The Polish Society of Tribology
                                          Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

VOLUME 4 | NUMBER 4 | 2005 |

O nas

Statut
Regulaminy

prof. Stanisław Pytko

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2002 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
ZEM

Biuletyn
Linki

Poczta

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts

Członek założyciel ITCMember of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji


Constant
Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 340 026 b.
    Nasz adres:
    Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
    ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich
Naszych Członków
pozdrawiam.
Stanisław PYTKO-prezes

 

Conference in Poland
Konferencje w Polsce

X JUBILEUSZOWY KONGRES EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
6 - 9 września 2005 r. Stare Jabłonki

ICER 2005 3rd International Conference on Engineering of Rheology
August 23-26, 2005; e-mail

IV International Conference on TribochemistryCracow, Poland
3 - 5 October 2005

7th International Symposium INSYCONT'06 ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF TRIBOLOGY
will be held September 14-16 , 2006 Cracow, Poland.


Seminars in Poland
Seminarium: informacje:
dr hab. Andrzej Posmyk

Oddział Śląski PTT
Katedra Eksploatacji Pojazdów
Politechniki Śląskiej w Katowicach
z a p r a s z a j ą na
XXII
ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
pt. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE W BUDOWIE POJAZDÓW
Seminarium odbędzie się 22 czerwca 2005 r. o godz. 1000 w sali 120 Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Katowice ul. Krasińskiego 8.
    W ramach Seminarium zostaną wygłoszone dwa referaty:
  1. Materiały kompozytowe z osnową polimerową - ref. wygłosi dr inż. Jerzy Myalski - Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, P Śl. Katowice
  2. Materiały kompozytowe z osnową aluminiową - ref. wygłosi dr hab. Andrzej Posmyk Wydział Transportu, P Śl. Katowice.
Po referatach i dyskusji bieżące sprawy organizacyjne Oddziału PTT przedstawi sekretarz Oddziału dr hab. Andrzej Posmyk.
Do udziału w Seminarium zapraszają:Prof. dr hab. inż. Piotr Adamiec Katedra Eksploatacji Pojazdów
dr hab. Andrzej Posmyk sekretarz Oddziału Śląskiego PTT

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr hab. Andrzej Posmyk

Oddział Śląski PTT
Nowe ksiązki


„Regeneracja i wytwarzanie warstw wierzchnich elementów maszyn transportowych”, kol. Piotra Adamca i Jerzego Dziubińskiego
.


„Opory ruchu w mechanizmach maszyn górniczych” kol. Aleksandra Kowala


„Problemy inżynierii smarowania w maszynach górniczych” kol. Jacka Spałka

On top
Na topie

Proszę o uwagi na temat ramowego harmongramu Zebrań Zarządu
09÷12 2005

7 lub 8 wrzesień podczas X Kongresu Eksploatacji
pozostałe w Centralnym Laboratorium Naftowym, ul. Żwirki i Wigury 31 W-wa
między 11 a 14 października 2005
między 14 a 18 listopada 2005
między 12 a 16 grudnia 2005,
JureK.

Uchwała Zarządu z 15 03 2005 O przyznaniu nagrody za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce w 2004 roku …

Uchwała Zarządu z 25 01 2005 o przyjęciu bilansu za 2004 r

News
News

obrona pracy doktorskiej Pani mgr inż. Anny Sławińskiej, 20 styczeń 2005 r.

W dniu 20 stycznia 2005 roku, odbyła się obrona pracy doktorskiej Pani mgr inż. Anny Sławińskiej na temat:
„Badania charakterystyk dynamicznych i statycznych wzdłużnych pasywnych łożysk magnetycznych w aspekcie cech konstrukcyjnych i materiałowych”

Promotor: dr hab. inż. Jan Burcan, prof. nadzw. PŁ
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski, dr hab. inż. Dorota Kozanecka, prof. nadzw. PŁ
W dniu 21 stycznia 2005 roku, Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, nadała Pani mgr inż. Annie Sławińskiej stopień naukowy doktora nauk technicznych.


Prof. Ryszard Czarny, „Smary Plastyczne”
, WNT; uznana za najlepszą pracę z zakresu tribologii w Polsce 2004 r, opiniował prof. Marian Szczerek

Rozważano również przyznanie nagrody innym pracom, w szczególności pracy „Problemy inżynierii smarowania w maszynach górniczych” kol. Jacka Spałka.

News
ITC News No. 182

1. 2004 Gold Medal for Prof Hugh Spikes ….

2. Prof. Motohiro Kaneta - New Vice-President in Japan … .

3. WTC III (2005) - Abstract Submission Date Extended … .

4. UMIST Honours ITC President … .

5. ITC President Entertains CMES Delegation … .

6. World Tribology Congress (12-15 September 2005) … .

7. New Chair in Surface Engineering and Tribology in UK … .

8. Dr Emilia Assenova - New Vice-President in Bulgaria … .

9. Two Honorary Awards in the Jost Institute … .

10. Meetings/Conferences
-
- 7th - 9th March 2005 - Tribology Short Course (Cleveland, USA)
- 24th - 28th Apr 2005 - 15th International Wear of Materials (USA)
- 29th May - 2nd June 2005 - ITC 2005 (Japan)
- 4th - 7th July 2005 - Metrology and Properties of Engineering Surfaces (France)
- 15th - 18th June 2005 - Balkantrib (Serbia and Montenegro)
- 6th - 9th September 2005 - 32nd Leeds-Lyon Symposium on Tribology (France)
- 12th - 16th Sept 2005 - WTCIII (Washington D.C. USA)
- 17th - 18th November 2005 - Balttrib 2005 (Lithuania).

Chronicle
Kronika

prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. Andrzej Wachal

Conference
ITC Conference

15th International Wear of Materials (USA)24th - 28th Apr 2005; E-mail

ITC 2005 (Kobe, Japan)
29th May - 2nd Jun 2005; Contact: Mr M Tagawa

WTC III The 2005 World Tribology Congress & Exhibition
ASME; STLE
; 12th - 16th Sept 2005;

BALKANTRIB’O5 15th – 18th June 2005
E-mail

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON METROLOGY AND PROPERTIES OF ENGINEERING SURFACES
Chairman: Prof. H. Zahouani E-mail; Conference Secretary Mrs Isabelle Pletto E-mail

"The realms of mechanics, physical chemistry and regulation." 32nd LEEDS-LYON SYMPOSIUM ON TRIBOLOGY Lyon, 6th – 9th September 2005
Contacts: Gérard Dalmaz / Ton Lubrecht: E-mail

BALTTRIB' 2005 17-18 November 2005

WTCIV 2009Conference
Conference

5th International Conference „Research and Development in Mechanical Industry” RaDMI 2005
04 - 07. September 2005, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro


Last modified:
2005-06-09

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżoneKonferencje - Wszystkie w pliku