1. Technika Smarownicza, 1971, 1, p. 2
  Władysław Lenkiewicz

  Tarcie w technice

 2. Technika Smarownicza, 1971, 1, p. 6
  Edgar Pietsch

  Wymagane kierunki rozwoju nowoczesnych systemów centralnego smarowania

 3. Technika Smarownicza, 1971, 1, p. 9
  Jacek Spałek

  Badanie własności przeciwzatarciowych olejów na maszynie tarciowej typu "Amsler"

 4. Technika Smarownicza, 1971, 1, p. 13
  Władysław Windisz

  Dodatki polepszające jakość produktów naftowych

 5. Technika Smarownicza, 1971, 1, p. 16
  Zbigniew Klenowicz, Jerzy Jakobs, Tadeusz Pompowski, Jacek Bordziłowski

  Smary do lin górniczych - Uniwersalny smar SMAG dla ciężkich warunków korozyjnych

 6. Technika Smarownicza, 1971, 1, p. 23-28
  Monika Gierzyńska

  Tarcie i smarowanie w kuźnictwie

 7. Technika Smarownicza, 1971, 2, p. 1
  Stanisław Pytko

  Smarowanie w technice

 8. Technika Smarownicza, 1971, 2, p. 5
  Józef Sikora

  Zastosowanie emulsji smarowych jednym z czynników poprawy efektywności gospodarki zakładu produkcyjnego

 9. Technika Smarownicza, 1971, 2, p. 10
  Michał Hebda, Andrzej Wachal

  Tworzenie żywic w olejach do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym

 10. Technika Smarownicza, 1971, 2, p. 15
  Teresa Wolska, Mieczysław Czypionka

  Badanie materiałów par trących dla napędów hydraulicznych maszyn górniczych

 11. Technika Smarownicza, 1971, 2, p. 19-26
  Stanisław Pytko, Kazimierz Bednarek

  Zasady projektowania i obsługi układów smarowania mgłą olejową (część II)

 12. Technika Smarownicza, 1971, 3, p. 1
  Włodzimierz Kisielew, Piotr Orzechowski

  Badania eksploatacyjne z olejami transformatorowymi z rop parafinowych

 13. Technika Smarownicza, 1971, 3, p. 4
  Hans Meier

  Technicznie uzasadnione okresy wymiany oleju

 14. Technika Smarownicza, 1971, 3, p. 7
  Jerzy Rolski, Andrzej Wachal, Jerzy Wojtarowicz

  Eksploatacyjne badania starzenia olejów przekładniowych w układach smarowania walcarek hutniczych

 15. Technika Smarownicza, 1971, 3, p. 14
  Henryk Maczel, Dorota Zielińska

  Krajowe oleje silnikowe

 16. Technika Smarownicza, 1971, 3, p. 24-26
  Kurt Koersten

  Zastosowanie nowoczesnej techniki smarowniczej i jej skutki ekonomiczne w przemyśle hutniczym

 17. Technika Smarownicza, 1971, 4, p. 1
  Hans Rudolf Krause

  Reakcje trybochemiczne przy tarciu tytanu i jego stopów

 18. Technika Smarownicza, 1971, 4, p. 6
  Jacek Spałek

  Elastohydrodynamiczne smarowanie elementów maszyn przy linowym kontakcie

 19. Technika Smarownicza, 1971, 4, p. 11
  Anna Szczerbińska

  Metoda ilościowa oznaczania molibdenu w siarczku MoS2 zawieszonym w oleju smarnym

 20. Technika Smarownicza, 1971, 4, p. 14
  Wiesław Czapski

  Krajowe materiały smarowe z dwusiarczkiem molibdenu

 21. Technika Smarownicza, 1971, 4, p. 16
  Manfred Weil

  Urządzenia centralnego smarowania obrabiarek

 22. Technika Smarownicza, 1971, 4, p. 19
  Peter Wehber

  Nowoczesne układy obiegu smaru technologicznego do walcowania na zimno stali i metali nieżelaznych

 23. Technika Smarownicza, 1971, 4, p. 26-30
  Andrzej Kowalówka

  Dodatki dyspergująco myjące = detergenty

 24. Technika Smarownicza, 1971, 5, p. 1
  Zbigniew Lisowski

  Podstawowe procesy zużycia maszyn

 25. Technika Smarownicza, 1971, 5, p. 9
  Heinz Wamser

  Urządzenia do wymiany oleju

 26. Technika Smarownicza, 1971, 5, p. 13
  Henryk Maczel, Dorota Zielińska

  Oleje silnikowe dla żeglugi

 27. Technika Smarownicza, 1971, 5, p. 20
  Andrzej Kowalówka

  Dodatki poprawiające smarność i trwałość filmu smarowego olejów przekładniowych

 28. Technika Smarownicza, 1971, 5, p. 24-27
  G. Giusti, L. Imparto

  Badanie odporności na utlenianie olejów turbinowych

 29. Technika Smarownicza, 1972, 1, p. 1
  Michał Hebda, Andrzej Wachal

  Kierunki produkcji i badań olejów do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym

 30. Technika Smarownicza, 1972, 1, p. 5
  Marian Dąbrowski, Michał Hebda, Andrzej Wachal

  Podstawowe problemy badania oleju do tłokowych silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym

 31. Technika Smarownicza, 1972, 1, p. 8
  Andrzej Wachal

  Własności fizyczne i chemiczne olejów stosowanych do silników tłokowych z zapłonem iskrowym

 32. Technika Smarownicza, 1972, 1, p. 18
  Marian Dąbrowski, Michał Hebda

  Wpływ rodzaju oleju na wartość zużycia elementów tłokowych silników dwusuwowych

 33. Technika Smarownicza, 1972, 2, p. 1
  Andrzej Wachal

  Ignacy Łukasiewicz na tle swej epoki

 34. Technika Smarownicza, 1972, 2, p. 8
  Tadeusz Czyżewski, Henryk Krzemiński-Freda

  Wpływ elastohydrodynamicznego filmu olejowego na wytężenie materiału

 35. Technika Smarownicza, 1972, 2, p. 13
  Krystyna Sobańska, Andrzej Wachal

  Modelowe badania zdolności zwilżania powierzchni metali przez olej i ich mieszanki benzynowe

 36. Technika Smarownicza, 1972, 2, p. 16
  Stanisław Stępniak

  Nowoczesne instalacje do odzysku i oczyszczania oleju z obróbki skrawaniem metali

 37. Technika Smarownicza, 1972, 3, p. 2
  Henryk Pelc

  Badania diagnostyczne wpływu jakości oleju na zużycie elementów tłokowych silników z zapłonem iskrowym

 38. Technika Smarownicza, 1972, 3, p. 7
  Andrzej Kowalówka

  Dodatki antyutleniające i antykorozyjne

 39. Technika Smarownicza, 1972, 3, p. 10
  Felix Pfyffer

  Okresowe środki antykorozyjne w przemyśle hutniczym

 40. Technika Smarownicza, 1972, 3, p. 14
  Bogusław Szczerski

  Oleje smarujące do samochodowych silników z zapłonem iskrowym

 41. Technika Smarownicza, 1972, 3, p. 24
  Michał Hebda, Stanisław Jurkowiecki, Andrzej Wachal

  Analiza nagarów

 42. Technika Smarownicza, 1972, 4, p. 1
  Zbigniew Lawrowski

  Badania własności materiałów łożyskowych dla wysokobciążonych łożysk ślizgowych

 43. Technika Smarownicza, 1972, 4, p. 8
  Andrzej Gromek

  Ocena eksploatacyjna okrętowych olejów silnikowych

 44. Technika Smarownicza, 1972, 4, p. 13
  Stefan Gołąbek

  Wpływ smarowania na docieranie tłokowych silników spalinowych

 45. Technika Smarownicza, 1972, 4, p. 18
  Henryk Maczel, Dorota Zielińska

  Oleje smarowe stosowane w rolnictwie

 46. Technika Smarownicza, 1972, 4, p. 25
  Krystyna Sobańska

  Lepkość olejów i ich mieszanek

 47. Technika Smarownicza, 1972, 5, p. 1
  Henryk Krzemiński-Freda

  Dobór lepkości olejów do łożysk tocznych

 48. Technika Smarownicza, 1972, 5, p. 14
  Kazimierz Ziemiański

  Badania nad zastosowaniem powłok z tworzyw sztucznych w łożyskach ślizgowych pracujących w niekorzystnych warunkach smarowania

 49. Technika Smarownicza, 1972, 5, p. 21
  Andrzej Kowalówka

  Przegląd olejów syntetycznych

 50. Technika Smarownicza, 1972, 6, p. 1
  Michał Hebda, Krystyna Sobańska

  Analiza spalin jako diagnostyczna ocena spalania paliwa w dwusuwowym silniku tłokowym z zapłonem iskrowym

 51. Technika Smarownicza, 1972, 6, p. 11
  Kazimierz Bednarek, Stanisław Pytko

  Smarowanie łożysk tocznych wysokoobrotowych walcarek

 52. Technika Smarownicza, 1972, 6, p. 18
  Ryszard Czarny, Zbigniew Dobiejewski, Kazimierz Trojnar

  Opory tarcia pary ciernej miedź - tkanina szklana nasycona żywicą silikonową stosowaną w cewce typu Bittera

 53. Technika Smarownicza, 1972, 6, p. 21
  Stefan Gołąbek

  Wpływ niewłaściwego smarowania na awaryjne zużycie mechanizmów pojazdów samochodowych

 54. Technika Smarownicza, 1973, 1, p. 1
  Ryszard Koliński

  Badania eksploatacyjne olejów do silników dwusuwowych

 55. Technika Smarownicza, 1973, 1, p. 7
  Janina Janczyn

  Parametry eksploatacyjne brązowych łożysk porowatych produkcji polskiej

 56. Technika Smarownicza, 1973, 1, p. 9
  Henryk Maczel, Dorota Zielińska

  Oleje silnikowe do samochodu Polski Fiat 125p

 57. Technika Smarownicza, 1973, 1, p. 17
  Janina Daca

  Problemy doboru środków chłodząco-smarujących przy ciągnieniu drutu z miedzi

 58. Technika Smarownicza, 1973, 2, p. 29
  Bronisław Folwarczny, Jacek Spałek

  Tarcie graniczne powierzchni smarowanych smarami plastycznym z dodatkiem dwusiarczku molibdenu

 59. Technika Smarownicza, 1973, 2, p. 33
  Ludwik Mayer

  Zagadnienia jakościowe etyliny 94 (premium)

 60. Technika Smarownicza, 1973, 2, p. 42
  Andrzej Studziński

  Przyrządy do pomiaru lepkości cieczy

 61. Technika Smarownicza, 1973, 2, p. 47
  Stanisław Ścieszka

  Związki liczbowe między własnościami fizyczno-mechanicznymi i użytecznymi materiałów wysokociernych

 62. Technika Smarownicza, 1973, 2, p. 51
  Maria Zastawnik

  Smarowanie w wysokich temperaturach

 63. Technika Smarownicza, 1973, 3, p. 61
  Adam Gut

  Smary wysokotemperaturowe ze szczególnym uwzględnieniem smarów z zagęszczaczem nieorganicznym

 64. Technika Smarownicza, 1973, 3, p. 65
  Halina Malicka, Franciszek Szkoda

  Badania własności trybologicznych brązu ołowiowego CuPb30 w warunkach tarcia technicznie suchego, przy niskich parametrach obciążenia i prędkości

 65. Technika Smarownicza, 1973, 3, p. 78
  Andrzej Wachal, Jerzy Wojtarowicz

  Szybkie optyczne metody badań stopnia zestarzenia olejów silnikowych

 66. Technika Smarownicza, 1973, 3, p. 83
  Andrzej Litwin, Jacek Palczewski

  Badania nad doborem smarów do tłoczenia

 67. Technika Smarownicza, 1973, 4, p. 94
  Michał Hebda, Zdzisław Jagodziński

  Ośrodki trybologiczne w Polsce

 68. Technika Smarownicza, 1973, 4, p. 95
  Zbigniew Lawrowski

  Trybologia - nauka i wiedza o tarciu, i smarowaniu oraz jej więź z praktyką

 69. Technika Smarownicza, 1973, 4, p. 98
  Andrzej Król

  Normy (wskaźniki) zużycia i odzysku produktów smarowych w hutnictwie

 70. Technika Smarownicza, 1973, 4, p. 104
  Michał Hebda, Andrzej Łuczak

  Próba opracowania kryteriów oceny smarności substancji smarującej

 71. Technika Smarownicza, 1973, 4, p. 112
  Edmund Pietrzyk

  Smarowanie smarami plastycznymi

 72. Technika Smarownicza, 1973, 4, p. 117
  Alina Łobarzewska

  Zastosowanie metody fotoelektrycznej do oceny własności dyspergujących olejów smarowych

 73. Technika Smarownicza, 1973, 5, p. 129
  Andrzej Wachal

  Pewne zagadnienia pojęcia smarności

 74. Technika Smarownicza, 1973, 5, p. 140
  Wilfried J. Bartz

  Zagadnienia stabilności i odporności na ścinanie nowoczesnych wielosezonowych olejów silnikowych

 75. Technika Smarownicza, 1973, 5, p. 147
  Kazimierz Ziemiański

  Ślizgowe powłoki z tworzyw sztucznych

 76. Technika Smarownicza, 1973, 6, p. 161
  Zbigniew Banasik, Gabriela Ćwik-Żukowska, Józef Grzyb, Andrzej Niewczas

  Izotopowa metoda przyśpieszonych badań nad doborem oleju silnikowego

 77. Technika Smarownicza, 1973, 6, p. 167
  Monika Gierzyńska, Czesław Miland, Zbigniew Smarzyński

  Wpływ warunków tarcia i smarowania na własności mechaniczne i technologiczne ciągnionego drutu

 78. Technika Smarownicza, 1973, 6, p. 174
  Bogdan Wiślicki

  Ocena własności przeciwrdzewnych olejów mineralnych w warunkach statycznych

 79. Technika Smarownicza, 1974, 1, p. 1
  Ryszard Czarny, Stanisław Krawiec, Edmund Pietrzyk

  Niektóre zagadnienia racjonalnego smarowania zespołów ślizgowych

 80. Technika Smarownicza, 1974, 1, p. 8
  Dietrich Friederici

  Niektóre problemy smarowania średniobieżnych bezwodzikowych silników Diesla

 81. Technika Smarownicza, 1974, 1, p. 12
  Kazimierz Baczewski

  Wpływ zanieczyszczeń oleju na zużycie części tłokowych silników spalinowych

 82. Technika Smarownicza, 1974, 1, p. 17
  Benon Z. Szałek

  Problemy smarowania trakcyjnych silników z tłokami wirującymi (Wankla)

 83. Technika Smarownicza, 1974, 1, p. 21
  Jan Hycnar

  Zachodnioeuropejskie materiały smarowe do pojazdów samochodowych

 84. Technika Smarownicza, 1974, 2, p. 33
  Stanisław Bulsa

  Proces filtracji w układzie olejenia tłokowego silnika spalinowego

 85. Technika Smarownicza, 1974, 2, p. 38
  Sibrand Wihelm Scheel

  Możliwości i granice wykorzystania chemicznych i fizycznych analiz materiałów smarowych przy ustalaniu przyczyny uszkodzeń

 86. Technika Smarownicza, 1974, 2, p. 42
  Andrzej Wachal, Grażyna Wichrowska

  Związek między uzupełnianiem oleju w urządzeniach a średnim czasem eksploatacji

 87. Technika Smarownicza, 1974, 2, p. 47
  Tadeusz Jaroszczyk, Władysław Wirski

  O konieczności stosowania przedfiltru włókninowego w filtrze powietrza samochodu Fiat 125p

 88. Technika Smarownicza, 1974, 3, p. 61
  Zygmunt Rogowiec, Kazimierz Ziemiański

  Badania własności trybologicznych tworzywa grafitowego wypełnionego stopem łożyskowym w warunkach smarowania wodą

 89. Technika Smarownicza, 1974, 3, p. 66
  Jerzy Kramarz, Barbara Żmudzińska-Żurek

  Zastosowanie nowoczesnych metod fizyczno-chemicznych do badania smarów i olejów smarowych

 90. Technika Smarownicza, 1974, 3, p. 73
  Milan Haluszka

  Organizacja techniki i gospodarki smarownieczej w hutnictwie CSRS

 91. Technika Smarownicza, 1974, 3, p. 76
  Rainer Pietrasik

  Woda jako smar w łożyskach ślizgowych

 92. Technika Smarownicza, 1974, 4, p. 80
  Edward Chmura

  Nowe tworzywo niemetalowe

 93. Technika Smarownicza, 1974, 4, p. 93
  Tadeusz Mazur, Stanisław Niziński, Henryk Pelc

  Diagnostyczne badanie metodą przyśpieszeń wpływu zestarzenia oleju i zanieczyszczeń filtru powietrza na efektywność pracy silnika

 94. Technika Smarownicza, 1974, 4, p. 98
  Bogdan Wiślicki

  Lepkosprężyste własności olejów smarowych w ekstremalnych warunkach pracy mechanizmów

 95. Technika Smarownicza, 1974, 4, p. 105
  Andrzej Kosior, Stefan Tomaszek, Stanisław Tomasz

  Stanowisko do badań starzenia się olejów w wysokich temperaturach

 96. Technika Smarownicza, 1974, 4, p. 108
  Kazimierz Pluciński

  Badania smarności olejów na zmodyfikowanej maszynie "Amsler"

 97. Technika Smarownicza, 1974, 5, p. 125
  Kazimierz Baczewski

  Zarys kryteriów doboru filtrów oleju tłokowych silników spalinowych

 98. Technika Smarownicza, 1974, 5, p. 129
  Zbigniew Dobiejewski

  Badania ruchowe niektórych stopów łożyskowych w warunkach tarcia mieszanego

 99. Technika Smarownicza, 1974, 5, p. 136
  Henryk Maczel, Dorota Zielińska

  Olej silnikowy Selektol Special SAE 10W/30

 100. Technika Smarownicza, 1974, 5, p. 143
  Stanisław Stępniak

  Metody oczyszczania cieczy chłodząco-smarujących do obróbki metali skrawaniem

 101. Technika Smarownicza, 1974, 5, p. 147
  Ludomir Tokarzewski, Jerzy Zakrzewski, Janusz Wachowicz

  Wstępne badania nad wpływem estru dwuizooktylowego kwasu tirranodwukarboksylowego na własności smarnościowe oleju mineralnego (komunikat)

 102. Technika Smarownicza, 1974, 6, p. 157
  Stanisław Bulsa

  Próba doboru zanieczyszczeń testowych do badań samochodowych filtrów oleju

 103. Technika Smarownicza, 1974, 6, p. 173
  Tadeusz Jaroszczyk, Jerzy Nowicki, Władysław Wirski

  Wyniki badań wstępnych stężeń zapylenia powietrza wokół poruszającego się pojazdu mechanicznego

 104. Technika Smarownicza, 1975, 1, p. 1
  Marek Gawliński, Andrzej Stefaniecki

  Badanie oporów tarcia pierścieni uszczelniających wałki obrotowe

 105. Technika Smarownicza, 1975, 1, p. 5
  Stanisław Stępniak

  Oczyszczalnie cieczy chłodząco-smarujących wydziałów obróbki metali skrawaniem

 106. Technika Smarownicza, 1975, 1, p. 9
  Stanisław Ścieszka

  Badania odporności materiałów hamulcowych na inicjowanie drgań samowzbudnych w procesie tarcia

 107. Technika Smarownicza, 1975, 1, p. 11
  Władymir A. Biełyj, Leonid S. Pinczuk, Aleksander S. Niewiarow, Anatolij S. Michniewicz, Borys I. Kupczinow

  Materiały uszczelniające na bazie olejów silnikowych zagęszczanych polimerami

 108. Technika Smarownicza, 1975, 1, p. 14
  Adam Ciecholewski

  Konduktometryczne oznaczanie całkowitej liczby zasadowej w olejach typu "Marinol"

 109. Technika Smarownicza, 1975, 1, p. 19
  Kazimeierz Pluciński

  Sposoby badania odporności na zużycie ścierne metali przy ustalonym materiale przeciwpróbki

 110. Technika Smarownicza, 1975, 2, p. 36
  Władysław Numowicz

  Rozwój produkcji urządzeń centralnego smarowania w zakładach automatyki "MERA-POLNA" w Przemyślu

 111. Technika Smarownicza, 1975, 2, p. 42
  Marian Dąbrowski

  Wpływ zanieczyszczeń mechanicznych w oleju na intensywność zużycia silnika

 112. Technika Smarownicza, 1975, 2, p. 50
  Bohdan Karnecki

  Niektóre problemy smarowania w wysokiej próżni

 113. Technika Smarownicza, 1975, 3, p. 65
  Zbigniew Chaszczewicz

  Wpływ warunków eksploatacyjnych w kopalni na własności oleju silnikowego w silniku wysokoprężnym

 114. Technika Smarownicza, 1975, 3, p. 68
  Bibiana Kęsy, Jerzy Kuśmidrowicz, Andrzej Makała

  Określenie rozmiarów cząstek metalicznychw oleju silnikowym za pomocą automatycznej analizy obrazu mikroskopowego

 115. Technika Smarownicza, 1975, 3, p. 73
  Irena Laszuk

  O mechanizmie zużycia typu "pitting"

 116. Technika Smarownicza, 1975, 3, p. 76
  Edmund Pietrzyk

  Wpływ smaru plastycznego na nośność ruchową poprzecznego łożyska ślizgowego o ruchu obrotowo-zwrotnym

 117. Technika Smarownicza, 1975, 4, p. 97
  Marian Dąbrowski

  Wpływ rodzaju oleju na trwałość silników samochodów Fiat 125p

 118. Technika Smarownicza, 1975, 4, p. 111
  Michał Hebda, Andrzej Wachal

  Próby opracowania metod pomiaru smarności olejów

 119. Technika Smarownicza, 1975, 4, p. 116
  Kazimierz Baczewski, Tadeusz Jaroszczyk, Tadeusz Mazur

  Statyczne badania charakterystyk eksploatacyjnych bocznikowych filtrów oleju typu PB50-2

 120. Technika Smarownicza, 1975, 4, p. 122
  Witold Guzek

  Uwagi na temat dokładności oznaczania składu strukturalnego metodą spektrofotometrii w podczerwieni

 121. Technika Smarownicza, 1975, 5, p. 129
  Zbigniew Banasik, Marian Machel

  Trybologiczne problemy izotopowych badań części maszyn

 122. Technika Smarownicza, 1975, 5, p. 140
  Ryszard Maciakowski, Mikołaj Wójcik, Bogusław Siwek

  Badania przeciwzatarciowych własności olejów krajowych

 123. Technika Smarownicza, 1975, 5, p. 145
  Romuald Będziński, Marek Gawliński

  Obciążenie promieniowe wargi pierścieni uszczelniających wałki obrotowe

 124. Technika Smarownicza, 1975, 5, p. 149
  Jerzy Molendowicz

  Aparat do jednoczesnego oznaczania zawartości wody i środków impregnujących w materiałach organicznych

 125. Technika Smarownicza, 1975, 5, p. 152
  Ewa Zarzycka

  Nowe gatunki smarów plastycznych i olejów wdrażane przez P.D. "Naftochem"

 126. Technika Smarownicza, 1975, 6, p. 161
  Karol Nadolny, Stanisław Nosal, Wiesław Zwierzycki

  Badanie własności przeciwzużyciowych olejów eksploatowanych w ciągnikach

 127. Technika Smarownicza, 1975, 6, p. 164
  Stefan Stempurski

  Usuwanie nagarów z silników spalinowych

 128. Technika Smarownicza, 1975, 6, p. 170
  Czesław Kolanek, Andrzej Makała, Wojciech Walkowiak

  Określenie skuteczności filtracji na podstawie rozkładów częstości występowania rozmiarów cząstek

 129. Technika Smarownicza, 1975, 6, p. 176
  Jacek Spałek

  Wpływ dodatków przeciwzatarciowych w oleju na zmęczeniową wytrzymałość stykową kół zębatych

 130. Technika Smarownicza, 1975, 6, p. 180
  Tadeusz Isbrandt

  Zespół urządzeń do mechanicznej regeneracji olejów przepracowanych

 131. Technika Smarownicza, 1975, 6, p. 182
  Jerzy Kosicki, Wojciech Leszek

  Oznaczenie wody w olejach z wykorzystaniem chromatografii gazowej

 132. Technika Smarownicza, 1975, 6, p. 184
  Grzegorz Matusiewicz

  Badanie stopnia zestarzenia oleju za pomocą chromatografii plamowej

 133. Technika Smarownicza, 1975, 6, p. 186
  Ludomir Tokarzewski, Jerzy Zakrzewski

  Wpływ estru dwu(cykloheksylowego) kwasu tirranodwukarboksylowego na cechy smarne bazowego oleju mineralnego

 134. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 4, p. 117
  Baczewski Kazimierz, Michał Hebda, Tadeusz Jaroszczyk

  Problemy filtracji powietrza, paliwa i oleju w tłokowych silnikach spalinowych

 135. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 1, p. 1
  Ryszard Maciakowski, Mikołaj Wójcik, Bogusław Siwek

  Próba oceny stosowanych metod obliczeniowych kół zębatych na zatarcie w oparciu o badania doświadczalne

 136. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 1, p. 5
  Marian Światowski

  Problemy spalania i smarowania w silnikach okrętowych

 137. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 1, p. 10
  Andrzej Wachal, Henryk Wiatr

  Modelowe badania wpływu żywicznych i stałych zanieczyszczeń oleju na jego własności trybologiczne

 138. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 1, p. 15
  Kazimierz Janczak

  Lepkość oleju przy wysokich ciśnieniach

 139. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 2, p. 33
  Zbigniew Banasik, Marian Machel

  Badania modelowe kół zębatych za pomocą atomów znaczonych

 140. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 2, p. 36
  R. L. Mason, J. V. White

  Koalescencyjne usuwanie wody z olejów silnikowych

 141. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 2, p. 41
  Janusz Kolczyński, Andrzej Wachal

  Związek między powierzchniowymi a przeciwzużyciowymi własnościami oleju

 142. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 2, p. 51
  Anna Osuch

  Badanie warstwy wierzchniej w procesie szlifowania stali szybkotnących

 143. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 2, p. 53
  Roman Rzucidło

  Prognoza zapotrzebowania ilościowego na smary plastyczne w Polsce do 1990 roku

 144. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 2, p. 61
  Jerzy Piotrowski

  Stanowisko do testowania zużycia prowadnic silników samochodowych (komunikat)

 145. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 3, p. 69
  Ireneusz Kołodziejczyk

  Problemy gospodarki paliwowo-smarowniczej w kopalniach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego

 146. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 3, p. 72
  Bogdan Chodkiewicz, Wojciech Czerwiec, Czesław Kajdas, Arkadiusz Krzętowski

  Badania własności olejów użytkowych olejów silnikowych wytwarzanych z ropy romaszkińskiej według zmodernizowanej technologii

 147. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 3, p. 81
  Karol Nadolny, Wiesław Zwierzycki

  Próba wykorzystania mikrofal do wyznaczania własności dielektrycznych olejów

 148. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 3, p. 84
  Wiesława Pałdyna, Andrzej Wachal

  Mikroskopowe badania wpływu depresatora na zachowanie się olejów smarowych w niskich temperaturach

 149. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 3, p. 92
  Józef Osiadły

  Oleje technologiczne i konserwacyjne dla hutnictwa (komunikat)

 150. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 4, p. 43
  Barbara Klimsa, Andrzej Wachal

  Szkolenie specjalistów z zakresu trybologii

 151. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 4, p. 97
  Marian Dębicki

  Badania struktury i niektórych własności fizyczno-chemicznych stałego dwusiarczku wolframu oraz wpływu jego dodatku na własności smarne oleju

 152. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 4, p. 103
  Alina Łobarzewska, Jerzy Trawiński

  Propozycja wprowadzenia jednolitej metody spektrofotometrycznego (IR) oznaczania składu strukturalnego olejów smarowych

 153. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 4, p. 106
  Zbigniew Barecki, Stanisław Ścieszka, Antoni Jankowski

  O pewnej metodzie badania statycznych charakterystyk tarcia hamulcowych materiałów ciernych

 154. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 4, p. 111
  Jerzy Molendowicz

  Zasady wyznaczania wskaźników zużycia olejów silnikowych

 155. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 4, p. 114
  Aleksander Blum, Zofia Nowak, Andrzej Wachal

  Analiza nadtlenków w olejach smarowych

 156. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 4, p. 117
  Kazimierz Baczewski, Michał Hebda, Tadeusz Jaroszczyk

  Problemy filtracji powietrza, paliwa i oleju w tłokowych silnikach spalinowych

 157. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 5-6, p. 129
  Zbigniew Banasik, Marian Machel

  Badanie temperatury współpracy elementów maszyn metodą kryptonatów

 158. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 5-6, p. 133
  Marian Dębicki

  Kompleksowe związki organiczne wolframu jako dodatki do oleju podwyższające własności smarne układu trybologicznego

 159. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 5-6, p. 145
  Bogdan Chodkiewicz, Wojciech Czerwiec, Czesław Kajdas

  Nowoczesne metody odparafinowania olejów

 160. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 5-6, p. 152
  Andrzej Wachal

  Modele filmu granicznego

 161. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 5-6, p. 160
  Kazimierz Baczewski, Michał Hebda, Tadeusz Jaroszczyk

  Tendencje rozwojowe filtrów powietrza, paliwa i oleju dla tłokowych silników spalinowych

 162. Technika Smarownicza Trybologia, 1976, 5-6, p. 165
  Władysława Grabowska, Stefan Patzau, Franciszek Steinmec, Anna Zajezierska

  Rozwój krajowych samochodowych smarów plastycznych

 163. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 1, p. 3
  Marian Dębicki

  Wpływ ciśnienia i temperatury na graniczne własności smarne układu trybologicznego w świetle termodynamicznej zasady przeciwdziałania

 164. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 1, p. 7
  Jerzy Korycki

  Metody badania własności stic-slip olejów ATF

 165. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 1, p. 15
  Stanisław Bulsa

  O poziomie zanieczyszczeń w płynach roboczych urządzeń hydraulicznych

 166. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 1, p. 20
  Janusz Kraś, Wiesław Pokorowski

  Niektóre aspekty metodyki badań oddziaływania dodatków EP do olejów na powierzchnie metali

 167. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 1, p. 23
  Jerzy Kosicki, Wojciech Leszek

  Adaptacja aparatu czterokulowego do badań materiałów smarowych w kontrolowanej atmosferze gazowej

 168. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 2, p. 33
  Stanisław Stępniak

  Wirówki do oczyszczania olejów i emulsji olejowych

 169. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 2, p. 37
  Kazimierz Baczewski

  Problemy filtracji olejów silnikowych z dodatkami uszlachetniającymi

 170. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 2, p. 41
  Krystyna Sobańska, Andrzej Wachal

  Derywatografia jako metoda oceny przebiegu cieplnego starzenia olejów smarowych

 171. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 2, p. 43
  Marian Dębicki

  Pewne problemy termodynamiki i kinetyki w obszarach tarcia granicznego

 172. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 2, p. 46
  Andrzej Kulczycki

  Badania organicznych związków siarki w układach trybologicznych

 173. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 2, p. 50
  Bogdan Wiślicki

  Skłonność do pienienia się olejów wielozadaniowych

 174. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 3, p. 61
  Krystyna Sobańska

  Energetyczny model trybologicznego starzenia olejów smarowych

 175. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 3, p. 63
  Tadeusz Jaroszczyk

  Badania eksperymentalne charakterystyk naturalnych zanieczyszczeń powietrza zasysanych do silników spalinowych

 176. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 3, p. 69
  Henryk Pelc, Włodzimierz Trybuła

  Badanie wpływu rodzaju oleju na straty wewnętrzne silnika 116c-076

 177. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 3, p. 71
  Monika Gierzyńska, Tadeusz Wrona

  Badanie wpływu rodzaju smaru na zużycie i opory ruchu łożysk tocznych hutniczych elektrorolek

 178. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 3, p. 73
  Leon Łagodzic, Maciej Pradel

  Przegląd metod badań odporności smarów plastycznych na działanie wody

 179. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 3, p. 80
  Andrzej Kosior, Stanisław Radkowski, Stefan Tomaszek

  Modyfikacja stanowiska do badań starzenia się olejów w wysokich temperaturach

 180. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 4, p. 92
  Michał Hebda

  Stan i rozwój trybologii w Polsce

 181. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 4, p. 93
  Franciszek Bieda, Wanda Burakiewicz-Mortka, Kazimierz Świerzewski, Anna Ziółek

  Ocena stopnia zużycia smarów plastycznych na podstawie badań spektralnych i mechanicznych

 182. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 4, p. 99
  Jacek Spałek

  Problemy trybologiczne w maszynach górniczych przodkowych

 183. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 4, p. 104
  Wiliam J. Crump, Zdzisław J. Nowak

  Rola smarów stałych w podwyższaniu niezawodności maszyn

 184. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 4, p. 109
  Henryk Pelc, Włodzimierz Trybuła

  Ocena dokładności wyznaczania strat wewnętrznych silnika 116c-076 metodą przyśpieszeń

 185. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 4, p. 112
  Jacek M. Łączny

  Zastosowanie odpadów paleniskowych do usuwania zanieczyszczeń produktami naftowymi (komunikat)

 186. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 5-6, p. 124
  Marian Czepelak, Wit Żółkowski

  Urządzenia do badania własności ruchowych łożysk samosmarujących

 187. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 5-6, p. 128
  Janusz Boruta, Andrzej Łuczak, Wiesław Pokorowski

  Badania trwałości filmu olejowego w niskich temperaturach

 188. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 5-6, p. 132
  Wiesław Szachnowski, Bogdan Wiślicki

  O ściśliwości olejów smarowo-hydraulicznych

 189. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 5-6, p. 136
  Czesław Kajdas, Zofia Nowak, Ewa Milner, Wacław Stachowicz, Andrzej Owczarczyk, Andrzej Seydel, Andrzej Wachal

  Badania procesów starzenia olejów silnikowych

 190. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 5-6, p. 142
  Michał Hebda

  Niektóre problemy trybologiczne i trybotechniczne w urządzeniach technicznych

 191. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 5-6, p. 155
  Stefan Patzau, Franciszek Steinmec

  Rozwój krajowych smarów plastycznych do łożysk tocznych i problemy ich stosowania

 192. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 5-6, p. 161
  Andrzej Wachal

  Wpływ budowy chemicznej dodatku na własności przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe oleju

 193. Technika Smarownicza Trybologia, 1977, 5-6, p. 163
  D. R. Hatton

  Wpływ własności olejów na ich zapalanie się i wybuchy w sprężarkach powietrza

 194. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 1, p. 1
  Henryk Buczek, Jan Kosacz

  Badania własności dyspergujących dodatków uszlachetniających oleje silnikowe

 195. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 1, p. 11
  Bronisław Folwarczny, Jacek Spałek, Józef Maj

  Wykorzystanie teorii elastohydrodynamicznego smarowania do określenia stopnia bezpieczeństwa na zatarcie kół zębatych

 196. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 1, p. 16
  Zygmunt Gregorczyk

  Łożyska typu Morgoil do walców walcarek (I)

 197. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 2, p. 29
  Kazimierz Iwanowski

  Pomiar zużycia poprzecznych łożysk ślizgowych za pomocą odcisków z materiałów plastycznych

 198. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 2, p. 31
  Jan Sadowski

  Fretting w warunkach dużych obciążeń mechanicznych

 199. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 2, p. 34
  F. N. Avdonkin, A. S. Densov, V. E. Neustroev

  Wpływ temperatury powierzchni tarcia na intensywność zużywania elementów maszyn

 200. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 2, p. 37
  Marek Gawliński, Matheus Shouten

  Eksprymentalne badanie filmu olejowego w pierścieniach uszczelniających wałki obrotowe

 201. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 2, p. 41
  Mauro Miorali, Enrico Toscano

  Przeciwzatarciowe zachowanie się olejów w benzynowych silnikach dwusuwowych

 202. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 2, p. 48
  Stefan Patzau

  Klasyfikacja lepkościowa ISO olejów przemysłowych

 203. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 3, p. 57
  Zygmunt Gregorczyk

  Łożyska typu Morgoil do walców walcarek (II)

 204. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 3, p. 67
  Ryszard Czarny

  Porównawcze badania zużycia niektórych skojarzeń tulei cylindrowych i segmentów pierścieni tłokowych

 205. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 3, p. 73
  Zygmunt Rymuza

  Silikony jako ciecze trybologiczne w mechanice precyzyjnej

 206. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 3, p. 77
  Janusz Boruta, Michał Hebda, Wiesław Pokorowski, Andrzej Wachal

  Analiza warunków pracy przy tarciu ślizgowym

 207. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 4, p. 85
  Czesław Kajdas, Józef Nita, Krzysztof Krawczyk

  Nowy typ urządzenia do badań własności smarnych materiałów smarowych

 208. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 4, p. 88
  Stanisława Andrzejewska, Bogdan Wiślicki

  Wpływ lepkości oraz ilości oleju na temperaturę pracy przekładni mechanicznej

 209. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 4, p. 91
  Roman Smolka

  Badania trybolgiczne zespołu tłok-cylinder spalinowych silników okrętowych

 210. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 4, p. 97
  Janusz Boruta, Michał Hebda, Wiesław Pokorowski, Andrzej Wachal

  Wpływ rodzaju oleju na przebieg zacierania powierzchni kulistych

 211. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 4, p. 100
  Mieczysław Chmura, Jerzy Kramarz

  Badanie zależności między własnościami adsorpcyjnymi estryfikowanego Aerosilu 300 a własnościami smarów na jego bazie

 212. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 4, p. 104
  Stanisława Andrzejewska, Jerzy Korycki, Bogdan Wiślicki

  Wpływ dodatków na zachowanie się olejów w przekładniach zębatych

 213. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 113
  Roelof Bosma, Kazimierz Ziemiański, Pieter Vroegop

  Wpływ smarów stałych i koksu jako wypełniaczy PTFE przy tarciu suchym

 214. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 119
  Wojciech Leszek

  Wpływ czasu eksploatacji na zawartość wody w olejach silnikowych stosowanych w ciągnikach Ursus C-355

 215. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 121
  Kazimierz Baczewski, Andrzej Jezierski

  Badanie procesów filtracji paliwa przez przegrodę z porowatych poliuretanów

 216. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 125
  Józef Dorynek, Czesław Kajdas, Wiesław Olszewski, Bogdan Magiera

  Regeneracja olejów przepracowanych

 217. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 130
  Zygmunt Rymuza

  Polimery tarcia oraz zjawisko przenoszenia wybiórczego w parach metal-polimer

 218. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 135
  Stanisław Stępniak

  Filtry taśmowe do oczyszczania cieczy obróbkowych smarująco-sterujących

 219. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 139
  Janusz Boruta, Michał Hebda, Wiesław Pokorowski, Andrzej Wachal

  Wpływ wymuszeń trybologicznych na trwałość filmu olejowego dla powierzchni kulistych

 220. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 142
  Ryszard Janiszewski, Stanisław Pytko, Ryszard Wierzcholski

  Ferrociecze w zagadnieniach tarcia, zużycia i smarowania

 221. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 144
  Stanisław Dziatkowiec, Edward Sulaczewski

  Układy hydrauliczne doprowadzające ciecze chłodząco-smarujące do obrabiarek

 222. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 147
  Czesław Kusiak

  Badanie materiałów ciernych metodą analizy termograwimetrycznej

 223. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 149
  Kazimierz Bednarek, Anna Ryniewicz

  Sposób badania własności trybologicznych materiałów konstrukcyjnych i smarowych kulistą przeciwpróbką

 224. Technika Smarownicza Trybologia, 1978, 5-6, p. 153
  Zofia Gajewska

  Wpływ modyfikacji przeciwciernych Poliamidu 6 na jego strukturę i własności fizyczne

 225. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 1, p. 1
  Marek Wiśniewski, Kazimierz Janczak

  Chwilowa temperatura w obszarach smarowanych elastohydrodynamicznie

  Streszczenie
  Rozważano problem smarowania dwu cylindrycznych ciał rozdzielonych warstwą oleju o grubości h. Opracowano metodykę obliczeń pola temperatury, po dołączeniu równania sprężystości pozwoli na pełne rozw. probl. smarowania.

 226. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 1, p. 4-9
  9
  Zofia Nowak, Andrzej Wachal

  Badania procesów starzenia olejów regenerowanych

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań nad odpornością na starzenie olejów regenerowanych; starzonych laboratoryjnie w 200°C i układach olejenia samochodów. Wykazano znaczną odporność na utlenianie olejów regenerowanych.

 227. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 1, p. 9-15
  2.7
  Stanisław Krawiec, Zbigniew Lawrowski

  Efektywność smarowania wysokoobciążonych łożysk ślizgowych kompozycjami grafitowymi

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań efektywności stosowania wysokoobciążonych łożysk grafitowych, na bazie grafitów naturalnych KŁŻ i EG

 228. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 1, p. 15-21
  531.43
  Janusz Boruta, Michał Hebda, Wiesław Pokorowski, Andrzej Wachal

  Zjawiska towarzyszące procesowi tarcia kulistych powierzchni

  Streszczenie
  Omówiono zjawiska cieplne, towarzyszące procesowi tarcia smarowanych powierzchni kulistych. Stwierdzono min. termiczną migrację oleju po powierzchni ciała stałego w kierunku miejsc gorących. Zaproponowano wyjaśnienie.

 229. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 1, p. 21-27
  628.511
  Tadeusz Jaroszczyk, Grzegorz Jurkiewicz, Ewa Stasiewicz

  Wstępne badania charakterystyk porowatych materiałów filtracyjnych

  Streszczenie
  Przedstawiono charakterystyki filtracyjne mikroporowatych materiałów filtracyjnych z włókien poliestrowych nasyconych poliueretanem. Podano równania regresji skuteczności filtracji i oporów przepływu

 230. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 1, p. 28-30
  Karol Wrona, Andrzej Podgurski, Krzysztof Wierzgoń

  Kontrola zużycia tłokowych pierścieni prowadzących sprężarki bezsmarowej 6B8-B6

  Streszczenie
  Opisano sposób ciągłego pomiaru zużycia pierścieni tłokowych sprężarki za pomocą pneumatycznych przetworników przemieszczenia. Podano charakterystyki: zależność ciśnienia od przemieszczenia drąga tłokowego.

 231. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 1, p. 30-31
  Edward Chmura

  Maszyna MZ-4 do badania zużycia w warunkach toczenia z poślizgiem lub toczenia (komunikat)

  Streszczenie
  Opisano zmodyfikowaną maszynę zużyciową do badań zużycia w ruchu poślizgowo tocznym na próbkach materiałowych; wykonaną w Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych "Ponar-Tarnów", drogą modernizacji maszyny zużyciowej MZ-2.

 232. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 1, p. 32-48
  .23
  Marian Dębicki

  Próba termodynamicznego sposobu przewidywania własności smarnych układu trybologicznego

  Streszczenie
  Przedmiotem rozważań jest próba określenia możliwości przewidywania własności smarnych układu trybologicznego, szczególnie lepkości i smarności na podstawie danych termodynamicznych mieszania i sorpcji ciał stałych, ....

 233. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 2, p. 49-54
  Roman Smolka

  Dynamika zużycia pierścieni tłokowych silnika Sulzer 5BAH-22 zasilanego paliwem o podwyższonej lepkości

 234. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 2, p. 55-60
  Witold Źiółkowski, Marian Czepelak

  Badania obciążalności łożysk samosmarujących

 235. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 2, p. 61-62
  Krzysztof Wernerowski

  Sztywność poprzecznych łożysk gazowych

 236. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 2, p. 63-64
  Czesław Kusiak

  Badania materiałów ciernych metodą różnicowej analizy termicznej

 237. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 2, p. 65-67
  Andrzej Kulczycki, Wiesław Pokorowski, Andrzej Wachal

  Działanie siarki na węglowodory w procesie siarkowania oleju

 238. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 2, p. 68-76
  Bogdan Wiślicki, Stanisława Andrzejewska

  Ocena przydatności eksploatacyjnej olejów mineralnych do napędów i sterowania hydraulicznego

 239. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 3, p. 77-80
  Krzysztof Wernerowski

  Zasada obliczania płytowych, prostokątnych łożysk gazowych

 240. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 3, p. 81-87
  Janusz Boruta, Andrzej Wachal

  Ocena właściwości smarnych olejów

 241. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 3, p. 88-91
  E. Vamos, I. Papp, Z. Gabris

  Badania utleniania smarów plastycznych w warunkach dynamicznych

 242. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 3, p. 92-93
  Władysław Czupryk

  Stopy bimetalowe stal St-3 - brąz antymonowy CuSb10

 243. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 3, p. 94-99
  Karol Nadolny

  Możliwości wyznaczania uzasadnionych okresów eksploatacji olejów

 244. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 4, p. 105-111
  Bogdan Wiślicki

  Możliwość korelacji wyników modelowych i eksploatacyjnych badań procesów ścinania polimerowych dodatków do olejów

 245. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 4, p. 112-117
  Tadeusz Kałdoński, Andrzej Wachal

  Tworzenie się mikroprądów podczas tarcia technicznie suchego

 246. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 4, p. 118-120
  Leszk Kudła

  Smarowanie przy kalibrowaniu otworów o małej średnicy

 247. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 4, p. 121-126
  Kazimierz Pluciński, Jan Gąsiennica-Samek

  Stanowisko badawcze do określania wskaźników tarciowo-zużyciowych materiałów ciernych

 248. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 5, p. 126-134
  Krystyna Sobańska, Andrzej Wachal

  Wybrane problemy procesu starzenia olejów silnikowych

 249. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 5, p. 135-137
  Zygmunt Rymuza

  Badanie starzenia olejów stosowanych w mechanice precyzyjnej

 250. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 5, p. 138-139
  E. Vamos, I. Valasek, L. Jescay, T. Balazs

  Metoda izotopowa do badania cieczy do obróbki skrawaniem

 251. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 5, p. 140-143
  Karol Nadolny, Stanisław Nosal

  Zwilżalność stali 45 przez oleje smarowe

 252. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 5, p. 144-145
  Zbigniew Banasik, Andrzej Kulczycki

  Zastosowanie metod izotopowych w określeniu mechanizmu działania wybranych dodatków smarnościowych

 253. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 5, p. 146-150
  Stanisław Stępniak

  Wirówki do odolejania wiórów

 254. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 6, p. 153-157
  Zbigniew Banasik, Andrzej Wachal

  Rola dodatków myjących w procesach smarowania granicznego

 255. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 6, p. 158-166
  D. R. Hatton

  Procesy trybologiczne w przekładniach zębatych

 256. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 6, p. 167-169
  Czesław Kajdas, Mirosław Dominiak,
  Jan Dąbrowski, Janina Łuczkiewicz, Krzysztof Sochaj

  Charakterystyka trybologiczna dwualkilodwutiofosforanów cynku

 257. Technika Smarownicza Trybologia, 1979, 6, p. 174-178
  Tadeusz Kałdoński, Andrzej Wachal

  Rola środka smarnego w tworzeniu mikroprądów tarcia

 258. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 1, p. 4
  R. Glaser

  Urządzenia do badania materiałów na tarcie i zużycie

 259. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 1, p. 8
  J. Osiadły

  Oleje technologiczne do walcowania na zimno blach stalowych w Hucie im. Lenina

 260. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 1, p. 13
  Jacek Spałek

  Uwagi o gospodarce smarowniczej w górnictwie węgla kamiennego

 261. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 1, p. 16
  Stanisława Andrzejewska, Bogdan Wiślicki

  Możliwość przedłużenia czasów pracy olejów przekładniowych w przemysłowych przekładniach zębatych

 262. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 2, p. 4
  Jan Głowala, Jerzy Korycki, Bogdan Wiślicki

  Laboratoryjne przekładnie zębate do badania olejów

 263. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 2, p. 7
  Tadeusz Kałdoński, Andrzej Wachal

  Badanie zanieczyszczeń oleju napędowego

 264. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 2, p. 9
  Zygmunt Rymuza

  Starzenie olejów przyrządowych

 265. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 2, p. 11
  Czesław Kajdas, Ewa Oszczudłowska, Bogdan Magiera

  Badanie polarności olejów smarowych metodą odwróconej chromatografii gazowej

 266. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 2, p. 14
  A. Skrobacki

  Gospodarka paliwowo-smarownicza w rolnictwie

 267. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 2, p. 16
  Czesław Kajdas

  Gospodarka paliwowo-smarownicza w eksploatacji pojazdów mechanicznych

 268. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 3, p. 5
  A. Skrzypiński

  Odkształcenia w warstwie wierzchniej a naprężenia własne

 269. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 3, p. 8
  Czesław Kajdas, Krzysztof Łojek

  Nowe smary do obróbki plastycznej na zimno

 270. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 3, p. 10
  Andrzej Wachal

  Działanie dodatków siarkowych w warunkach tarcia granicznego

 271. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 3, p. 15
  Andrzej Kulczycki, Andrzej Wojtowicz

  Związki tiokarbonylowe w warunkach tarcia granicznego

 272. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 3, p. 20
  Wiesław Pokorowski

  Stężenie siarki a własności przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe oleju bazowego

 273. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 5
  Michał Hebda, Wiesław Pokorowski, Henryk Ziencik

  Rentgenograficzne metody w trybologicznych badaniach warstw granicznych zawierających siarkę

 274. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 8
  Alina Łobarzewska, Jerzy Zawisza

  Dobór i optymalizacja wymiany olejów w silnikach z zapłonem samoczynnym

 275. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 10
  Wiesław Pokorowski

  Kinetyka tworzenia siarkowych warstw granicznych w styku skoncentrowanym

 276. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 14
  P. Romanowski, Olgierd Olszewski

  Wiskozymetr wysokociśnieniowy do badania lepkości substancji smarowych

 277. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 17
  Stanisław Nosal, J. W. Staniewski

  Wpływ twardości stali 55 i 40H na ich własności ślizgowe

 278. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 19
  Janusz Boruta, Andrzej Wachal

  Badanie tarcia w warunkach smarowania bezkąpielowego

 279. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 22
  Czesław Kajdas, J. Łuczkiewicz, Dariusz Ozimina, Ewa Wawyk-Pardyka

  Stężenie alkoholi i kwasów tłuszczowych a własności trybologiczne oleju parafinowego

 280. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 25
  J. Kramarz, M. Chmura

  Krzemionki estryfikowane alkoholami jako zagęszczacze smarowe

 281. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 6, p. 27
  J. Kosicki

  Modyfikowanie własności użytkowych poliamidu 6

 282. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 5
  K. Janczak, Jan Mitka

  Wpływ obciążenia i poślizgu na zużycie zmęczeniowe powierzchni przez pitting

 283. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 8
  A. Studziński

  Wpływ cech konstrukcyjnych panewki i oprawy na własności łożysk ślizgowych

 284. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 12
  Krzysztof Wernerowski

  Analiza sztywności wzdłużnych łożysk gazowych

 285. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 14
  Marian Kałdoński, Andrzej Wachal

  Powstawanie ładunków elektrycznych podczas tarcia metali o teflon

 286. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 16
  Zygmunt Rymuza

  Zjawiska fizykochemiczne podczas smarowania polimerów

 287. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 22
  Wiesław Pokorowski

  Wpływ siarki w oleju bazowym na zjawiska sorpcyjne i korozyjne

 288. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 26
  Czesław Kajdas, Jan Dąbrowski, Jan Nita

  Urządzenie do badania reaktywności substancji smarowych i dodatków uszlachetniających

 289. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 28
  K. Paszuda, K. Jarosz, Z. Cynarska

  Badanie struktury krajowych smarów plastycznych za pomocą mikroskopu elektronowego

 290. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 30
  Wiesław Górski, Andrzej Wachal

  Ocena czystości olejów silnikowych

 291. Technika Smarownicza Trybologia, 1980, 4-5, p. 32
  Czesław Kajdas, E. Wawyk-Pardyka, J. Pardyka, J. Łuszkiewicz

  Ocena błędu siły tarcia mierzonej trybometrem USBS-2

 292. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 5
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;

  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;

  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. Andersson (The Netherlands)

  Thermal influence on Johnson-Tevaarwerk traction model

 293. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 7
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;

  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;

  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Wilfried J. Bartz (FRG)

  Failures and failure analysis of lubricated machine elements - gears, roller, bearings and journal bearings (FRG)

 294. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 7
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. Alanko, M. Seipell, K. Aho (Finland)

  Wear in peat handling machinery

 295. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 7
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. F. Aksyenov, V. P. Belinsky, A. Ya. Shepel (USSR)

  Some aspects of the interactions mechanism between hydrocarbon and metals during friction

 296. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 7
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. B. Ainbinder, N. G. Andreyeva (USSR)

  The effect of counterface roughness on the wear resistance of polyethylene and its compositions

 297. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 7
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Baczewski, Tadeusz Jaroszczyk (Poland)

  Filtration determination of wear processes in internal combustion engines

 298. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 7
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  F. N. Avdonkin (USSR)

  The theory of automobile maintenances

 299. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 7
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Z. Baldy, C. Todorow (Poland)

  The influence of the backlash in kinematic pairs of the slide-peg and connecting-rod upon the irregularity of movement and wear of the connecting-rod system

 300. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 13
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K L. Awasthy, J. T. Sharma (India)

  An experimental study of wear of the stainless steel EN 39 B

 301. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 15
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Baczewski (Poland)

  The influence of paper parameters on engine oil filtration efficency

 302. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 17
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  T. Balla, N. Nemes, J. Valasek (Hungary)

  Investigations of the rheological effects of the viscoelastic lubricants in the liquid

 303. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 17
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. F. Bell, J. M. Maycock (Great Britain), H. P. Ranstl (Austria)

  From laboratory to service - some techniques for the final testing of vehicle lubricants

 304. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 17
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Balla, P. Seczkar (Czechoslovakia)

  The utilization of a new method of evaluating worn edge by system approach to solving the problem

 305. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 21
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. B. Ainbinder, E. L. Tuynina, K. I. Tsirule (USSR)

  On calculation of the coefficient of friction of polymeric materials in terms of the theory of random functions

 306. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 22
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. Begelinger, A. W. J. de Gee (The Netherlands)

  Tribological characterization of multi-layer bearing materials

 307. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 23
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Assmann, J. Nainar, K. Otto (Czechoslovakia)

  Tribological behaviour of self-lubricated materials for adhesive sliding

 308. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 23
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Wilfried J. Bartz (FRG)

  Systematical basic education as well as continuing education in tribotechnics

 309. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 25
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. J. Belousov, J. I. Parayko, I. M. Bogatchuk (USSR)

  The investigation of frictional thermal stability and wear characteristics of composite material of sliding friction pairs

 310. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 26
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. Banks, M. S. Richards, M. L. Sims (Great Britain)

  An Auger electron spectroscopic examination of the composition of surface films formed in the presence of zinc dialkydithiophosphate (ZDTP) additives, and their relation to wear protection

 311. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 29
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  P. Bkaszkowicz, K. Stransky, S. Lesnak, P. Schwab (Czechoslovakia)

  The study of material contact properties at sliding friction

 312. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 31
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. L. Awasthy, J. P. Sharma (India)

  Effect of vibration frequency on dry wear of steel surfaces

 313. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 31
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  B. M. Astashkevitch (USSR)

  Versatile methods of improving wear resistance of parts of piston-cylinder group of vehicular diesel engines

 314. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 34
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Stupnicki, S. Bogdański (Poland)

  A method for determining the properties of oils on basis of the results of elastohydrodynamic lubrication model tests

 315. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 34
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Z. Broniec, W. Lenkiewicz (Poland)

  Static friction processes at dynamic loads and vibrations

 316. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 37
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  P. H. Berthold (GDR)

  Reflection on prospects for the further development of complex mineral oil structure analysis

 317. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 37
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. C. Benditkis (USSR)

  Influence of unequal elasticity of the track and the abrasive surface of the rails upon adhesion and rolling resistance of the wheels

 318. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 37
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. J. Berent (USSR)

  Physicochemical changes in skin structure of metal of heavy-current trolley assembly

 319. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 40
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  F. T. Barwell, O. K. Kwon, B. J. Roylance (Great Britain)

  Interaction of chemical, thermal and mechanical factors in the lubrication of machine elements

 320. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 43
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. V. Belyi, N. K. Myshkin (USSR)

  On the size of wear particles

 321. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 45
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Z. Bołdok, Jan Senatorski (Poland)

  Tribological investigations of heat treated materials for quick wearing components of construction machines

 322. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 46
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. A. Bushe, N. M. Alexeyev (USSR)

  Mechanics of friction processes occurring in bearing alloy materials possessing a soft structural component

 323. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 47
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. G. El-Sherbiny, F. B. Salem (Egypt)

  Elastohydrodynamic behaviour of film covered surfaces

 324. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 47
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. A. Belyi, V. g. Savkin (USSR)

  On interactions between structure and friction properties of polymers and polymer-based compositions

 325. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 47
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  F. Basza, F. Palik (Czechoslovakia)

  Tribological problems of high-speed traction gear-boxes

 326. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 51
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. Broszeit, H. J. Shroeder (FRG)

  Rolling contact fatique - some experimental results

 327. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 52
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. Beschia (Romania)

  Some considerations about the wear of conveyor-belts

 328. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 53
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. E. Chikladze (USSR)

  The effect of the value of the primary load and dead weight of the active element on the contact approach of friction

 329. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 55
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. A. Feliss, F. E. Talke (USA)

  Elastohydrodynamic lubrication of a flexible recording disk and a magnetic recording head

 330. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 55
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. Cenkvari, A. Ferhervari, I. Kantor, G. Major, S. Szakal, E. Vamos (Hungary)

  How to develop an up-to-date lubricating grease assortment

 331. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 56
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. V. Chichinadze, Z. V. Ignatieva, M. A. Mamkchegov, A. G. Ginzburg (USSR)

  Thermal, physical and chemical processes under high-speed sliding and their relationship with parameters of friction and wear

 332. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 57
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. N. Dokuchaeva, V. G. Lapteva (USSR)

  Wear-resistance of structural materials

 333. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 59
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. M. Blagodarny (USSR)

  A physico-energetiscic model of accelerated wear testing of machine parts

 334. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 66
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. Glaeser, M. Achilles (GDR)

  The influence of higher oil temperatures of internal combustion engines on the operating reliability of their sliding bearings

 335. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 66
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  T. Demian, A. Pascu (Romania)

  Measuring of frictional torque in vertical center-bearings

 336. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 68
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. Czarny, H. Moes (Poland, The Netherlands)

  Some aspects of lubricating grease flow

 337. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 69
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. I. Cherednichenko, A. K. Karaulov, A. L. Gaydarenko, V. A. Polishchuk, V. S. Romanov (USSR)

  Effect of rolling lubricant components on tribochemical processes during cold rolling of metals

 338. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 70
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. N. Dobychin, I. G. Goryacheva, V. N. Litvinov, N. M. Mikhin (USSR)

  Mutual influence of microcontacts on stress in contact area

 339. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 71
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Broś, M. Sorochtej (Poland)

  Possibilities of improving tribological properties of cast iron brake shoes

 340. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 73
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. M. Bogatchuk, V. Y. Belousov, A. V. Chichinadze (USSR)

  The investigation of gas dynamics influence on the formation of filmy lack zones in the intercontact space

 341. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 73
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Z. Cygan L. Dziadykiewicz (Poland)

  Investigation of friction materials under high-temperature dry friction conditions

 342. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 75
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Huciańska, M. Głowacka (Poland)

  Some effects of microstructure on the cavitation-erosion behaviour of bearing alloys

 343. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 79
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. Frederici, S. Karok, H. Weber, N. Koh, E. Werner

  On the necessary alkalinity of lubricating oils for high-output diesel engines

 344. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 80
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. A. Grishko (USSR)

  Wear regularities of gear teeth under EHD lubrication

 345. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 80
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  B. J. Briscoe, T. A. Stolarski (Great Britain, Poland)

  The effect of the Complex motion in the pin-on-disc machine on the friction and wear mechanism of organic polymers

 346. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 81
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  B. V. Budanov (USSR)

  Mutual relation between friction and vibration

 347. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 84
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. A. Dukhovskoi, S. S. Karapetyan, V. J. Petinov, A. N. Ponomarev, A. A. Silin, B. M. Stepanov, V. L. Talroze (USSR)

  Superlow friction of metals in superconducting state

 348. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 86
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. B. Dawson, M. F. Crook, G. Glaser, A. G. Papay (Great Britain)

  The use of friction reducing additives and viscosity modifications as a way to fuel efficient motor oils

 349. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 87
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. J. Groszek (Great Britain)

  Novel lubricants for the reduction of friction and wear under vacuum

 350. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 89
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. S. Dunford, M. A. Romero, J. Schofield, T. Bell (Great Britain)

  Thermochemical treatments of sintered irons : austenite nitriding, nitrosulphidising, bainitic surface hardening

 351. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 91
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  W. Kaniewski (Poland)

  Thermodynamic theory of short journal bearings

 352. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 91
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Danow (Bulgaria)

  Heat conduction and thermic self-adaptation in friction

 353. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 92
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Michał Hebda, Wiesław Pokorowski (Poland)

  Effect of sulphurized oil on tribological characteristics of boundry layers in concentrated contact

 354. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 95
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. C. Hill, C. Genner (Great Britain)

  Microbial spoilage and corrosion in lubricants oils and its relation to system design and operation

 355. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 97
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Marian Dębicki (Poland)

  Thermodynamic model of chosen tribological phenomena and processes

 356. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 100
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. E. Chikhladze (USSR)

  Method of determination of the approach and its effect of the value of the immobile, mobile and vibratory joint of friction pairs

 357. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 101
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. E. Kosicki, K. Nadolny (Poland)

  The effect of Polyamide-6 thermal modification on interactions between lubricants and bearings surfaces

 358. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 102
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Gerasimov, A. Novacheva-Ranheva, St. Staynov (Bulgaria)

  Study of fatty and oily base effect on the lubricating properties of lithium lubricants

 359. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 105
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. B. Demkin, A. N. Bolotov, A. A. Lukin, S. N. Grigorjev (USSR)

  Of the unloaded bearings with permanent magnets

 360. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 107
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. M. Fidlier (USSR)

  Main equation of nonlinear thermal dynamics of friction

 361. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 109
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. F. Firke, B. L. Palfi (Hungary)

  The tribological survey of the refrigerating compressors in Hungary

 362. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 110
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Chikhladze (USSR)

  The influence of lubrication on the approachment value and contact rigidity

 363. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 111
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. G. Iashvili (USSR)

  The problem of defintion of the working capacity of boundary lubricated layers in friction devices

 364. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 111
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. B. Kostetskaya (USSR)

  Physical model and calculation of the normal wear intensity

 365. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 114
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Gerasimov, M. Tzonev, K. Stanoulov, At. Atanasov (Bulgaria)

  Investigations on the antioxidative stability of lubricating greases

 366. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 115
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. T. Doskhodzaev (USSR)

  Calculation-experimental method for determining the wear resistance of rubbing parts in sewing machines main mechanisms

 367. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 116
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. Inasaki (Japan)

  Stability of hydrostatic journal bearings

 368. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 117
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Daca (Poland)

  Investigations of the behavior of cooling and lubricating media for coooper wire drawing

 369. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 117
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. M. Grunov, S. P. Kozyrev, V. V. Pozdnyakov, A. V. Chichinadze (USSR)

  Wear resistance of asbofriction materials in the atmosphere of exhaust gas

 370. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 118
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. I. Furey

  Infrared measurements of surface temperatures produced in tribological processes

 371. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 119
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Labo-Eleod (Hungary)

  Effect of the surface strengthening with rotating picking tappets on wear property of the working flanks

 372. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 121
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Czesław Kajdas, M. Dominiak, J. Dąbrowski, B. Misterkiewicz (Poland)

  Chemical reactivity of a potentail new group of EP additives of Ferrocenylalkyl sulfides - type

 373. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 121
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. S. Iosebidze, L. D. Melikadze (USSR)

  The study of carbonic suspension transmission oils

 374. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 123
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Janczak, Z. Feliksiak, Marian Szczerek (Poland)

  Experimental investigation of pressure distribution in elastohydrodynamic oil film

 375. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 123
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  T. Demian (Romania)

  Holographic and microscopic methods for verifyng jewel-pivot bearing parameters

 376. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 125
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Z. Haś, P. Kula (Poland)

  Gas sulfonitriding of stainless and heat-resistant steels

 377. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 127
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Karanshev, N. Dimov, T. Christov (Bulgaria)

  Advantages from the application of a new IR spectrometric titration technique for quantitive determination of oil additives

 378. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 129
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. B. Demkin, I. J. Berkovitch (USSR)

  Note on the investigation of the contact area and of the friction of powders and fibers

 379. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 129
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. M. Fedorchenko, D. J. Rowinskij, J. L. Shvedkov (USSR)

  Basic types of test-bed appliances for friction materials testing and the trends of its further development

 380. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 131
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. Manolov (Bulgaria)

  The pneumatic method in tribometry

 381. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 133
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. K. Karasulov, V. S. Romanov, A. K. Maskaev, E. V. Lebedev (USSR)

  Structure-energetic analysis of tribochemical processes at the boundary friction of metals

 382. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 136
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Janczak, M. Marczak, T. Schubring (Poland)

  The determination of temperature, preasure distribution and film shape using the finite element method in elastohydrodynamic lubrication process

 383. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 136
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Czesław Kajdas, R. Hombek, Z. Adamski (Poland)

  Tribopolimerization initiators and inhibitors

 384. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 137
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. Huber (Switzerland)

  Wear of small bearings made of plastic material test method and results

 385. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 137
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. N. Gogitishvili (USSR)

  Phenomena occurring in the surface layer microvolumes during abrasive wear

 386. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 141
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Monika Gierzyńska-Dolna, J. Plewniak

  Tribological properties of hard coatings obtained by plasma spraying

 387. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 143
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Czesław Kajdas, M. Dominiak, A. Firkowski, B. Misterkiewicz (Poland)

  Wear studies on a new type of additives modifying pressure/viscosity dependence of lubricating oils

 388. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 143
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. Pscu (Romania)

  A the angular stiffness of externally-pressurized flat air pads

 389. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 144
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  C. Falticenau (Romania)

  Experimental results of the research of friction and wear processes of stuffing box packings for tighteing of shafts

 390. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 145
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Maillat (Switzerland)

  Parameters having an influence in boundary lubrication

 391. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 145
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Andrzej Kulczycki (Poland)

  The mechanism of action of the additives containing sulfur during boundary lubrication

 392. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 145
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. I. Karasik (USSR)

  The evaluation of running-in ability of materials under the increasing-load conditions

 393. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 151
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. N. Solovyov, V. P. Sheramet (USSR)

  Jam prognosis of heavy-loaded high-velocity toothed gears

 394. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 151
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. Górecka (Poland)

  The complex characteristics of surface roughness

 395. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 154
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  L. A. Gogawa (USSR)

  Study of the effect of some factors on the mechanical trajectory of friction joints

 396. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 155
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. I. Karasik, N. M. Alekseev, M. A. Bronovetz (USSR)

  Principles of standardization in tribology

 397. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 157
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Tadeusz Kałdoński (Poland)

  Precision elements wear of diesel engine injection apparatus

 398. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 157
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  T. Mang (FRG)

  Lubricants for refrigerating compressors and heat pumps

 399. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 158
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. M. Fedorchenko, K. V. Polotaj (USSR)

  Ways to improve the appliances for testing of antifrictional materials properties

 400. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 159
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. S. Goura (USSR)

  The differential equation of the motion of the sliding body on soil with due regard for non-stationary processes in the friction contact zone

 401. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 161
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Lipman, J. Kułażyński (Poland)

  Estimation of tribological properties of engine oils by gas-liquid chromatography

 402. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 161
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Lech, I. Mruk, J. Stupnicki (Poland)

  Holographic measurement of topography of engineering surfaces by use of transparent replicas

 403. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 164
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Fodor, G. Kolimar (Hungary)

  Possibilities for the extension of oil change period of internal combustions engines by the improvement of oil filtering

 404. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 165
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Stachowiak (Poland)

  The relationship between operating variables and the fatigue life of rolling point contacts

 405. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 167
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  U. Ikramov (USSR)

  Body carrying ability loss under abrasive particle action

 406. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 168
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. H. Habig, R. Chatterjee-Fischer (FRG)

  Wear behaviour of boride layers on alloyed steels

 407. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 171
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. Matveevsky, I. A. Buyanowski (USSR)

  Investigation of the transition temperatures of lubricants under friction of steels

 408. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 171
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Holland (FRG)

  The formation of load carrying lubrication film between cam and cam follower

 409. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 171
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Magiera (Poland)

  The serviceability of some additives for polish state railways exploitation purposes

 410. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 171
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  W. M. Mirski (Poland)

  Surface roughness in dry contact

 411. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 172
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Tadeusz Kałdoński, Andrzej Wachal (Poland)

  The influence of diesel fuel cleanliness on abrasive wear of precision elements of diesel engine injection apparatus

 412. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 177
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Tonder, H. Christensen (Norway)

  A unified numerical approach to the lubrication of rollers

 413. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 179
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. Mateeva, D. Pavlov, I. Glavchev (Bulgaria)

  On the application of polybutenes in stick-slip oil and motor oil

 414. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 179
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  C. Iliev, S. Karapetrova, D. Piperkov (Bulgaria)

  Transitional processes in contact pairs with distributed parameters

 415. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 180
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Meyer, I. Sieber, H. Kloos (GDR)

  Characterization of boundry layers in friction couples investigated in four-ball apparatus

 416. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 181
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Z. Haduh (Poland)

  Tribology problems of chosen frictional pairs under operation in motor vehicles

 417. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 181
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. Huber (Switzerland)

  The cleanliness of tribologically used parts

 418. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 184
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. Kałek, Henryk Krzemiński-Freda

  The porperties of a thermal semielastohydrodynamic oil film with foolly flooded and starved lubrication

 419. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 185
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Otto (Czechoslovakia)

  A simple analysis of used engine oil and the quantification of wear of major diesel engine parts

 420. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 185
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. Novotny (Czechoslovakia)

  Tribology in relation to agrobiological materials

 421. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 188
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. H. Halling, D. G. Teer, A. Matthews (Great Britain)

  Wear resistant coatings deposited by ion plating

 422. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 189
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. V. Korshak, I. A. Gribova, A. P. Krasnov, G. V. Mamatsashvili (USSR)

  Tribochemical transformations and wear resistance of materials based on the crosslinked polymers

 423. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 191
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. Kampf, A. Schilling, D. Solondz, W. Wuttke

  Strength investigation of subsurfuce regions stressed by tribomechanical loading

 424. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 193
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. K. Włodarski, W. Gałecki (Poland)

  Determination of hydrodynamic characterization of diesel engine bearings in unsteady conditions

 425. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 193
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. Pavelescu, A. Tudor (Romania)

  Behavior of oils with E.P. additives in hertzian contacts operating in boundary and mixed lubrication regime

 426. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 193
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. Pecsvardi (Hungary)

  Results of rational economizing of lubrication material in tungsram from the point of view of matrial saving

 427. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 194
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Ch. Kedong (Chiny)

  Research and development of hydrostatic bearings

 428. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 194
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. G. Mueller (GDR)

  Frictional and wear behavior of chemical modified and activated dithiophosphates

 429. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 197
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  P. Hammer (GDR)

  Some metallurgical aspects of wear

 430. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 198
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. E. Kosicki, Wiesław Zwierzycki, M. Sielicki (Poland)

  Material transfer at polymer-metal sliding interface, as measured by ellipsometry

 431. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 201
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Nouail, P. Poudou, J. Ayel, G. Pluvinage (France)

  Lubricant influence on fatigue crack propagation

 432. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 201
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. Rotondi, R. Steenema, K. D. Shuy (FRG)

  Ferrography - a proven technique for predicting machine failure

 433. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 205
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. K. Włodarski, P. Leo (Poland)

  The tribometr WSM-2 for investigation of the diesel engine piston rings working conditions

 434. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 205
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Kilarski (Poland)

  Abrasive wear of high-chromium cast iron

 435. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 207
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Petrovic, V. Stemberger (Yugoslavia)

  GC fingerprints help in recognition and characterization of lubricants

 436. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 208
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. Klienlein (FRG)

  Lubrication of rolling bearings at elevated temperatures

 437. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 208
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. P. Kozyrev, L. M. Lelchuk, M. Ye. Maron, N. I. Seleznew (USSR)

  On one approach to statisical analysis of tribological data

 438. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 209
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Zygmunt Rymuza (Poland)

  Adhesion and tribological properties of metal/polymer and polymer/polymer micropairs

 439. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 211
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. Vadasz, L. Seres (Hungary)

  Novel type slide bearings, their dvelopment and testing

 440. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 211
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  W. Korniluk, R. Sikora (Poland)

  Tribological aspects of surface layer formation

 441. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 213
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Helander, H. Sundquist (Finland)

  Microstructural alterations in case hardened steel and nodular cast iron surfaces during rolling contact

 442. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 214
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  W. F. Olszewski, D. J. Taylor, J. M. Stanek (USA)

  Fuel economy studies of gear lubricants

 443. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 215
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Stanisław Pytko, A. Gancarzewicz, W. Staszkiewicz (Poland)

  Influence of additives in gear oils on surface deterioration of elements working in contact

 444. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 218
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  B. I. Kupchinov, V. G. Rodenkov (USSR)

  On peculiarities of friction properties of self-lubricated wood-based sliding bearings

 445. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 221
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. H. Kloos, E. Broszeit, H. M. Gabriel

  Tribological properties of lubricating greases

 446. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 221
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. N. Solovyov (USSR)

  Tribotechnology is a new trend of improved quolity and reliability of mechanical systems

 447. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 222
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. Kleis, R. Magi (USSR)

  On the selection of material for parts subjected to erosion

 448. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 223
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Krystyna Sobańska, Andrzej Wachal (Poland)

  A mathematical model of ageing process of oil lubricating a mechanical device, including renewal

 449. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 225
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. M. Palcios, L. Arizmendi (Spain)

  Lubricity of greases by electrical measurements

 450. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 225
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. Topper (FRG)

  The present state of german standarization in the field of plain and rolling bearings

 451. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 227
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Czesław Koziarski (Poland)

  The modeling of the friction processes of friction wheels

 452. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 230
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. S. Kombalov (USSR)

  Theoretical fundamentals of predication of life of materials by wear factor

 453. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 230
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Leśniewski (Poland)

  The lubricating sliding matching tribological processes mirrored in vibration statistical moments

 454. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 231
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Krystyna Sobańska, Andrzej Wachal (Poland)

  Performance tests for verification of the mathematical model of ageing lubricating oils

 455. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 232
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  B. I. Kostietskij (USSR)

  Fundamental regularities of external friction and wear

 456. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 233
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  O. Pawelski, W. Rasp, T. Hirouchi (FRG)

  Rheological properties of soaps as lubricants for wire drawing

 457. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 233
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. M. Makushok, T. V. Kalinovskaya, A. V. Belyi, D. I. Dmitrovich (USSR)

  Analysys of stress-strain state in the neighborhood of actual contact spots during friction

 458. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 240
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. P. Koriauli (USSR)

  Summation of dry and viscous frictions under relative sliding of plane bodies

 459. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 241
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. G. Laursabishvili (USSR)

  On the friction mechanism of magnetic tapes and transport block materials

 460. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 241
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Marciniak, T. Otmianowski (Poland)

  An interpretation of the sliding speed effect on the wear of low carbon steel based on the theory of oxidation

 461. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 245
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Bogdan Wiślicki

  Investigation of viscoelastic properties of lubricating and hydraulic oils with an ultrasonic viscometric method

 462. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 246
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. Kozłowiecki (Poland)

  Problem of real clearance in calculating hydrodynamic slide bearings

 463. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 247
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. V. Kragielskii, E. A. Martchenko

  The modern concepts on wear and the classification of the types of wear

 464. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 247
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Polzer, D. N. Garkunov, H. J. Reinshold, St. Fritzsche (GDR)

  The friction coating of antiwear layers of brass - a contribution to the improvement of running - in behaviur

 465. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 247
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. Maciszewski (Poland)

  The analysis of formulas for calculating of pressure in the contact region of the journal and elastic bearing bush

 466. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 249
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. Tingyung, D. Hongxin, Q. Shangqui, Z. Jiazhing, M. Li, S. Shoumei (China)

  Study on crystalline structure and antifriction property of polytetrafluoroethylene (PTFE)

 467. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 251
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. I. Kudish (USSR)

  On solution of some contact and elastohydrodynamic problems

 468. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 256
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. I. Malikov, V. N. Shpinev (Poland ?)

  Production of new solid lubricating coatings by electrolitic rubbing and prospects of their application in the friction units of machines

 469. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 257
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. Neculaiasa (Romania)

  Study on the wear behaviour of the spindle-sabot kinematic couple in abrasive conditions

 470. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 258
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. Scott (Great Britain, USA)

  A study of lubricant soluble molybdenum sulphur compuonds as lubricant additives

 471. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 263
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. Scott, A. Russel, V. C. Westcott (Great Britain, USA)

  Recent developments in ferrographic particle analysis and their application in tribology

 472. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 263
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  L. Toth, A. A. Khattab, M. Muzbek (Hungary)

  The evaluation of fading and recovery properties of moulded asbestos brake linings

 473. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 266
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. Metricaru (Romania)

  Results concerning the friction and wear behaviour of some materials for brake and clutch facings

 474. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 267
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. D. Petkova (Bulgaria)

  Physicochemical mechanisms of surface destruction in friction and metal finishing

 475. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 272
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. M. Mikhin, V. N. Litvinov, S. V. Frolov (USSR)

  Effect of performance characteristics on tribotechnical parameters of sliding joints

 476. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 273
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. M. Shkolnikov, G. I. Shor, S. B. Borshchevsky, A. A. Fufaev, S. Likhterov (USSR)

  A study of the relation between bulk and surface properties and the solubility and association of sulphur-and phosphorus-containing additives in lubricating oils

 477. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 275
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. Novotny, M. Rabenda (Czechoslovakia, Poland)

  Effects of surface layer on wear of die steels

 478. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 275
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. F. M. Tremain (Great Britain)

  Troubleshooting guide to investigation of non-lubricated piston ring problems

 479. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 279
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Przeniosło, B. Zając, A. Zwolski (Poland)

  Mechanism of changes of tribological properties of burnished surface

 480. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 280
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. Moes, R. Bosma (The Neherlands)

  Graphical construction of journal paths for dynamically loaded bearings

 481. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 281
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. Krause, Ch. Schroelkamp (FRG)

  Investigations into the reaction of metallic bodies in tribological systems

 482. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 282
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. I. Shor, R. M. Matveevsky, I. A. Buyanovsky, V. M. Shkolnikov, Yu. K. Kuznetsov, A. I. Natchuk (USSR)

  Study of colloidal and chemical nature of wear protection provided by zinc dialkyl dithiophosphate

 483. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 283
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. Uetz, K. Richter, J. Wiedemeyr (FRG)

  Tribological behaviour of polymers under sliding friction at low and high temperatures

 484. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 284
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  L. N. Obischenko, N. V. Martynov (USSR)

  Effect of gases upon processes of friction and wear of metal-polymer couples

 485. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 287
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Ramishvili (USSR)

  The influence of the environment on the physical nature of friction

 486. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 291
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Stanoulov, Kr. Kaishev, Iv. Markov (Bulgaria)

  A new method for testing the antioxidative properties of lubricating greases under dynamic conditions

 487. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 292
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. D. Pascovici (Romania)

  A thermodynamic analysis of the oil film break - up at disk clutches

 488. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 293
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. V. Ryzhov, O.. A. Orlenko (USSR)

  The influence of technological heredity on the quality of a surface and its operational properties

 489. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 295
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Lasarov (USSR)

  New family of friction and wear testing machines

 490. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 296
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  C. Terisguel-Alcover (France)

  Problems encountered with phosphate esters on hydraulic systems of EDF power-plants

 491. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 296
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. A. Petrosjanz, E. G. Garzanov, V. A. Ilyn, V. P. Malopheev, I. A. Sorokin (USSR)

  Investigation of wear debris in used lubricating oil

 492. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 297
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Pahl, W. Rublinger (FRG)

  An investigation of solid-lubricated ball bearings taking into account the frictional energy in rolling contacts

 493. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 301
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. A. Petrosjanz, E. G. Garzanov, V. A. Ilyn, V. P. Malopheev, I. A. Sorokin (USSR)

  Operation condition diagnosis of wear failures of centrifugal and reciprocal gas pipeline compressors by means of used lubricating oil analysis

 494. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 301
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  R. Tolnai, M. Marko (Czechoslovakia)

  Reactivity of materials as a factor making dependent intensity of wear

 495. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 305
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. Pahl, E. Strauss (FRG)

  Wear of rolling-sliding contacts with oscillating movement under pulsaing load illustraded by the example of gear coupling

 496. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 305
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. A. Liashko (USSR)

  Theoretical fundamentals of material selection for friction conjugations

 497. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 308
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. Vamos, A. Zakar (Hungary)

  A study of microbiological contamination of cutting emulsions

 498. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 309
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. N. Vinogradov, G. M. Sorokin (USSR)

  On the nature of shock-abrasive wear

 499. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 314
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. V. Polyakov, A. V. Chichinadze (USSR)

  Calculation of calorific intensity of friction contact under the boundary lubrication conditions in the process of braking.

 500. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 315
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Yu. M. Luzhnov (USSR)

  Physicochemical fundamentals of adhesion

 501. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 317
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. V. Pinegin, M. V. Korovchinsky, L. I. Vercin (USSR)

  The capacity of self-acting bearings under transient load

 502. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 317
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. J. Verczon, A. Rac (Yugoslavia)

  Influence of lubricating oil on cavitation erosion damage of engine bearing materials

 503. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 322
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. V. Ryzhov, A. G. Suslov, A. P. Ulashkin (USSR)

  The complex estimate of sliding surface properties of machine parts

 504. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 324
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. Zakar, E. Vamos, M. Somogyi (Hungary)

  The employment of solid lubricants in plastic forming

 505. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 326
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. Maciszewski (Poland)

  Effect of bearing bush elasticity on real position of a journal during operation of bearing

 506. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 327
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  G. M. Scerenkov (USSR)

  Use of asbestos - friction materials in clutches

 507. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 328
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. Pollman, D. Schuler, W. Schulte (FRG)

  Hydrodynamic thrust bearing design calculation taking consideration variable viscosity across the oil film

 508. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 334
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  N. Manolov, A. Jankov, E. Petrova, V. Tentchev (USSR)

  Tribological problems of metal seals

 509. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 336
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. E. Shestopalov, O. A. Ustrehova, A. J. Soshko (USSR)

  The investigation of the interaction processes of polymers with metals in the condition of combined deformation

 510. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 339
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  B. L. Smushkovich, V. S. Golubkov (USSR)

  Scientific basis for the development and standardization of machines designed for friction

 511. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 343
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Ryszard Marczak, J. Janecki, R. Ciach (Poland)

  Tribological properties of aluminium-zinc alloys

 512. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 347
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. N. Puchkov, J. N. Drozdow (USSR)

  Antiscuffing resistance of rubbing surfaces

 513. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 347
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. N. Dwivedi (USA)

  Study of friction in high velocity metal-deformation processes

 514. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 351
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. K. Pogosian, Z. A. Manvelian, G. S. Gagian (USSR)

  A study of motion stability during the friction

 515. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 355
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. G. Russ, H. J. R. Gloeckner (FRG)

  Experience with the measurement of lubricating film thickness in rolling bearings

 516. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 362
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. J. Sviridyonok, V. M. Kenko, V. A. Belyi (USSR)

  Methodical aspects of specyfying tribotechnical characteristics of self- lubricating polymer based materials

 517. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 363
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. D. Shchukin, L. A. Kohanova, V. I. Savenko (USSR)

  Generation and development of elementary plastic deformation under boundary friction

 518. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 365
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. S. Pronikov (USSR)

  Calculations and wear predication as the basis for evaluation of reliability of engineering products

 519. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 371
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Vermeulen (Belgium)

  Optimization of hydrostatic journal bearings including hydrodynamic effect

 520. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 371
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. Turcu, V. Petru (Romania)

  Developments in analytical evaluation of internal friction effect on visco-elastic materials

 521. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 372
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  B. V. Protopopov (USSR)

  Energetic analysis of contact interactions and mechanism governing formation of friction forces

 522. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 381
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Vocel, M. Tvrdy (Czechoslovakia)

  Wear mechanism and surface layer changes of large cement mills grinding balls

 523. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 382
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  T. F. J. Quinn (Grait Britain)

  The effect of "Out-of-contact" oxidation and oxidational wear of steels

 524. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 388
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  D. Wissussek, Wilfried J. Bartz (FGR)

  Load-carrying of journal bearings under increasing ambient pressure

 525. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 390
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. P. Semenov, A. A. Katsura (USSR)

  Friction of rhenium and rhenium and rhenium and cobalt alloys at high temperatures

 526. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 397
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  T. Someya, S. Yamamoto, H. Fukuyama (Japan)

  An investigation into the stability of a rotor system supported by a spherical spiral groove bearing

 527. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 399
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Marek Wiśniewski, Z. Feliksiak (Poland)

  Thermoelastic Effects in Concentrated contact under mixed friction conditions

 528. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 408
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  J. Suchanek, M. Vocel (Czechoslovakia)

  Influence of several structural factors on the wear of ledeburitic chromium steels by mineral particles

 529. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 416
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  K. Tanaka, T. Okada (Japan)

  Wear of audio heads sliding against magnetic tapes

 530. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 430
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  H. Umois (USSR)

  Wear behaviour of rotors in high-speed impact mills

 531. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 437
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  M. Vocel, J. Suchanek (Czechoslovakia)

  Methods of improving the wear resistance of machine parts, especially resistance to abrasion and erosion caused by hard particles

 532. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 219-225
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areas of Lubricated Solid Bodies;
  21-24 September 1981,Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. A. Vasilev (USSR)

  Running-in of sliding supports

 533. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 267-285
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.III/A Lubricants and their Applications;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  A. Zalai, G. Barmos, J. Czegi, M. Kozma (Hungary)

  Wear and friction tests on model equipment

 534. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 301-317
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.IV/A Other Tribological Problems;
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  I. Zaganescu, T. Nagy (Romania)

  The influence of the vehicle oscillations on the tribological processes in the wheel - rail system

 535. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 317-329
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V. I/A Tribological Processes in Solid Body Contact Areas;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Y. Zhonggian (China)

  Fretting resistant polymer composites SF-2

 536. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 330-350
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V3 Lubricants and their Applications
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  Yu. S. Zaslavsky, R. N. Zaslavsky, V. D. Asrieva, A. N. Panarina (USSR)

  The use of the friction polymer formation effect in the development of lubricants in the USSR

 537. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 390-400
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V4 Other Tribological Problems
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  E. Wild, K. J. Mack (FRG)

  Lubrication problems in sodium cooled fast breeder reactors

 538. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 409-418
  Wydawnictwo Technical University Radom; M.C.N.E.M.T 1981, ISBN-83-206-0238-6;
  V.II/A Tribological Processes in Contact Areasodies;
  21-24 September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  S. M. Zakharov, N. A. Bushe (USSR)

  Investigation in the field of evaluation of unsteady journal bearing reliability

 539. 3rd I.T.C. EUROTRIB 81, 1981, III, p. 443-452
  Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; WKŁ; ISBN-83-206-0238-6, 621.;
  V1 Tribological Processes in Solid Body Contact Areas,
  21st to 24th September 1981, Warszawa-Poland;
  The Polish Tribology Council
  V. V. Zaporozhets (USSR)

  Tribological identification of contact interaction processes

 540. Trybologia, 1981, 1, p. 5
  Ryszard Maciakowski, Bogdan Siwek

  Porównanie kryteriów zatarcia modelowej przekładni zębatej na stanowisku SPBZ

 541. Trybologia, 1981, 1, p. 8
  Z. Haduch

  Morfologia wydzieleń grafitowych a odporność na ścieranie żeliwa szarego

 542. Trybologia, 1981, 1, p. 10
  Henryk Chmielewski, Michał Hebda, Wiesław Pokorowski

  Wybrane aspekty badań trybologicznych warstwy granicznej za pomocą SEM

 543. Trybologia, 1981, 1, p. 13
  J. Kramarz, B. Żmudzińska-Żurek

  Dodatki antykorozyjne w smarach bentonitowych

 544. Trybologia, 1981, 1, p. 15
  J. Łuniewski, J. Pęczak

  Otrzymywanie olejów do rotacyjnych pomp próżniowych metodą destylacji molekularnej

 545. Trybologia, 1981, 6, p. 6
  Bogdan Wiślicki

  Zanieczyszczenia metaliczne a warunki tarcia i zużycia

 546. Trybologia, 1981, 6, p. 9
  Zofia Handzel-Powierża, M. Mihowski, G. Starzyński

  Wykorzystanie fal powierzchniowych do oceny własności warstwy wierzchniej

 547. Trybologia, 1981, 6, p. 11
  J. Niedziela

  Wpływ prędkości sumarycznej toczenia oraz prędkości poślizgu na obciążenie zatarcia kół zębatych

 548. Trybologia, 1981, 6, p. 14
  Jerzy Korycki, Bogdan Wiślicki

  Ocena substancji smarowych za pomocą maszyn Pin-Disc

 549. Trybologia, 1981, 6, p. 17
  J. Kosicki

  Optymalizacja doboru smarów plastycznych do układu: obrobiony cieplnie Poliamid 6 - stal

 550. Trybologia, 1981, 6, p. 18
  Tadeusz Łubiński, K. Druet

  Metoda kul obiegowych w badaniach wpływu wybranych olejów na wytrzymałość zmęczeniową

 551. Trybologia, 1981, 6, p. 21
  J. Kramarz, B. Żmudzińska-Żurek

  Wpływ kompozycji dodatków na własności smarów bentonitowych

 552. Trybologia, 1981, 6, p. 23
  Jerzy Trawiński

  Ilościowe oznaczanie żywicznych produktów utleniania w silnikowych olejach lotniczych metodą chromatograficzną i spektroskopii IR

 553. Trybologia, 1981, 2-3, p. 5
  Krystyna Sobańska, Andrzej Wachal

  Wprowadzenie w problematykę starzenia olejów

 554. Trybologia, 1981, 2-3, p. 9
  Tadeusz Ołowski, Andrzej Wachal

  Określenie granicznych stężeń produktów starzenia w olejach smarowych

 555. Trybologia, 1981, 2-3, p. 13
  Krystyna Sobańska, Andrzej Wachal

  Matematyczny model procesu starzenia oleju smarowego z uwzględnieniem odświeżania

 556. Trybologia, 1981, 2-3, p. 16
  Krystyna Sobańska, Andrzej Wachal

  Eksploatacja weryfikacyjna matematycznego modelu starzenia oleju smarowego

 557. Trybologia, 1981, 2-3, p. 19
  Andrzej Wachal

  Zachodnie badania nad wydłużeniem czasu pracy olejów silnikowych

 558. Trybologia, 1981, 2-3, p. 20
  Andrzej Wachal, Andrzej Wojtowicz

  Skład nagarów silnikowych po normatywnej i wydłużonej pracy olejów silnikowych

 559. Trybologia, 1981, 2-3, p. 23
  J. Cypko, Marian Dąbrowski, Henryk Pelc

  Wpływ wydłużonego czasu pracy oleju na stan techniczny silnika

 560. Trybologia, 1981, 2-3, p. 26
  Wiesław Pokorowski

  Stan stref podpowierzchniowych elementów modelowego skojarzenia smarowanego siarkowanym olejem

 561. Trybologia, 1981, 2-3, p. 29
  Wiesław Górski

  Trybologiczne aspekty obecności zanieczyszczeń mechanicznych w paliwach do lotniczych silników turbinowych

 562. Trybologia, 1981, 2-3, p. 33
  Włodzimierz Ostaszewski, J. Romanowski

  Wydzielanie wody z paliw do lotniczych odrzutowych silników turbinowych

 563. Trybologia, 1981, 4-5, p. 6
  A. Nakonieczny, J. Buć

  Matematyczno-fizyczny model procesu tarcia i zużycia podczas docierania stali nawęglonej

 564. Trybologia, 1981, 4-5, p. 10
  T. Barski

  Wpływ parametrów procesu tarcia na zużycie teflonu

 565. Trybologia, 1981, 4-5, p. 14
  Ryszard Rudol

  Uniwersalne urządzenia do badania tarcia i zużycia ściernego

 566. Trybologia, 1981, 4-5, p. 18
  J. Orlacz, A. Chycka

  Zmodyfikowana metoda Amslera do długotrwałych badań ścieralności

 567. Trybologia, 1981, 4-5, p. 20
  Jan Burcan

  Własności małogabarytowych łożyskowań ślizgowych

 568. Trybologia, 1981, 4-5, p. 26
  F. Bieda, J. Kur

  Pitting łożysk tocznych wypełnionych smarami plastycznymi

 569. Trybologia, 1981, 4-5, p. 30
  W. Gąsowski

  Odporność na zużycie rozpylaczy wysokoprężnych

 570. Trybologia, 1981, 4-5, p. 34
  J. Raczyńska

  Odporność na korozję cierną powłok malarskich

 571. Trybologia, 1982, 1-4, p. 6
  H. Thum

  Ocena trwałości materiałów ciernych na podstawie pozornej gęstości tarcia

 572. Trybologia, 1982, 1-4, p. 11
  Wiesław Pokorowski

  Mechanizm oddziaływania oleju siarkowanego na współpracujące powierzchnie o styku skoncentrowanym

 573. Trybologia, 1982, 1-4, p. 15
  J. Niedziela

  Wartości wykładnika potęgowego prędkości poślizgu w kryterium obliczeniowym na zatarcie

 574. Trybologia, 1982, 1-4, p. 17
  K. Janczak, A. Wilczek

  Stanowisko do badań niestacjonarnego smarowania elastohydrodynamicznego

 575. Trybologia, 1982, 1-4, p. 22
  Henryk Maczel, Andrzej Wachal, Dorota Zielińska

  Odporność na utlenianie olejów po pracy

 576. Trybologia, 1982, 1-4, p. 23
  Czesław Kajdas, W. Sułek, A. Urbański

  Kalorymetr do oznaczania własności adsorpcyjnych na granicy faz ciało stałe - roztwór

 577. Trybologia, 1982, 5-6, p. 4
  Wilfried J. Bartz

  Redaktorzy prezentują czasopisma (Schmiertechnik-Tribologie)

 578. Trybologia, 1982, 5-6, p. 5
  Włodzimierz Ostaszewski

  Koalescencja na przegrodach włóknistych Cz. I

 579. Trybologia, 1982, 5-6, p. 10
  Bogdan Wiślicki

  Wykrywanie uszkodzeń węzłów tarcia przez analizę cząstek

 580. Trybologia, 1982, 5-6, p. 15
  J. Niedziela

  Weryfikacja kryteriów obliczeniowych na zatarcie kół zębatych

 581. Trybologia, 1982, 5-6, p. 18
  J. Kosicki, Wiesław Leszek

  Badanie przenoszenia smaru stałego w układzie polimer - metal metodą fotooptyczną

 582. Trybologia, 1983, 1, p. 6
  Zofia Handzel-Powierża, Tomasz Klimaczak

  Ocena stanu warstwy wierzchniej na podstawie pomiaru Seebecka

  Streszczenie
  Modyfikując złącze termoelektryczne można użyć efekt Seebecka do oceny stanu warstwy wierzchniej. Siłę termoelektryczną oceniano przy pomocy przyrządu TS-A skonstruowanego w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie.

 583. Trybologia, 1983, 1, p. 9
  Włodzimierz R. Ostaszewski

  Koalescencja na przegrodach włóknistych, cz. II

  Streszczenie
  W tej części artykułu opisano ostatni etap koalescencji - oswobodzenia kropli zdyspergowanej fazy z powierzchni materiału koalescencyjnego przy wydzielaniu wody z paliwa lotniczego.

 584. Trybologia, 1983, 1, p. 13
  Włodzimierz Włodarski

  Badanie materiałów ciernych na okładziny hamulcowe

  Streszczenie
  Opisano metodę określenia tzw ogólnego współczynnika tarcia na stanowisku badawczym, dającym możliwość odróżnienia zjawisk powstających w hamulcach.Wyniki badań po obróbce statystycznej mogą służyć prognozie efektywności

 585. Trybologia, 1983, 1, p. 18
  Andrzej Wachal

  Starzenie oleju a stan techniczny silnika i pora roku

  Streszczenie
  Badano wpływ stanu technicznego silnika samochodu Fiat 126p i pór roku na starzenie olejów smarowych klasy SAE 10W/30 : Oiliofiat i Selektol Special.

 586. Trybologia, 1983, 1, p. 21
  Wilfrid J. Bartz

  Trybologia, smarowanie i materiały smarowe

  Streszczenie
  Przekład artykułu z No 9/1981 VDI-Z, zawiera podsumowanie prac z okresu 1978...1980. Odnośniki do 400 pozycji literaturowych spośród 5000 wydanych, które pojawiły się w tym czasie w różnych czasopismach światowych.

 587. Trybologia, 1983, 2, p. 4
  Jan Rączka, Jerzy Kowalski, Adam Tabor

  Chromowanie twarde jako metoda czopów wału rozrządu

  Streszczenie
  Zgodnie ze specjalnie opracowaną metodyką badań odporności na zużycie oceniano wały chromowane i niechromowane. Określono charakter zużycia a także stwierdzono poprawę właściwości eksploatacyjnych.

 588. Trybologia, 1983, 2, p. 8
  Zbigniew Kłos, Paweł Giergielewicz

  Zmiany własności olejów podczas pracy w samochodach osobowo-towarowych

  Streszczenie
  Opisano wyniki badań eksploatacyjnych Selektol Special SAE 20W/40 i Hipol 15F w samochodzie Tarpan. Określono okresy wymiany oleju.

 589. Trybologia, 1983, 2, p. 10
  Czesław Kajdas, Dariusz Ozimina

  Własności przeciwzatarciowe olejów silnikowych dla żeglugi

  Streszczenie
  Porównywano wyniki badań przeciwzatarciowych olejów Marinol Netol SB SAE 30 i Superol CA SAE 30 otrzymane na aparacie czterokulowym i stanowisku USBS-2.

 590. Trybologia, 1983, 2, p. 12
  Paweł Romanowski

  Badanie ściśliwości substancji lepkich pod ciśnieniem do 400 MPa

  Streszczenie
  Opisano urządzenie, metodę izotermicznej oceny modułu ściśliwości objętościowej lepkich substancji pod ciśnieniem do 400 MPa i temperatury do 80 °C. Porównano z danymi literaturowymi.

 591. Trybologia, 1983, 2, p. 15
  Andrzej Kulczycki

  Dobór dodatków siarkowych do skojarzeń w różnych zakresach wymuszeń

  Streszczenie
  Na podstawie kinetyki pochłaniania dodatków siarkowych wyprowadzono zależność dającą możliwość wyboru dodatku wytwarzającego w danych warunkach najtrwalszy film smarujący.

 592. Trybologia, 1983, 2, p. 17
  Olgierd Olszewski, Jerzy Ziora

  Oddziaływanie tlenków żelaza o obszarze tarcia w temperaturze 770...1070 K

  Streszczenie
  W czasie badania zużycia próbki stali 20 stwierdzono, że warstwa tlenku, powstająca w czasie zużycia była w temperaturze 770-1070 K. Robocza powierzchnia zawierała przewagę hematytu i magnetytu,na utlenianej był wustyt.

 593. Trybologia, 1983, 3, p. 2
  Zbigniew Kłos

  Trybologia w Finlandii

 594. Trybologia, 1983, 3, p. 4
  Wojciech Wiercioch

  Prowadnice aerostatyczne smarowane gazostatycznie

  Streszczenie
  Opisano smarowanie gazostatyczne, zasady działania, zalety i wady metody, przykłady zastosowań, a także niektóre dane techniczne.

 595. Trybologia, 1983, 3, p. 8
  Włodzimierz Dębski, Leonard Płatkiewicz, Jerzy Głowacki, Marek Manikowski

  Krajowa wykładzina ślizgowa PDG

  Streszczenie
  Przy pomocy odpowiedniej modyfikacji żywicy epoksydowo-grafitowej otrzymano kompozyt PDG. Porównywano właściwości PDG i Diamant Moglice. Stwierdzono dobre właściwości tworzywa PDG.

 596. Trybologia, 1983, 3, p. 10
  Władysław Czupryk

  Odporność na zatarcie brązów antymonowych.

  Streszczenie
  Oceniano właściwości przeciwzużyciowe brązów cynowych z dodatkiem CuSb 2...15% masy w warunkach tarcia suchego i porównywano z wynikami dla brązów ołowiowych. Stwierdzono lepsze właściwości modyfikowanych brązów cynowych

 597. Trybologia, 1983, 3, p. 13
  Stefan Balicki

  Ocena odporności na ścieranie stali 40H

  Streszczenie
  Na podstawie analizy odporności na rozciąganie jednoosiowe, przewężenia i wydłużenia określono optimum na ścieranie stali 40H. Występuje ono przy odpuszczaniu tej stali w temperaturze 425 °C.

 598. Trybologia, 1983, 3, p. 18
  Andrzej Pierszkała, Mieczysław Piróg

  Badanie docierania stali 45 metodą fotostymulowanej egzoemisji elektronów

  Streszczenie
  Zmiana faktycznej powierzchni tarcia w procesie tarcia wpływa na zmianę ubytku masy próbki jak i intensywności egzoemisji elektronów. To pozwoliło na ocenę kinetyki docierania stali 45 w procesie suchego tarcia.

 599. Trybologia, 1983, 3, p. 20
  Kazimerz Górnicki

  Stanowisko laboratoryjne do badania tarcia i zużycia

  Streszczenie
  Zastosowano układ obciążający KEWAT-2 Kragielskiego, z próbkami walcowymi o styku czołowym średnicy 10mm, prędkości obrotowej 10-3000rpm, 0.1...31.4 m/s i obciążeniu do 400N, 4MPa.

 600. Trybologia, 1983, 3, p. 21
  Paweł Romanowski

  Badanie gęstości substancji lepkich pod ciśnieniem do 400MPa

  Streszczenie
  Skonstruowano urządzenie i opracowano metodę pomiaru gęstości olejów w zakresie 0.1...400 MPa. Ten zakres odpowiada warunkom występującym w strefie elastohydrodynamicznego smarowania.

 601. Trybologia, 1983, 3, p. 23
  Czesław Kajdas, Ewa Wawyk-Pardyka, Dariusz Ozimina

  Charakterystyka trybologiczna olejów silnikowych Superol

  Streszczenie
  Olej do silników Diesla oceniano przy pomocy stanowiska USBS-2. Porównywano charakterystyki trybologiczne olejów CA, CB i CC.

 602. Trybologia, 1983, 4, p. 6
  Jacek Spałek, Jerzy Pająk

  Zużycie ścierne kół zębatych przekładni smarowanych zanieczyszczonym olejem

  Streszczenie
  Analizowano model i kryteria zużycia ściernego, a także charakterystyki zanieczyszczenia oleju w przekładniach zębatych stosowanych w górnictwie. Stworzono model matematyczny zużycia ściernego pary zębatej.

 603. Trybologia, 1983, 4, p. 8
  Jan Sikora, Antoni Neyman, Wojciech Majewski

  Przyśpieszone badania zużycia poprzecznych łożysk ślizgowych

  Streszczenie
  Opisano wyniki badań materiałów łożyskowych dwu i trzy warstwowych na stanowiskach SON i ZAN.

 604. Trybologia, 1983, 4, p. 12
  Włodzimierz Gęsicki, Jan Kłopocki, Olgierd Olszewski, Paweł Romanowski

  Wyznaczanie kąta rozstawienia wzdłużnych rowków smarowanych w łożysku poprzecznym

  Streszczenie
  Do badań przygotowano trzy wkłady z kątem rozstawienia: 60,90 i 120 st. W wyniku badań stwierdzono, że optymalny kąt wynosi 90 stopni.

 605. Trybologia, 1983, 4, p. 14
  Janusz Boruta, Andrzej Wachal

  Wpływ obciążenia, temperatury i rodzaju oleju na parametry zacierania

  Streszczenie
  Na maszynie czterokulowej oceniano moment siły tarcia w funkcji obciążenia węzła tarcia i temperatury. Z badań wynika, że ocenę oleju należy prowadzić przy tym samym wymuszeniu.

 606. Trybologia, 1983, 4, p. 18
  Anna Piekarska, Franciszek Szkoda

  Delaminacyjny mechanizm zużycia stopu Pd-Cd-Zn

  Streszczenie
  Na podstawie analizy mikroskopowej, skannigowej i rentgenowskiej warstwy wierzchniej stopu łożyskowego PdCd 17.5(ZnCr)3Al10.12 po procesie zużycia w warunkach tarcia suchego przy 0.4m/s i obciążeniu: 3.9, 4.9, 5.9 i 6.9 MPa

 607. Trybologia, 1983, 4, p. 20
  Mieczysław Piróg, Mariusz Wencel

  Badanie zmian rzeczywistej powierzchni styku metodą elektroluminescencji

  Streszczenie
  Oceniano możliwość zastosowania zjawiska elektroluminscencji do oceny faktycznej powierzchni styku metal-luminofor. Stwierdzono, że zmiana elektroluminescencji związana jest ze zmianą rzeczywistej powierzchni styku.

 608. Trybologia, 1983, 5-6, p. 4
  Borys Kosteckij

  Klasyfikacja rodzajów niszczenia powierzchniowego i ogólne prawo tarcia

  Streszczenie
  Autor przedstawia zasady klasyfikacji procesów tribologicznych posługując się strukturalnym i energetycznym podejściem układu otwartego. Ogólne prawo tarcia zawiera różnorodne przejawy tarcia i zużycia.

 609. Trybologia, 1983, 5-6, p. 8
  Jerzy Lewitowicz, Małgorzata Stukonis

  Zużycie nurników w lotniczych pompach paliwowych

  Streszczenie
  Opisana rola par precyzyjnych w ocenie trwałości i niezawodności zespołów zasilania paliwem lotniczym silników turbinowych. Scharakteryzowano warunki pracy nurników i wielkości wpływające na tarcie i zużycie.

 610. Trybologia, 1983, 5-6, p. 11
  Małgorzata Sorochtej

  Matematyczna teoria planowania doświadczeń w badaniach zużycia materiałów ciernych

  Streszczenie
  Badano układ okładzina cierna klocki hamulcowe z żeliwa szarego i z dodatkiem tytanu 0.05, 0.1 i 0.4% tytanu. W celu określenia wpływu parametrów posłużono się metodą planowania doświadczeń. Przedstawiono wyniki.

 611. Trybologia, 1983, 5-6, p. 13
  Olgierd Olszewski

  Racjonalny dobór olejów do przekładni przemysłowych

  Streszczenie
  Opisano problematykę oceny właściwości olejów przekładniowych tak świeżych jak i przepracowanych. Określając właściwości oleju można racjonalnie dobrać najlepszy olej dla danej przekładni.

 612. Trybologia, 1983, 5-6, p. 15
  Barbara Kawałko-Myślińska, Wiesław Pokorowski, Paweł Romanowski

  Wpływ składu olejów bazowych na charakterystyki reologiczne i trybologiczne

  Streszczenie
  Badano kompozycje, otrzymane z frakcji oleju bazowego, określano ich charakterystyki lepkościowe, ciśnieniowe i przeciwzużyciowe. Stwierdzono, że na podstawie charakterystyk lepkościowych można prognozować przeciwzużycio

 613. Trybologia, 1983, 5-6, p. 18
  Andrzej Kulczycki, Marian Machel, Andrzej Wachal

  Olej przekładniowy z krajowych surowców

  Streszczenie
  Porównywano właściwości oleju przekładniowego Grasel GA-460SP i Energol GR-460XP. Stwierdzono, że efektywność smarowania wysokoobciążonej przekładni suwnicy olejem GA-460SP jest lepsza niż olejem Energol GR-460XP.

 614. Trybologia, 1983, 5-6, p. 20
  Krzysztof Sochaj

  Nowe proszkowe substancje smarowe do ciągania drutów stalowych

  Streszczenie
  W wyniku badań wybrano bazę proszkową, siarczanu baru i mydła sodowo wapniowego. Wybrano jako najlepszą do procesu ciągnienia drutów. Substancje smarowe wstępnie oceniano przy pomocy aparatu czterokulowego.

 615. Trybologia, 1983, 5-6, p. 23
  Stanisław Kostrzewa, Zbigniew Bojar

  Warstwy ślizgowe PbSn10Cu3 łożysk wielowarstwowych po eksploatacji

  Streszczenie
  Wielowarstwowe łożyska ślizgowe wykonane ze stopu brązu CuPb30 spiekanego z naniesioną galwanicznie warstwą PbSn10Cu3 oceniano metodą analizy rentgenowskiej. Oceniano występowanie procesów wydzieleniowych w tym stopie.

 616. Trybologia, 1983, 5-6, p. 27
  Andrzej Brokowski, Julian Deputat

  Nieniszczące pomiary naprężeń w technicznej warstwie wierzchniej przedmiotów szlifowanych

  Streszczenie
  Zastosowano fale ultradźwiękowe do analizy powierzchni szlifowanych poruszając się w określonym kierunku. Stosowano do badań refraktometr ultradźwiękowy UR10 Techpan; częstotliwości badań : 15, 10, 5 i 2.5 MHz.

 617. Trybologia, 1983, 5-6, p. 30
  Krzysztof Wernerowski

  Nośność wzdłużnych łożysk gazostatycznych z kulistą komorą ciśnieniową

  Streszczenie
  Na podstawie dynamicznego równania różniczkowego cieczy lepkiej wyliczono rozkład ciśnień w łożysku gazodynamicznym z kieszenią kulistą. Wyliczono kryteria optymalnych wymiarów kieszeni.

 618. Trybologia, 1983, 5-6, p. 32
  Zbigniew Kłos

  Test Dobsona a dotychczas stosowane testy tarciowe

  Streszczenie
  Porównywano wyniki otrzymane z testu Dobsona i wyliczeń MHL, współczynnika zużycia pod obciążeniem Ih, indeksu IEP dla olejów Hydrorafinat-2, Selektol Special SD SAE20W/40 i Hipol 15F.

 619. Trybologia, 1984, 1, p. 2
  Andrzej Wachal, Zbigniew Kłos

  Dwugłos o smarności

 620. Trybologia, 1984, 1, p. 4
  Czesław Kajdas

  Własności trybologiczne i mechanizm działania węglowodorów w węźle tarcia

 621. Trybologia, 1984, 1, p. 12
  Andrzej Kulczycki

  Współzależność kryteriów oceny własności smarnych olejów przekładniowych

 622. Trybologia, 1984, 1, p. 15
  Krzysztof Druet, Olgierd Olszewski, Paweł Romanowski

  Wpływ laboratoryjnego starzenia oleju przekładniowego na jego lepkość w funkcji ciśnienia

 623. Trybologia, 1984, 1, p. 17
  Wiesław Olszewski, Bogdan Magiera, Ewa Gorczyca

  Czas pracy olejów typu Superol w samochodach ciężarowych.

 624. Trybologia, 1984, 1, p. 20
  Jerzy Lewitowicz, Mieczysław Stukonis

  Zużycie nurników w lotniczych pompach paliwa cz. II

 625. Trybologia, 1984, 1, p. 24
  Adam Kleszczyński, Zbigniew Lawrowski

  Powłoki poliamidowe na wielowypustowych wałach samochodowych

 626. Trybologia, 1984, 2, p. 4
  Bodan Magiera

  Stany graniczne olejów smarowych

  Streszczenie
  Na podstawie analizy zagadnienia oceny stanu granicznego oleju silnikowego wybrano siedem metod podejścia do tego pytania.

 627. Trybologia, 1984, 2, p. 9
  Czesław Kajdas, Józef Nita, Janina Łuczkiewicz, Dariusz Ozimina

  Charakterystyka trybologiczna olejów przekładniowych

  Streszczenie
  Przy pomocy tribometru USBS-2 badano własności tribologiczne olejów przekładniowych: Hipol, Spirax EP i Transol.

 628. Trybologia, 1984, 2, p. 11
  Jerzy Kosicki

  Wpływ obróbki cieplnej polietylenu i poliwęglanu na wzajemne oddziaływanie między smarami i powierzchniami łożyskowymi

  Streszczenie
  Poprzez pomiar zwilżalności oceniano stan powierzchni polimerów i wpływ obróbki cieplnej. Wykonano badania tarcia układów polietylen/polikarbonat - stal.

 629. Trybologia, 1984, 2, p. 15
  Antoni Neyman, Wojciech Majewski

  Materiały łożyskowe w warunkach niewsytarczającego smarowania

  Streszczenie
  Opisano wyniki badań materiałów na łożyska ślizgowe w warunkach niedostacznego smarowania na modelowych łożyskach i próbkach taśmy.

 630. Trybologia, 1984, 2, p. 19
  Andrzej Pierszkała, Mieczysław Piróg

  Rozkład enrgetyczny elektronów emitowanych ze zdeformowanej warstwy wierzchniej

  Streszczenie
  Badano zależność fotostymulowanej egzoemisji elektronów od naprężeń ściskających dla stali 45 pracującej w próżni 0.27MPa.

 631. Trybologia, 1984, 2, p. 21
  Kazimierz Górnicki

  Wpływ obróbki cieplno-chemicznej i substancji smarowej na zużycie sworzni łańcucha pociągowego

  Streszczenie
  Badano zużycie łańcuchów pociągowych przy dużych obciążeniach i małych prędkościach poślizgu. Oceniano wpływ obróbki termochemicznej.

 632. Trybologia, 1984, 3, p. 4
  Tadeusz Burakowski, Jan Senatorski, Jan Tacikowski

  Porównanie odporności na zużycie trybologiczne warstw nawęglanych i azotowanych

  Streszczenie
  Badania wykonano na próbkach stali 18HGT nawęglanych i azotowanych w węźle tarcia trzy wałeczki stożek. Określono możliwość zmiany warstw nawęglanych azotowanymi z uwagi na zużycie tribologiczne.

 633. Trybologia, 1984, 3, p. 9
  Jan Dereń, Stanisław Nosal, Stanisław Jakubowski

  Własności trybologiczne stali i żeliwa węgloazotowanych metodą "Tenifer" i siarkoazotowanych w kąpieli nietoksycznej.

  Streszczenie
  Porównywano warstwy wierzchnie otrzymywane metodą "TENIFER" i siarkoazotowanych. Stwierdzono możliwość zastąpianie warstw węgloazotowanych siarkoazotowanymi zwłaszcza w przypadku elementów współpracujących bez smarowania

 634. Trybologia, 1984, 3, p. 13
  Janusz Igielski

  Nowe wskaźniki zużycia ciernego elementów ferromagnetycznych

  Streszczenie
  Badano zużycie trzech miękkich elementów ferromagnetycznych w sprzęgle drukarki wierszowej DW21.

 635. Trybologia, 1984, 3, p. 17
  Wiesław Zwierzycki

  Kryteria oceny pracy oleju w silniku.

  Streszczenie
  Przegląd literaturowy warunków pracy oleju w silnikach spalinowych. Wybrano kryteria stopnia oddziaływania silnika na olej w strefie wysokiej temperatury co może decydować o wyborze oleju.

 636. Trybologia, 1984, 3, p. 21
  Barbara Kawałko-Myślińska, Wiesław Pokorowski, Paweł Romanowski

  Wpływ siarkowania oleju na jego charakterystyki reologiczne

  Streszczenie
  Badano olej bazowy SAE 10 (Hydrorafinat-5) z rozpuszczoną w nim siarką elementarną oraz składnik bazy oleju przekładniowego Brighstock także o różnej zawartości siarki elementarnej.

 637. Trybologia, 1984, 3, p. 23
  Ratko Mitrović

  Zjawiska trybologiczne występujące w czasie frezowania obwiedniowego kół zębatych

  Streszczenie
  Opisano metodę badania trwałości zęba modelowego, zastąpionego frezem palcowym. Pozwoliło to 10...25 razy skrócić czas badania.

 638. Trybologia, 1984, 3, p. 27
  Witold Bujanowski, Maria Zastawnik

  Krajowe tworzywa z węgla uszlachetnionego

  Streszczenie
  Oceniano właściwości tworzyw sztucznych na bazie węgla uszlachetnionego nasyconego stopami: Sn-Pb, Sn-Pb-Sb, stopami łożyskowymi: Ł6, Ł10, Ł16 oraz żywicą epoksydową. Badano właściwości korozyjne i cierne.

 639. Trybologia, 1984, 4, p. 4
  Henryk Krzemiński-Freda

  Pewne aspekty wpływu warunków tarcia na trwałość łożysk tocznych

  Streszczenie
  Oceniano wpływ zredukowanej grubości filmu olejowego i dodatków EP do oleju mineralnego na jakość smarowania. Do pomiarów stosowano metody elektryczne.

 640. Trybologia, 1984, 4, p. 8
  Stefan Patzau

  Krajowe środki smarowe do łożysk tocznych - stan i perspektywy

  Streszczenie
  Scharakteryzowano oleje i smary polskiej produkcji do smarowania łożysk tocznych.

 641. Trybologia, 1984, 4, p. 11
  Jerzy Bartoszewicz

  Dobór i trwałość środków smarowych do łożysk tocznych

  Streszczenie
  Analizując warunki pracy smarów plastycznych do smarowania łożysk tocznych dokonano optymalizacji sposobu ich doboru.

 642. Trybologia, 1984, 4, p. 18
  Stanisław Furmanek

  Aparat do określania stopnia zanieczyszczenia smarów ruchowych

  Streszczenie
  Przedstawiono urządzenie do oceny stopnia zużycia smarów do łożysk tocznych. Metoda polega na ocenie transmisji światła poprzez próbkę smaru.

 643. Trybologia, 1984, 4, p. 21
  Jan Grześkowiak, Tomasz Kwiatkowski

  Wpływ stopnia dysocjacji amoniaku na własności trybologiczne warstwy wierzchniej po krótkookresowym azotowaniu gazowym

  Streszczenie
  Oceniano wpływ stopnia dysocjacji amoniaku na właściwości tribologiczne warstwy wierzchniej stali : 45, 34HMn i żeliwa szarego perlitycznego Zl48-3. Stwierdzono, że optymalną jest 30% dysocjacja amoniaku.

 644. Trybologia, 1984, 4, p. 25
  Rafał Suwart

  Współczynnik sprawności energetycznej procesu jako kryterium oceny jakości substancji smarowej

  Streszczenie
  Badania wykonano na modelu wyciskania tulejek. Dla praktyki wprowadzono prostszy współczynnik sprawności wyliczany z krzywej umocnienia formowanego metalu.

 645. Trybologia, 1984, 4, p. 29
  Włodzimierz R. Ostaszewski

  Wpływ wybranych czynników na ilość wody utrzymywanej na materiałach koalescencyjnych

  Streszczenie
  Jako materiał koalescencyjny wybrano krajowe włókno szklane.Badania wykonano na emulsji wodnej z paliwem do silników turbinowych PSM-2.

 646. Trybologia, 1984, 5, p. 4
  Jan Głowala, Jerzy Korycki, Bogdan Wiślicki,
  Stanisław Radkowski, Zygmunt Świerczewski

  Wielofunkcyjna maszyna do badań trybologicznych

  Streszczenie
  Opisano konstrukcję laboratoryjnej maszyny do badań tribologicznych z kilkoma wymiennymi węzłami tarcia, modelującej tarcie ślizgania w zakresie 1...3000rpm, obciążenia 1...6kN i temperatury do 130 °C.

 647. Trybologia, 1984, 5, p. 9
  Henryk G. Sabiniak

  Badanie rodzaju tarcia w zazębieniu przekładni ślimakowych

  Streszczenie
  Badano wpływ podstawowych wielkości teorii smarowania elastohydrodynamicznego. Jako kryterium przyjęto trwałość filmu smarnego.

 648. Trybologia, 1984, 5, p. 14
  Kazimierz Woźniak

  Wpływ własności oleju na straty tarcia w przekładni ślimakowej

  Streszczenie
  Badano straty tarcia w przekładni od prędkości i lepkości oleju. Stwierdzono, że dla smarowania przekładni ślimakowych lepsze są oleje typu Transol niż Hipol.Wykonano diagram zelecający lepkość oleju w funkcji prędkości.

 649. Trybologia, 1984, 5, p. 16
  Krzysztof Druet, Paweł Romanowski, Olgierd Olszewski, Antoni Chran

  Zmiany lepkości oleju przekładniowego starzonego metodami laboratoryjnymi w zależności od ciśnienia

  Streszczenie
  Dla określenia kryteriów oceny nieprzydatności oleju do dalszej eksploatacji badano lepkość oleju Transol 75 SP, pracujący w przekładni zębatej przy dużym obciążeniu zębów.

 650. Trybologia, 1984, 5, p. 18
  Włodzimierz R. Ostaszewski

  Badanie szybkości wydzielania wody przez wybrane materiały koalescencyjne

  Streszczenie
  Określono krzywe wydzielania wody w funkcji czasu. Na podstawie pomiarów wykonano krzywe regresji w zależności od najważniejszych paramaetrów wpływających na szybkość wydzielania wody.

 651. Trybologia, 1984, 6, p. 4
  Henryk G. Sabiniak

  Smarowanie przekładni śimakowych

  Streszczenie
  Dobór odpowiedniego środka smarnego do smarowania przekładni ślimakowych ma istotny wpływ na ich trwałość i działanie w okresie eksploatacji. Opisano parametry mające wpływ na smarowanie przekładni.

 652. Trybologia, 1984, 6, p. 9
  Jacek Spałek, Jerzy Pająk

  Oddziaływanie niszczące cząstki ściernej w strefie przyporu pary zębatej

  Streszczenie
  Analizowano ruch cząstki zanieczyszczenia i jej działanie niszczące na wierzchnią warstwę zębów. Taka analiza stanowi konieczny etap obliczeń kół zębatych ze względu na zużycie szczególnie dla zanieczyszczonych olejów.

 653. Trybologia, 1984, 6, p. 12
  Sławomir Hofman

  Modelowe stanowisko dwurolkowe do badań styku skoncentrowanego - Trybometr III

  Streszczenie
  Opisano stanowisko z dwiema rolkami, dające możliwość pomiaru parametrów charakteryzujących elastohydrodynamiczny film smarujący a także badanie zacierania.

 654. Trybologia, 1984, 6, p. 12
  Ryszard Starosta

  Wyznaczanie pracy adhezji oleju na powierzchni ciała stałego

  Streszczenie
  Opisano zależność pracy adhezji od naprężenia powierzchniowego i kąta zwilżania. Przedstawiono wyniki badania oleju Luks 10 i stali hartowanej w szerokim zakresie temperatury.

 655. Trybologia, 1984, 6, p. 12
  Wojciech J. Leszek, Krzysztof Banach, Jan Bartosz

  Badanie oleju Selektol Specjal SD SAE 20W/40 eksploatowanego w samochodach Fiat 126p

  Streszczenie
  Porównywano zestarzenie oleju Selektol Special SAE 20W/40 w silnikach Fiat 126p w okresie gwarancji i pogwarancyjnym.

 656. Trybologia, 1984, 6, p. 16
  Wojciech J. Leszek, Krzysztof Banach, Jan Bartosz

  Badanie oleju Selektol Special SD SAE 20W/40 eksploatowanego w samochodach Fiat 126p

 657. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 9,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Marian Dębicki

  Próba zastosowania termodynamiki klasycznej do prognozowania ogólnych właściwości tribologicznych w układzie tarciowym

 658. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 11,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Bogdan Nowicki

  Mokrogeometria warstwy wierzchniej a jej własności tribologiczne

 659. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 39,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Jerzy Ickiewicz

  Niektóre właściwości tribologiczne cieczy roboczej jako czynnika smarującego

 660. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 43,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Marian Król

  Wpływ mikrogeometrii warstwy wierzchniej na ich właściwości tribologiczno użytkowe

 661. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 52,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Andrzej Kulczycki

  Programowanie trwałości warstwy granicznej w oparciu o analizę procesu jej tworzenia

 662. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 59,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Włodzimierz Mróz

  Triboprądowa metoda kwalifikowania materiałów na elementy łożysk ślizggowych

 663. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 63,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Mieczysław Marciniak, Edmund Pluciński

  Probabilistyczna ocena wpływu mikrogeometrii warstwy wierzchniej na jej właściwości fizykalne

 664. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 75,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Jan Burcan

  Stan powierzchni roboczych i parametry użytkowe małogabarytowych łożyskowań ślizgowych

 665. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 77,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Jerzy Nachimowicz, Eugeniusz Sajewicz

  Badania własności tribologicznych materiału ciernego TE-18

 666. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 83,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Zofia Handzel-Powierża, Mieczysław Piróg, Mariusz Wencel

  Określenie pola rzeczywistej powierzchni styku i płaskości próbek metodą elektroluminescencyjną

 667. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 84,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Eugeniusz Sajewicz

  Wpływ prędkości na destabilizację zużycia

 668. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 89,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Zofia Handzel-Powierża, Tomasz Klimczak

  Aspekt metrologiczny i trybologiczny dwu- i trójwymiarowych charakterystyk mikronierówności powierzchni

 669. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 91,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Jan Sadowski

  Konstytuowanie warstwy wierzchniej stali podczas zagrzewania tarciowego

 670. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 101,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Andrzej Firkowski, Gottlieb Polzer

  Wyniki badań przebiegu zjawiska selektywnego przenoszenia w wodzie i roztworach wodnych

 671. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 102,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Michał Andrzejewski

  Kształtowanie stereometrii warstwy wierzchniej poprzez nagniatanie wibracyjne w aspekcie trybologicznym

 672. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 115,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Janusz Król, Henryk Chmielewski, Bogusław Babiński

  Badania monokryształu Cu w skojarzeniu ślizgowym ze stalą

 673. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 117,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Włodzimierz Waligóra

  Możliwości zastosowania spektroskopii elektronów Auger do oceny własności fizykochmicznych warstw wierzchnich elementów maszyn

 674. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 128,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Włodzimierz Sułek, Czesław Kajdas

  Pomiar ciepła towarzyszącego tarciu za pomocą trybokalorymetru

 675. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 133,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Jerzy Tarnowski

  Badanie mikrotwardości strefy kontaktu sprzężeń ciernych w aspekcie procesu zacierania

 676. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 137,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Tadeusz Burakowski, Jan Senatorski, Jan Tacikowski

  Wpływ struktury warstw dyfuzyjnych na własności tribologiczne stali

 677. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 143,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Łucja Frąckowiak, Stanisław Iwanicki

  Wpływ wstępnej deformacji plastycznej na odkształcenia sprężyste warstwy wierzchniej wybranych materiałów

 678. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 150,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Jan Ryszard Dąbrowski

  Badania adhezji warstewek ochronnych do metali

 679. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 154,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Zbigniew Legierski, Andrzej Posmyk, Henryk Wistuba

  Modyfikowane warstwy tlenkowe przeznaczone na skojarzenia oszczędnie smarowane

 680. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 158,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Alicja Laber, Stanisław Laber

  Wpływ stanu warstwy wierzchniej na właściwości tribologiczne żeliwa po nagnieceniu

 681. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 163,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Janusz Martan, Bronisława Olszewska-Mateja, Tomasz Ohly

  Zastosowanie implantacji jonowej do poprawy własności mechanicznych metali

 682. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 174,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Henryk Chmielewski, Marek Wierczyński

  Obróbka cieplna Al-Zn-Si a własności tribologiczne ich warstwy wierzchniej

 683. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 178,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Tadeusz Łubiński

  Metoda eliminacji zakłóceń procesu tarcia wywołanych przez maszynę badawczą

 684. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 188,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Bogdan Stodolnik

  Dobór technologii obróbki wykańczającej łożysk tocznych a ich trwałość

 685. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 192,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Andrzej Niewczas

  Modele prognozowania trwałości elementów maszyn

 686. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 200,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Jerzy Nachimowicz

  Technologiczne i eksploatacyjne środki zwiększenia trwałości wierzchniej warstwy elementów maszyn

 687. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 207,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Józef Rawłuszko

  Pośrednie ocenianie wybranych własności warstwy wierzchniej

 688. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 212,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Jerzy Ickiewicz, Witalis Puczyński

  Własności trybologiczne regenerowanej warstwy wierzchniej metodą niklowania bezprądowego

 689. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 213,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Jerzy Mitka

  Zastosowanie selekcyjnych planów eksperymentu w badaniach warstwy wierzchniej

 690. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 224,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Monika Gierzyńska-Dolna, Krystyna Gutbier

  Sterowanie własnościami tribologicznymi stopów tytanu poprzez zmianę parametrów tarcia i składu chemicznego warstwy wierzchniej

 691. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 225,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Krzysztof Wierzcholski

  Analityczna metoda wyznaczania deformacji i naprężeń w warstwie wierzchniej panewki walcowego łożyska ślizgowego na skutek obciążeń cieplnych

 692. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 233,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Marek Wiśniewski

  Temperatura tarcia w obszarach styku nierówności powierzchni

 693. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 250,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Marian Król

  Tworzenie niskotarciowych warstw wierzchnich ( NTWW ) w procesie tarcia pary stal-stal przy użyciu smarów metaloplaterujących

 694. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 257,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Urszula Andrzejewska

  Metoda badania rozwoju strefy odkształceń trwałych w elemencie z warstwą wierzchnią poddanym statycznemu skręcaniu

 695. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 262,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Andrzej Muster

  Metoda oceny odporności na zacieranie wytworzonej warstwy wierzchniej narzędzia w procesie obróbki plastycznej

 696. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 266-270,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom I;
  Urszula Andrzejewska

  Wyznaczanie wpływu warstwy wierzchniej na wytężenie belki poddanej czteropunktowemu statycznemu zginaniu

 697. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1985, XIV, p. 274-290,
  Prognozowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej. Tom II;
  Bogusław Pakosiewicz

  Kryteria doboru sposobów obróbki części maszyn do przewidywanych warunków pracy wywołujących procesy tribologiczne

 698. Trybologia, 1985, 1, p. 2

  Postępy trybologii w ZSRR - Wywiad z prof. Astandiłem Cziczinadze

 699. Trybologia, 1985, 1, p. 4
  J. Sikora, W. Majewski

  Zużycie wybranych materiałów łożyskowych

 700. Trybologia, 1985, 1, p. 7
  Z. Borsukiewicz, J. Cypko

  Wykorzystanie zjawisk elektrycznych do badania łożysk ślizgowych

 701. Trybologia, 1985, 1, p. 12
  Jan Tacikowski, Jan Senatorski

  Borowanie dyfuzyjne a własności trybologiczne metali

 702. Trybologia, 1985, 1, p. 16
  M. Chochołowski, K. Przybyłowicz

  Trybologiczne własności wieloskładnikowych warstw borkowych na stali

 703. Trybologia, 1985, 1, p. 18
  Krzysztof Lenik

  Tarcie i smarowanie w procesach obróbki plastycznej

 704. Trybologia, 1985, 1, p. 20
  S. Hyla

  Nowy sposób wykonywania replik zużycia lub uszkodzeń kół zębatych

 705. Trybologia, 1985, 2, p. 4
  Olgierd Olszewski

  Trybologiczne aspekty zużycia zębów przekładni walcowych

 706. Trybologia, 1985, 2, p. 10
  B. Siwek

  Wybór sposobu smarowania przekładni zębatych

 707. Trybologia, 1985, 2, p. 16
  P. Romanowski, K. Druet

  Kryteria doboru olejów do przekładni zębatych

 708. Trybologia, 1985, 2, p. 24
  Jan Senatorski

  Badanie własności trybologicznych żeliwnych prowadnic łóż obrabiarek

 709. Trybologia, 1985, 2, p. 27
  Włodzimierz Sułek, Andrzej Kowalczyk, Tadeusz Kozicki

  Struktura warstwy adsorpcyjnej wybranych związków aromatycznych na powierzchni sproszkowanego żelaza

 710. Trybologia, 1985, 3, p. 4
  Wilfried J. Bartz

  Trybologia, smarowanie i materiały smarowe

 711. Trybologia, 1985, 3, p. 16
  C. Martinelli, K. Ziemiański

  Wstępne badanie odpornóści na zużycie stali napylonej węglikami wolframu

 712. Trybologia, 1985, 3, p. 21
  Andrzej Kulczycki, Andrzej Wachal

  Problemy energetyczne trwałości warstwy granicznej

 713. Trybologia, 1985, 3, p. 24
  Zbigniew Kłos

  Zastosowanie prędkości zmiany obciążenia w badaniach wytrzymałości granicznej warstwy smarowej

 714. Trybologia, 1985, 4, p. 4
  F. Baśa

  Wykorzystanie wiedzy trybologicznej do konstruowania przekładni dużej mocy

 715. Trybologia, 1985, 4, p. 8
  J. Niedziela

  Miejsce na boku zęba najbardziej narażone na zatarcie

 716. Trybologia, 1985, 4, p. 12
  Henryk Krzemiński-Freda, A. Raczyński

  Dobór lepkości środków smarujących do łożysk tocznych

 717. Trybologia, 1985, 4, p. 17
  G. R. Sabiniak

  Badania przekładni ślimakowych o elementach współpracujących z różnych materiałów

 718. Trybologia, 1985, 4, p. 21
  W. Dziadur

  Odporność powłok niklowo-fosforowych na ścieranie

 719. Trybologia, 1985, 4, p. 25
  J. Igielski

  Docieranie ferromagnetycznych elementów maszyn

 720. Trybologia, 1985, 5, p. 4
  K. Nadolny, Wiesław Zwierzycki

  Niezawodnościowe aspekty kinetyki zmian jakości oleju podczas eksploatacji

 721. Trybologia, 1985, 5, p. 7
  Janusz Boruta, Ryszard Smokowski

  Wpływ wymuszenia na zmiany zachodzące w oleju

 722. Trybologia, 1985, 5, p. 10
  M. Górski

  Przegląd sposobów smarowania węzłów tarcia w obrabiarkach

 723. Trybologia, 1985, 5, p. 11
  M. Wójcik, B. Siwek, M. Górski

  Dozowane smarowanie przekładni zębatych w obrabiarkach

 724. Trybologia, 1985, 5, p. 13
  O. Olszewski

  Trybologiczne własności idealnej cieczy do walcowania cienkich blach stalowych

 725. Trybologia, 1985, 5, p. 16
  K. Ziemiański, C. Martinelli

  Wpływ sezonowania poliamidu na własności trybologiczne skojarzenia polimer - stal

 726. Trybologia, 1985, 5, p. 19
  J. Kubiak, D. Raczkowski

  Odporność na zużycie skojarzeń : staliwo Hadefielda - warstwy napawane

 727. Trybologia, 1985, 6, p. 4
  C. Kłopocki, O. Olszewski

  Doświadczalne wyznaczanie charakterystyk łożysk ślizgowych

 728. Trybologia, 1985, 6, p. 8
  Jan Kiciński

  Badania teoretyczne własności filmu smarnego jako podstawa doboru geometrycznych cech łożysk ślizgowych

 729. Trybologia, 1985, 6, p. 15
  Z. Popowicz

  Własności łożysk ślizgowych o zwiększonej stabilności pracy

 730. Trybologia, 1985, 6, p. 22
  K. Nadolny, K. Ohnsorge, W. Zwierzycki

  Oszacowanie oszczędności oleju Marinol CC SAE 30 eksploatowanego w lokomotywach ST-43

 731. Trybologia, 1985, 6, p. 25
  J. Igielski

  Ocena procesu docierania na podstawie analizy produktów zużycia

 732. Trybologia, 1985, 6, p. 28
  J. Gramasz, Z. Haś, K. Kosiński

  Zużycie biegaczy i obrączek przędzalniczych

 733. Trybologia, 1986, 1, p. 4
  Andrzej Wachal

  Badanie dodatków uszlachetniających do olejów smarowych

 734. Trybologia, 1986, 1, p. 10
  Wiesław Pokorowski

  Własności smarne olejów w niskiej temperaturze

 735. Trybologia, 1986, 1, p. 14
  M. Sułek, Czesław Kajdas

  Pomiar ciepła towarzyszącego tarciu za pomocą trybokalorymetru

 736. Trybologia, 1986, 1, p. 16
  B. Wendler, M. Cłapa

  Stanowisko laboratoryjne do badania tarcia i zużycia cienkich warstw twardych materiałów

 737. Trybologia, 1986, 2, p. 4
  Henryk Krzemiński-Freda

  Współczesne tendencje w rozwoju łożysk tocznych

 738. Trybologia, 1986, 2, p. 12
  S. Furmanek

  Nowy smar do łożysk tocznych

 739. Trybologia, 1986, 2, p. 15
  J. R. Dąbrowski

  Reaktywność chemiczna substancji smarowych

 740. Trybologia, 1986, 2, p. 19
  Zofia Handzel-Powierża, A. Bartoszewicz, Tadeusz Klimczak

  Metoda oszacowania rzeczywistej powierzchni styku

 741. Trybologia, 1986, 2, p. 22
  W. Wiercioch, M. A. Szimanowicz

  Łożyska i prowadnice gazostatyczne z dławikami szczelinowymi

 742. Trybologia, 1986, 3, p. 4
  M. J. Furey, N. S. Eiss, H. H. Mabie, K. A. Sweitzer

  Wpływ polimerowych filmów na korozję frettingową i zużycie

 743. Trybologia, 1986, 3, p. 8
  J. Sadowski

  Konstytuowanie warstwy wierzchniej stali podczas zgrzewania tarciowego

 744. Trybologia, 1986, 3, p. 11
  Wiesław Górski

  Ciecze organiczne jako bazy do olejów syntetycznych

 745. Trybologia, 1986, 3, p. 16
  Z. Kłos

  Trybologia a ochrona środowiska

 746. Trybologia, 1986, 3, p. 18
  M. Król

  Badania miedziowania tarciowego powierzchni stalowych smarami z dodatkami miedzi

 747. Trybologia, 1986, 6, p. 4
  Tadeusz Burakowski, Jan Senatorski, Jan Tacikowski

  Wpływ struktury warstw dyfuzyjnych na ich własności trybologiczne

 748. Trybologia, 1986, 6, p. 8
  J. Jabłoński

  Technologiczna metoda poprawy własności trybologicznych powierzchni

 749. Trybologia, 1986, 6, p. 11
  D. Capanidis, W. Placzewski, K. Ziemiański

  Własności trybologiczne stali 18G2 umacnianej wybuchowo

 750. Trybologia, 1986, 6, p. 13
  Andrzej Wachal, Andrzej Kulczycki

  Polimery niskotarciowe

 751. Trybologia, 1986, 6, p. 16
  W. Napadałek, D. Raczkowski

  Obciążenie a odporność na zużycie skojarzeń : staliwo Hadefielda - warstwy napawane

 752. Trybologia, 1986, 6, p. 18
  Jerzy Dróżdż

  Badania hamowniane syntetycznych olejów silnikowych

 753. Trybologia, 1986, 4-5, p. 5
  Wilfried J. Bartz

  Charakterystyka trybologicza stałych filmów smarnych związanych z powierzchnią próbki

 754. Trybologia, 1986, 4-5, p. 9
  M. S. Wołkowa

  Odporne na zużycie warstwy powierzchniowe zawierające miedź

 755. Trybologia, 1986, 4-5, p. 12
  Andrzej Kulczycki, Ryszard Ziemkiewicz

  Struktura warstwy granicznej a chropowatość smarowanych powierzchni

 756. Trybologia, 1986, 4-5, p. 15
  P. Romanowski, K. Druet, T. Łubiński

  Wpływ chlorowodoru na trwałość powierzchni tocznych

 757. Trybologia, 1986, 4-5, p. 18
  H. Wochnowski

  Poli-n-butylometakrylan jako dodatek przeciwzużyciowy

 758. Trybologia, 1986, 4-5, p. 21
  Andrzej Wachal, Andrzej Kulczycki

  Trybologiczne własności smarów plastycznych zawierających polimery niskotarciowe

 759. Trybologia, 1986, 4-5, p. 24
  R. Wolff, J. Stupnicki

  Temperatura zatarcia powierzchni stalowych smarowanych olejem Transol 45

 760. Trybologia, 1986, 4-5, p. 28
  K. Druet, Olgierd Olszewski

  Wpływ starzenia oleju na pitting układu kul obiegowych

 761. Trybologia, 1986, 4-5, p. 31
  A. F. Budzyński, M. Styp-Reykowski

  Wewnętrzne opory ruchu oraz trwałość specjalnych łożysk tocznych

 762. Trybologia, 1986, 4-5, p. 34
  F. Bieda, A. Żytek

  Inicjacja i rozwój zmęczeniwych pęknięć łóżysk tocznych

 763. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 11
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Piotr Stępień

  Nowa metoda kaształtowania regularnej makrogeometrii powierzchni technicznych

 764. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 15
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Andrzej Podgórski, Grzegorz Gawlik, Jacek Jagielski, Andrzej Turos, Andrzej Dygo, Rafał Pietrak, Jerzy Korycki, Urszula Kulesza

  Ocena procesu implantacji oraz składu i struktury warstwy implantowanej

 765. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 19
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Jerzy Łunarski, Władysłąw Zielecki

  Ulepszanie własności warstwy wierzchniej obróbką elektronową

 766. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 25
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Łucja Frąckowiak, Wiesław Kamiński

  Wpływ drgań ultradźwiękowych w procesie dogładzania oscylacyjnego na kształtowanie naprężeń własnych warstwy wierzchniej w aspekcie zużycia trybologicznego

 767. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 29
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Janusz Łabędź

  Możliwość intensyfikacji odkształceń plastycznych w technologii nagniatania przez technologiczne naprężenia własne

 768. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 33
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Kazimierz Zaleski

  Wpływ nagniatania ślizgowego w roztworach polimerów na zużycie zmęczeniowe

 769. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 37
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Tadeusz Gibas

  Mikrostruktura powłok nakładanych na narzędzia metodami CVD i PVD i jej wpływ na trybologiczne cechy ostrza

 770. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 43
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Elżbieta Bociąga, Krystyna Gutbier

  Podwyższenie trwałości narzędzi do obróbki plastycznej metodą chromonawęglania

 771. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 47
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Tadeusz Wierzchoń, Jerzy Michalski, Tadeusz Karpiński

  Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej w procesie tytanowania

 772. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 53
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Jerzy Korycki, Andrzej Pogórski, Grzegorz Gawlik, Jacek Jagielski, Andrzej Turos, Andrzej Dygo, Rafał Pietrak

  Ocena właściwości trybologicznych warstw implaantowanych

 773. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 57
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Ryszard Sobociński, Jerzy Pyrek, Zdzisław Kępa

  Zastosowanie natrysku plazmowego materiałami niemetalowymi w celu poprawy właściwości użytkowych warstwy wierzchniej

 774. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 63
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Bogdan Antoszewski

  Zastosowanie technologii natrysku plazmowego w uszczelnieniach pomp

 775. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 67
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Mirosława Kosmymina, Aleksander Kosmymin

  Możliwości zastosowania pokryć kompozytowych dla podwyższenia własności przeciwzużyciowych powierzchni sprzętu pomiarowego

 776. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 73
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Danuta Kotnarowska

  Powłoka epoksydowa o podwyższonej odporności na ścieranie

 777. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 77
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Karol Grudziński, Bogdan Warda, Marek Zapłata

  Badanie własności ciernych wykładziny prowadnicowej z tworzywa PDG

 778. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 81
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Jan Sadowski

  Energetyczna metoda oceny odporności warstwy wierzchniej na zużywanie trybologiczne

 779. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 87
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Hieronim Piotr Janecki, Mirosław Dominiak, Ulrich Wendt

  Metody badania powierzchni tarciowych. Testy tarciowe i termiczne

 780. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 91
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Korneliusz Dubicki

  Badania temperatury warstwy wierzchniej tworzyw ciernych

 781. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 95
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Maria Janecka, Mirosław Dominiak, Piotr Janecki

  Zastosowanie absorbcyjnej spektrometrii atomowej w badaniach trybologicznych

 782. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 99
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Janusz Boruta, Andrzej Wachal

  Eksperymentalna analiza przydatności do badań trybologicznych metod opartych o aparat czterokulowy

 783. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 105
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Stefan Paweł Gadaj, Jan Kaczmarek, Wiera Oliferuk, Elżbieta Pieczyska

  Wpływ nagniatania na proces magazynowania energii podczas rozciągania tytanu

 784. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 109
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Mirosława Kosmymina, Krzysztof Krawczyk

  Opracowanie metody badań trybologicznych cienkowarstwowych powłok kompozytowych

 785. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 113
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Wiesław Leszek, Wiesław Zwierzycki

  Wpływ cech fizyczno-chemicznych warstwy wierzchniej na procesy zużycia

 786. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 123
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Piotr Stępień

  Właściwości eksploatacyjne powierzchni o regularnej makrogeometrii

 787. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 127
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Krzysztof Tubielewicz

  Odporność na zużycie żeliwa obrabianego różnymi metodami nagniatania

 788. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 131
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Mieczysław Korzyński

  Zastosowanie nagniatania do poprawy właściwości trybologicznych części maszyn

 789. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 135
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Jerzy Modrzewski, Romuald Makowski

  Badania tarciowe stali 45 poddanej obróbce nagniataniem z jednoczesnym smarowaniem grafitem

 790. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 139
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Krzysztof Tubielewicz, Jan Musialik

  Mechanizm zużycia warstwy wierzchniej powstałej po nagniataniu elektromechanicznym

 791. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 143
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Jan Zwolak

  Stan naprężeń własnych po obróbce szlifowaniem zębów kół zębatych a zmęczeniowa wytrzymałość kontaktowa

 792. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 147
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Czesław Kundera

  Wpływ mikrogeometrii i cech warstwy wierzchniej pierścieni uszczelniających na parametry mechaniczne czołowego uszczelnienia ślizgowego

 793. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 151
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Andrzej Kowalski, Adam Spodaryk

  Wpływ mikrogeometrii i cech fizycznych warstwy wierzchniej prowadników nitek na ich trwałość

 794. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 155
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Jan Burcan

  Stan powierzchni a opory ruchu w styku punktowym z tarciem wiertnym

 795. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 159
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Stanisław Pytko, Jan Karp, Stanisław Skrzypek, Jan Zwolak

  Zmiana stanu naprężeń własnych spowodowana zmęczeniem kontaktowym

 796. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 165
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Jerzy Witold Pasiński

  Zmiany warstwy wierzchniej powierzchni ciernych synchronizatorów skrzyń biegów samochodow ciężarowych

 797. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 169
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Marian Dębicki, Tomasz Pasteruk

  Teoretyczne i eksperymentalne ujęcie charakterystycznych wielkości węzła ślizgowego

 798. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 185
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Krzysztof Wierzcholski

  Analiza i nowe metody obliczeń węzłów tarcia ślizgowego

 799. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 189
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Bogdan Zając

  Zużycie trybologiczne jako porównawcze kryterium materiałów na panwie łożysk ślizgowych

 800. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 193
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Mieczysław Marciniak, Edmund Pluciński

  Możliwość wykorzystania modelu trybologicznego w ocenie skutków szlifowania

 801. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 197
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Marian Mijał, Jan Zwolak

  Ocena zużycia zębów

 802. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 201
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Wojciech Ruszkowski, Andrzej Lechowski, Tadeusz Wrona

  Badanie zużycia tworzyw fenolowych napełnionych policzterofluoroetylem

 803. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 205
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Eugeniusz Kościelny, Jacek Michalski

  Zastosowanie parametrów nierówności powierzchni do określania zużycia cylindrów silnika spalinowego

 804. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 209
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Jan K. Włodarski

  O frettingu pewnej klasy łożysk ślizgowych

 805. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 213
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Lech Starczewski, Jerzy Szumniak

  Występowanie i możliwość eliminacji zużywania poprzez fretting-korozję warstw wierzchnich elementów silnika wysokoprężnego

 806. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 221
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Stanisław Pytko

  Nowe smary i oleje i ich wpływ na proces tarcia

 807. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 231
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Piotr Stępień

  Analiza hydrodynamicznego wyporu mikroklinów smarnych na powierzchni o regularnej makrogeometrii

 808. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 237
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Adolf Parol, Marian Łozak

  Wpływ smarowania mgłą olejową na intensywność zużycia warstwy wierzchniej

 809. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 241
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Marian Król

  Możliwości, warunki i efekty realizacji selektywnego przenoszenia miedzi w skojarzeniach ślizgowych

 810. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 245
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Dariusz Ozimina

  Wpływ związków kompleksowych cyny na charakter tworzonej warstwy wierzchniej

 811. Szkoła Tribologiczna, 1987, XV, p. 249-253
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 15,
  Konstytuowanie wymaganych cech użytkowych warstwy wierzchniej metodami technologiczno eksploatacyjnymi. Rzeszów 1987;
  Ryszard Marczak, Dariusz Kotnarowski

  Wpływ smarowania i struktury miedzi na właściwości trybologiczne układu miedź-stal

 812. Trybologia, 1987, 1, p. 4
  J. Sikora

  Nowe wskaźniki w badaniach poprzecznych łożysk ślizgowych

 813. Trybologia, 1987, 1, p. 7
  A. Neyman

  Kryteria stanu granicznego hydrodynamicznych łożysk ślizgowych poprzecznych

 814. Trybologia, 1987, 1, p. 10
  Marek Wiśniewski

  Temperatura tarcia w obszarze styku nierówności powierzchni

 815. Trybologia, 1987, 1, p. 15
  G. Duszyński

  Wpływ twardości i chropowatości przeciwpróbki na tarcie modyfikowanego tarflenu

 816. Trybologia, 1987, 1, p. 18
  H. Chmielewski, M. Werczyński

  Wpływ obróbki cieplnej i zawartości miedzi na własności trybologiczne stopów AlZn40Cu

 817. Trybologia, 1987, 2, p. 4
  W. Leszek, W. Zwierzycki

  Współczesna interpretacja pojęć tarciowych i zużyciowych cz. I : Ogólny opis tarcia ciał stałych

 818. Trybologia, 1987, 2, p. 8
  Tadeusz Kałdoński

  Propozycja płaskiego modelu zużycia ściernego elementów precyzyjnych aparatury wtryskowej.

 819. Trybologia, 1987, 2, p. 11
  Halina Gawrońska

  Dodatki do olejów syntetycznych

 820. Trybologia, 1987, 2, p. 14
  K. Ziemiański

  Wybrane zagadnienia konstrukcji kół zębatych z polimerów

 821. Trybologia, 1987, 2, p. 18
  R. Konfał, D. Raczkowski

  Odporność na zużycie skojarzeń : Stal Hadefielda - warstwy napawane

 822. Trybologia, 1987, 3, p. 4
  Z. Handzel-Powierża, T. Klimczak

  Aspekt metrologiczny i trybologiczny dwu- i trójwymiarowych charakterystyk mikronierówności powierzchni

 823. Trybologia, 1987, 3, p. 7
  W. Leszek, W. Zwierzycki

  Współczesna interpretacja pojęć tarciowych i zużyciowych - cz. II : Charakterystyka zużycia materiałów w procesie tarcia

 824. Trybologia, 1987, 3, p. 11
  J. Potrykus, Z. Wasiak

  Minimalne smarowanie łożyskowego węzła wrzeciona obrabiarki

 825. Trybologia, 1987, 3, p. 16
  A. Barylski

  Metody badania skażenia powierzchni ścierniwem

 826. Trybologia, 1987, 3, p. 21
  M. Król, H. Masiakowski

  Wpływ dwuselenków molibdenu, wolframu i renu na własności trybologiczne smaru ŁT43

 827. Trybologia, 1987, 6, p. 4
  J. Sadowski

  Termodynamika tarcia i zużycia - cz. I : Opis termodynamiczny przemian, którym towarzyszy tarcie

 828. Trybologia, 1987, 6, p. 7
  J. Łabędź

  Eksperymentalna weryfikacja metody badania wpływu naprężeń własnych na zużycie warstwy wierzchniej

 829. Trybologia, 1987, 6, p. 10
  Z. Handzel-Powierża, H. Dąbrowski, T. Klimczak

  Zastosowanie profilometru skanningowego do badania zużycia kół zębatych

 830. Trybologia, 1987, 6, p. 13
  Z. Piaskowski

  Wpływ zgniotu powierzchniowego na odporność na zużycie warstwy wierzchniej

 831. Trybologia, 1987, 6, p. 16
  R. Łyczko

  Rola smarowania w technologii wygniatania gwintów wewnętrznych

 832. Trybologia, 1987, 6, p. 18
  Z. Kłos

  Środowiskowe uwarunkowanie optymalizacji systemów trybologicznych

 833. Trybologia, 1987, 4-5, p. 4
  J. Sikora

  Metoda zużycia panwi na podstawie profilogramów powierzchni ślizgowej łożyska

 834. Trybologia, 1987, 4-5, p. 9
  J. Łabędź

  Metodyka badania wpływu naprężeń własnych na zużycie warstwy wierzchniej

 835. Trybologia, 1987, 4-5, p. 11
  Cz. Kajdas, J. R. Dąbrowski, R. M. Matwiejewski, I. A. Bujanowski

  Reaktywność chemiczna i własności trybologiczne substancji smarowych

 836. Trybologia, 1987, 4-5, p. 14
  Z. Rymuza

  Prognozowanie zużycia polimerów

 837. Trybologia, 1987, 4-5, p. 19
  J. Sikora, W. Majewski, A. Neyman

  Właściwości ślizgowe materiałów łożyskowych w warunkach tarcia granicznego

 838. Trybologia, 1987, 4-5, p. 22
  M. Werczyński

  Wpływ stopnia odkształcenia na stan warstwy wierzchniej stopu Pa6

 839. Trybologia, 1987, 4-5, p. 25
  J. Gąsiennica-Samek, K. Mizak

  Dobór stali dla potrzeb przemysłu spożywczego

 840. Trybologia, 1987, 4-5, p. 29
  J. Rybczyński

  Koncepcja wiskozymetru ciśnieniowego do badania oleju zawierającego powietrze nierozpuszczone

 841. Trybologia, 1987, 4-5, p. 33
  W. Wiercioch

  Połączenia prowadnicowe aerostatyczne z dławikami porowatymi

 842. Trybologia, 1988, 1, p. 4
  Jan Kiciński

  Teoretyczny model termoelastohydrodynamiczny poprzecznych łożysk ślizgowych

  Streszczenie
  Przedstawiono złożony termoelastohydrodynamiczny model poprzecznych łożysk ślizgowych pełnych i segmentowych. Opisano także algorytm obliczeń takiego łożyska.

 843. Trybologia, 1988, 1, p. 10
  Jan Sadowski

  Termodynamika procesów tarcia i zużycia - cz. II : Analiza bilansu energii wydatkowanej przy tarciu i zużyciu

  Streszczenie
  Na podstawie prac: Kuzniecova, Dubinina, Kosteckiego i Fleischera opracowano zależności między pracą tarcia a formami energii na jakie się ona zamienia.

 844. Trybologia, 1988, 1, p. 12
  Jan Sikora, Wojciech Majewski, Antoni Neyman

  Zużycie materiałów łożyskowych w warunkach niepełnego filmu smarnego

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki doświadczeń w postaci kart materiałowych dla 12, w tej liczbie 3 nowych, materiałów łożyskowych na stanowisku SON.

 845. Trybologia, 1988, 1, p. 15
  Andrzej Wachal, Andrzej Kulczycki

  Derywatograficzne badanie sorpcji dodatków siarkowych na powierzchni żelaza

  Streszczenie
  Metodą derywatograficzną oceniano olej bazowy Hydrorafinat-2 z dodatkiem dwusiarczku dwubenzylu, a także siarki elementarnej. Wykonano ocenę wyników badań trybologicznych i derywatograficznych i roli siarki elementarnej.

 846. Trybologia, 1988, 1, p. 19
  Marian W. Sułek, Czesław Kajdas, Włodzimierz Waligóra, Marian Król

  Nanoszenie warstewki miedzi w procesie tarcia ślizgowego

  Streszczenie
  W węźle tarcia pierścień płaszczyzna utworzono warstwę miedzi stosując jako środek smarny 1% roztwór miedzi w glicerynie. Utworzoną tak warstwę oceniono metodą spektroskopii elektronów Auger'a.

 847. Trybologia, 1988, 2, p. 4
  J. Kiciński

  Weryfikacja eksperymentalna termoelastohydrodynamicznego modelu poprzecznych łożysk ślizgowych

 848. Trybologia, 1988, 2, p. 7
  Jan Sadowski

  Termodynamika procesów tarcia i zużycia - cz. III : Pomiar składowych bilansu w procesie tarcia

 849. Trybologia, 1988, 2, p. 11
  Jan Senatorski, Jan Tacikowski

  Własności trybologiczne warstw dyfuzyjnych na stalach konstrukcyjnych i narzędziowych

 850. Trybologia, 1988, 2, p. 14
  W. Czupryk

  Własności ślizgowe i zużycie wieloskładnikowych brązów antymonowych

 851. Trybologia, 1988, 2, p. 17
  B. Dejnega, Z. Krasnodębski

  Budowa estrowego dodatku do cieczy walcowniczych a jego właściwości smarne i poziom zanieczyszczeń po spaleniu

 852. Trybologia, 1988, 3, p. 4
  A. Pierszkała, M. Piróg

  Kinetyka fotostymulowanej emisji elektronów ze stali St4

 853. Trybologia, 1988, 3, p. 7
  J. Łabędź

  Wpływ naprężeń własnych na zużycie frettingowe warstwy wierzchniej

 854. Trybologia, 1988, 3, p. 10
  J. Sadowski

  Termodynamika procesów tarcia i zużycia - cz. IV : Analiza związku pomiędzy pracą siły tarcia a ilością zużytego materiału

 855. Trybologia, 1988, 3, p. 13
  W. F. Łabuniec, E. Sajewicz

  Trybologiczne własności warstw borowanych otrzymywanych różnymi technologiami

 856. Trybologia, 1988, 3, p. 16
  W. Wiercioch

  Parametry konstrukcyjno-technologiczne aerostatycznych połączeń prowadnicowych

 857. Trybologia, 1988, 3, p. 20
  B. Wiślicki

  Niektóre problemy eksploatacji cieczy hydraulicznych

 858. Trybologia, 1988, 4, p. 4
  Borys I. Kostieckij

  Podstawowe warunki samoorganizacji systemów trybologicznych

  Streszczenie
  Na podstawie fizyki procesów samoorganizacji, fizykochemii zjawisk powierzchniowych przedstawiono zespół: energetycznych, kinetycznych i strukturalnych warunków samoorganizacji.

 859. Trybologia,1988, 4, p. 8
  Zygmunt Popowicz

  Wpływ termo-sprężystych deformacji segmentu łożyska poprzecznego na jego pracę

  Streszczenie
  Przedstawiono model matematyczny opisujący pracę pojedynczego sektora poprzecznego łożyska ślizgowego. W modelu uwzględniono termiczne i lepościowe zmiany w filmie olejowym.

 860. Trybologia, 1988, 4, p. 11
  Marian Król

  Tarcie powierzchni stalowych modyfikowanych wstawkami zawierającymi miedź

  Streszczenie
  W warunkach tarcia mieszanego w skojarzeniach ślizgowych badano wpływ wstawek miedzi i brązu M58 smarowanych smarem ŁT43. Stwierdzono występowanie selektywnego przenoszenia. Przy smarowaniu wazeliną nie stwierdzono SP.

 861. Trybologia, 1988, 4, p. 15
  Stanisław Płaza

  Współdziałanie disulfidu dibenzylowego z innymi dodatkami w smarowaniu granicznym

  Streszczenie
  Dodatkami były zasadowy alkilobenzosulfonian baru, 2,6-ditert-butylo-4-metylofenol,imid kwasu alkilobursztynowego i chlorowana parafina, difenyloamina oraz diizobutylodifosforancynku.

 862. Trybologia, 1988, 4, p. 18
  Zenon Pawlak, Malkolm F. Fox, James D. Picken

  Biogaz - nowe paliwo do silników spalinowych

  Streszczenie
  Stwierdzono, że biogaz można zastosować jako paliwo o wysokiej kaloryczności i z wysoką liczbą oktanową, przy czym do smarowania silnika należy stosować olej z bardzo wysoką rezerwą alkaliczną.

 863. Trybologia, 1988, 5, p. 4
  Jan Kiciński

  Statyczne i dynamiczne charakterystyki poprzecznych łożysk ślizgowych

  Streszczenie
  Przedstawiono dane teoretyczne odnoszące się do wpływu sposobu zasilania i chłodzenia, ciśnienia smarowania i sposobu utwierdzenia na charakterystykę wirnik łożysko.

 864. Trybologia, 1988, 5, p. 10
  Gotlib Poltzer, Andrzej Firkowski

  Procesy samoorganizacji podczas tarcia zewnętrznego ciał stałych

  Streszczenie
  Wykazano, że ogólne prawa odnoszące się do zjawisk samoorganizacji odnoszą się również do zjawisk zachodzących w węzłach tarcia.

 865. Trybologia, 1988, 5, p. 12
  Władysław Skoneczny

  Wpływ cyklu pomiarowego na wyniki badań trybologicznych

  Streszczenie
  Wykazano wpływ sposobu prowadzenia doświadczenia - współczynnika wypełnienia, na wynik doświadczenia. Badania wykonano dla kompozytu DTWG (73% derlinu, 20% tarflenu, 5% grafitu i 2% włókna grafitowego) na stanowisku SK1.

 866. Trybologia, 1988, 5, p. 14
  Bogdan Wiślicki

  Hydrauliczne ciecze robocze, dodatki - kierunki rozwoju

  Streszczenie
  Scharakteryzowano kierunki zmian. Szczególną uwagę zwrócono na zmniejszenie strat eksploatacyjnych: cieczy roboczych, urządzeń hydraulicznych, bezawaryjność, ceny, możliwość utylizacji i ekologii.

 867. Trybologia, 1988, 5, p. 17
  Marek Werczyński

  Sposób obróbki cieplnej a własności trybologiczne stopu PA6

  Streszczenie
  Stop PA6 po obróbce cieplnej poddano badaniom tribologicznym i fraktograficznym. Najlepsze rezultaty otrzymano dla próbek wygrzewanych w 500°C przez 20min, a następnie schładzanych w wodzie o temperaturze pokojowej.

 868. Trybologia, 1988, 6, p. 4
  Kazimierz Ziemiański

  Analiza przydatności wybranych tworzyw termoplastycznych na węzły ślizgowe

  Streszczenie
  Określano rodzaj i ilość wypełniaczy na właściwości tribologiczne kompozytów. Udowodniono, że można zmniejszyć zużycie w trzyskładnikowych kompozytach z dodatkiem brązu i PTFE ok 13 razy.

 869. Trybologia, 1988, 6, p. 9
  Andrzej Kulczycki, Kazimierz Stryjewski

  Porównanie własności EP i AW olejów przekładniowych uzyskane różnymi metodami modelowymi

  Streszczenie
  Dla oceny właściwości i zróżnicowania jakości aktualnie produkowanych olejów przekładniowych przemysłowych i samochodowych celowe jest wykonanie badań za pomocą: aparatu Timkena, FZG i aparatu czterokulowego.

 870. Trybologia, 1988, 6, p. 12
  Kazimierz Łyczko

  Zużycie gwintowników wygniatających

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych prototypów gwintowników wygniatających. Zużycie gwintowników wygniatających nie ma wpływu na wzrost momentu gwintowania.

 871. Trybologia, 1988, 6, p. 17
  Stanisław Furmanek

  Nowy smar ruchowy typu EP do łożysk tocznych zakrytych

  Streszczenie
  Opracowano nowy smar do zakrytych wysokoobciążonych łożysk tocznych LITEN ZEP 2. Przedstawiono wyniki badań.

 872. Trybologia, 1988, 6, p. 20
  Adam Kaznowski, Krystyna Włodarczyk, Wiesław Biś,
  Piotr Kuźniewski, Janina Molska

  Zapobieganie mikrobiologicznej degradacji emulsji chłodząco-smarującej do walcowania aluminium

  Streszczenie
  Celem badań było określenie udziału mikroorganizmów w rozkładzie cieczy chłodząco-smarujących. Określono efektywność biocydu Roksol TI-7 do hamowania wzrostu mikroorganizmów, co zwiększa okres eksploatacji cieczy.

 873. Trybologia, 1988, 6, p. 22
  Elżbieta Guszczyńska, Janina Molska, Adam Kaznowski

  Oznaczenie aktywności biocydu roksol Tl-7 w emulsjach wodno-olejowych i roztworach wodnych

  Streszczenie
  Przedstawiono prostą i szybką metodę chemicznego oznaczania w cieczach chłodząco smarujących aktywności biocydu Roksol TI-7. Liczba mikroorganizmów > 5 105/cm³ świadczy o utracie biologicznej aktywności biocydu.

 874. Trybologia, 1989, 1, p. 4
  Monika Gierzyńska-Dolna

  Tarcie i smarowanie w procesach wykrawania i wytłaczania

  Streszczenie
  Intensyfikacja procesów obróbki plastycznej jest możliwa w aspekcie ekonomicznym i energetycznym przez zmniejszenie oporów sił tarcia lub wykorzystanie aktywnych sił tarcia.

 875. Trybologia, 1989, 1, p. 8
  Józef Koszkul

  Prowadnice ślizgowe z tworzyw wielkocząsteczkowych

  Streszczenie
  Celem badań było określenie możliwości stosowania polimerów wysokocząsteczkowych na prowadnice, a także określenie ich właściwości ciernych i zużyciowych. Kompozyty na bazie PTFE okazują się dobrymi materiałami.

 876. Trybologia, 1989, 1, p. 8
  Bogdan Wiślicki

  Ultradźwiękowa metoda wyznaczania lepkosprężystych własności materiałów

  Streszczenie
  Przedstawiono zasady mierzenia właściwości lepkosprężystych cieczy i opisano lepkosprężyste właściwości cieczy. Badania wykonano za pomocą modyfikowanego zestawu Unipan 504 A.

 877. Trybologia, 1989, 1, p. 11
  Marek Werczyński

  Stop AlZn40Si1 jako materiał na monometalowe łożyska ślizgowe

  Streszczenie
  Zastosowanie stopu ocenianego materiału na obecnym etapie jest niemożliwe ze względu na utratę stabilności wymiarowej pomimo pozytywnych wyników w skali laboratoryjnej.

 878. Trybologia, 1989, 1, p. 18
  Franciszek Furdol

  Maszyny do badań trybologicznych

  Streszczenie
  Przedstawiono urządzenie do badań objęte patentem Nr 141826

 879. Trybologia, 1989, 2, p. 4
  Jan Kiciński

  Nowa metoda opisu dynamicznego własności łożysk ślizgowych przy dużych zmianach geometrii szczeliny smarowej

  Streszczenie
  Dwuwymiarowy model obejmuje ciągłą i skawitowaną warstwę filmu smarnego z uwzględnieniem czasu. Ten model pozwala na przewidywanie ewolucji trajektorii ruchu przy dużych przemieszczeniach.

 880. Trybologia, 1989, 2, p. 8
  Danuta Kotnarowska

  Metoda oceny erozyjnego zużywania powłoki organicznej

  Streszczenie
  Badano zużycie erozyjne trzech typów żywic epoksydowych przez ścierniwo dla kątów padania 15, 25, 45 i 75 stopni.

 881. Trybologia, 1989, 2, p. 10
  Franciszek Rudol

  Badanie stanu granicznego uszczelnienia ślizgowego

  Streszczenie
  Zaprezentowane stanowisko trybologiczne umożliwia określenie istotnych parametrów niemal każdego skojarzenia ciernego, a także badanie właściwości tribologicznych smarów i cieczy.

 882. Trybologia, 1989, 2, p. 15
  Bogdan Wiślicki

  Pomiar własności lepkosprężystych olejów metodą ultradźwiękową przy częstotliwości 30 kHz

  Streszczenie
  Metodą ultradźwiękową, opisaną w Nr 1/91 Tribologii analizowano oleje mineralne, z dodatkami polimerów oraz syntetyczne silikonowe i estrowe.

 883. Trybologia, 1989, 2, p. 17
  Henryk Banasik

  Rola cieczy obróbkowych w procesie skrawania

  Streszczenie
  Scharakteryzowano podstawowe funkcje cieczy do obróbki skrawaniem i ogólne zasady doboru cieczy z punktu widzenia ich zastosowania.

 884. Trybologia, 1989, 3, p. 4
  Jan Sadowski, Jan Cecieląg

  Badania teoretyczno-eksperymentalne pracy właściwej zużycia stali

  Streszczenie
  Określono doświadczalnie wartości średnie pracy zużycia przy dwu wartościach temperatury i za pomocą modelu. Stwierdzono dużą zgodność.

 885. Trybologia, 1989, 3, p. 7
  Jan Sikora, Wojciech Majewski

  Badania korelacji charakterystyk bezsmarowej taśmy łożyskowej

  Streszczenie
  Określono wielkości charakteryzujące właściwości tribologiczne, a także stopień nasycenia taśmy tarflenem. Wykonano doświadczenia dla analizy korelacji między odpowiednimi charakterystykami taśmy.

 886. Trybologia, 1989, 3, p. 10
  Andrzej Firkowski

  Mikrogeometria powierzchni smarowanych systemów trybologicznych przy tarciu granicznym

  Streszczenie
  Oceniano wpływ chropowatości początkowej i składu środka smarnego na chropowatość eksploatacyjną. Badania wykonano na trybometrze Siebela i Kehla.

 887. Trybologia, 1989, 3, p. 13
  Jan Senatorski, Jan Tacikowski

  Wpływ prędkości tarcia na własności warstw dyfuzyjnych

  Streszczenie
  Opisano wpływ prędkości poślizgu na współczynnik tarcia dla warstw dyfuzyjnych : azotowanych, nawęglanych i chromowanych. Opisano warstwy dyfuzyjne. Badania wykonano w układzie trzy wałeczki stożek.

 888. Trybologia, 1989, 3, p. 16
  Marian Król

  Właściwości trybologiczne modyfikowanego smaru litowego

  Streszczenie
  Przedstawiono porównawcze wyniki badań modyfikowanych środków dla obnieżenia tarcia i zużycia.

 889. Trybologia, 1989, 3, p. 20
  Andrzej Wachal

  Krytyczna analiza norm jakości olejów smarowych

  Streszczenie
  Istnieje przekonanie, że norma jakościowa charakteryzuje dostatecznie właściwości środka smarnego. Jednakże istnieje słaby związek pomiędzy standaryzowanymi właściwościami a zachowaniem się środka w eksploatacji.

 890. Trybologia, 1989, 4,
  S. Patzau, E. Szczawnicka

  Oleje do sprężarek powietrza i gazów technicznych

 891. Trybologia, 1989, 4,
  J. Łabędź

  Metody wyznaczania i określania głębokości warstwy umocnionej po nagniataniu powierzchniowym

 892. Trybologia, 1989, 4,
  M. Piróg, A. Pierszkała

  Zastosowanie komórki elektroluminesncyjnej do badania rzeczywistej powierzchni styku ściskanych próbek duraluminiowych

 893. Trybologia, 1989, 4,
  E. Hebda-Dudkiewicz

  Analiza teoretyczna procesów tarcia smarów plastycznych

 894. Trybologia, 1989, 4,
  D. Capanidis, W. Wieleba, K. Ziemiański

  Porównanie kompozytów polimerowych na pierścienie uszczelniające

 895. Trybologia, 1989, 4,
  J. Pacałowski, A. Spodaryk, J. Głowacki

  Zużycie ścierne stopów Cu-Zn zawierających krzemek manganu

 896. Trybologia, 1989, 4,
  Jan Sadowski, Jan Ciecieląg

  Badania teoretyczno-eksperymentalne pracy właściwej zużycia stali

  Streszczenie
  Określono doświadczalnie wartość pracy zużycia przy dwu wartościach temperatury i porównano z modelem termodynamicznym zużycia. Stwierdzono dużą zgodność modelu i doświadczenia.

 897. Trybologia, 1989, 5,
  J. Langner

  Wykorzystanie impulsowych wiązek jonów do modyfikowania własności materiałów technologicznych

 898. Trybologia, 1989, 5,
  G. Gawlik, J. Jagielski, A. Podgórski

  Wpływ implantacji jonów na własności metali i stopów

 899. Trybologia, 1989, 5,
  T. Burakowski

  Implantacja jonów i jej wykorzystanie do modyfikowania własności warstwy wierzchniej metali

 900. Trybologia, 1989, 5,
  M. Górski

  Implantatory jonów produkcji Zakładu Doświadczalnego Aparatury Jądrowej IPJ w Świerku

 901. Trybologia, 1989, 5,
  J. Korycki

  Implantacja jonów do metali - wprowadzenie

 902. Trybologia, 1989, 5,
  D. Mączka, A. Wasiak, M. man On, J. Partyka

  Implantacja jonów jako metoda domieszkowania metali

 903. Trybologia, 1989, 6,
  J. Korycki

  Ocena własności trybologicznych warstwy implantowanej

 904. Trybologia, 1989, 6,
  Adam Łuksa

  Niektóre przyczyny i źródła skażenia środowiska naturalnego płynami eksploatacyjnymi

 905. Trybologia, 1989, 6,
  Ewa Hebda-Dutkiewicz

  Teoretyczno-eksperymentalne badanie procesów trybologicznych w warstwach napylonych jonowo

 906. Trybologia, 1989, 6,
  K. Łyczko

  Wpływ zużycia narzędzia na moment przy wygniataniu gwintów

 907. Trybologia, 1989, 6,
  Andrzej Kulczycki, S. Sarna, Andrzej Wachal

  Wpływ obecności polimerów w oleju smarowym na jego własności trybologiczne

 908. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 13
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Radziejewski

  Laserowe wytwarzanie powłok stopowych

 909. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 25
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  L.S. Ermołov

  Zasady naukowe konstytuowania i kształtowania bardzo wytrzymałych struktur części maszyn

 910. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 31
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  H. Jankowski, Z. Legnierski

  Warstwy tlenkowe Al2O3 modyfikowanie metodą rozpylania katodowego

 911. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 41
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Vizintin, B. Frelih, S. Novak

  Tribologia materiału ceramicznego Al2O3 podczas ślizgania w ruchu posuwisto-zwrotnym

 912. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 55
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  I.B. Czerwiakow, I.N. Karelin, N.S. Karelina

  Zastosowanie materiałów ceramicznych w osprzęcie zaworowo-regulacyjnym urządzeń przemysłu gazowego

 913. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 59
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  K. Novotny

  Zastosowanie materiałów ceramicznych na narzędzia do intensywnego tłoczenia

 914. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 71
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  W.I. Mudrjak, J.A. Kazakov

  Prawidłowości zużywania się materiałów ceramicznych i metalowo-ceramicznych w środowiskach agresywnych i o niskiej lepkości

 915. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 81
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. Posmyk

  Możliwości prognozowania właściwości tribologicznych warstw wierzchnich

 916. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 89
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Z. Poloński

  Zastosowanie stopów Fe-C z porowatymi powłokami Si jako łożyskowego materiału w warunkach ekstremalnego tarcia

 917. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 101
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  I.M. Spiridonova, E.V. Suhovaja, L.A. Sokolova, E.J. Bierioza

  Mechanizmy zużywania się powierzchni zawierającej borki żelaza

 918. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 105
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  Ouyang Meng Lan, Xie Cong Xin, Yang Oui Ping

  Badanie struktury boro-aluminiowych warstw na stali

 919. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 113
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  Gao Wanzhen, Zhao Yuan

  Zużycie azoto-siarko-borowanego żeliwa B w warunkach granicznego smarowania

 920. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 127
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  Dong Yuan Yuan

  Badanie mechnizmu odporności na zużycie stopu z twardą powierzchnią na bazie Fe wzmocnionego fazą Laves Fe2 (Mox)

 921. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 137
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. V. Stepanenko, A. V. Belyj, G. V. Markov, A. A Minevic, N. N Popok

  Zużycie płytek węglików spiekanych zbudowanych z wielowarstwowych powłok na bazie węglików i azotków tytanu

 922. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 147
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  T. Barbaszewski, M. Dąbrowski, J. Gawlik

  Technologia i właściwości twardych pokryć TiAlN na podłożu ze stali szybkotnącej

 923. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 153
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  Z. Nikić, S. Radonjic

  Twarde powłoki na narzędzia do przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno

 924. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 159
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  E. Wantuch, J. Harasymowicz, J. Kodacsy

  Warstwa wierzchnia kształtowana obróbka magnetościerną na przedmiotach stalowych

 925. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 169
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  E. Richter, U. Scholz

  Charakter zużycia ślizgowego narzędzi stalowych po obróbce wiązką jonów

 926. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 179
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Nowacki

  Wpływ fosforu na budowę i właściwości tribologiczne spieków żelaza

 927. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 187
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A.L. Levin, A.N. Bajkov, M.L.Kacevman, A.V. Cziczinadze

  Prognozowanie zdolności do pracy nowych polimerycznych materiałów kompozytowych na łożyska ślizgowe maszyn

 928. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 197
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  P.D. Stuchliak, O.K. Szkodziński, I.M. Mylyk

  Eksperymentalno-teoretyczne aspekty opracowania kompozytów epoksydowych na powłoki przeciwcierne

 929. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 207
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  L. Kocjan, S. Kuciel, A.Litak, S. Mazurkiewicz

  Efekty tribologiczne pewnych metod modyfikacji w masie poliamidu 6

 930. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 217
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  L.S. Livszic, A.I. Degtjaren, S.N. Platowa, E.G. Ryżonkova

  Właściwości technologii plazmowej stosowanej do otrzymywania odpornych na zużycie powłok w parach tarciowych "metal-guma"

 931. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 223
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  S. Marzec, S. Pytko

  Odporność umocnionej warstwy wierzchniej stali węglowych na zużycie i korozję

 932. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 235
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  E. I. Teskier, V. A. Gurev

  Badania odporności na zużycie umocnionych powierzchniowo części maszyn

 933. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 243
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  S. Laber, Ł. Frąckowiak, A. Laber, S. Iwanicki

  Diagnostyka własności sprężysto-plastycznych warstwy wierzchniej metodą penetracji statycznej

 934. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 253
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  S. Laber, A. Laber

  Wytrzymałość kontaktowo-zmęczeniowa żeliwa sferoidalnego ferrytycznego po nagniataniu

 935. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 265
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  S. Dyszy, J. Pacałowski

  Nowy mosiądz na wysoko obciążone pracujące kontaktowo elementy maszyn

 936. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 279
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  W. Popp

  Nowoczesne tuleje łożysk ślizgowych ze stopów łożyskowych wysokiej jakości

 937. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 293
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  L. S. Livszic, I. B. Czerviakov, S. M. Lewin, S. Z. Podhaluzin

  Możliwości regeneracji i umocnienia szybko zużywających się części urządzeń naftowych

 938. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 303
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  M. Sitarz

  Regeneracja powierzchni tocznej kolejowych zestawów kołowych z zastosowaniem wstępnego polepszania fizyko-mechanicznych własności warstwy wierzchniej

 939. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 313
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Pacałowski, S. Dyszy, A. Solecki, J. Głowacki

  Regeneracja wodzików przędzy maszyn włókienniczych

 940. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 319
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  N. T. Manolov, M. K. Kandeva, A. M. Pavlov

  Tribotechnologia dla regeneracji samochodowych filtrów powietrza

 941. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 329
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  S. Krawczyk

  Regeneracyjny natrysk plazmowy elementów maszyn i urządzeń hutniczych

 942. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 339
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  P. Dietz, W. Kalliwoda, F. Rothe, A. Siemieniec

  Płaskie połączenia sworzniowe w stanie sprężysto-plastycznym

 943. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 347
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  N. M. Michin, B. M. Gantimiriv, A. N. Michin

  Określenie średnich naprężeń normalnych przy odkształceniach plastycznych w strefie styku sferycznych mikronierówności

 944. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 355
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  M. Olczak, J. Stupnicki, R. Wójcik

  Analiza stanu naprężeń w okolicy szczeliny w kontakcie

 945. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 365
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. Raczyński

  Wpływ kształtu powierzchni roboczych łożyska stożkowego na jego opory ruchu

 946. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 375
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  Cz. Koziarski

  Zastosowanie kinematycznego prawa tarcia do badania zjawisk zachodzących w kontakcie ciał sprężystych

 947. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 387
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  P. Środa

  Wpływ korekcji ewolwentnego zazębienia na dopuszczalne obciążenia wynikające z wytrzymałości zębów na zacieranie

 948. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 401
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. Matuszak

  Oddziaływanie na trwałość narzędzi do cięcia poprzez zmianę własności ciętych materiałów

 949. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 411
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  H. Tepper

  Stan normowania łożysk tocznych w republice Federalnej Niemiec

 950. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 419
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  E. D. Braun, J. A. Evdokimov, A. V. Cziczinadze

  Metody optymalizacji procesów i systemów tribologicznych

 951. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 427
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  V. I. Maksak, N. A. Kuprianov, T. v. Czernyszeva

  Współpraca kontaktowa części z porowatych materiałów spiekanych

 952. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 433
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  T. Klimczak

  Zastosowanie profilometrii skaningowej do pomiaru objętości ubytków materiałów spowodowanych zużyciem

 953. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 443
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  S. M. Ghoneam

  Zmiany chropowatości powierzchni, zużycie i niektóre reologiczne właściwości mechanizmów krzywkowych

 954. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 453
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Szadkowski, S. Płonka

  Optymalizacja procesów obróbkowych z uwzględnieniem odporności na zużycie wytwarzanych elementów

 955. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 461
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  B. Zając

  Przydatność grafiki komputerowej do interpretacji zjawisk tribologicznych

 956. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 471
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. P. Zamiatin, B. M. Drapkin, A. J. Zamiatin

  Zautomatyzowane określenie własności sprężysto-dyssypacyjnych i stanu ogólnego powierzchni tarcia

 957. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 479
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. K. Prokopienko, V. N. Francev

  System technologii realizujących selektywne przenoszenie

 958. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 481
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  Xu Jian-Sheng, Zhou Lan, Zhao Yuan

  Skład warstw wierzchnich kształtujących się w strefie styku ciernego podczas selektywnego przenoszenia

 959. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 489
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  S. V. Krysov, V. A. Lazarov

  Wpływ temperatury na charakter zależności kinetycznej siły tarcia suchego

 960. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 495
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  W. Kajoch, A. Fajkiel

  Charakter połączenia tarciowego stopu aluminiowego ze stalą w świetle prób laboratoryjnych

 961. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 507
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  H. Rodermund

  Hydrodynamiczne promieniowe łożysko ślizgowe ze smarowaniem mieszanym

 962. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 515
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Burcan

  Metody i wyniki badań węzłów z tarciem ślizgowym

 963. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 525
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  L. S. Ermołov

  Istota i różnica pomiędzy tarciem tocznym i tarciem ślizgowym

 964. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 529
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  W. Caban

  Prawidłowości w suchym tarciu przy swobodnym toczeniu

 965. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 539
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  V. M. Judin, M. E. Stawrowski

  Ochrona części węzłów przed zużyciem wodorowym poprzez realizację selektywnego przenoszenia

 966. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 541
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  P. Piec

  Wpływ warunków współpracy koło-klocek hamulcowy na rozwój zużycia falistego koła

 967. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 553
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  S. Guzowski

  Problem zużycia fretting w zestawach kołowych pojazdów szynowych

 968. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 563
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Łabędź

  Wpływ implantacji jonów boru na zużycie frettingowe stali łożyskowej

 969. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 567
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. Neyman

  Wpływ środka smarnego na zużycie stali węglowej

 970. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 579
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  I. A. Soldatenko

  Wybrane aspekty kinetyki zużycia powłoki przeciwciernej podczas frettingu

 971. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 585
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  I. Rydzanicz

  Zużycie zmęczeniowe elementów o styku toczno-ślizgowym na przykładzie sprzęgieł zębatych

 972. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 595
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  B. Nedimovicz

  Przyczynek do badań powstawania i rozwoju pittingu w celu optymalizacji doboru materiałów konstrukcyjnych pomp odśrodkowych zasolonej wody

 973. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 605
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  F. Pavlovicz, S. Tanasijevicz

  Wpływ obróbki wstępnej na zużycie boków wysoko obciążonych par zębów

 974. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 611
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. P. Zamiatin, L. A. Zamiatin

  Organizacja i prowadzenie badań tribologicznych

 975. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 617
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  K. Druet, M. Król

  Tribometr TPZ-1

 976. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 623
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  Ch. Eifrig, P. Hammer

  Zastosowanie radionuclidów do pomiarów zużycia

 977. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 631
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. N. Tichonov, L. A. Czempinski, S. V. Cich

  Opracowanie konstrukcji opór ślizgowych z zastosowaniem materiału kompozytowego posiadającego własności sprężyste i tłumiące, a także doświadczenia ich eksploatacji przemysłowej

 978. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 637
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  G. Kohlweyer, G. Franz

  Zagadnienia jakości tarcia i zużycia uszczelnień dławnicowych ze szczeliwem miękkim z zewnętrznym ściskaniem pakietu

 979. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 649
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. Quilley, P. G. Carres

  Rozwój syntetycznych olejów smarowych do silników z zapłonem iskrowym

 980. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 657
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  B. J. Kupczinov, S. F. Ermakov, V. G. Rodnienkov, V. P. Parkalov

  Opracowanie i badanie czystych ekologicznie dodatków przeciwciernych na bazie ciekłych kryształów

 981. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 667
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  M. N. Grebieniuk, V. V. Tieregieria

  Badanie dodatku Grietierin-3 zawierającego miedź, stosowanego w celu realizacji selektywnego przenoszenia w procesie docierania silników

 982. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 675
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  J. Hermanie, S. Szulewski

  Teoretyczne użytkowe własności suspensji koloidalnej PTFE

 983. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 695
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  K. Wierzcholski

  Wpływ zależności współczynnika konsystencji smaru z dodatkami polimerów od temperatury na nośność łożyska walcowego

 984. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 707
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. T. Kraczun, V. e. Morar, S. V. Kraczun, G. I. Szviszevskaja

  Opracowanie i badania nowego wielozadniowego smaru plastycznego

 985. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 717
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  V. A. Michiejev

  Wpływ wibracji na pracę smarów plastycznych w węzłach z tarciem ślizgowym

 986. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 725
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. Kulczycki, B. Paluszkiewicz

  Wstępna ocena efektywności działania ditiofosforanów cynku jako dodatków smarnościowych - wykorzystanie różnicowej kalorymetrii skaningowej

 987. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 739
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. Gancarzewicz, A. Ryniewicz, P. Król, S. Makarski

  Zastosowanie olejów fosforanowych w układach regulacji automatycznej stosowanych w energetyce

 988. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 749
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  F. Basza, V. Riedlbauch

  Tribologiczne problemy substancji smarujących w warunkach arktycznych

 989. INSYCONT 90, AGH, 1990, III, p. 757-764
  Zagadnienia tribologiczne elementów współpracujących stykowo. Kraków 25-27 września 1990;
  A. Łuksa

  Własności lepkościowe olejów bazowych z dodatkiem syntetycznych olejów estrowych i polimerów

 990. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 5
  A. H. Dżanahmiedov

  Metoda oceny charakterystyk tribotechnicznych dla produkcji elementów maszyn

  Streszczenie
  Zaproponowano statystyczną metodę prawdopodobieństwa oceny charakterystyk tribotechnicznych dla odtworzenia elementów urządzeń wiertniczych metodą natapiania, stosowaną w przemyśle naftowym i gazowniczym.

 991. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 11
  W. N. Fiedosiejev

  Wpływ deofrmacji termosprężystych na charakterystyki cierno-zużyciowe par tarcia metal - polimer

  Streszczenie
  Rzeczywista topografia styku ciernego metal - tworzywo sztuczne określana jest poprzez makrogeometrię powierzchni ciernej elementu metalowego.Na przykładzie hamulca tarczowego rozpatrzono rozwiązanie problemu temperatury

 992. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 19
  Wojciech Heileman, Franciszek Bieda

  Rozkład temperatury w wałeczku łożyska tocznego

  Streszczenie
  Przedstawiono model matematyczny generowania ciepła w wałeczku łożyska tocznego. W warunkach granicznych opisuje wymianę ciepła. Obliczenia wykonano dla łożyska NJ204 i porównano z doświadczeniem.

 993. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 29
  Stanisław Kocańda, Marzena Lech-Grega, Dorota Natkaniec

  Naprężenia własne w laserowo hartowanych elementach ze stali 15 i 45

  Streszczenie
  Opisano wyniki pomiarów naprężeń w laserowych hartowanych stalach 15 i 45 wykonane metodą rentgenograficzną. Naprężenia zależą od warunków naświetlania, geometrii i właściwości materiału.

 994. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 39
  Henryk Krzemiński-Freda

  Optymalizacja cięciwowo-łukowej korekcji wałeczków walcowych

  Streszczenie
  Porównano profile wałeczków walcowych korygowanych do logarytmicznej krzywej Lundeberga; modyfikowanym równaniem korekcji doprowadził do otrzymania optymalnej korekcji, która jest technologiczna.

 995. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 53
  Siergiej Alieksiejewcz Łapszin

  Rola obciążeń dynamicznych w rozwoju procesu zużywania

  Streszczenie
  Rozpatrzono prawidłowości procesu zużycia sprzężonych elementów maszyn, podlegających w czasie pracy obciążeniom dynamicznym. Wyprowadzono zależność wiążącą aktywację zużycia z oddziaływaniem obciążeń dynamicznych.

 996. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 61
  W. I. Maksak, W. A. Hohłov, T. V. Czernyszieva, A. I. Zigov

  Styk elementów ze stopów z pamięcią kształtu

  Streszczenie
  Wykonano badania właściwości stykowych próbek ze stopów z pamięcią kształtu. Otrzymano zależności zbliżenia od obciążenia normalnego i zależności wstępnego przesunięcia przy znakoprzemiennym obciążeniu stycznym.

 997. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 71
  Michał Maziarz

  Zużycie elementów uniwersalnych walcarek

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań uniwersalnych walcarek Slabbing Mill i Big Shape Mill

 998. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 81
  W. W. Możarowskij

  Metoda obliczeń stanu naprężeń i odkształceń warstwy wierzchniej z kompozytów dla ciał kontaktujących się

  Streszczenie
  Podano metody rozwiązywania płaskich zadań stykowych dla ciał o pokryciach z kompozytów. Przytoczono inżynierskie zależności dla określenia parametrów styku ciał cylindrycznych.

 999. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 91
  Oleg Iwanowicz Pilipienko

  Współdziałanie kontaktowe elementów napędu łańcuchowego z kompozytów polimerowych

  Streszczenie
  Podano ocenę naprężeń przy stykowym oddziaływaniu przegubu stalowego łańcucha rolkowego z zębem gwiazdki z kompozytu. Wykazano możliwości obniżenia zużycia poprzez zastosowanie materiałów kompozytowych.

 1000. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 99
  Maria Porębska

  Losowa metoda "Monte Carlo" w poszukiwaniu obciążalności niekonwencjonalnego węzła łożyskowego

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki zastosowania metody Monte Carlo do optymalizacji nośności węzła łożyskowego. Pozwoliło to rozwiązanie konstrukcyjne agregatu urabiającego.

 1001. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 111
  Michał Styp-Rekowski

  Geometryczne cechy konstrukcyjne elementów specjalnych łożysk tocznych, a ich własności eksploatacyjne

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań łożysk tocznych w motocyklach.

 1002. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 121
  Bogdan Warda

  Modelowanie rozkładu ciśnienia w styku pomocniczym powierzchni roboczych łożyska walcowego NJ

 1003. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 131
  Ryszard Wójcicki

  Wpływ korekcji zarysu tworzącej baryłki na rozkład nacisków w łożysku baryłkowym

 1004. INSYCONT 90, Mechanika Zeszyty Naukowe AGH, 1990, V9 No2, p. 141
  Alfred Zmitrowicz

  Liniowe i nieliniowe równania konstytutywne tarcia anizotropowego

 1005. Tribologia, 1990, 1, p. 4
  H. Krzemiński-Freda

  Teoretyczne podstawy udokładnionych obliczeń dwurzędowych wachliwych łożysk tocznych

  Streszczenie
  Przedstawiono teoretyczne podstawy zwiększenia dokładności obliczeń dwurzędowch kulkowych łożysk wachliwych. Zastosowana metoda może być użyta dla innych typów łożysk.

 1006. Tribologia, 1990, 1, p. 8
  J. Potrykus

  Wpływ grubości filmu smarnego na straty energetyczne w łożysku tocznym

  Streszczenie
  Na podstawie badań stwierdzono, że w przypadku łożysk kulkowych dla efektywnego rozdzielenia współpracujących powierzchni wystarczająca grubość filmu smarnego równa jest zastępczej chropowatości powierzchni.

 1007. Tribologia, 1990, 1, p. 13
  K. Biernat

  Rezonansowe metody oceny stanu olejów smarowych

  Streszczenie
  Przedstawiono podstawy teoretyczne dielektrometrii w zastosowaniu do środków smarnych. Zaprojektowano zestawy pomiarowe, na których wykonano badania oleju Marinol.

 1008. Tribologia, 1990, 1, p. 17
  M. Piróg, A. Pierszkała

  Badanie granulacji materiałów ściernych za pomocą komórki elektroluminescencyjnej

  Streszczenie
  Faktyczna powierzchnia styku układu : element luminescencyjny - próbka zwiększa się z zmniejszeniem wielkości ziarna. W ten sposób można określić granulację materiałów ściernych.

 1009. Tribologia, 1990, 1, p. 19
  T. Kałdoński

  O normatywnych badaniach smarności na aparacie czterokulowym

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań porównawczych olejów Hipol 15 i Hipol 15F wykonane za pomocą aparatu czterokulowego. Zwrócono uwagę na niedostatki standardu PN-76/C-04147.

 1010. Tribologia, 1990, 2,
  Gao Zhi, Zhao Yuan

  Influence of several conventional lubricating additives on boundary wear of bearing alloys

 1011. Tribologia, 1990, 2,
  J. Kuliński, M. Przeniosło

  Lubricating properties of oil water emulsions

 1012. Tribologia, 1990, 2,
  Z. Mroziński

  Zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego do kompleksowych badań olejów smarowych

 1013. Tribologia, 1990, 2,
  A. Quilley

  Zmiany w wymaganiach dla oceny olejów silnikowych w badaniach stanowiskowych i próbach drogowych w latach osiemdziesiątych

 1014. Tribologia, 1990, 2,
  S. Pytko, A. Polak

  Nowoczesne tendencje w smarowaniu silników spalinowych

 1015. Tribologia, 1990, 2,
  M. Król

  Efekty trybologiczne modyfikacji środków smarowych miedzią

 1016. Tribologia, 1990, 3, p. 4
  H. G. Sabiniak, K. J. Woźniak

  Obciążalność cieplna przekładni ślimakowych

  Streszczenie
  Przedstawiono równania pozwalające wyliczyć obciążalność cieplną przekładni ślimakowej, a także wykazano możliwość zwiększenia przenoszonej mocy. Wyniki obliczeń potwierdzono eksperymentalnie.

 1017. Tribologia, 1990, 3, p. 8
  Krzysztof Biernat

  Przebieg wartości różnicy potencjału w zmiennym polu elektrycznym jako podstawa oceny stopnia zestarzenia olejów samochodowych

  Streszczenie
  Na podstawie rozważań teoretycznych opracowano metodę oceny stopnia zestarzenia olejów smarowych. Zaprojektowano i wykonano urządzenie pomiarowe. Wyniki badań za pomocą urządzenia porównano z analizą w podczerwieni.

 1018. Tribologia, 1990, 3, p. 14
  Danuta Kotnarowska

  Mechanizm zużywania uderzeniowego powłoki organicznej ze sferycznym napełniaczem szklanym

  Streszczenie
  Przedstawiono mechanizm zużycia udarowego warstwy epoksydowej z wypełniaczem szklanym w postaci mikrosfer. Ze zwiększeniem grubości warstwy i kąta padania cząstek korundu zmniejsza się odporność na zużycie.

 1019. Tribologia, 1990, 3, p. 19
  K. Łyczko

  Trwałość gwintowników wygniatających

  Streszczenie
  Trwałość gwintowników wygniatających przy obróbce wygniataniem jest większa niż przy obróbce skrawaniem. Przedstawiono metodę optymalizacji konstrukcji i technologii obróbki zwiększającej trwałość gwintowników.

 1020. Tribologia, 1990, 3, p. 22
  J. Kaczmarek

  Analiza zmian i prognozowanie chropowatości powierzchni obrobionej w różnych odmianach szlifowania płaszczyzn

  Streszczenie
  Chropowatość powierzchni określona parametrem Ra dla powierzchni szlifowanych trzema sposobami.

 1021. Tribologia, 1990, 5,
  J. Burcan

  Kształtowanie łożysk ślizgowych z punktu widzenia ich niezawodności

 1022. Tribologia, 1990, 5,
  Yu. A. Vasilev, D. A. Gorbunov, F. A. Fugol, V. L. Kostikov

  Specific adhesion and piezoeeficient under dry friction

 1023. Tribologia, 1990, 5,
  M. Wiśniewski

  Characterization of the surface roughness

 1024. Tribologia, 1990, 5,
  H. G. Sabiniak, K. J. Woźniak

  Określenie obciążalności przekładni ślimakowych ze względu na zużycie

 1025. Tribologia, 1990, 5,
  H. Waligóra, A. Wołyński

  Wpływ obróbki laserowej na powierzchniową trwałość zmęczeniową stali ŁH15

 1026. Tribologia, 1990, 6, p. 2
  Z. Celiński

  Azotek tytanu TiN powłoką zwiększającą odporność na zużycie narzędzi ze stali szybkotnących

  Streszczenie
  Warstwy TiN od wielu lat stosowane są do podwyższenia trwałości. Na podstawie rozpoznania literaturowego o fizycznych, chemicznych i mechanicznych właściwościach TiN rozpatrzono ich wpływ na charakterystyki zużyciowe.

 1027. Tribologia, 1990, 6, p. 6
  Z. Celiński, M. Miernik

  Plazmo-chemiczne metody wytwarzania warstw odpornych na zużycie

  Streszczenie
  Przedstawiono podstawowe, stosowane w praktyce konstrukcje PVD. Na przykładzie modelu Movchana i Thortona pokazano struktury krystalograficzne otrzymywane metodą PVD.

 1028. Tribologia, 1990, 6, p. 12
  R. Mania, M. Wesołek, J. Markowski, A. Prajzner

  Otrzymywanie warstw azotku tytanu metodą BARE

  Streszczenie
  Przedstawiono urządzenie opracowane w Pol. Warszawskiej wytwarzające metodą BARE (Bias Activated Reactive Evaporation) warstwy TiN.

 1029. Tribologia, 1990, 6, p. 17
  Z. Celiński, J. Sekuła, M. Trzos

  Electro-spark formation of wear-resistant layers

  Streszczenie
  Najprostszą metodą nanoszenia warstw odpornych na zużycie jest metoda elektroiskrowa. Przedstawiono metodę wytwarzania warstw i efekty jej stosowania.

 1030. Tribologia, 1990, 6, p. 22
  J. Smolik, Z. Celiński

  Mechanizm niszczenia powłoki WC węglika wolframu otrzymanej metodą elektroiskrowego utwardzania na powierzchni narzędzi ze stali SW18

  Streszczenie
  Autorzy przedstawili mechanizm zużywania warstewki WC, węglika wolframu, wytworzonego metodą elektroiskrową. Badania wykonano na pokrytej WC kuli ze stali SW18 po stali 45. Badania przy użyciu mikroskopii skanningowej.

 1031. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 9
  Michał Cichowicz, Bogdan Nowicki

  Porównawcze i bezpośrednie pomiary odkształceń stykowych powierzchni chropowatych

  Streszczenie
  Przedstawiono przyrządy przystosowane do pomiaru odkształceń stykowych MOS-04 poprzez pomiar odkształceń z powierzchnią wzorcową i funkcji przejścia Ka.

 1032. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 17
  Andrzej Morawski, Ernest Skalski

  Modelowanie wierzchołków mikronierówności powierzchni i ich deformacja sprężysto-plastyczna przy współpracy stykowej

  Streszczenie
  Przedstawiono rezultaty numeryczne deformacji sprężysto-plastycznej wierzchołków mikronierówności jako przykład metody elementów skończonych i przyrostowego sformułowania wariacyjnego.

 1033. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 27
  Tadeusz A. Stolarski

  Load Sharing in lubricated contacts

  Streszczenie
  Przedstawiono problem podziału obciążenia w styku smarowanym. Omówiono styk mikronierówności powierzchni dla pewnej grubości filmu olejowego. Następnie zarysowano problem podziału obciążenia : film olejowy i nierówności.

 1034. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 37
  O. S. Dincz, C. M. Ettles, H. A. Scarton, E. Giullu

  Analysis of thermoelectric signals in sliding metallic contacts

  Streszczenie
  Dokonano przeglądu formuł temperatury błysku powstającego przy styku mikronierówności powierzchni podczas suchego kontaktu. Rejestrowano i analizowano sygnał termopary z trzpienia alumelowago po stali.

 1035. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 55
  Kazimierz Oczoś, Jan Bucior

  Wybrane aspekty technologicznych metod kształtowania niezawodności elementów maszyn pracujących kontaktowo

  Streszczenie
  Przedstawiono schemat eksploatacyjnych uszkodzeń elementów maszyn i relacje pomiędzy trwałością a niezawodnością. Wykazano znaczny wpływ stanu warstwy wierzchniej tworzonej podczas produkcji.

 1036. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 65
  Józef Gawlik

  Prognozowanie wskaźników ściernego zużycia w strefie kontaktu współpracującej pary ( na przykładzie pary : ostrze - materiał obrabiany )

  Streszczenie
  Przedstawiono koncepcję metodologii i podstawowe zależności matematyczne prognozowania zużycia ściernego. Posłużono się terią ewolucji.

 1037. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 71
  Tohru Sakamoto, Takaharu Hashima, Masayoshi Abo,
  Satoshi Kakunai, Mikio Iwasa, Minoru Kinoshita

  Change in friction and wear of Si3N4 and SiC with sliding speed and temperature

  Streszczenie
  Oceniano tarcie i zużycie Si3N4 i SiC na aparacie pin on disc przy tarciu ślizgania do 7m/s i 700°C

 1038. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 81
  Andrzej Pałżewicz

  Tarcie i zużycie wysokoodpornych chemicznie par ciernych

  Streszczenie
  Przedstawiono stanowisko badawcze do oceny tarcia i zużycia chemicznie odpornych konforemnych par tarcia, w których próbkę wykonano z polimeru przy ruchu posuwisto zwrotnym. Załączono wyniki badań.

 1039. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 99
  Danuta Kotnarowska

  Kinetyka procesu erozyjnego zużywania powłoki organicznej ze szklanym wypełniaczem

  Streszczenie
  Przedstawiono metodę badań zużycia erozyjnego. Stwierdzono znaczący wpływ kąta uderzenia cząstek erozyjnych na kinetykę zużycia materiału.

 1040. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 107
  I. M. Spiridonova, V. F. Butenko, Yu, S. Shemelev, L. M. Chuprina, L. P. Belous, N. V. Domoretskaya

  Wear resistance of doped iron boride alloys in conditions of dry high-temperature friction

  Streszczenie
  Badano zużycie stopów żelazoborowych z domieszką glinu, krzemu, węgla w warunkach pracy klinicznej . Określono związek między składem, strukturą twardością a rodzajem zużycia.

 1041. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 111
  N. M. Michin, A. R. Łoginov

  Określenie stanu naprężeń w samouszczelniającym się łożysku talerzowym z samoczynną kompensacją zużycia

  Streszczenie
  Opracowano metodykę określania stanu naprężeń w samouszczelniającym się łożysku talerzowym z samoczynną kompensacją zużycia. Metodykę można zastosować w pracach projektowych i badawczych takich łożysk.

 1042. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 123
  Liu Jing, Liu Zuomin

  Effect of vibration on abrasive wear characteristic of mild steels

  Streszczenie
  Badano charakterystyki drganiowo-zużyciowe stali niskowęglowych przy użyciu własnego testera. Zbudowano uproszczony model fizyczny. Wykazano znaczący wpływ drgań na zużycie ścierne.

 1043. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 133
  Bogdan Antoszewski, Czesław Kundera

  Hydrodynamiczne uszczelnienie czołowe z powierzchnią ślizgową pokrytą powłoką plazmową

  Streszczenie
  Dokonano analizy teoretycznej i przedstawiono wyniki badań uszczelnień czołowych z hydrodynamicznym odciążeniem.

 1044. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 141
  Jurij Z. Poloński

  Metodologiczne zabezpieczenie badań tribologicznych w warunkach tarcia ekstremalnego

  Streszczenie
  Zaproponowano kompleks urządzeń, środków i metod służących do badań tribologicznych oporów ślizgowych i materiałów łożyskowych w wysoko obciążonym styku w warunkach tarcia granicznego.

 1045. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1990, 1, p. 151-163
  Witold Piekoszewski, Marian Szczerek, Marek Wiśniewski

  Metody oceny właściwości eksploatacyjnych materiałów węzła tarcia

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki analizy krajowych i zagranicznych standardowych metod oceny właściwości tribologicznych. Opracowano koncepcję systemu kwalifikacji badań tribologicznych i przyrządów pozwalających prowadzić ocenę.

 1046. Tribologia, 1991, 1,
  W. Dzięgielewski, T. Kałdoński

  Eksperymentalne badania smarności olejów napędowych

 1047. Tribologia, 1991, 1,
  Jan Senatorski, Andrzej Wachal

  Wpływ dodatków siarkowych i fosforo-siarkowych w oleju smarowym na zużycie stali w styku niekonforemnym

 1048. Tribologia, 1991, 1,
  I. N. Pistunov

  Straty tarcia w kulowym mechanizmie transmisyjnym

 1049. Tribologia, 1991, 1,
  J. Potrykus, Z. Wasiak, T. Wojciechowski

  Smarowanie obrabiarek dziś i jutro

 1050. Tribologia, 1991, 2,
  G. Polzer

  Stan oraz perspektywy rozwoju technologii pokryć tarciowych

 1051. Tribologia, 1991, 2,
  N. A. Grinberg, P. Blaskovic, A. Kopcaj

  Materiały powierzchniowe odporne na zużycie i ich optymalizacja

 1052. Tribologia, 1991, 2,
  K. Baczewski

  Badania odśrodkowych filtrów oleju

 1053. Tribologia, 1991, 2,
  O. Vogt

  Badania aplikacyjne nowego środka smarowego do ciągnienia rur stalowych na zimno

 1054. Tribologia, 1991, 2,
  Z. Feliksiak, M. Wiśniewski

  Zasady doboru lepkości oleju do przekładni zębatych

 1055. Tribologia, 1991, 3, p. 51
  W. Caban

  Opory ruchu nie smarowanej pary tocznej

  Streszczenie
  Przedstawiono model suchego tarcia toczenia odniesiony do dużej liczby doświadczeń. Model pomaga projektować i uogólniać rezultaty badań.

 1056. Tribologia, 1991, 3, p. 57
  S. Pytko, P. Pytko

  Problemy smarowania silników spalinowych w przyszłości

  Streszczenie
  Opisano problemy smarowania silników z paliwem: alkoholowym,wodorowym i olejami roślinnymi oraz silników Philipsa-Strirlinga

 1057. Tribologia, 1991, 3, p. 61
  A. Wołyński, W. Waligóra

  Wpływ obróbki laserowej na zużycie ścierne stali 45

  Streszczenie
  Porównano wyniki badań obróbki klasycznej i laserowej. Stosowano laser o pracy ciągłej mocy 1kW. Wyniki doświadczeń wykazują 10% wzrost odporności na zużycie przy obróbce laserowej względem klasycznej i 40% względem nieobrobionych.

 1058. Tribologia, 1991, 3, p. 64
  W. Dzięgielewski, T. Kałdoński

  Poprawa własności smarnych paliw ciekłych

  Streszczenie
  Badano właściwości EP paliwa IZ-35 maszyną czterokulową przy 1475rpm. Dodatki : amidy kwasów tłuszczowych i oligomer etylenu. Dodatek kwasów tłuszczowych wykazuje lepsze właściwości niż oligomer etylenu.

 1059. Tribologia, 1991, 3, p. 66
  J. Michalski

  Badania tarcia i zużycia siluminu AlSi12MgCuNi

  Streszczenie
  Badano przy tarciu posuwistozwrotnym przy średniej prędkości poślizgu 0.16m/s i tarciu suchym po stali 40H obrobionej cieplnie do 55-60 HRc próbki AlSi12MgCuNi (AK12)

 1060. Tribologia, 1991, 4, p. 72
  W. Caban

  Współczesne interpretacje ważniejszych przyczyn oporu ruchu niesmarowanego zespołu tocznego

  Streszczenie
  Opisano prawidłowości suchego tarcia toczenia. Rozpatrzono przyczyny oporów ruchu. Rozważono wpływ sił molekularnych na opory ruchu.

 1061. Tribologia, 1991, 4, p. 79
  T. Kałdoński

  Wpływ zanieczyszczeń mechanicznych na wyniki badań smarności oleju napędowego

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań porównawczych paliwa IZ-20 z różną ilością zanieczyszczeń (0 do 15 mg/dm³ Skaleń 3600). Badania prowadzono na maszynie czterokulowej przy 1475 rpm.

 1062. Tribologia, 1991, 4, p. 81
  W. Serbiński

  Tribologiczne aspekty współpracy aluminium pokrytego warstwą kompozytu z żeliwem szarym

  Streszczenie
  Przedstawiono metodę przygotowania na bazie aluminium kompozytu ( Mn-N-O ), a także jego mikrostrukturę. Przedstawiono wyniki badań tribologicznych.

 1063. Tribologia, 1991, 4, p. 84
  F. Szkoda

  Zużycie miedzi w warunkach tarcia techniczne suchego

  Streszczenie
  Celem badań było określenie sposobów zużywania się miedzi w warunkach tarcia technicznie suchego na skutek adhezji i utleniania.

 1064. Tribologia, 1991, 4, p. 89
  P. Zagrodzki

  Wpływ grubości płytek na zjawiska cieplne w sprzęgle wielopłytkowym

  Streszczenie
  Zmniejszenie grubości płytek stalowych może prowadzić do uzyskania niższych lokalnych maksimów temperatury, mimo wyższej temperatury średniej.

 1065. Tribologia, 1991, 5,
  G. Fleischer, M. Wiśniewski

  Ujęcie energetyczne procesów tribologicznych. - Część I: Podstawowe równania zużycia

 1066. Tribologia, 1991, 5,
  B. Wiślicki, J. Gutkowski, J. Korycki

  Laboratoryjne badania właściwości smarnych olejów z dodatkami PTFE

 1067. Tribologia, 1991, 5,
  D. Biało

  Tarcie i zużycie kompozytów o osnowie Al umocnionych wtrąceniami SiC

 1068. Tribologia, 1991, 5,
  J. Łabędź

  Metodyka badania ścieralności elementów obciążonych dynamicznie

 1069. Tribologia, 1991, 6,
  G. Fleischeer, M. Wiśniewski

  Ujęcie energetyczne procesów tribologicznych. Część II: Akumulacja uszkodzeń i termodynamika procesów tarcia

 1070. Tribologia, 1991, 6,
  S. Pytko, S. Marzec

  Próba ścinania wyznaczająca własności mechaniczne WW stali węglowych zgniotowo umocnionych

 1071. Tribologia, 1991, 6,
  J. Burcan

  Tribologiczne aspekty projektowania systemów łożysk małogabarytowych. Część I: Łożyska miniaturowe jako element systemu

 1072. Tribologia, 1991, 6,
  O. P. Stetskiv, R. S. Arabsky, A. B. Manko

  Podwyższenie trwałości połączeń rurowych metodą umocnienia kombinowanego

 1073. Tribologia, 1991, 6,
  Elżbieta Szczawnicka

  Nowe gatunki krajowych olejów do smarowania rotacyjnych śrubowych sprężarek powietrza

 1074. Tribologia, 1992, 1,
  W. J. Bartz

  Możliwości i granice smarowania na okres trwałości maszyny

 1075. Tribologia, 1992, 1,
  F. Brańka

  Właściwości mieszankowego systemu smarowania silnika dwusuwowego w świetle wyników badań zawiesiny smarującej metodą spektroskopową

 1076. Tribologia, 1992, 1,
  J. Burcan

  Tribologiczne aspekty projektowania systemów łożysk małogabarytowych.
  Część II: Parametry konstrukcyjno-materiałowe a opory ruchu

 1077. Tribologia, 1992, 2,
  K. Wierzcholski

  Tribomatematyka, czyli o metodach matematycznych w tribologii

 1078. Tribologia, 1992, 2,
  Bogdan Wiślicki, J. Gutkowski

  Poprawa sprawności eksploatacyjnej układów napędu i sterowania hydraulicznego przez zastosowanie dodatków PTFE do cieczy roboczych

 1079. Tribologia, 1992, 2,
  J. Rybczyński

  Badanie lepkości emulsji olejowo-powietrznej

 1080. Tribologia, 1992, 2,
  J. Cwanek, Z. Cisek, M. Korzyński

  Tribologia idiopatycznej postaci choroby zwyrodnieniowej biodra

 1081. Tribologia, 1992, 3,
  H. Krzemiński-Freda

  Optymalizacja logarytmicznej korekcji tworzącej styku w łożyskach wałeczkowych

  Streszczenie
  W celu ograniczenia spiętrzeń ciśnienia i uniknięcia wymienionych ich konsekwencji stosuje się korekcję tworzących stykających się powierzchni. Profil korekcji musi być jednak odpowiednio dobrany.

 1082. Tribologia, 1992, 3,
  Z. Rymuza

  Wpływ wilgoci na właściwości tribologiczne miniaturowych węzłów tarcia

  Streszczenie
  Wpływ wilgoci (także wody podczas smarowania) na zachowanie się miniaturowych węzłów tarcia. Tarciowe i zużyciowe zachowanie się metalowych, polimerowych, węglowografitowych i metaloceramicznych węzłów tarcia.

 1083. Tribologia, 1992, 3,
  J. Potrykus

  Ekologiczne aspekty smarowania

  Streszczenie
  Ekonomiczne aspekty procesów smarowania: toksyczność i biodegradacja środków, dobór odpowiednich technik smarowania, konstrukcja węzłów tarcia, sposób eksploatacji

 1084. Tribologia, 1992, 3,
  S. Pytko, J. Pytko-Polończyk

  Stawy człowieka - najdoskonalsze łożyska

  Streszczenie
  Przedstawiono budowę stawów człowieka i porównano z konstrukcją łożysk ślizgowych silników spalinowych.

 1085. Tribologia, 1992, 4,
  B. Wojciechowicz

  25 lat szkół tribologicznych w Polsce

 1086. Tribologia, 1992, 4,
  W. Piekoszewski, M. Szczerek, M. Wiśniewski, J. Wulczyński

  Eksperymentalne badania tarcia, zużycia i smarowania. Metody i urządzenia

 1087. Tribologia, 1992, 4,
  A. Raczyński

  Wymiarowe rezerwy nośności promieniowych łożysk walcowych i stożkowych

 1088. Tribologia, 1992, 4,
  F. Szkoda

  Badania własności i sposobów zużycia brązu ołowiowego o różnej postaci wydzieleń ołowiu

 1089. Tribologia, 1992, 4,
  S. Jansa

  Określenie mikroodkształceń w strefie kontaktu

 1090. Tribologia, 1992, 5,
  J. Stodola

  Ferrografia - metoda określania stanu zużycia złożonych systemów mechanicznych smarowanych olejem

 1091. Tribologia, 1992, 5,
  W. Caban

  Wstępna ocena nadwyżki dynamicznej niesmarowanych elementów tocznych

 1092. Tribologia, 1992, 5,
  J. Guzik

  Metoda wyznaczania charakterystyk tribologicznych olejów przekładniowych

 1093. Tribologia, 1992, 5,
  F. Brańka

  Funkcjonowanie mieszankowego systemu smarowania silnika dwusuwowego o ZI w stanie przedawaryjnym

 1094. Tribologia, 1992, 5,
  M. Maziarz

  Analiza przyczyn przedwczesnego zużywania się wielkogabarytowych łożysk tocznych klatek walców zębatych

 1095. Tribologia, 1992, 6,
  H. Krzemiński-Freda

  Nośność styku korygowanego metodami przybliżonymi w wałeczkowych łożyskach tocznych

 1096. Tribologia, 1992, 6,
  P. Kostenecki, K. Wierzcholski

  Analiza zużycia prostego elementu roboczego pracującego w glebie

 1097. Tribologia, 1992, 6,
  Jan Burcan

  Analiza układów łożysk wspomaganych magnetycznie

 1098. Tribologia, 1992, 6,
  Tadeusz Kołacin

  Identyfikacja charakterystyk tribologicznych materiałów za pomocą drgań samowzbudnych

 1099. Tribologia, 1992, 6,
  Monika Gierzyńska-Dolna

  Smary technologiczne do kucia na gorąco

 1100. Tribologia, 1993, 1, p. 4
  Andrzej Niewczas, Jan Sadowski

  Wpływ temperatury na niezawodność elementów maszyn

 1101. Tribologia, 1993, 1, p. 9
  Krzysztof Wierzcholski, Stanisław Pytko

  Metody wyznaczania parametrów biołożyska smarowanego cieczą nienewtonwską

 1102. Tribologia, 1993, 1, p. 13
  Janusz Dasiewicz, Janusz Janecki

  Badanie własności tribologicznych niektórych tworzyw metalożywicznych

 1103. Tribologia, 1993, 1, p. 18
  Andrzej Raczyński

  Aktualne tendencje w makrokonstrukcji łożysk wałeczkowych

 1104. Tribologia, 1993, 2, p. 32
  Henryk Krzemiński-Freda

  Nowoczesne metody obliczeń trwałości łożysk tocznych

 1105. Tribologia, 1993, 2, p. 40
  Zdzisław Mrugalski, Zygmunt Rymuza

  Zagadnienia oporów ruchu w mechanizmach zegarowych

 1106. Tribologia, 1993, 2, p. 44
  Karol Krzemiński

  Film smarny w samosmarujących łożyskach porowatych w okresie docierania

 1107. Tribologia, 1993, 2, p. 49
  Henryk G. Sabiniak

  Smarowanie przekładni zębatych olejami syntetycznymi

 1108. Tribologia, 1993, 3, p. 56
  Zygmunt Rymuza

  Niektóre problemy mikrotribologii

 1109. Tribologia, 1993, 3, p. 63
  Marian Szczerek, Vallentin Potekha, Witold Piekoszewski

  Badania cieplno-zużyciowe charakterystyk ślizgowego skojarzenia stal-polimer

 1110. Tribologia, 1993, 3, p. 67
  Marian Włodzimierz Sułek

  Właściwości tribologiczne 8-hydroksychinolinianu miedzi, cynku i magnezu w glicerynie

 1111. Tribologia, 1993, 3, p. 73
  Wiesław Caban

  Niektóre problemy związane z zużyciem zmęczeniowym i ściernym łożysk tocznych

 1112. Tribologia, 1993, 6, p. 85
  Krzysztof Wirzcholski

  Obliczanie nośności magnetycznych łożysk ślizgowych

 1113. Tribologia, 1993, 6, p. 101
  Andrzej Posmyk

  Programowanie właściwości tribologicznych złącz platerowanych wybuchowo

 1114. Tribologia, 1993, 6, p. 113
  Franciszek Brańka

  Docieranie silnika dwusuwowego z mieszankowym systemem smarowania

 1115. Tribologia, 1993, 6, p. 133
  Marian Włodzimierz Sułek

  Ocena niejednorodności i składu cienkich warstw metalicznych nanoszonych metodą tarciową

 1116. Tribologia, 1993, 4-5, p. 7
  Wiesław Leszek, Bolesław Wojciechowski

  Próba prognozy perspektywicznych zadań badawczych tribologii

 1117. Tribologia, 1993, 4-5, p. 21
  Tadeusz Burakowski, Krzysztof Miernik, Jan Walkowicz

  Technologie wytwarzania z udziałem plazmy cienkich powłok tribologicznych

 1118. Tribologia, 1993, 4-5, p. 43
  Marian Szczerek

  Badania tribologicznych własności materiałów

 1119. Tribologia, 1993, 4-5, p. 71
  S. Balikojew, W. T. Barczenko, S. N. Zagraniczny, Krzysztof Miernik

  Utwardzanie powierzchni wiązką jonów

 1120. Tribologia, 1993, 4-5, p. 77
  Jan Bujak, Krzysztof Miernik, Jerzy Smolik, Jan Walkowicz

  Własności materiałów stosowanych na twarde powłoki

 1121. Tribologia, 1993, 4-5, p. 85
  Jan Burcan

  Ocena doboru parametrów węzłów ciernych z punktu widzenia cech eksploatacyjnych mechanizmów

 1122. Tribologia, 1993, 4-5, p. 91
  Jan Burcan, Krzysztof Krzanowski

  Badanie węzłów z tarciem wiertnym

 1123. Tribologia, 1993, 4-5, p. 97
  Jan Burcan, Jerzy Lewandowski

  Wykorzystanie analizy wartości luzów łożyskowych dla oceny przebiegów międzynaprawczych maszyn

 1124. Tribologia, 1993, 4-5, p. 103
  Jan Burcan, Krzysztof Pawłowski

  Problemy tribologiczno-eksploatacyjne węzłów ciernych maszyn włókienniczych

 1125. Tribologia, 1993, 4-5, p. 109
  Wiesław Caban

  Parametry statyczne i dynamiczne styku tocznego

 1126. Tribologia, 1993, 4-5, p. 115
  Ryszard Czarny

  Wpływ stanu badań nad reologią smarów plastycznych na pewność działania układów smarowniczych

 1127. Tribologia, 1993, 4-5, p. 119
  Monika Gierzyńska-Dolna, Janina Adamus, Mariusz Motyl

  Tribologiczne własności warstw regeneracyjnych

 1128. Tribologia, 1993, 4-5, p. 133
  Karol Grudziński, Bogdan Jacek Warda, Marek Zapłata

  Doświadczalne i symulacyjne badania qusiharmonicznych drgań samowzbudnych wywołanych tarciem

 1129. Tribologia, 1993, 4-5, p. 139
  Stanisław Guzowski

  Wpływ procesu frettingu na zmianę parametrów warstwy wierzchniej elementów połączonych wciskowo

 1130. Tribologia, 1993, 4-5, p. 147
  Hieronim Piotr Janecki, Maria Janecka

  Syntetyczne ciecze chłodząco-smarujące do obróbki metali skrawaniem

 1131. Tribologia, 1993, 4-5, p. 151
  Hieronim Piotr Janecki, Maria Janecka

  Zastosowanie instrumentalnych metod analitycznych w badaniach tribologicznych

 1132. Tribologia, 1993, 4-5, p. 163
  Jadwiga Janowska

  Metoda i system badawczy umożliwiające ocenę wpływu zmiennych w czasie prędkości poślizgu lub/i obciążeń na tarcie i zjawiska towarzyszące w miniaturowych łożyskach ślizgowych

 1133. Tribologia, 1993, 4-5, p. 169
  Andrzej Jazdon, Bolesław Przybyliński

  Porównanie odporności na zużycie wybranych powłok regeneracyjnych

 1134. Tribologia, 1993, 4-5, p. 173
  Sylwester Kałek, Józef Białas

  Rozkład temperatury w węźle tarcia z łożyskiem tocznym

 1135. Tribologia, 1993, 4-5, p. 181
  Edward Kołodziej

  Metoda wstępnego doboru tworzyw sztucznych dla określonego węzła ślizgowego

 1136. Tribologia, 1993, 4-5, p. 191
  Piotr Kostenecki, Andrzej Miszczak, Krzysztof Wierzcholski

  O pewnej możliwości wyznaczania indeksu przepływu dla czynników smarujących o właściwościach nienewtonowskich

 1137. Tribologia, 1993, 4-5, p. 197
  Henryk Krzemiński-Freda

  Nośność korygowanego styku w wałeczkowych łożyskach tocznych

 1138. Tribologia, 1993, 4-5, p. 205
  Zbigniew Kusznierewicz, Mariusz Chodubski

  Opory ruchu łożysk kulkowych: metoda pomiaru, wyniki badań

 1139. Tribologia, 1993, 4-5, p. 211
  Alicja Laber, Stanisław Laber

  Właściwości tribologiczne żeliwa po obróbce nagniataniem

 1140. Tribologia, 1993, 4-5, p. 219
  Wiesław Leszek, Bolesław Wojciechowski

  Analiza tendencji rozwojowych polskiej tribologii

 1141. Tribologia, 1993, 4-5, p. 253
  Ryszard Marczak, Ryszard Ludew, Zbigniew Smoczyński, Lech Starczewski, Jerzy Szumniak

  Analiza odporności na zużycie materiałów proponowanych na elementy kulowego młyna cementu

 1142. Tribologia, 1993, 4-5, p. 259
  Karol Nadolny

  Prognozowanie trwałości tribologicznej kół zębatych

 1143. Tribologia, 1993, 4-5, p. 265
  Jerzy Napiórkowski, Ryszard Michalski

  Badanie procesu zużywania elementów roboczych w masie ściernej

 1144. Tribologia, 1993, 4-5, p. 271
  Stanisław Nosal

  Wybrane sposoby zwiększania trwałości węzłów ślizgowych maszyn podczas naprawy

 1145. Tribologia, 1993, 4-5, p. 277
  Olgierd Olszewski, Michał Wasilczuk

  Łożysko ślizgowe wzdłużne szczególnie dla maszyn do rozruchu pod obciążeniem

 1146. Tribologia, 1993, 4-5, p. 283
  Andrzej Pałżewicz, Adam Jabłoński

  Badania tarcia granicznego wybranych par ciernych stal - stop łożyskowy w warunkach krótkotrwałego wysokoobciążonego kontaktu

 1147. Tribologia, 1993, 4-5, p. 291
  Paweł Piec

  Badania wpływu własności materiałów elementów trących na powstawanie samowzbudnych drgań

 1148. Tribologia, 1993, 4-5, p. 305
  Adam Polak

  Wstępne badania tribologiczne tworzyw węglowych na bezazbestowe okładziny hamulcowe

 1149. Tribologia, 1993, 4-5, p. 311
  Andrzej Potyński

  Urządzenia do badania hamulców rowerowych

 1150. Tribologia, 1993, 4-5, p. 317
  Stanisław Pytko, Marian Szczerek

  Pitting - forma niszczenia elementów tocznych

 1151. Tribologia, 1993, 4-5, p. 335
  Andrzej Raczyński

  Konstrukcyjne możliwości polepszenia eksploatacyjnych parametrów łożysk tocznych wałeczkowych

 1152. Tribologia, 1993, 4-5, p. 341
  Zygmunt Rymuza, Zbigniew Kusznierewicz, Grzegorz Mańturzyk

  Zautomatyzowane stanowiska do badania miniaturowych łożysk ślizgowych

 1153. Tribologia, 1993, 4-5, p. 349
  Henryk G. Sabiniak

  Rozkład obciążenia wzdłuż linii styku pomiędzy współpracującymi zębami przekładni ślimakowych

 1154. Tribologia, 1993, 4-5, p. 355
  Jan Senatorski

  Możliwości zwiększenia trwałości elementów urządzeń technicznych przez racjonalny dobór materiałów

 1155. Tribologia, 1993, 4-5, p. 363
  Jerzy Smolik

  Mechanizmy zużywania się powłok przeciwzużyciowych na narzędziach skrawających jako istotny aspekt doboru rodzaju powłok w zależności od warunków ich późniejszego zastosowania

 1156. Tribologia, 1993, 4-5, p. 369
  Jacek Spałek

  Doświadczalne określenie momentu tarcia w stykowo-promieniowym uszczelnieniu wałów

 1157. Tribologia, 1993, 4-5, p. 375
  Jacek Spałek

  Problemy techniki smarowania maszyn w górnictwie węgla kamiennego

 1158. Tribologia, 1993, 4-5, p. 381
  Włodzimierz Marian Sułek, Zdzisław Fąfara, Radosław Jedynak

  Wpływ czasu tarcia i stężenia dodatków metaloorganicznych na współczynnik tarcia

 1159. Tribologia, 1993, 4-5, p. 385
  Jerzy Szumniak, Lech Starczewski, Zbigniew Smoczyński

  Możliwość otrzymania krajowych "ekologicznie czystych" kompozytów ciernych

 1160. Tribologia, 1993, 4-5, p. 391
  Włodzimierz Waligóra

  Schemat badań weryfikujących celowość wprowadzenia zmian w warstwy wierzchniej stali łożyskowych

 1161. Tribologia, 1993, 4-5, p. 395
  Andrzej Szymon Waliszewski, Jarosław Guzikowski

  Badanie podobieństwa zmian właściwości smarnych olejów utlenionych po ich reakcji z materiałami metalicznymi.

 1162. Tribologia, 1993, 4-5, p. 401
  Bogdan Warda

  Metoda obliczania trwałości łożysk tocznych oparta na hipotezie nieograniczonej trwałości zmęczeniowej

 1163. Tribologia, 1993, 4-5, p. 407
  Bogdan Wiślicki, Andrzej Zawadzki, Andrzej Lizis

  Tribologiczno-silnikowe badania skuteczności niektórych specjalnych środków smarowych

 1164. Tribologia, 1993, 4-5, p. 415
  Bogdan Wiślicki, Bożenna Zdrodowska, Ryszard Krzyżanowski

  Kryteria aplikacji olejów silnikowych

 1165. Tribologia, 1993, 4-5, p. 421
  A. Yu. Zamyatin, Yu. P. Zamyatin

  Teoretyczno-eksperymentalna ocena właściwości tribologicznych metali

 1166. Tribologia, 1993, 4-5, p. 425-430
  Jan Zwolak

  Ocena właściwości tribologicznych warstwy wierzchniej zębów kół zębatych ukonstytuowanej przez wiórkowanie i szlifowanie

 1167. Tribologia, 1994, 1, p. 7
  Marian Szczerek

  Studium systemowe eksperymentalnych badań tribologicznych

 1168. Tribologia, 1994, 1, p. 31
  Tadeusz Kałdoński

  Problemy oceny smarności w polu magnetycznym.
  Cz. I. Przedstawienie problemu i zakres badania smarności

 1169. Tribologia, 1994, 1, p. 43
  Kazimierz Kufel, Krzysztof Wierzcholski, Piotr Kostenecki, Andrzej Miszczak

  Wagowe zużycie lemieszy korpusów płużnych zamocowanych sprężynowo

 1170. Tribologia, 1994, 1, p. 54
  Jan R. Dąbrowski

  Aspekty tribologiczne stawów człowieka

 1171. Tribologia, 1994, 1, p. 64-70
  Stanisław Nosal

  Kształtowanie warstwy wierzchniej metalowych elementów roboczych sprzęgieł suchych elektromagnetycznych

 1172. Tribologia, 1994, 2, p. 94-108
  Jan Piwnik, Avelino H. Passos Morgado, Jolanta Pytko-Polończyk

  Eksperymentalne badania ściskania materiałów stomatologicznych z uwzględnieniem tarcia

 1173. Tribologia, 1994, 2, p. 109-129
  Marek Wiśniewski

  Smarowanie hydrostatyczne w przekładniach ślimakowych. Część I. Geometria zazębienia epicykloidalnego

 1174. Tribologia, 1994, 2, p. 130-144
  Tadeusz Kałdoński

  Problemy smarności w polu magnetycznym. Część II.
  Badania eksperymentalne i dyskusja wyników

 1175. Tribologia, 1994, 2, p. 145-158
  Tadeusz Hejwowski, Andrzej Weroński

  Urządzenie do badania odporności stopów metali na zużycie erozyjne

 1176. Tribologia, 1994, 3, p. 196-205
  Monika Gierzyńska-Dolna, Janina Adamus, Mariusz Motyl

  Wpływ smarów technologicznych na zjawiska kontaktowe w procesach obróbki plastycznej

 1177. Tribologia, 1994, 3, p. 206-210
  Jan R. Dąbrowski, Klaus Meyer

  Zjawiska synergizmu i antagonizmu składników smarów podczas tarcia

 1178. Tribologia, 1994, 3, p. 211-216
  Stanisław Pytko, Stanisław Marzec

  Szkło wodne jako dodatek do wodnych roztworów stosowanych w procesach tribologicznych

 1179. Tribologia, 1994, 3, p. 217-222
  Ryszard Marczak, Romuald Makowski, Andrzej Kotnarowski

  Zmiany mikrogeometrii powierzchni tarcia oraz parametrów rentgenostrukturalnych warstw wierzchnich w procesach tribologicznych

 1180. Tribologia, 1994, 3, p. 223-229
  Jan Sadowski, Leszek Sarnowicz

  Zastosowanie kalorymetru do badań tarcia w strefie styku ciał metalicznych

 1181. Tribologia, 1994, 3, p. 230-240
  Krzysztof Krawczyk, Marek Grzywaczewski, Michał Marczak

  Tribodiagnostyka tarcia ślizgowego ze smarowaniem. Modelowanie procesu tarcia

 1182. Tribologia, 1994, 3, p. 241-245
  Jan Burcan, Krzysztof Krzanowski

  Zjawiska w warstwie wierzchniej podczas tarcia

 1183. Tribologia, 1994, 3, p. 246-250
  Eugeniusz Sajewicz

  Powtarzalność charakterystyk tribologicznych w warunkach tarcia mieszanego

 1184. Tribologia, 1994, 3, p. 251-256
  Henryk G. Sabiniak

  Oleje mineralne i syntetyczne a sprawność przekładni zębatych

 1185. Tribologia, 1994, 3, p. 257-262
  Danuta Kotnarowska

  Mechanizm erozyjnego zużywania powłoki epoksydowej starzonej promieniowaniem ultrafioletowym

 1186. Tribologia, 1994, 3, p. 263-269
  Roman Kaczyński, Jerzy Nachimowicz

  Rezystancja kontaktu pary trącej w procesach przejściowych przy tarciu ślizgowym

 1187. Tribologia, 1994, 3, p. 270-274
  Adam Kleszczyński

  Wpływ prędkości ślizgania warstw kompozytowych poliamidowo-stalowych po stali na tarcie

 1188. Tribologia, 1994, 3, p. 275-279
  Jerzy Łunarski, Ryszard Perłowski

  Szybkościowa cierna obróbka szkła

 1189. Tribologia, 1994, 3, p. 280-283
  Jarosław Sęp, Władysław Zielecki

  Wstępna ocena możliwości zastosowania w łożyskach ślizgowych czopów z dwuskładnikową warstwą wierzchnią

 1190. Tribologia, 1994, 3, p. 284-287
  Władysław Zielecki, Jarosław Sęp

  Zużycie ścierne żeliwa sferoidalnego obrobionego wiązką laserową i elektronową

 1191. Tribologia, 1994, 3, p. 288-294
  Feliks Wojtkun

  Rola struktury w procesie zużycia ściernego staliwa

 1192. Tribologia, 1994, 3, p. 295-300
  Feliks Wojtkun

  Rola struktury w procesie zużycia ściernego brązów ołowiowych i siluminów

 1193. Tribologia, 1994, 3, p. 301-309
  Andrzej Bator, Witold Piekoszewski,
  Marian Szczerek, Marek Wiśniewski, Jan Wulczyński, Stanisław Pytko

  Badania testowe oddziaływanie ściernego minerałów

 1194. Tribologia, 1994, 3, p. 310-316
  Jan Senatorski, Jan Tacikowski, Janusz Trojanowski

  Ocena wpływu utwardzenia cieplnego warstwy azotkowej na właściwości tribologiczne stali węglowych

 1195. Tribologia, 1994, 3, p. 317-322
  Wiesław Caban

  Niektóre właściwości suchego styku tarciowego materiałów elastooptycznych

 1196. Tribologia, 1994, 3, p. 323-345
  Zygmunt Adam Kucharczyk

  Smarowanie w wybranych procesach obróbki plastycznej

 1197. Tribologia, 1994, 4, p. 346-351
  Jan Senatorski, Zygmunt Bołdok

  Zastosowanie żeliwa sferoidalnego "SFERIMP" na szybko zużywające się części koparek górniczych

 1198. Tribologia, 1994, 4, p. 352-363
  Stanisław F. Ścieszka

  Metoda testowego badania zużycia ściernego w procesie rozdrabniania

 1199. Tribologia, 1994, 4, p. 364-369
  V. F. Beziazitchny, A. J. Zamyatin, V. J. Zamyatin

  Badania metod poprawy własności tribotechnicznych stopów tytanu

 1200. Tribologia, 1994, 4, p. 370-377
  Jan Baran, Alicja Drozdowska, Henryk Ziencik

  Struktura i pewne własności spiekanych stali wytwarzanych z proszku żelaznego Distaloy AE

 1201. Tribologia, 1994, 4, p. 378-388
  B. Nedicz, R. Jeczmenica

  Pewne aspekty narzędzi skrawających z powłokami

 1202. Tribologia, 1994, 4, p. 389-396
  Bogdan Stodolnik

  Wpływ nagniatania na trwałość warstwy wierzchniej pierścieni łożysk tocznych

 1203. Tribologia, 1994, 4, p. 397-403
  Andrzej Posmyk

  Własności tribologiczne warstw kompozytowych Al2O3+Ni w obecności metalicznych mediów platerujących

 1204. Tribologia, 1994, 4, p. 404-411
  D. Golubowić, R. Jeczmenica, Z. Jugović

  Elementy metaloceramiczne uzyskane technologią plazmową

 1205. Tribologia, 1994, 4, p. 412-420
  Jan Wojdak

  Ocena regeneracji elementów maszyn na przykładzie nanoszonych chemicznie powłok metalowych

 1206. Tribologia, 1994, 4, p. 421-431
  Andrzej Bator, Witold Piekoszewski, Marian Szczerek, Marek Wiśniewski, Stanisław Pytko

  Oddziaływanie ścierne cząstek mineralnych na stal

 1207. Tribologia, 1994, 4, p. 432-441
  Karol Grudziński, Bogdan Jacek Warda, Marek Zapłata

  Modelowanie i badania symulacyjne zjawisk stic-slip z uwzględnieniem dynamicznych charakterystyk tarcia

 1208. Tribologia, 1994, 4, p. 442-453
  Karol Grudziński, Bogdan Jacek Warda, Marek Zapłata

  Badanie dynamicznych procesów tarcia w warunkach niestacjonarnego ruchu ślizgowego

 1209. Tribologia, 1994, 4, p. 454-462
  Janusz Łabędź, Jerzy Słomski

  Ocena stopnia zużycia warstwy wierzchniej stykających się elementów na podstawie analizy widma częstotliwości drgań wewnętrznych badanego systemu

 1210. Tribologia, 1994, 4, p. 463-472
  Paweł Piec

  Wpływ charakterystycznych właściwości materiału rozwój zjawisk stykowych

 1211. Tribologia, 1994, 4, p. 473-484
  Adam Klich, Krzysztof Kotwica, Jan Ptak

  Wpływ temperatury i warunków skrawania na zużycie ostrza tnącego wrębiarki na podstawie laboratoryjnych badań testowych

 1212. Tribologia, 1994, 4, p. 485-491
  Dobrina D. Petkova

  Pomiary zużycia w ruchu posuwisto zwrotnym

 1213. Tribologia, 1994, 4, p. 492-503
  Antoni Neyman, Paweł Romanowski

  Metodologia testowania frettingu w smarowanych skojarzeniach tarciowych

 1214. Tribologia, 1994, 4, p. 504-527
  Stanisław Guzowski

  Rozwój zużycia frettingowego w połączeniach wciskowych

 1215. Tribologia, 1994, 5, p. 528-536
  V. A. Godlevski, E. V. Berezina, V. N. Latshev, N. V. Usoltseva

  Zastosowanie pochodnych ftalocjanowych jako diskotikalnych dodatków triboaktywnych

 1216. Tribologia, 1994, 5, p. 537-545
  Andrzej Matuszak

  Określenie własności tarciowych arkuszy pokrytych lakierem

 1217. Tribologia, 1994, 5, p. 546-556
  Jacek Kamiński, Christian Ojmertz, Dick Olofsson

  Oddziaływanie chłodzenia wysokociśnieniowego przy skrawaniu metali

 1218. Tribologia, 1994, 5, p. 557-565
  Stanisław Pytko, Stanisław Marzec

  Otrzymywanie w procesie skrawania warstwy podłoży do zastosowań w hydraulice górniczej

 1219. Tribologia, 1994, 5, p. 566-571
  Stanisław Pytko, Stanisław Marzec, Janusz Łabędź

  Określenie oporów smarowania przy wierceniu z zastosowaniem nowych substancji chłodząco-smarujących

 1220. Tribologia, 1994, 5, p. 572-583
  Andrzej Miszczak, Rafał Nowowiejski, Krzysztof Wierzcholski

  Praktyczne metody obliczania łożysk magnetycznych z zastosowaniem metody energii pola magnetycznego

 1221. Tribologia, 1994, 5, p. 583-593
  Heribert Rodermund

  Uszkodzenia wielkogabarytowych łożysk brązowych spowodowane nieprawidłowym pasowaniem

 1222. Tribologia, 1994, 5, p. 594-605
  Jan Sikora

  Zasady oszacowania empirycznego wytrzymyałości zmęczeniowej łożysk ślizgowych

 1223. Tribologia, 1994, 5, p. 606-612
  Janusz Łabędź, Jerzy Słomski

  Badanie wytrzymałości zmęczeniowej w ruchu tocznym elementów dogniatanych wykonanych ze stali ŁH15

 1224. Tribologia, 1994, 5, p. 613-620
  Ge Shirong, Suo Shuangfu, Zheng Ruyi, Zhao Zijiang, Zhou Zhiren

  Ocena za pomocą logiki rozmytej jakości okładzin wciągarki ciernej

 1225. Tribologia, 1994, 5, p. 621-629
  Pastor Matadamas, R. Kranemann

  Zastosowanie metod ferrograficznych w recyrkulacji samochodów, szczególnie dla skrzynek biegów i silników spalinowych

 1226. Tribologia, 1994, 5, p. 630-638
  Jacek Spałek

  Badanie testowe zużycia ściernego przekładni zębatych

 1227. Tribologia, 1994, 5, p. 639-647
  Kazimierz Furmanik, Roman Jabłoński

  Wpływ podatności podparcia łożysk krążników przenośnika taśmowego na ich trwałość

 1228. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 9-18,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Wojciech Przetakiewicz, Wojciech Napadłek, Zdzisław Bogdanowicz

  Laserowe hartowanie tulei cylindrowych silnika spalinowego

 1229. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 19-45,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Grzegorz Wiatrowski, Leszek Wojtczak, Thomas Mathia

  Powierzchnia ciała stałego - jej opis w skali atomowej

 1230. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 46-53,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Alicja Laber, Stanisław Laber

  Modyfikowanie warunków pracy węzłów tarcia niekonwencjonalnymi dodatkami niskotarciowymi - mechanizmy działania

 1231. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 54-62,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Zbigniew Stradomski, Stefania Stachura, Józef Iwaszko

  Wpływ nacisków dynamicznych na mechanizm umocnienia warstwy wierzchniej staliwa Hadfielda

 1232. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 63-67,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Władysław Zielecki

  Zużycie ścierne stali niskowęglowych 10 i 20 obrobionych wiązką elektronów

 1233. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 68-73,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Piotr Adamiec, Ryszard Rehlich

  Nowe topniki aglomerowane do napawania łukiem krytym części urządzeń hutniczych

 1234. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 74-83,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Stanisław Kowalczyk

  Wpływ temperatury łożysk wielowarstwowych silnika typu AA i pochodnych na ich właściwości użytkowe

 1235. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 84-89,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  A. Patejuk, Z. Bojar

  Właściwości eksploatacyjne powłoki kadmowo-cynkowej na stali 45

 1236. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 90-99,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Stanisław Bednarz, Prokop Środa

  Połączenia gwintowe obciążników wiertniczych w aspekcie zagadnień tribologicznych

 1237. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 100-106,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Janina Adamus

  Wpływ smarów technologicznych na modyfikowanie warstwy wierzchniej narzędzi do obróbki plastycznej

 1238. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 107-112,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Dymitry Capanidis

  Wpływ wypełniaczy na zmiany struktury polimerowej matrycy kompozytów ślizgowych na bazie polioksymetylenu (POM)

 1239. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 113-117,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Adam Kleszczyński

  Tribologiczne aspekty grubości warstwy poliamidowej warstwowego kompozytu poliamidowo-stalowego

 1240. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 118-121,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Wiesław Caban

  Ogólna ocena skutków dynamiki styku tocznego

 1241. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 122-127,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  Janusz Lubas

  Wpływ obróbki powierzchni czopa na zużycie stopu łożyskowego

 1242. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 128-137,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  L. M. Rybakova

  Realizacja selektywnego przenoszenia w parach tarciowych obrobionych metodą technologiczną FABO

 1243. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 138-149,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  L. I. Kuksenova

  Samoorganizacja struktury powierzchniowych mikroobszarów przy tarciu w warunkach bezpośredniego, fizyko-chemicznego oddziaływania środowiska

 1244. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 150-169,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  V. G. Babel

  Wpływ związków metaloorganicznych na właściwości eksploatacyjne olejów

 1245. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 170-177,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  A. K. Prokopenko

  Metody technologiczne zwiększania okresu eksploatacji węzłów trących maszyn wykorzystujących efekt bezzużyciowy

 1246. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 178-182,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  V. N. Dzegiljonok

  Zwiększenie okresu eksploatacji elementów urządzeń do obróbki metali, z wykorzystaniem efektu tarcia bezzużyciowego

 1247. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 183-189,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  V. G. Laptewa

  Baza danych dotyczących tribotechnicznych charakterystyk par tarciowych, realizujących efekt bezzużyciowy

 1248. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 190-198,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  E. Panfilov, A. Golubev

  Realizacja efektu bezzużyciowego w parach tarciowych sprężarek chłodniczych urządzeń technicznych gospodarstwa domowego, w fazie ich docierania

 1249. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 199-200,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  V. F. Picugin, N. Ju. Eliseev

  Zbadanie mechanizmu przeciwzużyciowego oddziaływania warstewek metalicznych na powierzchniach trących w obecności olejów mineralnych ze ścierniwem

 1250. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 201-206,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  M. M. Kacurina

  Efektywność zwiększania nizeawodności i trwałości maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu zjawiska selektywnego przenoszenia

 1251. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 207-215,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  A. V. Cziczinadze, A. Ju. Korzajev, V. N. Kozłov

  Wielosekcyjne bezluzowe łożyska ze zmiennym współczynnikiem wzajemnego przekrycia

 1252. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 216-226,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  A. V. Cziczinadze, N. V. Poljakov, W. D. Korzemiakina

  Ekranizujące działanie warstewki olejowej w mikrostyku podczas tarcia

 1253. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 227-237,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  D. N. Garkunov

  Nowa naukowo-techniczna polityka w obszarze zwiększenia resursu maszyn, urządzeń i środków transportowych, ekonomii materiałów smarowych i paliwowych oraz ochrony środowiska

 1254. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 238-250,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  A. A. Ryżkin, K. G. Sucev, M. M. Klimov

  Wpływ niejednorodności strukturalnej materiału narzędziowego na fluktuacje temperatury przy tarciu

 1255. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 251-257,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  A. A. Ryżkin, V. S. Dmitijev, M. M. Aliev, A. I. Bokov

  Wpływ pokryć kompozytowych na charakterystyki tribologiczne procesu skrawania

 1256. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1995, XX, p. 258-263,
  Tribologia a inżynieria powierzchni, Spała 12-15 września 1995 roku ISBN 83-86148-53-5
  A. A. Ryżkin M. M. Klimov, K. G. Sucev, V. S. Dmitijev

  O wpływie cienkowarstwowych pokryć na tłumiące własności strefy kontaktu przy skrawaniu

 1257. Tribologia, 1995, 4, p. 321-326
  Krzysztof Krawczyk, Aleksander Siergiejewicz Kużarow

  O niektórych możliwościach podwyższenia dokładności eksperymentu tribologicznego

  Streszczenie
  System pomiarów tribologicznych w jednym punkcie. Średnica styku wynosi 0.5-1mm, próbki 60mm, przekrycie <1% drogi tarcia. Położenie mierzono czujnikiem Halla.

 1258. Tribologia, 1995, 4, p. 327-334
  Dominik Senczyk

  Badania składowych tensora naprężenia w technologicznej warstwie wierzchniej polikrystalicznych materiałów i części maszyn

  Streszczenie
  Metoda rentgenograficzna na urządzeniu Rollscan i Stresscan 500°C. Opracował własny program komputerowy. Przedstawił wyniki dla stali 55 za pomocą PSF-1M "Strainflex" fmy. Rigkau-Japonia: CrKalfa 228.965pm

 1259. Tribologia, 1995, 4, p. 335-349
  Stanisław Płaza

  Reakcje tribochemiczne na powierzchni tarcia

  Streszczenie
  Przedstawiono reakcje tribochemiczne: diphenylmonsulphide i zinc dialkylditiophosphates w olejach mineralnych i estrowych po stali.

 1260. Tribologia, 1995, 4, p. 350-361
  Hieronim Piotr Janecki, Maria Janecka, Hans Georg Muller, Ulrich Wendt

  Analiza warstwy wierzchniej po badaniach modelowych

  Streszczenie
  Wyniki badań przemian siarkowych pochodnych ferrocenu jako: absorbcja fizyczna i migracja również w głąb.Aparaty: 4K, PT-1p, Almen-Wieland,TTM..., Za-2.Analityka: mikroskopia SEM/EDS, DTA, Mosbauer i Auger.

 1261. Tribologia, 1995, 4, p. 362-369
  Bogdan Wiślicki, Bożenna Zdrodowska, Jan Głowala

  Tribologiczne właściwości mikrodyspersji Cu/CuO w olejach smarowych

  Streszczenie
  Badania: 4K, falex, FZG wskazują na podwyższenie właściwości przeciwzużyciowych i ciernych w skojarzeniach: stal/stal, stal/Cu, stal/Al oraz obniżenie temperatury tarcia o 10 do 100°C.

 1262. Tribologia, 1995, 4, p. 369-372
  Stanisław Nosal

  Wpływ twardości stali z naniesionymi miękkimi warstewkami metalicznymi na zacieranie adhezyjne

  Streszczenie
  Na próbki stalowe Fi50/10.5mm nanoszono galwanicznie 6-9um Cu lub tarciowo ok. 1um mosiądzu. Naniesienie warstewek Cu spowodowało podwyższenie odporności na zacieranie.

 1263. Tribologia, 1995, 4, p. 373-381
  Stanisława Pytko, Stanisław Marzec

  Ocena tribologicznych właściwości cieczy opartych na kompleksach miedzi i niklu - stosowanych podczas skrawania

  Streszczenie
  Oceniane na aparacie 4K obciążenie zespawania zwiększa się do 800daN oraz zmniejsza ślady zużycia. Toczenie wykańczające stali węglowych w obecności cieczy z kompleksami Cu i Ni tworzy warstewkę 1-2um.

 1264. Tribologia, 1995, 4, p. 381-389
  Marian Włodzimierz Sułek, Z. Fąfara, M. Karbownik, U. Wendt, Andrzej Urbański

  Metabolizm związków metaloorganicznych w strefie tarcia

  Streszczenie
  Wyniki z tribokalorymetru, stanowisk PT-2, TTM-3 i 4K oleju parafinowego i z 1% dodatkiem Cr(CO)6 lub W(CO)6, ocena powierzchni metodą Auger'a wykazują jednorodne pokrycie atomami Cr i W. Zawartość Cr na powierzchni > zawartości Fe.

 1265. Tribologia, 1995, 4, p. 389-398
  Andrzej Posmyk, Władysław Skoneczny

  Ograniczone smarowanie skojarzeń ślizgowych z powłoką kompozytową na bazie tlenku aluminium

  Streszczenie
  Opracowana powłoka kompozytowa Al2O3+Ni pozwala na współpracę z żeliwem szarym w warunkach ograniczonego smarowania.Wysoka temperatura anodowania sprzyja zwiększeniu ilości nasączanego oleju. W miejsce Ni wprowadzono Ag, Cu, Sn, Cr.

 1266. Tribologia, 1995, 4, p. 399-407
  Krzysztof Tubielewicz, Andrzej Zaborski
  Politechnika Częstochowska

  Wpływ obróbki powierzchniowej nagniataniem na wybrane własności warstwy wierzchniej stali 55

  Streszczenie
  Nagniatanie spowodowało poprawę: parametrów chropowatości, odporności na zużycie cierne i zmęczeniowe.

 1267. Tribologia, 1995, 4, p. 408-412
  Jan Musialik, Krzysztof Tubielewicz
  Politechnika Częstochowska

  Wpływ obróbki elektromechanicznej na wytrzymałość zmęczeniową stali 40H

  Streszczenie
  Przedstawiono metodologię badań, wykresy i obserwacje dla próbek poddanych obróbce elektromechanicznej.

 1268. Tribologia, 1995, 4, p. 413-416
  Henryk Czarnecki, Krzysztof Tubielewicz
  Politechnika Częstochowska

  Własności tribologiczne powierzchni z regularnym mikroprofilem po różnych technologiach obróbki wykańczającej

  Streszczenie
  Prezentowano wyniki badań wpływu topografii na właściwości tribologiczne przy tarciu suchym.

 1269. Tribologia, 1995, 4, p. 417-420
  Bogdan Stodolnik, Krzysztof Tubielewicz
  Politechnika Częstochowska

  Naprężenia własne w warstwie wierzchniej pierścieni łożysk walcowych po nagniataniu ślizgowym

  Streszczenie
  Oceniono wpływ wartości siły docisku elementu nagniatającego- diamentu na wartość i gradient naprężeń bieżni łożysk walcowych NU 206 ze stali ŁH 15 obrabianych cieplnie,szlifowanych i dogładzanych oscylacyjnie.

 1270. Tribologia, 1995, 4, p. 421-428
  Jan Bujak, Krzysztof Miernik, Jerzy Smolik, Jan Walkowicz
  Instytut Technologii Eksploatacji Radom

  Własności twardych powłok przeciwzużyciowych stosowanych do podnoszenia trwałości narzędzi

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań powłok wieloskładnikowych na bazie: C, N, Ti. Celem badań było określenie relacji pomiędzy składem i strukturą a właściwościami eksploatacyjnymi.

 1271. Tribologia, 1995, 4, p. 428-431
  Władysław Zielecki
  Politechnika Rzeszowska

  Zmniejszenie zużycia ściernego stali 38 HMJ metodą miedziowania elektronowego

  Streszczenie
  Miedziowanie elektronowe pozwalało dla stali 38HMJ na zwiększenie odporności na zużycie ścierne o 8% względem hartowanej powierzchniowo, o 5% < od azotowanej jonowo i o 8% < od azotowanej gazowo.

 1272. Tribologia, 1995, 4, p. 432-438
  Ewa Wojtkun, Krzysztof Kocur
  Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom

  Wpływ Cr, Mo i V na strukturę i zużycie przez tarcie staliwa do pracy na gorąco

  Streszczenie
  Prezentowano ocenę ilościowego wpływu : Cr, Mo, i V na zużycie ścierne staliwa w temperaturach 293st.K i 773st.K. Oceniano wpływ dendrytów i węglików oraz warstwy wierzchniej i jej deformacji na procesy zużycia.

 1273. Tribologia, 1995, 4, p. 439-445
  Mirosława Kosmynina, Jadwiga Hoffman
  Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn WSI, Radom

  Zużycie powłok kompozytowych w procesie tarcia

  Streszczenie
  Ocena pokryć kompozytowych Ni-P alfa-Al2O3 w warunkach tarcia posuwisto-zwrotnego. Oceniano różnicę zużycia kompozytów o grubości 1-10um, upakowaniu (3÷5)*106 i (45÷50)*106 i liczbie warstw 1-10.

 1274. Tribologia, 1995, 4, p. 445-452
  Jan Zwolak
  OBR maszyn Ziemnych i Transportowych, Stalowa Wola

  Rola Technologicznej Warstwy Wierzchniej w procesie zmęczenia kontaktowego

  Streszczenie
  Oceniano wpływ obróbki warstwy wierzchniej na zużycie zmęczeniowe kół zębatych.

 1275. Tribologia, 1995, 5, p. 473-484
  Jerzy Szumniak
  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejuwek,
  Przemysław Zagrodzki
  Politechnika Warszawska

  Wpływ własności materiału ciernego na niestateczność termosprężystą w hamulcach i sprzęgłach

  Streszczenie
  Przeprowadzono dyskusję wpływu poszczególnych parametrów odpowiedzialnych za niestateczność, a w szczególności wpływ materiału ciernego.

 1276. Tribologia, 1995, 5, p. 485-491
  Jan Sadowski, Leszek Sarnowicz
  Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom

  Energetyczna metoda oceny "Temperatury błysku"

  Streszczenie
  Zaprezentowano kalorymetryczną ocenę temperatury błysku. Otrzymane wyniki badań dla mikronierówności powierzchni (1-10 mm) wskazują na wartości 200-300°C.

 1277. Tribologia, 1995, 5, p. 492-501
  Tomasz Łubiński, Krzysztof Druet, Jacek I. Łubiński
  Politechnika Gdańska

  Wpływ zmiennych wymuszeń na przebieg i formę drgań quasi-harmonicznych wzbudzonych tarciem w styku materiałów ceramicznych

  Streszczenie
  Oceniano drgania samowzbudne spowodowane tarciem materiałów ceramicznych Al2O3 dla prędkości poślizgu 0÷0.1 m/s i obciążeń 0÷34.5 MPa.

 1278. Tribologia, 1995, 5, p. 502-507
  Konrad Konowalski, Jacek Bogdan Warda, Marek Żebrowski
  Politechnika Szczecińska

  Stanowisko do wyznaczania charakterystyk podatności stykowej i siły tarcia w płaskim spoczynkowym styku ciernym

  Streszczenie
  W artykule opisano konstrukcję i zasadę pracy stanowiska do oceny małych przemieszczeń < 0.5 mm, mikropoślizgów.Obciążenia próbki < 100kN, 19.5 MPa, siła tarcia < 50 kN, powierzchni próbki-pierścień 5105 mm². Siłowniki hydrauliczne.

 1279. Tribologia, 1995, 5, p. 508-514
  Monika Gierzyńska-Dolna, Zygmunt Kucharczyk, Piotr Lacki
  Politechnika Częstochowska

  Wpływ warstw utwardzających i smarów technologicznych na trwałość eksploatacyjną matryc kuźniczych

  Streszczenie
  Opisano procesy niszczące w eksploatacji stempli i matryc, wpływ cieplnych właściwości pokryć i smarów na pola temperatury. Porównano z wynikami otrzymanymi metodą elementów skończonych.

 1280. Tribologia, 1995, 5, p. 515-520
  Tadeusz Kałdoński
  Wojskowa Akademia Techniczna

  Problemy oceny wytrzymałości ziaren na ścinanie w szczelinach hydraulicznych par precyzyjnych

  Streszczenie
  Przedstawiono model matematyczno-fizyczny zużycia ściernego w szczelinie: tuleja-tłok hydrauliczny. Rozważano wpływ naprężeń ścinających w cieczy i naprężeń na granicy ziarno ścierne - metal podłoża.

 1281. Tribologia, 1995, 5, p. 521-527
  Tadeusz Kałdoński, Piotr Szczawiński
  Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

  Wpływ wybranych dodatków na właściwości niskotemperaturowe i smarnościowe produktów naftowych

  Streszczenie
  Oceniano zmianę lepkości i właściwości smarnych oleju Superol Milvus CC SAE 15 W/40 i 4 dodatków teflonowych oraz 6 polimerowych do oleju Milvus.

 1282. Tribologia, 1995, 5, p. 528-535
  Roman Kaczyński
  Politechnika Białostocka

  Sterowanie procesami przejściowymi w układach tribologicznych przy przekroczeniu granicznych warunków pracy

  Streszczenie
  Oceniano warunki przejścia między zużywaniem utlenialnościowym a adhezyjnym. Mierzono współczynnik tarcia,temperature, zużycie i oporność styku. Dokonano uogólnień.

 1283. Tribologia, 1995, 5, p. 536-544
  Stanisław Krawiec, Zbigniew Lawrowski
  Politechnika Wrocławska

  Wpływ zawartości grafitu w smarze plastycznym na skuteczność smarowania

  Streszczenie
  Oceniano na aparacie 4K wpływ 4 dodatków grafitowych na właściwości smarne przy różnych stężeniach dodatku.

 1284. Tribologia, 1995, 5, p. 545-553
  Dymitry Capanidis, Kazimierz Ziemiański
  Politechnika Wrocławska

  Wpływ wymuszeń zewnętrznych procesu tarcia na kształtowanie warstwy wierzchniej kompozytów polioksymetylenu - POM

  Streszczenie
  Oceniano procesy tarcia po stali kompozytu polioksymetylenu z PTFE, brązem, wypełniaczem szklanym i mieszaninami wypełniaczy. Najlepsze wyniki otrzymano dla : POM+PTFE+brąz+wypełniacz szklany.

 1285. Tribologia, 1995, 5, p. 554-560
  Wojciech Wieleba, Kazimierz Ziemiański
  Politechnika Wrocławska

  Wpływ napełniaczy na tribologiczne właściwości wieloskładnikowych kompozytów na osnowie PTFE

  Streszczenie
  Ocenę prowadzono na maszynie Pin-on-Disc przy : 1 MPa, 1 m/s, Tp 22°C: próbka kompozyt F8x8mm, przeciwpróbka tarcza stal 45 44-46HRc, Ra=0.18-0.22um. Kompozyt PTFE+napełniacz: grafit, włókno szklane lub włókno węglowe.

 1286. Tribologia, 1995, 5, p. 561-567
  Artur Popko, Klaudiusz Lenik
  Politechnika Lubelska

  Badanie stopnia ujednorodnienia emulsji wodno-olejowych

  Streszczenie
  Analiza i badania wskazują charakterystyczne średnice cząsteczek emulsji w zależności od: ciśnienia, napięcia powierzchniowego i lepkości.

 1287. Tribologia, 1995, 5, p. 568-575
  Jarosław Sęp
  Politechnika Rzeszowska

  Badania zużycia tribologicznego elementów z powierzchniową warstwą dwuskładnikową stal - miedź

  Streszczenie
  Badania próbek stali 45 z dwuskładnikową warstwą wierzchnią modyfikowane miedzią miały o 83.5% mniejsze zużycie od próbek szlifowanych i nagniatanych.

 1288. Tribologia, 1995, 5, p. 576-578
  Zbigniew Oleksiak
  AGH Kraków

  Stanowisko do optycznego badania zmian morfologii powierzchni roboczej przeciwpróbki podczas tarcia

  Streszczenie
  Zaprezentowano urządzenie do ciągłej obserwacji zużywania powierzchni w kontrolowanej atmosferze,np.: azot, hel, CO2, przy podciśnieniu do 10-3 Tr.

 1289. Tribologia, 1995, 5, p. 579-587
  Danuta Kotnarowska, Andrzej Kotnarowski
  Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn WSI, Radom

  Wpływ struktury powłoki organicznej na jej odporność na zużycie tribologiczne

  Streszczenie
  Oceniano różne typy wypełniaczy w szczególności mikrosfer szklanych w żywicach epoksydowych osadzonych na stali. Badania wykonano na maszynie Amslera. Dodatek wypełniaczy do 10%.

 1290. Tribologia, 1995, 5, p. 588-592
  Jan Burcan
  Politechnika Łódzka

  Tarcie wiertne, smarowanie smarami magnetyczne aktywnymi i z dodatkami uszlachetniającymi

  Streszczenie
  Oceniano właściwości cierne cieczy smarujących z dodatkami. Współczynnik tarcia był niższy o rząd wielkości niż oleju bazowego.

 1291. Tribologia, 1995, 5, p. 593-600
  Jan R. Dąbrowski, Eugeniusz Sajewicz
  Politechnika Białostocka

  Wybrane zagadnienia metodyczne badań tribologicznych

  Streszczenie
  Artykuł dotyczy problemów metodologicznych badań biotribologicznych, w szczególności węzłu tarcia stawu biodrowego. Dyskutowano strukturę i biomechanikę tego systemu.

 1292. Tribologia, 1995, 5, p. 600-608
  Henryk Krzemiński-Freda, Bogdan Warda
  Politechnika Łódzka

  Kształtowanie geometrii styku skoncentrowanego z punktu widzenia jego nośności

  Streszczenie
  Przedmiotem artykułu była analiza teoretyczna optmalizacji styku skoncetrowanego. Najbardziej polecaną jest korekcja modyfikowana logarytmiczna, a w drugiej kolejności dwułukowa dla Qw>=0.8

 1293. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 7-18
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Bogdan Antoszewski, Wojciech Żurawski
  Katedra Techniki Rolniczej Politechniki Świętokrzyskiej

  Odporność na zatarcie regeneracyjnych powłok z brązu natryskiwanego cieplnie

  Streszczenie
  Wyniki eksperymentu zacierania pary: natryskiwana cieplnie ppowłoka z brązu BA1032/stal 4H13 przy zaniku smarowania.Wyniki tarcia i zacierania wykazały czas wielokrotnie dłuższy dla powłok niż brązu w postaci naturalnej.

 1294. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 19-26
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Jan Burcan, Andrzej Kulczycki, Andrzej Wachal
  Centralne Laboratorium Naftowe

  Wpływ wymuszeń i uwarunkowań eksploatacyjnych urządzeń na rodzaj i jakość stosowanych środków smarnych

  Streszczenie
  Przedstawiono wpływ: unowocześnienia konstrukcji, wzrostu wymuszeń konstrukcyjnych i cieplnych na rodzaj i jakość środków smarnych na przykładzie smarowania silników i olejów silnikowych oraz uwarunkowań eksploatacyjnych

 1295. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 27-33
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  A. S. Kużarov, B.E. Burłakova, Je. G. Zadoszienko
  D G T U, Rosija

  Tiboelectrochemistry of no-wear effect. I.The invsetgation of anode behaviur of metals and alloys realizing selective transfer in mediums containing complex-forming additives

  Streszczenie
  Oceniano zjawiska anodowe w metalach i cieczach realizujących zjawisko bezzużyciowego tarcia przez ocenę dynamiki potencjałów elektrochemicznych.

 1296. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 34-36
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Ireneusz Piwoński, Grzegorz Celichowski
  Uniwersytet Łódzki, Katedra Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska

  Detergenty geminalne jako nowe dodatki uszlachetniające do olejów silnikowych

  Streszczenie
  Oceniano napięcie powierzchniowe dla detergentów geminalnych(2 łańcuchy lipofilowe i 2 grupy hydrofilowe).Przedstawiono metodę syntezy związku i właściwości detergentów w porównaniu z klasycznymi

 1297. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 37-43
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Grzegorz Celichowski, Ireneusz Piwoński
  Uniwersytet Łódzki, Katedra Technologii Chemicznej i Ochrony Środowiska

  Porównanie właściwości przeciwzużyciowych dialkilodwukarboaminianów cynku, ołowiu, antymonu i bizmutu

  Streszczenie
  Oceniano właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe na aparacie czterokulowym dialkilodwukarboaminanów w temp. 80 °C.

 1298. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 45-50
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Andrzej Dziurski, Ludwik Kania, Eugeniusz Mazanek
  Politechnika Częstochowska

  Analiza rozmiarów styku kulki z bieżnią w łożyskach tocznych wieńcowych

  Streszczenie
  Metodą elementów skończonych zbudowano model styku kulki z bieżnią w łożyskach tocznych wieńcowych wykorzystany do obliczenia rozmiarów strefy styku. Wyk. obliczenia dla przykł. śr. styku i zalecenia przy projekt.profilu

 1299. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 51-56
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Stanisław Guzowski
  Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej

  Problemy zużycia w połączeniu koło-oś zestawu kołowego z automatyczną zmianą rozstawu kół

  Streszczenie
  Omówiono metodykę i wyniki badań zestawu kołowego. Potwierdzono rozwój zużycia fretting i nadmierne zużycie środków smarnych uniemożliwiające prawidłową pracę połączenia

 1300. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 57-64
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Sylwester Kałek
  Politechnika Łódzka, Instytut konstrukcji Maszyn

  Straty energetyczne w łożyskach tocznych i przekładniach zębatych

  Streszczenie
  Przedstawiono główne źródła strat w łożyskach tocznych i przekładniach zębatych. Zwrócono uwagę na opis strat energetycznych, sposób ich powstawania i metody zapobiegania im.

 1301. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 65-70
  ¹ M.W. Sułek, ¹M. Karbownik, ² A. Urbański
  ¹ Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu;
  ² Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

  Właściwości tribologiczne wybranego smaru plastycznego zawierającego karbonylki jako dodatki

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań warstwy wierzchniej oraz smarowania i tarcia za pomocą aparatu czterokulowego roztworów w oleju parafinowym z aktywną krzemionką karbonylków: chromu,wolframu, manganu w funkcji stężenia.

 1302. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 71-75
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Adam Kleszczyński
  Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn politechniki Wrocławskiej

  Warstwowe Kompozyty poliamidowo-stalowe jako materiały ślizgowe

  Streszczenie
  Za pomocą maszyny Amslera,oceniano w warunkach tarcia suchego pary ciernej kompozyt poliamidowo-stalowy stal dla obciążeń: 5 - 20 MPa i prędkości poślizgu:0.02 do 0.350 m/s .

 1303. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 77-84
  Aleksander Kowal
  ¹ Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice

  Wymuszenie przepływu mgły olejowej przez łożysko zewnętrzne na wale zębnika przekładni stożkowej

  Streszczenie
  Zaproponowano metodę chłodzenia i obliczenia parametrów chłodzenia łożyska tocznego przekładni stożkowej. Pokazano przykładowe proste metody wymuszenia przepływu mgły olejowej przez łożysko zewnętrzne.

 1304. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 85-92
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Czesław Koziarski
  Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu Zakład PKM i Tribologii

  Wpływ zmian temperatury na mechanizm sprzężenia w tarciu tocznym

  Streszczenie
  Przestawiono nowy model sprzężenia w tarciu tocznym uwzględniający poślizgi geometryczne, sprężyste i plastyczne w miejscach rzeczywistego styku.

 1305. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 93-127
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku, Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej
  Henryk Krzemiński-Freda

  Elastohydrodynamiczna teoria smarowania - Bieżący stan wiedzy

  Streszczenie
  Przestawiono poglądy na zjawsika zachodzące w smarowanym styku skoncentrowanym w różnych warunkach, charakterystyczne cechy filmów i identyfikujące je wielkości, dalsze kierunki badń w ogólnym styku niekonforemnym.

 1306. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 129-134
  ¹ Tomasz Kubiak, ² Wojciech Litwicki, ³ Stanisław Strzelecki
  ¹ Katedra Wytrzymałości Materiałów Politechniki Łódzkiej,
  ² Elektrownia Bełchatów,
  ³ Intytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łodzkiej

  Analiza zużycia elementów uszczelniających zaworu regulacyjnego odwadniającego rurociągu pary świeżej

  Streszczenie
  Analiza zużycia elementów zaworów regulacyjnych pary wodnej w warunkach do: 17 MPa i 540 °C i obliczenia metodą elementów skończonych pozwalają na wyznaczenie naprężeń i odkształceń grzybka i gniazda zaworu

 1307. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 135-142
  ¹ Tomasz Kubiak, 1 Andrzej Młotkowski, ² Stanisław Strzelecki
  ¹ Katedra Wytrzymałości Materiałów Politechniki Łódzkiej,
  ² Intytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łodzkiej

  Analiza naprężeń w łożysku cylindrycznym z nierównoległymi osiami czopa i panwi

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki obliczeń naprężeń i odkształceń łożyska cylindrycznego z równoległymi i nierównoległymi osiami cylindra i panwi.Wyliczone rozkłady ciśnienia i temperatury w warunkach adiabatycznego filmu to stan poc

 1308. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 143-150
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku, Politechnika Częstochowska
  Piotr Lacki

  Teoretyczno-doświadczalna analiza wymiany ciepła w węźle tarcia

  Streszczenie
  Metodą elementów skończonych wyliczono strumień ciepła dla węzła tarcia testera trib. T-05 próbka stal NC6 przeciwpróbka st.45; przyjęto liniową zależność współczynnika przejmowania ciepła oddawanego i 2 wym.model roz.ci

 1309. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 151-159
  ¹ Ellina Łunarska, ² Lech Starczewski, ² Jerzy Szumniak
  ¹ Instytut Chemii Fizycznej PAN,
  ² Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

  Kumulacja wodoru w warstwie wierzchniej metalu kojarzonego tarciowo z kompozytem zawierającym węglowodorowe składniki

  Streszczenie
  Oceniano stężenie wodoru w warstwie wierzchniej stali St3 z polimerowym kompozytem ciernym metodą statycznej i kinetycznej ekstrakcji próżniowej. Stw.,że Poziom absorpcji wodoru przekracza przyjęte wielkości krytyczne.

 1310. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 161-166
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Witalis Puczyński
  Politechnika Białostocka w Białymstoku

  Regeneracja powierzchni roboczych wałów rozrządu silników spalinowych metodą spawalniczą

  Streszczenie
  Przestawiono zużycie powierzchni roboczych wałów rozrządu silników spalinowych oraz ich regenerację metodą napawania gazowego

 1311. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 167-172
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Jan Sadowski
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu

  Entalpia właściwa produktów zużycia

  Streszczenie
  W oparciu o I zasadę termodymiki (bilans energii) dla systemów otwartych analizowano entalpię właściwą jako wielkość fizyczną charakteryzującą mechanizm zużywania i odporność na zużycie.

 1312. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 173-180
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Bogdan Stodolnik
  Politechnika Częstochowska

  Warstwa wierzchnia bieżni łożysk walcowych po obróbce nagniataniem

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów stanu warstwy wierzchniej bieżni wewnętrznych pierścieni łożysk walcowych NU206 po nagniataniu ślizgowym i tocznym

 1313. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 181-188
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Stanisław Strzelecki
  Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej

  Wpływ zarysu segmentów na charakterystyki statyczne 3-powierzchniowego łożyska ślizgowego

  Streszczenie
  Przedstawiono charakterystyki statyczne wielopowierzchniowych łożysk (3-pow.) ślizgowych o różnej długości względem panewki różnym luzie łożyskowym i luzie sgmentu.Obl.wyk.w warunkach nieizotermicznego filmu smarującego

 1314. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 189-196
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Stanisław Strzelecki
  Instytut Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej

  Dynamicznie obciążone łożysko ślizgowe 5-powierzchniowe

  Streszczenie
  Referat przedstawia tory środka czopa wielopowierzchniowego łożyska ślizgowego (5-pow.) obciążonego dynamicznie dla różnych długości względnch, luzów łożyskowych i szerokości rowków smarnych.

 1315. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 197-203
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Michał Styp-Rekowski
  Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz

  Modelowanie zjawisk zachodzących w złożonym węźle tribologicznym

  Streszczenie
  Na przykładzie łożyska tocznego roweru oceniano wpływ: materiału, krzywizny bieżni wewnętrznej oraz napięcia wstępnego na trwałość i niezawodność.

 1316. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 205-212
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Jan Szkurłat, Ryszard Wójcicki
  Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Łódzkiej

  Badania łożyska ślizgowego z porowaconą powierzchnią nośną panewki

  Streszczenie
  Przedstawiono wstępne wyniki badań 2 łożysk ślizgowych ze stopem łożyskowym Ł16 z obróbką toczenia gładkościowego Ra=0.16 mm.Jedno z łożysk poddano nagniataniu. Określono charakterystyki tribologiczne obu łożysk.

 1317. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 213-220
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Piotr Tomassi
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

  Warstwy kompozytowe tlenek glinu - metal do zastosowań technicznych

  Streszczenie
  Opisano metodę tworzenia warstwy tlenkowej przez anodowe utlenianie glinu (kompozyt CMC) poprzez elektrochemiczne utlenianie, możliwości sterowania składem i strukturą warstwy kompozytowej Al2O3 min. do celów tribologicznych.

 1318. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 221-228
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Magdalena Trzos
  Instytut Technologii Eksploatacji

  Zagadnienia modelowania w tribologii

  Streszczenie
  Przedstawiono techniki i krytria modelowania w tribologii,zwrócono uwagę na komputerowe badania symulacyjne.Zaproponowano klasyfikację modeli zgodną z typami wyjaśnienia wg E. Nikitina.

 1319. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 229-236
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Andrzej Wachal
  Centralne Laboratorium Naftowe

  Zjawiska fizyko - chemiczne w aparacie czterokulowym

  Streszczenie
  Zwrócono uwagę na wielorakość rozwiązań konstrukcyjnych aparatów 4-kulowych;metod pomiarów: tarcia,smarowania granicznego;współzależność występujących w aparacie czterokulowym zjawisk fizycznych i chemicznych

 1320. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 237-250
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Edward Walicki
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Wydział Mechaniczny, Zakład Mechaniki

  Hydrodynamiczna Teoria Smarowania

  Streszczenie
  Przedstawiono zarys hydrodynamicznej teorii smarowania z uwzgl. efektów bezwładnościowych, właściwości nienewtonowskich: lepkoplastycznych, mikropolarnych, ferrofluidów; Rozważano krzywoliniowe wzdłużne łożyska ślizgowe.

 1321. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 251-256
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Adam Wieczorek
  Politechnika Częstochowska, Katedra Maszyn i Automatyzacji Produktu

  Hydrostatyczne łożysko poprzeczne w układzie odciążenia prowadnic ślizgowych zespołów ruchowych maszyn

  Streszczenie
  Przedstawiono rozwiązanie prowadnic hydrostatycznych walcowych sanek suportu jednostki obróbczej adaptując łożysko hydrostatyczne poprzeczne z wirującym wałem i niezbędne zależności pozwalające na wyznaczenie charakteru

 1322. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 257-264
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Adam Wilczek
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu

  Wybrane problemy pomiarowe w badaniach eksperymentalnych kontaktu elastohydrodynamicznego

  Streszczenie
  Opisano wyniki badań kontaktu elastohydrodynamicznego EHD za pomocą cienkowarstwowych czujników ciśnienia i temperatury (0.1 mm), konstrukcję i metodę wytwarzania czujników oraz cechy konstrukcyjne wpływające na dokładność.

 1323. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 265-272
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Ryszard Czarny
  Politechnika Wrocławska

  Wpływ rodzaju materiału na ścianki na kształtowanie się warstwy przyściennej smaru

  Streszczenie
  Opisano wpływ materiału ścianki przewodu smarowego na właściwości reologiczne smaru plastycznego znajdującego się w warstwie przyściennej

 1324. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 273-276
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Stanisław Krawiec
  Politechnika Wrocławska

  Synergia wybranych wypełniaczy w smarze plastycznym

  Streszczenie
  Omówiono wyniki badań doświadczalnych nad wpływem proszków PTFE i miedzi na skuteczność smarowania.Stwierdzono istotne polepszenie skuteczności tych kompozycji spowodowane synergią stosowanych wypełniaczy.

 1325. Jesienna Szkoła Tribologczna, 1996, XXI, p. 277-281
  Łódź Arturówek, 9-12 Września 1996 roku,
  Jerzy Lewandowski
  Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych Politechniki Łódzkiej;
  Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej

  Gospodarka smarownicza w przedsiębiorstwie

  Streszczenie
  Omówiono znaczenie gospodarki smarowniczej, karty smarowania i harmonogramu smarowania oraz niektóre narzędzia wykorzystywane w racjonalnej gospodarce smarowniczej

 1326. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 7-14
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Janina Adamus
  Politechnika Częstochowska

  Wpływ dodatków smarnościowych na własności olejów do tłoczenia blach

  Streszczenie
  Oceniano wpływ:lepkości oleju,współczynnika tarcia na zużycie materiału narzędzia do tłoczenia blach. W oparciu o laboratoryjne wyniki badań smarowania i zużycia wytypowano ciecze technologiczne do badań eksploatacyjnych

 1327. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 15-22
  ¹ Stanisław Bednarczyk, ² Stanisław Strzelecki, ² Bogdan Warda, ¹ Andrzej Wdowiak
  ¹ Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.,
  ² Politechnika Łódzka Instytut Konstrukcji Maszyn

  Trwałość zmęczeniow regenerowanych łożysk kulkowych wielkogabarytowych

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki oceny zużycia, możliwości i kosztów regeneracji oraz metodę regeneracji pozwalającą na otrzymanie katalogowej trwałości zmęczeniowej na przykładzie wielkogabarytowych kulkowych łożysk tocznych.

 1328. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 23-30
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Jan Burcan
  Politechnika Łódzka Instytut Konstrukcji Maszyn

  Magnetically active lubricant - capatibilites, prospects

  Streszczenie
  Na przykładzie ferrocenów przedstawiono możliwość stosowania magnetycznie aktywnych dodatków do olejów w celu redukcji współczynnika tarcia,najlepiej pracujących w warunkach tarcia granicznego lub mieszanego.

 1329. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 31-36
  ¹ Jan Burcan, ² Karol Krzemiński
  ¹ Politechnika Łódzka Instytut Konstrukcji Maszyn,
  ² Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

  Wpływ dodatków smarnych na pracę maszynowych węzłów tarcia

  Streszczenie
  Oceniano wpływ dodania do oleju transformatorowego azotku boru na smarowanie i zużycie małogabarytowych poprzecznych łożysk porowatych.Uzyskano zmniejszenie wspólczynnika tarcia w por. z innymi dodatkami smarnymi.

 1330. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 37-44
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Wiesław Caban
  Politechnika Łódzka Instytut Konstrukcji Maszyn

  Tribologiczne aspekty współpracy elementów tocznych przy tarciu technicznie suchym oraz mieszanym

  Streszczenie
  Rozpatrzono wpływ geometrii konstrukcji,materiału,obciążenia i prędkości obwodowej na rozmiar tarcia,które decyduje o oporach ruchu,zużyciu i ekonomii pracy.

 1331. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 45-50
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Krzysztof Czołczyński, Krzysztof Marynowski
  Politechnika Łódzka Katedra Dynamiki Maszyn

  Stabilizacja drgań wirników podpartych w łożyskach gazowych

  Streszczenie
  Opisano zjawisko bifurkacyjnych drgań samowzbudnych w łożyskowaniach gazowych. Określono mapy stateczności ruchu układu. Przedstawiono projekt podatnego podparcia z pierścieniami powietrznymi celem uniknięcia drgań.

 1332. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 51-56
  ¹ Jan R. Dąbrowski, ² Monika Gierzyńska-Dolna, ¹ Marek Jałbrzykowski
  ¹ Politechnika Białostocka,
  ² Politechnika Częstochowska

  Zagadnienia doboru smarów do tłoczenia blach karoseryjnych

  Streszczenie
  Omówiono zagadnienia tarcia i smarowania przy tłoczeniu blach karoseryjnych. Zaproponowano kryteria doboru smarów,sposób oceny właściwości tribologicznych, aspekt higeniczno ekologiczny oraz interakcję z ocynkiem blach.

 1333. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 57-63
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Marek Grzywaczewski, Krzysztof Krawczyk, Artur Maciąg
  WSI Radom im. Kazimierz Pułaskiego, Instytut Eksploatacji Pojazdów

  Poszukiwanie optymalnych warunków pracy środka smarnego

  Streszczenie
  Oceniano nośność i opory ruchu w funkcji wymuszeń (p,v,T) środków smarowych.Przez maksymalizację nośności lub minimalizację oporów ruchu można wybrać optymalne warunki pracy środka smarnego

 1334. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 65-71
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Mirosława Kosmynina
  WSI Radom im. Kazimierz Pułaskiego

  Elektrochemiczny aspekt procesów tarcia i zużycia powłok kompozytowych

  Streszczenie
  Ocenianiano wpływ potencjału polaryzacji prądem stałym na procesy tarcia i zużycia metali rozdzielonych warstwą oleju bazowego.

 1335. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 73-77
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Andrzej Kotnarowski, Romuald Makowski, Krystyna Wagner-Kalotka
  WSI Radom im. Kazimierz Pułaskiego, Instytut Eksploatacji Pojazdów

  Badanie wpływu cząstek miedzi otrzymywanych metodą elektrolityczną na właściwości tribologiczne środków smarowych

  Streszczenie
  Przedstawiono metodę otrzymywania cząstek miedzi, ich morfologię i skład chemiczny oraz właściwości tribologiczne dyspersji w substancjach smarujących w aspekcie selektywnego przenoszenia

 1336. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 79-84
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Zygmunt Adam Kucharczyk
  Politechnika Częstochowska

  Analiza ściskania warstwy smaru spełniającego prawo potęgowe

  Streszczenie
  Przestawiono teoretyczną analizę nienewtonowskiego filmu smarnego z nieściśliwej cieczy spełniającej prawo petęgowe (płyn potęgowy).Otrzymano: rozkłady ciśnienia oraz prędkości osiowej i promieniowej smaru.

 1337. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 85-92
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Piotr Kula, Robert Pietrasik
  Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej i Technik Bezwiórowych

  Wpływ stanu warstwy wierzchniej na tarcie graniczne

  Streszczenie
  Omówiono wyniki badań oleju silnikowego w aparacie fmy Falex z hartowanym, azotowanym i azotonasiarczanym klockiem.Oceniano stan filmu olejowego w styku skoncentrowanym przez pomiar czasu mikrozwarć elektrycznych.

 1338. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 93-100
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Alicja Laber, Stanisław Laber
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze

  Modyfikowanie warunków pracy łożysk ślizgowych niekonwencjonalnymi dodatkami smarnymi

  Operating conditions of slide bearing modyfied by untypical lubricants additives

  Streszczenie
  Badania oleju Super Universal CE/SF SAE 15W/40 i z dodatkiem Militec 1 oraz R-2000 na aparacie czterokulowym PN-76/C-04147 oraz ciśnienia sprężania w silniku samochodu Żuk

 1339. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 101-105
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Stanisław Marzec
  Uniwersytet Śląski

  Mechanizm tworzenia warstwy miedzi w parze ciernej nóż tokarski-stal

  Mechanism of formation of the cooper layer in the frictional pair turning tool-steel

  Streszczenie
  Badano zjawiska tribologiczne w czasie współpracy pary ciernej: nóż tokarski - stal węglowa chłodzony cieczą zawierającą kompleksy miedzi i niklu sprzyjące tworzeniu warstewk tych metali.

 1340. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 107-114
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Antoni Neyman
  Politechnika Gdańska, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

  Badanie oddziaływania smaru na warstwę wierzchnią w węźle tarcia

  Investigation of the lubricant influence on surface layers in friction couple

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań wpływu smaru na warstwę wierzchnią skojarzenia stalowego w warunkach tarcia fretting. Wyniki porównano z pomiarami:na aparacie czterokulowym,spektroskopowymi,na wahadle skrętnym spr.poprzecznej

 1341. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 115-122
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Witold Piekoszewski, Marian Szczerek, Waldemar Tuszyński, Marek Wiśniewski, Jan Wulczyński
  Instytut Eksploatacji Maszyn w Radomiu

  Badania porównawcze charakterystyk tribologicznych materiałów konstrukcyjnych

  Comparative investigation of tribological characteristics of constructional materials

  Streszczenie
  Przedst.bad.porównanwcze stali: 45, ŁH15, NC6, brązu B101,mosiądzu Mo58 oraz stali ŁH15 z warstwą TiN utw.metodą PAPVD smarow.olejami referencyjnymi FVA3 i FVA4.W styku skoncentrowanym,mierz. opory ruchu i int.zużywania.

 1342. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 123-132
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Dariusz Rupiński, Anna Walicka, Edward Walicki
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, Wydział Mechaniczny, Zakład Mechaniki

  Pressure distribution in conical bearing with viscoplastic squeeze film

  Rozkład ciśnienia w łożysku stożkowym z wyciskanym filmem lepkoplastycznym

  Streszczenie
  Rozważano wpływ efektów bezwładnościowych na rozkład ciśnienia dla płynów Ostwalda-de Waele, Binghama oraz Herschela-Bulkleya.Wykazano zwiększenie nośności między 2 tarczami malejące z wzrostem indeksu przepływu N.

 1343. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 133-140
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Eugeniusz Sajewicz
  Politechnika Białostocka

  Tribologiczne aspekty działania układu stomatognatycznego człowieka

  Tribological aspects of work of the human stomatognathic system

  Streszczenie
  Przedstawiono układ stomatologiczny człowieka jako złożony system tribologiczny; strukturę stawu skroniowo-żuchwowego i narządu zębowego oraz relacje wejścia - wyjścia.

 1344. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 141-145
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Jarosław Sęp
  Politechnika Rzeszowska

  Wpływ środka smarowego na odporność na zatarcie węzłów ślizgowych z elementami z powierzchniową warstwą dwuskładnikową

  The influence of lubricating agent on seizure resistance of the sliding pairs containing elements wi

  Streszczenie
  Wyniki badań odporności na zatarcie węzłów tarcia z powierzchniową warstwą dwuskładnikową: stal miedź smarowanych olejem: Selektol Specjal SD SAE 20W/40 oraz olejem bazowym Hydrorafinat 2.

 1345. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 146-152
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Jacek Spałek
  Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej

  Dobór lepkości oleju do smarowania walcowej przekładni zębatej

  Selection of oil viscosity for the lubrication of gear transmissions

  Streszczenie
  Omówiono algorytm komputerowego doboru klasy lepkości oleju do smarowania przekładni z kołami walcowymi, bazującego na teorii EHDS i warunku tarcia płynnego w zazębieniu kół z ewolwentnym zarysem zębów.

 1346. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 153-160
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Jan Szkarłut
  Politechnika Łódzka, Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn

  Metoda wstępnego doboru parametrów poprzeczno-wzdłużnego łożyska

  The method of initial choice of design parameters of axial-radial slide bearing

  Streszczenie
  Przedstawiono zależności wielkości wzdłużnej i poprzecznej części łożyska w funkcji ilorazu obciążenia osiowego i promieniowego, jako kryterium wstępnego doboru parametrów geometrycznych i zasilania łożyska oraz przykład

 1347. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 161-168
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Bogdan Warda
  Politechnika Łódzka, Instytut Konstrukcji Maszyn

  Metoda obliczania trwałości zmęczeniowej promieniowego łożyska walcowego oparta na hipotezie trwałej wytrzymałości

  Fatigue life calculation method of the radial cylindrical roller bearing based on the unlimited fatigue

  Streszczenie
  Przedstawiono model obliczeniowy trwałości,sposób rozwiązania równań równowagi wałeczków i wyznaczenia naprężeń podpowierzchniowych oraz opisano program do wyliczania trwałości i zaprezentowano wyniki.

 1348. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 169-175
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Andrzej Wołyński
  Instytut Maszyn Roboczych i pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej

  Program komputerowy do wyznaczania parametrów opisujących trwałośc łożysk tocznych

  Computer program to determinate the parameters describing bearing durability

  Streszczenie
  Opisano możliwości programu pracującego pod Windows wyznaczającego parametry trwałości oczekiwanej i trwałości umownych L10, L50 i L90 rozkładu dwu i trój paremtrowego rozkładu Weibulla oraz celowości jego zastosowania.

 1349. Mechanical Engineering, 1996, 85 (765), p. 176-184
  XXI Jesienna Szkoła Tribologiczna Łódź Arturówek,9-12.09.96r,
  Zbigniew Zalisz
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu

  Własności przeciwcierne wybranych dodatków eksploatacyjnych do olejów smarnych

  Antifrictional properties of selected exploitative additives for lubricants

  Streszczenie
  Przedstawiono środki techniczne, metodykę i przebieg badań oraz wyniki dodatków : Miltec-1, Metabond-M, Moto-doktor w oleju Hipol 15F.

 1350. Tribologia, XXVII, 1996, 1 (145), p. 11-24
  ¹ Krzysztof Wierzcholski, ² Dieter Wissussek
  ¹ Politechnika Szczecińska,
  ²Technical University Essen, Germany,

  Operating parameters of slide radial bearings for Rivlin-Ericksen oils

  Parametry eksploatacyjne ślizgowych łożysk walcowych dla olejów Rivlina-Ericksena

  Streszczenie
  Opisano metodę określania: sił tarcia, nośności i współczynników tarcia.Parametry wyliczono wprowadzając wpółczynniki korekcyjne opisujące właściwości dla cieczy nienewtonowskich z nierozp. zanieczyszczeniami twardymi.

 1351. Tribologia, XXVII, 1996, 1 (145), p. 25-37
  ¹ Edward Braun (² tłumaczenie i redakcja Wiesław Zwierzycki)
  ¹ Instytut Maszynoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk,
  ² Politechnika Poznańska

  Modelowanie współpracy par tribologicznych

  Modelling of the work of tribological couples

  Streszczenie
  Metoda obliczania wskaźnika skali do tworzenia modeli badawczych procesów tribologicznych węzłów maszyn : Pm=Pn* C(a,p); Pm- parametr modelu, Pn -parametr skali urządzenia, C(a,p) - współczynnik transformacji.

 1352. Tribologia, XXVII, 1996, 1 (145), p. 38-51
  Politechnika Łódzka
  Franciszek Oryński

  Tłumienie drgań ciernych stołu szlifierki do płaszczyzn

  Stic-Slip motion damping of the table of the surface grinder

  Streszczenie
  Stosując hydrauliczny tłumik drgań w seryjnej szlifierce 3G71, uzyskano dwunastokrotne obniżenie prędkości krytycznej i stukrotne zmniejszenie stałej prędkości posuwu. Wyniki zbliżony jest do możliwości teoretycznych.

 1353. Tribologia, XXVII, 1996, 1 (145), p. 52-69
  Politechnika Wrocławska
  Czesław Koziarski

  Istota i zastosowanie kinematycznego prawa tarcia

  The idea and application of the kinematical law of the friction

  Streszczenie
  Przedstawiono model sprzężeń ciernych w ruchu tocznym

 1354. Tribologia, XXVII, 1996, 1 (145), p. 69-79
  Akademia Ekonomiczna, Wrocław
  Władysław Czupryk

  Zużycie tribologiczne brązów antymonowych w warunkach zmiennych parametrów ruchu

  Tribological wear of antimony brasses in the conditions of changable motion parameters

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań zużycia brązów antymonowych CuSB5 i CuSb8 na stanowisku SMT1 z wałkiem Fi40x10 stal 45 ul. cieplnie przy v=0.2, 0.4 m/s smarowanych olejem Lux 5.

 1355. Tribologia, XXVII, 1996, 1 (145), p. 80-87
  ¹ W.B.Tarelnik, ¹ A.N.Kuczmin, ¹ A.L.Wysocki, ² B.Antoszewski
  ¹ Uniwersytet Sumy, Ukraina,
  ² Politechnika Świętokrzyska Kielce

  Własności quasi-warstwowych powłok nanoszonych elektroiskrowo

  Properties of electro-spark sprayed quasistratified coatings

  Streszczenie
  Tworzono powłoki na stali 45 z podpowłoką jak Ag,Cd,In,Sn,Sb,Pb i powłoką jak Ti, V, W i ich węgliki.Badano na stanowisku zbudowanym na bazie wiertarki kolumnowej. Uzyskiwano Ra=0.54 do 0.91um i zw. odporności na zużycie

 1356. Tribologia, XXVII, 1996, 2 (146), p. 113-128
  Politechnika Poznańska Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  Bolesław Wojciechowicz

  Rozwój i stan badań tribologii

  Progress and current state of investigations in tribology

  Streszczenie
  Przedstawiono genezę historyczną tribologii,przesłanki do oceny stanu badań w Polsce oraz genezę i stan badań zespołu tribologii w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej.

 1357. Tribologia, XXVII, 1996, 2 (146), p. 129-149
  Politechnika Poznańska Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  Wiesław Leszek

  Ewolucja systemów tribologicznych

  Evolution of tribological systems

  Streszczenie
  Próba sformułowania prawidłowości rządzących ewolucją systemów tribologicznych.Analiza podstawowych pojęć związanych z zagadnieniami ewolucji,postępu i rozwoju systemów technicznych.

 1358. Tribologia, XXVII, 1996, 2 (146), p. 150-171
  Politechnika Poznańska Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  Wiesław Zwierzycki

  Problemy prognozowania trwałości par ślizgowych

  Problems of sliding pairs durability prognosis

  Streszczenie
  Uzasadniono potrzebę oceny niezawodności maszyn w fazie projektowania i sformułowano metodę pozwalającą dokonanie takiej oceny w łożysku ślizgowym za pomocą dwu stałych kompleksowych K i x.

 1359. Tribologia, XXVII, 1996, 2 (146), p. 172-198
  Politechnika Poznańska Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  Karol Nadolny

  Niezawodnościowe aspekty kinetyki zmian jakości silnikowych olejów smarowych w eksploatacji

  Reliability description of motor oil during exploitation process

  Streszczenie
  Przedstawiono model kinetyki zmian eksploatacyjnych olei silnikowych; dyskutowano problem oceny stanu granicznego właściwości oleju. Metodę dyskutowano na wybranym przykładzie.

 1360. Tribologia, XXVII, 1996, 2 (146), p. 198-219
  Politechnika Poznańska Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  Włodzimierz Waligóra

  Warstwa wierzchnia elementów ze stali łożyskowej, a jej odporność na zmęczenie powierzchniowe

  Surface layers of elements made from bearing steel and its resistance to surface fatigue

  Streszczenie
  Wzrost mikrotwardości z 850 do 900 HV 0,2 zwiększa L50 o 35%,a zwiększenie wartości naprężeń ściskających z 720 do 960 MPa zwiększa L50 o 55%. Zmiany mikrotwardości uzyskano hartowaniem laserowym. Badania wykonano na urządzeniu Rmat-4.

 1361. Tribologia, XXVII, 1996, 3 (147), p. 237-262
  Instiute of of Machine Design, Technical University of Budapest, Hungary
  Károly Váradi, Zoltán N‚der

  Three dimensional algorithm for contact analysis of real rough surfaces

  Trójwymiarowy algorytm analizowania styku rzeczywistych powierzchni chropwotych

  Streszczenie
  Wyznaczono obszary styku i rozkłady nacisków między ciałami o mierzonej chropowatości dla zadanego przemieszczenia ciała sztywnego lub obciążenia. Zawiera segment do przybliżonej analizy sprężysto-plastycznej.

 1362. Tribologia, XXVII, 1996, 3 (147), p. 237-271
  Valentin Potekha, Witold Piekoszewski, A. Rogachev, Marian Szczerek

  Wear Mechanism of Epilamen Treated Triboengineering Elements

  Mechanizm zużywania elementów triboinżynierskich poddanych epilamowaniu

  Streszczenie
  Wyniki badań epilamowanych narzędzi skrawających i elementów maszyn wykazują obniżenie zużycia przypisane zwiększeniu ruchliwości.Zaproponowano i przedyskutowano model matematyczny opisujący kinetykę zużycia.

 1363. Tribologia, XXVII, 1996, 3 (147), p. 271-280
  Akademia Ekonomiczna Wrocław
  Władysław Czupryk

  Wstępna ocena wpływu wtórnego oddziaływania tlenków metali na wielkość zużycia tribologicznego

  Preliminary evaluation of secondary metal oxides influence upon tribological wear

  Streszczenie
  Badania wykonano na stanowisku SMT-1 wycinek pierścienia 0.24mm Cu Stal 45 Fi40x10mm,mieszanina wagowo 1:1 olej Lux 10 i Fe2O3,Bi2O3,PbO3,CuO Fi0.15mm.Bi2O3 i CuO powodowały zmniejszenie zużycia, a Fe2O3 zwiększenie.

 1364. Tribologia, XXVII, 1996, 3 (147), p. 281-293
  Politechnika Śląska
  Urszula Szałajko, Małgorzata Grochowska, Stefania Fiszer

  Wpływ charakteru chemicznego składnika estrowego półsysntetycznych olejów smarowych na ich właściwości i współdziałanie z dodatkami

  The influence of chemical the ester components of semisynthetic oils on their proper...

  Streszczenie
  Badano hydrorafinat i hydrorafinat z brighstockiem komponowany z estryfikatem 2-etyloheksanolem kwasowych produktów głębokiego utleniania parafiny i dodatkami: Jawizol i Anglamol-99: lepkość, wł.smarne(4K), korozyjne

 1365. Tribologia, XXVII, 1996, 3 (147), p. 294-307
  Politechnika Warzawska, WBiMR, Instytut Chemii w Płocku
  Roman Kempiński, Ewa Kędzierska, Krystyna Kardasz, Maria Konopka, Lech Wilkanowicz

  Dodatki tribologiczne dla olejów działające według mechanizmów tribopolimeryzacji.Część II - Izomaślany alkilowe C12 - C18.

  Tribopolimerization additives for lubricants. Part II - C12 - C18 alkyl isobutyrates

  Streszczenie
  Oceniano izomaślan: dodecylu(IZO-C12),tetradecylu(IZO-C14),heksadecylu(IZO-C16) i oktadecylu(IZO-C18),identyfikacja w podczerwieni.Właściwości smarne: stal-stal i stal aluminium - roztwory 1, 0.1 i 0.01% w n-heksadekanie

 1366. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 321-337
  Jan Burcan, Janusz Cwanek, Monika Gierzyńska-Dolna, Mieczysław Korzyński

  Tribologiczne aspekty smarowania naturalnych stawów człowieka

  Tribological aspects of human joints lubrication

  Streszczenie
  Omówiono właściwości tribologiczne stawu biodrowego jego zużyci, wpływ obciążenia oraz próbę modelowania matematycznego, smarowanie cieczą synowialną

 1367. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 338-353
  Jan Burcan, Janusz Cwanek, Monika Gierzyńska-Dolna, Mieczysław Korzyński

  Bio-tribologiczne aspekty smarowania na przykładzie endoprotezy stawu biodrowego

  Bio-tribological aspects of lubrication of the basis of endoprosthesis of human hip joint

  Streszczenie
  Omówiono warunki pracy endoprotezy stawu biodrowego z porównaniem do warunków pracy naturalnych stawów, rodzaje smarowania i skutki braku smarowania, zużycie objętościowe i przydatność materiałów na stawy.

 1368. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 354-364
  Politechnika Łódzka
  Jan Burcan, Krzysztof Siczek

  Wpływ warunków eksploatacji na trwałość naprawianego układu łożyskowego rozrusznika

  The researchs of service conditions change influence repaired bearing system life in engine starters

  Streszczenie
  Omówiono warunki pracy łożysk ślizgowych,smarowanie,jakość napraw,trwałość układu łożyskowego i stanowisko do badań rozruszników.Zaproponowano metody naprawy powodujący poprawę warunków eksploatacyjnych.

 1369. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 365-374
  Politechnika Białostocka
  Jan Dąbrowski

  Problemy alloplastyki stawu biodrowego człowieka

  Problems of arifical hip joint arthoplasty

  Streszczenie
  Omówiono staw biodrowy,endoprotezoplastykę,biomateriały i biotribologię, sposoby mocowania implantów, wyniki badań w protezie całkowitej i połowicznej,koncepcję roli i znaczenia procesów tarcia i zużycia w endoprotezie.

 1370. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 375-381
  1 Marek Jabłrzykowski, 2 A.I. Sviridionok, 1 Jan R. Dąbrowski, 1 Eugeniusz Sajewicz
  ¹ Politechnika Białostocka,
  ² Białoruska Akademia Nauk Oddział w Grodnie

  Modyfikacja chemiczna powierzchni połączeń ruchowych nożyczek chirurgicznych

  Chemical modification the movable joints surfaces of surgical scissors

  Streszczenie
  Omówiono sposoby modyfikacji chemicznej warstwy wierzchniej i jej wpływ na tarcie i zużycie sworzni ze stali 2H14 i 4H14 modyfikowanych powierzchniowo oligomerami czterofluoroetylenu (PTFE)

 1371. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 382-393
  Tadeusz Łubiński, Krzysztof Druet, Jacek Igor Łubiński
  Politechnika Gdańska

  Metoda badania wpływu dynamiki stanowiska badawczego na przebieg tarcia na tribometrze PT3

  The method of investigation of test rig dynamics on the friction course with tribometr PT3

  Streszczenie
  Omówiono wyniki badań dynamiki i dragań w tribometrze PT3/96 na metodę i wyniki badań materiałów, tarcie i zużycie, przy dwu stopniach swobody drgań tj. w płaszczyźnie tarcia i nacisku

 1372. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 394-402
  Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn WSI Radom
  Danuta Kotnarowska

  Wpływ mikrosfer szklanych na odporność na zużycie erozyjne i ścierne powłoki epoksydowej

  The influence of glasses microspheres of the resistance of an epoxide coating to erosive and abrasive wear

  Streszczenie
  Omówiono zużycie erozyjne,ścierne powłoki epoksydowej i powłoki epoksydowej i powłoki eposydowej modyfikowanej mikrosferami szklanymi; Stwierdzono istotny wpływ mikrosfer na obniżenie współczynnika tarcia.

 1373. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 403-409
  Politechnika Wrocławska
  Czesław Kusiak

  Zastosowanie zjawiska Dopplera do pomiaru prędkości liniowej ciala w procesach tarcia ślizgowego

  The application of the Doppler effect for the linear velocity measurement in sliding friction processes

  Streszczenie
  Omówiono wykorzystanie zjawiska Dopplera fali elktromagnetycznej do laboratoryjnych pomiarów prędkości liniowej z uwzględnieniem zmian powodowanych tarciem.Przedstawiono wyniki i zasygnalizowano możliwości i ograniczenia

 1374. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 410-422
  Politechnika Warszawska, Istytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych
  Zdzisław Mrugalski

  Smarowanie węzłów tarcia mechanizmów zegarowych

  The lubrication of the rubbing elements of cloks and watches

  Streszczenie
  Omówiono wybrane węzły tarcia mechanizmów zegarowych -łożyska ślizgowe i przekładnie zębate, wychwyty i sprężyny napędowe oraz oleje do smarowania mechanizmów zegarowych

 1375. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 423-436
  ¹ Dariusz Ozimina, ² Henryk Scholl, ¹ Tadeusz Błaszczyk
  ¹ Zakład Technologii Chemicznej, Politechnika Świętokrzyska Kielce,
  ²Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Uniwersytetu Łódzkiego

  Modelowe badania procesów tworzenia warstw granicznych na stali łożyskowej ŁH 15

  Electrochemical simulation of the creation of the boundary layer at ŁH15 -(100 CR6) steel in tribological condition

  Streszczenie
  Omówiono symulację elektrochemiczną heterofazowych procesów tarcia - tworzenie monowarstwy metalu w węźle tarcia i mechanizm działania dodatków przeciwzużyciowych na bazie ditiofosfordibutylu z kationami Au+, Ag+ i Zn2+

 1376. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 437-444
  Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, Sulejówek
  Lech Starczewski

  Tribometr do pomiaru przenikania wodoru przez warstwę wierzchnią

  Tribometr to measurement the aurent penetrate across the friction layer

  Streszczenie
  Omówiono metodę pomiaru adsorpcji wodoru w procesach tarcia układu metal-polimer (kompozyt cierny);Stosując pomiar ilości zdesorbowanego wodoru i uwzględniając równania transportu oceniano stężenie wodoru na powierzchni.

 1377. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 445-461
  ¹ Leszek Wojtczak, ² Fray de Landa Castillo-Alvarado, ¹ Jerzy H. Rutkowski
  ¹ Uniwersytet Łódzki katedra Fizyki Ciała Stałego,
  ²Instituto Politecnico Nacional, Escuela Superior de Fisica y Matematicas, Mexico

  Topnienie powierzchniowe na przykładzie krystalicznego aluminium

  Surface melting exemplified in case of aluminum samples

  Streszczenie
  Omówiono termodynamiczne warunki topnienia powierzchniowego, przejść fazowych i rozporządkowania powierzchni krystalicznych na przykładzie monokryształu aluminium, przykładowy model teoretyczny w ujęciu Landaua i zmiany równania stanu.

 1378. Tribologia, XXVII, 1996, 4 (148), p. 462-486
  Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
  Donat Lewandowski

  Konstrukcja i Właściwości poprzecznych łożysk aeorostatycznych

  Construction and properties of aerostatic radial bearings

  Streszczenie
  Szybkobieżność, tarcie płynne, powietrze, trwałość, dokładność, kompensacja odkształceń, statetczność, trajektorie, charkterystyki amplitudowo-prędkościowe;Określono graniczne i rezonansowe prędkości obrotowe; Weryfikacja doświadczalna.

 1379. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 505-514
  Instytut Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej
  Mieczysław Chmura

  Przemiany rozpuszczalnych dodatków molibdenowych w warunkach tarcia

  Transformations of oil-soluble molybdenum additives under friction conditions

  Streszczenie
  Omówiono rozpuszczalne dodatki molibdenowe obniżające zużycie i zmniejszające tarcie i będące znakomitymi antyutleniaczami,a także tezy nt. mechanizmów działania dodatków: Mo na powierzchni i S w oleju lub MoS2 na powierzchni metalu.

 1380. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 515-547
  1 Andrzej Antoni Czajkowski, ² Krzysztof Wierzcholski
  ¹ Instytut Matematyki Politechniki Szczecińskiej,
  ² Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej

  Rys historyczny hydrodynamicznej teorii smarowania

  A brief history of the theory of hydrodynamic lubrication

  Streszczenie
  Przedstawiono zarys historyczny rozwoju hydrodynamicznej teorii smarowania od lat 80 XIX wieku do roku 1995; równania Reynolds`a oraz jego warunków brzegowych przy obciążeniu statycznym,dynamicznym oraz niestabilności.

 1381. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 548-569
  Politechnika Częstochowska Instytut Obróbki Plastycznej Metali i Tworzyw Sztucznych
  Monika Gierzyńska-Dolna

  Problemy tribologiczne w procesach obróbki plastycznej

  Tribological problems in metal working processes

  Streszczenie
  Omówiono procesy obróki plastycznej stosowane smary technologiczne,tarcie i zużycie narzędzi na przykładzie tłoczenia blach na zimno i kucia matrycowego na gorąco oraz procesy wymiany ciepła między narzędziem a odkształcanym metalem.

 1382. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 570-578
  Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  Jan Kiciński

  Hydrodynamiczne smarowanie węzłów tarcia i ich związek z własnościami maszyny

  The hydrodynamic lubrication of frictional nodes and its relation to the machine properties

  Streszczenie
  Opisano wybrane zagadnienia odnoszące się do smarowania hydrodynamicznego poprzecznych łożysk ślizgowych i związków zachodzących w układzie łożyska-maszyna na przykładzie dwupodporowego wirnika z luzem kołowo-cylindrycznym.

 1383. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 579-591
  Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Poltechniki Wrocławskiej
  Zbigniew Lawrowski

  Samosmarowne łożyska ślizgowe

  Self lubricating slide bearings

  Streszczenie
  Omówiono grupy łożysk ślizgowych bez konwencjonalnego smarowania,zawierających środek smarny w obrębie czop-panew.Podano charakterystyki tribologiczne i obszary zastosowań, tendencje rozwojowe i potrzebne badania.

 1384. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 592-597
  ¹ Dariusz Ozimina, ² Ryszard Marczak, ³ Jan Senatorski
  ¹ Politechnika Świętokrzyska,
  ² WSI Radom,
  ³ IMP Warszawa

  Tribologiczna kwalifikacja aktywnych powierzchniowo składników cieczy technologicznych

  Tribological apprisal of surface-active components of cutting fluids

  Streszczenie
  Omówiono wyniki badań nad warstwami powierzchniowymi konstytuowanymi w wyniku oddziaływania aktywnych składników cieczy technologicznych w procesach smarowania i właściwości tribologiczne utworzonych warstw powierzchniowych.

 1385. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 598-609
  Politechnika Gdańska
  Olgierd Olszewski

  Metoda projektowania łożysk ślizgowych o trudnych warunkach rozruchu

  A design method for slider bearings with difficult start-up conditions

  Streszczenie
  Omówiono rozbieg i wybieg czopa obciążonych łożysk ślizgowych, problem ich projektowania (zmodyfikowany algorytm Brauna) i modelowych badań tribologicznych,przykładowy wynik badań granicznych wymuszeń i destrukcji.

 1386. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 610-630
  Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze
  Edward Walicki, Anna Walicka, Tomasz Karpiński

  Load capacity of curvilinear thrust bearing with porous wall

  Nośność krzywoliniowego wzdłużnego łożyska ślizgowego z porowatą ścianką

  Streszczenie
  Opisano przepływ cieczy newtonowskiej w krzywoliniowym łożysku wzdłużnym z jedną ścianą porowatą. Zastosowano równania Reynolds`a i Poisson`a z aproksymacją Morgan-Cameron. Omówiono wpływ bezwładnści obracającej się cieczy.

 1387. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 631-651
  Politechnika Szczecińska
  Karol Grudziński, Bogdan Jacek Warda, Marek Zapłata

  Badanie pary ślizgowej jako pary o dwóch stopniach swobody

  Investigation of the sliding couple as a two dimensional of freedom system

  Streszczenie
  Omówiono model tarcia połączeń ślizgowych z możliwością ruchu w płaszczyźnie tarcia i odkaształceń stykowych, wyniki modelowania i badań eksperymentalnych prowadnic w funkcji prędkości ślizgania i czasu spoczynku.

 1388. Tribologia, XXVII, 1996, 5 (149), p. 652-660
  Politechnika Łódzka, WSI Radom
  ¹ Jan Burcan, ² Artur Drużdżel

  Badanie tribologicznych właściwości materiałów kompozytowych na osnowie stopu aluminium

  Tribological properties of the Al-based composites

  Streszczenie
  Opracowano stanowisko do badań modelowych typu tłok-cylinder(rowek tłoka) w warunkach styku z oscylacyjnie zmienianymi prędkościami do badań tarcia kmpozytów Al-Si-X z ceram.umocnieniem cząstkami lub włóknami Al2O3,SiC.

 1389. Tribologia, XXVII, 1996, 6 (150), p. 677-692
  ¹ Marian Dzimko, ² Masao Uemura, ³ Hidetaka Miyahara
  ¹ Technical University of Transport & Communications, Śilina,Slovakia,
  ² Toyohasi University of Technology, Tempaku-cho, Toyohashi, Aichi, Japan,
  ³ TOTO Ltd.Products, R&D Section Chigasaki,Kanagawa, Japan

  Carbon/carbon composite and its friction and wear characteristics under diffrent load,speed and temparature conditions

  Charakterystyki tarciowe i zużyciowe kompozytów węglowografitowych przy różnych wartościach P,v i T

  Streszczenie
  Opisano charakterystyki tarciowo-zużyciowe kompozytu grafit-włókno węglowe przy samosmarowaniu i smarowaniu smarami stałymi. Oceniano charakterystyki temparaturowe, prędkościowe i obciążenia. Dopasowano modele zużycia.

 1390. Tribologia, XXVII, 1996, 6 (150), p. 693-699
  Technical Physics Department, State University, Ivanovo, Russia
  V.A.Godlevski, V.N.Latyshev, A.M.Molodosov

  "Once only" lubricants in machining

  "Jednorazowe" środki smarowe w obróbce skrawaniem

  Streszczenie
  Omówiono zalety stosowania smarów jako "jednorazowego" chłodziwa, sposób doboru ich składu chemicznego przy wierceniu stali nierdzewnej.Zaproponowano wykorzystanie smaru zaw.środki powierzchniowo czynne oraz kompleksy Cu

 1391. Tribologia, XXVII, 1996, 6 (150), p. 700-721
  Politechnika Warszawska, WBiMR , Instytut Chemii w Płocku
  Roman Kempiński, Ewa Kędzierska, Krystyna Kardasz, Maria Konopka, Lech Wilkanowicz

  Dodatki tribologiczne do olejów działające według mechanizmu tribopolimeryzacji.Część III - monoestry kwasu dikarboksylowego i dioli

  Tribopolimeryzation - type additives for lubricants.Part III - dikarboxylic C36 acid .

  Streszczenie
  Opisano trzecią część badań nad dodatkami działającymi wg mechanizmu tribopolimeryzacji - zsyntetyzowanych monoestrów kwasu dikarboksylowego C36 i dioli. Badania tarciowo-zużyciowe dla węzłów: stal-stal i stal-aluminium.

 1392. Tribologia, XXVII, 1996, 6 (150), p. 722-739
  Akademia Ekonomiczna, Wrocław
  Władysław Czupryk

  Ocena przydatności stopu CuBi jako materiału ślizgowego

  Evaluation of CuBi alloy suitability as sliding material

  Streszczenie
  Omówiono informacje literaturowe i własne badania przydatności stopu CuBi 1.5% w warunkach tarcia suchego technicznie i skąpego smarowania,oraz stopów:CuSb6 i CuSb7, CuSn6, CuSb6Bi1.5.Badania wykonano wg PN-067/M-04305

 1393. Tribologia, XXVII, 1996, 6 (150), p. 740-752
  Politechnika Lubelska
  Witalij W. Niszczeta, Krzysztof M. Łukasik, Stefan Fijałkowski, Marian A. Łozak

  O tribologicznych uwarunkowaniach procesu homogenizacji przy wytwarzaniu zdrowej żywności

  About tribological conditions of productions of healthy food

  Streszczenie
  Podczas homogenizacji 50m³ soku następuje zużycie erozyjne 5-6g (3-5mm) gniazda i zaworu - produkty zużycia zanieczyszczają sok.Stworzono model matematyczny erozji części.Zastosowano warstwy WC-Co do zmniejszenia zużycia

 1394. Tribologia, XXVII, 1996, 6 (150), p. 753-759
  Politechnika Częstochowska
  Bogdan Stodolnik

  Wpływ nagniatania tocznego na trwałość zmęczeniową kontaktową pierścieni łożysk walcowych

  The influence of burnishing on the contact fatigue life of rings in rolling bearings

  Streszczenie
  Opisano wpływ obróbki nagniataniem tocznym i jej wpływ na trwałość kontaktową pod kątem uzyskania optymalnych własności tribologicznych elementów łożysk tocznych na modelu łożyska typu NU6 ze stali ŁH15 (100Cr6)

 1395. Tribologia, XXVIII, 1997, 1 (151), p. 7-40
  Politechnika Gdańska
  Tadeusz Łubiński

  Laboratoryjne badania drgań wzbudzanych tarciem przy zmiennej prędkości

  A laboratory study of friction induced oscillation under variable velocity in ceramic specimen contact

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań stic-slip`u próbek ceramicznych (Al2O3) przy F 20.7MPa i v 0 do 0.1 do 0 m/s, zależności między parametrami drgań(trajektorie fazowe),przebieg zmian w funkcji: v, drogi tarcia i przyspieszenia.

 1396. Tribologia, XXVIII, 1997, 1 (151), p. 41-57
  Politechnika Szczecińska
  Krzysztof Wierzcholski, Dieter Wissussek, Andrzej Miszczak

  Calculations of operating parameters for short journal bearings and Rivlin Ericksen oils

  Obliczenia parametrów eksploatacyjnych krótkich ślizgowych łożysk poprzecznych dla olejów Rivlina Ericksena

  Streszczenie
  Opisano metodę określenia parametrów pracy: sił tarcia,nośności i współczynników tarcia w krótkich łożyskach ślizgowych smarowanych olejami nienewtonowskim z stałymi twardymi zanieczyszczeniami (oleje Rivlina Ericksena)

 1397. Tribologia, XXVIII, 1997, 1 (151), p. 58-75
  Katedra Mechaniki, Robotów i Maszyn Włókienniczych, Filia Politechniki Łódzkiej, Bielsko-Biała
  Andrzej Harlecki

  Zastosowanie dynamicznych charakterystyk tarcia w zagadnieniach dynamiki maszyn

  Application of dynamic friction characteristics in dynamics of machines

  Streszczenie
  Rozważano problemy stabilności pracy maszyn przy przejściu od tarcia suchego (statycznego) do dynamicznego w celu zapobieżenia występowania tarcia stic-slip.

 1398. Tribologia, XXVIII, 1997, 1 (151), p. 76-88
  Państwowa Akademia Technologii Lotniczej, Rybińsk, Rosja
  W. F. Biezjazycznyj, W. W. Nepomiłujew

  Wykorzystanie metody teorii podobieństwa przy badaniu zużycia narzędzi skrawających

  Application of methods of the similarity theory in the wear analysis of cutting tools

  Streszczenie
  Opisano zastosowanie teorii podobieństwa do obliczenia zużycia narzędzi skrawających w warunkach zużycia: ściernego, adhezyjnego i utleniającego. Współczynniki relacji otrzymane były eksperymentalnie.

 1399. Tribologia, XXVIII, 1997, 1 (151), p. 89-101
  ¹ Otto Szabó, ² Adam Barylski
  ¹ University of Miskolc, Hungary ;
  ² Technical University of Gdańsk, Poland

  Tribology of honing

  Tribologia gładzenia

  Streszczenie
  Wprowadzono do oceny charakterystyk chropowatości i metod oceny w przypadku powierzchni gładzonych, zarówno dla powierzchni gładkich jak i cylindrycznych i mikrostruktury powierzchni.

 1400. Tribologia, XXVIII, 1997, 2 (152), p. 113-141
  Technical University of Silesi, Gliwice
  Aisa S. M. Jadi

  Lterature review of factors affectig the intensity of abrasive wear

  Czynniki wpływające na zużycie ścierne

  Streszczenie
  Podano przegląd literaturowy nt.zużycia ściernego 68 pozycji; wyniki badań własnych - oceniano wpływ rozdrobnienia materiału na intensywność zużycia.

 1401. Tribologia, XXVIII, 1997, 2 (152), p. 143-157
  Politechnika Poznańska
  Stanisław Legutko

  Zużycie w tribomechanicznym systemie procesu skrawania

  Wear in tribomechanical system of cutting process

  Streszczenie
  Jest to próba sysntetetycznego spojrzenia na proces zużycia w systemie tribomechanicznym procesu skrawania, a także charakterystykę procesów decydujących o całkowitym zużyciu ostrzy narzędzi skrawających )

 1402. Tribologia, XXVIII, 1997, 2 (152), p. 143-157
  Politechnika Poznańska
  Stanisław Legutko

  Zużycie w tribomechanicznym systemie procesu skrawania

  Wear in tribomechanical system of cutting process

  Streszczenie
  Opisano wpływ zużycia w procesach skrawania jako system tribomechaniczny;Stanowi próbę syntetycznego oglądu zagadnień zużywania narzędzi skrawających;Podano główne elementy wpł. na intensywność procesu w mod. numerycznym

 1403. Tribologia, XXVIII, 1997, 2 (152), p. 159-167
  Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
  Magdalena Trzos

  Zastosowanie symulacji komputerowej do wybranych zagadnień tribologicznych

  Computer simulation application for tribological problems

  Streszczenie
  Omówiono wybrane metody modelowania w badaniach tribologicznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej.Zaprezentowano przykładowy wynik eksperymentu symulacyjnego - obliczenie rzeczywistej powierzchni styku.

 1404. Tribologia, XXVIII, 1997, 2 (152), p. 169-181
  Bharat Bhushan
  Computer Microtribology and Contamination Laboratory,
  Department of Mechanical Engineering,
  The Ohio State University, Columbus, USA

  Makro- i mikrotribologia magnetycznych dysków twardych

  Macro- and microtribology of magnetic rigid-disk storage devices

  Streszczenie
  Omówiono stan wiedzy nt. problemów tarcia i zużycia w dyskach twardych,temperatury,smarowania w szczególności pary głowica dysk magnetyczny.Artykuł związany z pracą doktorską na Pol.Warszawskiej IKMP. Zagadn. materiałowe

 1405. Tribologia, XXVIII, 1997, 2 (152), p. 169-181
  Computer Microtribology and Contamination Laboratory, Department of Mechanical Engineering, the Ohio State University, Columbus, USA
  Baharat Bushan

  Makro- i mikrotribologia magnetycznych dysków twardych

  Macro and microtribology of magnetic rigid-disk strage devices

  Streszczenie
  Przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący dotyczący zagadnień tribologicznych w dyskach twardych, a w szczególności dotyczący pary głowica-dysk, temperatury, zużycia i smarowania.

 1406. Tribologia, XXVIII, 1997, 2 (152), p. 183-193
  Instytut Automatyzacji Procesów Produkcyjnych im. N. E. Baumana, Moskwa, Rosja
  W. N. Fiedosjejew

  Badanie procesu formowania się konturowej powierzchni styku ciernego metalu z tworzywami sztucznymi w hamulcach tarczowych

  The process of creation of real contact between metals and plastics in disk breaks

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań pełnych tarcz dla kompozycji bezazbestowych i łupka w hamulcach wentylowanych i nie: obciążenia energetycznego hamulce,stabilności,zużywania i współczynnika tarcia.

 1407. Tribologia, XXVIII, 1997, 3 (153), p. 221-238
  Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku
  Czesław Kajdas, Marzena Majzner, Maria Konopka

  Badanie wpływu kwasów tłuszczowych na przebieg procesu tarcia zużycia układ tarcia stal-stal

  The effect of fatty acids at low concentrations in n-hexadecane on wear of steel in boundry lubrication

  Streszczenie
  Oceniane właściwości przeciwzużyciowe kawasów tłuszczowych CnH2n+1COOH :heksanowego,heksadekanowego,oktadekanowego w n-heksadekanie w stężeniach: 0.005 do 1.5 m/m wykazują odmienne zachowanie w obszarze niskich stężeń.

 1408. Tribologia, XXVIII, 1997, 3 (153), p. 239-259
  ¹ Michał Marczak, ² Vilor Zakovortnyj, ² Evgenyj Bordaczov
  ¹ Politechnika Radomska,
  ² Państwowy uniwersytet Techniczny w Rostowie nad Donem

  Modelowanie strukturalne i matematyczne dynamiki styku tarciowego

  Structural and mathematical modelling of tribological dynamics

  Streszczenie
  Poprzez analizę spektralną modelowano dynamikę styku tarciowego odniesioną do węzła tarcia. Macierzowy operator różniczkowy przy zmiennym kierunku działania siły - powiązanie przemieszczeń i sił tarcia w układzie.

 1409. Tribologia, XXVIII, 1997, 3 (153), p. 261-272
  ¹ Piotr Kula, ¹ Bogdan Windler, ¹ Robert Pietrasik, ² Bożena Kołys, ³ Jadwiga Chmielecka
  ¹ Inst.Inżynierii Mat. i Technik Bezwiórowych Pollitechniki Łódzkiej,
  ² Instytut Chemii Ogólnej i Ekologii Politechniki Łódzkiej,
  ³ Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

  Wyznaczanie stężenia wodoru w warstwach wierzchnich metodą analizy chromatograficznej gazu anodowego

  The chromatographic determination of hydrogen`s concentration in surface layers

  Streszczenie
  Stwierdzono poprawność opracowanej metody chromatograficznego wyznaczania stężenia wodoru; potwierdzono wcześniej opisane zjawisko blokowania niskotemperaturowej dyfuzji wodoru przez azot.

 1410. Tribologia, XXVIII, 1997, 3 (153), p. 273-286
  Państwowa Akademia Lotniczo Techniczna, Rybińsk, Rosja
  V. F. Bezjazycnyj, B. N. Leonov, A. N. Semenov

  Stan warstwy wierzchniej i własności eksploatacyjne połączeń wciskowych w silnikach turboodrzutowych - badania frettingu

  Surface conditions & working properties of forced-in joints jet turbine engines - inv. of fretting

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki badań zużyciowych frettingu stopów tytanu materiałów pierścienia łopatek sprężarki VT3-1 w temperaturze do 300 °C w próżni,nadciśnieniu i kontrolowanej atmosferze

 1411. Tribologia, XXVIII, 1997, 3 (153), p. 287-298
  Politechnika Poznańska
  Karol Nadolny, Wiesław Zwierzycki

  Ocena tribotechnicznych właściwości wodnych roztworów sacharozy

  The tribological evaluation of the saccharoze water solution

  Streszczenie
  Badano wodne roztwory : 40% sacharozy i porównawczo 53% gliceryny oraz olej napędowy Transol 75 wg PN-76/C-04147 - aparat czterokulowy w zakresie od 20 kg do zatarcia,oceniano też wsp. tarcia.Najlepszy roztwór sacharozy.

 1412. Tribologia, XXVIII, 1997, 3 (153), p. 299-304
  Państwowa Akademia Technologii Lotniczych, Rybińsk, Rosja
  W. J. Zamiatin

  Strukturalno-kineamatyczne zasady projektowania urządzeń do badań procesu zmęczenia materiałów w styku liniowym spowodowanego tarciem suchym

  Basic principles of designing test stands for investigation of fatigue wear ..

  Streszczenie
  Przedstawiono zagadnienie opracowania metod oceny parametrów zmęczenia materiału spowodowanego zużyciem ściernym

 1413. Tribologia, XXVIII, 1997, 4 (154), p. 323-332
  Instytut Konstrukcjij Maszyn, Politechnika Łódzka, Polska
  Stanisław Strzelecki

  Design of tribosytem of the 3-lobe journal bearing

  Układ tribologiczny 3-powierzchniowego łożyska ślizgowego

  Streszczenie
  Wyliczono charakterystyki 3-powierzchniowego łożyska,pracującego z osiami równoległymi lub przekoszonymi;Stw. wzrost maksymalnego ciśnienia,maks. i średniej temperatury w filmie smarowym ze wzrostem luzu łożyskowego.

 1414. Tribologia, XXVIII, 1997, 4 (154), p. 333-347
  Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, Polska
  Witold Piekoszewski, Marian Szczerek, Marek Wiśniewski

  Identification of the lubrication conditions in EHD contacts

  Identyfikacja warunków smraowania w styku EHD

  Streszczenie
  Przedstawiono metodę identyfikacji przejścia EHD do mieszanego przez pomiar czasu mikrozwarć pow.styku.Na podstawie analizy statystycznej określono warunki smarowania EHD i ciekłego.

 1415. Tribologia, XXVIII, 1997, 4 (154), p. 348-364
  ¹ Stanisław Pytko, ² Stanisław Marzec
  ¹ Akademia Górniczo Hutniacza, Kraków, Polska,
  ² Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska

  Influence of tribological processes on mechanism of formation of copper-layer during steels cutting.(Wpływ procesów tribologicznych na mechanizm powstwania powłoki miedzi w czasie skrawania stali

  Streszczenie
  Opisano tworzenie warstw powierzchniowych w procesie skrawania, powierzchni smarowanych cieczami chłodząco - smarującymi, zawierającymi kompleksy miedzi: warseninowego i winianowego.

 1416. Tribologia, XXVIII, 1997, 4 (154), p. 365-373
  Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, Polska
  Witold Piekoszewski, Marian Szczerek, Waldemar Tuszyński, Marek Wiśniewski

  Laboratory evaluation of gear oils working under extreme conditions

  Ocena laboratoryjna olejów przekładniowych pracujących w ekstremalnych warunkach

  Streszczenie
  Przedstawiono nową metodę oceny środków smarowych na aparacie czterokulowym; W jednym biegu testowym zwiększano obciążenie aż do zatarcia, przy komputerowym sterowaniu: zasilaniem, procesem obciążenia i pomiarem momentu tarcia.

 1417. Tribologia, XXVIII, 1997, 4 (154), p. 373-385
  Jan Burcan
  Instytut Konstrukcji Maszyn, Politechnika Łódzka, Polska;
  Centralne Laboratorium Naftowe, Warszawa, Polska

  The influence of lubricant additives on the operation of machine friction pairs

  Wpływ dodatków do smarów na warunki pracy węzłów tarcia

  Streszczenie
  Oceniano wpływ azotku boru (BN) o trzech granulacjach w oleju bazowym SAE 10/90 i dwu olejach przekładniowo-hydraulicznych podczas tarcia wiertnego, i olejów z dodatkami aktywnymi magnetycznie (ferrocenami).

 1418. Tribologia, XXVIII, 1997, 4 (154), p. 387-401
  ¹ Dieter Wissussek, ² Krzysztof Wierzcholski
  ¹ Technical University GH Essen, Germany,
  ² Technical University of Szczecin, Poland

  Numerical calculations of Rivlin Ericksen oil flow and operating parameters for short journal bearings

  Numeryczna metoda obliczania przepływu oleju Rivlina Ericksena i parametrów eksploatacyjnych krótkich ślizgowych ...

  Streszczenie
  Przedstawiono wyniki i metodę analitycznego wyznaczania parametrów eksploatacyj, jak: nośność, siła tarcia, współczynnik tarcia dla krótkego,poprzecznego łożyska ślizgowego z olejem nienewtonowskim z zanieczyszczeniami i bez nich.

 1419. Tribologia, XXVIII, 1997, 4 (154), p. 403-412
  ¹ Jan Suchanek, ² Milan Vocel
  ¹ SVUM A.S. Praha, Ceska Republika,
  ² TRIBO-S, Praha, Ceska Republika

  Erosive wear of dredge pumps

  Zużycie erozyjne pomp bagrowych

  Streszczenie
  Podsumowano wyniki wieloletnich prac rozwojowych w zakresie konstrukcji i doboru materiałów na elementy pomp bagrowych,uzyskano podwyższenie trwałości pomp wykonananych z żeliwa białego chromowego lub chromowo-molibdenowego.