Spis treści
Stopka


Prof. zw. dr hab. inż. Stefan ZiembaProfesor Stefan ZIEMBA

- jakim Go zapamiętam

Wspomnienia wychowanków i przyjaciół

Warszawa 1995
 

W dniu 25 maja 1994 r. zmarł w Warszawie prof. dr hab. inż. mgr fil. Stefan Ziemba, członek rzeczywisty PAN, wybitny uczony w dziedzinie mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz budowy i eksploatacji maszyn, autor wielu dzieł naukowych i wychowawca kilku pokoleń pracowników naukowych.

Profesor Stefan Ziemba był założycielem i wieloletnim przewodniczącym Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, do końca swego życia zaś Przewodniczącym Honorowym.
Pierwszą imprezą, która miała miejsce po śmierci Profesora, zorganizowaną przez Sekcję, była XIX Szkoła Tribologiczna, która odbyła się w dniach 6-9 czerwca 1994 r. w Kokotku koło Częstochowy.
W czasie trwania Szkoły miał miejsce Wieczór Wspomnień. Wypowiedzi uczestników Wieczoru - wychowanków i przyjaciół Profesora, zamieszczamy w niniejszym wydawnictwie.
Poszerzyliśmy je o wspomnienia osób, które nie uczestniczyły w Szkole, a wyraziły chęć przekazania swych wypowiedzi w tej formie.
Chcielibyśmy, by wspomnienia te stanowiły inspirację dla nas i naszych następców.
Bolesław WOJCIECHOWICZ 

Wypowiedzi:

 • Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Ziemba
 • Bolesław WOJCIECHOWICZ
 • Jan KACZMAREK
 • Adam MORECKI
 • Stanisław PYTKO
 • Janusz JANECKI
 • Zbigniew LAWROWSKI
 • Zofia HANDZEL-POWIERŻA
 • Avtandil V. CZICZINADZE
 • Monika GIERZYŃSKA-DOLNA
 • Wiesław LESZEK
 • Ryszard MARCZAK
 • Jan K. SADOWSKI
 • Jan Z. CZAJGUCKI
 • Władysław S. LENKIEWICZ
 • Uroczystość, która odbyła się z okazji 80-tej ROCZNICA URODZIN NESTORA POLSKIEJ NAUKI PROFESORA STEFANA ZIEMBY w WITPiS

 • *Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Warszawa, ul Żwirki i Wigury 31, Redakcja: prof. dr hab. inż. Bolesław WOJCIECHOWICZ
  Redakcja techniczna: Krzysztof Grzegorczyk
  Korekta: Joanna Fundowicz, Joanna Iwanowska
  © Copyright by Polskie Towarzystwo Tribologiczne
  ISBN 83-86148-21-7
  Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji
  Skład i druk: Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji
  26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6, tel. 442-21, centr. 442-41 w. 235
  Wydanie elektroniczne: PTT