TRIBOTESTING:
(47 zdjęć: 20.361 MB - fotografował: dr inż. Piotr Duda)
Warsztaty Tribologiczne Radom, 22.02.2007
Program
A. Referaty wprowadzające 10:00÷11:30
1. Prof. Marian SZCZEREK: „Tribotesting – tendencje, rozwój metod i urządzeń w ITeE-PIB,” (30 min)
2. Dr Witold PIEKOSZEWSKI: „Metody badań i urządzenia do oceny środków smarowych” (15 min)
3. Dr Remigiusz MICHALCZEWSKI: „Metody i urządzenia do badania cienkich powłok przeciwzużyciowych” (15 min)
4. Dr Waldemar TUSZYŃSKI „Najnowsze metody badań na stanowisku przekładniowym (FZG)” (15 min)
B. Dyskusja 11:30÷11:45
C. Przerwa na kawę 11:45÷12:00
D. Prezentacja aparatury do badań tribologicznych 12:00÷14:00
1. Przedstawienie i omówienie wytwarzanych w ITeE-PIB standardowych i nowych, unikatowych urządzeń (20 typów) do badania tarcia, zużywania i smarowania materiałów konstrukcyjnych, powłok przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych, endoprotez oraz cieczy chłodząco-smarujących.
2. Prezentacja aparatury do badań towarzyszących, m.in.: AFM, GDOES, SEM, FTIR, DSC.
E. Dyskusja i podsumowanie 14:00÷14:30
UWAGA: Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Informacje: telefonicznie lub e-mailem na adres: Dr Witold Piekoszowski, tel. 048 3644241, w.238, e-mail: witold.piekoszewski@itee.radom.pl