contents of tribological books

Książki z dziedziny tribologii

contents

 • Home Page
  Spis książek 11 kw. 2011 r
 • Andrzej Posmyk, Warstwy Powierzchniowe Aluminiowych Tworzyw Konstrukcyjnych ("Posmyk_warstwy_powierzchniowe_Spis tresci.doc" 139 264 B)

  Andrzej Posmyk

  Warstwy Powierzchniowe Aluminiowych Tworzyw Konstrukcyjnych


   SPIS TREŚCI
   Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów
  1. WPROWADZENIE
  2. ALUMINIOWE TWORZYWA KONSTRUKCYJNE W ŻYCIU CODZIENNYM
   2.1. Podstawowe właściwości aluminium
   2.2. Podstawowe stopy aluminium i ich podatność do utleniania
   2.2.1 Stopy do przeróbki plastycznej
   2.2.2 Stopy odlewnicze
   2.3. Materiały kompozytowe na osnowie aluminium
  3. ZASTOSOWANIA ALUMINIOWYCH TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH
   3.l. Architektura i budownictwo
   3.2. Budowa maszyn i urządzeń
   3.3. Transport i komunikacja
   3.4. Medycyna i rehabilitacja
   3.5. Sport, rekreacja i turystyka
   3.6. Przemysł drukarski i reklamowy
   3.7. Artykuły gospodarstwa domowego i opakowania
   3.8. Inne zastosowania
  4. WYTWARZANIE WARSTW POWIERZCHNIOWYCH NA ALUMINIOWYCH TWORZYWACH KONSTRUKCYJNYCH
   4.l. Technologie wytwarzania warstw powierzchniowych
   4.1.1. Metody mechaniczne i cieplno-chemiczne
   4.1.2. Metody chemiczne
   4.1.3. Metody fizykochemiczne (PVD i CVD)
   4.1.4. Inne metody nanoszenia warstw na ATK
   4.2. Eksploatacyjne warstwy powierzchniowe
   4.2.1. Eksploatacyjne warstwy powierzchniowe skojarzeń bezolejowych
   4.2.2. Eksploatacyjne warstwy powierzchniowe skojarzeń smarowanych
  5. ELEKTROCHEMICZNE METODY WYTWARZANIA WARSTW POWIERZCHNIOWYCH NA ATK
   5.1. Elektrolitycznie nanoszone powłoki metalowe
   5.1.1. Powłoki cynowe
   5.1.2. Powłoki ołowiowe
   5.1.3. Powłoki żelazne
   5.1.4. Powłoki chromowe
   5.1.5. Powłoki niklowe i niklowo-dyspersyjne
   5.2. Elektrolityczne utlenianie aluminiowych tworzyw konstrukcyjnych
   5.3. Utlenianie anodowe
   5.3.1. Anodowe utlenianie prądem stałym
   5.3.2. Anodowe utlenianie prądem zmiennym
   5.3.3. Anodowe utlenianie prądem impulsowym
   5.4. Elektrolityczne utlenianie prądem zmiennym
   5.5. Utlenianie bezelektrodowe
   5.5.1. Bezelektrodowe utlenianie stacjonarne
   5.5.2. Bezelektrodowe utlenianie ciągłe
  6. PRZYGOTOWANIE PRZEDMIOTÓW DO WYTWARZANIA WARSTW POWIERZCHNIOWYCH
   6.l. Przygotowanie przedmiotów do elektrolitycznego utleniania
   6.2. Obróbka mechaniczna
   6.2.1. Obróbka indywidualna
   6.2.2. Obróbka masowa
   6.2.3. Materiały stosowane podczas obróbki masowej
   6.2.4. Urządzenia do mechanicznej obróbki wykończeniowej
   6.3. Obróbka chemiczna i elektrochemiczna
   6.4. Przygotowanie przedmiotów do wytwarzania warstw powierzchniowych nietypowymi technologiami
  7. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WŁAŚCIWOŚCI ELETROLITYCZNYCH WARSTW TLENKOWYCH
   7.1. Skład chemiczny materiału utlenianego
   7.2. Stan obróbki mechanicznej i cieplnej
   7.3. Skład chemiczny elektrolitu
   7.3.1. Elektrolity na bazie kwasu siarkowego
   7.3.2. Elektrolit na bazie kwasu szczawiowego
   7.3.3. Elektrolit na bazie kwasu chromowego
   7.3.4. Elektrolity specjalne
   7.4. Parametry procesu elektrolitycznego utleniania
   7.4.1. Temperatura elektrolitu
   7.4.2. Napięcie na elektrodach
   7.4.3. Gęstość prądu
   7.4.4. Czas utleniania
   7.4.5. Wartość pH elektrolitu
   7.5.6. Właściwości izolacyjne
  8. OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA UTLENIANYCH PRZEDMIOTÓW
   8.1. Barwienie warstw tlenkowych
   8.1.1. Barwienie chemiczne
   8.1.2. Barwienie elektrochemiczne
   8.1.3. Barwienie integralne
   8.1.4. Barwienie natryskowe
   8.1.5. Barwienie metodami mieszanymi
   8.2. Metalizacja
   8.2.2. Metalizacja elektrochemiczna i chemiczna
   8.2.2. Metalizacja metodami z grupy PVD i CVD
   8.2.3. Metalizacja metodą implantacji jonów
   8.3. Wypełnianie węglem szklistym
   8.3.1. Podstawy procesu
   8.3.2. Budowa i właściwości warstw z węglem szklistym
   8.4. Pokrywanie tworzywami sztucznymi
   8.4.1. Technologiczne nanoszenie tworzyw sztucznych
   8.4.2. Eksploatacyjne nanoszenie tworzyw sztucznych
   8.5. Uszczelnianie
   8.5.1. Uszczelnianie na gorąco
   8.5.2. Uszczelnianie na zimno
   8.6. Impregnowanie
   8.7. Nadruki
   8.8. Lakierowanie
   8.9. Nanoszenie warstw hydrofobowych
  9. TEORIE PROCESU UTLENIANIA
   9.1. Powstawanie warstwy tlenkowej
   9.2. Budowa i modele warstw tlenkowych
   9.2.1. Model komórkowy
   9.2.2. Model micelarny
  10. PRZYKŁADY UTLENIANIA WYBRANYCH CZĘŚCI MASZYN
   10.1. Przykłady procesów utleniania w wybranych zakładach przemysłowych
   10.1.1. Utlenianie ciągłe
   10.1.2. Utlenianie pojedynczych przedmiotów
   10.2. Wybrane przykłady zastosowań warstw tlenkowych
   10.2.1.Warstwy tlenkowe w tribologii
   10.2.2. Warstwy tlenkowe w architekturze i konstrukcjach wykonanych z profili
   10.2.3. Warstwy tlenkowe jako cieplne materiały izolacyjne
   10.2.4. Warstwy tlenkowe jako elektryczne materiały izolacyjne
   10.2.5. Warstwy tlenkowe jako matryce w nanotechnologii
   10.2.6. nne zastosowania warstw tlenkowych
   10.3. Utlenianie materiałów kompozytowych na osnowie stopów aluminium
   LITERATURA
   Streszczenie
   Summary

Zamieszczane w kolejności otrzymania
Last modified: 2011-04-23