Spis treści
Stopka

PLATON

 

 

UCZTA
EUTYFRON
OBRONA SOKRATESA
KRITON
FEDON

        Przelożyl oraz wstępem, objaśnieniami
        i ilustracjami opatrzył WŁADYSŁAW WITWICKI
 

 

1982
PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
Tytuł oryginału :

 

Sumpósion
En˘dn˘frwn
˘Apologi
a
Kriwn
F
droç

 

Okladkę projektował
Zygmunt Ziemka

© Copyright for the Polish edition
by Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Warszawa 1982
ISBN 83-01-01574-8


    
Stopka
PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

Wydanie drugie. Nakład 19800+200 egz. Rzut I-nakład 9100+200.
Ark. wyd. 21.0. Ark. druk. 33,75.
Papier drukowy kl. V, 70 g, 82 x 104.
Oddano do wznowienia w maju 1982 r.
Podpisano do druku w maju 1982 r.
Druk I rzutu ukończono w lipcu 1982 r.
Zam. 255/82. F-3.

ZAKŁAD GRAFICZNY WYDAWNICTW NAUKOWYCH
ŁÓDŹ, UL. ŻWIRKI 2


Motywacja i osobiste informacje:


Od str.: 6 - UCZTA - WSTĘP TŁUMACZA

AUTOR : Plato (427-347 a.C.)
TYTUŁ : Dialogi / Platon ; w przekł. [z grec.] Władysława Witwickiego ; wybrał, tekst przejrzał, przedmową i objaśnieniami opatrzył Andrzej Lam.
ADRES WYD. : Warszawa : "Verum", 1993.
OPIS FIZ. : 403, [1] s. ; 22 cm.
SERIA : Libri Mundi.
ZAWIERA : Fajdros ; Uczta ; Menon ; Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton ; Fedon ; Timaios ; Kritias.
II 1.730.976 II 1.810.210 A


cd.: Wydanie Verum ze względu na przedmowę jest dla mnie całkiem nieodpowiednie (mity w miejsce prawdy historycznej). Może dlatego tak je odbieram, że lubię przedmowę Witwickiego.
Dlatego też powtórzyłem wydanie PWN z 1982, które lubię, a moje błędy postaram się poprawić. Zachowałem układ akapitów, ale akapity Platona czytam w sposób ciągły, jako jedną wypowiedź. Dlatego też zapisałem to w sposób ciągły - odnośniki do komentarzy zachowałem w nawiasach okrągłych w tekście - trochę to przeszkadza, ale przeszkadzało też trochę w układzie poprzednim.