The Polish Society of Tribology
                         Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

VOLUME 6 | NUMBER 5 | 2007 |

O nas

Statut
Regulaminy

prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej

Instytut Lotnictwa

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Członek założyciel ITC


Member of the
International Tribology Council

Czasopismo „TRIBOLOGIA”!
Artykuły oceniane na sześć punktów.

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Chronicle

WAŻNE!

Awans czasopisma "TRIBOLOGIA" !

W wyniku najnowszej kategoryzacji czasopism naukowych, dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, artykuły publikowane w naszym czasopiśmie TRIBOLOGIA uzyskują najwyższą, jaka przewidziana jest dla krajowych czasopism, ocenę 6. punktów.

Komentarz Prezesa

prof. Marian Szczerek: Prezes PTT

Szanowni Państwo !

Środowisko naukowców, zajmujących się badaniami węzłów tarcia oraz związanych z nimi procesów tarcia, zużywania i smarowania stało się bardzo liczne. Jest to naturalna konsekwencja tego, że utrata zdatności eksploatacyjnej maszyn urządzeń i innych obiektów technicznych (opony, podłogi, obuwie, odzież), jak się powszechnie szacuje, w ok. 80% następuje na skutek tych właśnie procesów. Badania tribologiczne realizują zatem: specjaliści od inżynierii materiałowej (np. rozwijający technologie zwiększania odporności na zużywanie i zmniejszające lub zwiększające opory ruchu), chemicy (np. komponujący środki smarowe), konstruktorzy i technolodzy (np. optymalizujący budowę i wytwarzanie węzłów kinematycznych w celu złagodzenia ich obciążeń i wydłużenia trwałości), diagnostycy, fizyko-chemicy (wyjaśniający naturę zjawisk tarcia)... Problemami tarcia zajmują coraz intensywniej medycy, budowlańcy, a od strony narzędziowej wspierają ją systemowy, informatycy.

Jest nas bardzo wielu. Konsekwencją tego jest wielka liczba prac naukowych, czego przejawem są liczne publikacje i referaty. Mamy uznane periodyki TRIBOLOGIĘ oraz ZEM, a także liczne konferencje naukowe: cykliczną Szkołę Tribologiczną, cykliczny, międzynarodowy INSYCONT, cykliczną INŻYNIERIĘ ŁOŻYSKOWANIA, KOLOKWIA TRIBOLOGICZNE, liczne seminaria, zebrania naukowe.

Aktywnych jest wielu wybitnych uczonych, którzy współtworzyli z Prof. Ziembą ruch tribologiczny w Polsce, a także wielu, uznanych już w skali międzynarodowej, naukowców, których Oni wychowali.

Mamy laboratoria badawcze przyzwoicie wyposażone w aparaturę tribologiczną, jak też w aparaturę analityczną do badań towarzyszących.

Coraz liczniejsze w obszarze tribologii są obrony prac doktorskich, habilitacyjnych, nominacje profesorskie.

Mamy swoje stowarzyszenie naukowe - Polskie Towarzystwo Tribologiczne, instrument wspólnego działania, wspierania, uczciwie pojętego lobbingu. To poprzez PTT pozyskiwana jest dotacja na dofinansowanie TRIBOLOGII i wszelkiego rodzaju spotkań naukowych. PTT wyłania i nagradza co roku jedną spośród najwartościowszych prac z obszaru tribologii. PTT eksponuje sylwetki naukowców, którzy uzyskali kolejne stopnie i tytuł naukowy. PTT dostarcza bieżących informacji na swojej stronie internetowej.

To sporo, a może być jeszcze więcej.

 • Planujemy od roku 2007 członkom PTT umożliwić bezpłatny dostęp na naszej stronie internetowej www.tribologia.org do wersji elektronicznej dwumiesięcznika TRIBOLOGIA (każdy członek otrzyma kod dostępu i indywidualny login, aktualizowany co rok).
 • Planujemy organizować comiesięczne, jednodniowe seminaria tematyczne pn. Warsztaty Tribologiczne, w różnych ośrodkach naukowych, przez zespoły specjalizujące się w danym obszarze tribologii. Wykaz Warsztatów zaplanowanych na rok 2007 - w załączeniu.
 • Planujemy dawać, po pozytywnych recenzjach, rekomendacje naukowcom, zwłaszcza młodym, ubiegającym się o stypendia, zatrudnienie, projekty badawcze.
 • Zawarliśmy porozumienie z bratnimi towarzystwami - Polskim Towarzystwem Diagnostyki Technicznej oraz Polskim Naukowo-Technicznym Towarzystwem Eksploatacyjnym; pierwszym efektem jest współpraca w organizacji VI. Międzynarodowego Seminarium Degradacji Systemów Technicznych (vibrolab. simr. pw. edu. pl/ sdst/ index.html). Planujemy zintensyfikować współpracę z podobnymi organizacjami zagranicznymi, w celu wymiany informacji, publikacji, staży, wspólnych konferencji, projektów.
 • Stronę internetową Towarzystwa (www.tribologia.org) będziemy prowadzić w języku polskim i angielskim.
Będziemy otwarci na propozycje naszych członków. Zapraszamy do współpracy!
  W imieniu Zarządu PTT Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
Prezes


Seminars in Poland
XXV Seminarium: informacje:
dr hab. Andrzej Posmyk


Oddział Śląski PTT
Zakład Odlewnictwa
Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

z a p r a s z a j ą na
XXV ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
Seminarium odbędzie się 6 czerwca 2007 r. o godz. 1100 w sali 52 Zakład Odlewnictwa Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej, Gliwice ul. Towarowa 7. W ramach Seminarium zostaną wygłoszone trzy referaty:
1. Teoria Bittera a praktyka - referat wygłosi dr inż. Jerzy Kilarski MT w Gliwicach.
2. Struktura żeliwa chromowego odpornego na zużycie - referat wygłosi dr inż. Andrzej Studnicki Wydział MT Politechniki Śląskiej.
3. Odporne na zużycie odlewy warstwowe i zbrojone - referat wygłosi dr inż. Jacek Suchoń Wydział MT Politechniki Śląskiej.
Po referatach i dyskusji bieżące sprawy organizacyjne Oddziału PTT przedstawią Prezes Zarządu Oddziału Śląskiego PTT prof. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka i sekretarz Oddziału dr hab. Andrzej Posmyk.

Do udziału w Seminarium zapraszają
prof. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka Prezes Oddziału Śląskiego PTT
Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar Zakład Odlewnictwa

Tribologia in Web
Czasopismo:

Tribologia
v. XXXVII nr. 6/2006
okładka (pdf)
strony 7÷20 (pdf)
strony 21÷37 (pdf)
strony 39÷56 (pdf)
strony 57÷66 (pdf)
strony 67÷80 (pdf)
strony 81÷90 (pdf)
strony 91÷103 (pdf)
strony 105÷113 (pdf)
strony 115÷129 (pdf)
strony 13÷140 (pdf)
strony 141÷150 (pdf)
strony 151÷162 (pdf)
strony 163÷184 (pdf)
strony 175÷182 (pdf)
Lista artykułów ze streszczeniami jest tutaj.

Czasopismo:
Tribologia
v. XXXVII nr. 5/2006
okładka (pdf)
strony 1÷66 (pdf)
strony 67÷130 (pdf)

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr hab. Andrzej Posmyk


Zebranie Zarządu PTT, Łagów, 12.09.2007
Nagroda PTT i sprawy bieżące

Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2006 otrzymał Kolega dr. hab. inż. Kazimierz Furmanik z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł nagrodzonej monografii:

„Drgania wzbudzane tarciem suchym. Teoria, eksperyment, symulacja.”

Sprawy bieżące - ustalenia:
1. Następna Szkołę Tribologiczna zostanie zorganizowana w przyszłym roku przez Politechnikę Rzeszowską.
2. Warsztaty Tribologiczne: w przyszłym roku chęć prowadzenia Warsztatów zgłosiły ośrodki w: Bydgoszczy, Zielonej Górze, Radomiu i Wrocławiu. Oczekujemy na następne zgłoszenia. Decyzja w tej sprawie podjętą zostanie przed końcem grudnia br.
3. Kolejna konferencja organizowana we współpracy naszego Towarzystwa z Towarzystwem Diagnostyki i Towarzystwem Eksploatacji odbędzie się tradycyjnie na Słowacji (Liptovsky Milulasz) tuż po Wielkanocy.
4. PTT będzie honorować dyplomem najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu tribologii - opiekę nad tymi sprawami bezpośrednio sprawują prof. A. Neyman i prof. J. Senatorski.
5. Informacje dotyczące jubileuszy, wyróżnień i nagród dotyczące naszych Kolegów - tribologów gromadzi i opracowuje do publikacji prof. Jan Burcan.
 

On top
Na topie

Szanowni Państwo !

Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2007
Data
miejsce
TematykaOrganizatorzyKontakt
22. 02
Radom
TRIBO-TESTOWANIE

Program

PTT oraz Instytut Technologii Eksploatacji - PIBDr Witold Piekoszewski

Zdjęcia
22.03
Łódź
BIO-TRIBOLOGIA

Program

PTT oraz Politechnika ŁódzkaProf. Jan Burcan
26. 04
Warsza-wa
NANO-TRIBOLOGIA

Program

PTT oraz Politechnika WarszawskaProf. Zygmunt Rymuza
20÷23.05INŻYNIERIA ŁOŻYSKOWANIA 2007Konferencja
Program
MCSE - Straszyn k/Gdańska
Zdjęcia konferencyjne (ŁOŻYSKOWANIE):
Całość - 18 886 kB; 2006 - 8 585 kB i 2007 - 10 301 kB
25. 10
Gdańsk
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE

Program

PTT oraz Politechnika GdańskaZgłoszenie

Prof. Neyman
22. 11
Wrocław
TRIBOLOGIA POLIMERÓWPTT oraz Politechnika WrocławskaProf. Wieleba

W czasie Warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusję oraz prezentację zaplecza badawczego.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE
Warsztaty Tribologiczne

Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Gdańska
25.10.2007
Program
10:00 Jan Sikora: Wytrzymałość zmęczeniowa warstw ślizgowych łożysk – kompleksowe badania laboratoryjne – referat połączony z prezentacją stanowisk
10:40 Leszek Dąbrowski: Diagnostyka termiczna dużych łożysk wzdłużnych
11:10 Rafał Gawarkiewicz: Łożyska ślizgowe w warunkach oscylacji o małej amplitudzie - badania materiałowe – referat połączony z prezentacją stanowisk
11:50 Dyskusja przy kawie
12:30 Artur Olszewski: Ekologiczne łożyska ślizgowe smarowane wodą - badania i rozwój – referat + prezentacja stanowiska
13:10 Leszek Dąbrowski, Piotr Pajączkowski, Grzegorz Rotta, Michał Wasilczuk, Michał Wodtke: Metoda Elementów Skończonych (MES) i Komputerowa Dynamika Płynów (CFD) w obliczeniach łożysk hydrodynamicznych - korzyści i trudności
13:40 Dyskusja i prezentacja pozostałych stanowisk laboratoryjnych
14:30 Podsumowanie
15:00 Obiad w klubie „Kwadratowa”
Uwagi dodatkowe:
1. Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do 12.10.2007 – telefonicznie (0-58) 347 19 37 lub e-mailem: aneyman@pg.gda.pl. lokalizacja
2. Warsztaty odbędą się w pomieszczeniach Laboratorium Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn – budynek oznaczony kółkiem na poniższym planie sytuacyjnym PG – wejście „od tyłu” - w miejscu, w którym na planie umieszczony jest nr 14. Trasy dojścia od głównego i bocznego wejścia zaznaczone są strzałkami.

Uchwała Walnego Zebrania Członków z 10 01 2006 o przyjęciu bilansu za 2005 i skwitowaniu Zarządu za okres 2002÷2006r

Uchwała Zarządu z 15 03 2005 o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce w 2004 roku …

Uchwała Zarządu z 25 01 2005 o przyjęciu bilansu za 2004 r

News
News

Historia tribologii
Oddział śląski

News
ITC Information
January 2007 (No.186)

1. Free JAST on-line journal now available The Japanese Society of Tribology (JAST) now has two copies of its new free on-line journal for tribology available on is website. In its initial phase the journal is publishing short communication papers on new concepts, findings, developments, etc., and gives free access to readers internationally. The first two issues can be viewed in the archives section of the web page at: … trol/top.htm.

2. Tribology Web Presence
A number of member societies now have excellent web sites which give detail about tribology events and the activities of national societies. To reflect the improvements in electronic communications ITC plans to update the member details pages to include the web addresses of official national sites.
Accordingly we ask that societies forward their web address to us for inclusion. In the meantime members may wish to view some of the national sites that we have already acquired details for.
Austria; Finland; France; Germany; India; Japan; Poland; Solevenia; South Africa.

3. Prof Koji Kato wins ASME award .

4. New Year message from STLE President .

5. IMechE Tribology Celebratory events .

6. Tribology in WikipediaSee .

7. Tribology's fortieth birthday
9th March 1966 - 2006
Tribology's Fortieth Birthday .

8. World Tribology Congress (WTC IV) The next World Tribology Congress (WTC IV) will be held in Japan in 2009 over the period 6th to 11th September. The Congress, hosted by the Japanese Society of Tribologists (JAST), will be held in Kyoto International Conference Hall. For further information please go to the congress website.

9. Address of ITC President The office of the ITC President has changed its address, telephone and fax numbers. (The email addresses remain unchanged. From 1st January 2007 Peter Jost's new address is:
Angel Lodge Chambers
Ground Floor
57 London Road
Enfield, Middlesex
EN2 6DU
United Kingdom
Tel: 44 (0) 203 213 1030
Fax: 44 (0) 203 213 1040
Emails: REMAIN UNCHANGED.

10. List of Tribology Gold Medal Winners .

11. South African Tribology Society prepare for 2008 The ninth International Tribology Conference of the SAIT will be held from 2nd to 4th April 2008 at the University of Pretoria. The conference will run adjacent to the biennial meeting of the International Research Group on Wear of Engineering Materials (IRG-OECD). This group of international tribologists meets informally to discuss new, and sometimes controversial results and ideas in their common interest, the wear of materials. The IRG-OECD meeting will be held from 31st March to 1st April 2008 just prior to the Tribology 2008 event. Further information can be obtained from:
Gill fuller, SAIT Secretary.
Tel: (011) 802-5145/6/7/8
Fax: (011) 804-4972; Email.

12. News items invited The Editor of the ITC newsletter encourages member societies to contribute short articles for this Newsletter.
Articles should be written using WORD and be one to three paragraphs long. They may be accompanied by a single picture if appropriate. News items should have an international interest.
We are also happy to advertise meetings and conferences which have international appeal. Please send your advertisement in the format presently in use in the "Meetings and Conferences" section of this website.
Send your contributions to.

13. Web Site Information
As you may have seen in editions of the ITC newsletter we are seeking to facilitate improved communication, by upgrading the ITC web site to include e-mail contact details for all member societies listed there.
We thank those member societies which responded to our notice regarding submission of electronic contact details in the last issue of the ITC Newsletter. However, we still do not have replies from everyone. We are, therefore, asking member societies to review their details on:
mem.html
and to send e-mail contact addresses and any corrections to existing details, to: itcsecretariat
We are also asking that Vice Presidents and Corresponding Members provide us with corrections, as well as e-mail contact details to facilitate communication between themselves and the ITC Secretariat. (Email details will not be published on the web page.) Current details can be found at:
Vice presidents: vice
Corresponding members: correspond
Corrections and contact details should be sent to: itcsecretariat.

14. Meetings/Conferences .

Conference in Poland
Konferencje w Polsce

Łagów 2007: Komunikat nr 3 Komunikat nr 4 Program
ZAPROSZENIE:
W dniach od 11.09. do 14.09.2007 r. w Łagowie k. Świebodzina, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, odbędzie się wspólne spotkanie naukowe:
 • Jesienna Szkoła Tribologiczna pn. "Problemy tribologiczne w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn" oraz
 • VII konferencja pn. "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych",
  na które zapraszają organizatorzy spotkania:
 • Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej (prof. Wiesław Zwierzycki: 061 6652236; 0607 082 885)
 • Katedra Konstrukcji Precyzyjnych - Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej (prof. Jan Burcan: 042 6312249; 0601 940 214)
  Bliższe szczegóły podane zostaną w komunikacie nr 1, który będzie rozesłany, oraz zamieszczony na stronie internetowej PTT, w styczniu 2007 r. 24-25 października 2007 r. Kraków-Modlnica, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Lotos, Orlen, CEC, ITN, IPiEO i Explonaft, odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja pt.:
  „PERSPEKTYWY SILNIKOWYCH BIOPALIW II GENERACJI W POLSCE
  Szanse i uwarunkowania”


  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal

  Conference
  ITC Conference

  16. Meetings/Conferences
  17th - 18th September 2007 Space tribology training course (Liverpool, UK).
  19th - 21st September 2007 ESMATS 2007 (Liverpool, UK)
  4th -7th September 2007 - Leeds Lyon Symposium (Lyon, France)
  16th -17th October 2007 - 10th Czech Int Conf. Lub Eng (Prague, Czech Rep)
  22nd - 24th October 2007 - Int Joint Tribology Conf (San Diego, USA)
  21st -23rd November 2007 - BALTTRIB 2007 (Kaunas, Lithuania)
  31st March - 1st April 2008 -IRG-OECD Meeting (Pretoria, South Africa)
  2nd - 4th April 2008 - 9th Int Tribology Conf (Pretoria, South Africa)
  6th - 11th September 2009 4th World Tribology Congress (Kyoto, Japan)


  Conference
  Conference

  STLE/ASME International Joint Tribology Conference
  October 22-24, 2007; Mariott Mission Valley; San Diego, California, USA; Draft Extended Abstract Submission: Deadline: March 15, 2007

  ROTRIB' 07; The 10th Conference on Tribology
  November 8÷10, 2007; Bucharest, Romania; University POLITEHNICA of Bucharest; Department of Machine Elements and Tribology

  27th ÷ 28th September 2007, Grodno, BelarusThe 7th International Scientific Conference
  Energy and Material Saving Ecology Pure Technologies


  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
  Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 336 011 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT

 • Last modified:
  2007-09-26
   
  Licznik od 2005-11-22

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku