The Polish Society of Tribology
                                          Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

VOLUME 4 | NUMBER 5 | 2005 |

O nas

Statut
Regulaminy

prof. Stanisław Pytko

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2002 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
ZEM

Biuletyn
Linki

Poczta

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts

Członek założyciel ITCMember of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji


Constant
Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 340 026 b.
    Nasz adres:
    Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
    ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich
Naszych Członków
pozdrawiam.
Stanisław PYTKO-prezes

 

Conference in Poland
Konferencje w Polsce

7th International Symposium INSYCONT'06 ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF TRIBOLOGY
will be held September 14-16 , 2006 Cracow, Poland.


Seminars in Poland
Seminarium: informacje:
dr hab. Andrzej Posmyk

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr hab. Andrzej Posmyk

Oddział Śląski PTT
Nowe ksiązki

On top
Na topie

Zebranie Zarządu 18 październik 2005 godz. 1130
Centralne Laboratorium Naftowe
ul. Żwirki i Wigury 31 02-91 Warszawa

Uchwała Zarządu z 15 03 2005 O przyznaniu nagrody za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce w 2004 roku …

Uchwała Zarządu z 25 01 2005 o przyjęciu bilansu za 2004 r

News
News

News
ITC News No. 183

1. 40 Year Anniversary ­ A message from the ITC President ….

2. Over sixty countries for the World Tribology Congress … .

3. Travel to the World Tribology Congress in Washington … .

4. The 2004 Gold Medal Award Ceremony ­ A Royal Occasion … .

5. New details for Slovak Society of Tribology … .

6. New National representatives in China … .

7. New tribology magazine in Russia … .

8. Japan ITC 2005 success … .

9. Web Site Information … .

10. Meetings/Conferences
-
-19th - 21st October 2005/ Lubricants 2005 (Croatia)
- 17th -18th November 2005 Balttrib 2005 (Lithuania)
- 17th - 19th January 2006 15th International colloquium tribology (Germany)
- 14th - 16th June 2006 Lubrication Management and Technology (Lubmat ’06) (UK)
- 4th - 6th September 2006 Tribology in Environmental Design 2006 (UK)
- 14th - 16th Sept 2006 7th International Symposium INSYCONT (Cracow, Poland)

Chronicle
Kronika

prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. Andrzej Wachal

Conference
ITC Conference

BALTTRIB' 2005 17-18 November 2005

WTCIV 2009Conference
Conference


Last modified:
2005-10-12

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżoneKonferencje - Wszystkie w pliku