The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 10 | NUMBER 2 | 2011 |
O nas
Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki


Zjazd 2010 PDF 43696B WhoIsWho
Konferencje
Tribologia
ZEM
Biuletyn
Linki
Mail
Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej
Instytut Lotnictwa


Constant

Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto:
Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 328 659 B.
Nasz adres:
Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT
Stanisław PYTKO
Honorowy Prezes PTT

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Warsztaty Łódź 24.05.2011: "TARCIE W MIKROSKALI":
Uniwersytet Łódzki


Member of the
International Tribology Council

Andrzej Posmyk: "Warstwy Powierzchniowe Aluminiowych Tworzyw Konstrukcyjnych" Monografia

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Conference in Poland
Konferencje w Polsce

I I I International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS”: odbędzie się w dniach od 20.06. do 22.06.2011 r.; Ist Announcement: DOC 1 183 744 B, PDF 232 258 B oraz Registration Form. DOC 29 184 B.

X I KONGRES BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH”: odbędzie się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2011 r; X Ith Kongres Eksploatacji 2011 2 512 372 B

.


Conference
Conference

18th INTERNATIONAL CONFERENCE - WEAR OF MATERIALS Philadelphia, USA 3rd – 7th April 2011

SAIT TRIBOLOGY 2011 Pretoria, South Africa; 5th- 7th April 2011

SERBIATRIB ’11 (Kragujevac, Serbia) 11th- 13th May 2011

3rd INTERNATIONAL ROAD SURFACE FRICTION CONFERENCE Queensland, Australia 16th – 18th May 2011

66th STLE ANNUAL MEETING AND EXHIBITION Atlanta, USA 15th – 19th May 2011

ECOTRIB 2011 AND VIENNANO ‘11 Vienna, Austria, 7th – 9th June 2011

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOTRIBOLOGY: London, UK 18th – 21th September 2011
Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
Nagroda PTT i sprawy bieżące

Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

Sprawy bieżące - ustalenia:

5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.

On the top
PTT oraz Uniwersytet Łódzki zapraszają na Warsztaty 24.05.2011.


Andrzej Posmyk: "Warstwy Powierzchniowe Aluminiowych Tworzyw Konstrukcyjnych" Monografia


Szanowni Państwo !

Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2011
Data
miejsce
TematykaOrganizatorzyKontakt
14.04
Rzeszów
TRIBOLOGIA W MEDYCYNIEPTT oraz Politechnika i Uniwersytet Rzeszowskidr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz
dr inż Lidia Gałda
24.05
Łódź
TARCIE W MIKROSKALIPTT oraz Uniwersytet Łódzkidr hab. Grzegorz Celichowski
21.06
Radom
TRIBOTESTINGPTT oraz ITeE-PIB RadomDr inż. Witold Piekoszewski
27.10
Poznań
TRIBOLOGIA PRZY ZŁOŻONYCH WYMUSZENIACHPTT oraz Pol. PoznańskaProf. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
.

W czasie warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusje oraz prezentację zaplecza badawczego.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

„Tribologia w mikroskali”
Warsztaty Tribologiczne
odbędą się 24.05.2011 - Łódź
Uniwersytet Łódzki
Katedra Technologii i Chemii Materiałów ul. Pomorska 163, 90-236 Łódź, Budynek D, Aula Zakładu Analizy Instrumentalnej UŁ
Program: pdf: 178 163 B lub docx: 28 105 B

Organizatorzy:
Katedra Technologii i Chemii Materiałów UŁ

PROGRAM
ROZPOCZĘCIE - godz. 10.00

 • 1000-1010 Powitanie i prezentacja Katedry Technologii i Chemii Materiałów UŁ, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Grobelny
 • 1010-1025 Czy to koniec dominacji wielofunkcyjnych dodatków dialkilditiofosforanów cynku? prof. dr hab. inż. Stanisław Płaza
 • 1025-1040 Właściwości tribologiczne Al2O3 w smarowaniu z udziałem pochodnych kwasów ditiofosforowych, mgr Paulina Neska-Bakus
 • 1040-1105 Zjawiska determinujące tarcie w mN zakresie obciążeń, dr hab. Grzegorz Celichowski
 • 1105-1130 Wpływ struktury i modyfikacji powierzchni na właściwości tribologiczne powłok tlenku tytanu otrzymywanych metodą zol-żel, dr Ireneusz Piwoński

  1130-1145 przerwa kawowa

 • 1145-1210 Wytwarzanie i właściwości tribologiczne cienkich warstw silanów w mikro- i nanoskali, dr Michał Cichomski
 • 1210-1335 Mikrostrukturalne aspekty tarcia materiałów polimerowych, dr hab. inż. Dariusz Bieliński prof. PŁ
 • 1335-1400 Nanoadhezja dr Arkadiusz Ptak

  Dyskusja i podsumowanie

 • 1415-1530 Przerwa na posiłek
  Kontakt: dr hab. Grzegorz Celichowski KTiChM U, email.

 • Chronicle
  Kronika

  Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
  Wspomnienia o Profesorze Włodzimierzu Waligórze,
  Wspomnienie o
  Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze,
  Wspomnienia o dr. Waldemarze Dmochowskim,
  Wspomnienia o Profesorze Bolesławie Wojciechowiczu,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

  Last modified:
  2011-05-20

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku