Spis treści

Prof. dr. hab. Andrzej Kulczycki

Centralne Laboratorium Naftowe
WSI Radom
Polskie Towarzystwo Tribologiczne

 

WYBRANE PROBLEMY TRIBOLOGICZNE
W OCENIE PRODUKTÓW NAFTOWYCH

Warszawa, 30 listopada 2003


Spis treści

  • Prof. dr. hab. inż. Andrzej Kulczycki
  • Wpływ obciążenia i prędkości ślizgania na trwałość warstwy granicznej
  • The correlation between results of different model friction tests in terms of an energy analysis of friction and lubrication
  • Struktura warstwy granicznej a chropowatość smarowanych powierzchni
  • Trybologiczne własności smarów plastycznych zawierających polimery niskotarciowe
  • Derivatographische Untersuchungen der Sorption von Schwefeladditiven an Metalloberflächen
  • Andrzej Kulczycki, Czeslaw Kajdas NEW APPROACH TO ACCOUNT FOR INDEPENDENT TRIBOLOGICAL TEST RESULTS THAT CANNOT BE CORRELATED IN A SIMPLE WAY