The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 10 | NUMBER 5 | 2011 |
O nas
Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki


Zjazd 2010 PDF 43696B WhoIsWho
Konferencje
Tribologia
ZEM
Biuletyn
Linki
Mail
Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej
Instytut Lotnictwa


Constant

Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto:
Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 328 659 B.
Nasz adres:
Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT
Stanisław PYTKO
Honorowy Prezes PTT

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Zmiana terminu warsztatów : „Tribologia przy Złożonych Wymuszeniach”: Politechnika Poznańska


Member of the
International Tribology Council

Andrzej Posmyk: "Warstwy Powierzchniowe Aluminiowych Tworzyw Konstrukcyjnych" Monografia

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Conference in Poland
Konferencje w Polsce

Informations about: III International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS”:
odbyła się
w dniach od 20.06. do 22.06.2011 r..
INFORMACJE:
Informations about: III International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS

X I KONGRES BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH”: odbędzie się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2011 r; X Ith Kongres Eksploatacji 2011 2 512 372 B

.


Conference
Conference

18th INTERNATIONAL CONFERENCE - WEAR OF MATERIALS Philadelphia, USA 3rd – 7th April 2011

SAIT TRIBOLOGY 2011 Pretoria, South Africa; 5th- 7th April 2011

SERBIATRIB ’11 (Kragujevac, Serbia) 11th- 13th May 2011

3rd INTERNATIONAL ROAD SURFACE FRICTION CONFERENCE Queensland, Australia 16th – 18th May 2011

66th STLE ANNUAL MEETING AND EXHIBITION Atlanta, USA 15th – 19th May 2011

ECOTRIB 2011 AND VIENNANO ‘11 Vienna, Austria, 7th – 9th June 2011

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOTRIBOLOGY: London, UK 18th – 21th September 2011
Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
Nagroda PTT i sprawy bieżące

Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

Sprawy bieżące - ustalenia:

5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.

On the top
Zmiana terminu warsztatów „Tribologia przy Złożonych Wymuszeniach”

Koleżanki i Koledzy!
W imieniu swoim oraz Prof. Zwierzyckiego uprzejmie informuję, że w związku z licznymi propozycjami zmiany terminu kolejnych Warsztatów Tribologicznych, które planowane były na 27 listopada br. w Poznaniu, zostaną one zorganizowane na wiosnę przyszłego roku.
Pierwotny termin na dwa dni przed weekendem poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych, wiążący się powszechnie z wyjazdami do miejsc wiecznego spoczynku bliskich, okazał się na Warsztaty niezbyt fortunny. Ponadto dużo osób zajmujących się tribologią wybiera się wkrótce do Radomia na Kongres Eksploatacji.

Kalendarz Warsztatów na 2012 rok ogłosimy jak zwykle w pierwszym numerze naszej TRIBOLOGII, a także na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.


Z wyrazami szacunku

Marian SZCZEREK
Prezes PTT

Andrzej Posmyk: "Warstwy Powierzchniowe Aluminiowych Tworzyw Konstrukcyjnych" Monografia


Szanowni Państwo !

Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2011
Data
miejsce
TematykaOrganizatorzyKontakt
14.04
Rzeszów
TRIBOLOGIA W MEDYCYNIEPTT oraz Politechnika i Uniwersytet Rzeszowskidr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz
dr inż Lidia Gałda
24.05
Łódź
TARCIE W MIKROSKALIPTT oraz Uniwersytet Łódzkidr hab. Grzegorz Celichowski
28.06
Radom
TRIBOTESTINGPTT oraz ITeE-PIB RadomDr inż. Witold Piekoszewski
27.10
Poznań
TRIBOLOGIA PRZY ZŁOŻONYCH WYMUSZENIACHPTT oraz Pol. PoznańskaProf. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
.

W czasie warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusje oraz prezentację zaplecza badawczego.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

„TRIBOLOGIA PRZY ZŁOŻONYCH WYMUSZENIACH”
Warsztaty Tribologiczne
Przniesiono na rok 2012
Poznań ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych.
Program:
pdf: 60 464 B

PROGRAM
ROZPOCZĘCIE - godz. 1000
11.00 – Rozpoczęcie warsztatów, powitanie uczestników – prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

REFERATY

 • 11.10 Michał Bak, Michał Libera, Marian Jósko: Badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych na stanowisku STBL-02;
 • 11.30 Daniel Buczma, Marta Paczkowska, Grzegorz Kinal: Badania nad zużyciem elementów pojazdów samochodowych po laserowej obróbce cieplnej;
 • 11.50 Karolina Ostrowska, Piotr Okoniewicz, Leszek Małdziński: Badanie odporności na zużycie warstw azotowanych wytwarzanych metodą ZeroFlow;

  11.50-12.20 – Przerwa
  REFERATY

 • 12.20 Łukasz Wojciechowski: Parametry oceny fizykochemicznej warstwy wierzchniej w aspekcie jej współpracy z substancją smarującą;
 • 12.40 Przemysław Tyczewski: Badania stanowiskowe węzłów tarcia sprężarek chłodniczych;
 • 13.00 Arkadiusz Stachowiak: Aktualne problemy obliczania zużycia korozyjno mechanicznego;

  13.20-13.50 – Przerwa

 • 13.50-15.00 – Zwiedzanie wybranych laboratoriów Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu.
 • Kontakt: dr inż. Łukasz Wojciechowski, tel. 61 6652224, kom. 606650001, e-mail

 • Chronicle
  Kronika

  Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
  Wspomnienia o Profesorze Włodzimierzu Waligórze,
  Wspomnienie o
  Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze,
  Wspomnienia o dr. Waldemarze Dmochowskim,
  Wspomnienia o Profesorze Bolesławie Wojciechowiczu,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

  Last modified:
  2011-10-25

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku