Who Is Who
Who Is Who

Szanowni Koledzy

    Prosimy o wypełnienie formularza WhoIsWho i jego przesłanie na adres PTT.

    Zgodnie z uchwałą przygotowano formularz i zatwierdzono na plenarnym otwartym Zebraniu Zarządu PTT dnia 18 listopada 2003 r.

    Formularz ułatwia zebranie usystematyzowanej informacji. Oczywistym jest, że może zajść konieczność korekty wypełnionego druku. Z uwagi na delikatność materii, wstawione są dodatkowe rubryki umożliwiające dokonanie za zgodą autora ewentualnych korekt, a też prześledzenie toku dokonywania zmian.

    Wszelkie zmiany zmiany proszę nanosić na takst, przykładowo kolorem.

    Przewidziane do publikacji informacje o autorze zostaną, zgodnie z uchwałą, wpierw zamieszczone w na stronie internetowej Towarzystwa.

Dnia 8 stycznia 2002 r. Walne Zebranie PTT podjęło uchwałę :

    "Opracować w Internecie informator o członkach Polskiego Towarzystwa Tribologicznego po jednej stronie o każdym Członku PTT w językach polskim i angielskim. Po sprawdzeniu funkcjonowania Informatora w postaci elektronicznej zostanie podjęta decyzja, co do druku."

  Who Is Who
Adresy

Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
03-301 Warszawa PL
ul. : Jagiellońska 55
Tel: +48 (22)668 95 33
Fax: +48 (22)668 95 33

E-mail: prezes @ tribologia.org
E-mail: skarbnik @ tribologia.org
E-mail: sekretarz @ tribologia.org

 

Who Is Who
Informacje: o osobach i instytucjach

Osoby
D.J. Biało
J.Burcan
T. Kałdonski
Z.H. Lawrowski
T. W. Liskiewicz
A.M. Neyman
A. Niewczas
S. Nosal
S. Ścieszka
M. Styp-Rekowski
M. Szczerek
K. Wierzcholski
J. K. Włodarski

Instytucje
AM-Gdynia selected
ATR-Bydgosz
Instytut Lotnictwa
K.K. i Eks.M. Pol. Gdan.

Last modified : 2008-10-18
All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone