The Polish Society of Tribology
                         Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

VOLUME 6 | NUMBER 6 | 2007 |

O nas

Statut
Regulaminy

prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej

Instytut Lotnictwa

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Członek założyciel ITC


Member of the
International Tribology Council

Czasopismo „TRIBOLOGIA”!
Artykuły oceniane na sześć punktów.

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Merry Christmas and happy New Year Chronicle

WAŻNE!
EUREKA Międzynarodowe projekty tribologiczne w ramach Inicjatywy EUREKA

Awans czasopisma "TRIBOLOGIA" !

W wyniku najnowszej kategoryzacji czasopism naukowych, dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, artykuły publikowane w naszym czasopiśmie TRIBOLOGIA uzyskują najwyższą, jaka przewidziana jest dla krajowych czasopism, ocenę 6. punktów.

Komentarz Prezesa

prof. Marian Szczerek: Prezes PTT

Szanowni Państwo !

Środowisko naukowców, zajmujących się badaniami węzłów tarcia oraz związanych z nimi procesów tarcia, zużywania i smarowania stało się bardzo liczne. Jest to naturalna konsekwencja tego, że utrata zdatności eksploatacyjnej maszyn urządzeń i innych obiektów technicznych (opony, podłogi, obuwie, odzież), jak się powszechnie szacuje, w ok. 80% następuje na skutek tych właśnie procesów. Badania tribologiczne realizują zatem: specjaliści od inżynierii materiałowej (np. rozwijający technologie zwiększania odporności na zużywanie i zmniejszające lub zwiększające opory ruchu), chemicy (np. komponujący środki smarowe), konstruktorzy i technolodzy (np. optymalizujący budowę i wytwarzanie węzłów kinematycznych w celu złagodzenia ich obciążeń i wydłużenia trwałości), diagnostycy, fizyko-chemicy (wyjaśniający naturę zjawisk tarcia)... Problemami tarcia zajmują coraz intensywniej medycy, budowlańcy, a od strony narzędziowej wspierają ją systemowy, informatycy.

Jest nas bardzo wielu. Konsekwencją tego jest wielka liczba prac naukowych, czego przejawem są liczne publikacje i referaty. Mamy uznane periodyki TRIBOLOGIĘ oraz ZEM, a także liczne konferencje naukowe: cykliczną Szkołę Tribologiczną, cykliczny, międzynarodowy INSYCONT, cykliczną INŻYNIERIĘ ŁOŻYSKOWANIA, KOLOKWIA TRIBOLOGICZNE, liczne seminaria, zebrania naukowe.

Aktywnych jest wielu wybitnych uczonych, którzy współtworzyli z Prof. Ziembą ruch tribologiczny w Polsce, a także wielu, uznanych już w skali międzynarodowej, naukowców, których Oni wychowali.

Mamy laboratoria badawcze przyzwoicie wyposażone w aparaturę tribologiczną, jak też w aparaturę analityczną do badań towarzyszących.

Coraz liczniejsze w obszarze tribologii są obrony prac doktorskich, habilitacyjnych, nominacje profesorskie.

Mamy swoje stowarzyszenie naukowe - Polskie Towarzystwo Tribologiczne, instrument wspólnego działania, wspierania, uczciwie pojętego lobbingu. To poprzez PTT pozyskiwana jest dotacja na dofinansowanie TRIBOLOGII i wszelkiego rodzaju spotkań naukowych. PTT wyłania i nagradza co roku jedną spośród najwartościowszych prac z obszaru tribologii. PTT eksponuje sylwetki naukowców, którzy uzyskali kolejne stopnie i tytuł naukowy. PTT dostarcza bieżących informacji na swojej stronie internetowej.

To sporo, a może być jeszcze więcej.

 • Planujemy od roku 2007 członkom PTT umożliwić bezpłatny dostęp na naszej stronie internetowej www.tribologia.org do wersji elektronicznej dwumiesięcznika TRIBOLOGIA (każdy członek otrzyma kod dostępu i indywidualny login, aktualizowany co rok).
 • Planujemy organizować comiesięczne, jednodniowe seminaria tematyczne pn. Warsztaty Tribologiczne, w różnych ośrodkach naukowych, przez zespoły specjalizujące się w danym obszarze tribologii. Wykaz Warsztatów zaplanowanych na rok 2007 - w załączeniu.
 • Planujemy dawać, po pozytywnych recenzjach, rekomendacje naukowcom, zwłaszcza młodym, ubiegającym się o stypendia, zatrudnienie, projekty badawcze.
 • Zawarliśmy porozumienie z bratnimi towarzystwami - Polskim Towarzystwem Diagnostyki Technicznej oraz Polskim Naukowo-Technicznym Towarzystwem Eksploatacyjnym; pierwszym efektem jest współpraca w organizacji VI. Międzynarodowego Seminarium Degradacji Systemów Technicznych (vibrolab. simr. pw. edu. pl/ sdst/ index.html). Planujemy zintensyfikować współpracę z podobnymi organizacjami zagranicznymi, w celu wymiany informacji, publikacji, staży, wspólnych konferencji, projektów.
 • Stronę internetową Towarzystwa (www.tribologia.org) będziemy prowadzić w języku polskim i angielskim.
Będziemy otwarci na propozycje naszych członków. Zapraszamy do współpracy!
  W imieniu Zarządu PTT Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
Prezes


Seminars in Poland
XXV Seminarium: informacje:
dr hab. Andrzej Posmyk


Oddział Śląski PTT
Zakład Odlewnictwa
Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

z a p r a s z a j ą na
XXV ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
Seminarium odbędzie się 6 czerwca 2007 r. o godz. 1100 w sali 52 Zakład Odlewnictwa Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Towarowa 7. W ramach Seminarium zostaną wygłoszone trzy referaty:
1. Teoria Bittera a praktyka - referat wygłosi dr inż. Jerzy Kilarski MT w Gliwicach.
2. Struktura żeliwa chromowego odpornego na zużycie - referat wygłosi dr inż. Andrzej Studnicki Wydział MT Politechniki Śląskiej.
3. Odporne na zużycie odlewy warstwowe i zbrojone - referat wygłosi dr inż. Jacek Suchoń Wydział MT Politechniki Śląskiej.
Po referatach i dyskusji bieżące sprawy organizacyjne Oddziału PTT przedstawią Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego PTT prof. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka i sekretarz Oddziału dr hab. Andrzej Posmyk.

Do udziału w Seminarium zapraszają
prof. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka Prezes Oddziału Śląskiego PTT
Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar Zakład Odlewnictwa

Tribologia in Web
Czasopismo:

Tribologia
v. XXXVII nr. 6/2006
okładka (pdf)
strony 7÷20 (pdf)
strony 21÷37 (pdf)
strony 39÷56 (pdf)
strony 57÷66 (pdf)
strony 67÷80 (pdf)
strony 81÷90 (pdf)
strony 91÷103 (pdf)
strony 105÷113 (pdf)
strony 115÷129 (pdf)
strony 13÷140 (pdf)
strony 141÷150 (pdf)
strony 151÷162 (pdf)
strony 163÷184 (pdf)
strony 175÷182 (pdf)
Lista artykułów ze streszczeniami jest tutaj.

Czasopismo:
Tribologia
v. XXXVII nr. 5/2006
okładka (pdf)
strony 1÷66 (pdf)
strony 67÷130 (pdf)

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr hab. Andrzej Posmyk

On top
Na topie Warsztaty Wrocław

Szanowni Państwo !

Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2007
Data
miejsce
TematykaOrganizatorzyKontakt
22. 02
Radom
TRIBO-TESTOWANIE

Program

PTT oraz Instytut Technologii Eksploatacji - PIBDr Witold Piekoszewski

Zdjęcia
22.03
Łódź
BIO-TRIBOLOGIA

Program

PTT oraz Politechnika ŁódzkaProf. Jan Burcan
26. 04
Warsza-wa
NANO-TRIBOLOGIA

Program

PTT oraz Politechnika WarszawskaProf. Zygmunt Rymuza
20÷23.05INŻYNIERIA ŁOŻYSKOWANIA 2007Konferencja
Program
MCSE - Straszyn k/Gdańska
Zdjęcia konferencyjne (ŁOŻYSKOWANIE):
Całość - 18 886 kB; 2006 - 8 585 kB i 2007 - 10 301 kB
25. 10
Gdańsk
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE

Program

PTT oraz Politechnika GdańskaZgłoszenie

Prof. Neyman
22. 11
Wrocław
TRIBOLOGIA POLIMERÓW
Program PDF
Na stronie
PTT oraz Politechnika WrocławskaZgłoszenie

Prof. Wieleba
Zdjęcia z warsztatów:
TRIBOLOGIA POLIMERÓW całość 1 684 kB.

W czasie Warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusję oraz prezentację zaplecza badawczego.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.


TRIBOLOGIA POLIMERÓW
Warsztaty Tribologiczne Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Wrocław 22.11.2007
Program
9:30 Otwarcie spotkania
9:50 Zygmunt RYMUZA: Tribologia polimerów –referat wprowadzający
10:10 Dymitry CAPANIDIS: Wybrane aspekty metodyki badań tribologicznych materiałów polimerowych – prezentacja stanowisk laboratoryjnych
10:40 Wojciech WIELEBA: Mechanizm zużywania tribologicznego tworzyw termoplastycznych
11:00 Dariusz BIELIŃSKI: Tribologiczne następstwa budowy i struktury gumy – wybrane przykłady
11:15 Stanisław KRAWIEC: Wpływ polimerowych napełniaczy w smarze plastycznym na charakterystyki tribologiczne węzłów ślizgowych pracujących przy tarciu mieszanym
11:30 Przerwa. Dyskusja przy kawie
12:15 Zbigniew LAWROWSKI: Polimery w budowie bezobsługowych łożysk ślizgowych
12:30 Wojciech OKULARCZYK: Badania eksperymentalne pierścieni prowadzących wykonanych z UHMWPE i kompozytu PTFE pracujących w hydraulice wodnej
12:45 Marek GAWLIŃSKI: Tarcie i zużywanie uszczelnień elastomerowych
13:00 J. KLECZEWSKA: Tarcie i zużycie ścierne materiałów dentystycznych na bazie żywic
13:15 Piotr KOWALEWSKI: Polimery ślizgowe w alloplastyce stawów
13:30 Dyskusja. Zwiedzanie laboratoriów i prezentacja pozostałych stanowisk laboratoryjnych lokalizacja
14:30 Podsumowanie
15:00 Zakończenie warsztatów
Uwagi dodatkowe:
1. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do 15.11.2007 telefonicznie (0-71) 320 42 49 lub e-mailem: Wojciech Wieleba
2. Warsztaty odbędą się w pomieszczeniach Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej sala 2.41, budynek B-4 przy ul. Łukaszewicza 5
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE
Warsztaty Tribologiczne

Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Gdańska
25.10.2007
Program
10:00 Jan Sikora: Wytrzymałość zmęczeniowa warstw ślizgowych łożysk – kompleksowe badania laboratoryjne – referat połączony z prezentacją stanowisk
10:40 Leszek Dąbrowski: Diagnostyka termiczna dużych łożysk wzdłużnych
11:10 Rafał Gawarkiewicz: Łożyska ślizgowe w warunkach oscylacji o małej amplitudzie - badania materiałowe – referat połączony z prezentacją stanowisk
11:50 Dyskusja przy kawie
12:30 Artur Olszewski: Ekologiczne łożyska ślizgowe smarowane wodą - badania i rozwój – referat + prezentacja stanowiska
13:10 Leszek Dąbrowski, Piotr Pajączkowski, Grzegorz Rotta, Michał Wasilczuk, Michał Wodtke: Metoda Elementów Skończonych (MES) i Komputerowa Dynamika Płynów (CFD) w obliczeniach łożysk hydrodynamicznych - korzyści i trudności
13:40 Dyskusja i prezentacja pozostałych stanowisk laboratoryjnych
14:30 Podsumowanie
15:00 Obiad w klubie „Kwadratowa”
Uwagi dodatkowe:
1. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do 12.10.2007 – telefonicznie (0-58) 347 19 37 lub e-mailem: do 12 października 2007 wyłącznie na adres: M. Wasilczuk a później też A. Neyman. Zmiana z uwagi na chwilową niebecność Profesora. lokalizacja
2. Warsztaty odbyły się w pomieszczeniach Laboratorium im. inż. B. Niemkiewicza Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn – budynek oznaczony kółkiem na poniższym planie sytuacyjnym PG – wejście „od tyłu” - w miejscu, w którym na planie umieszczony jest nr 14. Trasy dojścia od głównego i bocznego wejścia zaznaczone są strzałkami.


Zebranie Zarządu PTT, Łagów, 12.09.2007
Nagroda PTT i sprawy bieżące

Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2006 otrzymał Kolega dr. hab. inż. Kazimierz Furmanik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł nagrodzonej monografii:

Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja.

Sprawy bieżące - ustalenia:

1. Następna Szkołę Tribologiczna zostanie zorganizowana w przyszłym roku przez Politechnikę Rzeszowską.
2. Warsztaty Tribologiczne: w przyszłym roku chęć prowadzenia Warsztatów zgłosiły ośrodki w: Bydgoszczy, Zielonej Górze, Radomiu i Wrocławiu. Oczekujemy na następne zgłoszenia. Decyzja w tej sprawie podjętą zostanie przed końcem grudnia br.
3. Kolejna konferencja organizowana we współpracy naszego Towarzystwa z Towarzystwem Diagnostyki i Towarzystwem Eksploatacji odbędzie się tradycyjnie na Słowacji (Liptovsky Milulasz) tuż po Wielkanocy.
4. PTT będzie honorować dyplomem najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu tribologii - opiekę nad tymi sprawami bezpośrednio sprawują prof. A. Neyman i prof. J. Senatorski.
5. Informacje dotyczące jubileuszy, wyróżnień i nagród dotyczące naszych Kolegów - tribologów gromadzi i opracowuje do publikacji prof. Jan Burcan.
6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
Dane adresowe zawarto na stronie PTT contacts
 

Uchwała Walnego Zebrania Członków z 10 01 2006 o przyjęciu bilansu za 2005 i skwitowaniu Zarządu za okres 2002÷2006r

Uchwała Zarządu z 15 03 2005 o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce w 2004 roku …

Uchwała Zarządu z 25 01 2005 o przyjęciu bilansu za 2004 r

News
News

Historia tribologii
Oddział śląski

News
C I T A T I O N
ITC Information
January 2007 (No.187)

1. Focus on Tribology in Finland
This issue of the ITC Information Sheet contains a number of features highlighting the tribology activities in Finland. It is my hope that this will be the start of a process in which the newsletter can host a regular feature covering work taking place a specific countries around the world in detail.
These special feature articles have been kindly compiled by Arto Lehtovaara of the University of Tampere and Kenneth Holmberg of the VTT Technical Research Centre of Finland and I would like to record my thanks for their generous assistance.

2. A History of Tribology in Finland
In Finland, documentation of the oldest of tribological activity describes the glacial periods, when the whole Scandinavia was covered by an up to 3000 m thick layer of ice in slow motion. During these periods, third-body abrasion by grit under the ice pressure and erosion by melt water falling from the top of the ice layer formed the topography of the Nordic countries into their present shape. .

3. A Profile of the Finnish Tribology Society
The Finnish Tribology Society was founded 1978 and was heavily influenced by the enthusiastic and amusing lectures on tribology held in Finland by Professor John Halling and his team from Salford University in UK. The mission of the Society is to support research, technical development and education in tribology in Finland, to improve the awareness and development of tribological know-how in Finnish industry and to maintain and strenghten the international co-operation with foreign tribology societies. The Society has been active as host of large international meetings. The largest being the 5th International Congress on Tribology – EUROTRIB ‘89 in Helsinki, attended by about 500 delegates from 35 different countries. It was the largest and most international tribology meeting of that time. .

4. NORDTRIB – The Nordic Sympoium on Tribology
The NORDTRIB symposium is held biennially in one of the Nordic countries: Finland, Sweden, Norway and Denmark. It was first hosted by Tampere University of Technology, Prof. Kauko Aho in Tampere, Finland in 1984. Over the years the Symposium has evolved into a highly regarded venue for the international tribology community. NORDTRIB is intended as a forum where researchers and developers from universities, research institutes and industry can present their latest contributions and also discuss field-related issues. Nowadays the Symposium gathers 120 – 150 participants from 20-30 different countries. Those considered to be the best papers presented at the Symposium has been selected for publication in special issues of Wear and Tribology International journals.
NORDTRIB 2008 - 13th Nordic Symposium on Tribology - will be held in Tampere, Finland at 10-13 June 2008. Now, after 24 years, the symposium will return to its roots. The Symposium venue is situated in idyllic wooded surroundings near the shore of Lake Pyhäjärvi in Pyynikki Park, just a 15-minute walk from the city centre. The Symposium is organized by Tampere University of Technology with the support of the Finnish Society for Tribology. Submission of abstracts is at latest; 30 November 2007. The main information source for the Symposium is: http://www.tut.fi/nordtrib2008, where the details of the "call for papers" can be found..

5. Prominent Finnish Tribologists
The most prominent contemporary Finnish tribologist is undoubtedly Professor Kenneth Holmberg, one of the Vice-Presidents of the International Tribology Council. He started his career in tribology in 1978 with Lic. and Dr Thesis work on EHL and surface texturing effects in boundary lubrication. He joined the VTT Technical Research Centre of Finland in 1980 and set up a new tribology laboratory for industrial applications. He has combined in his research machinery reliability aspects and tribology of components. His main research contribution is related to explaining the tribological mechanisms of surfaces covered with thin vacuum deposited coatings. He published a book n this subject in 1994 "Coatings tribology" and has since contributed several book chapters, given a number of invited lectures at international conferences and published many scientific papers. His recent research is focused on optimising coated surfaces by modelling and stress simulation, considering fracture mechanics and scale effects. He has also been coordinator of several large European joint research programmes in the field of tribology, reliability and maintenance engineering. He has been responsible for arranging and initiating a number of scientific conferences, e.g. EUROTRIB ‘89, the NODRTRIB conferences, COMADEM, and edited several books and proceedings. In his free time he enjoys skiing cross country, long-distance running and canoeing.
Many other scientists and engineers are active in Finland. It is impossible to give a comprehensive list of them in a newsletter such as this. However, some of the more well known ones are represented I the tables below. .

6. Details of Major Finnish Organisations and Current Major Projects
A wide range of academic and industrial organisations participate in the research, development and application of tribological principles in the manufacture and operation of products and systems within Finland. The list below gives details of some of the major participants in these activities. .

7. New President for IRG OECD Wear of advanced materials group
A change in the presidency of the OECD International Research Group (IRG) on Wear of Engineering Materials has taken place. After having chaired the group since 1992, Prof Kenneth Holmberg (Finland) decided to resign. Prof. Ian Hutchings from Cambridge University (UK) was elected new President of the group and has been in post since the 1st January 2007. The Scientific Secretary of the IRG OECD wear group continues to be Prof Amilcar Ramalho from University of Coimbra, Portugal. .

8. Academician Prof. Dr. Sc Nguyen Anh Tuan (12.09.1935 - 17.12.2006)
It is with great regret we report the death of Academician Prof. Nguyen Anh Tuan. He was born in Hanoi, the capital of Vietnam and studied mechanical engineering at the Tianjin University, China after which he became Assistant Professor in Mechanical Engineering at the newly formed Hanoi University of Technology.
In 1963 he went to the USSR for his doctorate at the Moscow State Technological University. The results of his research work were so outstanding that he was asked to continue and became the first Vietnamese Doctor of Engineering Science in 1974. .

9. Tribology Congress 2009 (WTC IV) - Preparation in progress
The fourth World Tribology Congress will be held in Kyoto from 6th to 11th September, 2009. The Japanese Society of Tribologists has started preparatory works for organizing the congress. Professor Yoshitsugu Kimura chairs the Organizing Committee, and Mr. Masatami Takimoto, Executive Vice President of Toyota Motor Corporation, chairs the Executive Advisory Committee for supporting the organization. The Science Council of Japan, a Government organization, also recognizes the importance of this event and is expected to be a co-organizer of WTC IV.
The venue for WTC IV is Kyoto International Conference Hall, the hall well known for a number of important international meetings including the Climate Summit in 1997. As science and technology are required to contribute towards achieving sustainable developments in the planet Earth, it has a great meaning to bring together many of tribology researchers and engineers from around the world at this venue.
Kyoto, the old capital of Japan for 1200 years, is the cultural heart of Japan. The history and heritage live on in the modern city; seventeen UNESCO World Cultural Heritage Sites are situated in a cityscape dominated by 2000 temples and shrines. The city offers you endless opportunities to enjoy Japan.
The scope of the congress includes every aspect of fundamental and applied tribology: tribology fundamentals, surface engineering, manufacturing and mechanical components, lubrication, lubricants and additives, micro-, nano- and molecular-tribology, and tribosystems. Particular areas to be focused on will be tribology for environmental protection, human related tribology, large scale simulations in tribology, and industrial tribology problems in the Asia-Pacific region.
There will be regular technical sessions, poster sessions, symposium sessions on some particular areas, and exhibitions. In a special session, a lecture will be given by Professor Masatoshi Koshiba, the 2002 Nobel laureate for physics. Social program will include Welcome Reception on Sunday, Banquet on Wednesday, and technical and sightseeing tours. As the important additional events, luncheon seminars are planned where we discuss future directions of tribology.
The organizing committee welcomes you all from around the world to the thousand-year old capital of Japan in the early autumn of 2009.
For further information, please go to the Congress website: WTC IV .

10. Address of ITC President Changes in the details of the office of the ITC President were announced in the last Newsletter but are repeated here to ensure as many people as possible are notified of the change.
The Office of the President has changed its address, telephone and fax numbers. (The email addresses remain unchanged. From 1st January 2007 Peter Jost’s new address is: …. .

11. Prof D. Dowson Honoured at New Leeds Tribology Laboratory. In a strategic move, the School of Mechanical Engineering at the University of Leeds have recently reorganised their research to form three new Institutes. One of these, the Institute of Engineering Thermofluids, Surfaces and Interfaces (iETSI). iETSI incorporates many elements of engineering including the widely acclaimed tribology laboratory as well as subjects such as optics, corrosion and micro/nano fluidics.
iETSI was officially launched on 3rd July 2007 when a ceremony was also held to open and name the new "Dowson Tribology and Surface Engineering Laboratory" in honour of Tribology Gold Medal Laureate Prof Duncan Dowson FRS FREng. .

12. New Journal for Tribology A new international journal has been launched by Maney to cover the science and engineering aspects of tribological phenomena. The journal, entitled "Tribology – Materials, Surfaces and Interfaces" in Edited by Prof Anne Neville of the University of Leeds, UK., and covers a wide range of subjects including: lubricant additives, surface analysis, tribocorrosion, biotribology, nanoscale tribology, surface and coatings tribology, manufacturing processes and molecular tribology.
Further information can be obtained from: information
Issue 1 is available free electronically from: link.

13. Call for papers: Balkantrib
The Balkan Tribological Association and the Society of Bulgarian Tribologists is organising the 6th International Conference on Tribology BALKANTRIB 2008 to take place in Sozopol, on the Black Sea Coast, Bulgaria. The conference will take place over the period 12th to 14th June, 2008 and will also celebrate the 15-year jubilee of the Balkan Tribological Association, the first Conference BALKANTRIB being in Sofia in 1993.
A call for papers has been issued. Please note that submission deadlines have been adjusted as follows … .

14. Prof Koji Kato wins 2007 Tribology Gold Medal
The 2007 Tribology Gold Medal, the world's highest award in the field of tribology, has been awarded to Professor Koji Kato. Professor Kato has worked at Tohoku University, Sendai, Japan since receiving his Bachelor degree in 1966 until April of this year. He is now based at the Department of Mechanical Engineering, Nihon University.
Professor Kato's work and activities encompassed many parts of the science and technology of tribology. Perhaps best known is his work in the field of ceramics where his work was outstanding.
His citation for the award will be included in the next Information Sheet. … .

15. News items invited The Editor of the ITC newsletter encourages member societies to contribute short articles for this Newsletter.
Articles should be written using WORD and be one to three paragraphs long. They may be accompanied by a single picture if appropriate. News items should have an international interest.
We are also happy to advertise meetings and conferences which have international appeal. Please send your advertisement in the format presently in use in the “Meetings and Conferences” section of this website.
Send your contributions.

16. Web Site Information As you may have seen in editions of the ITC newsletter we are seeking to facilitate improved communication, by upgrading the ITC web site to include e-mail contact details for all member societies listed there. .

17. Next Meeting of ITC in Session The Statutes of the International Tribology Council provides for a policy meeting to take place every two years. The next meeting will take place at the Technische Akademie Esslingen, Germany on on 14th January 2008, which is the eve of the "16th International Colloquium Tribology".
This note is an early notice to Member Societies of the ITC so that they can make arrangements to be fully represented..

18. Tribology in Wikipedia
In the last ITC Newsletter we noted that the free on-line encyclopaedia "Wikipedia" now has an entry for tribology. It can be accessed at: (English version).
This encyclopaedia is available in a wide range of languages and can be modified by the public. ITC members are encouraged to add details to the encyclopaedia to enhance the availability of knowledge in their specialist areas. (See Introduction)

19. Meetings/Conferences .

Citation
Citation

CITATION
The 2007 Tribology Gold Medal
Awarded to

PROFESSOR KOJI KATO
In recognition of his outstanding contribution and services to tribology, especially in the field of ceramic tribology

THE 2007 TRIBOLOGY GOLD MEDAL
Professor Koji Kato was born in 1943. He received his Bachelor degree in 1966, his Masters degree in 1968 and his PhD in 1974, all at the Faculty of Engineering, Tohoku University, Sendai, Japan, in which university he has spent most of his professional life.
After working as a Research Associate of Mechanical Engineering Department between 1971 to 1980, he became in 1980 Associate Professor and in 1987 Professor and Head of the Laboratory of Tribology, a position which he held until his retirement in 2007. He is now Professor of Mechanical Engineering at Nihon University.
Professor Kato's work and activities encompassed many parts of the science and technology of tribology.
He was instrumental in the now famous tribology laboratory at Tohoku University, of which he was Chairman from 1987 to 2007.
His successful work has covered many different areas in the field of tribology. Outstanding of these was the fundamental work covering abrasive wear mechanism of metals; the development of friction and wear mode maps of metals and ceramics under a variety of sliding conditions; deposition and tribological characterisation of different types of low-friction coatings; fundamental work on the formation of different types of surface film formed during tribological contact, and how these tribofilms influenced wear and friction characteristics of the tribo system and fundamental work of the head-disk tribological contact in hard disk drives.
Jointly with colleagues, he invented a novel technique to apply solid lubricants during operation, caused by the detection of an increased coefficient of friction, thus increasing service reliability, also the service life of space tribo-elements. His Tribo-Assisted Coating was invented in 1990 on applications in space systems, this project having received active support from NASA.
Professor Kato is known internationally as one of the leading researchers in microtribology, hard coatings, contact mechanics, head-disk interface tribology, as well as surface engineering and ceramics.
However, best known is his work in the field of ceramics, where his work was outstanding. He enhanced the understanding of ceramic tribology/wear maps and of the mechanism of wear/macro and micro. He was responsible for the early successful application of AFM to tribology and importance to sliding systems without mineral oil lubricants. His influence on science and technology was to a large extent the assessment of wear mechanisms of ceramic materials and indeed, his influence in industry and the economy with the assessment of potential ceramic materials and coatings for sliding contacts. Professor Kato invented a novel technique to polish ceramic balls by means of magnetic fluid, which drastically decreased the surface roughness of the balls, a technique which has since found wide application.
Professor Kato's work was not limited to his scientific researches. He was actively and passionately involved in the education of the next generation of tribologists and was active in the promotion of many Ph.Ds and guided students through research projects involving some of Japan's largest companies.
Professor Kato has received many honours, amongst which are Distinction Honoris Causa de l'Ecole Centrale de Lyon, France; Foreign Member of the Swedish Royal Academy of Engineering Sciences, the International Award of The Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE), USA and the Mayo D. Hersey Award of The American Society of Mechanical Engineers and the Japan Academy Award.
His outstanding achievements and their international recognition, make Professor Kato a worthy recipient of Tribology's Highest Award for 2007, the Tribology Gold Medal.
 Conference in Poland
Konferencje w Polsce

Łagów 2007: Dokumentacja: W dniach od 11.09. do 14.09.2007 r. w Łagowie k. Świebodzina, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, odbyło się wspólne spotkanie naukowe:
 • Jesienna Szkoła Tribologiczna pn. "Problemy tribologiczne w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn" oraz
 • VII konferencja pn. "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych"
  Strona 1 Strona 2 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 7 Strona 8
 • POLBIOF‘2007:  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal

  Conference
  ITC Conference

  16. Meetings/Conferences
  8th - 10th November 2007 ROTRIB ’07 (Bucharest, Romania).
  21st -23rd November 2007 - BALTTRIB 2007 (Kaunas, Lithuania)

  5th - 17th January 2008 16th Int Colloquium Tribology (Esslingen, Germany)
  31st March - 1st April 2008 -IRG-OECD Meeting (Pretoria, South Africa)
  2nd - 4th April 2008 - 9th Int Tribology Conf (Pretoria, South Africa)
  18th - 22nd May 2008 - STLE Annual Meeting (Cleveland, USA)
  4th - 6th June 2008 - LUBMAT 2008 (San Sebastian, Spain)
  10th - 13th June 2008 - NORDTRIB 2008 (Tampere, Finland)
  2th - 14th June, 2008 - BALKANTRIB 2008 (Sozopol, Bulgaria)
  8th - 10th July 2008 - TRIBOLOGY 2008 (London, UK)

  6th - 11th September 2009 4th World Tribology Congress (Kyoto, Japan)


  Conference
  Conference

  STLE/ASME International Joint Tribology Conference
  October 22-24, 2007; Mariott Mission Valley; San Diego, California, USA; Draft Extended Abstract Submission: Deadline: March 15, 2007

  ROTRIB' 07; The 10th Conference on Tribology
  November 8÷10, 2007; Bucharest, Romania; University POLITEHNICA of Bucharest; Department of Machine Elements and Tribology

  27th ÷ 28th September 2007, Grodno, BelarusThe 7th International Scientific Conference
  Energy and Material Saving Ecology Pure Technologies


  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
  Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 336 011 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT

  Last modified:
  2008-01-02
   
  Licznik od 2005-11-22

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku