The Polish Society of Tribology
                         Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

VOLUME 5 | NUMBER 6 | 2006 |

O nas

Statut
Regulaminy

prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
ZEM

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej

Instytut Lotnictwa

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts

Członek założyciel ITCMember of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki


Tribologia in Web
Czasopismo:

Tribologia
v. XXXVII nr. 6/2006
okładka (pdf)
strony 7÷20 (pdf)
strony 21÷37 (pdf)
strony 39÷56 (pdf)
strony 57÷66 (pdf)
strony 67÷80 (pdf)
strony 81÷90 (pdf)
strony 91÷103 (pdf)
strony 105÷113 (pdf)
strony 115÷129 (pdf)
strony 13÷140 (pdf)
strony 141÷150 (pdf)
strony 151÷162 (pdf)
strony 163÷184 (pdf)
strony 175÷182 (pdf)
Lista artykułów ze streszczeniami jest tutaj.

Czasopismo:
Tribologia
v. XXXVII nr. 5/2006
okładka (pdf)
strony 1÷66 (pdf)
strony 67÷130 (pdf)

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr hab. Andrzej Posmyk

Oddział Śląski PTT
Wybory 2006.03.31

nowy Zarząd:
prof. dr hab inż. Stanisław Ścieszka, Pol. Śl. Gliwice - Prezes
prof. dr hab. inz. Franciszek Bińczyk, Pol. Śl. Katowice - Vice prezes
dr hab. Andrzej Posmyk, Pol. Śl. Katowice - sekretarz naukowy
dr hab. Władysław Skoneczny, Uniw. Śląski - członek
prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz, Pol. Częstochowska - członek
dr inż. Jerzy Kilarski, Polit Śląska Gliwice - członek
prof. dr hab. inż. Piotr Adamiec, Pol. Śl. Katowice - członek
dr inż. Jacek Spałek, Pol. Śl. Gliwice, Polit. Śląska - członek

Komisja rewizyjna w składzie:
dr Grzegorz Służałek, Uniwersytet Śląski - Przewodniczący
dr inż. Mirosław Witaszek, Polit. Śląska Katowice - członek
dr inż. Andrzej Zaborowski, Polit. Częstochowska -członek

Jest nas 24 członków. Przyjeliśmy nowych:
mgr inż. Bąkowski Henryk
dr inż. Czarnecki Henryk
dr inż. Zaborowski Andrzej

Chronicle
Komentarz Prezesa

prof. Marian Szczerek: Prezes PTT

Kolejny rok w funkcjonowaniu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego otwieramy zmianą jego władz. Odbyte w zwyczajnym trybie Walne Zebranie obowiązki kierowania Towarzystwem powierzyło kolejnej grupie kolegów, a dotychczasowemu Prezesowi, Panu Profesorowi Stanisławowi Pytko, nadało godność Prezesa Honorowego.

Jesteśmy głęboko wdzięczni Profesorowi Pytko za długoletnie prowadzenie Towarzystwa. Rozległa wiedza, niespożyte siły i życzliwość, to cechy, które dominowały w Jego działaniu od momentu założenia PTT, mając wielce pozytywny wpływ na aktywność środowiska i, przede wszystkim, na klimat, atmosferę koleżeństwa.

Naczelnym naszym zadaniem u progu nowej kadencji jest potwierdzenie swoją działalnością sensu istnienia Towarzystwa.

Należy sobie szczerze powiedzieć, w związku z zauważalnym spadkiem aktywności członków PTT w ramach Towarzystwa, iż dla wielu z nas nie jest to kwestia oczywista. Można to zrozumieć: przyszło nam bowiem funkcjonować, w wymagającej dużego trudu i konieczności dokonywania wyborów, dobie:

 • lawinowego rozmnożenia się organizacji naukowych,
 • rozpaczliwego poszukiwania skutecznych struktur rozwoju innowacyjności w gospodarce z wykorzystaniem potencjału badawczego, który przecież tworzymy,
 • wpisywania się w europejską (międzynarodową) przestrzeń badawczą, któremu towarzyszy rosnąca potrzeba konkurowania z zagranicznymi rywalami nawet we własnym kraju,
oraz
 • będących ustawicznie in statu nascendi systemów oceny naszej działalności indywidualnej i instytucjonalnej, od której zależą, ciągle żenująco liche, środki na naukę.

A to tylko niektóre z aspektów naszej codzienności zawodowej, wśród których ma mieć miejsce ów sens działania integracyjnego.

Należę do osób, którzy sens ten widzą tym bardziej. Dlaczego?

W ubiegłym roku odbył się w USA Światowy Kongres Tribologiczny. Brało w nim udział ok. 1000 uczestników. Polscy tribolodzy stanowili na nim zauważalną grupę.

Również w ubiegłym roku odbył się 10. Krajowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, na którym zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili tribolodzy.

Co dwa lata odbywają się bardzo silnie i licznie obsadzone - w Niemczech kolokwia tribologiczne (Esslingen), a w USA - konferencje WEAR of MATERIALS. Co cztery lata organizowane są kongresy kontynentalne: ASIATRIB, AUSTRIB. Liczba innych konferencji, seminariów, workshopów międzynarodowych i krajowych jest ogromna. Można nawet powiedzieć o istnieniu zjawiska nadaktywności konferencyjnej w tym obszarze wiedzy, co grozi ich inflacją. Ale jest też potwierdzeniem tętnienia życia naukowego w tribologii.

Źródłem siły tribologii jest jej znaczenie gospodarcze: maszyny i urządzenia tracą swoją zdatność eksploatacyjną głównie na skutek tarcia. Wyjaśnianie procesów tarcia stanowi pole działania dla naukowców wielu dziedzin. To stanowi o jej atrakcyjnej interdyscyplinarności. Uzyskana przez tribologów wiedza o procesach tarcia stanowi olbrzymią inspirację dla technologów, konstruktorów, diagnostyków etc. A także, coraz większą, dla specjalistów świata medycznego.

Tribologia jest więc obszarem gospodarczo potrzebnym i naukowo, dzięki swej wyjątkowo bogatej interdyscyplinarności, interesującym. Szeregi tribologów, lub specjalistów innych dziedzin, zajmujących się również problemami tribologicznymi, będą rosły. W ich interesie jest wspólne działanie, umożliwiające funkcjonowanie forum prezentacji osiągnięć, wymiany informacji i doświadczeń, gromadzenia dorobku.

Polska to duży kraj; pomimo niskich nakładów na naukę, ma wiele zespołów badawczych zajmujących się problemami tarcia, zużywania i smarowania. Zespoły te są przyzwoicie wyposażone w aparaturę tribologiczną. Nasze środowisko tribologiczne ma swoje czasopismo naukowe, coroczną krajową Szkołę Tribologiczną, międzynarodowe seminarium INSYCONT i inne międzynarodowe konferencje, seminaria: tribochemiczne, nanotribologiczne, biotribologiczne ...

Granty i inne projekty, doktoraty, habilitacje, profesury - to liczne odniesione sukcesy, których bazą był dorobek naukowy uzyskany w tribologii. Będą dalsze. Będziemy się organizować, wspierać, lobbować. Mamy co robić.

Marian Szczerek

10.02.06


Seminars in Poland
Seminarium: informacje:
dr hab. Andrzej Posmyk

On top
Na topie

Szanowni Państwo !

Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2007
Data
miejsce
TematykaOrganizatorzyKontakt
22. 02
Radom
TRIBO-TESTOWANIEPTT oraz Instytut Technologii Eksploatacji - PIBDr Witold Piekoszewski
22.03
Łódź
BIO-TRIBOLOGIAPTT oraz Politechnika ŁódzkaProf. Jan Burcan
26. 04
Warsza-wa
NANO-TRIBOLOGIAPTT oraz Politechnika WarszawskaProf. Zygmunt Rymuza
23. 05
Radom
INŻYNIERIA POWIERZCHNIPTT oraz Instytut Technologii Eksploatacji - PIBDoc. Jan Walkowicz
25. 10
Gdańsk
ŁOŻYSKA ŚLIZGOWEPTT oraz Politechnika GdańskaProf. Neyman
22. 11
Wrocław
TRIBOLOGIA POLIMERÓWPTT oraz Politechnika WrocławskaProf. Wieleba

W czasie Warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusję oraz prezentację zaplecza badawczego.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

Wszystkich członków PTT uprzejmie prosimy o podanie aktualnych danych do korespondencji, w tym adresu e-mail. Jest to niezbędne w celu przekazania każdemu kodu dostępu i loginu, umożliwiających udostępnienie na naszej stronie internetowej czasopisma TRIBOLOGIA (zapis w pdf). Dane te prosimy wysłać na adres: bazaptt@wp.pl

Zebranie Zarządu 27 październik 2006 godz. 1300
u Kolegi Zygmunta Rymuzy
ul. św. A. Boboli 8, Warszawa

Uchwała Walnego Zebrania Członków z 10 01 2006 o przyjęciu bilansu za 2005 i skwitowaniu Zarządu za okres 2002÷2006r

Uchwała Zarządu z 15 03 2005 o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce w 2004 roku …

Uchwała Zarządu z 25 01 2005 o przyjęciu bilansu za 2004 r

News
News

News
ITC Information
August 2006 (No.185)

1. 40 Year Anniversary ­ A message from the ITC President .

2. Next World Tribology Congress to be held in Japan

3. Report on "TRIBOLOGY 2006 - Surface engineering and tribology for future engines and drivelines" .

4. Consultant Dan McCoy takes the reins as 2006-2007 STLE President .

5. New President for JAST .

6. Report on "NORDTRIB 2006" .

7. Extension to proposal submission date for 26th meeting of IRG OECD .

8. Tribology Gold Medal Presentation Ceremony .

9. Report on the 15th International Colloquium Tribology (Ostfildern, Germany.) .

10. Professor Lou Rozeanu (1912 - 2006) .

11. News items invited .

12. Activity packed LUBMAT ‘06 acknowledges ITC President’s contribution to tribology .

13. ESMATS 2007 comes to the UK for first time .

14. Prof E. Roberts wins Donald Julius Groen Prize .

15. Web Site Information
As you may have seen in editions of the ITC newsletter we are seeking to facilitate improved communication, by upgrading the ITC web site to include e-mail contact details for all member societies listed there.
We thank those member societies which responded to our notice regarding submission of electronic contact details in the last issue of the ITC Newsletter. However, we still do not have replies from everyone. We are, therefore, asking member societies to review their details on:
http://www.itctribology.org/mem.html
and to send e-mail contact addresses and any corrections to existing details, to: itcsecretariat@aol.com
We are also asking that Vice Presidents and Corresponding Members provide us with corrections, as well as e-mail contact details to facilitate communication between themselves and the ITC Secretariat. (Email details will not be published on the web page.) Current details can be found at:
Vice presidents: http://www.itctribology.org/vice.html
Corresponding members: http://www.itctribology.org/correspond.html
Corrections and contact details should be sent to: itcsecretariat@aol.com


Conference in Poland
Konferencje w Polsce

ZAPROSZENIE W dniach od 11.09. do 14.09.2007 r. w Łagowie k. Świebodzina, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, odbędzie się wspólne spotkanie naukowe:

 • Jesienna Szkoła Tribologiczna pn. "Problemy tribologiczne w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn" oraz
 • VII konferencja pn. "Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych",
  na które zapraszają organizatorzy spotkania:
 • Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej (prof. Wiesław Zwierzycki: 061 6652236; 0607 082 885)
 • Katedra Konstrukcji Precyzyjnych - Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej (prof. Jan Burcan: 042 6312249; 0601 940 214)
  Bliższe szczegóły podane zostaną w komunikacie nr 1, który będzie rozesłany, oraz zamieszczony na stronie internetowej PTT, w styczniu 2007 r.

  VI MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM DEGRADACJI SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
  Ulotka i druk zgłoszenia Komunikat_1_VI_MSDST-2.doc (285 184 B)


  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal

  Conference
  ITC Conference

  16. Meetings/Conferences
  14th - 16th March 2007 Micro and nano Technology (Vienna, Austria)
  17th - 18th September 2007 Space tribology training course (Liverpool, UK).
  19th - 21st September 2007 ESMATS 2007 (Liverpool, UK)
  6th - 11th September 2009 4th World Tribology Congress (Kyoto, Japan)


  Conference
  Conference


  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
  Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 336 011 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

   Serdecznie Wszystkich
   Naszych Członków
   pozdrawiam.
   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT

    

 • Last modified:
  2007-02-06
   
  Licznik od 2005-11-22

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku