Radom 2006-06-12

Szanowni Państwo
Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy przeprowadza ankietę dotyczacą. „stanu krajowego zaplecza badawczego oraz określenia potrzeb laboratoriów badawczych i przemysłowych w obszarze badania tarcia, zużycia i smarowania”.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośba o udział w tej ankiecie. W załączeniu przesyłamy 2 zbiory zawierające identyczną ankietę.
Pierwszy, to zbiór w formacie MS Worda (164 864 B), który można wypełnić i odesłać do nas jako załącznik do e-maila (adres podany poniżej).
Zbiór drugi zawiera ankietę w formacie PDF ( 83 432 B), który można wydrukować i wypełnić ręcznie „na papierze”. Po wypełnieniu uprzejmie prosimy o odesłanie ankiety faxem lub pocztą na podany niżej adres.

Wybór sposobu wypełnienia ankiety i odesłania do nas pozostawiamy Państwu. Orientacja w powyższych obszarach jest niezbędna do rozwijania naszej oferty związanej z urządzeniami do badania tarcia, zużycia i smarowania i dostosowywania jej do Państwa rzeczywistych potrzeb.
Wszystkie informacje przekazane w ankiecie mają charakter poufny i podlegają ochronie.
Z góry dziękujemy za czas poświęcony przez Państwa na wypełnienie ankiety.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy kierować pytania do dr. inż. Witolda Piekoszewskiego lub dr. inż. Waldemara Tuszyńskiego (telefony poniżej).

Łączymy wyrazy szacunku i pozdrawiamy serdecznie,
prof. dr hab. inż. Marian Szczerek - Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych ITeE-PIB
dr inż. Witold Piekoszewski - kierownik Zakładu Tribologii
dr inż. Waldemar Tuszyński - adiunkt

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB)
Zakład Tribologii
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
tel. (048) 3644241, w. 238 lub 209
fax (048) 3644765
e-mail witold.piekoszewski@itee.radom.pl