The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 10 | NUMBER 6 | 2011 |
O nas
Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki


Zjazd 2010 PDF 43696B WhoIsWho
Konferencje
Tribologia
ZEM
Biuletyn
Linki
Mail
Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej
Instytut Lotnictwa


Constant

Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto:
Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 328 659 B.
Nasz adres:
Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT
Stanisław PYTKO
Honorowy Prezes PTT

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

 Nagroda im. Artura; PlakatNaR 2012 ; szczegóły 
 „XI Konferencja Tribologiczna" ŁÓDŹ 17 05 2012r 
 „XXXII Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna" 18-21 09 2012r 


Member of the
International Tribology Council

 Nagrody PTT 2011; szczegóły 
 „XXXI Środowiskowe Seminarium Tribologów”: PTT Oddział Śląski 

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Tribology Conferences in Poland Konferencje w Polsce:
XI KONGRES BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH”: odbędzie się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2011 r; XIth Kongres Eksploatacji 2011 2 512 372 B.


„XXXII Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna, Kudowa Zdrój 2012” W dniach od 18.09. do 21.09.2012 r. odbędzie się w Kudowie Zdrój, Hotel VERDE MONTANA Wellness & Spa., pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN, zorganizowana przez: Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej wspólne spotkanie naukowe: pt. Tribologia Bliżej Praktyki”. Bieżące informacje:
 • Joanna Czajka tel. (071) 320-22-50 ; fax (071) 322-76-45, e-mail. Oraz:
 • 1st Announcement - Komunikat 1 + Karta Zgłoszenia: doc - 300 032 B, - pdf 179 784 B.
 • Nagrody, wyróżnienia i rekomendacje PTT 2011
  1. Nagrodę PTT za najlepszą monografię z roku 2010 pt.: "Warstwy Powierzchniowe Aluminiowych Tworzyw Konstrukcyjnych" decyzją Zarządu PTT z października 2011 r. przyznano prof. Andrzejowi Posmykowi. Dyplom wręczono 2011.10.15 podczas: „XXXI ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW". 2. Zgłoszenia w sprawie wyróżnień najlepszych doktoratów, prac magisterskich oraz rekomendacji proszę kierować na adres sekretarza PTT.

  Tribology Conferences in Poland
  SŁOWO PREZESA prof. Marian Szczerek: Prezes PTT

  Szanowni Tribolodzy,

  Zbliża się koniec roku, wiele spraw „kalendarzowo” musi być finalizowanych, ale rozkręcane od początku października akademickim rytmem życie naukowe nie traci na intensywności. W przypadku tribologii znajduje to w tym roku szczególny wyraz – na przełomie listopada i grudnia odbędzie się XI Kongres Budowy i Eksploatacji Maszyn, organizowany co cztery lata, od 16 lat - już zatem niemalże tradycyjnie - przez Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, tym razem w swojej siedzibie w Radomiu. Dla tribologów to wydarzenie jest o tyle istotne, że w roku Kongresu nie jest organizowana coroczna Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna (znana pod zwyczajową nazwą: „Jesienna Szkoła Tribologiczna”). Udział tribologów w XI Kongresie jest, jak zawsze, bardzo liczny: podczas gdy na inne obszary nauki przypada 1 do 2 sesji, w przypadku tribologii jest ich aż 6, przy czym 2 do 3. krotnie bogatszych w liczbę referatów. Dowodzi to niemalejącej aktywności naszego środowiska, a szczególnym powodem do satysfakcji jest rosnąca liczba młodych uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu zawarte są, na uaktualnianej co piątek, stronie internetowej pod adresem: http://www.xikongres.itee.radom.pl/.

  XI Kongres Budowy i Eksploatacji Maszyn jest najważniejszym wydarzeniem naukowym naszego środowiska w tym roku. Za nami dobrze już „rozkręcone”, organizowane piąty rok z rzędu, Warsztaty Tribologiczne, a także bardzo udane środowiskowe seminarium oddziału śląskiego PTT. W czasie tego seminarium nasz Honorowy Prezes, Prof. Stanisław Pytko, oraz Sekretarz, Dr Jerzy Korycki, wręczyli Profesorowi Andrzejowi Posmykowi doroczną nagrodę Polskiego Towarzystwa Tribologicznego za najlepszą monografię w roku 2010 (raz jeszcze gratulujemy!).

  Aktywnie na rzecz polskich tribologów pracują Koledzy z Wrocławia. Pod kierownictwem Prof. Wojciecha Wieleby energicznie rozpoczęli przygotowania do przyszłorocznej Konferencji Tribologicznej. Ustalone są już miejsce i termin obrad, uzgodniono terminarz przygotowań, wyemitowano pierwszy komunikat. Zwracam uwagę na wcześniejsze, niż zazwyczaj terminy zgłaszania i przysyłania referatów.

  Na przełomie roku, w krótkim komunikacie, wykorzystując okazję do złożenia życzeń noworocznych, zwrócimy Państwu uwagę na najważniejsze, bieżące problemy środowiska tribologów. Do tego czasu życzę w imieniu Zarządu PTT wszystkiego najlepszego, owocnych obrad w czasie Kongresu oraz powodzenia, szczególnie w staraniach o awanse naukowe.

  Marian Szczerek
  20 listopada 2011 r.

  Szanowni Państwo!
  Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz siódmy ogłosił konkurs o nagrodę im. Artura. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.
  Właśnie wśród ludzi aktywnie działających w towarzystwach i klubach naukowych czy regionalnych możemy poszukiwać właściwych kandydat?w. Dlatego chciałabym w imieniu Klubu prosić o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o nagrodzie.
  W załączeniu pozwalam sobie przekazać plakat oraz plik z dokładniejszą informacją o nagrodzie im. Artura. Link do strony ze szczegółowymi informacjami: http://www.ksz-fnp.org/Nagroda%20im.%20A.%20Rojszczaka.html.
  Będę bardzo wdzięczna za rozesłanie tej informacji poprzez Wasze listy dystrybucyjne oraz wywieszenie na stronach www.
  Z poważaniem,
  Joanna Rutkowska Opiekun Nagrody im. Artura Rojszczaka
  NagrodaArtura@ksz-fnp.org


  Conference
  Conference

  18th INTERNATIONAL CONFERENCE - WEAR OF MATERIALS Philadelphia, USA 3rd – 7th April 2011

  SAIT TRIBOLOGY 2011 Pretoria, South Africa; 5th- 7th April 2011

  SERBIATRIB ’11 (Kragujevac, Serbia) 11th- 13th May 2011

  3rd INTERNATIONAL ROAD SURFACE FRICTION CONFERENCE Queensland, Australia 16th – 18th May 2011

  66th STLE ANNUAL MEETING AND EXHIBITION Atlanta, USA 15th – 19th May 2011

  ECOTRIB 2011 AND VIENNANO ‘11 Vienna, Austria, 7th – 9th June 2011

  INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOTRIBOLOGY: London, UK 18th – 21th September 2011
  Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
  Nagroda PTT i sprawy bieżące

  Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

  Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
  Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

  Sprawy bieżące - ustalenia:

  5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
  6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
  Kliknij by otrzymać powiększony obraz


  On the top
  „XXXI ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW”

  Andrzej Posmyk: "Warstwy Powierzchniowe Aluminiowych Tworzyw Konstrukcyjnych" Monografia

  POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNE ODDZIAŁ ŚLĄSKI
  Członek Międzynarodowej Rady Tribologii
  POLISH TRIBOLOGICAL SOCIETY SILESIAN DEPARTMENT
  Member of the International Tribology Council
  Prezes Oddziału Chairman
  Univ. prof. dr hab. Andrzej Posmyk
  40-019 Katowice
  ul. Krasińskiego 8
  Politechnika Śląska
  Poland tel. .(32) 6034187
  fax (32) 603 4292
  e-mail
  Sekretarz Secretary
  dr inż. Henryk Bąkowski
  40-019 Katowice
  ul. Krasińskiego 8
  Politechnika Śląska
  Poland tel.(32) 6034158
  fax (32) 603 4292
  e-mail

  Katowice, 2011.10.15

  Polskie Towarzystwo Tribologiczne
  Oddział Śląski
  zaprasza na
  XXXI ŚRODOWISKOWE SEMINARIUM TRIBOLOGÓW
  nt. Współczesne problemy smarowania maszyn i urządzeń,
  które odbędzie się pod patronatem PTT jako wydarzenie towarzyszące przy pierwszych w Polsce Targach Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu.
  w dniu
  16 listopada (środa) 2011, godz. 1000
  w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia,
  41-219 Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 124.

   W ramach Seminarium zostaną wygłoszone referaty:
  1. Smarowanie maszyn i urządzeń z perspektywy inżynierii materiałowej i budowy maszyn - dr hab. Andrzej Posmyk prof. nzw., Wydział Transportu, Politechnika Śląska
  2. Ograniczone smarowanie maszyn i urządzeń metodą ograniczenia zanieczyszczeń środowiska - dr Henryk Wistuba, Uniwersytet Śląski.
  3. Uzdatnianie olejów przemysłowych podczas eksploatacji - dr inż. Elżbieta Rogoś, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom.
  4. Mineralne i syntetyczne ciecze hydrauliczne - dr inż. Jan Kania, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, Gliwice.

  Wejście na targi – z możliwością zwiedzania- dla Uczestników Seminarium jest bezpłatne.
  Proszę wydrukować otrzymane zaproszenie, zabrać je ze sobą i okazać przy wejściu; ("PDF: 163 722 B").
  Więcej informacji na stronie: http://www.exposilesia.pl/oilexpo/15/0/pl/
  Proszę o potwierdzenie udziału do dnia 12.11.2011 r. na adres henryk.bakowski@polsl.pl
  dr hab. Andrzej Posmyk
  Prezes Oddziału Śląskiego PTT
  dr inż. Henryk Bąkowski
  Sekretarz naukowy Oddziału Śląskiego PTT

   


  Szanowni Państwo !

  Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
  WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2011
  Data
  miejsce
  TematykaOrganizatorzyKontakt
  14.04
  Rzeszów
  TRIBOLOGIA W MEDYCYNIEPTT oraz Politechnika i Uniwersytet Rzeszowskidr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz
  dr inż Lidia Gałda
  24.05
  Łódź
  TARCIE W MIKROSKALIPTT oraz Uniwersytet Łódzkidr hab. Grzegorz Celichowski
  28.06
  Radom
  TRIBOTESTINGPTT oraz ITeE-PIB RadomDr inż. Witold Piekoszewski
  27.10
  Poznań
  TRIBOLOGIA PRZY ZŁOŻONYCH WYMUSZENIACHPTT oraz Pol. PoznańskaProf. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
  Warsztaty Tribologiczne: „TRIBOLOGIA PRZY ZŁOŻONYCH WYMUSZENIACH” Przniesiono na rok 2012

  W czasie warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusje oraz prezentację zaplecza badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

  Chronicle
  Kronika

  Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
  Wspomnienia o Profesorze Włodzimierzu Waligórze,
  Wspomnienie o
  Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze,
  Wspomnienia o dr. Waldemarze Dmochowskim,
  Wspomnienia o Profesorze Bolesławie Wojciechowiczu,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

  Last modified:
  2011-12-31

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku