The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 7 | NUMBER 6 | 2008 |

O nas

Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej

Instytut Lotnictwa

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

WTC 2009:


Member of the
International Tribology Council

Fundacja Nauki Polskiej
Nagroda Artura - Młodzi Pracownicy Nauki
Szczegóły poniżej"

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Komentarz Prezesa

prof. Marian Szczerek: Prezes PTT
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Drodzy polscy Tribolodzy!

Nasza piękna dziedzina naukowa dynamicznie rozwija się. Polskie Towarzystwo Tribologiczne aktywnością swoich członków udowadnia, że jej rozwój w Polsce dorównuje tempem rozwojowi w skali międzynarodowej.
Miniony rok przyniósł szereg, bardzo istotnych dla funkcjonowania środowiska, działań:

 • jednodniowe, bezpłatne warsztaty tribologiczne, zorganizowane w pięciu silnych ośrodkach naukowych,
 • świetnie zorganizowaną Szkołę Tribologiczną, nawiązanie współpracy z:
 • Polskim Towarzystwem Diagnostyki Technicznej oraz Polskim Towarzystwem Eksploatacyjnym (m.in. wspólna konferencja na Słowacji).
 • Nastąpił wzrost znaczenia i punktacji czasopisma Tribologia,
 • wzrost szeregów PTT o ponad sześćdziesięciu nowych członków, głównie młodych naukowców.

  Nasza aktywność w tym roku będzie miała szereg nowych nowych możliwości przejwienia się: na początku planujemy podpisać umowy o współpracy z Amerykańskim Towarzystwem Tribologicznym (STLE, USA), która przewiduje uzyskanie przez członków PTT większości uprawnień jego amerykańskich członków, planujemy organizowanie z nimi (jak również z kolegami z innych krajów, m.in. Meksyku) wspólnych warsztatów naukowych.

  Planujemy wznowić wydanie Tribologii i Tribotechniki (uaktualnione i wzbogacone -

 • zapraszamy do współpracy nowych autorów),
 • zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagrody PTT za rok 2007 (termin do końca kwietnia 2008r.).
 • Zapraszamy do odwiedzin i współtworzenia naszej strony internetowej (www.tribologia.org).
 • Zapraszamy do udziału w XXIX Szkole Tribologicznej, organizowanej w przepięknych Bieszczadach!

  Wspólnie, nawet najmniejsze działania mogą dać synergiczny efekt.

  Życząc Wszystkiego Najlepszego w tym Roku, zapraszamy serdecznie do współpracy.
    W imieniu Zarządu PTT Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
  Prezes

  Luty, 2008r.

  Eureka

  WAŻNE!
  EUREKA Międzynarodowe projekty tribologiczne w ramach Inicjatywy EUREKA
  FP 7 AEROSME Międzynarodowe projekty w ramach FP 7
  FP 7 SCRATCH Międzynarodowe projekty w ramach FP 7


  ITE-PiB

  ITE-PiB

  Tribologia in Web
  Czasopismo:

  Tribologia
  v. XXXVII nr. 6/2006
  okładka (pdf)
  strony 7÷20 (pdf)
  strony 21÷37 (pdf)
  strony 39÷56 (pdf)
  strony 57÷66 (pdf)
  strony 67÷80 (pdf)
  strony 81÷90 (pdf)
  strony 91÷103 (pdf)
  strony 105÷113 (pdf)
  strony 115÷129 (pdf)
  strony 13÷140 (pdf)
  strony 141÷150 (pdf)
  strony 151÷162 (pdf)
  strony 163÷184 (pdf)
  strony 175÷182 (pdf)
  Lista artykułów ze streszczeniami jest tutaj.

  Czasopismo:
  Tribologia
  v. XXXVII nr. 5/2006
  okładka (pdf)
  strony 1÷66 (pdf)
  strony 67÷130 (pdf)

  Wiadomości z Oddziału Śląskiego
  News from Silesia:
  dr hab. Andrzej Posmyk

 • On top
  Na topie Warsztaty 2008: Wrocław 27 11 2008: Program i mapy, e-mail: informacje, zgłoszenia do 21.11, Serwis fotograficzny z warsztatów z 22.11.2008

  Szanowni Panstwo,
  Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej kolejny raz ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejetnoscią przekraczania barier wąskich specjalizacji.
  Właśnie wśród ludzi aktywnie działających w towarzystwach naukowych możemy poszukiwać własciwych kandydatow. Dlatego chciałbym w imieniu Klubu prosić o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o nagrodzie.
  W załączeniu pozwalam sobie przekazać plik z dokładniejszą informacją o nagrodzie im. Artura. Będę bardzo wdzięczny za rozesłanie tej informacji poprzez Wasze listy dystrybucyjne oraz wywieszenie na stronach www.
  Z wyrazami szacunku, Pawel Koteja - opiekun Nagrody
 • prof. dr hab. Pawel Koteja
 • Instytut Nauk o Środowisku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 • e-mail: NagrodaArtura@ksz-fnp.org (w sprawie Nagrody im. Artura Rojszczaka)
 • tel: (12) 664 5209
 • fax: (12) 664 6912


  Szanowni Państwo !

  Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.

 • 27 marca - Łódź - TARCIE W POLU MAGNETYCZNYM
 • 22 kwietnia - Łódź - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • 29 maja - Radom - TRIBOCHEMIA, materiały
 • 17 czerwca - Łódź - NANOTRIBOLOGIA
 • 23 października - Kraków - AKUSTYCZNA EMISJA W TRIBODIAGNOSTYCE
 • 27 listopada - Wrocław - SYMULACJA KOMPUTEROWA W TRIBOLOGII
 • WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2008
  Data
  miejsce
  TematykaOrganizatorzyKontakt
  27.03
  Łódź
  TARCIE W POLU MAGNE- TYCZNYMPTT oraz Politechnika ŁódzkaProf. Jan Burcan
  22.04
  Łódź
  INŻYNIERIA MATERIAŁOWAPTT oraz Politechnika ŁódzkaProf. Piotr Kula
  29.05
  Radom
  TRIBOCHEMIAPTT oraz ITeE-PIB RadomDr Marian Grądkowski
  17.06
  Łódź
  NANO-TRIBOLOGIAPTT oraz Uniwersytet ŁódzkiProf. Stanisław Płaza
  23.10
  Kraków
  AKUSTYCZNA EMISJA W TRIBO-DIAGNOSTYCEPTT oraz Politechnika KrakowskaProf. Józef Gawlik
  27.11
  Wrocław
  SYMULACJA KOMPUTEROWA W TRIBOLOGIIPTT oraz Politechnika WrocławskaProf. Wojciech Wieleba

  W czasie Warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusję oraz prezentację zaplecza badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.


  „SYMULACJA KOMPUTEROWA w TRIBOLOGII”
  Warsztaty Tribologiczne
  27.11.2008 - Wrocław
  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
  50-370 Wrocław ul. Łukasiewicza 5 Bud. B-4
  Program i Mapy
   

  Program

  1000 - Rozpoczęcie Warsztatów, Powitanie uczestników,
    Słowo wstępne
  Referaty      1030÷1230
  1. Modelowanie procesów tribologicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej – Wojciech Wieleba
  2. Optymalizacja składu wieloskładnikowych kompozytów polimerowych oraz prognozowanie ich właściwości tribologicznych – Dymitry Capanidis
   Przerwa na kawę
  3. Symulacja oporów tarcia w złożonych węzłach ślizgowych pracujących w ruchu toczno-ślizgowym - Piotr Kowalewski
  4. Modelowanie obszaru styku i rozkładu nacisku stykowego w uszczelnieniach wargowych z sinusoidalnym występem wspomagania hydrodynamicznego - Marek Gawliński, Krzysztof Ścigała
  5. Modeloweanie zużycia odkształceniowego łożysk wielkogabarytowych o bieżniach monolitycznych miękkich - Tadeusz Smolnicki
   B. DYSKUSJA      1200÷1300
  6. Prezentacja programów komputerowych stosowanych do symulacji komputerowych w zagadnieniach tribologicznych
   (ABAQUS, ANSYS)      1300÷1400
   D. Podsumowanie      1400÷1410
  UWAGA: Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (nie później niż do 21 listopada 2008) telefonicznie lub e-mailem pod: Piotr Kowalewski, tel. 071 3202072, lub Wojciech Wieleba
  Miejsce warsztatów: Wrocław, ul Łukasiewicza 5 Bud. B-4 sala 2.41
  Materiały z poprzednich warsztatów we Wrocławiu w archiwum (Vol. VII, No 4). Pełna treść obecnych warsztatów będzie opublikowana z pewnym opóźnieniem w języku angielskim w czasopiśmie "Archives of Civil and Mechanical Engineering".


  Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
  Nagroda PTT i sprawy bieżące

  Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

  Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
  Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

  Sprawy bieżące - ustalenia:

  1.Zmiany w Oddziale Śląskim PTT – kol. Posmyk zdał relację z przyczyn zmian w Oddziale Śląskim – ze względów zdrowotnych prof. Stanisław Ścieszka podał się do dymisji. Na stanowisko przewodniczącego Oddziału Śląskiego wybrany został Kolega Andrzej Posmyk. Dokładna informacja o przebiegu zmian ma być dosłana Zarządowi PTT.
  2.Organizacji następnej Szkoły Tribologicznej chciały się podjąć trzy ośrodki: Politechnika Radomska, Politechnika Zielona Góra i Uniwersytet w Bydgoszczy. W głosowaniu wybrano jednogłośnie Politechnikę Radomską.
  3. Ustalono, że zostanie złożony wniosek do MNiSzW o dofinansowanie: w 2009 r. Szkoły Tribologicznej, Biuletynu PTT i nowej edycji poradnika Tribologia i Tribotechnika.
  4.Współpraca PTT - STLE – negocjacje w toku. W niedługim czasie powinny być finalizowane. Niezbędna jest końcowa analiza spodziewanych korzyści, liczby zainteresowanych, a także osób chętnych do wspomożenia Zarządu w bezpośredniej obsłudze współpracy.
  5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
  6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
  7. Prof. Pytko będzie reprezentował PTT na jubileuszowej sesji Instytutu Maszinowiedienija w Moskwie.

  Zebranie Zarządu PTT, Łagów, 12.09.2007
  Nagroda PTT i sprawy bieżące

  Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2006 otrzymał Kolega dr. hab. inż. Kazimierz Furmanik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł nagrodzonej monografii:

  Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja.

  Sprawy bieżące - ustalenia:

  1. Szkołę Tribologiczną organizuje w roku 2008 Politechnika Rzeszowska.
  2. Warsztaty Tribologiczne: w tym roku prowadzić będzie 6 ww ośrodków. Prosimy o rozważanie organizacji warsztatów w roku 2009.
  3. Kolejna konferencja organizowana we współpracy naszego Towarzystwa z Towarzystwem Diagnostyki i Towarzystwem Eksploatacji odbędzie się tradycyjnie na Słowacji (Liptovsky Milulasz) tuż po Wielkanocy.
  4. PTT będzie honorować dyplomem najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu tribologii - opiekę nad tymi sprawami bezpośrednio sprawują prof. A. Neyman i prof. J. Senatorski.
  5. Informacje dotyczące jubileuszy, wyróżnień i nagród dotyczące naszych Kolegów - tribologów gromadzi i opracowuje do publikacji prof. Jan Burcan.
  6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
  Dane adresowe zawarto na stronie PTT contacts
   

  Uchwała Walnego Zebrania Członków z 10 01 2006 o przyjęciu bilansu za 2005 i skwitowaniu Zarządu za okres 2002÷2006r

  Uchwała Zarządu z 15 03 2005 o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce w 2004 roku …

  Uchwała Zarządu z 25 01 2005 o przyjęciu bilansu za 2004 r

  News
  News

  January 30, 2008
  Dr. Czeslaw Kajdas

  Institute for Fuels & Renewable Energy
  55 Jagiellonska Street
  Warsaw, Masovia PL-03-301
  Poland

  Dear Dr. Kajdas:
  It is my pleasure to inform you that you have been nominated by the Fellows Committee and approved by the Board of Directors to be elevated to the grade of Fellow by the Society of Tribologists and Lubrication Engineers.

  Being nominated by your peers in the Society is a special honor and reflects the respect which you have gained from these individuals. I congratulate you on this worthy accomplishment.

  I look forward to presenting this award to you in person at the President’s Luncheon on Tuesday, May 20th, during the STLE Annual Meeting in Cleveland. Information regarding the photo session will be sent to you shortly. You will be seated with other recipients at a reserved table, and will be recognized during the awards ceremony portion of the luncheon program.

  Sincerely
  Edward P. Becker
  President

  News • Conference in Poland
  Konferencje w Polsce


  Solina Jawor 2008:W dniach od 15.09. do 18.09.2008 r. odbyło się w Solinie oś. w. Jawor, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN
  Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
  Katedry Konstrukcji Precyzyjnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej
  Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, wspólne spotkanie naukowe:
 • XXIX Jesienna Szkoła Tribologiczna pn. "Kształtowanie i badanie właściwości systemów tribologicznych" oraz
 • IX Konferencja na temat: "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych"


  Jubileusze, Medal prof. Ziemby 2008, Nagroda PTT za rok 2007, Inne
    • Conference
  Conference

  11th International Conference on Tribology SERBIATRIB '09; 3rd - 15th May 2009, Belgrade, Serbia: Anouncment and call for papers

  ECOTRIB 2009 - 2nd European Conference on Tribology; 7th - 10th June 2009; Pisa, Italy

  FOURTH WORLD TRIBOLOGY CONGRESS (WTC IV); 6th - 11th September 2009, Kyoto, Japan: First Circular

  Joint ICTP/FANAS International Conference "Trends in Nanotribology"; 19th - 24st October 2009, Trieste, Italy, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

  BALTTRIB'2009; 19th - 21st November 2009, Kaunas, Lithuania

  Conference
  ITC Conference

  16. Meetings/Conferences

  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
  BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 328 659 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
   prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal

  Last modified:
  2009-01-22

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku