Spis treści

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisława PYTKOKomitet Budowy Maszyn PAN
Instytut Technologii Eksploatacji
Polskie Towarzystwo Tribologiczne


SEMINARIUM NAUKOWE


PROBLEMY TRIBOLOGICZNE
W BUDOWIE
I EKSPLOATACJI MASZYN


50-Iecie pracy naukowej
Prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława PYTKO

Kraków, 30 listopada 2000