Spis treści

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego


Member of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbaliśmy trochę ten problem i z tego tytułu mieliśmy na końcu ubiegłego roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.

Na topie

18.11.2003
Program Zebrania

Otwarte plenarne Zebranie Zarządu Centrum Seminaryjne
Wydziału Mechatroniki
Politechniki Warszawskiej
ul. św. A. Boboli 8, godzina 11.00
Serdecznie zapraszamy na otwarte plenarne zebranie Zarządu PTT połączone z seminarium w dniu : 18 listopada 2003 roku o godzinie 11.00 w Centrum Seminaryjnym Wydzialu Mechatroniki PW ul. Św. A. Boboli 8 (dawna ul. Chodkiewicza 8).

Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł.

Nasz adres:

Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa


Bardzo prosimy o nadsyłanie informacji o doktoratach, habilitacjach i innych dokonaniach w zakresie tribologii celem zamieszczenia ich w Biuletynie Towarzystwa.
Wielkość pliku, w zasadzie ok. 1 strony, w formacie doc Microsoft Word lub pdf albo html z rysunkami zawartymi w tekście.


Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezes


PTT: Zebrania Zarządu Głównego

18 listopada o 11.30 w Centrum Seminaryjnym Wydzialu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ul. św. A. Boboli 8 (dawna Chodkiewicza 8), odbędzie się otwarte plenarne zebranie Zarządu PTT. Zebranie poprzedzone będzie dwoma wykładami, a następnie zaprezentowane zostaną prace nad Kroniką i projektem „Who is Who” Towarzystwa. Połączone będą z dyskusją dotyczącą prezentowanych tematów.
Otwarcie i ewentualne zmiany programu.
Referaty wygłoszą :
 1. V. Savitsky, V. Sergienko.
  "Fizyko-chemiczne podstawy dla wyboru komponentów na elementy trące bezasbestowe"
  Physico-mechanical approaches to the choice of components and design of asbestos-free frictional composites with the polymer matrix are discussed. Wear mechanisms of high-filled frictional composites containing structural plasticizers and friction modifiers of the non-elastomeric type are substantiated.
  Heat-generation and transfer processes in the rubbing solids at non-stationary friction are considered and the results of modeling temperature fields in friction pair materials of the disc brake at multiple braking are discussed.
 2. V. Savitsky
  „Informacje o pracach rozwojowych w Meta-Polimer Instytucie w Homlu w sferze triboinżynierii.”
  Information on the developments of the Institute in the sphere of triboengineering materials science is presented. Problems of creation of polymer composites with preset properties and their use in various industrial domains are discussed.
 3. Dyskusja o kronice PTT (przesunięcie tu punktu 7 Zebrania i ew. punktu 8)
 4. Wręczenie dyplomów i odznaczeń
Pozostałe elementy Zebrania :
    Program zebrania:
 1. Protokół z poprzedniego zebrania Zarządu:
 2. Sprawy finansowe Towarzystwa.
 3. Członkowie Towarzystwa:
 4. KBN - brak znaku KBN w materialach XXV Szkoly Tribologicznej.
 5. KBN i zadania tego roku - przygotowanie do sprawozdania merytorycznego :
  1. Szkoła Tribologiczna,
  2. Tribologia,
  3. Biuletyn,
  4. Seminaria
 6. Zadania przyszłoroczne:
  1. Tribologia,
  2. Szkoła Tribologiczna + Łożyskowania,
  3. kiedy Poltrib i jaka formuła,
  4. Seminaria,
  5. Biuletyn.
 7. Kronika Towarzystwa - wypełnienie uchwały I Walnego Zebrania PTT, powołanie Rady Programowej
 8. „Who is Who” - wypełnienie ostatnieniego uchwały ostatniego Walnego zebrania PTT
 9. Wolne wnioski.

PTT: Uchwały Zarządu GłównegoSpis treści Biuletynu :

ITC Information
September 2003 (No.179)


1. ITC's 30th Anniversary - 24th September 2003

On the 24th September 1973, at the last meeting of the main organising committee of the first European Tribology Congress, it was decided to re-constitute the European Congress Organising Committee as the International Tribology Council to be an association of National Tribology Societies & Groups and - where such Societies did not exist - Societies and Groups of Societies interested in theoretical and applied aspects of tribology, but restricted to scientific, technological and educational matters.

The foundation document forms part of the minutes of that meeting and is in the archives of the Institution of Mechanical Engineers, London, United Kingdom.

Objectives laid down are still unaltered. They are:

 1. To maintain a live and continuous contact between tribology and kindred societies and groups anywhere in the world.
 2. To help tribology and kindred societies and groups to keep each other informed of their activities, in particular their forward programmes.
 3. To ensure that its international congresses are arranged at agreed intervals; however the organisation of such congresses would be conducted by the respective Host Society or Societies.
 4. To facilitate exchange of views, comments and opinions on tribological matters between member societies and groups.
 5. To advise and assist - where requested - in the founding of tribology societies in countries where such societies do not exist.
 6. To assist through international co-operation in matters connected with tribology science, technology and education.
 7. To undertake such other actions within the field of tribology science, technology and education, whether pure or applied which at least three quarters of all member groups or societies desire it to do.
The founder members of the ITC were Tribology Societies or Groups from France, West Germany, India, Japan, The Netherlands, Norway, Poland, Sweden, United Kingdom, USSR and Yugoslavia. After 30 years the ITC has 36 members worldwide. The Council itself is universally recognised and has become a Corresponding Member of UNESCO.

The Founder Members of the ITC and the Societies and Groups that joined it since 1973 can be proud of their achievements during the past 30 years, including the highly successful 4 yearly Congresses held in the UK, Germany, Poland, France, Finland, Hungary and Austria - the next to take place in the USA in 2005. The combination of many international tribological bodies has helped the promotion of tribology as well as that of its member societies.

Member societies may feel that, within their country, some recognition or reference would be appropriate on the occasion of the 30th Anniversary of the International Tribology Council.


2. The Bournemouth International Conference on Tribology in Environmental Design 2003

An international conference in Tribology in Environmental Design took place on 8th - 10th September at the University of Bournemouth.

Unlike most international conferences that are held, that at Bournemouth, was a conference for experts. They came from seventeen countries from as far as Australia, China, USA, Canada and Russia as well as European countries, to interchange views and to solve any unsolved problems. This produced an exchange of specialist experiences, which proved to be of value to all participants.

The environmental and sustainability aspects of Tribology Design are increasing in importance. At the Bournemouth Conference underlined the importance of this generic interdisciplinary subject was underlined.

The conference was organised by Professor Mark Hatfield of the Sustainable Product Engineering Research Centre at the University of Bournemouth.

* Copies of the proceedings are available from Professional Engineering Publishing Limited, Bury St Edmunds, Suffolk IP32 6BW or by email to: marketing @ publishing.com


3. Three Honours for ITC President

For his achievements and work in Technology, and particularly Tribology, the University of Central Lancashire bestowed the University's Honorary Fellowship on ITC's President, Professor H. Peter Jost. Other recipients of this honour included Nobel Prize-winner Professor Seamus Heaney.

The University of Leeds named the new Chair of Tribology the Jost Chair of Engineering Tribology.

The University of Central Lancashire, named the newly established Institute, the Jost Institute of Tribotechnology. Details of the Institute can be found elsewhere in this issue.


4. Leeds University appoints two Professors in Tribology

The University of Leeds has appointed Professor Martin Priest to the Jost Chair of Engineering Tribology and Professor Anne Neville to a Chair in Tribology and Surface Engineering.

Before joining the University's Institute of Tribology, founded by Professor Duncan Dowson, Professor Priest was for nine years active in the University's Industrial Unit, the body set up by the then Government to assist industry to solve tribological problems.

Professor Anne Neville made her reputation at Herriot Watt University, Edinburgh, Scotland.

In our world of change, caused by escalation affects of technological developments, the combination of two top-ranking Professors of the new generation and the supporting staff can be seen as a manifestation of the University's determination to maintain a leading position in tribology.


5. NORTRIB 2004

11TH Nordic Symposium on Tribology has been changed and will now be held on 1st to 4th June 2004.


6. Death of Aleksandr Yul'evich Ishlinskii (6.08.1913 - 7.02.2003)

Aleksandr Yul'evich Ishlinskii was an outstanding scientist of the twentieth century.

Born on 6 August 1913 in Moscow, Ishlinskii started his studies at the Mechanics and Mathematics Faculty of the M.V. Lomonosov Moscow State University. His Master's thesis was on "Rolling friction" (1938) and his Doctor's thesis on "The mechanics of incompletely elastic and viscoplastic bodies" (1943). From 1945 onwards he was a Professor at the Moscow University.

In 1964 he became Director of the newly founded Institute of Mechanics Problems (IPMekh) of the USSR Academy of Sciences, which he led until 1989. Under his leadership, the institute became the largest scientific centre in the country in the field of mechanics, inter alia specialising in tribology.

For many years, his attention was drawn to the mechanics of the motion of rapidly rotating rigid bodies, especially gyroscopes, in which field he became a world authority.

Academician Ishlinskii published over 300 scientific papers and wrote several basic monographs. His scientific, organisational, pedagogical, and social activity was highly valued by his country.

He was the first President of the All-Union Council of Scientific and Technical Societies, Honorary President of the Russian Engineering Academy, President of the World Federation of Engineering Organisations, Vice-President of the World Federation of Scientists and President of the Scientific Council on Friction and Lubrication USSR Academy of Science (1963-1988). He was a foreign member of the Academies of Science of Poland and the Czech Republic, and of engineering bodies in Great Britain and Mexico.

Academician Ishlinskii had a sharpness of mind, competence, correctness, and benevolence. His judgements were deeply thought out, and his assessment of events and people was sober and balanced.

He himself defined his place in the world and his attitude of life as: "A scientist is not a politician; he must get on with his own affairs and influence the surrounding world, in the main, using the laws of nature that he has discovered."

Engineering Science and Tribology, have lost a great man.

Based on extracts from obituary by:
Bronovents M.A.
Goryacheva I.G.


7. Jost Institute for Tribotechnology

Department of Technology, University of Central Lancashire

A new Institute for Tribotechnology

The activities of an active group of tribologists at the University of Central Lancashire (UK) have boosted by the formation of a new institute for Tribotechnology in a joint venture by the Faculty of Design and Technology at the University and a charitable trust. The new institute is be called the "Jost Institute for Tribotechnology", to recognise Dr. H. P. Jost's personal support for this initiative and to honour his contribution to the development of the subject of tribology.

Its mission "to foster the development of new knowledge, to engage in the dissemination of best practice and to encourage the exchange of knowledge in Tribotechnology to bring economic, environmental and social benefits to society."

It will be based within a new L4.2m Computing and Technology building. It will be the first institute of Tribotechnology in the UK and will provide a focus for undergraduate teaching, research in Tribotechnology and a range of technology transfer activities which aim to bring together the suppliers and users of Tribotechnology together to reduce the impact of friction and wear on business and the economy. The Institute will also have an important international role in providing executive support for the International Tribology Council. "The creation of the Jost Institute for Tribotechnology is both a recognition of the existing strength of the University in this field and of its tremendous potential for the future. In collaboration with other partners, the Jost Institute will make a major contribution to research and development in Tribotechnology and to its practical application in industry."
(Dr. Malcolm McVicar, Vice Chancellor of the University of Central Lancashire)

The Institute will develop new areas of specialist tribological expertise with an emphasis on industrial relevance, notably in the areas of condition monitoring, the use of hard and soft coatings for wear resistance and micro/nanotribology. The Institute will also develop a range of educational and design resources for tribologists and promote the use of information technology within tribology.

The Jost Institute for Tribotechnology will operate at a regional, national and international scale. It already has many prestigious links with industrial and academic partners both nationally and overseas, and will maintain a special working relationship with the Institute of Tribology at the University of Leeds.

Dr I. Sherrington (Director),
Jost Institute for Tribotechnology,
University of Central Lancashire,
Preston PR1 2HE, Lancashire UK

Tel: +44 1772 893322
Fax: 44 1772 892915
Email: isherrington @ uclan.ac.uk
Web: http://www.uclan.ac.uk/tribotechnology


8. Chinese Tribology Institution

Professor Zhang Siwei has been elected Chairman of the Chinese Tribology Institution.

Professor Li Shanghua, who is Professor of the State Key Laboratory of Tribology at Tsinghua University, Beijing has been appointed Secretary to report to ITC two events of an International nature:

 1. In August 2002 the Institution held its 7th National Tribology Meeting at Lanzhou, Gansu, China. During this meeting, Professor Zhang Siwei of the University of Petroleum was elected to be the new president of CTI.
 2. The first CTI-STLE joint meeting was held in October in Tsinghua University, the subject being New Tribological Frontiers and Future Trends.
The success of the meeting led the two Societies to agree on bilateral meetings every two years, alternatively in China and in the USA.

A full Powerpoint presentation delivered to the CTI-STLE meeting is available on:
lish @ pim.tsinghua.edu.cn or li_shenghua @ hotmail.com

The CTI is now helping Chinese tribologists prepare for the 5th WTC to be held in 2005.


9. Russian National Tribology Committee

Dr. Bronovets Marat A has been appointed to the Sub-Committee of the Russian National Tribology Committee at:

101/1, Prosp. Vernadskogo
Moscow 117526
Russia

Tel: (7-095) 434-3360
Fax: (7-095) 938 2048
E-mail: brnovets @ ipmnet.ru


10. Russian Paper

Please be informed that the paper "Structural self-organizing at friction" by Nikolay Bushe and Iosif Gershman was sent to the Journal of Engineering Tribology on 6th June 2003.Applied Scanning Probe Methods
Bharat Bhushan, Ohio State University, Columbus, Ohio, USA;
Harald Fuchs, University of Muenster, Germany;
Sumio Hosaka, Gunma University, Japan (Eds.) 2003. Approx. 460 p. 280 illus;. some of them in color.
(NanoScience and Technology)
Hardcover. EUR 129.95; L 91.00; sFr 210.-*
ISBN 3-540-00527-7

This volume examines the physical and technical foundation for recent progress in applied near-field scanning probe techniques. It constitutes a timely comprehensive overview of SPM applications, now that industrial applications span topographic and dynamical surface studies of thin-film semiconductors, polymers, paper, ceramics, and magnetic and biological materials. After laying the theoretical background of static and dynamic force microscopies, including sensor technology and tip characterization, contributions detail applications such as macro- and nanotribology, polymer surfaces, and roughness investigations. The final part on industrial research addresses special applications of scanning force nanoprobes such as atomic manipulation and surface modification, as well as single electron devices based on SPM. Scientists and engineers either using or planning to use SPM techniques will benefit from the international perspective assembled in the book.

Contents:
Part I Scanning Probe Microscopy.- A. Schirmeisen, B. Ancykowski, H. Fuchs: Dynamic Force Microscopy.J.E. Houston: Interfacial Force Microscopy: Selected Applications.Volker Scherer, Michael Reinstaedtler, Walter Arnold: Atomic Force Microscopy with Lateral Modulation.E.Oesterschulze, R. Kassing: Sensor Technology for Scaning Probe Microscopy.J.S.Villarrubia: Tip Characterization for Dimensional Nanometrology.- Part II Characterization.- Bharat Bhushan: Micro/Nanotribology and Materials Characterization Studies Using Scanning Probe Microscopy. Sergei Magonov: Visualization of Polymer Structures with Atomic Force Microscopy.Juergen Keller, Dietmar Vogel,Andreas Schubert, and Bernd Michel: Displacement and Strain Field Measurements from SPM Images.Ndubuisi G. Orji, Martha I. Sanchez, Jay Raja, and Theodore V. Vorburger: AFM Characterization of Semiconductor Line Edge Roughness.Redhouane Henda: Mechanical Properties of the Self-Assembled Organic Monolayers: Experimental Techniques and Modeling Approaches. LiShi and Arun Majumdar: Micro-Nano Scale Thermal Imaging Using Scanning Probe Microscopy. Gustavo Luengo, Frederic Leroy: The Science of Beauty at Small Scale. Applications of Scanning Probe Methods on Cosmetic Science.- Part III Industrial Applications.- S. Hosaka: SPM Based Storage Using Atomic Manipulation and Surface Modification. J. Tominaga: Super Density Optical Data Storage by Near-Field Optics. R. Yamamoto, K. Sanada, S. Umemura. R: Capacitance Storage Using a Ferroelectric Medium and a Scanning Capacitance Microscope (SCM). K. Matsumoto: Room-Temperature Single Electron Devices Formed ba AFM Nano-Oxidation Process

Date of publication:
October 2003

Bhushan, B. (Eds):
Appl. Scan. Probe Meth.
(NanoScience a. Technology)
ISBN3-540-00527-7
*EUR 129.95; l 91.00; sFr 210.-
Number: Valid Until:

Springer
Customer Service
Haberstr. 7
69126 Heidelberg
Germany

Fax: +49 (0)6221 / 345 4229
E-mail: orders @ springer.de

*All EUR and GBP prices are net prices subject to local VAT: e.g., in Germany &% VAT. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. Printed in Germany.Informacje elektroniczne z wydawnictw

9 copies remain of the Book of Abstracts for the 14th US National Congress of Theoretical and Applied Mechanics that was held in Blacksburg, VA, June 2002. To buy one, please send a check for U.S. $95.00, made payable to Virginia Tech Treasurer to:

14th USNCTAM PROCEEDINGS
Department of Engineering Science and Mechanics
Mail Code 0219
Virginia Tech
Blacksburg, VA 24061, USA

For overseas orders, please add $25.00 for airmail delievery.TRIBOLOGIA ROK XXXIV NR 4/2003 (190)
 
4-2003 TRIBOLOGIA
Janina ADAMUS*

* Instytut Obróbki Plastycznej, Inżynierii Jakości i Bioinżynierii Politechniki Częstochowskiej, ul. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa.

ZASTOSOWANIE POWŁOK PRZECIWADHEZYJNYCH W NARZĘDZIACH DO TŁOCZENIA

AN APPLICATION OF THE ANTIADHESIVE LAYERS IN THE TOOLS FOR SHEET METAL FORMING PROCESSES

Key-words: friction, wear, lubrication, antiadhesive layer, technological lubricant
Słowa kluczowe: tarcie, zużycie, smarowanie, powłoka przeciwadhezyjna, smar technologiczny

Summary
In the paper the requirements for tools, sheets and technological lubricants used for sheet metal forming processes were discussed. The test results of frictional coefficient for some technological lubricants and antiadhesive layers were given.

Streszczenie

W pracy omówiono wymagania stawiane narzędziom do tłoczenia oraz wymagania stawiane blachom i smarom technologicznym przeznaczonym do tłoczenia. Podano wyniki badań współczynnika tarcia kilku smarów technologicznych i powłok przeciwadhezyjnych.4-2003 TRIBOLOGIA
Dionizy BIAŁO*, Maria TRZASKA**

* Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej, ul. Chodkiewicza 8, 02-525 Warszawa.
** Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Narutowicza 85, 02-524 Warszawa.

ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Ni-P-Al2O3 WYTWORZONYCH METODĄ REDUKCJI CHEMICZNEJ

TRIBOLOGICAL WEAR OF COMPOSITE Ni-P-Al2O3COATINGS DEPOSITED BY AN ELECTROLESS PROCESS

Key-words: composite coatings, tribological wear, electroless process
Słowa kluczowe: powłoki kompozytowe, zużycie tribologiczne, redukcja chemiczna

Summary

Results of the wear investigations of hard composite coatings deposited on Al + 1%Mg + 0,4% Si substrate are presented in this paper. Coatings obtained by electroless method contained Ni - 6,5% P matrix and 3 mm Al2O3 particles with volume fraction apr. 30%.
Tribological tests were carried out on pin - on - disk apparatus. Composite coatings were deposited on 60 mm disk made from an aluminium alloy. The pins were prepared from alloy steel hardened at 32 and 54 HRC, respectively.
Conditions of tribological tests: contact force of 10-50 N, sliding velocity of 0,1 m/s, sliding distance of 1000 m, dry friction.
Microstructure, homogeneity and hardness of the composite coatings were investigated before tribological tests. Wear rate of composite coatings and steel countersamples were identified. Tribological tests were carried out for two different shapes of reinforcing particles - irregular and spherical. Wear rate of composite layer was compared with the wear rate of Ni-P matrix.
Influences of counterspecimen hardness on wear rate of coatings and countersamples are also presented.

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia twardych powłok kompozytowych wytworzonych na podłożu ze stopu Al + 1% Mg + 0,4% Si. Wytworzone metodą redukcji chemicznej powłoki o osnowie Ni - 6,5% P zawierały fazę dyspersyjną Al2O3 o średnim wymiarze cząstek ok. 3 mm i udziale objętościowym rzędu 30%.
Próby tribologiczne przeprowadzono na maszynie z węzłem tarcia w układzie trzpień-tarcza. Powłoki kompozytowe nanoszone były na tarcze ze stopu aluminium o średnicy 60 mm. Stosowano trzpienie ze stali o różnej twardości, tj. 32 i 54 HRC. Próby przeprowadzono na sucho przy następujących wymuszeniach: obciążenie 10-50 N, prędkość tarcia 0,1 m/s, droga tarcia 1000 m.
W pracy przedstawiono wyniki badań wytworzonych powłok, ich mikrostruktury, jednorodności i twardości. Zbadano przebieg zużywania warstw kompozytowych, określono także zużycie stalowych przeciwpróbek. Badania prowadzono dla dwóch postaci cząstek zbrojących - nieregularnych i kulistych. Zużycie powłok kompozytowych porównano ze zużyciem nieumocnionych powłok Ni - P. Określono wpływ twardości przeciwpróbek na zużycie trących się materiałów.4-2003 TRIBOLOGIA
Dariusz M. BIELIŃSKI*

* Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź.

STRUKTURALNE ASPEKTY TARCIA POLIMERÓW

STRUCTURAL ASPECTS OF POLYMER FRICTION

Key-words: polymers, composition and structure, properties, surface layer, friction
Słowa kluczowe: polimery, budowa i struktura, właściwości, warstwa wierzchnia, tarcie

Summary

Chemical composition and physical structure of polymers were characterized from the point of view of their potential influence on friction. Macromolecular structure, molecular constitution of polymers as well as specific features of their spatial network decide different, in comparison to other engineering materials, behaviour during friction process. Special attention was paid to the surface layer of polymers, which exhibits different constitution and structure from the bulk of material - gradient nature of polymers. Experimental results concerning phenomena and processes taking place in the surface layer and their effect on friction of polymer materials have been presented.

Streszczenie

Scharakteryzowano budowę chemiczną i strukturę fizyczną polimerów z punktu widzenia ich potencjalnego wpływu na tarcie. Struktura makrocząsteczek, cząsteczkowa budowa polimerów oraz specyfika węzłów sieci przestrzennej decydują o odmiennym, w porównaniu z innymi materiałami konstrukcyjnymi, zachowaniu się w procesie tarcia. Szczególną uwagę poświęcono warstwie wierzchniej polimerów, która ma odmienną budowę od wnętrza materiału - gradientowa natura polimerów. Przedstawiono wyniki badań zjawisk i procesów dotyczących warstwy wierzchniej i spowodowaną tym modyfikację tarcia materiałów polimerowych.4-2003 TRIBOLOGIA
Dariusz M. BIELIŃSKI*, Ludomir Ślusarski*, Piotr LIPIŃSKI*,
Andrzej TUROS**, Jacek JAGIELSKI**

* Instytut Polimerów Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź.
** Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.

WPŁYW IMPLANTACJI JONOWEJ NA TARCIE POLIETYLENU

INFLUENCE OF ION IMPLANTATION ON FRICTION OF POLYETHYLENE

Key-words: polyethylene, ion implantation, surface, microindentation, microfriction
Słowa kluczowe: polietylen, implantacja jonowa, powierzchnia, mikroindentacja, mikrotarcie

Summary

The subjects of investigation were thin films (1 ¸ 2 µm) of polymer casted from solution on silicon substrate Si (100). The materials studied were polyethylenes of various molecular weight (Mw = 4000 ¸ 6000000 ), crystallinity (Xc = 32 ¸ 92) and degree of macromolecular branching of (LLDPE - HDPE/UHMWPE). Differences between Ar+ and He+ interaction with the surface layer of polyethylene, depending on structure of material, were found. Ion bombardment, within the investigated dose range, resulted in growth of hardness of polyethylene except UHMWPE (for which material it decreased). Due to the treatment the surface of polyethylenes grew in polarity and developed its geometry. The higher effects were observed for Ar+ ion implantation.

Streszczenie

Przedmiot badań stanowiły cienkie powłoki polimerowe (o grubości =1 ¸ 2 µm) wylane z roztworu na podłoże krzemowe Si (100). Jako materiału użyto polietylenów różniących się ciężarem cząsteczkowym (Mw = 4000 ¸ 6000000), stopniem krystaliczności (Xc = 32 ¸ 92 ) lub stopniem rozgałęzienia makrocząsteczek (LLDPE - HDPE/UHMWPE). Stwierdzono różnicę w oddziaływaniu jonów Ar+ i He+ z powłoką polimerową w zależności od struktury materiału. W wyniku bombardowania jonami w stosowanym zakresie dawek, twardość badanych powłok polietylenowych rośnie, z wyjątkiem UHMWPE, w przypadku którego maleje. Modyfikacji towarzyszy wzrost polarności oraz rozwinięcie powierzchni materiału. Zaobserwowane efekty są większe w przypadku implantacji polimerów jonami argonu.4-2003 TRIBOLOGIA
Jan BURCAN*, Piotr OSZUKOWSKI**

* Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego Instytutu Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź.
** Zakład Morfologii Klinicznej Katedry Morfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.

ANATOMICZNE I TECHNICZNE UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA TĘTNIAKÓW TĘTNIC ŁĄCZĄCYCH

ANATOMICAL AND TECHNICAL CONDITIONS OF CREATING OF ANEURYSMS OF ANASTOMOTIC VESSELS

Key-words: anastomotic vessels, aneurysms, technical conditions
Słowa kluczowe: tętnice łączące, tętniaki, uwarunkowania techniczne

Summary

Anterior communicating artery and periattachment anastomosis (Hyrtl anastomosis) these are the arteries were aneurysms more frequently occur than in other arteries. This paper is an attempt of theoretical elucidation of technical conditions of increasing of aneurysms, occur in these arteries. It was ascertained that is very probably, in increasing and in cracking of aneurysm take place manner of blood flowing. Creating, increasing, and cracking of aneurysm is dependent on: shape of blood vessels and changing of this shape, properties and blood composition, friction of flowing blood corpuscles.

Streszczenie

Tętnica łącząca przednia oraz zespolenie okołoprzyczepowe (Hyrtla) to tętnice, w obrębie których tętniaki występują częściej aniżeli w obrębie innych tętnic. Niniejsza praca jest próbą teoretycznego wyjaśnienia uwarunkowań powiększania się tętniaków występujących w obrębie tych tętnic. Ustalono, że jest bardzo prawdopodobne, iż w powiększaniu się i pękaniu tętniaków istotną rolę odgrywa sposób przepływu krwi. Powstawanie, powiększanie się i pękanie tętniaków zależy od: kształtu naczyń krwionośnych i zmiany tego kształtu, właściwości i składu krwi, tarcia przepływających krwinek oraz od zmieniającego się ciśnienia krwi.4-2003 TRIBOLOGIA
Jan BURCAN*, Krzysztof SICZEK*

* Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź.

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ ŁOŻYSK ROZRUSZNIKA

THE DURABILITY AND RELIABILITY OF BEARINGS OF CAR STARTER

Key-words: car starter, sintered bearing, durability and reliability of bearing
Słowa kluczowe: rozrusznik, łożyska porowate, trwałość i niezawodność łożysk

Summary

The obtained results from researches of durability of bearing in car starter have been presented in the paper. The geometry of sintered bearing influences the durability and reliability of bearing system in car starter. The increasing of the begin value of bearing clearance results in decreasing of durability of bearing in car starter. For lower value of rotational speed the decreasing of durability of bearing is lower. The durability and reliability of repaired bearing can be close to the durability and reliability of new bearing. Even after the third repairing the bearing can work without increasing of resistance of motion, of value of temperature and of vibration. After the third repairing of bearing the car starter should be changed for new one.

Streszczenie

W referacie zaprezentowano wyniki badań trwałości łożysk rozrusznika. Geometria łożysk rozrusznika decyduje o ich trwałości i niezawodności. Wzrost początkowej wartości luzu powoduje spadek trwałości łożysk. Dla mniejszych wartości prędkości obrotowej spadek trwałości jest mniejszy. Trwałość i niezawodność łożysk nowych i naprawianych mogą być zbliżone. Nawet po trzeciej naprawie nie zaobserwowano wzrostu wartości momentu tarcia, temperatury i amplitudy drgań w łożyskach. Po trzeciej wymianie panewek rozrusznik powinien być wymieniony na nowy.4-2003 TRIBOLOGIA
Jan BURCAN*, Anna SŁAWIŃSKA*

* Institut of Machine Design of Technical University of Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź.

SELF-CONTROLLABLE PASSIVE AXIAL MAGNETIC BEARING

SAMONASTAWNE PASYWNE OSIOWE ŁOŻYSKA MAGNETYCZNE

Key-words: permanent magnets, passive axial magnetic bearing, unitary load, self-control, bearing gap
Słowa kluczowe: magnes trwały, pasywne wydłużne łożysko magnetyczne, obciążenie, samonastawne, jednostkowe, szczelina łożyskowa

Summary

The paper presents analytical approach based on experimental results of investigation into single and double acting passive axial magnetic bearings which contain permanent magnets made of ferrite, strontium ferrite, and the NdFeB compound. In such a bearing the axial force applied from outside will impose a load to the one of the bearing, at the same time unloading the second one. In such a bearing the change of the load will cause the establishment of the other new state of equilibrium. It is the self - acting fitting to the load operating on the rotor.

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań jednostronnych i dwustronnych pasywnych wzdłużnych łożysk magnetycznych z magnesami trwałymi, wytworzonymi ze związku Nd-Fe-B. Uzyskane z badań eksperymentalnych nośności łożyska magnetycznego porównano z wartościami nośności uzyskiwanymi w łożyskach ślizgowych smarowanych hydrodynamicznie.
W łożysku jednostronnym wykorzystywany jest, zaznaczony na wykresie - Rysunek 2, zakres wartości szczeliny od smin do smax. Zbudowanie łożyska o mniejszej wartości szczeliny niż smin = 0,5 mm wymaga starannego wykonania montażu i dużych sztywności łożyskowanego wału, ponieważ, ze względu na błędy kształtu i montażu, stan powierzchni i odkształcenia robocze, nie można dopuścić do styku metal-metal. Wartości szczeliny większe od wartości smax = 1,0 czy 1,5 mm mogą nie mieć zastosowania ze względu na dopuszczalne przemieszczenia łożyskowanego wałka.
W przypadku łożyska magnetycznego dwustronnego, po zmontowaniu łożyska, układ znajduje się w stanie równowagi, podczas którego każde z łożysk przenosi obciążenie wzdłużne. Stan równowagi możliwy jest przy takich samych wartościach sił poosiowych z obydwu części łożyska, tylko przeciwnie skierowanych - Rys. 4. Zmontowanie następuje przy określonej wartości luzu osiowego, tj. przy szczelinie łożyskowej s = s1 + s2. Jeden z magnesów połączono z wirnikiem, dwa pozostałe z nieruchomą obudową. Łożyskowany wałek może się teoretycznie przesunąć ze stanu zmontowania do wartości s1 lub w przeciwnym kierunku do wartości s2. W rzeczywistości zakres maksymalnych przesunięć jest mniejszy o wartość błędów kształtu i położenia, które przewiduje się w trakcie projektowania łożyska lub które istnieją w zmontowanym łożysku. Siła osiowa przyłożona z zewnątrz dociąży jedno z łożysk, jednocześnie odciążając drugie.
Zmiana szczeliny Ds, po przemieszczeniu sę obciążonego siłą osiową wałka, pozwala wyznaczyć, z charakterystyk każdego z łożysk, siły P1 i P2, działające po obu stronach łożyska. Łożysko zajmie nowe położenie równowagi, dla którego obciążenie zewnętrzne P = P1 - P2. Kolejna zmiana obciążenia zewnętrznego spowoduje ustalenie się innego, nowego stanu równowagi - Rys. 4.
Jednostronne łożyska wykonane z nowych materiałów, o wysokiej gęstości energii, mają jednostkowe wartości nośności (na jednostkę powierzchni roboczej magnesu) porównywalne z wartościami ciśnienia w łożyskach ślizgowych, smarowanych hydrodynamicznie. Ciągle jeszcze dla łożysk tradycyjnych, z tarciem mieszanym, wartości obciążenia jednostkowego są większe. Na przykład wartości dopuszczalnego obciążenia jednostkowego dla łożysk stosowanych w obrabiarkach, turbinach, sprężarkach itp. urządzeniach zmieniają się w granicach od 5,49 MPa do 8,23 MPa - dla pary ciernej stop ołowiowy-stal, zaś dla pary ciernej stop ołowiowy alkaliczny lub kadmowy - stal od 8,24 MPa do 10,29 MPa.
Obciążalność dwustronnych łożysk magnetycznych jest mniejsza niż łożysk jednostronnych. Dzięki wysokowydajnym materiałom magnetycznym, magnetyczne łożyska dwustronne osiągają wartości nośności takie jak niektóre łożyska precyzyjne i niektóre łożyska maszynowe. Ze względu na liczne zalety, pomimo mniejszych dopuszczalnych obciążeń, należy polecać łożyska dwustronne tam, gdzie tradycyjnie są obecnie stosowane łożyska ślizgowe.4-2003 TRIBOLOGIA
Manfred CHMURAWA*, Bogdan WARDA**

* Politechnika Śląska, Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice.
** Politechnika Łódzka, Instytut Konstrukcji Maszyn, Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź.

PROGNOZOWANIE TRWAŁOŚCI TOCZNYCH WĘZŁÓW PRZEKŁADNI CYKLO Z KORYGOWANYM ZAZĘBIENIEM

DETERMINATION OF DURABILITY OF ROLLING NODES IN CYCLOIDAL GEAR WITH CORRECTED MESHING

Key-words: rolling nodes, fatigue life, special planetary gear, cycloidal gear, cycloidal meshing, meshing correction
Słowa kluczowe: węzły toczne, trwałość zmęczeniowa, specjalne przekładnie obiegowe, przekładnie cykloidalne, zazębienie cykloidalne, korekcja zazębienia

Summary

Planetary gears are commonly used in drive systems and they have many advantages. Relatively the smallest planetary gear is cycloidal gear - known as Cyclo. That gear uses inside out of centre meshing that assures occuring rolling friction only in power transmission. Basic problem in Cyclo gear design is determination of fatigue life of the three characteristic nodes where contact load is dominating. These nodes are:
 • central bearing node on eccentric shaft,
 • rolling bearing node in straight-line mechanism,
 • setting of active teeth of planet wheel interacting in rolling contact with rollers of co-operating wheel.
Durability of individual rolling nodes of Cyclo gear depends, among others, on state of load. Distribution of loads in gear can be determined for a single position of drive shaft assign, calculating distribution of forces to individual teeth and bolts of straight-line mechanism. Analytical method used for that determination neglects however the influence of planetary motion on the values of meshing forces and reaction forces in straight line mechanism. That influence can be discovered by numerical calculations of state of load of selected individual positions of drive shaft. Numerical calculations with application of FEM has been made for nominal as well as for corrected meshing because assembling of that gear can be made after application the correction.
In the paper it has been proposed a method to generalise distribution of forces between teeth and forces in straight-line mechanism resulting from different positions of drive shaft. Distributions of forces after generalising have been subsequently used for calculation of fatigue life of rolling nodes in Cyclo gear with nominal meshing and in real gear with corrected meshing. The hierarchy of durability of basic rolling nodes of Cyclo gear has also been presented.

Streszczenie

W obiegowej przekładni cykloidalnej występują niekonwencjonalne węzły toczne w układzie przeniesienia mocy od wału wejściowego do wału zdawczego. Trwałość poszczególnych węzłów tocznych przekładni Cyclo zależy między innymi od stanu ich obciążenia. Rozkłady obciążeń w przekładni można wyznaczyć dla jednego położenia wału napędowego, jednakże pomijany jest wtedy wpływ ruchu obiegowego na wartości sił międzyzębnych i sił oddziaływania w mechanizmie równowodowym. Wpływ ten można jedynie ujawnić wykonując numeryczne obliczenia stanu obciążenia dla wybranych reprezentatywnych położeń wału napędowego. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych, z wykorzystaniem MES, przeprowadzonych dla nominalnego zazębienia i dla przekładni z korygowanym zazębieniem oraz zaproponowano sposób uogólnienia rozkładów sił międzyzębnych i sił w mechanizmie równowodowym wynikających z różnych położeń wału napędowego, umożliwiający prognozowanie trwałości zmęczeniowej.4-2003 TRIBOLOGIA
Janusz CWANEK*, Włodzimierz LUBIMOW**

* Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16a, 35-959 Rzeszów.
** Politechnika Rzeszowska, ul. Pola 2, 35-959 Rzeszów.

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI ZUŻYTYCH GŁÓW ENDOPROTEZ WELLERA

SURFACE GEOMETRY OF WELLER ENDOPROSTHESIS WEAR HEADS

Key-words: aseptic loosenig endoprosthesis Weller, surface geometry of Weller endoprosthesis surface heads, wear of Weller endoprothesis heads
Słowa kluczowe: aseptyczne obluzowanie endoprotez Wellera, struktura geometryczna powierzchni głów endoprotez Wellera, zużycie głów endoprotez Wellera

Summary

In the paper are described the research results SGP (St, Sa, Sds) of worn cement heads of artificial Weller hip joints operated from 5-7 years (11 heads), 10-14 years (19 heads), and 18-20 years (6 heads).
The scanning of head surfaces have been performed with induced Talyskan 150 head equipped with diamond contact tip made by Rank Taylor Hobson Company. The area covered by scanning was 1 x 1,5 mm2. The data received have been handled by computer program Talymap 3.0.
The researches results certify that all numerical values of amplitude parameters decrease significantly as duration of observation time rises [p < 0,001]. The highest numeric values of parameters were detected on head surfaces which had been exploited the shortest time and the lowest on the heads exploited the longest time.
The significant dependence between parameters results from the comparison of amplitude parameters SGP of heads [p < 0,01 - 0,001].
While numeric value of one parameter turn then increases the numeric value of compared parameter.

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań SGP (St, Sa i Sds) zużytych 36 głów sztucznych stawów biodrowych Wellera usuniętych operacyjnie z powodu aseptycznego obluzowania po 5-7 latach (11 głów), 10-14 latach (19 głów) oraz 18-20 latach (6 głów).
Skaningi powierzchni głów wykonano indukcyjną głowicą Talyskan 150 z diamentową końcówką pomiarową firmy Rank Taylor Hobson. Skanowaniem objęto obszar na głowach wielkości 1 x 1,0-1,5 mm2. Otrzymane dane poddano obróbce komputerowej za pomocą programu Talymap Expert.
W badaniach stwierdzono znamienne zmniejszenie wartości liczbowych wszystkich badanych parametrów amplitudowych w miarę wzrostu czasu obserwacji [p < 0,001]. Najwyższe wartości liczbowe SGP stwierdzono na powierzchniach eksploatowanych najkrócej, najniższe na głowach usuniętych po 18-20 latach.
Z porównania parametrów amplitudowych SGP badanych głów (Sz od St, Sds od St i Sds od Sz) wynika, że pomiędzy nimi występowały znamienne zależności [p < 0,01-0,001]. Ze wzrostem wartości liczbowych jednego parametru zwiększała się wartość porównywanego parametru.4-2003 TRIBOLOGIA
Czesław DYMARSKI*, Wojciech LITWIN*

* Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

BADANIA EKSPERYMENTALNE POLIMEROWEGO ŁOŻYSKA SMAROWANEGO WODĄ OKRĘTOWEGO WAŁU ŚRUBOWEGO

EXPERIMENTAL WORK ON WATER LUBRICATED MAIN SHAFT BEARING OF SHIP

Key-words: tribology, bearings, ship main shaft bearings
Słowa kluczowe: tribologia, łożyskowanie, wały śrubowe

Summary

The matters under discussion there are results of research work on water lubricated main shaft bearing of ship.
Research work was done on special test stand witch has wide measurement possibilities (Fig. 1). We can record coefficient of friction, shaft trajectory, pressure between shaft and bearing, rotation speed, pressure and water flow in different condition like: rotation speed 3 to 11 [1/s], load 1 to 5 [kN], pressure of water 0,2 do 3 [bar], water flow 10 and 20 [litres/min].
Bearing was designed and made by famous producer and mounted in special bush (Fig. 2).
The main problem of work was to check possibility of hydrodynamic lubrication.
Some examples of results of measurements work were shown (coefficient of friction Fig. 3 and 4, pressure between shaft and bearing Fig. 5 and 6, shaft center trajectory Fig. 8, 9, 10).

Streszczenie

Referat prezentuje część wyników uzyskanych w trakcie badań eksperymentalnych polimerowego łożyska okrętowego wału głównego smarownego wodą.
Zademonstrowano uzyskane w trakcie pracy badawczej wykresy współczynnika tarcia, rozkładu ciśnienia na obwodzie pomiędzy czopem a panwią oraz trajektorii środka czopa.4-2003 TRIBOLOGIA
Marek GAWLIŃSKI*, Zbigniew KASPRZYK*, Janusz ROGULA*

* Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Tel. (+48) (71) 320 23 73, fax:(+48) (71) 328 38 18.

OCENA ZDOLNOŚCI UTRZYMANIA WARSTWY SMARNEJ PRZEZ MIKROPROFIL POWIERZCHNI WAŁU WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z ELASTOMEROWYM USZCZELNIENIEM

AN EVALUATION OF THE MAINTAINING ABILITY OF THE LUBRICATING LAYER BY THE SHAFT SURFACE MICROPROFILE CO-OPERATING WITH OIL LIP SEAL

Key-words: oil lip seal, surface roughness, lip wear, optimal shaft roughness
Słowa kluczowe: uszczelnienie wargowe, chropowatość, tarcie, zużycie

Summary

At the beginning of the shaft motion it comes to the direct contact of the shaft surface irregularities with the sealing lip; it influences the power consumption and lip wear. One should from the shaft surface in such manner in order some oil quantity could be absorbed and kept in the micro-valleys through possibly longest period. Then build-up of the lubricating layer on particular irregularities will be possible at the initial moment of the shaft motion.
Authors prepared indirect evaluation method of the shaft surface ability to absorb and preserve the oil; it relies on the periodical rotation (10 min.) and stand-by (10 min.) of the shaft. The total time of test amounted to 40 hours.
It appeared, that depending on the shaft surface ability to absorb the oil as well as on the amplitude frequency distribution one could find the different wear rates of the sealing lip. There were presented recommended values of the roughness parameters ensuring low wear rate.

Streszczenie

Wiadomo, że chropowatość powierzchni wału znacząco wpływa na zużycie krawędzi uszczelniającej elastomerowego uszczelnienia wargowego, na wysokość oporu tarcia oraz na poziom szczelności. Trwają intensywne prace nad ustaleniem optymalnej chropowatości powierzchni, optymalnej ze względu na opór tarcia oraz poziom szczelności. W niniejszej pracy przyjęto tezę, że należy tak kształtować mikropowierzchnię wału, aby pewna ilość oleju mogła być zaabsorbowana i utrzymywana w mikrowgłębieniach przez możliwie najdłuższy czas. Założono, że podczas postoju wału olej nie zostanie wyciśnięty przez wargę uszczelniającą z mikrowgłębień i w chwili ponownego uruchomienia wału olej ten będzie tworzył warstwę smarną na poszczególnych występach nierówności.
W tym celu przyjęto specjalną procedurę badania pary ciernej wał-uszczelnienie wargowe polegające na okresowym włączaniu i wyłączaniu wału. Czas pracy wału wyniósł 10 minut, po czym następował okres 10-minutowego postoju i tak na zmianę w okresie 40-godzinnego testu.4-2003 TRIBOLOGIA
Bolesław GIEMZA*, Tadeusz KAŁDOŃSKI*

* Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, tel. (0...22) 683-91-40.

THE INFLUENCE OF GREASES' PROPERTIESON POROUS BEARINGS WORK

WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI SMARÓW PLASTYCZNYCH NA PRACĘ ŁOŻYSK POROWATYCH

Key-words: porous bearings, grease, self-lubricated bearings.
Słowa kluczowe: łożyska porowate, smar plastyczny, łożyska samosmarowne

Summary

The results of stand investigations of porous bearings are presented in this article. Four different greases - based on mineral and on synthetic oils were used as lubricants. The influence of chemical constitution on working parameters of bearings is presented. Over hundred hours of stand investigations were done. Working temperature and resistance to motion were measured during stand investigations.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych łożysk porowatych. Cztery różne smary - na bazie olejów mineralnych i syntetycznych zostały użyte jako środki smarowe. Przedstawiono wpływ składu chemicznego na parametry pracy łożysk. Wykonano ponad 100 godzin badań stanowiskowych. W trakcie badań mierzono temperaturę pracy łożysk i opory ruchu łożysk.4-2003 TRIBOLOGIA
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA*

* Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa.

BIOTRIBOLOGIA I APLIKACJE MEDYCZNE

BIOTRIBOLOGY AND MEDICAL APPLICATION

Key-words: endoprostheses, biomaterials, wear, surface treatment
Słowa kluczowe: endoprotezy, biomateriały, zużycie, obróbka powierzchniowa

Summary

In the paper the possible ways of develping actions concerning the Bones and Joint Decade (2000-2010) were given. A role of material engineering and biotribology in implantology was discussed. Both technical achievements of biotribology and medical application of new solutions used in moveable pairs of endoprostheses were pointed out.

Streszczenie

W pracy wskazano na kierunki działań prowadzonych w ramach Dekady Kości i Stawów (2000-2010). Omówiono rolę inżynierii materiałowej i biotribologii w rozwoju implantologii. Wskazano na osiągnięcia techniczne biotribologii oraz aplikacje medyczne nowych rozwiązań węzłów ruchowych endoprotez.4-2003 TRIBOLOGIA
Monika GIERZYŃSKA-DOLNA*

* Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa.

PROCESY TRIBOLOGICZNE W WĘZŁACH RUCHOWYCH ENDOPROTEZ

TRIBOLOGICAL PROBLEMS OCCURING IN MOVING PAIRS OF ENDOPROSTHESES

Key-words: endoprotheses, wear tests, biomaterials
Słowa kluczowe: endoprotezy, badania zużyciowe, biomateriały

Summary

In the paper the increase in demand for both knee and hip endoprostheses in 1990-2000 was given. Destructive processes occurring in frictional pairs of endoprostheses were presented. Test results concerning the influence of surface treatment on the increase in wear resistance of Ti6Al4V titanium alloy were given.

Streszczenie

W pracy podano wzrost zapotrzebowania na endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego w latach 1990-2000. Naświetlono procesy destrukcyjne występujące w węzłach trących endoprotez. Podano wyniki własnych badań dotyczące wpływu obróbki powierzchniowej na wzrost odporności na zużycie stopu tytanu Ti6Al4V.4-2003 TRIBOLOGIA
Jacek GOSPODARCZYK*, Ryszard MARCZAK*

* Politechnika Radomska, ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom.

KOMPOZYTY NA BAZIE ŻYWICY FENOLOWO-FORMALDEHYDOWEJ O ZADANYCH WŁAŚCIWOŚCIACH TRIBOELEKTRYCZNYCH

PHENOL FORMALDEHYDE BASED COMPOSITES WITH PARTICULAR TRIBOELECTRICAL PROPERTIES

Key-words: triboelektrization, elektrification, tribological wear, composite materials
Słowa kluczowe: triboelektryzacja, elektryzacja, zużycie tribologiczne, kompozyty ślizgowe

Summary

This work presents preliminary tests related to the effect of triboelectrization process on the frictional and wear properties of phenol formaldehyde based composites. The composites triboelektrization modification properties includes the use of salicylidene aniline complexe compounds with transition metals such as zinc and copper. The friction and wear characteristic of the obtained composites were estimated using T05 apparatus. The triboelectric measurements were carried out by means of triboelectrometer (patent RP nr 177210) for the above mentioned composites and their components.
The obtained results showed that there is a relationship between the friction and wear properties of the tested composites and their triboelectric properties.

Streszczenie

W pracy przeprowadzono badania dotyczące wpływu procesu triboelektryzacji na właściwości tarciowo-zużyciowe kompozytów na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej oraz wysokodyspersyjnego PTFE. Dla zmodyfikowania właściwości triboelektrycznych kompozytu wykorzystano związki kompleksowe pochodnych salicylidenoaniliny z dwuwartościowymi jonami metali przejściowych cynku i miedzi. Charakterystyki tribologiczne otrzymanych kompozytów wyznaczono na testerze tribologicznym T-05. Pomiary triboelektryczne składników kompozytu oraz utwardzonej żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej wyżej wymienionymi związkami kompleksowymi wykonano na triboelektrometrze (patent RP nr 177210).
W celu doboru związków kompleksowych o optymalnych właściwościach triboelektrycznych wykorzystano symulacje komputerowe. Przy pomocy programu HyperChem 5.0 wyznaczono dla badanych cząsteczek związków kompleksowych, rozkład potencjału elektrostatycznego, który jest wyznacznikiem ich właściwości triboelektrycznych.
Wyniki badań wskazują na istnienie zależności pomiędzy właściwościami tarciowo-zużyciowymi badanych kompozytów a ich właściwościami triboelektrycznymi.4-2003 TRIBOLOGIA
Marian GRĄDKOWSKI*

* Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel.: (0...48) 36-442-41, e-mail: marian.gradkowski @ itee.radom.pl

WPŁYW TEMPERATURY PRACY WĘZŁA TARCIA NA AKTYWNOŚĆ TRIBOCHEMICZNĄ WYBRANYCH OLEJÓW BAZOWYCH

INFLUENCE OF TRIBOLOGICAL SYSTEM TEMPERATURE ON THE TRIBOCHEMICAL ACTIVITY OF SELECTED BASE OILS

Key-words: boundary friction, hydrocarbons, tribochemical processes, friction force, wear
Słowa kluczowe: tarcie graniczne, węglowodory, procesy tribochemiczne, siła tarcia, zużycie

Summary

The author has been investigated relationship between dependence of a resistance to motion and wear of steel-steel tribological system lubricated with hydrocarbons upon its working temperature. It was shown that at 80-100oC the resistance to motion and wear are the lowest. This is a result of tribochemical conversions of hydrocarbons coming from the base oil. Products of this changes form protective layers composed of hydrocarbons, carbonyl compounds, carboxylates as well as esters and their derivatives, which are locally bounded with friction surface. During friction chemical structure of external layer are also modified by built-in carbon and oxygen atoms.

Streszczenie

W pracy badano zależność oporów ruchu i wielkości zużycia węzła tarcia stal-stal, smarowanego węglowodorami od temperatury. Stwierdzono, że najmniejsze opory ruchu i zużycie występują w temperaturze 80-100°C. Zjawisko to jest następstwem tribochemicznych przekształceń węglowodorów obecnych w oleju bazowym. Produkty tych przekształceń wytwarzają na powierzchni tarcia warstwy ochronne, które składają się z węglowodorów, związków karbonylowych, karboksylanów, a także estrów i pochodnych tych substancji. Produkty te są lokalnie związane z powierzchnią tarcia. W trakcie tarcia zachodzi także przebudowa struktury chemicznej warstwy wierzchniej, polegająca na wbudowaniu w nią węgla i tlenu.4-2003 TRIBOLOGIA
Jacek GRZESIK*, Aleksandra LANGNER**, Stanisław NOSAL**

* Kompania Piwowarska SA.
** Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań.

USZKODZENIA USZCZELNIEŃ CZOŁOWYCH POMP WIROWYCH STOSOWANYCH W LINIACH ROZLEWNICZYCH PIWA

FAILURES OF MECHANICAL SEALS FOR THE PURPOSE CENTRIFUGAL PUMPS USED IN BEER FILLING LINES

Key-words: centrifugal pump, mechanical seal, damage, durability, wear
Słowa kluczowe: pompa wirowa, uszczelnienie czołowe, uszkodzenie, trwałość, zużycie

Summary

The article is an analysis of damage to centrifugal pumps used in brewery industry, in particular considering mechanical seals. The object of research its working conditions were characterized as well as the results of the survey were presented. It turned out that the most unreliable pomp parts are bearings and seals. Operating durability of seals were described as well. It was established, that in most cases, seals suffer damage due to vibrations. Reasons of the damage mechanical seals is also wear of sliding face. The wear profilogram and undamaged surface was performed for comparing.

Streszczenie

W pracy zanalizowano przyczyny uszkodzeń pomp wirowych pracujących w browarze ze szczególnym uwzględnieniem uszczelnień czołowych stosowanych w tych pompach. Scharakteryzowano obiekt badań, warunki jego pracy oraz przedstawiono wyniki badań. Stwierdzono, że najbardziej zawodnymi elementami pomp wirowych są łożyska i uszczelnienia. Określono niezawodność eksploatacyjną uszczelnień pracujących w zbliżonych warunkach. Ustalono, że uszczelnienia najczęściej ulegają uszkodzeniom wskutek drgań w wyniku, których dochodzi do przedwczesnego zużycia powierzchni roboczej pary ślizgowej lub utraty funkcji innych elementów zespołu uszczelnienia. Przyczyną uszkodzenia uszczelnień jest także zużycie ścierne powierzchni pierścieni. Dla porównania powierzchni pierścieni: prawidłowo funkcjonującego oraz uszkodzonego wykonano profilogramy chropowatości tych powierzchni.4-2003 TRIBOLOGIA
Danuta KOTNAROWSKA*

* Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 45.

WPŁYW GRUBOŚCI I TWARDOŚCI POWŁOK AKRYLOWYCH NA ICH ODPORNOŚĆ NA EROZJĘ

INFLUENCE OF THICKNESS AND HARDNESS OF ACRYLIC COATINGS ON THEIR EROSIVE RESISTANCE

Key-words: erosion, hardness of polymeric coatings, acrylic coatings
Słowa kluczowe: erozja, twardość powłok polimerowych, powłoki akrylowe

Summary

The paper describes erosive wear intensity of acrylic coating of different thickness (128-487µm) and hardness (28-77) for alundum particles glancing angles) a = (30,45,60)°. Minimum erosive wear was obtained for coating of mean thickness 218 µm and hardness 31.5 (acc. to Buchholtz).

Streszczenie

W artykule opisano intensywność zużywania erozyjnego powłok akrylowych o różnej grubości (128-487µm) i twardości (28-77), dla kątów padania cząstek elektrokorundu a = (30, 45, 60)°. Minimalne zużycie erozyjne osiągnięto dla powłok o średniej grubości wynoszącej 218 µm i twardości (wg Buchholza), wynoszącej 31,5.4-2003 TRIBOLOGIA
Andrzej KOTNAROWSKI*

* Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 45.

MODYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH OLEJÓW ZA POMOCĄ NANOPROSZKÓW METALI

MODIFICATION OF OILS TRIBOLOGICAL PROPERTIES WITH USE OF METAL POWDERS

Key-words: nanoparticles, metal nanopowders, lubricating oils, cutting oils, tribological properties
Słowa kluczowe: nanocząstki, nanoproszki metali, oleje smarowe, oleje obróbkowe, właściwości tribologiczne

Summary

Examples of metal nanoparticles and other nanostructures use in various branches of technology are presented in the paper. Because of unique chemical, electrical and optical properties of nanostructures they may be used or have been already used in nanoelectronics, medicine and chemical technology.
Possibilities of nanoparticles in the form of nanopowders utilization in the area of production technology and terotechnology have not been yet satisfactory examined and number of publications concerning this mater is rather small. The paper discusses preliminary examinations concerning possibilities of metal nanoparticles use for tribological properties modification of lubricating and cutting oils. Results of presented examination as well as examination made before on basic oils used for composing lubricating oils and cutting oils testify to visible influence of the oils modification with metal micropowders and nanopowders on their tribological properties increase. Addition of metal micropowders as well as nanopowders to oils causes decrease of frictional resistance in lubricated with their help joints and decrease of cooperating elements wear - also elements made of materials used for cutting tools like high- speed steel and sintered carbides. The influence of size of particles added to oil on tribological process run should be also emphasized. It was noticed that the smaller metal particles are the better they flow in an oil volume and do not undergo sedimentation. Beside this, smaller particles of nano size easier than particles of micro size reach the friction zone and better react with frictionally cooperating (rubbing) surfaces.
Discussed in the paper examination is of initial nature and is aimed on recognition of possibilities lying in modification method of cutting oils tribological properties with nanopowders of metals use.

Streszczenie

W artykule omówiono przyklady zastosowań nanocząstek metali, a także innych nanostruktur w różnych dziedzinach techniki. Ze względu na unikalne własności chemiczne, elektryczne i optyczne nanostruktur, przewiduje się ich zastosowanie lub już znalazły zastosowanie nanoelektronice, medycynie i technologii chemicznej.
Możliwości wykorzystania nanoproszków w obszarach technologii wytwarzania i eksploatacji nie zostały jeszcze dostatecznie zbadane, a publikacje na ten temat są nieliczne. Prezentowany artykuł omawia wstępne badania rozpoznawcze w zakresie możliwości zastosowania nanoproszków metali do modyfikacji właściwości tribologicznych olejów smarowych i smarująco-chłodzących olejów obróbkowych. Wyniki prezentowanych badań, a także badań wcześniejszych, wykonanych dla olejów bazowych, używanych do komponowania zarówno olejów smarowych, jak i olejów obróbkowych, dokumentują wyraźny wpływ modyfikacji tych olejów za pomocą mikroproszków i nanoproszków metali na poprawę ich właściwości tribologicznych. Dodatek zarówno mikroproszków, jak i nanoproszków metali do olejów powoduje zmniejszenie oporów tarcia w smarowanych nimi węzłach oraz zmniejszenie zużycia elementów współpracujących, w tym wykonanych z materiałów stosowanych na narzędzia skrawające (stali szybkotnących i węglików spiekanych). Należy także podkreślić wpływ wielkości cząstek proszku metalu, dodawanego do oleju, na przebieg procesu tribologicznego. Stwierdzono, że im cząstki metalu są mniejsze, tym łatwiej unoszą się w objętości oleju i nie podlegają sedymentacji. Poza tym, mniejsze cząstki o wielkości nano łatwiej osiągają strefę tarcia i lepiej reagują z warstwami powierzchniowymi, współpracujących tarciowo elementów.
Omówione w artykule badania mają charakter wstępny i są ukierunkowane przede wszystkim na rozpoznanie możliwości tkwiących w metodzie modyfikacji właściwości tribologicznych zarówno olejów smarowych, jak i olejów obróbkowych, polegającej na dodawaniu odpowiednio dobranych (pod względem jakościowym i ilościowym) nanoproszków metali.4-2003 TRIBOLOGIA
Andrzej KOTNAROWSKI*, Romuald MAKOWSKI*,
Władimir F. PICZUGIN**

* Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, 26-600 Radom, ul. Chrobrego 45.
** Rosyjski Państwowy Instytut Nafty i Gazu im. I.M. Gubkina w Moskwie.

OSOBLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA MATERIAŁÓW SMAROWYCH NA POWIERZCHNIĘ METALU W PROCESIE TARCIA

FEATURES OF INTERACTION BETWEEN LUBRICANTS AND METAL SURFACE IN FRICTION PROCESS

Key-words: friction, lubricant, additives, protective layers
Słowa kluczowe: tarcie, materiał smarowy, dodatki, warstewki ochronne

Summary

Results of examination of lubricants, of different physical and chemical properties, influence on protective layers forming in sliding friction process are presented in the paper. Constitution, construction and thickness of these layers were examined using present methods of material analysis.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu materiałów smarowych o różnych własnościach fizykochemicznych na tworzenie warstewek ochronnych w procesie tarcia ślizgowego. Stosując współczesne metody analizy materiałowej zbadano: skład, budowę i grubość tych warstewek.4-2003 TRIBOLOGIA
Artur KRÓL*, Tadeusz KAŁDOŃSKI**

* Military University of Technology, Faculty of Mechanics, 00-908 Warsaw 49, Kaliskiego Street No. 2, POLAND, tel. +48 22 683-94-10, e-mail: a.krol @ wme.wat.edu.pl;
** Military University of Technology, Faculty of Mechanics, 00-908 Warsaw 49, Kaliskiego Street No. 2, POLAND, tel. +48 22 683-91-40, e-mail: dziekan @ wme.wat.edu.pl

PERMEABILITY OF POROUS BEARINGS AT THE TEMPERATURE OF NORMAL BEARING OPERATION

PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŁOŻYSK POROWATYCH W TEMPERATURZE NORMALNEJ PRACY ŁOŻYSKA

Key-words: permeability, porosity, self-lubricating bearing
Słowa kluczowe: przepuszczalność, porowatość, łożysko samosmarne

Summary

In the article short review on investigations of permeability is presented. Basic properties of the porous bearings and mineral gear oil have been examined. Then permeability investigations of porous sliding bearings for mineral gear oil at the temperature of normal bearing operation have been performed. Achieved results of preliminary investigations show that in the chosen range of temperature (40-60°C) there is no relationship between permeability of the bearing and temperature of flowing oil.

Streszczenie

W artykule przedstawiono krótki przegląd badań przepuszczalności. Zbadano podstawowe właściwości łożysk porowatych i przekładniowego oleju mineralnego. Następnie przeprowadzono badania współczynnika przepuszczalności porowatych łożysk ślizgowych dla oleju przekładniowego. Osiągnięte wyniki wstępnych badań wskazują, że w wybranym zakresie temperatury (40-60°C) współczynnik przepuszczalności łożyska porowatego nie zależy od temperatury przepływającego oleju.4-2003 TRIBOLOGIA
Karol KRZEMIŃSKI*

* Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa.

MODELE MATEMATYCZNE ŁOŻYSKA POROWATEGO I STOSOWANE UPROSZCZENIA

MATHEMATICAL MODELS OF POROUS BEARING AND THEIR SIMPLIFICATIONS

Key-words: porous bearing, permeability, pressure distribution, load capacity
Słowa kluczowe: łożysko porowate, przepuszczalność, rozkład ciśnienia, nośność

Summary

The equations of liquid motion for finite porous bearings and applied simplifications for infinite bearing and narrow bearing were described in the paper. The assumptions for narrow bearing approximation given for Cameron were deathly presented. The pressure distributions in oil gap calculated for finite bearing and narrow bearing give for Cameron were compared.

Streszczenie

W pracy podane zostały równania ruchu cieczy w łożysku porowatym o skończonej długości i stosowane uproszczenia dla łożyska o nieskończonej długości oraz dla łożyska wąskiego. Szczegółowo omówiono założenia przyjęte przez Camerona dla łożyska wąskiego oraz przeprowadzono obliczenia porównawcze rozkładów ciśnienia i nośności łożyska obliczone wg wzorów Camerona oraz dla łożyska porowatego o skończonej długości.4-2003 TRIBOLOGIA
Maciej KUCHAR*

* Politechnika Łódzka, Instytut Konstrukcji Maszyn, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź.

MODELOWANIE OPORU MIJANIA GAŁĘZI PRZESMYKU

MODELLING OF THE CROSSING RESISTANCE OF WARP THREADS IN SHED FORMATION

Key-words: shed formation, harness, clinging of warp thread, technological damping forces, damping energy
Słowa kluczowe: formowanie przesmyku, nicielnice, sczepność nitek osnowy, siły technologicznego tłumienia, energia tłumienia

Summary

The resistance that has to be overcome by the warp threads in shedding is important because of the degree of destruction of threads and the amount of work expended on shed formation. A method of measuring the resisting force together with the relevant test arrangement and test conditions is presented. There are also presented some curves of force variation with time and distance, and the curves are analysed with the objective to reveal their characteristic features. The work involved with the crossing of warp in shedding and the amount of energy dissipated in this operation are determined and analysed. Also the character of damping of the warp motion is determined. Upon qualitative analysis of the curves of forces the crossing resistance of warp threads in shedding is decomposed into friction between the crossing threads and friction between the threads and their respective healds. The accurately established empirical data are used for verification of the shedding models described in the relevant literature. The new empirical shedding model determined on the base of their characteristic features is presented and verified.

Streszczenie

W nowoczesnych mechanizmach nicielnicowych siła oporu generowana przez mijające się nitki osnowy podczas zmiany przesmyku jest istotna nie tylko z uwagi na ich niszczenie. Siła ma istotny udział w nakładzie pracy łożonej na tworzenie przesmyku. W referacie przedstawiono metodę pomiaru tej siły, stanowisko badawcze, uwarunkowania pomiarowe. Zaprezentowano przykładowe przebiegi siły w dziedzinie czasu i drogi i dokonano analizy pod kątem wydobycia charakterystycznych cech; określono i badano pracę mijania osnowy, czyli energię dyssypowaną w tej czynności; określono charakter tłumienia ruchu osnowy. Na podstawie analizy jakościowej charakterystyk siłowych rozkłada się opór mijania na tarcie między gałęziami nitek i tarcie o struny nicielnic współpracujących. W oparciu o dokonane empiryczne ustalenia zweryfikowano opisane w literaturze modele otwierania przesmyku i własny empiryczny model. Zaprezentowano porównanie przebiegów siły tłumiącej oraz ruchu nicielnicy z przebiegami pomiarowymi. W konsekwencji dokonano oceny proponowanego modelu pod kątem jego charakteru i wpływu na zaburzenie ruchu nicielnicy oraz energii dyssypowanej za jej pośrednictwem.
Jednym z czynników stanowiących o oporach ruchu mechanizmu nicielnicowego jest czynnik technologiczny. Nicielnice tworząc przesmyk pokonują siłę oddziaływania napiętej osnowy, która ma charakter zasadniczo sprężysty. W pewnych mechanizmach nicielnicowych oddziaływanie to może być wykorzystywane przy zamykaniu przesmyku do częściowego odzyskania energii łożonej na pracę mechanizmu. Innym czynnikiem technologicznym, nieodzyskiwalnym, jest opór mijania gałęzi przesmyku. Jest to siła zależna od liczności i sczepliwości osnowy, wywołująca podczas otwierania przesmyku dyssypację energii. Szczególnie znaczącą wartość przybiera na początku otwierania hamując ruch nicielnic, zaburzając czystość przesmyku, zwiększając napinanie, zginanie i ścieranie nitek, ścinając i wyrywając ich włókna, a więc pod każdym względem działając szkodliwie [L. 4]. Siłę tę nazwano technologicznym tłumieniem ruchu nicielnic.4-2003 TRIBOLOGIA
Wojciech KUCHARCZYK*, Wojciech ŻUROWSKI*

* Politechnika Radomska, Instytut Budowy Maszyn, ul. Krasickiego 54, 26-600 Radom, tel.: (0...48) 361-76-80.

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE HYBRYDOWYCH LAMINATÓW TERMOUTWARDZALNYCH O WŁAŚCIWOŚCIACH ABLACYJNYCH

ABRASIVE WEAR RESISTANCE OF HYBRID HEAT-HARDENING LAMINATES ABOUT ABLATION PROPERTIES

Key-words: ablation, heat-hardening hybrid laminates, abrasive waste
Słowa kluczowe: ablacja, hybrydowe laminaty termoutwardzalne, zużycie ścierne

Summary

The abrasive wear resistance searching plan of heat-hardening hybrid laminates about ablation properties, methods and results of research as well as theirs analysis and conclusions are presented.
It is qualified the qualitative and quantitative influence of components (Al2O3 and C powder, glass fabric - as material of filler and amplification as well as - as material of heat-hardening matrix - phenol formaldehyde resins) onto intensity of abrasive waste of laminate.

Streszczenie

W referacie przedstawiono charakterystykę, plan badań doświadczalnych, metodykę oraz wyniki przeprowadzonych badań tribologicznych, ich analizę i wnioski dla grupy termoutwardzalnych laminatów hybrydowych o właściwościach ablacyjnych.
Do badań tribologicznych - wykonanych na testerze T-07 zgodnie z zaleceniami producenta (ITeE w Radomiu) - przygotowano próbki hybrydowego kompozytu termoutwardzalnego o osnowie z żywic fenolowo-formaldehydowych (Modofen 54S - ciecz, Nowolak MR - proszek), napełniaczach włóknistych (warstwy tkaniny szklanej o gramaturze 250 g/m2 i splotach ukośnych) oraz sypkich (mieszanina Al2-O3 i pyłu węglowego - ziarna komponentów 2÷5 mm), cechującego się szybkością ablacji (prędkość tworzenia się żużlu szklistego pod wpływem działania płomienia acetylenowo-tlenowego o temperaturze 3000oC rzędu dziesiątych części mm na sekundę).
Skład fazowy próbek oraz liczba wykonanych doświadczeń wynika z przyjętego planu doświadczenia, tj.: macierzy pełnoczynnikowej I rzędu 23, gdzie 3 zmiennymi niezależnymi są: relacja wagowa napełniacza Al2O3 do sumy wag obu napełniaczy, ilość warstw tkaniny szklanej, łączny wagowy udział żywic fenolowo-formaldehydowych; funkcją odpowiedzi zaś - odporność na zużycie cierne kompozytu podczas tarcia o luźne ścierniwo.
Technologia wykonania próbek polega na utwardzeniu sprasowanego laminatu, składającego się z uprzednio przesyconych częścią żywicy warstw tkaniny szklanej, przedzielonych mieszaniną napełniaczy sypkich i żywicy - w temperaturze żelowania 150oC w czasie 1 godziny w metalowej zamkniętej formie z zastosowaniem docisku.
W oparciu o wyniki badań określono jakościowy i ilościowy wpływ wskazanych komponentów na odporność na zużycie tribologiczne kompozytu.4-2003 TRIBOLOGIA
Piotr LACKI*

* Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa

WPŁYW TARCIA NA NIERÓWNOMIERNOŚĆ ODKSZTAŁCEŃ WYROBU W PROCESIE KUCIA SWOBODNEGO

THE INFLUENCE OF FRICTION ON STRAIN HETEROGENEITY OF A PRODUCT IN AN OPEN DIE FORGING

Key-words: friction, Finite Element Method, open die forging, anvils
Słowa kluczowe: tarcie, metoda elementów skończonych, kucie swobodne, kowadła

Summary

The influence of friction on the character of strains occurring during plastic working is known. Nevertheless, a quantitative description of the phenomenon is still posing a big research problem. Despite the application of good technological lubricants frictional resistance during hot metal forming processes such as: forging, extrusion or pressing are high - µ = 0.15-0.37. Friction occurring between a deformed material and tool restrain material flow and as a result high strain heterogeneity occurs in the forging. Sometimes the deformed material cracks.
Intensity of tool wear resulting from frictional resistance also has an essential influence on a product quality (a forging), especially its shape and dimensions.
In the paper an attempt to analyse a frictional pair: "forging - anvil" was made. Experimental tests carried out with such frictional pair are difficult and the obtained results are not sufficient. Therefore numerical analysis can complete knowledge in this area. Finite element method was used for the description of friction in open die forging. Thermal and mechanical model, which takes into consideration heat resulting from friction, work of plastic deformation and material properties depending on temperature, was used.
The results of computer simulation of the open die forging process for different frictional condition were given.

Streszczenie

Znane jest zjawisko wpływu tarcia na charakter odkształceń w obróbce plastycznej, jednak jego ilościowe opisanie wciąż stanowi ważny problem badawczy. Opory tarcia występujące w procesach kształtowania metali na gorąco takich jak: kucie, wyciskanie czy prasowanie są stosunkowo wysokie i wyrażają się wartościami µ = 0.15-0.37, pomimo stosowania odpowiednio dobranych smarów technologicznych.
Tarcie występujące pomiędzy odkształconym metalem a narzędziem hamuje płynięcie metalu, co powoduje występowanie dużej nierównomierności odkształceń w przekroju odkuwki, a nawet w skrajnych przypadkach występowanie pęknięć. Istotny wpływ na jakość wyrobu (odkuwki) zwłaszcza na jej cechy kształtowo-wymiarowe wywiera również duża intensywność zużycia narzędzia, będąca funkcją m.in. oporów tarcia.
W pracy podjęto się analizy węzła tarcia, jakim jest odkuwka i kowadło do kucia swobodnego. Badania doświadczalne tych par trących jest dość trudne, a uzyskane wyniki nie zawsze są wystarczające. Analiza numeryczna uzupełnia lukę w badaniach i rozszerza zbiór danych na ten temat. W pracy użyto metody elementów skończonych do opisania zagadnienia tarcia w procesie kucia swobodnego. Zastosowano termomechaniczny model zagadnienia uwzględniający ciepło tarcia, pracę odkształcenia plastycznego i właściwości materiału zależne od temperatury. Praca zawiera wyniki symulacji komputerowej procesu kucia swobodnego przy różnych warunkach tarcia.4-2003 TRIBOLOGIA
Jacek I. ŁUBIŃSKI*, Krzysztof DRUET, Szymon GRYMEK

* Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, tel.: (0-prefiks 58) 347-19-37.

POSTACIE SAMOWZBUDNYCH DRGAŃ CIERNYCH PODCZAS TARCIA ŚLIZGOWEGO PRZEJAWEM WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH TRIBOMETRU

MODES OF FRICTION INDUCED VIBRATIONS DURING SLIDING FRICTION AS A MANIFESTATION OF THE DYNAMICAL PROPERTIES OF A TRIBOMETER

Key-words: friction induced vibrations, ceramic materials
Słowa kluczowe: samowzbudne drgania cierne, materiały ceramiczne

Summary

A research program on friction induced vibrations in a ceramic sliding contact (Al2O3) was carried out on th PT-3/99 tribometer at the chair of Machine Design and Maintenance at the Gdańsk University of Technology. Vibrations were observed with frequencies and amplitudes being functions of both: sliding velocity and load applied to the sliding contact. Two general modes of friction induces vibrations were identified with a frequency and amplitude pattern distinctive for each of the modes. A dynamic model of test head of the tribometer, treated as a multi - mass system was created. The model was divided into two dynamic sub - systems, each associated with one of the specimens in the friction test pair. It was observed, that each of the sub - systems can give a separate response to the input parameters on one of the sides of the sliding friction contact surface. The frequency of the response is specific to the characteristics of the sub - system. A transfer of vibration across the contact surface was also observed.

Streszczenie

W trakcie prowadzonych w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Gdańskiej, na Tribometrze PT-3/99 badań drgań wywołanych tarciem w ślizgowym skojarzeniu próbek ceramicznych (Al2O3) zaobserwowano samowzbudne drgania cierne o częstotliwościach i amplitudach zmieniających się w szerokim zakresie w funkcji obciążenia i prędkości ślizgania. Zidentyfikowano i scharakteryzowano dwa główne rodzaje drgań ciernych, różniące się wyraźnie częstotliwością i amplitudą. Na podstawie analizy modalnej elementów tribometru, potraktowanego jak wielomasowy układ drgający każdemu z rodzajów drgań, przyporządkowano odpowiednie do częstotliwości postaci drgań. W głowicy stanowiska badawczego wyodrębniono dwa układy drgające rozdzielone powierzchnią styku ciernego, każdy z nich jest przyporządkowany do jednej z badanych próbek. Stwierdzono, że w zależności od wartości wymuszeń każdy z układów daje odpowiedź poprzez wzbudzanie drgań po jednej ze stron powierzchni styku ślizgowego, o postaciach i częstotliwościach odpowiednich dla właściwości dynamicznych danego układu. Zaobserwowano również przenoszenie się drgań między układami poprzez powierzchnię tarcia. Prezentowane w referacie wyniki uzyskano na podstawie eksperymentów stanowiących kontynuację badań, których wyniki przedstawiano w latach poprzednich.4-2003 TRIBOLOGIA
Jacek I. ŁUBIŃSKI*, Krzysztof DRUET*, Waldemar SERBIŃSKI*

* Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk.

BADANIA TRIBOLOGICZNE W WARUNKACH POSUWISTO-ZWROTNEGO ŚLIZGANIA STOPU AK12 (AlSi13Mg1CuNi) PO OBRÓBCE LASEROWEJ W WARUNKACH KRIOGENICZNYCH

TRIBOLOGICAL TESTING OF THE RECIPROCATING SLIDING OF AK12 (AlSi13Mg1CuNi) ALLOY LASER PROCESED IN CRYOGENIC CONDITIONS

Key-words: alluminium alloys, sliding friction, reciprocating motion, wear, laser processing, cryogenics
Słowa kluczowe: stopy aluminium, tarcie ślizgowe, ruch posuwisto-zwrotny, zużycie, obróbka laserowa, kriogenika

Summary

Results are presented from tribological research of a conformal flat reciprocating sliding contact of 300 grade cast iron and AK12 aluminum alloy (AlSi13Mg1CuNi), which was subjected to laser remelting of the working surface under cryogenic conditions. A series of tests was carried out on TPZ - 1 reciprocating tribometer, with SAE 20W/40 grade mineral motor oil. Data on friction and wear (measured continuously) as a function of sliding distance was recorded.
An assessment of relation between tribological performance of the tested materials and the parameters of laser processing was carried out.

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań tribologicznych skojarzenia: żeliwo szare 300 i stop odlewniczy aluminium AK12 (AlSi13Mg1CuNi) o powierzchni obrobionej metodą laserowego przetapiania w środowisku ciekłego azotu. Na tribometrze TPZ-1 wykonano serię badań opisanego skojarzenia w warunkach ślizgania w ruchu posuwisto-zwrotnym, przy smarowaniu olejem silnikowym SAE 20W/40. Zarejestrowano przebieg oporów tarcia w funkcji czasu (drogi tarcia) oraz zużycia mierzonego w czasie rzeczywistym.
Porównano opory ruchu skojarzenia i odporność próbek na zużycie, w zależności od parametrów technologii obróbki powierzchni próbek wykonanych ze stopu Al - Si.4-2003 TRIBOLOGIA
Ryszard MARCZAK*, Miłosz MARCZAK**
Ryszard LUDEW, Jan GUZIK, Małgorzata WOJTYNIAK

* Politechnika Radomska, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, ul. Chrobrego 45, 26-600 Radom, tel.: (048) 36-17-650.
** Mennica Państwowa SA, ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, tel.: (0...22) 65-64-377.

METODY BADANIA SMARNOŚCI I ICH ROZDZIELCZOŚĆ

LUBRICITY ESTIMATION METHODS AND THEIR DISCRIMINATION POWER

Key-words: lubricity, laboratory tests, four-ball apparatus, lubricity additives
Słowa kluczowe: smarność, badania laboratoryjne, aparat czterokulowy, dodatki smarnościowe

Summary

The paper presents results of investigation on diesel oil containing rape methyl ester (RME) and commercial additive obtained using a lubricity estimation method elaborated at Radom Technical University. Idea of the method is based on a physico-chemical model of the running-in processes in the system: metal - lubricant - metal, that occur in the frictional pair of the four-ball apparatus. The obtained results allowed to discriminate all investigated compositions: base diesel oil - lubricity additive from the point of their lubricity properties.

Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań oleju napędowego, zawierającego dodatek estru metylowego kwasów oleju rzepakowego (RME) oraz handlowego dodatku smarnościowego, uzyskane za pomocą opracowanej w Politechnice Radomskiej metody oceny właściwości smarnych. Koncepcja metody opiera się na fizykochemicznym modelu procesów zacierania i docierania w układzie: metal-środek smarujący-metal, zachodzących w styku skoncentrowanym, w aparacie czterokulowym. Wyniki uzyskane za pomocą prezentowanej metody pozwoliły na rozróżnienie wszystkich badanych kompozycji: bazowy olej napędowy - dodatek pod względem właściwości smarnych.4-2003 TRIBOLOGIA
Ryszard MARCZAK*, Miłosz MARCZAK**,
Zbigniew RANACHOWSKI***, Jan GUZIK*, Małgorzata WOJTYNIAK*

* Politechnika Radomska, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, ul. Chrobrego 45, 26-600 Radom, tel.: (048) 36-17-650.
** Mennica Państwowa SA, ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, tel.: (0...22) 65-64-377.
*** Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa, tel.: (022) 826-12-81 w. 163.

WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENIA AMPLITUDY SYGNAŁU EMISJI AKUSTYCZNEJ JAKO MIARA AKTYWNOŚCI POWIERZCHNIOWEJ DODATKÓW SMARNOŚCIOWYCH

AMPLITUDE ATTENUATION COEFFICIENT OF ACOUSTIC EMISSION SIGNAL AS A MEASURE OF SURFACE ACTIVITY OF LUBRICITY ADDITIVES

Key-words: lubricity, diesel oil, tribological process, acoustic emission, descriptor, amplitude attenuation coefficient
Słowa kluczowe: smarność, olej napędowy, proces tribologiczny, emisja akustyczna, deskryptor, współczynnik tłumienia amplitudy

Summary

The paper presents results of lubricity properties investigation obtained using two versions of the four-ball apparatus. Lubricity properties were estimated using a model of physical breaking of the lubricating layer in a concentrated contact and analyzing acoustic emission signal from the kinematic pair. The obtained results allowed to state that every run of tribological process is accompanied by its proper acoustic emission signal. Authors proposed application of coefficient of amplitude attenuation as a descriptor of the tribological system state.

Streszczenie

W referacie przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych uzyskane z wykorzystaniem dwu wersji aparatu czterokulowego. Do oceny właściwości smarnych zastosowano model fizycznego przerwania ciągłości warstwy granicznej w styku skoncentrowanym oraz analizę sygnału emisji akustycznej w węźle tarcia. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że przebiegowi każdego procesu tribologicznego towarzyszy właściwy mu sygnał emisji akustycznej. Zaproponowano współczynnik tłumienia amplitudy jako deskryptor stanu systemu tribologicznego.Konferencje wszystkie


Bieżące
(12 miesięcy +1 miesiąc))

July 2003


The Fourteenth International Symposium
on Transport Phenomena (ISTP-14)

6th-10th July, 2003
Bali, Indonesia
Contact: Contact: Dr. Yanuar (email: istpl4 @ yahoo.com | istpl4 @ eng.ui.ac.id | yanuardr @ yahoo.com)

International Conference
on Advanced Intelligent Mechatronics 2003 - AIM2003


We would be grateful if you are interested in the conference and consider to submit papers.
We now provide a web-based electronic paper submission procedure so that you could submit papers easilly.
July 20 - 24, 2003
Kobe, Japan
Paper Submission
- December 20, 2002, Electronic Submission of Full-Length Papers
- March 14, 2003, Notification of Acceptance
- April 18, 2003, Electronic Submission of Final camera-Ready

Tutorial/Workshop
Please contact the Tutorial/Workshop Chair for the proposals by November 29, 2002.

Tutorial/Workshop Chair:
Prof.Luigi Glielmo (Universita del Sannio in Benevento, Italy)
glielmo @ unisannio.it
Please find further information on our web site, http://www.aim2003.org/
For further inquiries and any questions, please feel free to contact us.

We look forward to meeting you in Kobe next year !

Best Regards,

Shigeki Sugano, General Chair
aim2003 @ sugano.mech.waseda.ac.jp

Hideki Hashimoto, Program Chair
aim2003pc @ sugano.mech.waseda.ac.jp


TRIBOLOGICAL FAILURE MECHANISMS IN REPEATED ROLLING CONTACTS

The Tribology Groups of the Institute of Physics and the Institution of Mechanical Engineers are staging a:
One Day Meeting - Tuesday 22nd July 2003
Workshop - Wednesday 23rd July 2003
Robinson College
Cambridge

Speakers will include:

Prof. K L Johnson (University of Cambridge); Prof. M Ciavarella (Politecnico di Bari); Dr A Kapoor (University of Sheffield); Prof. L Josefson (Chalmers University); Dr C Davis (University of Birmingham); Dr H P Evans (University of Cardiff); Dr E J Myers (University of Newcastle); Dr A Olver (Imperial College); Mr A Lee (Torotrack).

Workshop for invited participants: 9.30-12.30 Wednesday 23rd July.

Those above plus, Fujii (NTN Bearings); Morales-Espejel (SKF); Loughton (Railway Safety Ltd); Ventry (AEAT Rail); Sawley/Dembosky (TTCI).

For further information please contact:

John Williams/Margaret Stack


August 2003


2nd International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery
4th-8th August, 2003
Gdańsk, Poland
Contact: Jeanette A. Cox (email: jeanette.cox @ bpb-co.com)


TRCON-03

International Symposium on Transient Convective
Heat and Mass Transfer in Single and Two-phase Flows, TRCON-03

17th-22nd August, 2003
Cesme, Turkey
Contact: Prof. Faruk Arinc (email: arinc @ metu.edu.tr)

International Workshop
MESOMECHANICS: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS

August 18-20, 2003
Tomsk, Russia
April 1, 2003 - Second announcement
May 1, 2003 - Deadline for registration form and abstract submission
June 1, 2003 Notification of acceptance of paper presentation
August 18-23, 2003 - Submission of manuscripts for publication
  Organized by
 • Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia
 • Lehigh University, Bethlehem, USA
 • International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials
 • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • Institute of Geophysics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • East China University of Science and Technology, Shanghai, China
 • University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA
 • Institute for Problems in Mechanics, RAS, Moscow, Russia
 • European Structural Integrity Society
 • Russian Foundation for Basic Research
 • Berlin Technical University, Berlin, Germany
INTRODUCTION
About twenty years ago a new paradigm - a concept of structural levels of deformation of solids - was formulated. Over the past years this concept has been treated theoretically and tested experimentally. This gave rise to the development of a new scientific trend - Physical Mesomechanics, which allows one to relate mechanics of the solids under loading to the physics of plasticity and strength.
Physical Mesomechanics considers solids under loading as a multilevel self-organized system where shear stability loss occurs in a self-consistent way at micro-, meso- and macroscale levels. A basic act of plastic flow is "shear+rotation". It gives rise to dissipative mesostructures and fragmentation of solids at the mesolevel. Fracture is the final stage of fragmentation of solids where its global shear stability loss occurs at the macrolevel. In last ten years a large body of experimental and theoretical research of behavior of solids under loading were done at micro-, meso- and macroscale levels. The results of these investigations allow one to refine understanding of the mechanisms of deformation and fracture of solids in various conditions of loading.
Physical Mesomechanics was the topic of several international conferences took place in Russia, Israel, Germany, China and Denmark.

SCOPE

The Workshop is intended for discussion of fundamental features and engineering applications of Physical Mesomechanics.
Application of the methods of Physical Mesomechanics to the problems of heterogeneous material response to different loading, fatigue and wear; nondestructive testing, experimental and computational methods, hardening and reconditioning technologies, materials for electronics will be in the focus of the Workshop. A special session will be devoted to geodynamics.
There will be Plenary sessions including key-note lectures. Round table and poster sessions will also be organized.
  TOPICS
  Foundations of Physical Mesomechanics
 • Main Features of Physical Mesomechanics
 • Main Tools of Physical Mesomechanics
  Application of Physical Mesomechanics
 • Design of gradient and composite materials
 • Materials with hardened and wear-resistant coatings
 • Nanomaterials
 • Materials for electronics
 • Nondestructive testing
 • Shock-wave loading
 • Geodynamics and tectonics
CHAIRMAN
V. Panin
Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS Tomsk, Russia

CO-CHAIRMEN

G. Sih
Lehigh University, Bethlehem, USA
Chinese Academy of Sciences, China
East China University of Science and Technology, Shanghai, China
S. Psakhie
Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS
Tomsk, Russia D. Klimov Institute for Problems in Mechanics, RAS Moscow, Russia

INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE
R. ArmstrongUniversity of Maryland,
College Park, USA
Y. BaiChinese Academy of Sciences,
Beijing, China
V. FominInstitute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS,
Novosibirsk, Russia
K. FrolovMechanical Engineering Research Institute, RAS,
Moscow, Russia
S. GoldinInstitute of Geophysics, SB RAS,
Novosibirsk, Russia
R. GoldsteinInstitute for Problems in Mechanics, RAS,
Moscow, Russia
I. GoryachevaInstitute for Problems in Mechanics, RAS,
Moscow, Russia
Y. HongChinese Academy of Sciences,
Beijing, China
Y. HorieLos Alamos National Laboratory,
Los Alamos, USA
E. KozlovRussian Federal Nuclear Center
Institute of Technical Physics,
Snezhinsk, Russia
V. KuropatenkoRussian Federal Nuclear Center
Institute of Technical Physics,
Snezhinsk, Russia
Ph. LetnikovInstitute of the Earth's Crust, SB RAS,
Irkutsk, Russia
Lu KeInstitute of Metal Research, CAS,
Shenyang, China
P. MakarovInstitute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS,
Tomsk, Russia
V. MyasnikovInstitute of Automation and Control Processes, FEB RAS,
Vladivostok, Russia
K. MillerStructural Integrity Research Institute,
Sheffield, Great Britain
O. NaimarkInstitute of Continuous Media Mechanics, UB RAS,
Perm, Russia
G. OstermeyerBraunschweig Technical University,
Braunschweig, Germany
G. PluvinageMetz University,
Metz, France
V. PopovBerlin Technical University, Berlin, Germany
International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials
A. RevuzhenkoSiberian Independent University,
Institute of Mining,
Novosibirsk, Russia
E. SantnerBundesanstalt fuer Materialforschung und -pruefung (BAM),
Berlin, Germany
S. SchmauderUniversity of Stuttgart,
Stuttgart, Germany
E. ShemyakinMoscow State University,
Moscow, Russia
V. TitovLavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS,
Novosibirsk, Russia
S. ToyookaSaitama University,
Saitama, Japan
M. WnukUniversity of Wisconsin-Milwaukee,
Milwaukee, USA
Yu. YanovskiiInstitute of Applied Mechanics, RAS,
Moscow, Russia
S. YoshidaSouthern Louisiana University
Hammond, USA
Shou-Wen YuTsinghua University,
Beijing, China

  LOCATION
  The Workshop will take place in Tomsk, Russia.
  Tomsk, one of the oldest and most beautiful cities in Siberia, was founded in 1604 and it will celebrate the 400th anniversary next year. The wooden architecture of the city, preserved from old times, is harmoniously combined with modern buildings. The present-day Tomsk is an important scientific and cultural center in the east of Russia. The city called Siberian Athens has 6 universities and more than 20 scientific research institutes.
  TIME SCHEDULE :
 • April 1, 2003 - Second announcement
 • May 1, 2003 - Deadline for registration form and abstract submission
 • June 1, 2003 Notification of acceptance of paper presentation
 • August 18-23, 2003 - Submission of manuscripts for publication
  CALL FOR PAPERS
  A prospective author is requested to submit a 250-500 word abstract in English to the Workshop Secretariat. Abstracts should be sent in hard copy by mail and in electronic form by e-mail (in MS Word or RTF format only) as soon as possible and no later than May 1, 2003.
  A book of abstracts will be published before the Workshop and will be available at the time of registration. The key-note and selected poster papers will be issued in the International Journal 'Physical Mesomechanics'.

  REGISTRATION FEE

 • before August 1, 2003 250$
 • in cash at the registration 270$
 • for accompanying person 160$
  Included in the registration fee:
 • Workshop Program and Book of Abstracts
 • Transportation from Tomsk Airport/ Railway Station to the Conference Hotel
 • Workshop stationary
 • Lunches on August 19,20
 • Coffee breaks
 • Rent of the Conference Hall
 • Welcome cocktail
 • Banquet
  ATTENTION! There is a special discount on the registration fee. For persons who intend to take part in both Mesomechanics'2003 Workshop and CADAMT'2003 Conference the total fee will be:
 • before August 1, 2003 320$
 • in cash at the registration 350$
 • for accompanying person 200$
WORKSHOP SECRETARIAT
Dr. Evgenii Alexandrovich Kovalevskii
Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS
pr. Academicheskii, 2/1
634021, Tomsk, RUSSIA
Phone: (3822) 258073
Fax: (3822) 259576
E-mail: evgenii @ fed.tomsk.ru

Registration Form
International Workshop
Mesomechanics: Fundamentals and Applications
MESO'2003
Tomsk, Russia
August 18-20, 2003
First Name _____________________________________________________________________________
Middle Name ____________________________________________________________________________
Last Name ____________________________________________________________________________
Title 0Prof. 0Dr. 0Mr. 0Ms.
Position _______________________________________________________________________________
Organization ___________________________________________________________________________
Country ________________________________________________________________________________
City ___________________________________Postal code_____________________________________
Mail Address ___________________________________________________________________________
Telephone ________________________________Fax __________________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
0 I intend to present a paper entitled _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Please, return this form to the Workshop Secretariat as soon as possible and no later than May 1, 2003


VIIth International Conference Computer-Aided Design of Advanced Materials and Technologies
August 20-23, 2003
Tomsk, Russia

FIRST ANNOUNCEMENT
AND CALL FOR PAPERS
  Organized by :
 • Institute of Strength Physics and Materials Science, SB RAS, Tomsk, Russia
 • Mechanical Engineering Research Institute, RAS, Moscow, Russia
 • Lehigh University, Bethlehem, USA
 • International Scientific Center for Physical Mesomechanics of Materials
 • Institute of Theoretical and Applied Mechanics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • Lavrentyev Institute of Hydrodynamics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • Institute of Geophysics, SB RAS, Novosibirsk, Russia
 • East China University of Science and Technology, Shanghai, China
 • University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, USA
 • Institute for Problems in Mechanics, RAS, Moscow, Russia
 • Russian Foundation for Basic Research
 • Berlin Technical University, Berlin, Germany


IFSSEHT
2003

International Forum - Symposium
on Safety and Economy
of Hydrogen Transport, IFSSEHT-2003

18th-21st August, 2003
Sarov, Russia
Contact: IFSSEHT-2003 Secretariat (email: gusev @ sar.ru)

EFMC2003

The 5th Euromech fluid conference

August 24-28, 2003 The European Mechanics Society is an international non-governmental non-profit scientific organisation.

The objective of the society is to engage in all activities intended to promote in Europe the development of mechanics as a branch of science and engineering. Mechanics deals with motion, flow and deformation of matter, be it fluid or solid, under the action of applied forces, and with any associated phenomena.

Letter of the Chairman

The next European Fluid Mechanics Conference will be held in Toulouse (France) from August 24 to August 28, 2003. This conference, organised under the auspices of EUROMECH by the Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, will be the fifth in the series started in Cambridge in 1991 and continued in Warsaw (1994), Göttingen (1997) and Eindhoven (2000). The conference will cover the whole field of Fluid Dynamics, ranging from very fundamental aspects to recent applications. This conference will provide a unique opportunity for fluid dynamicists to see what is going on in this very active field in Europe and to exchange their views on recent developments. The conference will comprise invited lectures, oral presentations, poster sessions, and three mini-symposia dealing with selected topics. Selection of papers will be made on the basis of a one-page abstract. Following the general policy of EUROMECH Conferences, no proceedings will be published.

Contact

All correspondence can be directed to the EFMC2003 Conference Office.

Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse
Allée Camille Soula
31400 Toulouse, France

Fax: + 33 (0)5 61 28 59 42
E-mail: efmc2003 @ imft.fr
Web: www.imft.fr/efmc2003

Electronic registration and electronic submission of abstracts are strongly encouraged.
The use of fax and classic mail is restricted to persons for whom electronic means are not available.

Hotel accommodation has to be arranged by the attendees themselves. To help them, a list of hotels with rates and addresses is available at the hotel page. Note that rooms have been pre-booked until June 30, 2003.

Conference schedule

November 1, 2002: Registration possible on the Web site.
December 10, 2002: Deadline for abstracts submission (1 page). Texts must follow the guidelines sent out and given on the Web site. The authors must also specify preference for an oral or a poster presentation.
January 10, 2003: Deadline for application for young researchers' fellowships.
March 1, 2003: Notification of acceptance (oral or poster). Preliminary programme is drawn up and made available on the Web site.
April 1, 2003: Notification of acceptance of fellowships for young researchers.
May 1, 2003: Deadline for registration at a reduced fee. Registration deadline for authors of oral presentations. Final programme available on the Web site.
June 30, 2003: Deadline for payment at a reduced fee and for the reservation of pre-booked hotel rooms.

The two Euromech Young Scientist Prizes 2003 will be attributed at the end of the Conference. These prizes, 500 euro each, will reward the best oral and poster presentations given during EFMC2003 by scientists less than 35 years old at the time of the conference. To apply to these prizes, young contributors must send an electronic mail to the EFMC2003 Conference Office (efmc2003 @ imft.fr) before December 10, 2002. This e-mail must specify the date of birth of the applicant, his or her address and the title and number of his or her abstract. Note that applicants must be the presenting author of their contribution (oral or poster).

Paticipants less than 35 years old at the time of the conference may apply for a partial financial support. To this end, after having submitted their abstract, they have to send a short vitae, a motivation letter and a copy of their abstract (all three in PdF format) to the e-mail address: fyrefmc @ imft.fr.This package must be sent not later than January 10, 2003. The possibility for a financial support will be examined only for those of the applicants whose abstract will have been accepted by the Euromech Fluid Mechanics Conference Committee. The decision will be notified by electronic mail, not later than April 1, 2003.

The conference will be held at the Centre des Congres Pierre Baudis
11 esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse

The city of Toulouse has an international airport. There are also frequent trains running to Toulouse from the main French cities (facilities and access maps).
You can find in the link hereafter general information about Toulouse including urban transport :
www.mairie-toulouse.fr

PROGRAMME
Invited Presentation
Euromech Lecture
H. K. MOFFATT, Cambridge

Invited Lectures

S. CANDEL, Paris
Y. S. KACHANOV, Novosibirsk
W. KOCH, Göttingen
D. LOHSE, Twente
W. K. MELVILLE, San Diego
N. PEAKE, Cambridge
D. QUERE, Paris
D. L. WEAIRE, Dublin

Contributed comuncations

Three types of presentations will be accepted: Regular lectures, Posters and Mini-symposia.
Mini-symposia will consist of oral presentations on the following topics:

 • Aeroacoustics (conveners: J. Delfs, Braunschweig; A. Dowling, Cambridge)
 • Experimental techniques: Light and sound (conveners: C. Baudet, Grenoble; J. Westerweel, Delft);
 • Microgravity fluids dynamics (conveners: M. Dreyer, Bremen; B. Zappoli, Toulouse)
Go to authors instructions for further information.

August 25: Welcome ceremony at the Capitole (City-Hall of Toulouse).

Social programme

August 26 afternoon: Visit of the city of Albi, historical and artistic capital of the Albigeois, with its famous Cathedrale Sainte-Cécile and the Museum Toulouse-Lautrec. Albi Tourist Office.

August 26 evening: Banquet: an opportunity to enjoy the tasty world famous cuisine of southwest France, in the Chateau de Croisillat.

For accompanying persons:
August 25 afternoon: Visit of Toulouse (guided walk in the historical centre of the city) Toulouse Tourist Office.2nd International Conference on Engineering Rheology, ICER 2003

24th-27th August, 2003
Zielona Góra, Poland
Contact: Prof. E. Walicki (email: E.Walicki @ ijame.uz.zgora.pl)

September 2003

TRANSIENT PROCESSES IN TRIBOLOGY

30th Leeds-Lyon Symposium on Tribology

2nd - 5th September 2003
Lyon, France

The central theme of this conference is to highlight the transient aspects of the processes in tribology and to point out the differences obtained with the stationary conditions, be it experimental, analytical or numerical.

Papers are therefore invited from the fields of mechanics, material science and physico-chemistry that focus on the transient aspect of a particular phenomenon in friction, lubrication and wear.

Topics include:

  Stick-slip behaviour, static and dynamic friction

  Vibration, noise and tribological contacts

  Operating conditions including acceleration/deceleration/impacts

  Transient effects on material properties (for example lubricant rheology)

  Reaction times of additives, third bodies

  Different time scales of processes in tribology

For further details please contact:

Laboratoire de Mecanique des Contacts
UMR CNRS INSA 5514
Batiment J. d'Alembert
INSA de Lyon
20 Avenue Albert Einstein
69621 Villeurbanne cedex, France

Tel: ++33 (0) 4 7243 8452
Fax: ++33 (0) 4 7889 0980
email: lmc @ insa-lyon.fr


ECCOSS-22

22th EUROPEAN CONFERENCE ON SURFACE SCIENCE (ECOSS-22)

September 7-12, 2003
Prague, Czech Republic
Deadlines:
Abstract submission - 15th April 2003
Letter of acceptance - 30th May 2003
Early Registration and Hotel reservation - 20th June 2003
Manuscript Submission - 10th July 2003

Sattelite Workshop:
Fundamental and Practical Applications of Surface Diffusion
Location and Time: Třešť castle, Czech republic, September 14 - 17, 2003

Scope of the Workshop:
· microscopic approaches
· large-scale modeling of surface diffusion
· clusters and nanostructures
· growth of nanostructures
· sputtering and etching
· chemical reactions, catalysis
· diffusion in biological systems
· molecular assembly on surfaces

Scope of the Conference
The Conference will be concerned with results of theoretical and experimental investigations in the following general areas:

· Surface structure, morphology, roughness and topography
· Diffusion, dynamics and growth at surfaces
· Magnetic properties of low dimensional systems
· Magnetic interfaces
· Small particles, clusters and nanostructures
· Electronic structure of low dimensional systems
· Organic molecules on surfaces
· Adsorption, chemisorption and surface reactions
· Surface thermodynamics and phase transitions
· Nanotribology
· Heteroepitaxy and surface alloying
· Techniques: surface and interface microscopy and spectroscopy

Sattelite Workshop:
International Workshop on Surface Physics
Location and Time: Polanica Zdroj, Poland, September 13 - 15, 2003

The International Workshop on Surface Physics is intended to replace the International Seminar on Surface Physics that was organized by the Institute of Experimental Physics of the University of Wroclaw in the years 1976 - 2000. During the last few years it has become clear that the original formula of the Seminar, which was intended as a platform for exchange of ideas between the scientist from the "East" and "West", is exhausted.
We decided to switch the formula to a more typical workshop gathering surfacists, experimentalists and theoreticians, working on rapidly developing research field of surface science. The program of the Workshop is built around 10-12 invited talks presented by the world leader scientists. Certain number of contributed papers (10) will be selected for oral (20 min.) presentations and the other will be displayed as posters. Proceedings of the meeting will be published.
There will be ample time for discussion. Emphasis will be put on the creation of maximum opportunities for informal discussion and the facilitating of direct person-to-person exchanges of ideas about new developement. The idea is to encourage stronger contacts between the young scientists and the senior figures of various fields. There will be young scientists presentations.

The theme of the oncoming workshop will be:

Metals on Solid Surfaces

and will cover following topics:

· Surface topography
· Metallic nanostructures on surface
· Electronic structure and properties
· Interatomic interactions on surfaces
· Surface alloying and mixing

Up to date the following scientist have agreed to provide talks:
· Ernst Bauer (Tempe, USA)
· Harald Brune (Lausanne, Switzerland)
· Harald Ibach (Juelich, Germany)
· Mieczyslaw Jalochowski (Krakow, Poland)
· Bengt Lundqvist (Goeteborg, Sweden)
· Theodore Madey (Rutgers, USA)
· Vladimir Matolin (Prague, Czech Republic)
· Anton Naumovets (Kiev, Ukraine)
· Herbert Pfnuer (Hannover, Germany)
· Marek Szymonski (Cracow, Poland)
· Ugo Valbusa (Genova, Italy)
· Klaus Wandelt (Bonn, Germany)

The workshop is supposed to be a satellite meeting to the 22nd European Conference on Surface Science to be held in Prague, 7 - 12 September 2003. The format of the Workshop will be limited to about 100 - 120 participants. The venue of the Workshop will be Polanica Zdroj a small spa town located midway between Wroclaw and Prague (some 160 km from Prague), on the Polish side of the border.

Organizers:

Prof. Antoni Ciszewski
Institute of Experimental Physics
University of Wroclaw
plac M. Borna 9
50-204 Wroclaw
Poland
tel (+48 71) 3759310
fax (+48 71) 3287365
e-mail: ciszewsk @ ifd.uni.wroc.pl
Prof. Adam Kiejna
Institute of Experimental Physics
University of Wroclaw
plac M. Borna 9
50-204 Wroclaw
Poland
tel (+48 71) 3759264
fax (+48 71) 3287365
e-mail: kiejna @ ifd.uni.wroc.pl


EVC-8

TRIBOLOGY IN ENVIRONMENTAL DESIGN 2003


2nd International Conference

8th-10th September 2003
Bournemouth, UK

Sustainable Product Engineering of Bournemouth University Research Centre and the University of Oviedo in Spain at this conference will deal with the Characteristics of Interacting Surfaces; A Key Factor in Sustainable and Economic Products.

Objectives
The objectives are to highlight the issues of wear and friction between interacting surfaces in relative motion as well as the effect lubrication has on these interacting surfaces which are a prerequisite for product function, quality and cost. These characteristics have environmental as well as life cycle consequences which emphasise the importance their consideration has during the early stages of product design.

It is the purpose of this conference to draw together expertise in this multi-disciplinary field to assist in a better understanding of the issues relating to tribological characteristics so that they can be addressed early in the product design stage.

Conference Topics
Papers are invited on the topics listed below and other which fall within the general scope of the conference:

 • Life-orientated Products
 • Sustainable Product Development
 • Product Life Design Tools
 • Life Cycle Assessment for Optimised Products
 • Energy Studies in Product Use Phase
 • Environmental Impact Assessmen
 • Surface Quality
 • Surface Engineering
 • Lubricants
 • Advanced Materials
 • Analytical Studies
 • Test Methods

Exhibition Facilities
There will be exhibition facilities for the display of products, literature, etc. related to the theme of the conference.

The first conference on Tribology in Environmental Design took place in 2001 and was a very great success, with a large international participation.

For general information please visit website:
www.sustainableengineering.org/ted2003/ted2003.htm

For further information please contact
Ms. Deborah Newton-Perks
Conference Secretariat, TED2003
Bournemouth University, Studland House, 12 Christchurch Road, Bournemouth Dorset BH1 3NA, UK
Tel: 44 (0)1202 503750
Fax: 44 (0)1202 503751
Email: ted_info @ bournemouth.ac.uk


ASM-2003

Materials & Processes for Medical Devices Conference

8-10 September 2003
Anaheim Hilton Hotel
Anaheim, California
Abstract Submission Deadline: 15 January 2003
You will be notified as to the acceptance of your abstract approximately the first week of March 2003
The Only Conference for Medical Devices that Focuses on Applied Materials, Processes and Technology
 • Fatigue Life and Durability of Implants
 • Surface Engineering
 • Joining and Forming Processes
 • Effect of Materials on Surgical Techniques
 • Biocompatibility
Product Range Covered will include:
 • Vascular Stents and Stent-grafts
 • Orthopaedic Implants
 • Dental Materials
 • Surgical Instruments and Devices
Materials Covered will include:
 • Stainless Steels, Ti Alloys, Co-Cr Alloys, Nitinol, and Noble Metals
 • And More!
Abstract Submission Deadline: 15 January 2003

Submit your abstract for consideration today!

Sponsored by: ASM International, The Materials Information Society

Co-Sponsored by:

ASTM International Committee F04 on Medical and Surgical Materials and Devices
American Academy of Orthopaedic Surgeons

This event will focus on materials, processes and technology as they relate to medical/dental devices:

 • surgical devices;
 • minimally invasive devices for vascular applications including cardiovascular, neurovascular, and peripheral vascular applications;
 • equipment used in orthopaedic (knee, hip, elbow, spine, bone attachment, etc), respiratory, ophthalmic, neurological, and urological fields
 • dental (implants, dental materials, orthodontics and endodontics, wires, devices and instruments, etc)
 • non-implantables, e.g., catheters and guidewires
 • interventional devices
This event will provide an ideal opportunity to take a look at state-of-the-art in science and technology pertaining to medical device materials, as well as examine ways to apply those to your products and applications.

Papers are solicited for, but not limited to, the following areas:

 • Fatigue Life and Durability of Medical Implants
 • Corrosion Resistance of Medical Implants
 • Surface Engineering of Medical Devices
 • Surface Removal Techniques including electropolishing, chemical etching
 • Surface treatment modification techniques including coatings
 • Sterilization as it impacts surfaces
 • Joining Methods for Medical Devices
 • Joining specific to medical implants
 • Bonding of metal to plastics
 • Bonding plastics to plastics
 • Forming processes used in medical devices
 • Laser Cutting
 • Photo/chemical etching
 • Wire drawing
 • Sheet forming
 • Shape setting of NiTi Alloys
 • Forging and investment casting
 • Heat treatment methods used in medical implants
 • Effect of materials on surgical techniques
 • Endovascular/cardiovascular procedures
 • Orthopaedic procedures
 • Dental procedures
 • Biocompatibility of implant materials
 • Imaging
 • Materials for In-vivo Imaging (issues such as MRI & related device heating or magnetic pulling)
 • The conference will cover materials including, but not limited to: Stainless Steels, Titanium Alloys, NiTi, Co-Cr Alloys, Nitinol and Noble Metals
 • Regulatory Affairs as Related to Materials
Recommended attendees include, but are not limited to:
 • Product development/design engineers of medical device industries who are interested in the knowledge of materials
 • R&D scientists in the medical device industry
 • R&D managers of the medical device industry
 • Material producers who supply or are interested in supplying materials to medical device industries
 • Companies that supply specific equipment/technologies to meet medical device needs
 • Vascular/Orthopaedic surgeons/dentists who are interested in the knowledge of implant materials
 • Manufacturing engineers from the medical device industry
 • Academic scientists who are interested in disseminating their knowledge among the above audience or exchanging information with their peers or with industrial R&D scientists
 • Other (non-medical device) industry scientists who are interested in disseminating their knowledge among their customer base
ABSTRACT SUBMISSION: Deadline is 15 January 2003

Please seriously consider your ability to prepare a full manuscript and present your work at the conference BEFORE submitting your abstract. All costs associated with your participation are your responsibility (travel, housing, registration, etc.)

Interested authors should submit a 100-150 words abstract (in English) to www.asminternational.org/absubmit_meddevices.cfm; simply complete the requested presenter and co-author information: name, title, company/affiliation, complete address, phone and fax number and e-mail address.

You will be notified as to the acceptance of your abstract approximately the first week of March 2003.

PUBLICATION:
Conference proceedings will be published and distributed to all attendees following the event. Deadline for manuscript submissions will be AT the event and the book published by the end of the year.

Organizing Committee:
Dr. Sanjay Shrivastava, Event Chairman
R&D Principal Engineer
Edwards Lifesciences LLC
Irvine, California
Dr. Phillip J. Andersen
Consultant
Andersen Metallurgical LLC
Madison, Wisconsin
Dr. Stanley A. Brown
Biomaterials Engineer
USFDA Center for Devices and
Radiological Health
Div. of Mechanics & Materials Science
Rockville, Maryland
Dr. Sepehr Fariabi
Senior Director
Edwards Lifesciences LLC
Irvine, California
Dr. Farrokh Farzin-Nia
Technical Director of Materials R&D
Ormco Corporation
Inglewood, California
Dr. Darel E. Hodgson
Chief Technology Officer
Shape Memory Applications/Johnson Mathey
Palo Alto, California
Dr. Dana Medlin
Principal Engineer
Zimmer Incorporated
Warsaw, Indiana
Dr. Y. V. Murty, FASM
Technology Assessment
Carpenter Technology Corporation
Reading, Pennsylvania
Prof. Henry J. Rack, FASM
Prof., Materials Science & Engineering
Clemson University
Clemson, South Carolina
Dr. Ming H. Wu
Vice President of Technology
Memry Corporation
Bethel, Connecticut

Visit the ASM website frequently at www.asminternational.org/meddevices for updates on this event.

Questions? Contact us:
ASM International
Conference Administrator, Medical Devices Event
Materials Park, Ohio U.S.A. 44073-0002
Telephone: 440.338.5151
Fax: 440.338.4634


Getriebeschmierung
Termin: 08.09.2003 - 11.09.2003 (4 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Dr.-Ing. H.-G. Baldauf,Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Wolfgang Gläntz,Dipl.-Ing. Siegfried F. Güsmer,Dipl.-Ing. Reiner Jardot,Dr.-Ing. Franz Joachim,Dipl.-Ing. Eduard M. Laukotka,Dr.-Ing. Klaus Michaelis,Dr.-Ing. Gert Schönnenbeck,Dr. Joachim Vetter,Dip
Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de
Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
  Schmierstoffe und ihre Eigenschaften – Auslegung von Getrieben – Praktische Getriebeschmierung – Schadensanalyse

  In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

  Grundlagen der Zahnradschmierung * Praktische Getriebeschmierung * Getriebeschmierstoffe * Berechnung und Auslegung von Zahnradpaarungen auf der Basis der Elastohydrodynamik * Berechnung und Auslegung von Zahnradpaarungen unter Berücksichtigung des EP-Verhaltens * Schmierölveränderung im Betrieb und Gebrauchtölbeurteilung bei Getriebeölen * Schadensbild und Schadensursache als Grundlage der Schadensanalyse

Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt DEM
Lehrgangsnummer: 680637

Anmelden
Prospekt anzeigen


5th Mińsk International Seminar „Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators”
8th-11th September 2003
Mińsk, Belarus
Contact: Prof. Leonard L. Vasiliev (email: Lvasil @ hmti.ac.by)

YAROFRI
2003
YAROFRI-2003 5th International Symposium on Friction Products and Materials
September 9th - 11th 2003
Yaroslavl, Russia

Programme of the Symposium

 • Friction composites and products: development, technology, testing
 • Markets of friction products: features, development, manufacturers and suppliers marketing
 • Theoretical issues of friction and wear
For further details please contact:

Mr E G Piven
OAO TIIR
159948 Yaroslavl
Moskovsky Avenue, 149
Russia

Tel: +7 0852 44 1663
Fax: +7 0852 44 1591
Email: tiir @ yaroslavl.ru
www.tiir.ru


Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003 Smart Surfaces in Tribology: Advanced Additives and Structured Coatings 2003

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and Structured Coatings


First Circular
Call for papers
10-12 September 2003
Zurich, Switzerland
Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg
www.empa.ch/sst
Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and
Structured Coatings

A European conference on recent developments in additive technology and surface coatings for the reduction of wear and friction on moving surfaces

General Information
Contact   EMPA
Dr Rowena Crockett
Ueberlandstrasse 129
CH-8600 Duebendorf
Switzerland
Phone: +41 1 823 46 12
Fax:     +41 1 823 40 38
Email: rowena.crockett @ empa.ch

Internet: www.empa.ch/sst


Dates 10-12 September 2003

Location Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and Structured Coatings

Introduction

This meeting is organised jointly between the Brussels section of the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE, Brussels Section), the Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA) and Tribology Letters (Kluwer Publishing). It is aimed at people from industry and academic institutions, who have a shared interest in recent developments in elucidating the mechanisms of additives in forming protective coatings, as well as the increasing use, by coating manufacturers, of highly structured approaches to improving wear resistance.

Subjects cowered by this meeting will include

 • new additives and new insights: chemistry and mechanisms of wear and friction reduction
 • techniques for the fabrication of structured surfaces
 • physical and chemical properties of surfaces that lead to wear protection
 • the use of surface analytical approaches for the characterization of coating and additive properties

  Guidelines for abstracts

 • Abstracts should be written in English and no longer than one A4 page
 • The presenter should be marked with an asterisk (*)
 • The full postal address as well as the email address of the corresponding author should be given
 • Please state with the submission of the abstract whether oral or poster presentation is preferred (or no preference)
 • Abstracts should be sent to rowena.crockett @ empa.ch as an email attachment

Deadlines

Oral Presentation:
Closing date for submission of abstract 28 February 2003

Poster Presentation:
Closing date for submission of abstract 31 March 2003

Publication of papers

Papers submitted for oral or poster presentations may be submitted for publication in a special edition of Tribology Letters, subject to normal reviewing procedures.

Inwited speakers and (prowisional) titles of talks

Prof. Hugh Spikes (Imperial College, England):
The antiwear film-forming properties of zinc dialkyldithiophosphates

Dr Marcus Morstein (Platit AG, Switzerland):
Novel high-performance PVD coatings by nano- and microscale structuring

Dr Sandrine Bec (Ecole Centrale de Lyon, France):
Nanorheological properties of antiwear tribofilms

Dr Joerg Patscheider (EMPA, Switzerland):
Wear protection by nanostructured hard coatings

Organising committee

Dr Rowena CrockettEMPA, Switzerland
Prof. Nicholas SpencerETHZ, Switzerland and Tribology Letters
Ir Michel RoegiersSTLE, Belgium
Dr Lukas RohrEMPA, Switzerland
Mr Sigi RoosEMPA, Switzerland
Prof. Hugh SpikesImperial College, England
Dr Paul HugEMPA, Switzerland
Dr Joerg PatscheiderEMPA, Switzerland

Dates
10-12 September 2003

Location
Hotel Renaissance, Zurich-Glattbrugg, Switzerland

Further information
Internet: www.empa.ch/sst

Dr Rowena Crockett, EMPA
Phone: +41 1 823 46 12
Fax:    +41 1 823 40 38
Email: rowena.crockett @ empa.ch

Other STLE conferences (www.stle.org)
STLE 2003 Annual Meeting and Exhibition ApriI 27-May 1, 2003, New York, NY

STLE-ASME Joint Tribology Conference October 26-29, 2003, Jacksonyille, FL

Request for further information

Smart Surfaces in Tribology:
Advanced Additives and
Structured Coatings

To receive further information, please complete this form.

Tick boxes as appropriate

? Please send the second circular and application form

? l would like to present an oral paper

Closing date for submission of abstract: 28 February 2003

? l would like to present a poster

Closing date for submission of abstract: 31 March 2003

Provisional title for oral presentation or poster


 

 
? My company is interested in sponsoring this event


Please write in capitals or type

Name


Organisation
Address
Postcode
Country
Phone
Fax
Email


  MECHTRIBOTRANS – 2003

”MECHANICS AND TRIBOLOGY OF TRANSPORT SYSTEMS - 2003”


September 10-13, 2003
Rostov-on-Don (Russia)

The Russian academy of sciences in association with the Ministry of Transport of the Russian Federation, The Ministry of Transport Communication of the Russian Federation, Interdisciplinary Scientific Tribology Council, Association of Tribology Engineers and Rostov State University of Transport Communication have the honor to invite you to participate in the international Congress "Mechanics and Tribology of Transport Systems". The Congress will be held in September 10-13, 2003 in Rostov-on-Don (Russia).

THE SECTIONS OF THE CONGRESS.
- Development ofpromising transport technique.
- Mechanics of transport systems.
- Problems of friction, wear, lubricants and lubrication.
- New wear-resistant materials and reinforcing technologies.
-Safety of traffic, information technologies, communication and telecommunication systems on transport.

CONGRESS LANGUAGES.
Russian and English with translation.
DEADLINES:
15.08.2002 - first information message;
15.10.2002 - registration form and abstract;
15.12.2002 - confirmation of preliminary participation;
15.04.2003 - submission of papers and registration fee;
15.06.2003 - notification of acceptance and proceedings publishing.
LOCATION:
The Rostov State University of Transport Communication
Authors are invited to send Registration forms and Abstracts to the Organizing Committee by 15.10.2002.
Address: Myasnikova Nina Alekseevna
”Mechtribotrans-2003”, RGUPS
sq. Narodnogo Opolcheniya 2,
Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail:mtt @ rgups.ru , or
myasnikoya @ rgups.ru
Tel.: (+7 8632) 726-349
Fax: (+7 8632) 45-06-13
Further information on the Congress can be found at page: www.mtt.rgups.ru.
Registration Form of a participant is filled in the same way as the one of author.

PROGRAM COMMITTEE.
Chairman:
Vice President ofthe RAS, acad. V. V. Kozlov
Academician-secretary ofthe RAS V.E. Fortov
Deputy Chairmen:
acad. RAS D.M Klimov
acad. RAS E.A. Fedosov
acad. RAS K. V. Frolov
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
Scientific secretary: dr. M.A. Bronovets
Members:
acad. RAS V.S. Avduevskii
acad. RAS N.A. Anfimov
acad. RAS V.A, Babeshko
acad. RAS V.V. Bolotin
acad. RAS R.F. Ganiev
acad. RAS K. S. Kolesnikov
acad. RAS A.B. Kurzhanskii
acad. RAS V.M.Matrosov
acad. RAS F.M. Mitenkov
acad. RAS N.F. Morozov
acad. RAS G.V. Novozhilov
acad. RAS V.E. Panin
acad. RAS V.M. Pashin
acad. RAS V.G. Peshekhonov
acad. RAS I.D. Spasskii
acad. RAS M.N. Tishehenko
acad. RAS O.N. Favorskii
acad. RAS F.L. Chernousko
acad. RAS G.G. Chorny
acad. RAS A.G. Shipynov
acad. RAS V.P. Shorin
dr. R. Bassani (Italy)
dr. W. Bartz (Germany)
dr. A. Gerve (Germany)
dr. F. Franek (Austria)
dr. B. Jacobson (Sweden)
dr. K.L. Johnson (Great Britain)
dr. K. Holmberg (Finland)
dr. K. Kato (Japan)
dr. J. Larsen-Basse (USA)
dr. T. Mathia (France)
dr. J..P. Pascal (France)
dr. S. Pytko (Poland)
dr. W. Schiehien (Germany)
dr.R.Vishnevetsky(USA)
dr. Xie Uou Bai (China)
ORGANISING COMMITTEE
Chairman:
corr. memb. RAS V.I. Kolesnikov
corr. memb. RAS I.G. Goryacheva
gen. director «Rostvertol» B.N. Slyusar
Members:
cor. memb. RAS B.V. Gusev
corr. memb. RAS V.G.Inozemcev
corr. memb. RAS N.A. Mahoutov
prof. N.A. Boushe
prof. D.N. Garkunoy
prof. Ju.N. Drozdov
prof. V.J. ICershenbaum
prof A.L. Lisitsyn
prof. Ju.M. Louzhnov
prof. N.K.. Myshkin
prof. Ju.M. Pleskachevskii
prof. V.K. Homeriki
prof. A.V. Chichinadze
prof. A.N. Guda
prof. Jevdokimov
prof. I.M. Elmanov
prof. A.A. Zarifyan
dr. P.G. Ivanochkin
prof. I.A. Maiba
dr. N.A. Myasnikova.
dr. A.V. Okhotnikov
dr. V.M. Prihodko
dr. A.V. Chelokhyan
prof. P.N. Shcherbak9 International Conference
on Metrology and Properties of Engineering Surfaces

Halmstad, Sweden
10-11 September 2003
E-mail surfconf @ set.hh.se

Introduction

This is the ninth in the very successful series of conferences which have firmiy established surface topography as a new and exciting interdisciplinary field of scientific and technological studies. Recent advances in measurement techniques have extended the scope of roughness measurements to much smaller scales and many new results wait to be reported. On the other hand, the methodology and techniques of roughness measurement and characterisation have been extended to quite different fields of technological application with fascinating results.

Scope

The measurement, characterisation and analysis of surface roughness on any scale. This is to include experimental, theoretical and computational work. Conference subjects will include: Bioengineering; Nano surfaces; Surface measurements; Instrumentation; Topological characterisation of surfaces; Tribology; Industrial applications; Optical surfaces. There will be a special emphasis this year on applications of 3D measurement.

Aims

The aims of the Conference are as before, to bring together practising engineers and research workers in a forum where the latest work can be reported, and where the progress made since the last Conference can be discussed and assimilated so that its benefits may be transferred to industry and to scientists and engineers in other disciplines.

Exhibition

It is planned to hold an exhibition of surface measuring equipment in conjunction with the Conference and on the same site. Organisations interested in exhibiting should contact the Conference Secretary for further details.

Workshop

There will be a one-day tutorial workshop on the preconference day on the theory and practice of surface roughness, with the opportunity for hands-on use of the latest measuring instruments.

Venue

The conference will be organised this year by Halmstad University, currently one of Sweden's leading centres for research in surface topography. This is oniy the second time that the Conference has been heid at a continental European venue and it will be an excellent opportunity for oyerseas visitors to experience traditional Swedish hospitality in beautiful Halmstad, one of the most popular seaside holiday resorts in northern Europe. The actual conference venue will be the Hotel Tylosand, in a spectacular beach setting with extensive leisure facilities which will be available to delegates.

Offers of Papers

Potential authors should forward titles and extended abstracts to the Conference Secretary by 1 ApriI 2003. These should be not longer than two A4 sides and should include the authors' names and affiliations. Papers selected for presentation, either in formal sessions or as posters, need not be submitted in their final form till the date of the conference. Authors whose abstracts are accepted will be given detailed instructions for the preparation of manuscripts or posters. Abstracts and papers should be submitted by email to surfconf0 @ set.hh.se. Up-to-date information about the Conference will be available on the Conference home page at www.capaximp.demon.co.uk

The Organising Committee apologises for the short notice of this announcement. The 9th Conference was originally planned to take place at Miskolc in Hungary in ApriI 2003, but unfortunately circumstances have necessitated its postponement. Anyone who submitted an abstract for the Hungary meeting is warmiy invited to resubmit it to Halmstad. Priority will be given to any such resubmissions.

Organising Committee

Professor L. Blunt (Huddersfieid University, UK)
ProfessorT. R. Thomas (Avalon Technology, UK)
Professor B.-G.Rosen (Halmstad University, Sweden)

Conference Secretary:

Christel Sjunnesson
University of Halmstad
School of Business & Engineering
Box 823
SE-301 18 Halmstad
Sweden
Telephone +46 35167544
Fax +46 35167564
E-mail surfconf @ set.hh.se


First Annual European Rheology Confrence, AERC 2003
llth-13th September, 2003
Guimaraes, Portugal
Contact: AERC 2003 Secretariat (email: aerc2003 @ dep.uminho.pt)


WTC III,
The 2005 World Tribology
Congress & Exhibition

12th-16th September, 2003
Washington, DC, USA
Contact: Edward P. Salek (email: esalek @ stle.org)


3rd International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2003
14th-18th September, 2003
Herceg Novi (Montenegro Adriatic), Yugoslavia
Contact: Prof. Predrag Dasic (email: dasicp @ ptt.yu)


10th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials
15th-17th September, 2003
Sofia, Bulgaria
Contact: Central Laboratory of Physico-Chemical Mechanics of BAS (email: clphchm @ clphchm.bas.bg)

Grundlagen der Tribologie und Schmierungstechnik
Termin: 15.09.2003 - 19.09.2003 (5 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de
Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.
  Reibung, Verschleiß und Schmierung * Hydrodynamische und elastohydrodynamische Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch leicht abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive für Schmierstoffe, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften von Schmierölen und -fetten * Viskosität und Fließverhalten * Gleitlagertechnik und -schmierung * Wälzlagertechnik und -schmierung * Zahnradtechnik und Getriebeschmierung * Motorenschmierung * Schmierung von Verdichtern * Hydraulikflüssigkeiten * Schmierstoffe in der Metallbearbeitung und Umformung: spanende Metallbearbeitung, Umformung * Schäden an geschmierten Maschinenelementen
Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
Lehrgangsnummer: 680627
Anmelde
Prospekt anzeigen - weitere Info anfordern

XXVI
Jesienna
Szkoła
Tribologiczna


&VI
Konferencja

XXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna
PROBLEMY TRIBOLOGICZNE
w PRZYRODZIE I TECHNICE


September 16 do 19, 2003
Niedzica, PL
15.02.2003 - Termin nadsyłania zgłoszenia wstępnego i streszczenia referatu
28.02.2003 - Drugi komunikat powiadamiający o przyjęciu referatu
23.05.2003 - Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu
20.06.2003 - Ostateczny termin nadsyłania poprawionego tekstu referatu

VI Konferencja

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Niedzicy, w dniach 16-19 września 2003r.

TEMATYKA KONFERENCJI

XXVI Szkoła Tribologiczna nt.: Problemy Tribologiczne w Przyrodzie i Technice została połączona z VI Konferencją nt.: Problemy Niekonwencjonalnych Układów Łożyskowych. Każda z tych konferencji będzie miała odrębne sesje.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Hotelowo - Turystycznym nad jeziorem Czorsztyńskim w Niedzicy, w dniach 16 - 19 września 2003.

W ramach przygotowywanej konferencji organizatorzy pragną połączyć tematykę wynikającą z biotribologii z projektami, aplikacjami, problemami eksploatacyjnymi, badaniami modelowymi i użytkowymi węzłów tribologicznych obiektów technicznych. Dla pełnej realizacji zamierzonego celu pragniemy zwrócić się do wybranych specjalistów o opracowanie referatów wprowadzających poszczególne sesje.

Przewidujemy referaty o tematyce:
-
biotribologia i aplikacje medyczne,
-
nowoczesne materiały,
-
problemy technologiczne,
-
konstrukcje przyjazne dla środowiska,
-
nanotribologia,
-
badania modelowe i użytkowe,
-
kierunki badań w przyszłości.
KALENDARZ

KORESPONDENCJE:

15.02.2003     Termin nadsyłania zgłoszenia wstępnego i streszczenia referatów (maksymalnie jedna strona formatu A4). Adres e-mail.

28.02.2003     Drugi komunikat powiadamiający o przyjęciu referatu, wytyczne do opracowania referatu.

23.05.2003     Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu. Referaty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim. W przypadku opracowania tekstu w języku angielskim niezbędne jest dołączenie obszernego streszczenia w języku polskim. Referaty opracowane w języku polskim powinny zawierać streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. Przewiduje się drukowanie nadesłanych referatów w Materiałach Konferencyjnych, Tribologii, Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej i kwartalniku ZEM.

20.06.2003     Ostateczny termin nadsyłania poprawionego tekstu referatu.

16.09.2003     XXVI Szkoła Tribologiczna

OPŁATY:
Koszt uczestnictwa wynosi:
wpłata do 17 maja
-    1100 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-     900 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych
wpłata po 17 maja
-    1300 zł. - pełny koszt uczestnictwa
-    1000 zł. - koszt uczestnictwa dla studentów i emerytowanych pracowników naukowo-dydaktycznych

20.06.2003 Nieprzekraczalny termin nadsyłania opłat za uczestnictwo w konferencji.

ADRES BIURA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego
Instytutu Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź
tel. (042) 631 22 49
fax (042) 631 22 52
e-mail: zgwirt @ mail.p.lodz.pl

Komitet Honorowy Konferencji:

prof. Jan Krysiński - Politechnika Łódzka
prof. Piotr Kula - Politechnika Łódzka
prof. Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
prof. Stanisław Pytko - AGH Kraków
prof. Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Radosław Bednarek - Politechnika Łódzka
Mirosława Ciepielewska - Politechnika Łódzka
Krzysztof Siczek - Politechnika Łódzka
Anna Sławińska - Politechnika Łódzka
Bogdan Warda - Politechnika Łódzka
Piotr Witosławski - Politechnika Łódzka

Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczący - Jan Burcan - Politechnika Łódzka
Tadeusz Burakowski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Czesław Cempel - Politechnika Poznańska
Janusz Cwanek - AR Rzeszów
Jan Czajgucki - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Ryszard Czarny - Politechnika Wrocławska
Jan Dąbrowski - Politechnika Białostocka
Antoni Dziama - Politechnika Wrocławska
Monika Gierzyńska-Dolna - Politechnika Częstochowska
Karol Grudziński - Politechnika Szczecińska
Zdzisław Haś- Politechnika Łódzka
Janusz Janecki - WITPiS Sulejówek
Czesław Kajdas - Politechnika Warszawska
Wiesław Kaniewski - Politechnika Łódzka
Jan Kiciński - IMP PAN
Mieczysław Korzyński - Politechnika Rzeszowska
Czesław Koziarski - Politechnika Wrocławska
Piotr Kula - Politechnika Łódzka
Andrzej Kulczycki - Centralne Laboratorium Naftowe
Stanisław Laber - Politechnika Zielonogórska
Zbigniew Lawrowski - Politechnika Wrocławska
Wiesław Leszek - Politechnika Poznańska
Jerzy Łunarski - Politechnika Rzeszowska
Ryszard Marczak - Politechnika Radomska
Karol Nadolny - Politechnika Poznańska
Antoni Neyman - Politechnika Gdańska
Waldemar Oleksiuk - Politechnika Warszawska
Olgierd Olszewski - Politechnika Gdańska
Stanisław Płaza - Uniwersytet Łódzki
Stanisław Pytko - AGH Kraków
Andrzej Raczyński - Politechnika Łódzka
Zygmunt Rymuza - Politechnika Warszawska
Jan Sadowski - Politechnika Radomska
Jan K. Senatorski - Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Jacek Stupnicki - Politechnika Warszawska
Józef Szala - ATR Bydgoszcz
Marian Szczerek - Instytut Technologii Eksploatacji
Jerzy Szumniak - WITPiS Sulejówek
Stanisław F. Ścieszka - Politechnika Śląska
Włodzimierz Świderski - Politechnika Łódzka
Włodzimierz Waligóra - Politechnika Poznańska
Wojciech Wieleba - Politechnika Wrocławska
Krzysztof Wierzcholski - Wyższa Szkoła Morska, Gdynia
Marek Wiśniewski - Instytut Technologii Eksploatacji
Bolesław Wojciechowicz - Politechnika Poznańska
Wiesław Zwierzycki - Politechnika Poznańska


Grundlagen der Tribologie und Schmierungstechnik

Termin: 16.09.2003 - 17.09.2003 (2 Tag(e))
Ort: D-73760 Ostfildern

Leitung: Dr.-Ing. Heinz-Rolf Stock
  Referenten: Dr. Joachim Boßlet, Prof. Dr.-Ing. Ludger Deters, Dr. Jürgen Güttler, Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Illgner, Dr.-Ing. Helmut Kunst, Dr.-Ing. Heinz-Rolf Stock, Martin Wolberg
Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert
Grundlagen des Verschleißverhaltens von Eisenwerkstoffen und praktische Maßnahmen zur Verschleißminderung In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde e. V., der Gesellschaft für Tribologie e. V. und der Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik (AWT)

Grundlagen des Verschleißes von Werkstoffen und Richtlinien zur Bearbeitung von Verschleißfällen * Einsatzhärte-Schichten * CVD- und PVD-Schichten * Verschleißprüfung in Betrieb und Labor * Galvanische Schichten * Randschichthärten * Verschleißminderung durch Nitrieren, Nitrocarburieren und Borieren * Auswahl und Anwendung verschleißhemmender Schichten

Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
Lehrgangsnummer: 680603
Anmelden
Prospekt anzeigen


ASM-2003

The Materials
Information Society

The 2nd Annual
International
Surface Engineering
Congress and
Exposition

Reach engineers and sclentists
who purchase surface engineering
products and services.

16-17 September 2003
Indianapolis, Indiana USA

Polish Society of Tribology
ul Żwirki I Wigury
Centralne Lab. Naftowe
Naftowe 2091
Poland
ASM WORLD HEADOUARTERS
Materials Park, Ohio
44073-0002
440-338-5151
Fax:440-338-4634
E-mail: cust-srv @ asminternational.org
www.asminternational.org

Where else can you talk to your top customers and prospects, face to face?

I encourage your company to participate as an exhibitor at our second ASM Intemational Surface Engineering Congress and Exposition, September 15-18 in Indianapolis. There is no other event like it - and no more cost effective way to talk to your customers and prospects during 2003.

Last year, ASM's combined events in Columbus, Ohio drew more than 2,800 registrants, with nearly 600 attracted by our first-ever surface engineering event.

This year, we expect a combined exposition attendance of 7,000 for our second ASM Surface Engineering Exposition, which will be co-located with the ASM Heat Treating Society Conference and Exposition and the North American Die Casting Association Exposition.

To attract more attendees who are interested in industrial applications, we're planning some exciting new features^ For example, as a strong value-added feature, we're going to hold a free one-day seminar, "Applied Surface Treatments for Industry: Choices and Practical Applications." With technical talks presented by industrial experts, this session will attract engineers, manufacturing engineers, materials engineers and quality control personnel.

The enclosed prospectus will tell you more about THE surface engineering business show. To reserve your exhibit, please contact Charles A. Dec at 440/338-1733, or by e-mail at cdec @ asmintemational.org. We look forward to helping you reach the decision makers YOU want to reach.

Sincerely,

Arnold H. Deutchman
Worthington BeamAlloy Corporation
2003 Congress and Exposition Organizer

The 2nd Annual
International
Surface Engineering
Congress and
Exposition

Reach engineers and scientists
who purchase surface engineering
products and services.


16-17 September 2003 • Indianapolis, Indiana USA


Co-located with The 22nd ASM Heat Treating Society Conference & Exposition and
The North American Die Casting Association Congress & Exposition

Extend Product Life...
Physical Vapor Deposition
Add Value...
Chemical Vapor Deposition


Reduce Costs...
Laser Peening
Improve Performance...
Laser Processing
Prevent Wear...
Thermal Spray
Prevent Corrosion...
Arcjet Deposition

Exhibit at THE surface engineering business show, featuring:

Equipment Manufacturers • Consumables Suppliers • Testing & Evaluation
Coamercial Coating Services • Consultants • National Laboratories

www.asminternational.org/surface

Heat Treat Exhibitor List

(As of 1/9/03)
CompanyBooth No.
Company
Booth No.
Abbott Furnaces Company729 ADVACO523
AFC-HOLCROFT801 Agfa NDT Inc. Krautkramer Ultrasonic Systems700
Air Products & Chemicals117 Ajax-TOCCO Magnethermic201
ALD Thermal Treatment, Inc.122 Allegheny Alloy Incorporated741
Alloy Engineering Co322 Alpha l Induction Service Center101
Apollo America Corporation702 ARR433
ASM Education838 AVS Inc. (Advanced Vacuum Systems)318
Bloom Engineering Co., Inc.520 BOC Edwards511
Bone Frontier Company227 BTU International128
Buehier Ltd.205 C. I. HayesInc.407
Can-Eng Furnaces Limited221 Capital Induction Inc.613
Centorr Vacuum Industries Inc.711 Centre for Induction Technology, Inc.727
Chino Works America Inc.719 Cleveland Electric Labs616
CompAS Controls Inc.828 Contamination Control Specialists633
Contour Hardening500 Control Concepts Inc.721
Cooley Wire Products127 CoorsTek405
Cornerstone Systems Inc.419 Custom Electric Manufacturing901
Datapaq Incorporated332 Despatch Industries233
Dry Coolers401 Eciipse Combustion Inc.426
ECM USA Inc.232 Eitel Presses Inc.2422
EquoTip Associates900 Eurotherm Controls Inc133
Flame Treating Systems339 Flinn & Dreffein Engrg Co423
Fluxtrol Manufacturing Inc627 Furnace Bek Company Limited (The)539
Furnace Controls Corp.611 Graftech, Inc.126
Graphite Engineering & Sales807 Graphite Machining Incorporated733
Graphite Machining Torrance Inc.939 Graphite Metallizing Corporation438
Halmar Robicon313 Hauck Manufacturing Company 417
Haynes International Inc.517 HC Starek, Inc.2405
Heat Treating Progress Magazine132 Heatbath/Park Metallurgical601
Heess GmbH & Company902 Hi-Tech Weighing Systems238
Honeywell International Inc.100 Houghton Inti Inc.210
Huettinger Electronic, Inc.805 Hydrothrift Corp429
Ibg NDT Systems811 Induction Tooling Inc.827
Inductoheat Inc617 Industrial Heating Magazine111
Inland Vacuum Industries522 Inter-Power Corporation521
J L Becker Company706 Jackson Transformer Company821
Johnstone Co., Inc.738 KH Huppert Company116
Kolene Corporation311 Kromschroder Inc820
Laniy Company739 LECO Corporation2400
Leybold Vacuum USA Inc.228 Lindberg/SPX Corporation101
Magnetic Specialties, Inc.338 Marathon Sensors Incorporated211
Maxon Corporation2417 Metallurgical High Vacuum Corporation910
Mitutoyo America Corporation2416 MTS Systems Corporation632
Newage Industries317 Nitrex Metal Inc.607
Noble Industrial Furnace Co.740 Park Thermal International (1996)518
Performance Review Institute812 Phase II112
Pillar Industries327 Praxair Inc.527
Precision Plus Vacuum Parts2310 Preco Laser Systems, LLC810
Procedyne Corporation506 Process Development & Control, Inc.923
Protection Controls, Inc.717 Puritech Recycling533
Oual Fab2411 Quantik Induction427
Radyne Corporation411 Raytek, Inc.904
Rolled Alloys701 Rubig Patt Technologies Inc.906
SBS Corporation106 Schunk-INEX Corp.239
Schwarzkopf Technologies Corp.305 SECO/WARWICK501
SGL Carbon Group329 Shimadzu832
Siemens Applied Automation, Inc.129 Siemens Building Technology638
Sinterite Furnace Division933 Smartskim Systems, C/o Universal Separators Inc.535
Super Systems Inc.817 Surface Combustion301
T-M Vacuum Products Inc.826 Tech Induction705
Techint Technologies626 Televac516
Tenaxol Inc505 Thermal Ceramics639
Thermo Transfer, Inc.504 Thermotech Industries713
Toyo Tonso PA Graphite Inc.917 Trent Inc.903
Tucker Induction Systems, Inc.816 Tuthill Vacuum Systems605
Unifrax Corporation907 VAC-AERO International Inc.217
Vacuum Furnace Systems-VFS432 Vacuum Processes, Inc.110
Vaisala235 Vesuvius McDanel704
Warner Power629 Waukee Engineering Company710
Wellman Furnaces, Inc.620 Williams Industrial Service Inc.421
WS Thermal Process Technology Inc.333 Yokogawa Corporation of America2401
Zetec Inc732 Zircar Refractory Composites, Inc.226

A unique business and educational opportunity for the surface engineering marketplace, from the world leader in metals and materials information.

ASM The Materials
Information Society

Since 1913, ASM has been the world's foremost society for providing reliable technical information on metals and metallurgy, and surface engineering remains an area of high member interest.

Nearly 20,000 ASM members and customers are involved with surface engineering or modification. To meet their need for information about practical industrial applications of surface engineering, we've created a unique event that no other sponsoring organization can match.

International Surface Engineering Congress and Exposition

To promote the commercial advance of surface engineering technology and to increase surface engineering marketing opportunities for our exhibitors, ASM will co-locate its 2nd International Surface Engineering Congress and Exposition with America's largest heat treating show, the ASM Heat Treating Society Conference and Exposition.

While other events focus on the science of surface engineering, ASM brings together the PRACTICAL applications, the underlying science - and the BUSINESS of surface engineering.

Attention:
Testing Equipment Manufacurers and Service Providers

Analytical equipment and techniques

are keys to the successful application of
surface engineering.

For many decades, manufacturers of equipment used for testing, analysis and characterization have represented one of the largest groups of exhibitors at ASM expositions. Our expositions in Indianapolis will again attract a large numberof engineers and managers who are interested in improving quality, improving product and equipment performance, reducing wear and corrosion and extending product life.

Our surface engineering attendees
are looking for new equipment and technology.
Be here to meet them, face to face.

Take advantage of this unique opportunity to exhibit your latest equipment, products and services. And, talk business - face to face - with your buyers and prospects.

The ASM International Surface Engineering Congress and Exposition will attract primary decision makers and infuencers: engineers, division managers, general managers, supervisors and project managers who need your products and services to stay competitive.

Who should exhibit?

Equipment Manufacturers and Consumables Suppliers

 • Physical Vapor Depositfon (PVD)
  • Vacuum Evaporation, Sputtering, Cathodic Arc, Ion Plating
 • Chemical Vapor Deposition (CVD)
  • Vacuum and Thermal, Diffusion
 • Ion Assisted Coattings
 • Thermal Spray
 • Etectrolytic Deposition
 • Laser Cladding and Surface 'Ireatment
 • Electroplating
 • Surface Preparation and Cleaning
 • Surface Finishing

  Coatings Service Providers

 • PVD
 • CVD
 • Electroplating
 • Thermal Spray

  Testing and Evaluation Providers

 • Materials Characterization
  • Metalographic/SEM/X-Ray
 • Nondestructive Testing
  • Profilometry/Mechanical Properties
   • Profilometry/Mechanical Properties
   Consultants

  • National Laboratories & Consortia

  When you partner with ASM,
  you get much more than an exhibit booth.

  We support our show - and your exhibit! - with a comprehensive marketing campaign that includes:

  • In-depth coverage in Advanced Materials & Processes and Heat TreatingProgress magazines - before, during, and after the show
  • FREE show passes for your customers and other qualified attendees
  • An exciting new website at www.asminternational.org/surface
  • A heavy advertising schedule in our magazines and our websites
  • An easy-to-use marketing kit for exhibitors that will help you maxmiize visibility for your participation in our shows


ECCE 4
4th European Congress of Chemical Engineering "Chemical Engineering, a Tool for Progress", ECCE 4
21st-25th September, 2003
Granada, Spain
Contact: ECCE 4 Secretariat (email: ecce4 @ anque.es)
ICEAW-II

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EROSIVE AND ABRASIVE WEAR (ICEAW-II)

September 22-25, 2003
Churchill College, Cambridge, UK
Conference Themes
 • Abrasion and erosion by solid particles, liquid impact or cavitation
 • Theory and modelling, including CFD
 • Experimental methods and standardisation of tests
 • Mechanisms of erosive wear and material damage
 • Case studies of practical examples
 • Applications of abrasion or erosion in processing and manufacturing
 • Abrasion and erosion of metals, plastics, ceramics, cermets, composites and biomaterials
 • Wear-corrosion interactions and synergies
 • Abrasion, erosion or erosion-corrosion resistant coatings and surface modification, including erosion of thermal barrier coatings
 • Damage to optical materials and sensor windows
 • Wear in nano- and micro-scale systems (NEMS and MEMS)
 • Sensing and monitoring
 • Related topics in tribology

 • IFHTSE-9 International Seminar IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY

  The 9th International Seminar
  IFHTSE NITRIDING TECHNOLOGY
  THEORY AND PRACTICE

  23 - 25 September 2003
  Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
  Deadline: for papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
  e-mail: inte @ imp.edu.pl
  Honorary Patronage
  Ministry of Economy
  International Scientific Committe
  International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering
  prof. A. Nakonieczny (Poland) - the Chairman
  prof. T. Bell (England}
  prof. L. Berkowski (Poland)
  prof. T. Burakowski (Poland)
  prof. L. Druga (Rumania)
  prof. D. Fan (China)
  prof. J. Flis (Poland)
  prof. M. Gantois (France)
  prof. S. Gerasimov (Russia)
  prof. J. Grosch (Germany)
  prof. Z. Haś (Poland)
  prof. M. Hetmańczyk (Poland)
  prof. L. Jeziorski (Poland)
  prof. J. Kaczmarek (Poland)
  prof. T. Karpiński (Poland)
  prof. G. Kodżaspirov ((Russia)
  prof. Z. Kolozsvary (Rumania)
  prof. M. Korwin (Canada)
  prof. P. Kula (Poland)
  prof. J. Kusiński (Poland)
  prof. C. Leroux (France)
  prof. A. Maciejny (Poland)
  prof. P. Mayr (Germany)
  prof. E. Mittemeijer (Germany)
  prof. K. Oczoś (Poland)
  prof. V. Pokhmurskii (Ukraine)
  prof. W. Precht (Poland)
  prof. W. Przetakiewicz (Poland)
  prof. Z. Rogalski (Poland)
  prof. E. Roliński (USA)
  prof. J. Senatorski (Poland)
  prof. O. Sirotkin (Russia)
  prof. D. Slovetsky (Russia)
  prof. B. Smouan (Croatia)
  prof. T. Sobusiak (Poland)
  prof. H. Spies (Germany)
  prof. J. Tacikowski (Poland)
  prof. W. Tilipalov (Russia)
  prof. G. Totten (USA)
  prof. S. Watanabe (Japan)
  prof. J. Tymowski (Canada)
  prof. T. Wierzchoń (Poland)
  prof. S. Wojciechowski (Poland)
  prof. R. Wooo (England)
  prof. M. Wysiecki (Poland)

  The Sponsor
  The State Committee for Scientific Research
  The Chairman of the Seminar
  prof. A. Nakonieczny
  PLACE OF THE SEMINAR
  Poland, Warsaw, „Europejski” Hotel
  DATE
  23 - 25 September 2003
  OBJECTIVE
  Presentation and exchange of latest scientific achievements with indication on possibilities oftheir application in the industrial practice
  SCOPE OF TOPICS
  Modeling and simulation of processes and layers, thermodynamics and kinetics of processes
  Nitriding technologies
  Gas, ion fluid bed, bath nitriding
  Cyaniding, oxy-nitriding, sulfo-nitriding, nitrocarburizing
  Runs, requirements and control of products
  Nitriding of various materials
  Steels, cast irons, Ti and Al alloys, etc.
  Industrial equipment
  Gas, iron, fluid bed, bath and auxiliary equipment
  Industrial processes
  Nitriding of machine parts and tools and preliminary processes
  Ecology of processes
  Control and monitoring of processes
  Control of nitrogen and other elements potentials
  Analyzers, detectors and probes
  Control and monitoring of processes with utiiization of computer techniques
  Complex, combined, joint and duplex technologies
  Nitriding and PVD, PACVD techniques, nitriding-hardening, nitriding-implantation, electrolytic coatings-nitriding, etc.
  Formation and properties of layers
  Structure, concentration of elements, phase composition, thickness, tribological, strength and anticorrosion properties
  Nitriding steels and their properties
  Trends - the present state and perspectives of:
  Processes and equipment
  Modeling and control
  Industrial implementation
  LANGUAGE OF THE DEBATES
  English
  LECTURES
  only in English language
  papers should be elaborated according to the enclosed typing instruction by 31.03.2003
  PAPERS            INSTRUCTION 1            INSTRUCTION 2

  THE SEMINAR MATERIALS

  participants may pick up their packets at the Seminar Registration Desk
  THE SEMINAR WILL INCLUDE
  Plenary sessions
  Fair/Exhibition of technology, materials, equipment, and control and measurement apparatus
  FRAMEWORK PROGRAMM
  22.09.2003
  Arival of participants of Seminar
  Meeting of the International Scientific Committee (05.00 p.m., „Europejski” Hotel)
  23.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Registration of participants and distribution of the Seminar materials
  11.00 a.m. Opening of the Seminar
  11.15 a.m. - 12.00 a.m. Lectures
  12.00 a.m. - 12.30 p.m. Coffee Break
  12.30 p.m. - 02.30 p.m. Lectures
  02.30 p.m. - 05.00 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
  07.00 p.m. D i n n e r
  24.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
  11.00a.rn. - 11.30 a.m. Coffee Break
  11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures
  01.30 p.m. - 03.30 p.m. Visiting the Fair/Exhibition
  05.00 p.m. - 08.00 p.m. Warsaw signtseeing
  25.09.2003
  09.00 a.m. - 11.00 a.m. Lectures
  11.00 a.m. - 11.30 a.m. Coffee Break
  11.30 a.m. - 01.30 p.m. Lectures and closing ceremony
  DETAILED PROGRAMME
  will be sent to the participants of Seminar by 15.06.2003
  ACCOMMODATION
  on participanfs account (for information about hotel accommodation, please see attached list of the hotels in Warsaw and its location)
  APPLICATION FORM
  should be sent at the address of the Instytut Mechaniki Precyzyjnej by 31.03.2003
  registration fee 550 EURO (one persons)
  registration fee had been transferred on account of Instytut Mechaniki Precyzyjnej:
  Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. III O/Warszawa,
  no 10601057-320000413311,
  with indication „Seminar” up to 31.07.2003. The registration fee is accepted only as bank transfer
  FAIR/EXHIBITION
  exhibitors of the Fair/Exhibition should sent preliminary application form by 31.12.2002
  Sincerely yours
  Professor Dr. Aleksander Nakonieczny
  Director of the Institute of Precision Mechanics
  Chairman of the Seminar
  For further information, please contact:
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej
  Duchnicka 5, 01-796 Warszawa, Poland
  tel. (48-22) 663 43 35. fax (48-22) 663 43 17
  www.imp.edu.pl
  e-mail: inte @ imp.edu.pl
  IMP


  10th EUROPEAN SPACE MECHANISMS
  AND TRIBOLOGY SYMPOSIUM

  September 24-26, 2003
  San Sebastián, Spain
  PRELIMINARY PROGRAMME

  The areas listed below are expected to be the major themes for the Symposium. Papers covering these areas are specifically encouraged, though all abstracts submitted will be given due consideration.

  Mechanisms Design, Analysis and Hardware

  • Descriptions of novel and challenging designs
  • New methods for design, analysis and verification of mechanisms.
  • Design Guidelines, high reliability.
  • Design/manufacturing/verification for high-volume production.
  • Design for disturbance attenuation, low shock, low noise performance.

  Components/Equipment, Micro/Nano devices

  • Motors, actuators, transmission devices, bearings.
  • Hold-down/release, deployment, pointing, scanning, high-precision devices.
  • Wheels, mechanical coolers, pumps, valves, solar array drive mechanisms, etc.
  • Sensors, miniaturisation of space mechanisms, MEMS, micro/nano developments.

  Tribology and Materials

  • Lubricants and lubrication for bearings, gears, joints, electrical contacts.
  • Application of smart materials in mechanisms.
  • Extreme temperatures, environments, and operating conditions.
  • New tribo-materials and/or surface modification, micro/nano tribology.
  Launch Vehicles
  • Separation systems, engine/propulsion regulation, gimballing devices.
  • Turbopumps, cryogenic tribology.
  In-Orbit Performance and Post-Flown Investigations
  • Experience with flight hardware, including reports on in-flight mechanism performance and anomalies, lessons learned.
  • Post-flown investigation of mechanisms and tribological components.
  Science Observatories, Earth Remote Sensing, and Planetary Exploration Mechanisms
  • Mechanisms for manipulations, robots, rovers.
  • Sampling systems and in-situ analysis devices.
  • Mechanical devices for science and remote sensing instruments.
  Space Platforms, Tethers, Re-entry Vehicle Mechanisms
  • Mechanisms for re-entry vehicles and the International Space Station.
  • Long-term mechanism operation and maintenance in space.
  Oral or poster presentations may be accompanied by the demonstration of novel mechanisms and products.  ROTRIB'03

  The National Conference on Tribology,
  with international participation, ROTRIB'03

  24th-26th September, 2003
  Galati, Romania
  Contact: Professor Ion Crudu (email: rotrib03 @ ugal.ro)

  ROTRIB'03 - National Conference on Tribology, with international participation, 24-26 September, Galati, ROMANIA

  A new Virtual Presentation format is now available for those who cannot attend in person the Conference but wish to participate by submitting their work for inclusion in the ROTRIB'03 Conference Proceedings. The Registration fee (50EUR) includes the Conference Proceedings (Review and CD-ROM with ISBN number) and mailing costs. The paper submitted without the presenter attending the conference in person will be refereed and published as part of the Conference Proceedings. Presenters will submit written versions of their presentations for publication in print and electronic format.

  You can obtain further information from the web site www.om.ugal.ro/rotrib'03/. If you have any further queoes you can direct them to rotrib03 @ ugal.ro.

  We hope you will be able to participate to ROTRIB '03 either in person or through a Virtual Presentation. We are looking forward to meet you and your colleagues in September 2003, in Galati, Romania.

  With best wishes,

  Professor Ion Crudu, University "Dunarea de Jos" of Galati, Romania
  Chairman of the Organizing Committee

  www.ugal.ro
  www.om.ugal.ro/rotrib'03/


  October 2003

  ECASIA'03

  10th EUROPEAN CONFERENCE
  ON APPLICATIONS OF SURFACE
  AND INTERFACE ANALYSIS (ECASIA'03)

  October 5-10, 2003
  Berlin, Germany
  Deadline for abstract: December 1, 2002
   Topics
  • Adhesion
  • Depth profiling
  • Materials for batteries
  • Polymers
  • Tribology
  • Biomaterials
  • Environmental studies
  • Metals
  • Magnetic materials
  • Catalytic materials
  • Glass and ceramics
  • Micro- and optoelectronics
  • Solid-liquid interface
  • Composite materials
  • Heritage conservation
  • Nanoindentation
  • Corrosion
  • Imaging
  • Oxidation
  • Oxide surfaces
  • Thin films & coatings (inorganic)
  • Thin films & coatings (organic)

  SIM-2003

  XXXI
  SZKOŁA INŻYNIERII
  MATERIAŁOWEJ

  Terminarz konferencji:
  do 30.05.2003 nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa
  do 15.06.2003 uczestnicy otrzymają Komunikat nr 2
    (informacje o dokładnym miejscu konferencji, wskazówki redakcyjne dla autorów referatów)
  do 01.09.2003 nadsyłanie referatów
  do 20.09.2003 uczestnicy otrzymają Komunikat nr 3(szczegółowy program konferencji)
  7-10.10.2003 konferencja
  Krynica
  web: http://tempus.metal.agh.edu.pl/sim2003

  Komunikat nr l

  Kraków - Krynica

  7 - 10 październik 2003r.

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

  prof.dr hab.inż. Jerzy Pacyna

  Sekretariat Komitetu Organizacyjnego:

  mgr inż. Grzegorz Zając

  mgr inż. Piotr Bała

  mgr inż. Edyta Skrzypczak

  ,      mgr inż. Grzegorz Zając
    Akademia Górniczo-Hutnicza
    Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
    Zakład Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
    al. Mickiewicza 30
    30-059 Kraków

  tel.:   (0-12)617-26-19

  fax:  (0-12)617-31-90

  email:  sim2003 @ tempus.metal.agh.edu.pl

  web:    tempus.metal.agh.edu.pl/sim2003

  Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

  Akademii Gómiczo-Hutniczej

  zaprasza do udziału w konferencji pod nazwą:

  XXXI SZKOŁA INŻYNIERII

  MATERIAŁOWEJ

  ,

  która odbędzie się w dniach 7-10 X 2003

  w Krynicy

  Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy młodych doktorów, asystentów i przede wszystkim doktorantów z kierunków: „Inżynieria Materiałowa”, „Metalurgia”, „Inżynieria Chemiczna i Procesowa” i „Fizyka Techniczna”reprezentujących specjalności: „Metaloznawstwo i obróbka cieplna”, „Inżynieria stali i stopów specjalnych”, „Inżynieria powierzchni”, „Materiały spiekane”, „Polimery”, „Ceramika i szkło”, „Kompozyty”, „Materiały dla elektrotechniki i elektroniki”, „Biomateriały”, „Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych”, „Badania materiałów” oraz „Fizyka nowych materiałów”. Konferencja, organizowana w formie szkoły, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, dyskusji, nawiązywania współpracy oraz integracji młodych pracowników nauki w/w specjalności z całej Polski.
  Młodym pracownikom nauki konferencja ta daje szansę prezentacji pierwszych wyników własnych badań oraz stwarza możliwość ich wnikliwej oceny przez kolegów oraz zaproszonych profesorów - wybitnych przedstawicieli z zakresu Inżynierii Materiałowej.
  Wysoki poziom merytoryczny prezentowanych prac oraz atrakcyjny program, przy stosunkowo niskiej cenie (spotkanie trwa przez 4 dni) sprawiają, że konferencja cieszy się z roku na rok coraz większym uznaniem wśród młodych pracowników nauki.
  Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 7-10 października 2003r. w Krynicy a koszt uczestnictwa wyniesie 780 PLN.
  Zapewniamy publikację dobrze udokumentowanych, recenzowanych prac w materiałach konferencyjnych.
  Prosimy o przekazanie informacji o konferencji innym, zainteresowanym osobom.

      Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie wypełnionego (zamieszczonego niżej) zgłoszenia do 30.05.2003 na adres organizatorów.

  Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania referatów zostaną podane w Komunikacie nr 2.


  SIM-2003 XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej

  Kraków - Krynica 7 - 10 X 2003

  ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

  Nazwisko:....................................................................

  Imię:............................................................................

  Stopień naukowy:........................................................

  Instytucja:...................................................................

  adres:..........................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  telefon:...............................E-mail:..............................

  Tytuł referatu: ............................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  ...................................................................................

  Współautorzy referatu:.................................................

  ...................................................................................

  Strona 2

  Inne informacje :


  Uwagi do organizatorów:
  AICFM7
  The 7th Asian International Conference on Fluid Machinery - AICFM7
  7th-10th October, 2003
  Fukuoka, Japan
  Contact: Masato FURUKAWA (email: furu @ mech.kyushu-u.ac.jp)


  The 7th International Conference on Mechanics of Time Dependent Materials
  7th-10th October, 2003
  Lake Placid, New York, USA
  Contact: Petra Novak (email: sem @ fs.uni-lj.si)


  8th International Tribology Conference ITC'03
  8th-10th October, 2003
  Belgrade, Serbia
  Contact: ITC'03 Secretariat (email: ivkovic @ knez.uis.kg.ac.yu)

  Schäden an geschmierten Maschinenelementen

  Termin: 09.10.2003 - 10.10.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr.-Ing. Franz Joachim,Dipl.-Ing. Hubert Köttritsch,Dr.-Ing. Klaus Michaelis,Dr.-Ing. Johannes Neukirchner,Dr. Johannes Stoiber,Dipl.-Ing. Maik Wilhelm
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert
   Gleitlager – Wälzlager – Zahnräder

   Schadensstatistik * Rolle des Schmierstoffs bei Schäden an Maschinenelementen * Zahnradschäden, Wälzlagerschäden, Gleitlagerschäden – Analyse und Verhütung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680628
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  APHYS

  FIRST INTERNATIONAL MEETING
  on APPLIED PHYSICS (APHYS 2003)

  October 15-18, 2003
  Badajoz, Spain
  Deadline for abstract: March 24, 2003
  Topics
 • Surface and Interface Science
 • Physical and Biophysical chemistry
 • Nano-sciences and Technologies
 • Imaging Techniques
 • Engineering Physics
 • Biophysics, Biomedical Engineering, Medical Physics, Health Physics
 • Environmental Physics
 • Biomechanics
 • Computational Physics
 • Applied Solid State and Materials Science
 • Non-linear Physics
 • Instrumentation, Metrology, Certification...
 • Accoustics
 • Industrial Physics
 • Applied Optics
 • Opto-electronics
 • Industrial Physics
 • Physics and Information Sciences and technologies, Quantum Information Sciences
 • Nuclear Sciences, Radioactivity, Radiochemistry...
 • Semiconductors devices and Photonics
 • Applied Aero-Space Physics/Engineering
 • Biomagnetism


 • DAAAM

  "INTELLIGENT MANUFACTURING & AUTOMATION:
  FOCUS ON RECONSTRUCTION AND
  DEVELOPMENT"

  22-25th October 2003
  Sarajevo
  Bośnia and Herzegovina
  deadline for the papers submission is July 01, 2003.

  Organized in order to mark 45th anniversary of the
  Faculty of Eechanical Engineering Sarajevo, University of Sarajevo

  Under the auspices Danube Rectors' Conference &
  rectors' honor committee OF DAAAM international

  Organized by:

  DAAAM International Vienna
  Vienna University of Technology
  OIAV 1848 Austrian Society of Engineers and Architects

  BACKGROUND

  DAAAM International was founded on November 5th, 1990 at the Vienna Symposium, in order to mark the 175th anniversary of the Vienna University of Technology. The purpose of DAAAM International is to provide a world forum for engineers, scientists and industrial managers to present and discuss the current status and impact of advanced manufacturing and automation. During the last ten years the activities of DAAAM International are supported from the scientists and experts from more than fifty countries all over the world. During the last three years the DAAAM International focused activities on the regional and global long-term cooperation between (technical) universities. The results of this initiative is the founding of the University Network of DAAAM International Vienna and the start of two long-tenn cooperation projects. The founding document of the Network is the University Charter of Dubrovnik, signed on October 23rd 1997 in Dubrovnik, Croatia.
  The main aims of DAAAM are: • To organize the annual DAAAM International Symposium. • To found and organize the University Network of DAAAM International Vienna as a strategie alliance and permanent international open platform for long-term co-operation and partnership in fields of technology, research and education. • To organize long - term projects initially known as Interuniversitary Doctoral Studies • To organize a pilot project initially known as Virtual University. • Exchange of people, scientific and teehnieal information. • International cooperation among scientists and engineers. • R & D, education and industrial application. • To cooperate with other national and international organizations in matter of common interest. • International scientifie and academic cooperation in the frames of DAAAM International Network for Advanced Technologies.

  International DAAAM Symposiums:

  1. "Automation and Metrology" - Vienna 1990, Austria
  2. "Flexible Automation" - Strbske Pleso 1991, Slovakia
  3. "Flexible and Intelligent Automation"- Budapest 1992, Hungary
  4. "Automation and Metrology: Man, Technology, Environment"- Brno 1993, Czech Republic
  5. "Automation and Metrology: Challenge and Chance "- Maribor 1994, Slovenia
  6. "Intelligent Manufacturing Systems" - Kraków 1995, Poland
  7. "Product & Manufacturing: Flexibility, Integration, Intelligence"- Vienna 1996, Vienna (250 published papers)
  8. "Intelligent Manufacturing & Automation",- Dubrovnik 1997, Croatia
  9. "Intelligent Manufacturing, Automation & Networking" - Cluj - Napoca 1998, Romania
  10. "Intelligent Manufacturing & Automation: Past- Present - Future" - Vienna 1999, Austria
  11. "Intelligent Manufacturing & Automation: Man- Machine - Nature", Opatija 2000, Croatia
  12. "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Precision Engineering", Jena 2001, Germany
  13. "Intelligent Manufacturing & Automation: Learning from Nature", Vienna 2002, Austria
  SCOPE

  The main objective of the Symposium is to provide a world forum which annually takes part in Middle Europe to exchange knowledge, experience, results and infonnation related to various aspeets of the advanced manufacturing and modem automation. The scope of the Symposium covers seientific, technological and practical concepts concerning research, development and realization of advanced manufacturing automation and networking concepts, offering a unique opportunity for experts to meet and exchange ideas. MAIN TOPICS

  The Symposium includes all topics from the fields of advanced manufacturing, automation and networking. Topics of interest include, but are not limited to:
  • Actoric & Sensoric • Adaptive Control • Advanced Modelling Techniques • Agile Manufacturing • Agility • AGV • AI Techniques • Applications - all areas • Architectures • Artificial Intelligence •ASRS • Assembly and Disassembly • Automatic ID • Automotive Industry • Automotive Supply Industry • Autonomous Systems • Business Process Reengineering • Business Strategies • CAD/CAM/CAE Systems • Case Studies • CAx-Technologies • CIM • Collaborative Engineering • Computational Intelligence • Concurrent Engineering • Control • Control Strategies & Algorithms • Decision Making • Design • Design Automation • Diagnosis and Performance Monitoring • Ecodesign • Emergent Synthesis • Evolution Strategy • Expert Systems • FIexible Automation • FIexible Manufacturing Systems • Fuzzy and Neuro-fuzzy Control • Fuzzy Control & Systems • Genetic Algorithms • Hardware & Software • Holonic Systems • Human Computer Interaction / Human Machine Interface • Human Factors • Hybrid Manufacturing Systems • IMS • Industrial Automation • Industrial Robots • Intelligent Systems • Internet Solutions • Knowledge-Based Systems • Large Scale Systems • Lay - Out Design • Learning/Reasoning Systems • Logistics • Machine Learning • Machine Tools • Machining • Maintenance • Man-Machine Systems • Management • Manufacturing • Manufacturing Process Control • Manufacturing Process Planning • Materials • Measuring • Mechatronics • Microrobotics • Mobile Robots • Modelling • Modern Methods • Modern Production: Theory & Praxis • Monitoring • Motion Planning • Multirobot Systems • Networking • Neural Networks • New Manufacturing Paradigms • Non-Conventional Machining • Optimal Design • Optimization • Perception and Recognition • Precision Engineering • Process Control • Process Planning • Product Modelling • Production Engineering • Production Planning and Scheduling • Production Systems: Design, Control, Exploitation • Programming • Quality Management • Rapid Prototyping • Reasoning • Reliability • Reliability/Safety/Stability • Robot Applications - all areas • Robot Control • Robot Dynamics • Robot Kinematics • Robot Mechanisms • Robot Safety • Robotic Systems • Robotics • Robust Control • Safety • Scheduling • Self - Organizing Systems • Sensing and Sensor Data Fusion • Sensor Data Fusion • Sensors • Service Robots • Simulation • Smart Systems & Cards • System Simulation •Systems Analysis • Systems Engineering • Systems Integration • Systems Methodology • Teleoperation • Tools • TQM • Trends in Manufacturing & Automation • Virtual Manufacturing • Virtual Reality • Vision Systems • Welding, joining & cutting •

  CALL FOR PAPERS

  The Organizing Committee invites authors as well as participants. The symposium language is English. Authors are kindly asked to complete the Application form and send it to the DAAAM International Vienna as soon as possible. One person can be the first author of one and the coauthor of another paper. The deadline for the papers submission is July 01, 2003. The papers have to be prepared exactly according to the Instructions for Authors. Papers will be subject to review by an international paper reviewing committee. The authors will be notified by July 20, 2003 about the results of reviewing. Authors must submit a diskette/CD with the final manuscript and 2 hard copies of camera-ready paper. The deadline for the submission of the final paper and the conferenee fee is September l, 2003.

  Corresponding adresses

  President of DAAAM International
  Professor Dr. DDr.h.e. Branko KATALINIC
  TU Wien, Karisplatz 13, A-1040 Wien, Austria, Europe
  Fax: 0043-1-58801-31199 9 0043-1-58801-31121
  E-mails: katalinic @ mail.ift.tuwien.ac.at president @ daaam.com
  More information: URL http://www.daaam.com (Uwaga: do przeglądania wymaga obniżenia ochrony prywatności)

  I M S ` 2003

  IMS 2003 Intelligence Maintenance System

  October 25-27, China
  Xi`an, China
  Topics
  The Conference solicits papers (but not limited) in the folIowing areas:
  * Application ofinformation science in maintenance science
  * Artificial intelligence approaches in maintenance techniques
  * Monitoring, diagnosis and maintenance based-on network
  * New-type transducers and sensing technology
  * Signal processing and diagnostic feature extraction
  * Integration and fusion of information
  * Assessment on equipment performance decline
  * Forecast of equipment running condition and predict maintenance
  * Monitorable and maintainable design
  * Maintenance management, organization and decision making
  * Tribology in maintenance
  * Education and training
  Hosting Organization
  Xi'an Jiaotong University
  University of Wisconsin-Milwaukee

  Assisting Organizations
  University of Michigan-Ann Arbor
  Shanghai Jiao Tong University
  Tsinghua University


  The next STLE/ASME International joint Conference
  October 26th-29th, 2003
  Sawgrass Marriott Resort and Beach Club in Ponte Vedra Beach, Florida.

  The next STLE/ASME International joint Conference will be held October 26th-29th, 2003 at the Sawgrass Marriott Resort and Beach Club in Ponte Vedra Beach, Florida.

  You are invited to submit an abstract of your papers for this important meeting to www.asme.org/conf/trib03

  For further information contact STLE


  Gleitreibung und Gleitverschleiß bei Kunststoffen
  Termin: 27.10.2003 - 28.10.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
   Leitung: Prof. Dr.-Ing. P. Feinle
   Referenten: Dipl.-Ing. P. Bongardt, Dr. rer. nat. Gerd Dornhöfer, Dipl.-Ing. Fritz Dürr, Prof. Dr.-Ing. P. Feinle, Dr.-Ing. O. Krüger, Prof. Dr. rer. nat. E. Santner, Werner Stehr, Prof. Dr. Günter Stein
   Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

   Inhalt: Text in Vorbereitung

   Teilnahmegebühr: 690 EUR

   Lehrgangsnummer: 680599
   Anmelden Prospekt anzeigen - weitere Info anfordern


  BULTRIB'03
  Tribology, Industry, education

  30 and 31 October 2003
  108, Rakovski St. - Sofia, Bulgaria
  Deadlines:
  15.09.2003 Participation form and abstract
  30 & 31.10.2003 Registration and fees
  15.11.2003 Submission of paper fuli text
  23.12.2003 Proceedings publication

  CONTACT'2003

  THE INTERDISCPLINARY SOCIAL ACADEMY INGA
  president by Prof DSc N. Manolov
  in the collaboration with

  THE SOCIETY OF BULGARIAN TRIBOLOGISTS
  SCIENCE-TECHNICAL UNION MASHINE-BUILDING
  UNIOM OF SCIENTISTS IN BULGARIA
  MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
  MATIONAL EXPERT COUNCIL ON TRIBOLOGY

  organise

  the 12th SESSION CONTACT 2003
  including National conference "SOFIA'03"
  on the problems of interdisciplinarity
  and
  National conference

  BULTRIB'03

  Main topie:

  Tribology, Industry, education

  30 and 31 October 2003
  108, Rakovski St. - Sofia, Bulgaria

  Conference fees
  Delegate/author:
  Members of Balkan Tribological Association or students:
  Company presentation:
  €.50
  €30
  €100
  One copy of the conference proceedings is included in the conference fee.

  Topics:
 • Contact interaction
 • Tribomechanics and tribotechnics
 • Tribomaterials & surface coatings
 • Tribochemistry, lubrication, lubricants
 • Tribometry & triboinformatics
 • Tribology, industry, ecology
 • Tribotechnologies and. university educakion

  Instructions for authors
  All papers prepared in Bulgarian, English or Russian should be submitted in a word processing file (on a 3.5" disk or e-mail). All figures, photographs and illustrations (black and white) should be placed in the text. The title and the authors' name with the name of organisation should be followed by a summary not longer then 10 lines in English, and the main body of the paper.

  Deadlines:
  15.09.2003 Participation form and abstract
  30 & 31.10.2003 Registration and fees
  15.11.2003 Submission of paper fuli text
  23.12.2003 Proceedings publication

  For contacts:

  Tribology Centre
  Technical Uniersity - Sofia 1156
  e-mail: kandeva @ vmei.acad.bg;

  emiass @ abv.bg
  IMara Kandeva, Tel.:(+359 2) 965 2643
  Emilia Assenova, Tel.: (+359 2) 517622

  PARTICIPATION FORM "BULTRIB 2003" Name, Family name:............................................................... Company ................................................. Position: ............. Address:................................................... ..................... Tel. : ...................... Fax: .................... e-mail: ................. Title and authors of paper: Topic: .......................................................................... Hotel reservation: Yes [ ] No [ ] Accommodation dates:............ Please submit this form not later than 15.09.2003 to: Tribology Centre, Technical University - Sofia 1156 or: e-mails: kandeva @ vmei.acad.bg & emiass @ abv.bg

  Dear colleague,
  The Interdisciplinary Civil Academy INCA assisted by the Society of Bulgarian Tribologists organize the 12th Session CONTACT 2003 including the Conference with international participation "BULTRIB 2003" on 30. and 31.10.2003 in Sofia - The House ofTechnique, Rakovsky Str. 108.

  Please find attached the invitation for the Conference "BULTRIB 2003" as PageMaker and PDF-files and the Registration form as MSWord-file. Your presence will be deep honor and great benefit for all Bulgarian tribologists. Be welcome to Sofia.

  With best regards
  Emilia Assenova, Acoss.Prof. PhD, President
  Society of the Bulgarian Tribologists

 • November 2003

  Alternative Kraftstoffe - Biokraftstoffe und Wasserkraftstoff

  Termin: 03.11.2003 - 05.11.2003 (3 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680638
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Tribologie und Schmierung bei der Massivumformung

  Termin: 06.11.2003 - 07.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Dipl.-Ing. Jens Baur,Prof. Dr.-Ing. Hans-Wilfried Wagener,Dipl.-Ing. Lutz Barnert,Vertribsleiter, Prokurist Karl-Rolf Eversberg,Dipl.-Ing. Thorsten Kretz,Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Nittel,Dr. Helmut Seidel,Dr. F. R. Venema,Dr.rer.nat. Ralph H. Ullmann,Dipl.-
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680629
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Keramiklager

  Termin: 13.11.2003 - 14.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern
  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr. Lutz Frassek,Dipl.-Ing. Christoph Freiherr von Kress,Dipl.-Ing. Johannes Kreuser,Prof. Dr.-Ing. J. Kriegesmann,Dipl.-Ing. Anja Dwars,Dr.-Ing. Frank Meschke,Dr.-Ing. Manuel Schöpke,Dr.-Ing. Detlef Steinmann,Dr. Gert Wah
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680630

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Wirtschaftliches Zerspanen durch optimale Kühlschmierstoffe

  Termin: 24.11.2003 - 25.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Gernot Bischoff-Steinke,Dipl.-Ing. Dirk Hessel,Dr. Dietrich Hörner,Dipl.-Ing. Stefan Joksch,Dipl.-Ing. Uwe Liebsch,Dipl.-Ing. Dieter Lung,Dipl.-Ing. E. Merschbrock,Dr. Hans Jürgen Schlindwein,Dipl.-Ing. André Walter
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680631
  Anmelden
  Prospekt anzeigen


  «RELIABILITY - 2003»

  25-27-th of November 2003
  Samara
  Rosja
  30 May 2003 - presentation of Applications (Registration Forms)
  l May 2003(?) - presentation of Applications for participation in the exhibitions.
  31 July 2003 - presentation of full text of paper and payment of the organizing fee.

  INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE

  ACTUAL PROBLEMS OF RELIABILITY
  OF TECHNOLOGICAL, ENERGETIC AND
  TRANSPORT MACHINES
  International Scientific-Technica
  l Conference «RELIABILITY - 2003»,


  devoted to 90-th of
  Samara State Technical University

  The Conference is conducted by:
  Russian Academy of Science (RAS) - Samara Scientific Centre, Ministry of Industry, Science and Technologies of Russian Federation, Ministry of Education of the Russian Federation, Samara State Technical University (SSTU), Samara State Aerospace University (SSAU), Volga Region Department of Russian Engineer Academy (REA), Samara Departments of Academies of Quality, Transport, Astronautics and Aeronautics, Commercial-Industrial Chamber of the Volga Region, Samara Industrial Enterprises and Joint-stock Companies; Kuibyshev Raił Way, "AV-TOVAZ", State Scientific Enterprise Rocket-Space Center "Central Specialized Constructor Bureau - Progress" (SSE RSC "CSCB-Progress"), Samara Scientific-Technical Complex of acad. N.D. Kuznetsov (SSTC of acad. N.D. Kuznetsov), "MOTOROSTROITEL", "SAMARAENERGO", "SAMARANEFTEGAZ", "SAMARATRANSGAZ", «SAMARA BEARING FACTURY».

  Samara, 25-27-th of November 2003

   

  Purposes of the Conference

  • Generalizations of scientific develop results by the problem ofreliability and quality of machines.
  • Improvement of scientific bonds and communication between science and industry of different countries and regions.
  • Rise in the level of technical education by the problem ofreliability and quality.

  Information Maintenance of the Conference

  The State Publishing House of Russian Federation "Machine building" will conduct the information maintenance and issuing the collection of the conference works.
  Working Languages of the Conference -
  Russian and English (with translation).

  Schedule Work of the Conference

  1-st day - 25-th of November 2003.
  The sitting hali of Samara Scientist House.

  The first plenary meeting.

  2-nd day - 26-th of November 2003.

  Works of sections and exhibition

  1. Reliability in aviation and cosmonautics.
  2. Reliability in machine building.
  3. Reliability in energetic.
  4. Reliability on oil and gas extraction, transferring, and working.
  5. Reliability in railway transport.
  6. Reliability in automobile transport.
  7. Reliability of vessel mechanisms and energetic plants.
  8. Symposium "Reliability of Tribosystems".
  3-rd day - 27-th of November 2003.
  The sitting hali ofthe Samara Scientist House.

  The second plenary meeting by the problem of technical education in Russia.

  Program Committee

  Co-chairmans:

  Kazakov V.A. - Vice-governer of the Samara Region;
  Kalashnikoy V. V. - Rector of the SSTU.

  Committee members:

  Ajr Murli - Vice-president of the SAE, USA;
  Ardalin B. V. - President of Commercial-Industry Chamber of the Samara Region;
  Bartz W. J.- Professor of the Technical Academy, Germany;
  Gritsenko E.A. - General constructor of the N.D. Kuznetsov SSTC;
  Gromakovsky D.G. - Director of Scientific-Technical Centre "Reliability" of SSTU, professor - Chairman of Organizing Commiittee;
  Dikop V. V.- Chief engineer of Samara Energetic Company;
  Zaporozhets V. V. - Professor of the Kiev Aviation Institute;
  Kogan E.Y. - Chief of the Department of Science and Education of Administration of Samara Region, Professor;
  Korcek S. - Leader of Laboratory of the "FORD" Company, USA;
  Kozlov D.I. - General constructor of the SSE RSC "CSCB-Progress", Corresponding Member of RAS;
  Pinchuk L.S. -Academic ofthe Belarus Academy of Science, Belarus;
  Plohov E.M. - Chief ofthe Kuibyshev Rail Way;
  Prusov P.M. - Chief constructor ofthe join-stock company "AV-TOVAZ";
  Pytko S. - Professor of the Mountain Academy, Poland;
  Skibin V.A. - Director of the CIAM;
  Soifer V.A. - Corresponding Member of RAS, Rector of SSAU;
  Stepaneriko O.L. - Technical Director of the "Samaragaz";
  Frolov K. V. - RAS Academic, Director of mstitute of Engineering Science ofRAS;
  Humphreys H. - Manager of the firm "DELCAM-PIc", Great Britain;
  Shammazov A.M. - Rector of Ufa Oil and Gas University, Professor,
  Shitarev I.L. - General director of the joint stock company "Motorostroitel", President of Samara Union of Employers;
  Shlenov Y. V. - Deputy Minister of Education of RF;
  Shorin V.P. - RAS Academic, Chairman of the Presidium of Samara Scientific Centre.

  Organizational Committee

  Chairman:
  Gromakovsky D.G. - Professor ofthe SSTU.

  Scientific secretaries:
  Denisenko A.F. - Professor ofthe SSTU;
  Danilin A.I. - Professor ofthe SSAU.

  Committee members:
  Barvinok V.A. - Corresponding member ofthe RAS, Chainnan of Samara Department of the Russian Federation Academy of Quality;
  Grigorov P.P. - Deputy Head of the Administration of Samara Region;
  Gńgoryan L.G. - Professor of SSTU, Director ofthe Institute of Oil-Gas Technologies of SSTU;
  Doronin V.I. - Manager of Department ofmdustry and Commerce of Administration of Samara Region;
  Klimochkin Y.N. - Professor of SSTU, Pro-rector by Scientific Work of the SSTU;
  Miheev Y. V. - General Director of the Volga Region Department of the Russian Engineer Academy;
  Mohonko V. P. - Main engineer of Kuibyshev Rail Way;
  Obihod A.P. - Main engineer of Joint-Stock Company "Samara-neftegaz";
  Putko V.F. - Professor of SSTU, Chairman of Samara Regional Society Moyement of Undertakers";
  Tarasov E.M. - Professor, Pro-rector of Samara Academy of Ways of Communication;
  Tihonov Y.A. - Vice-president of Commercial-Industrial Chamber of the Samara Region;
  Shaikin A.P. - Professor, Pro-rector of Tolyatti State University;
  Shahmatov E. V. - Professor, Pro-rector of SSAU;
  Shtrikov B.L. - Professor, Pro-rector of SSTU.

  Secretariat

  Main buildmg of SSTU, 244,
  Molodogvardeiskaya st.,
  Samara, Russia, 443100,
  Telephone: (8462) 32-15-42,
  E-mail: ntc @ sstu.edu.ru, pnms3 @ mail.ru
  Web site of the Conference:
  www.sstu.edu.ru/research/reli2003/index.html
  Leader - Dmitry Grigoryevich Gromakovsky

  The State Educational Institution
  of Higher Professional Education
  Samara State Technical University (SSTU)

  Rector of the University -

  Professor, Ph.D.,
  Vladimir Vasilyevich Kalashnikov,
  Vice-rector by Scientific Work -
  Professor, Ph.D.,
  Yuri Nikolaeyich Klimochkin.

  Way to Main Building of SSTU
  by the city transport

  From airport and railway station by buses 2, 23, 44, 47, to bus stop «Pervomaiskaya» or 24, 41, 46 to buss stop «Polevaya», also by trams 5, 20, 22 to «Polevaya» and 23 to station «Pervomaiskaya».

  Information about University

  Samara State Technical University was founded in 1914. The range of State to the University was awarded in 1992. The University includes 16 faculties such as: Automatic and Information Technologies, Machine Building, Physics-Technological, Engineering-Economical, Electrotechnical, Heat-and-Power Engineering, Engineering-Technological, Chemical-Technological, Oil-Technological, Humanities, Postal Tuition, Initial Preparing and Improvement of Professional Skill and others.
  There are 115 professors and doctors, 617 candidates and docents work in the University.
  On the 70 chairs of the University preparing the specialists in 18 trends, 54 specials in practice for all branches of industry are performed.
  There are more than 18000 students, including 270 foreigners are educated on the all faculties including the filial.
  Synthesis of technical, humanities and economical spheres of knowledge permits to prepare of specialists of new type.
  The most important principle of the Technical University - the unity of education, scientific researching and engineer working-outs. The SSTU is a biggest technical centre of the Middle Volga Region. There are 77 scientific departments, including 16 scientific and engineering centers, 2 Researching institutes in its structure. The post-graduate studentship works In University.
  By problems of reliability of technological, energetic and transport machines more than 30 chairs and scientific departments of the University are engaged.

  APPLICATION


  to participation in the International Scientific-
  Technical Conference

  ACTUAL PROBLEMS OF RELIABILITY
  OF TECHNOLOGICAL, ENERGRTIC
  AND TRANSPORT MACHINES

  Please, fill in and send us by E-mail: mailto:ntc @ sstu.edu.ru or pnms3 @ mail.ru,
  or post on address: Main Building SSTU, 244,
  Molodogvardeiskaya st., 443100, Samara, RUSSIA
  Tel./fax ofOrganizing Committee: (8462) 321542.
  Chairman of Organizing Committee:
  Dmitry Grigoryevich Gromakovsky

  Your would like

  • To make plenary report.
  • To make report on sections 1-8.
  • To make stand report.
  • To participate in the Conference without report.
  • To participate in the exhibition.
  • To place advertisement in the Collection of Works.
  • To conduct of presentation of your firm.

  REGISTRATION FORM OF PARTICIPANT

  Surname
  Participant
  Accompany
  Scientific rank
  Scientific degree
  Appointment
  Organization, firm
  City, country
  Address  Telephone (with code of city)
  Fax number
  E-mail
  Title of paper

  Necessity in accommodation:
  City hotel
  Preventive clinic of SSTU

  Information about works by reliability of machines
  in the Samara Industrial Region

  Samara Rocket-Space Center «Central Specialized Constructor Bureau - Progress» (General Constructor D.I. Kozlov, leader of works by ensuring the reliability V. A. Kapitonov) has a uncial practice of system ensuring of reliability and safety of flying the space technique.
  Joint-stock Company "AVTOVAZ" (leaders by technical development G.K. Saharov and P.M. Prusov) conducts of working out the unity system of quality management, and technical maintenance of model series ofautomobiles of the ciasses A, B, C.
  Acad. N.D. Kuznetsov Specialized Scientific Technical Complex, «MOTOROSTROITEL», SCBM (Leaders: Y.A. Gritsenko, I.L.Shitarev, V.N. Ovchinnicov) work on creating the aviation engine of 6-th generation NK-93, power station with heightened reliability, gas transferring aggregates of new generation.
  Kuibyshev Rail Way (Chief engineer V.P. Mohonko), Samara Academy of Communication Way (professors Y.M. Tarasov, Y.Y. Prosvirov, V.L. Grigoryev and others) in company with Volga Region Department of Russian Engineer Academy induce corporative program of quality management for increasing the technical level of exploitation, reliability and safety of transferring.
  SSTU works out the methods of increasing the quality and reliability of technological, energetic machines and control systems (professors E.Y.Rappoport, D.G. Gromakovsky, A.F. Denisenko, B.L. Shtrikov, A.M. Abakumov, P.A. Kulakov and others), methods of diagnostics (professors Y.I. Steblev, N.V. Diligensky, M.Y.Livshits, B.K. Chostkovsky), new resource saving and repairing technologies (professors A.P. Amosov, A.I. Shchelokov, V.F. Putko, N.V. Nosov and others).
  The SSAU (Corresponding member of RAS V.A. Soifer, professors Y.V, Shahmatov, L.M. Logvinov, Y.L. Tarasov, A.I. Belousov, V.A. Komarov and others) perform the works by ensuring the reliability of space apparatus, aviation engines, constructions of planes, control systems and communications.
  Joint-stock companies «Samaraneftegaz», «Samaratransgaz», «Prevolzhskie nefteprovody», «Yugo Zapad Transnefteproduct» (Chioengineers A.P. Obihod, O.A. Stepanenko, A.G. Budnik, V.V. Ivanenkov) perform renovation and modifing of equipment for defence (pipe-lines, increasing the reliabililty on oil and gas extracting, transferring and keeping.
  Joint-stock company «Volgotanker» works out the systems of application of altemative kind of fuels, control of working the tanker fleet, technology of vessels hulis renovation.
  Works of collaborators of company "YUKOS", chemists of Tolyatti, Novokuibyshevsk, Chapaevsk, Syzran, and other towns of Samara region are devoted to ensuring the high level of reliability and safety.

  Requirements to Papers

  The annotation must contain the title of report, surnames of authors, text not exceeding l page on Russian or English languages. Type - Times New Roman, size - 11 pt, single space between lines.
  Full text of paper in the Russian or English languages must be performed with using editor Word for Windows version 6.0 or higher. The text not exceeding 6 pages must be sent us before 1.09.2003 by E-mail or by post. Paper must be presented on diskette 3,5" and in the form of hard copy on white sheets of the format A4, printed on qualitative printer.
  Text of a paper must be printed with the type Times New Roman, size - 12 pt. Pages without numeration.
  Title of paper is printed in center with big letters without dividing into syllables, type - Times New Roman Bold. On the next line, beginning from left side, initials and surnames of the authors, the names of organization, city, state are written.
  Text of paper is written with single space, tabulation - 5 mm and evening by width, with automatic dividing into syllables. In conclusion of paper, after one line from the text, the bibliographic list under the title "LITERATURE" is printed. References on literature sources in the text are given in square brackets.

  Deadlines for Presentation of Materials

  30 May 2003 - presentation of Applications (Registration Forms) for participation in the Conference and abstract of paper.
  l May 2003(?) - presentation of Applications for participation in the exhibitions.
  31 July 2003 - presentation of full text of paper and payment of the organizing fee.

  Organizing Fee


  200 USD

  Standard settlement instructions
  for wire bank transfer in USD:

  INTERMEDIARY (for example *);

  Bank - The Bank of New York
  Account no. - 890-0057-610
  SWIFT code - IRVTUS3N

  BENEFICIARY'S BANK:

  SBERBANK (POYOLZHSKY OFFICE)
  THE RUSSIAN FEDERATION
  SWIFT code - SABRRUMMSE1
  BRANCH No. 28
  Beneficiary's account: 40503840054110200033
  Beneficiary: Samara State Technical University
  Details of payment: Conference by Reliability
  * You may use any intermediary for payment.


  Ökologische und ökonomische Aspekte bei Schmierstoffen

  Termin: 27.11.2003 - 28.11.2003 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dipl.-Ing. Wolfgang Bock,Dr. Dietmar Breuer,Dr. rer. nat. Detlev Bruhnke,Dr. Thomas Fack,Dr. Rüdiger Freitag,Dipl.-Ing. Uwe Mäckle,Dipl.-Chem. Kristin Manuwald,Dipl.-Biol. Gudrun Maxam,Dr. Johann Mehlstäubl,Dr. Jürgen Pock
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680632

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  December 2003


  TRANSCOMP

  KOMPUTEROWE SYSTEMY
  WSPOMAGANIA
  NAUKI, PRZEMYSŁU
  I TRANSPORTU

  „TRANSCOMP”

  2 - 4 grudnia 2003 r.
  Zakopane
  Dedlines:
  31.05.03 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń i streszczeń referatów o objętości l strony,
  30.06.03 r. - II komunikat, akceptacja tematyki referatów,
  31.08.03 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
  15.11.03 r. - III komunikat, informacje końcowe i program obrad.
  E-mail: transcomp @ garda.home.pl

  Politechnika Radomska


  Wydział Transportu
  Instytut Automatyki
  i Telematyki Transportu

  oraz

  Stowarzyszenie Inżynierów
  i Techników Komunikacji
  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


  Oddział w Radomiu

   

  VII KONFERENCJA

  KOMPUTEROWE SYSTEMY
  WSPOMAGANIA
  NAUKI, PRZEMYSŁU
  I TRANSPORTU

  „TRANSCOMP”

  KOMUNIKAT NR l

  Zakopane 2 - 4 grudnia 2003 r.

  KOMITET NAUKOWY

  Prof.dr hab.inż. Z. Łukasik - PR - przewodniczący kierunku Elektryka
  Prof.dr hab.inż. Z. Strzyżakowski - PR - przewodniczący kierunku Transport
  Prof.dr inż. R. Matusiak -PR - z-ca przew. kierunku Elektryka
  Prof.dr hab.inż. R. Bogacz -IPPT PAN i PW - z-ca przew. kierunku Transport
  Prof.dr hab.inż. J. Adamczyk - AGH
  Prof.dr hab.inż. A. Chudzikiewicz - PW
  Prof.dr hab.inż. J. Dyduch - PR
  Prof.dr hab.inż. K. Frischmuth -TU Rostock
  Prof.dr hab.inż. L. Grochowski - PW
  Prof.dr hab.inż. J. Hansel - AGH
  Prof.dr hab.inż. S. Jackowski - PR
  Prof.dr hab.inż. T. Kaczorek - PW
  Prof.dr hab.inż. A. Lewiński - PR
  Prof.dr hab.inż. J. Lewitowicz - PW
  Prof.dr hab.inż. S. Luft -PR
  Prof.dr hab.inż. M. Łukow-MIIT Moskwa
  Prof.dr hab.inż. M. Sitarz -PSI
  Prof.dr hab.inż. W. Szcześniak - PW
  Prof.dr inż. R. Wawruch - AM Gdynia
  Dr inż. P. Lesiak -PR - sekretarz naukowy

  KOMITET ORGANIZACYJNY

  Prof.dr hab.inż. M. Luft -PR - przewodniczący
  Mgr inż. W.Fabirkiewicz -SITK- z-ca przewodniczącego
  Dr inż. K. Krzysztoszek -PR - sekretarz organizacyjny
  Dr inż. P. Bojarczak -PR
  Mgr inż. A. Jagielski -SITK
  Mgr inż. J. Solski -SITK
  S. Grzywacz -PR

  TEMATYKA KONFERENCJI

  dotyczy komputerowego wspomagania w projektowaniu, symulacji i badaniach. Obrady będą się toczyć w następujących sekcjach:
  I. TRANSPORT KOLEJOWY
 • trakcja elektryczna,
 • pojazdy trakcyjne,
 • dynamika pojazdów szynowych,
 • automatyka i sterowanie w transporcie szynowym,
 • diagnostyka toru i taboru.

  II. TRANSPORT SAMOCHODOWY

 • konstrukcja i badania pojazdów,
 • eksploatacja pojazdów,
 • bezpieczeństwo ruchu.

  III. TRANSPORT MORSKI

 • systemy informatyczne statkowe i zabezpieczenia żeglugi,
 • modelowanie ruchu,
 • automatyzacja siłowni okrętowych i sieci energetycznych,
 • automatyzacja procesów obliczeniowych.

  IV. TRANSPORT LOTNICZY

 • wspomaganie badań,
 • projektowanie konstrukcji,
 • eksploatacja i bezpieczeństwo samolotów.

  V. TRANSPORT LINOWY

 • komputerowe systemy wspomagania,
 • diagnostyka elementów urządzeń,
 • metody i środki kształtowania bezpieczeństwa.

  VI. BUDOWNICTWO TRANSPORTOWE

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie,
 • mechanika nawierzchni kolejowej,
 • mechanika nawierzchni drogowe - lotniskowej.

  VII. ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA I AUTOMATYKA

 • układy elektryczne i elektroniczne,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • systemy pomiarowe,
 • systemy telekomunikacji,
 • automatyzacja procesów przemysłowych,
 • sztuczna inteligencja i systemy eksperckie.

  VIII. MECHANIKA

 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika układów złożonych,
 • trybologia,
 • dynamika maszyn,
 • przepływy cieczy i gazów.

  IX. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

 • programowanie w systemach alarmowych,
 • zintegrowane systemy zabezpieczeń,
 • środki techniczne w systemach zabezpieczeń.

  DYDAKTYKA

 • stanowiska laboratoryjne wspomagane komputerowo,
 • zintegrowane programy symulacyjne,
 • informatyka w dydaktyce szkół wyższych,
 • programy nauczania i szkolenia.

  TERMINARZ KONFERENCJI
  do 31.05.03 r. - nadsyłanie kart zgłoszeń i streszczeń referatów o objętości l strony,
  do 30.06.03 r. - II komunikat, akceptacja tematyki referatów,
  do 31.07.03 r. - wniesienie pełnej opłaty:
  960 PLN od uczestników krajowych,
  250 $ od uczestników zagranicznych,
  do 31.08.03 r. - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
  do 15.11.03 r. - III komunikat, informacje końcowe i program obrad.

  INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
  II Komunikat o sposobie przygotowania referatów będzie przesłany tylko do osób, które nadeślą streszczenia. Wszyscy Uczestnicy otrzymają III Komunikat wraz z programem konferencji.
  Informacje o przebiegu przygotowań konferencji będą umieszczane na stronie internetowej konferencji: www.transcomp.prv.pl

  Opłata konferencyjna obejmuje:

 • materiały konferencyjne,
 • koszty noclegów,
 • koszty wyżywienia,
 • obsługę konferencji,
 • imprezy towarzyszące.
  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa sprzętu informatycznego, aparatury, oprogramowania i wydawnictw.

  WARUNKI PUBLIKACJI REFERATU
  Referaty będą opublikowane w Pracach Naukowych Politechniki Radomskiej: seria Transport i seria Elektryka ( 3 pkt. w rankingu KBN ).
  Ostateczny termin nadsyłania referatów do 31.08.2003
  Podstawowym warunkiem opublikowania referatów jest pozytywna recenzja oraz terminowe wniesienie opłaty.

  ADRES DLA KORESPONDENCJI
  Dr inż. Konrad KRZYSZTOSZEK
  POLITECHNIKA RADOMSKA
  Instytut Automatyki i Telematyki Transportu
  ul. Malczewskiego 29
  26-600 RADOM
  tel. (048)361-77-05, 361-77-07 lub 361-77-00
  Fax: (048)361-77-42
  E-mail: transcomp @ garda.home.pl
  Strona Intemetowa: www.transcomp.prv.pl


 • Additive für Schmierstoffe

  Termin: 03.12.2003 - 05.12.2003 (3 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz,Dr. rer. nat. Achim Fessenbecker,Dr. Peter C. Hamblin,Dr. Rüdiger Holinski,Dr. rer. nat. Walter Holweger,Dipl.-Ing. Siegfried H. Kägler,Dr. Gordon D. Lamb,Dr. Bernd Lindstaedt,Dipl.-Ing. J. Raddatz,Dipl.-Ing. Wolfgang Sieg
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Text in Vorbereitung

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680633

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  Grundlagen der Schmierstoffe und ihre Anwendungen

  Termin: 08.12.2003 - 12.12.2003 (5 Tag(e))
  Ort: CH-06060 Sarnen

  Leitung: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Referenten: Prof. Dr.-Ing. Wilfried J. Bartz
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
   In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.

   Teil I: Grundlagen (3 Tage)

   Inhalt: Grundlegende Zusammenhänge zwischen Reibung, Verschleiß und Schmierung * Schmierstoffe: mineralölbasische Schmieröle und Schmierfette, synthetische Schmierstoffe, biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und Arbeitsflüssigkeiten, Festschmierstoffe, Additive, Schmierölveränderung im Betrieb - Ölanalyse zur Beurteilung von Schmierstoff und Reibstelle, chemische, physikalische und technologische Eigenschaften, Viskosität und Fließverhalten
   Teil II: Anwendungen (2 Tage)
   Inhalt: Getriebeschmierstoffe * Motorenschmierstoffe * Verdichterschmierstoffe * Hydraulikanlagen und -flüssigkeiten * Schmierstoffe für Metallbearbeitung: spanende Bearbeitung, Umformung
   Teilnahmegebühr:
   Teil I + II je: EUR 1.200,00
   Teil I je: EUR 850,00

  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt CHF
  Lehrgangsnummer: 680634

  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  January 2004

  ICT-14 14th INTERNATIONAL COLLOQUIUM TRIBOLOGY
  Tribology and Lubrication Engineering
  January 13 – 15, 2004
  Stuttgart / Ostfildern, Germany

   Main Subjects
  • Scientific Session: Additive Mechanism of Effectiveness, Hydrodynamic,
  • Elastohydrodynamic, and Mixed Film Lubrication Processes and Mechanisms
  • Calculation and Designing of Tribocontacts (Journal and Roller Bearings, Silder Gearing, Cam/Tappet-Systems etc. Including Lubricant Properties)
  • Special Aspects of Tribology
  • For-Life-Lubrication
  • Friction and Wear
  • Base Oils for High Performance Lubricants
  • Mineral Oils and Synthetic Fluids
  • Additive Developments and Technology
  • Solid Lubricants and Their Application
  • Lubricating Greases
  • Environmentally Acceptable Lubricants
  • Lubrication of Roller and Journal Bearings
  • Lubrication of lndustrial Gears, Compressors, and Refrigeration Compressors
  • General Application of Lubricants in Industry, Forestry, and Agriculture
  • Hydraulic Fluids and Seals
  • Metal Working and Metal Forming Lubrication and Lubricants
  • Tribological Behaviour of Materials
  • Lubricants for Automobile Gears, Transaxles, and ATFs
  • Engine Oils and Lubrication
  • Tribotesting and Evaluation
  • Classification and Standardization of Lubricants
  • Analyses, Recovery, Rerefining, and Disposal of Used Oil
  • Health and Environment Aspects, Laws, and Regulations

  Technische Akademie Esslingen
  Colloquium Secretary TribologyTelephone: (+49-711) 3 40 08 12
  Postfach 12 65Telefax: (+49-711) 3 40 08 43
  D-73748 OstfildernE-Mail: Renate.Pfeiffer @ tae.de


  February 2004


  March 2004

  SAIT-2003

  "TRIBOLOGY 2004"
  8th International Tribology Conference
  Understanding Friction, Lubrication and Wear

  24-26 March 2004
  University of Pretoria Conference Centre
  Pretoria South Africa
  Dedlines:
  30 04 2003: Return of Reply Form
  30 06 2003: Submission of paper abstract
  31 07 2003: Notification of acceptance of papers, & format instructions
  30 09 2003: Second Announcement & Registration
  30 11 2003: Submission of final paper
  30 01 2004: Final Programme & Reg

  The main aim of the Conference is to provide participants with an opportunity to present their work and to exchange ideas and results, and to meet people with similar tribological interests.

  Topics

  Experimental, theoretical and case studies on the following topics can be submitted:

  • Industrial Tribology - Problems and Solutions
  • Lubricants Testing and Condition Monitoring
  • Wear Processes and Tribology of Materials
  • EHD, Boundary and Fluid Film Lubrication
  • Machine Elements
  • Tribology and the Environment

  „understanding
  friction, lubrication and wear”

  "TRIBOLOGY 2004"

  FIRST ANNOUNCEMENT &
  CALL FOR PAPERS

  8th International Tribology
  Conference

  presented by

  The South African
  Institute of Tribology

  24-26 March 2004

  University of Pretoria Conference Centre

  Pretoria South Africa

  ABOUT THE CONFERENCE:
  The main aim ofthe Conference isto provide participants with an opportunity to present their work and to exchange ideas and results, and to meet people with similar tribological interests.

  GUEST SPEAKERS:
  Our plenary guest speakers are Professor Hugh A Spikes, of the Mechanical Engineering Department, Imperial College of Science, Technology & Medicine, London, and Dr Ali Erdemir of the Argonne National Laboratory in lllinois.

  OFFICIAL LANGUAGE:
  The official language ofthe Conference is English.

  DEADLINES:
  Return of Reply Form
  30 April 2003
  Submission of paper abstract
  30 June 2003
  Notification of acceptance of papers, & format instructions
  31 July 2003
  Second Announcement & Registration
  30 September 2003
  Submission of final paper
  30 November 2003
  Final Programme & Reg
  30 January 2004

  COPYRIGHT:
  The SAIT holds the copyright for the publication of accepted papers until after the conference proceedings have been published.

  SUBMISSION OF PAPERS:
  Persons interested in presenting a paper should submit an abstract of approximately 500 words to the Conference Organising Committee no later than the above deadlines. Accepted papers will be published in the Conference Proceedings. No paper will be published unless presented by one of the authors.

  EXHIBITION AND SPONSORSHIP:
  Exhibition space will be available at the Conference venue. Sponsorship of various Conference events is invited. Details are available from the Conference Organising Committee.

  TOPICS:
  Experimental, theoretical and case studies on the following topics can be submitted:

  Industrial Tribology - Problems and solutions: Applications and case studies in metalworking and manufacturing processes, lubrication equipment in the mining, power generation, automotive, steel, textile and agricultural industries.

  Lubricants Testing and Condition Monitoring: Properties and applications of mineral and synthetic oils and greases, metalworking fluids and solid lubricants. Maintenance of tribosystems, oil analysis, fluid cleaniiness and filtration technology. Failure analysis techniques, modeling and simulation of tribosystems.

  Wear Processes and Tribology of Materials: Friction and wear, surface engineering, sliding and rolling contacts, wear control; wear aspects of metallic materials, ceramics, composites, polymers and coatings; tribology in medical applications; tribology in electronics.

  EHD, Boundary and Fluid Film Lubrication: Bearings, rotor dynamics, modeling of fluid film phenomena; applications to gears and rolling bearings.

  Machine Elements: Use of numerical methods in design methodologies for tribocontacts; studies on wear and surface deterioration of tribosystems; computer aided design oftribo elements.

  Tribology and the emironment: Health and safety problems, environmental issues, conservation, recycling and disposal of tribological waste materials.

  CONFERENCE ORGANISING COMMITTEE:
  Professor Philip L de Vaal
  Rob H Hodgson
  Hugo J Howse
  Patrick G Swan
  Mrs Gillian Fuller
  SAIT
  PO Box1240
  Kelvin
  2054
  South Africa
  Chairman

   

  Secretary
  Tel+27-11-802-5145
  Fax+ 27-11-804-3484
  or 804-4972
  email: secretary @ sait.org.za
  website:   http://www.sait.org.za

  Pretoria, the administrative capital of South Africa, offers the technical facilities and the cultural amenities of an international city, and has amongst the best scientific and academic institutions in Africa. Pretoria has a pleasant and sunny climate and a most scenic natural setting.

  There are many interesting attractions in and around Pretoria including the Union Buildings and Botanical Gardens. It is a central departure point for the intriguing "Lost City", and for the Kruger National Park, the Pilanesberg Game Reserve, located in an extinct volcano, and many other interesting attractions. Pretoria is oniy 40 minutes from Johannesburg International Airport, and is linked to the restof the country by air, road and rail. To Durban with its beaches, and to Gape Town with its history and magnificent scenery.

  The University of Pretoria Conference Centre is on the University Campus, and is centrally situated close to hotels, guest houses, shops and banks.


  Reibung und Verschleiß von Werkstoffen, Bauteilen und Konstruktionen

  Termin: 29.03.2004 - 30.03.2004 (2 Tag(e))
  Ort: D-73760 Ostfildern

  Leitung: Prof. Dr. rer. nat. E. Santner
   Referenten: Dipl.-Ing. Heinz Stangner, Prof. Dr.-Ing. Ludger Deters, Dr.-Ing. Paul Deyber, Prof. Dr.-Ing. A. Fischer, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Günter Knoll, Prof. Dr. rer. nat. E. Santner, Dr.-Ing. J. Schöfer, Dr.-Ing. Mathias Woydt
  Hotline: Wilfried.Bartz @ tae.de

  Inhalt: Der Text wird noch aktualisiert.
  Ursachen - Analyse - Optimierung

  In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Tribologie e. V.
   Grundbegriffe der Tribologie, Reibungs- und Verschleißmechanismen, Analyse tribotechnischer Systeme * Reibung und ihre Bedeutung für die Funktionsfähigkeit von Maschinenelementen * Analyse von Hochtemperaturverschleißschäden * Einschränkung von Reibkorrosion, Fretting, Passungsrost * Tribologische Prüf- und Analysetechnik * Konstruktive Maßnahmen zur Verschleißminderung
  Teilnahmegebühr: noch nicht festgelegt EUR
  Lehrgangsnummer: 680606
  Anmelden
  Prospekt anzeigen

  June 2004

   

  16th INTERNATIONAL VACUUM CONGRESS (IVC-16)/ 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID SURFACES (ICSS-12)

  28 June - 2 July, 2004
  Venice, Italy
  Last modification: 04 November 2003 19:14    |   JureK.


  | PTT | O nas | Kontakt | Zebrania Zarządu | Uchwały Zarządu |

  | Co nowego | Statut | Deklaracja członkowska | Regulaminy | Zjazd 2002 |
  | Konferencje | Tribologia |
  | Poczta |