Who Is Who: Person of Law
Who Is Who

  English version   Contact

  Polska wersja     Kontakt

  INSTYTUT LOTNICTWA 

  INSTITUTE OF AVIATION 

  MATERIALS AND STRUCTURES
  RESEARCH CENTER

  Materials and Structures Research Center has been established with cooperation of Institute of Aviation and American concern Pratt&Whitney. MSRC is equipped with test systems, which provides a lot of possibilities concerning modern material testing. The main goal of MSRC is to provide services for polish arid international companies in the field of:
  • Research
  • Analytical
  • Design Works
  Our labs are adapted to run high temperature tests, of materials and parts of structures.

  Material tests:

 • creep tests
 • static tension, compression and bending tests
 • low and high cycle fatigue tests
 • heat stroke resistance tests

  Structure tests:

 • static tests
 • dynamic and quasi static fatigue tests
 • vibration tests
 • windmill tests
  • MSRC testing equipment:
  • creep system, 24 rigs lever type with possibility of high temperature tests (up to 1100°C)
  • three MTS rigs with range of load 0-1000 kN, equipped with furnaces for high temperature tests
  • stress testing machine Instron model 8562 with range of load up to 50kN (static), 25kN (dynamic), equipped with hydraulic adapters
  • Schenk Pegassus system for fatigue tests of craft engines shafts. This system provides possibilities of applying simultaneous tension (1330 kN axial load) and torsion (452 kNm torsional moment) load
  • fatigue test system of fuel tubes in high temperature
  • vibration test system (shakers) with range of load up to 13.3 kN and frequency 5-3000 Hz burner rig for heat stroke tests up to 1150°C
  • windmill rig for testing of blade locking piece area strength
  • Vishay Measurement Group system (100 channels) for: strain gauges, thermo couples, others transducers (strain, vibration, etc. transducers)
  We perform standard and unusual test for Pratt&Whitney and other companies, which require such services in order to improve, secure or certify their products.

  MECHANICAL/THERMAL
  SPECIMEN PIPE
  TEST STAND

  Stand is the part of Materials and Structures Research Center created in Institute of Aviation in Warsaw in cooperation with Pratt & Whitney Company.

  APPLICATION

  Stand is prepared for leading fatigue tests at room or elevated temperature up to 450°C of specimen installation pipes of fuel, gas or air to find optimal structural and technological solution for e.g. checking welded connection stability.
  Module system of stand allows fast adaptation for testing objects with various specimen parameters: forces range, displacements, temperatures and pipes diameters.

  BASIC SPECIFICATIONS

  Load manner (lab method)bending
  Control loopforce or displacement (sine)
  Environmental conditionselevated temperature (up to 450°C)
  Load force range5 kN
  Displacement range25 mm
  Frequencyup to 100 Hz
  Measurementsforce, displacement, strain, temperature
  Crack detection methodpressurization
  Crack determinationvisual, NDT method + digital photo


  HIGH CAPACITY
  TENSION/TORSION
  TEST STAND

  APPLICATION

  Static or quasistatic testing of shaft-like specimens requiring high axial and torqueloads simultaneously at room or elevated temperature.
  Specimen accomodation is done through specialy designed adapter plates allowing load distribution to the specimen.

  BASIC SPECIFICATIONS

  Control - digital servocontroller with a built-in waveform profiler allowing for a configuration of time based command signals including block cycle and random.
  Ranges
  axial load±1330 kN
  torque ±452 kNm
  displacement±50 mm
  angle of turn±15°
  max frequency0.3 Hz

  Total specimen lengthup to 3650 mm
  Radial clearance600 mm
  Measurement capabilitiesaxial load, torque, angle, displacement, strain, temperature
  Test stand may be equipped with Furnace and temperature Controller for elevated temperature tests. Furnace temperature up to 1100°C (2000 F)

  CONTACT

  Janusz Wlazło
  tel.: (22) 846 00 11 ext. 879
  fax: (22) 846 44 32
  e-mail: jawla @ ilot.edu.pl

  INSTITUTE of AVIATION  
  Al. Krakowska 110/114, 02-256 WARSAW, POLAND   
  tel.: (48-22) 846 00 11   
  fax: (48-22) 846 44 32, e-mail: ilot @ ilot.edu.pl   


  English version   Contact

  Polska wersja     Kontakt

  INSTYTUT LOTNICTWA 

  INSTITUTE OF AVIATION 

  CENTRUM BADAŃ
  MATERIAŁÓW l STRUKTUR

  Instytut Lotnictwa wspólnie z amerykańskim koncernem Pratt & Whitney utworzyły Centrum Badań Materiałowych wyposażone w maszyny i urządzenia dające możliwości przeprowadzania badań materiałowych w obszarze nowoczesnych technologii i struktur.
  Zadaniem Centrum jest świadczenie usług na rzecz polskich i światowych firm w realizacji prac:
  • badawczych,
  • analitycznych,
  • projektowych,
  w zakresie inżynierii materiałowej oraz badań elementów struktur silników lotniczych i innych urządzeń technicznych.

  W laboratorium mogą być realizowane doświadczalne badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcyjnych w podwyższonych temperaturach.

  Badania materiałowe:

 • próby pełzania,
 • statyczne próby rozciągania, ściskania i zginania,
 • próby zmęczeniowe nisko i wysokocyklowe,
 • badania odporności na udary cieplne.

  Badania strukturalne:

 • próby statyczne,
 • próby zmęczeniowe quasistatyczne i dynamiczne,
 • próby odporności na drgania,
 • badania zużycia łopatek wentylatora silnika turbinowego.
 • Podstawowe wyposażenie badawczo pomiarowe Centrum Badań Materiałowych:
  • sterowany komputerem system do badania pełzania materiatów w wysokich temperaturach (do 1100 °C) 24 pełzarki typu dźwigniowego,
  • trzy elektrohydrauliczne ramy wytrzymałościowe firmy MTS o zakresie obciążenia do 100 kN, wyposażone w piece do badań w wysokich temperaturach,
  • elektromechaniczny system do badań materiałowych Instron Model 8562 o zakresie obciążenia 50 kN (statyka) i 25 kN (dynamika) wyposażony w szczęki hydrauliczne,
  • elektrohydrauliczna maszyna wytrzymałościowa Schenck Pegasus do jednoczesnego rozciągania i skręcania o zakresach obciążeń ±1330 kN (obciążenie osiowe), ±452 kNm (moment skręcający),
  • stanowisko do badań zmęczeniowych przewodów paliwowych w podwyższonych temperaturach,
  • dwa systemy do badań drgań (wzbudniki elektrodynamiczne) o zakresie obciążenia 13.3 kN i częstotliwości od 5 do 3000 Hz,
  • stanowisko „Burner Rig” do badania odporności na udary cieplne do 1150°C,
  • stanowisko specjalne do prób wiatrakowania („Windmill Rig”),
  • system pomiarowy firmy Vishay Measurements Group 100 kanałów, możliwość podłączenia,
   • tensometrów,
   • przetworników tensometrycznych,
   • termopar,
   • źródeł sygnału napięciowego,
   • indukcyjnych przetworników przemieszczeń.
  Wykonujemy badania i próby standardowe jak również nietypowe na potrzeby firmy Pratt & Whitney, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, dla których takie badania są wskazane ze względu na rozwój produktu, bezpieczeństwa czy procesu certyfikacyjnego.

  STANOWISKO DO MECHANICZNO-TERMICZNYCH
  BADAŃ ZMĘCZENIOWYCH PRÓBEK RUREK

  Stanowisko jest częścią Centrum Badań Materiałów i Struktur utworzonego w Instytucie Lotnictwa w Warszawie wspólnie z firma Pratt & Whitney.

  ZASTOSOWANIE

  Stanowisko przeznaczone jest do badań zmęczeniowych w temperaturach otoczenia i podwyższonych do 450°C próbek rurek instalacji paliwowych, olejowych, powietrznych, itp. mających na celu optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, np. z punktu widzenia trwałości połączeń spawanych.
  Modułowość konstrukcji pozwala na szybkie dostosowanie stanowiska dla innych obiektów badanych i różnych parametrów próby (zakresy sił, przemieszczeń, temperatur, itd.).

  PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

  Sposób obciążaniazginanie
  Rodzaj wymuszeniasiła lub przemieszczenie (sinusoida)
  Warunki środowiskowepodwyższona temperatura (do 450°C)
  Zakres siły5 kN
  Zakres przemieszczenia25 mm
  Częstotliwość wymuszeniado 100 Hz
  Rejestracja pomiarówsiła, przemieszczenie, odkształcenie, temperatura
  Detekcja pęknięćmetoda ciśnieniowa
  Wykrywanie pęknięćwizualnie lub penetranty fluoroscencyjne dokumentowanie - fotografia cyfrowa
  Uwaga - istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania stanowiska o innych parametrach - według wymagań.


  STANOWISKO DO JEDNOCZESNEGO
  ROZCIĄGANIA/SKRĘCANIA
  PRZY WYSOKICH OBCIĄŻENIACH

  Próby statyczne i quasistatyczne elementów typu wał wymagające jednoczesnego rozciągania i skręcania przy wysokich poziomach obciążeń w temperaturze otoczenia lub podwyższonej. Mocowanie badanych elementów do stanowiska wykonywane jest przy pomocy specjalnie projektowanych tarcz pośrednich umożliwiających przeniesienie obciążeń na próbkę.

  ZASTOSOWANIE

  Sterowanie -cyfrowy sterownik elektrohydrauliczny z wbudowanym generatorem sygnału programowego blokowego lub losowego.

   

  Zakresy:
  obciążenie osiowe±1330 kN
  moment skręcający±452 kNm
  przemieszczenie±50 mm
  kąt skręcenia±15°
  max częstotliwość0.3 Hz

  Całkowita długość próbkido 3650 mm
  Maksymalna średnica próbki600 mm
  Możliwości pomiaroweobciążenie osiowe, moment skręcający kąt skręcenia, przemieszczenie, odkształcenie, temperatura

  Stanowisko może być wyposażone w piec laboratoryjny ze sterownikiem temperatury do prób w podwyższonej temperaturze. Podgrzewaniu podlega wytypowany fragment badanego elementu. Temperatura w piecu do 1100 °C.

   

  KONTAKT

  Janusz Wlazło
  tel.: (22) 846 00 11 ext. 879
  fax: (22) 846 44 32
  e-mail: jawla @ ilot.edu.pl

  INSTYTUT LOTNICTWA  
  Al. Krakowska 110/114, 02-256 WARSZAWA, POLAND   
  tel.: (48-22) 846 00 11   
  fax: (48-22) 846 44 32, e-mail: ilot @ ilot.edu.pl   All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone