Chronicle; Special issues
 • Home Page
  Kronika  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOŚCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

  Special issues
  PTT Special issues • 18.11.2003 : Plenarne Zebranie Zarządu i Seminarium

 • Wykład habilitacyjny kol. Lecha Starczewskiego

 • Plato


 • PTT Bulletin Archive  |V12, 1 | | | | | |
  |V11, 1 |V11, 2 |V11, 3 |V11, 4 |V11, 5 |V11, 6 |
  |V10, 1 |V10, 2 |V10, 3 |V10, 4 |V10, 5 |V10, 6 |
  |V  9, 1 |V  9, 2 |V  9, 3 |V  9, 4 |V  9, 5 |V  9, 6 |
  |V  8, 1 |V  8, 2 |V  8, 3 |V  8, 4 |V  8, 6 |V  8, 6 |
  |V  7, 1 |V  7, 2 |V  7, 3 |V  7, 4 |V  7, 5 |V  7, 6 |
  |V  6, 1 |V  6, 2 |V  6, 3 |V  6, 4 |V  6, 5 |V  6, 6 |
  |V  5, 1 |V  5, 2 |V  5, 3 |V  5, 4 |V  5, 5 |V  5, 6 |
  |V  4, 1 |V  4, 2 |V  4, 3 |V  4, 4 |V  4, 5 |V  4, 6 |
  |V  3, 1 |V  3, 2 |V  3, 3 |V  3, 4 |V  3, 5 |V  3, 6 |
  |V  2, 1 |V  2, 2 |V  2, 3 |V  2, 4 |V  2, 5 |V  2, 6 |
  |V  1, 1 |V  1, 2 |V  1, 3 |V  1, 4 |V  1, 5 |V  1, 6 |

  Statutes : articles of incorporation and other formal documents
  Statuty i dokumenty formalne  | Statut obecny | Stary statut

  | Zjazdy | Uchwały Zarządu |

  abstracts
  TRIBOLOGIA abstrakty; Od 2007 r. całość dla członków PTT  |dalej: V38 No 1÷6 | do dziś |
  | V36 No 1÷6 | V37 No 1÷6 |
  | V33 No 1÷6 | V34 No 1÷6 | V35 No 1÷6 |

  abstracts
  ZEM abstrakty; Od 2007 r. całość ogólnie dostępna  |dalej: 2007 ÷ | do dziś |
  | ZEM 2002 | ZEM 2003 | ZEM 2004 | ZEM 2005 | ZEM 2006 |

  Confernces
  Konferencje  | Konferencje minione | Konferencje aktualne |


  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone