or pnms3@mail.ru,
  or post on address: Main Building SSTU, 244,
  Molodogvardeiskaya st., 443100, Samara, RUSSIA
  Tel./fax ofOrganizing Committee: (8462) 321542.
  Chairman of Organizing Committee:
  Dmitry Grigoryevich Gromakovsky

  Your would like

  • To make plenary report.
  • To make report on sections 1-8.
  • To make stand report.
  • To participate in the Conference without report.
  • To participate in the exhibition.
  • To place advertisement in the Collection of Works.
  • To conduct of presentation of your firm.

  REGISTRATION FORM OF PARTICIPANT

  Surname
  Participant
  Accompany
  Scientific rank
  Scientific degree
  Appointment
  Organization, firm
  City, country
  Address  Telephone (with code of city)
  Fax number
  E-mail
  Title of paper

  Necessity in accommodation:
  City hotel
  Preventive clinic of SSTU

  Information about works by reliability of machines
  in the Samara Industrial Region

  Samara Rocket-Space Center «Central Specialized Constructor Bureau - Progress» (General Constructor D.I. Kozlov, leader of works by ensuring the reliability V. A. Kapitonov) has a uncial practice of system ensuring of reliability and safety of flying the space technique.
  Joint-stock Company "AVTOVAZ" (leaders by technical development G.K. Saharov and P.M. Prusov) conducts of working out the unity system of quality management, and technical maintenance of model series ofautomobiles of the ciasses A, B, C.
  Acad. N.D. Kuznetsov Specialized Scientific Technical Complex, «MOTOROSTROITEL», SCBM (Leaders: Y.A. Gritsenko, I.L.Shitarev, V.N. Ovchinnicov) work on creating the aviation engine of 6-th generation NK-93, power station with heightened reliability, gas transferring aggregates of new generation.
  Kuibyshev Rail Way (Chief engineer V.P. Mohonko), Samara Academy of Communication Way (professors Y.M. Tarasov, Y.Y. Prosvirov, V.L. Grigoryev and others) in company with Volga Region Department of Russian Engineer Academy induce corporative program of quality management for increasing the technical level of exploitation, reliability and safety of transferring.
  SSTU works out the methods of increasing the quality and reliability of technological, energetic machines and control systems (professors E.Y.Rappoport, D.G. Gromakovsky, A.F. Denisenko, B.L. Shtrikov, A.M. Abakumov, P.A. Kulakov and others), methods of diagnostics (professors Y.I. Steblev, N.V. Diligensky, M.Y.Livshits, B.K. Chostkovsky), new resource saving and repairing technologies (professors A.P. Amosov, A.I. Shchelokov, V.F. Putko, N.V. Nosov and others).
  The SSAU (Corresponding member of RAS V.A. Soifer, professors Y.V, Shahmatov, L.M. Logvinov, Y.L. Tarasov, A.I. Belousov, V.A. Komarov and others) perform the works by ensuring the reliability of space apparatus, aviation engines, constructions of planes, control systems and communications.
  Joint-stock companies «Samaraneftegaz», «Samaratransgaz», «Prevolzhskie nefteprovody», «Yugo Zapad Transnefteproduct» (Chioengineers A.P. Obihod, O.A. Stepanenko, A.G. Budnik, V.V. Ivanenkov) perform renovation and modifing of equipment for defence (pipe-lines, increasing the reliabililty on oil and gas extracting, transferring and keeping.
  Joint-stock company «Volgotanker» works out the systems of application of altemative kind of fuels, control of working the tanker fleet, technology of vessels hulis renovation.
  Works of collaborators of company "YUKOS", chemists of Tolyatti, Novokuibyshevsk, Chapaevsk, Syzran, and other towns of Samara region are devoted to ensuring the high level of reliability and safety.

  Requirements to Papers

  The annotation must contain the title of report, surnames of authors, text not exceeding l page on Russian or English languages. Type - Times New Roman, size - 11 pt, single space between lines.
  Full text of paper in the Russian or English languages must be performed with using editor Word for Windows version 6.0 or higher. The text not exceeding 6 pages must be sent us before 1.09.2003 by E-mail or by post. Paper must be presented on diskette 3,5" and in the form of hard copy on white sheets of the format A4, printed on qualitative printer.
  Text of a paper must be printed with the type Times New Roman, size - 12 pt. Pages without numeration.
  Title of paper is printed in center with big letters without dividing into syllables, type - Times New Roman Bold. On the next line, beginning from left side, initials and surnames of the authors, the names of organization, city, state are written.
  Text of paper is written with single space, tabulation - 5 mm and evening by width, with automatic dividing into syllables. In conclusion of paper, after one line from the text, the bibliographic list under the title "LITERATURE" is printed. References on literature sources in the text are given in square brackets.

  Deadlines for Presentation of Materials

  30 May 2003 - presentation of Applications (Registration Forms) for participation in the Conference and abstract of paper.
  l May 2003(?) - presentation of Applications for participation in the exhibitions.
  31 July 2003 - presentation of full text of paper and payment of the organizing fee.

  Organizing Fee


  200 USD

  Standard settlement instructions
  for wire bank transfer in USD:

  INTERMEDIARY (for example *);

  Bank - The Bank of New York
  Account no. - 890-0057-610
  SWIFT code - IRVTUS3N

  BENEFICIARY'S BANK:

  SBERBANK (POYOLZHSKY OFFICE)
  THE RUSSIAN FEDERATION
  SWIFT code - SABRRUMMSE1
  BRANCH No. 28
  Beneficiary's account: 40503840054110200033
  Beneficiary: Samara State Technical University
  Details of payment: Conference by Reliability
  * You may use any intermediary for payment.


  Ökologische und ökonomische Aspekte bei Schmierstoffen

  Termin: 27.11.2003 - 28.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dipl.-Ing. Wolfgang Bock,Dr. Dietmar Breuer,Dr. rer. nat. Detlev Bruhnke,Dr. Thomas Fack,Dr. Rüdiger Freitag,Dipl.-Ing. Uwe Mäckle,Dipl.-Chem. Kristin Manuwald,Dipl.-Biol. Gudrun Maxam,Dr. Johann Mehlstäubl,Dr. Jürgen Pock
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680632

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  December 2003


  TRANSCOMP

  KOMPUTEROWE SYSTEMY
  WSPOMAGANIA
  NAUKI, PRZEMYSŁU
  I TRANSPORTU

  „TRANSCOMP”

  2 - 4 grudnia 2003 r.
  Zakopane
  Dedlines:
  31.05.03 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń i streszczeń referatów o objętości l strony,
  30.06.03 r. - II komunikat, akceptacja tematyki referatów,
  31.08.03 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
  15.11.03 r. - III komunikat, informacje końcowe i program obrad.
  E-mail: transcomp@ garda.home.pl

  Politechnika Radomska


  Wydział Transportu
  Instytut Automatyki
  i Telematyki Transportu

  oraz

  Stowarzyszenie Inżynierów
  i Techników Komunikacji
  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


  Oddział w Radomiu

   

  VII KONFERENCJA

  KOMPUTEROWE SYSTEMY
  WSPOMAGANIA
  NAUKI, PRZEMYSŁU
  I TRANSPORTU

  „TRANSCOMP”

  KOMUNIKAT NR l

  Zakopane 2 - 4 grudnia 2003 r.

  KOMITET NAUKOWY

  Prof.dr hab.inż. Z. Łukasik - PR - przewodniczący kierunku Elektryka
  Prof.dr hab.inż. Z. Strzyżakowski - PR - przewodniczący kierunku Transport
  Prof.dr inż. R. Matusiak -PR - z-ca przew. kierunku Elektryka
  Prof.dr hab.inż. R. Bogacz -IPPT PAN i PW - z-ca przew. kierunku Transport
  Prof.dr hab.inż. J. Adamczyk - AGH
  Prof.dr hab.inż. A. Chudzikiewicz - PW
  Prof.dr hab.inż. J. Dyduch - PR
  Prof.dr hab.inż. K. Frischmuth -TU Rostock
  Prof.dr hab.inż. L. Grochowski - PW
  Prof.dr hab.inż. J. Hansel - AGH
  Prof.dr hab.inż. S. Jackowski - PR
  Prof.dr hab.inż. T. Kaczorek - PW
  Prof.dr hab.inż. A. Lewiński - PR
  Prof.dr hab.inż. J. Lewitowicz - PW
  Prof.dr hab.inż. S. Luft -PR
  Prof.dr hab.inż. M. Łukow-MIIT Moskwa
  Prof.dr hab.inż. M. Sitarz -PSI
  Prof.dr hab.inż. W. Szcześniak - PW
  Prof.dr inż. R. Wawruch - AM Gdynia
  Dr inż. P. Lesiak -PR - sekretarz naukowy

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  Prof.dr hab.inż. M. Luft -PR - przewodniczący
  Mgr inż. W.Fabirkiewicz -SITK- z-ca przewodniczącego
  Dr inż. K. Krzysztoszek -PR - sekretarz organizacyjny
  Dr inż. P. Bojarczak -PR
  Mgr inż. A. Jagielski -SITK
  Mgr inż. J. Solski -SITK
  S. Grzywacz -PR

  TEMATYKA KONFERENCJI

  dotyczy komputerowego wspomagania w projektowaniu, symulacji i badaniach. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:
  I. TRANSPORT KOLEJOWY
 • trakcja elektryczna,
 • pojazdy trakcyjne,
 • dynamika pojazdów szynowych,
 • automatyka i sterowanie w transporcie szynowym,
 • diagnostyka toru i taboru.

  II. TRANSPORT SAMOCHODOWY

 • konstrukcja i badania pojazdów,
 • eksploatacja pojazdów,
 • bezpieczeństwo ruchu.

  III. TRANSPORT MORSKI

 • systemy informatyczne statkowe i zabezpieczenia żeglugi,
 • modelowanie ruchu,
 • automatyzacja siłowni okrętowych i sieci energetycznych,
 • automatyzacja procesów obliczeniowych.

  IV. TRANSPORT LOTNICZY

 • wspomaganie badań,
 • projektowanie konstrukcji,
 • eksploatacja i bezpieczeństwo samolotów.

  V. TRANSPORT LINOWY

 • komputerowe systemy wspomagania,
 • diagnostyka elementów urządzeń,
 • metody i środki kształtowania bezpieczeństwa.

  VI. BUDOWNICTWO TRANSPORTOWE

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • mechanika nawierzchni kolejowej,
 • mechanika nawierzchni drogowe - lotniskowej.

  VII. ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA I AUTOMATYKA

 • układy elektryczne i elektroniczne,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • systemy pomiarowe,
 • systemy telekomunikacji,
 • automatyzacja procesów przemysłowych,
 • sztuczna inteligencja i systemy eksperckie.

  VIII. MECHANIKA

 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika układów złożonych,
 • trybologia,
 • dynamika maszyn,
 • przepływy cieczy i gazów.

  IX. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

 • programowanie w systemach alarmowych,
 • zintegrowane systemy zabezpieczeń,
 • środki techniczne w systemach zabezpieczeń.

  DYDAKTYKA

 • stanowiska laboratoryjne wspomagane komputerowo,
 • zintegrowane programy symulacyjne,
 • informatyka w dydaktyce szkół wyższych,
 • programy nauczania i szkolenia.

  TERMINARZ KONFERENCJI
  do 31.05.03 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń i streszczeń referatów o objętości l strony,
  do 30.06.03 r. - II komunikat, akceptacja tematyki referatów,
  do 31.07.03 r. - wniesienie pełnej opłaty:
  960 PLN od uczestników krajowych,
  250 $ od uczestników zagranicznych,
  do 31.08.03 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
  do 15.11.03 r. - III komunikat, informacje końcowe i program obrad.

  INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
  II Komunikat o sposobie przygotowania referatów będzie przesłany tylko do osób, które nadeślą streszczenia. Wszyscy Uczestnicy otrzymają III Komunikat wraz z programem konferencji.
  Informacje o przebiegu przygotowań konferencji będą umieszczane na stronie internetowej konferencji: www.transcomp.prv.pl

  Opłata konferencyjna obejmuje:

 • materiały konferencyjne,
 • koszty noclegów,
 • koszty wyżywienia,
 • obsługę konferencji,
 • imprezy towarzyszące.
  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa sprzętu informatycznego, aparatury, oprogramowania i wydawnictw.

  WARUNKI PUBLIKACJI REFERATU
  Referaty będą opublikowane w Pracach Naukowych Politechniki Radomskiej: seria Transport i seria Elektryka ( 3 pkt. w rankingu KBN ).
  Ostateczny termin nadsyłania referatów do 31.08.2003
  Podstawowym warunkiem opublikowania referatów jest pozytywna recenzja oraz terminowe wniesienie opłaty.

  ADRES DLA KORESPONDENCJI
  Dr inż. Konrad KRZYSZTOSZEK
  POLITECHNIKA RADOMSKA
  Instytut Automatyki i Telematyki Transportu
  ul. Malczewskiego 29
  26-600 RADOM
  tel. (048)361-77-05, 361-77-07 lub 361-77-00
  Fax: (048)361-77-42
  E-mail: transcomp@ garda.home.pl
  Strona Intemetowa: www.transcomp.prv.pl


 • Additive für Schmierstoffe

  Termin: 03.12.2003 - 05.12.2003 (3 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr. rer. nat. Achim Fessenbecker,Dr. Peter C. Hamblin,Dr. Rüdiger Holinski,Dr. rer. nat. Walter Holweger,Dipl.-Ing. Siegfried H. Kägler,Dr. Gordon D. Lamb,Dr. Bernd Lindstaedt,Dipl.-Ing. J. Raddatz,Dipl.-Ing. Wolfgang Sieg
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680633

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Grundlagen der Schmierstoffe und ihre Anwendungen

  Termin: 08.12.2003 - 12.12.2003 (5 Tag(e))
  Ort: CH-06060 Sarnen

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
   In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

   Teil I: Grundlagen (3 Tage)

   Inhalt: Grundlegende Zusammenhänge zwischen Reibung, Verschleiß und Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive, Schmierölveränderung im Betrieb - Ölanalyse zur Beurteilung von Schmierstoff und Reibstelle, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften, Viskosität und Fließverhalten
   Teil II: Anwendungen (2 Tage)
   Inhalt: Getriebeschmierstoffe * Motorenschmierstoffe * Verdichterschmierstoffe * Hydraulikanlagen und -flüssigkeiten * Schmierstoffe für Metallbearbeitung: spanende Bearbeitung, Umformung
   Teilnahmegebühr:
   Teil I + II je: EUR 1.200,00
   Teil I je: EUR 850,00

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt CHF
  Lehrgangsnummer: 680634

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  January 2004

  ICT-14 14th INTERNATIONAL COLLOQUIUM TRIBOLOGY
  Tribology and Lubrication Engineering
  January 13 – 15, 2004
  Stuttgart / Ostfildern, Germany

   Main Subjects
  • Scientific Session: Additive Mechanism of Effectiveness, Hydrodynamic,
  • Elastohydrodynamic, and Mixed Film Lubrication Processes and Mechanisms
  • Calculation and Designing of Tribocontacts (Journal and Roller Bearings, Silder Gearing, Cam/Tappet-Systems etc. Including Lubricant Properties)
  • Special Aspects of Tribology
  • For-Life-Lubrication
  • Friction and Wear
  • Base Oils for High Performance Lubricants
  • Mineral Oils and Synthetic Fluids
  • Additive Developments and Technology
  • Solid Lubricants and Their Application
  • Lubricating Greases
  • Environmentally Acceptable Lubricants
  • Lubrication of Roller and Journal Bearings
  • Lubrication of lndustrial Gears, Compressors, and Refrigeration Compressors
  • General Application of Lubricants in Industry, Forestry, and Agriculture
  • Hydraulic Fluids and Seals
  • Metal Working and Metal Forming Lubrication and Lubricants
  • Tribological Behaviour of Materials
  • Lubricants for Automobile Gears, Transaxles, and ATFs
  • Engine Oils and Lubrication
  • Tribotesting and Evaluation
  • Classification and Standardization of Lubricants
  • Analyses, Recovery, Rerefining, and Disposal of Used Oil
  • Health and Environment Aspects, Laws, and Regulations

  Technische Akademie Esslingen
  Colloquium Secretary TribologyTelephone: (+49-711) 3 40 08 12
  Postfach 12 65Telefax: (+49-711) 3 40 08 43
  D-73748 OstfildernE-Mail: Renate.Pfeiffer@tae.de


  February 2004


  March 2004

  SAIT-2003

  "TRIBOLOGY 2004"
  8th International Tribology Conference
  Understanding Friction, Lubrication and Wear

  24-26 March 2004
  University of Pretoria Conference Centre
  Pretoria South Africa
  Dedlines:
  30 04 2003: Return of Reply Form
  30 06 2003: Submission of paper abstract
  31 07 2003: Notification of acceptance of papers, & format instructions
  30 09 2003: Second Announcement & Registration
  30 11 2003: Submission of final paper
  30 01 2004: Final Programme & Reg

  The main aim of the Conference is to provide participants with an opportunity to present their work and to exchange ideas and results, and to meet people with similar tribological interests.

  Topics

  Experimental, theoretical and case studies on the following topics can be submitted:

  • Industrial Tribology - Problems and Solutions
  • Lubricants Testing and Condition Monitoring
  • Wear Processes and Tribology of Materials
  • EHD, Boundary and Fluid Film Lubrication
  • Machine Elements
  • Tribology and the Environment

  „understanding
  friction, lubrication and wear”

  "TRIBOLOGY 2004"

  FIRST ANNOUNCEMENT &
  CALL FOR PAPERS

  8th International Tribology
  Conference

  presented by

  The South African
  Institute of Tribology

  24-26 March 2004

  University of Pretoria Conference Centre

  Pretoria South Africa

  ABOUT THE CONFERENCE:
  The main aim ofthe Conference isto provide participants with an opportunity to present their work and to exchange ideas and results, and to meet people with similar tribological interests.

  GUEST SPEAKERS:
  Our plenary guest speakers are Professor Hugh A Spikes, of the Mechanical Engineering Department, Imperial College of Science, Technology & Medicine, London, and Dr Ali Erdemir of the Argonne National Laboratory in lllinois.

  OFFICIAL LANGUAGE:
  The official language ofthe Conference is English.

  DEADLINES:
  Return of Reply Form
  30 April 2003
  Submission of paper abstract
  30 June 2003
  Notification of acceptance of papers, & format instructions
  31 July 2003
  Second Announcement & Registration
  30 September 2003
  Submission of final paper
  30 November 2003
  Final Programme & Reg
  30 January 2004

  COPYRIGHT:
  The SAIT holds the copyright for the publication of accepted papers until after the conference proceedings have been published.

  SUBMISSION OF PAPERS:
  Persons interested in presenting a paper should submit an abstract of approximately 500 words to the Conference Organising Committee no later than the above deadlines. Accepted papers will be published in the Conference Proceedings. No paper will be published unless presented by one of the authors.

  EXHIBITION AND SPONSORSHIP:
  Exhibition space will be available at the Conference venue. Sponsorship of various Conference events is invited. Details are available from the Conference Organising Committee.

  TOPICS:
  Experimental, theoretical and case studies on the following topics can be submitted:

  Industrial Tribology - Problems and solutions: Applications and case studies in metalworking and manufacturing processes, lubrication equipment in the mining, power generation, automotive, steel, textile and agricultural industries.

  Lubricants Testing and Condition Monitoring: Properties and applications of mineral and synthetic oils and greases, metalworking fluids and solid lubricants. Maintenance of tribosystems, oil analysis, fluid cleaniiness and filtration technology. Failure analysis techniques, modeling and simulation of tribosystems.

  Wear Processes and Tribology of Materials: Friction and wear, surface engineering, sliding and rolling contacts, wear control; wear aspects of metallic materials, ceramics, composites, polymers and coatings; tribology in medical applications; tribology in electronics.

  EHD, Boundary and Fluid Film Lubrication: Bearings, rotor dynamics, modeling of fluid film phenomena; applications to gears and rolling bearings.

  Machine Elements: Use of numerical methods in design methodologies for tribocontacts; studies on wear and surface deterioration of tribosystems; computer aided design oftribo elements.

  Tribology and the emironment: Health and safety problems, environmental issues, conservation, recycling and disposal of tribological waste materials.

  CONFERENCE ORGANISING COMMITTEE:
  Professor Philip L de Vaal
  Rob H Hodgson
  Hugo J Howse
  Patrick G Swan
  Mrs Gillian Fuller
  SAIT
  PO Box1240
  Kelvin
  2054
  South Africa
  Chairman

   

  Secretary
  Tel+27-11-802-5145
  Fax+ 27-11-804-3484
  or 804-4972
  email: secretary@sait.org.za
  website:   http://www.sait.org.za

  Pretoria, the administrative capital of South Africa, offers the technical facilities and the cultural amenities of an international city, and has amongst the best scientific and academic institutions in Africa. Pretoria has a pleasant and sunny climate and a most scenic natural setting.

  There are many interesting attractions in and around Pretoria including the Union Buildings and Botanical Gardens. It is a central departure point for the intriguing "Lost City", and for the Kruger National Park, the Pilanesberg Game Reserve, located in an extinct volcano, and many other interesting attractions. Pretoria is oniy 40 minutes from Johannesburg International Airport, and is linked to the restof the country by air, road and rail. To Durban with its beaches, and to Gape Town with its history and magnificent scenery.

  The University of Pretoria Conference Centre is on the University Campus, and is centrally situated close to hotels, guest houses, shops and banks.


  Reibung und Verschleiß von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen

  Termin: 29.03.2004 - 30.03.2004 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr. rer. nat. E. Santner
   Referenten: Dipl.-Ing. Heinz Stangner, Prof. Dr.-Ing. Ludger Deters, Dr.-Ing. Paul Deyber, Prof. Dr.-Ing. A. Fischer, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Günter Knoll, Prof. Dr. rer. nat. E. Santner, Dr.-Ing. J. Schöfer, Dr.-Ing. Mathias Woydt
  Hotline: Wilfried.Bartz@tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
  Ursachen - Analyse - Optimierung

  In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.
   Grundbegriffe der Tribologie, Reibungs- und Verschleißmechanismen, Analyse tribotechnischer Systeme * Reibung und ihre Bedeutung für die Funktionsfähigkeit von Maschinenelementen * Analyse von Hochtemperaturverschleißschäden * Einschränkung von Reibkorrosion, Fretting, Passungsrost * Tribologische Prüf- und Analysetechnik * Konstruktive Maßnahmen zur Verschleißminderung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680606
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  June 2004

   

  16th INTERNATIONAL VACUUM CONGRESS (IVC-16)/ 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID SURFACES (ICSS-12)

  28 June - 2 July, 2004
  Venice, Italy
  Last modification: 12 October 2003 15:12    |   JureK.


  | PTT | O nas | Kontakt | Zebrania Zarządu | Uchwały Zarządu |

  | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 |
  | Konferencje | Tribologia |
  | Poczta |