Who Is Who : Prof. dr hab. inż. Marian Michał Szczerek

Who Is Who Prof. dr hab. inż. Marian Michał Szczerek

Who Is WhoEnglish version

  Prof. dr hab. inż.
  Marian Michał Szczerek
  Ur. 1950, Sanok.

  Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej ukończone w 1974 r.
  W 1975 r. - SOR,
  od 1976 r. - pracownik naukowo-dydaktyczny WSI w Radomiu.

  1981 r. - doktorat (Politechnika Warszawska).
  1981 ÷ 1984 - dyrektor Instytutu Teorii i Konstrukcji,
  1984 ÷ 1986 - prodziekan Wydziału Mechanicznego.
  1996 r. - habilitacja,
  2003 r. - tytuł profesora.

  Aktualnie - z-ca dyr. ds. Naukowo-Badawczych w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym (od 1986 r.),
  prof. zw. Politechniki Radomskiej.

Zainteresowania naukowo-badawcze: Budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, tribologia, metodologia badań. Autor oraz współautor ok. 300 art. naukowych (125 za granicą), 5 skryptów i 7 książek (w tym w USA i RFN). Uczestnik wielu naukowych konferencji międzynarodowych, referaty zamawiane na kongresach europejskich i światowych (Wiedeń, Londyn, Waszyngton). Autor lub współautor 18 patentów (wszystkie wdrożone). Kierownik zespołu, który za aparaturę do badania tarcia otrzymał 14 złotych i 2 srebrne medale na międzynarodowych wystawach (Bruksela, Genewa, Norymberga, Pittsburgh (również Grand Prix), Casablanca, Londyn, Poznań, Budapeszt, Łódź, Seul). Urządzenia te wyeksportowane zostały do: USA, Niemiec, Chin, Izraela, Meksyku, Rosji, Wietnamu oraz na Węgry.

Kształcenie: Eksploatacja maszyn, Wytrzymałość materiałów, Podstawy Technik Wytwarzania, Metrologia techniczna. Promotor ok. 100 prac dyplomowych oraz 7 doktorskich (4 obronione).

Ekspert Unii Europejskiej ds. Nauki, 5th Framework Programme 1999-2002, program GROWTH, Innovative Products, Processes and Organisations, grupa New generation of machinery, production equipment and systems for manufacturing.
Aktualnie Ekspert w 6.PR.

Koordynator krajowy programach Unii Europejskiej COST 516 (1998 - 2001) oraz COST 532 (2002 - 2006) pn. Triboscience and Tribotechnology. Członek-założyciel Europejskiego Wirtualnego Instytutu Tribologicznego, kreowanego w ramach 5.Programu Ramowgo Unii Europejskiej (członek jego Komitetu Zarządzającego). Krajowy koordynator w programie Wersalski Projekt Rozwoju Materiałów i Standaryzacji (kraje G-7 oraz Polska i Finlandia).

Naczelny redaktor ogólnopolskiego periodyku naukowo-technicznego TRIBOLOGIA (od 1990 r.), z-ca red. naczelnego kwartalnika PAN - Zagadnienia Eksploatacji Maszyn oraz członek Rady Programowej międzynarodowego czasopisma "Wear and Friction", z-ca redaktora naczelnego zeszytów naukowych ITeE "Problemy Eksploatacji".

Nagrody: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektorów: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Radomskiej, Polskiego Towarzystwa Tribologicznego (za najlepszą książkę w 1997 r). Dyplomy: Premiera RP, Ministra Gospodarki, Przewodniczącego KBN. Medal miasta Pittsburgh (USA). Medal im. Sendzimira dla wynalazców, Belgijske Krzyże: Kawalerski oraz Oficerski za wynalazczość, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wpisany do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej.

Członkostwo: Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Akademia Inżynierska w Polsce, Sekcja Podstaw Eksploatacji PAN, American Society of Tribologists & Lubrication Engineers (USA), Gesellschaft für Tribologie (Niemcy), European Materials Research Society (Strassbourg). Członek-korespondent International Tribology Council (Londyn)- reprezentant polskich tribologów w tej organizacji.
Członek Zespołu/Sekcji T07B KBN od roku 2000.

Prezes Środowiskowego AZS w Radomiu w latach 80. (dwie kadencje).

Hobby: Literatura piękna i literatura faktu, historia. Sport: siatkówka, turystyka, sternik żaglowy i motorowodny, licencja płetwonurka.


All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone
>