The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 11 | NUMBER 3 | 2012 |
O nas
Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki


Zjazd 2010 PDF 43696B WhoIsWho
Konferencje
Tribologia

Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance

Biuletyn
Linki
Mail
Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej
Instytut Lotnictwa


Constant

Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto:
Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 328 659 B.
Nasz adres:
Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT
Stanisław PYTKO
Honorowy Prezes PTT

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

 "XXXII Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna" 18-21 09 2012r 


Member of the
International Tribology Council

 Nagrody PTT 2011; szczegóły 

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Odszedł od nas Profesor Zbigniew Lawrowski, wybitny uczony, tribolog, wieloletni Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej.
W latach 1973-1978 był wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Techniki Smarowniczej, Przewodniczącym Podkomitetu Tribologii NOT (1978-1983), członkiem Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN. Był członkiem korespondentem International Tribology CounciI (1978-1983).
Działalność naukowo-badawcza Profesora Zbigniewa Lawrowskiego w okresie ponad 60. letniej pracy zawodowej skupiała się wokół problematyki technik smarowania, łożyskowania oraz szeroko rozumianej tribologii i podstaw konstrukcji maszyn.
Dorobkiem działalności naukowo-dydaktycznej Profesora są liczne publikacje w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym fundamentalne dla technicznego środowiska akademickiego monografie. Wypromował 12 doktorantów, wielu Jego wychowanków obroniło uzyskało stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora.
Największym dowodem szacunku i uznania dla Jego osiągnięć są liczne odznaczenia i nagrody, w tym m.in. Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Zapamiętamy Go jako Osobę wymagającą, głębokiej wiedzy, jednocześnie szczerą i życzliwą.
Cześć Jego pamięci!

Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje PTT 2011
1. Nagrodę PTT za najlepszą monografię roku 2011 pt.: "?". 2. Zgłoszenia w sprawie wyróżnień najlepszych doktoratów, prac magisterskich oraz rekomendacji proszę kierować na adres sekretarza PTT.

Tribology Conferences in Poland
SŁOWO PREZESA prof. Marian Szczerek: Prezes PTT

Szanowni Tribolodzy,

Zbliża się koniec roku, wiele spraw „kalendarzowo” musi być finalizowanych, ale rozkręcane od początku października akademickim rytmem życie naukowe nie traci na intensywności. W przypadku tribologii znajduje to w tym roku szczególny wyraz – na przełomie listopada i grudnia odbędzie się XI Kongres Budowy i Eksploatacji Maszyn, organizowany co cztery lata, od 16 lat - już zatem niemalże tradycyjnie - przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, tym razem w swojej siedzibie w Radomiu. Dla tribologów to wydarzenie jest o tyle istotne, że w roku Kongresu nie jest organizowana coroczna Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna (znana pod zwyczajową nazwą: „Jesienna Szkoła Tribologiczna”). Udział tribologów w XI Kongresie jest, jak zawsze, bardzo liczny: podczas gdy na inne obszary nauki przypada 1 do 2 sesji, w przypadku tribologii jest ich aż 6, przy czym 2 do 3. krotnie bogatszych w liczbę referatów. Dowodzi to niemalejącej aktywności naszego środowiska, a szczególnym powodem do satysfakcji jest rosnąca liczba młodych uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu zawarte są, na uaktualnianej co piątek, stronie internetowej pod adresem: http://www.xikongres.itee.radom.pl/.

XI Kongres Budowy i Eksploatacji Maszyn jest najważniejszym wydarzeniem naukowym naszego środowiska w tym roku. Za nami dobrze już „rozkręcone”, organizowane piąty rok z rzędu, Warsztaty Tribologiczne, a także bardzo udane środowiskowe seminarium oddziału śląskiego PTT. W czasie tego seminarium nasz Honorowy Prezes, Prof. Stanisław Pytko, oraz Sekretarz, Dr Jerzy Korycki, wręczyli Profesorowi Andrzejowi Posmykowi doroczną nagrodę Polskiego Towarzystwa Tribologicznego za najlepszą monografię w roku 2010 (raz jeszcze gratulujemy!).

Aktywnie na rzecz polskich tribologów pracują Koledzy z Wrocławia. Pod kierownictwem Prof. Wojciecha Wieleby energicznie rozpoczęli przygotowania do przyszłorocznej Konferencji Tribologicznej. Ustalone są już miejsce i termin obrad, uzgodniono terminarz przygotowań, wyemitowano pierwszy komunikat. Zwracam uwagę na wcześniejsze, niż zazwyczaj terminy zgłaszania i przysyłania referatów.

Na przełomie roku, w krótkim komunikacie, wykorzystując okazję do złożenia życzeń noworocznych, zwrócimy Państwu uwagę na najważniejsze, bieżące problemy środowiska tribologów. Do tego czasu życzę w imieniu Zarządu PTT wszystkiego najlepszego, owocnych obrad w czasie Kongresu oraz powodzenia, szczególnie w staraniach o awanse naukowe.

Marian Szczerek
20 listopada 2011 r.


Conference
Conference
Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
Nagroda PTT i sprawy bieżące

Sprawy bieżące - ustalenia:

5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
Warsztaty: "Tribotesting: WARSZTATY POLSKO-MEKSYKAŃSKIE”;
On the top
Konferencje w Polsce:
„XXXII Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna, Kudowa Zdrój 2012” W dniach od 18.09. do 21.09.2012 r. odbędzie się w Kudowie Zdrój, Hotel VERDE MONTANA Wellness & Spa., pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, zorganizowana przez: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej wspólne spotkanie naukowe: pt. Tribologia Bliżej Praktyki”. Bieżące informacje:
 • Joanna Czajka tel. (071) 320-22-50 ; fax (071) 322-76-45, e-mail. Oraz:
 • 1st Announcement - Komunikat 1 + Karta Zgłoszenia: doc - 300 032 B, - pdf 179 784 B.

 • International Automotive Conference KONMOT 2012 : DESIGN AND EXPLOITATION OF AUTOMOBILES – SAFETY AND ENVIRONMENT PROTECTION” CRACOW 2012 odbędzie się w dniach 27-28 IX 2012 r Details on the Conference web site. The conference will be held in Cracow on 27 – 28 September 2012. Meetings will take place in the Faculty of Mechanical Engineering of Cracow University of Technology – Campus in Czyżyny (buildings 1a and 2), Jana Pawła II 37.


  Szanowni Państwo !

  Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało zorganizowanie kolejnych, jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
  WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2012
  Data
  miejsce
  TematykaOrganizatorzyKontakt
  22.05.2012
  Katowice
  TRIBOLOGIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPTT oraz Politechnika ŚląskaProf. Andrzej Posmyk
  27.06.2012
  Radom
  TRIBOTESTING: WARSZTATY POLSKO-MEKSYKAŃSKIEPTT oraz ITeE-PIB RadomDr Remigiusz Michalczewski
  24.10.2012
  Rrzeszów
  TRIBOLOGIA DLA LOTNICTWAPTT oraz Politechnika RzeszowskaProf. Jarosław Sęp
  22.11.2012
  Poznań
  TRIBOLOGIA PRZY ZŁOŻONYCH WYMUSZENIACHPTT oraz Pol. PoznańskaProf. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

  W czasie warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusje oraz prezentację zaplecza badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu zamieszczane będą sukcesywnie na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Tribologicznego tribologia.eu i tribologia.org

  Tribotesting
  Polsko-Meksykańskie
  Warsztaty Tribologiczne
  Radom, 27.06.2012
  Program spotkania: pdf 106 357 B lub doc 69 632 B

  Program

  1. 1000÷1005 Prof. Marian Szczerek: Powitanie uczestników i otwarcie warsztatów
  2. 1005÷1020 Remigiusz Michalczewski, Marian Szczerek: „An effect of degradation of automotive gear oils on rolling contact fatigue”
  3. 1020÷1040 Marek Kalbarczyk, Waldemar Tuszyński: „Gears - investigation methods of various forms of wear”
  4. 1040÷1100 Michał Michalak, Witold Piekoszewski: „Innovative tribology testers in the context of new trends in tribology research”
   1100÷1120: Dyskusja przy kawie
  5. 1120÷1140 Luz Andrea Trejo Montemayor, Salvador Ramírez Cantú, Raúl David Fernández Corona, Melissa Reyna Reyes, Laura Pena Parás: „Cryogenic treatment and PVD coatings to augment wear resistance of tool steels”
  6. 1140÷1200 Flores A., Wallander H., Tovar J., Pena Parás L.: „Effect of deep cryogenic treatment and PVD coatings on wear resistance and tool life of cutting blades”
  7. 1200÷1220 Maldonado Cortés D., Pena Parás L., Lapray Viejo C., Garza Cavazos L., Taha Tijerina J.: „Methodology for selection of mineral and vegetable dielectric lubricants reinforced with nanoparticles”
  8. 1220÷1240 Daniel Alejandro Trevino Garza, Francisco Javier Inzunza Zavala, Andrés Lagüera Morelos Zaragoza, Zygmunt Suski Haduch: „Life extension of extrusion dies”
  9. 1240÷1300 Héctor García Montemayor, Blanca Estela de Hoyos, Patricio Villarreal, Pablo Moreno Madero, Zygmunt Haduch Suski: „Extending life of tooling dies”
   1300÷1330 Dyskusja przy kawie
  10. 1330÷1430 Prezentacja i demonstracja aparatury do badań tribologicznych
   • Prezentacja/demonstracja opracowanych w ITeE-PIB, standardowych i unikatowych urządzeń do tribologicznych badań środków smarowych, zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych, powłok przeciwzużyciowych i przeciwtarciowych, materiałów do zastosowań specjalnych, biomateriałów.
   • Prezentacja aparatury analitycznej, w tym mikroskopu interferometrycznego, SEM, EDS, AFM, STM, GDOES.

   1430÷1530 Obiad

   1530 - zakończenie Warsztatów
   Uwaga:
  • Udział w Warsztatach jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (nie później niż do 20.06.2012 - liczba miejsc ograniczona) telefonicznie lub e-mailem na adres: Dr hab. inż. Witold Piekoszewski, tel. 48 36 442 41 w. 238: e-mail; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB, 26-600 Radom, ul. Pułaskiego 6/10
  • Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.30 w Sali 304 Wydziału Transportu.

  Chronicle
  Kronika

  Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
  Wspomnienia o Profesorze Włodzimierzu Waligórze,
  Wspomnienie o
  Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze,
  Wspomnienia o dr. Waldemarze Dmochowskim,
  Wspomnienia o Profesorze Bolesławie Wojciechowiczu,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

  Last modified:
  2012-06-13

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku