contents of tribological books

Książki z dziedziny tribologii

contents

  Ryszard Czarny

  Smary Plastyczne

  • Spis treści
  • Wstęp
  • 1. Podstawy teoretyczne procesów smarowania
   • 1.1. Podstawowe pojęcia tribologiczne: mechanika, fizyka i chemia styku
   • 1.2. Procesy tarcia i zużywania
   • 1.3. Smarowanie zespołów maszynowych
    • 1.3.1. Cele i sposoby smarowania
    • 1.3.2. Procesy smarowania
   • Literatura
  • 2. Smary plastyczne, ich skład oraz właściwości
   • 2.1 Uwagi ogólne
   • 2.2. Skład i budowa smarów plastycznych
    • 2.2.1. Oleje
    • 2.2.2. Zagęszczacze
    • 2.2.3. Dodatki
     • 2.2.3.1. Dodatki do olejów bazowych
     • 2.2.3.2. Dodatki do smarów plastycznych
    • 2.2.4. Właściwości olejów i smarów plastycznych
     • 2.2.4.1. Uwagi ogólne
     • 2.2.4.2. Właściwości smarów plastycznych
   • Literatura
  • 3. Procesy wytwarzania oraz budowa strukturalna smarów plastycznych
   • 3.1. Uwagi ogólne
   • 3.2. Etapy wytwarzania smarów
   • 3.3. Struktura smarów plastycznych
   • 3.4. Literatura
  • 4. Rodzaje smarów plastycznych oraz ich zastosowanie
   • 4.1. Uwagi ogólne
   • 4.2. Smary wapniowe
   • 4.3. Smary litowe
   • 4.4. Smary sodowe
   • 4.5. Smary glinowe
   • 4.6. Smary kompleksowe
   • 4.7. Krzemionkowe smary żelowe
   • 4.8. Smary bentonitowe
   • 4.9. Smary polimocznikowe
   • 4.10. Smary specjalne na bazie olejów syntetycznych
   • 4.11. Smary stałe jako dodatki do smarów plastycznych
   • 4.12. Smary biodegradowalne
   • Literatura
  • 5. Zagadnienia przepływu smarów plastycznych
   • 5.1. Podstawowe pojęcia reologii
   • 5.2. Właściwości reologiczne smarów plastycznych
   • 5.3. Przepływ laminarny cieczy niutonowskiej przez kapilarę (równanie Hagena-Poiseuille'a)
   • 5.4. Przepływ laminamy smaru plastycznego przez kapilarę (równanie Rabinowitscha-Mooney'a)
   • 5.5. Przepływ laminarny smaru plastycznego między dwoma obracającymi się względem siebie współosiowymi cylindrami (przepływ Couette'a)
   • 5.6. Przepływ skrętny smaru plastycznego między stożkiem a płytką znajdującymi się względem siebie w ruchu obrotowym
   • 5.7. Przepływ skrętny smaru plastycznego między dwiema równoległymi płytkami znajdującymi się względem siebie w ruchu obrotowym
   • Literatura
  • 6. Urządzenia pomiarowe i metody badań smarów plastycznych
   • 6.1. Urządzenia do badań właściwości reologicznych
   • 6.2. Inne urządzenia i metody badań
   • Literatura
  • 7. Podstawy doboru smarów plastycznych
   • Literatura
  • 8. Smarowanie smarami plastycznymi
   • 8.1. Sposoby smarowania
   • 8.2. Urządzenia do smarowania ręcznego
   • 8.3. Urządzenia do smarowania centralnego
   • 8.4. Wyznaczanie podstawowych parametrów przy budowie układów centralnego smarowania
   • Literatura
  • 9. Uwagi końcowe
  • 10. Dodatek. Charakterystyki wybranych smarów plastycznych wytwarzanych przez najważniejsze firmy petrochemiczne
  • Skorowidz

  przesłało WNT
  Warszawa 17. listopad 2004
  ISBN- 83-204-3020-8
  Stron: 287
  WNT Warszawa 2004; Wyd. I
  Ark. Wyd. 20,0; Ark druk. 18.25.
  Księgarnia internetowa WNT


   

  Piotr Adamiec, Jerzy Dziubiński

  Regeneracja i wytwarzanie
  warstw wierzchnich
  elementów maszyn transportowych

  SPIS TREŚCI
  • 1. WPROWADZENIE
  • 2. PODSTAWY EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
  • 3. ASPEKT TECHNICZNY, EKONOMICZNY I PROEKOLOGICZNY REGENERACJI
  • 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA METOD REGENERACJI
   • 4.1. Napawanie
   • 4.2. Natryskiwanie części maszyn
   • 4.3. Techniki laserowe i elektronowe
   • 4.4. Regeneracja za pomocą powłok galwanicznych
   • 4.5. Regeneracja za pomocą obróbki mechanicznej
   • 4.6. Regeneracja za pomocą tworzyw sztucznych
  • 5. NAPAWANIE JAKO METODA REGENERACJI I WYTWARZANIA CZĘŚCI
   • 5.1. Metody napawania
   • 5.2. Podatność części maszyn do napawania
    • 5.2.1. Przydatność konstrukcyjna do napawania
    • 5.2.2. Przydatność metalurgiczna do napawania
    • 5.2.3. Przydatność technologiczna do napawania
    • 5.2.4. Komputerowe wspomaganie technologii napawania
    • 5.2.5. Uwagi dotyczące wyboru metody napawania
   • 5.3. Stopy do napawania
    • 5.3.l. Podział i klasyfikacja
    • 5.3.2. Przegląd własności użytkowych
  • 6. NATRYSKIWANIE
   • 6. l. Natryskiwanie płomieniowe
   • 6.2. Natryskiwanie łukowe
   • 6.3. Natryskiwanie plazmowe
   • 6.4. Natryskiwanie naddźwiękowe
   • 6.5. Analiza zalet i ograniczeń natryskiwania w porównaniu z napawaniem
   • 6.6. Materiały dodatkowe
  • 6.7. Obecne i perspektywiczne obszary zastosowania natryskiwania cieplnego
 • 7. OBRÓBKA LASEROWA
  • 7. l. Podstawowe cechy procesu obróbki laserowej
  • 7.2. Technologie bezprzetopieniowe
  • 7.3. Technologie przetopieniowe
   • 7.3.1. Nadtapianie
   • 7.3.2. Stopowanie
   • 7.3.3. Natapianie (napawanie laserowe)
  • 7.4. Zastosowanie obróbki laserowej na elementach pojazdów
 • 8. OBRÓBKA ELEKTRONOWA
  • 8. l. Podstawowe cechy procesu obróbki elektronowej
  • 8.2. Technologie bezprzetopieniowe
  • 8.3. Technologie przetopieniowe
   • 8.3.1. Nadtapianie
   • 8.3.2. Stopowanie
   • 8.3.3. Natapianie
   • 8.3.4. Zastosowanie nagrzewania elektronowego do wydarzania czyści pojazdów
 • 9. POKRYCIA GALWANICZNE I CHEMICZNE
  • 9.1. Uwagi ogólne
  • 9.2. Proces technologiczny nakładania pokryć galwanicznych
  • 9.3. Chromowanie
  • 9.4. Żelazowanie
  • 9.5. Niklowanie i żelazoniklowanie
  • 9.6. Niklowanie chemiczne
 • 10. REGENERACJA ZA POMOCĄ OBRÓBKI MECHANICZNEJ
  • 10.1. Obróbka skrawaniem na wymiary naprawcze
  • 10.2. Zastosowanie dodatkowych części
  • 10.3. Wymiana fragmentu części
  • 10.4. Regeneracja części za pomocą metod ślusarskich
  • 10.5. Regeneracja za pomocą obróbki plastycznej
 • 11. ZASTOSOWANIE KLEJÓW ORAZ TWORZYW SZTUCZNYCH DO REGENERACJI I NAPRAW
 • 12. RODZAJE ZUŻYCIA ELEMENTÓW Z WARSTWĄ WIERZCHNIĄ
  • 12.1. Rodzaje i mechanizmy zużycia powierzchniowego
  • 12.2. Zmęczenie mechaniczne elementów z WW w zakresie dużej liczby cykli
  • 12.3. Zmęczenie mechaniczne elementów z WW w zakresie małej liczby cykli
  • 12.4. Zmęczenie cieplne elementów z WW
  • 12.5. Pękanie i zużycie korozyjne napawanych elementów maszyn
 • 13. TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ NAPAWANYCH ELEMENTÓW W MASZYNACH
 • 14. TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA I KONTAKTOWA NAPAWANYCH I NATRYSKIWANYCH ELEMENTÓW MASZYN TRANSPORTOWYCH - PRZEGLĄD WYNIKÓW BADAŃ
  • 14.1. Trwałość zmęczeniowa
   • 14.1.1. Wpływ warunków napawania
   • 14.1.2. Wpływ wad
   • 14.1.3. Wpływ naprężeń własnych
   • 14.1.4. Wpływ struktury i własności napawanych warstw
  • 14.2. Zmęczenie cieplne
  • 14.3. Ocena trwałości kontaktowej napawanych części maszyn
  • 14.4. Wpływ struktury napawanych warstw na ich zużycie
 • LITERATURA

nadesłał kol. Andrzej Posmyk Oddział Śląski PTT


Aleksander Kowal

Opory ruchu w mechanizmach maszyn górniczych

SPIS TREŚCI
 • WYKAZ OZNACZEŃ
 • 1. WSTĘP
 • 2. PRAKTYCZNE PRZESŁANKI UZASADNIAJĄCE PODJĘCIE TEMATU BADAWCZEGO
 • 3. ZAGADNIENIA TR1BOLOGICZNE
  • 3.1. Rys historyczny
  • 3.2. Problemy tarcia
  • 3.3. Problemy smarowania
  • 3.4. Smary plastyczne
  • 3.5. Problemy zużycia
 • 4. KOROZJA FRETTINGOWA W MECHANIZMACH
  • 4.1. Korozja frettingowa w połączeniach konforemnych
  • 4.2. Metodyka badań
  • 4.3. Wyniki badań
  • 4.4. Analityczne wyznaczanie miejsca poślizgów w połączeniach konforemnych
 • 5. ANALIZA OPORÓW RUCHU WZDŁUŻNEGO W POŁĄCZENIACH CZOPA WAŁU Z PIASTĄ KOŁA
  • 5.1. Wpływ postaci konstrukcyjnej połączenia wału z piastą na opory ruchu
  • 5.2. Ruchowe połączenia wpustowe
  • 5.3. Ruchowe połączenie wał-piasta z elementami tocznymi
  • 5.4. Wzdłużnie dzielone ruchowe połączenie pośredniczące
  • 5.5. Połączenia wieloboczne czopa wału z piastą koła o zmniejszonych oporach ruchu wzdłużnego
  • 5.6. Zużycie frettingowe w ruchowych połączeniach czopa z piastą
  • 5.7. Automatyczna regulacja rozstawu kół na osi zestawu
 • 6. RUCH TOCZNY
  • 6.1. Ruch bryły po podłożu
  • 6.2. Opory ruchu elementu tocznego po powierzchni płaskiej
  • 6.3. Metodyka badań
  • 6.4. Wyniki pomiarów czasu wahań wahadła
  • 6.5. Opór ruchu tocznego
  • 6.6. Ocena porównawcza wpływu materiału i środka smarnego na opory ruchu tocznego
  • 6.7. Wpływ kształtu bieżni na opory oscylacyjnego ruchu tocznego kuli
  • 6.8. Opory ruchu kuli w czaszy kulistej
  • 6.9. Opory ruchu tocznego koła pojazdu
  • 6.10. Program komputerowy do obliczania tarcia tocznego
 • 7. BADANIA MOMENTU TARCIA W POŁĄCZENIACH SWORZNIOWYCH
  • 7.1. Stanowisko badawcze
  • 7.2. Pomiary momentu tarcia
  • 7.3. Tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów
  • 7.4. Wyniki pomiarów
 • 8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
 • LITERATURA
 • STRESZCZENIA
nadesłał kol. Andrzej Posmyk Oddział Śląski PTT


Jacek Spałek

Problemy inżynierii smarowania maszyn w górnictwie

 • SPIS TREŚCI
 • WYKAZ OZNACZEŃ
 • 1. WPROWADZENIE
 • 2. ROLA INŻYNIERII SMAROWANIA W PROCESIE EKSPLOATACJI MASZYN.
 • 3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW TARCIA W MASZYNACH
  • 3. l. Tarcie ślizgowe
  • 3.2. Tarcie toczne
  • 3.3. Tarcie powierzchni smarowanych
 • 4. TEORETYCZNE PODSTAWY SMAROWANIA
  • 4.1. Hydrodynamiczna teoria smarowania
  • 4.2. Elastohydrodynamiczna teoria smarowania
  • 4.3. Smarowanie hydrostatyczne i magnetohydrodynamiczne
 • 5. DOBÓR ŚRODKÓW SMARNYCH DO ELEMENTARNYCH WĘZŁÓW TARCIA
  • 5.1. Dobór lepkości oleju do smarowania łożysk ślizgowych
  • 5.2. Dobór lepkości oleju do smarowania przekładni zębatych
  • 5.3. Dobór lepkości oleju do smarowania łożysk tocznych
  • 5.4. Smarowanie węzłów tribologicznych smarami plastycznymi
 • 6. WPŁYW SMAROWANIA NA ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE
  • 6.1. Charakterystyka ogólna procesów zużycia tribologicznego
  • 6.2. Wpływ smarowania na zużycie tribologiczne zazębień i łożysk przekładni zębatych
  • 6.3. Wpływ degradacji własności użytkowych oleju na trwałość zazębień i łożysk przekładni
 • 7. CHARAKTERYSTYKA PROCESU ZUŻYCIA ŚCIERNEGO KÓŁ ZĘBATYCH
  • 7.1. Aktualny stan badań procesu zużycia ściernego kół zębatych
  • 7.2. Ogólny opis procesu zużycia tribologicznego kół zębatych z uwzględnieniem ściernego oddziaływania cząstek pyłu węglowego rozproszonego w oleju smarującym
 • 8. TEORETYCZNY OPIS PROCESÓW ZUŻYCIA TRIBOLOGICZNEGO KÓŁ ZĘBATYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIERNEGO ODDZIAŁYWANIA CZĄSTEK PYŁU WĘGLOWEGO ROZPROSZONEGO W OLEJU SMARUJĄCYM
  • 8.1. Systemowe ujęcie procesu zużycia ściernego kół zębatych
  • 8.2. Oddziaływanie niszczące cząstki ściernej w strefie zazębienia
  • 8.3. Kinematyka przemieszczania się cząsteczki zanieczyszczeń w strefie zazębienia
  • 8.4. Wnioski z analizy teoretycznej
 • 9. BADANIA DOŚWIADCZALNE WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ OLEJU PYŁEM WĘGLOWYM NA PROCES ZUŻYCIA ŚCIERNEGO
  • 9.1. Badania zużycia na tribometrze Amsler
  • 9.2. Badania zużycia kół zębatych na stanowisku mocy zamkniętej
  • 9.3. Wyniki badań
  • 9.4. Analiza wyników badań
  • 9.5. Badania weryfikujące przydatność krótkotrwałych testów na tribometrze 4-kulowym do oceny wpływu zanieczyszczeń oleju pyłem węglowym na procesy zużycia
 • 10. UWAGI PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z DOBOREM I STOSOWANIEM ŚRODKÓW SMARNYCH W MASZYNACH I URZĄDZENIACH GÓRNICZYCH
 • 11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
 • LITERATURA
 • STRESZCZENIE
nadesłał kol. Andrzej Posmyk Oddział Śląski PTT


Zamieszczane w kolejności otrzymania
© PTT 2002-2004. All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone