Wspomnienie o
dr. Waldemarze Dmochowskim
dr. Waldemar Dmochowski: Wspomnienia

Z żalem informujemy, że 24 listopada 2010 w Kanadzie zmarł dr inż. Waldemar (Waldek) M. Dmochowski ostatnio pracujący w Institute for Aerospace Research w National Research Council. Absolwent Politechniki Gdańskiej (1970), po studiach pracował w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku gdzie w 1981 roku obronił pracę doktorską pt. "Numeryczna metoda określania charakterystyk statycznych poprzecznych łożysk ślizgowych z uwzględnieniem zjawisk termicznych zachodzących w łożysku" Był pionierem w obszarze obliczeń numerycznych łożysk ślizgowych w Polsce, twórcą pierwszych programów komputerowych do obliczeń charakterystyk łożysk.

dr. Waldemar Dmochowski: Wspomnienia

Od 1987 roku pracował w National Research Centre w Kanadzie. W NRC prowadził badania teoretyczne i doświadczalne związane z tribologią, inżynierią łożyskowania i dynamiką maszyn. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji i raportów z badań. W Polsce znali Go głównie Jego koledzy i przyjaciele z IMP PAN w Gdańsku i Politechniki Gdańskiej natomiast w międzynarodowym środowisku naukowym zdobył znacząca pozycję, o czym świadczy wielokrotne powierzanie Mu organizacji sesji (Track Organizer) dotyczących łożysk hydrodynamicznych podczas ASME/STLE International Joint Tribology Conference, oraz pełnienie funkcji Associate Editor w czasopiśmie Tribology Transactions. Był zapraszany jako profesor wizytujący do TU Delft), University of British Columbia i Universite de Poitiers. Wszyscy, którzy się z Nim spotkali wspominają Waldka jako niezwykle życzliwą, pogodną i chętną do pomocy osobę o wielkiej wiedzy i doświadczeniu.

Prof. Michał Wasilczuk

  • Wspomnienia doc: 749 056 B;
  • Wspomnienia pdf: 216 595 B