The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 10 | NUMBER 1 | 2011 |
O nas
Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki


Zjazd 2010 PDF 43696B WhoIsWho
Konferencje
Tribologia
ZEM
Biuletyn
Linki
Mail
Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej
Instytut Lotnictwa


Constant

Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto:
Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;
Druk przekazu pocztowego 328 659 B.
Nasz adres:
Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT
Stanisław PYTKO
Honorowy Prezes PTT

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Warsztaty Rzeszów 14.04.2011. Wynik współpracy:
Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz zaproszonych wykładowców


Member of the
International Tribology Council

Biotribologia Rzeszów: zaprasza głównie studentów i lekarzy na wykłady o wpływie tarcia na zdrowie człowieka. Więcej podczas XI Kongresu w sekcji Biotribologii.
Warsztaty są bezpłatne jako wynik działań Pro Publico Bono

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Conference in Poland
Konferencje w Polsce

I I I International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS”: odbędzie się w dniach od 20.06. do 22.06.2011 r.; Ist Announcement: DOC 1 183 744 B, PDF 232 258 B oraz Registration Form. DOC 29 184 B.

X I KONGRES BUDOWY I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH”: odbędzie się w dniach 28 listopada – 1 grudnia 2011 r; X Ith Kongres Eksploatacji 2011 2 512 372 B

.


Conference
Conference

18th INTERNATIONAL CONFERENCE - WEAR OF MATERIALS Philadelphia, USA 3rd – 7th April 2011

SAIT TRIBOLOGY 2011 Pretoria, South Africa; 5th- 7th April 2011

SERBIATRIB ’11 (Kragujevac, Serbia) 11th- 13th May 2011

3rd INTERNATIONAL ROAD SURFACE FRICTION CONFERENCE Queensland, Australia 16th – 18th May 2011

66th STLE ANNUAL MEETING AND EXHIBITION Atlanta, USA 15th – 19th May 2011

ECOTRIB 2011 AND VIENNANO ‘11 Vienna, Austria, 7th – 9th June 2011

INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOTRIBOLOGY: London, UK 18th – 21th September 2011
Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
Nagroda PTT i sprawy bieżące

Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

Sprawy bieżące - ustalenia:

5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.

On the top
PTT oraz Politechnika i Uniwersytet Rzeszowski zapraszają na Warsztaty 14.04.2011. Zgłoszenia: dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz i dr inż Lidia Gałda; Program 79 061 B. Zgłoszenia do 11.04.2011r.

Wiadomości z Oddziału Śląskiego


Szanowni Państwo !

Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.
WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2011
Data
miejsce
TematykaOrganizatorzyKontakt
14.04
Rzeszów
TRIBOLOGIA W MEDYCYNIEPTT oraz Politechnika i Uniwersytet Rzeszowskidr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz
dr inż Lidia Gałda
24.05
Łódź
TARCIE W MIKROSKALIPTT oraz Politechnika ŁódzkaDr Grzegorz Celichowski
21.06
Radom
TRIBOTESTINGPTT oraz ITeE-PIB RadomDr inż. Witold Piekoszewski
27.10
Poznań
TRIBOLOGIA PRZY ZŁOŻONYCH WYMUSZENIACHPTT oraz Pol. PoznańskaProf. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki
.

W czasie warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusje oraz prezentację zaplecza badawczego.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

„Tribologia w medycynie”
Warsztaty Tribologiczne
14.04.2011 - Rzeszów
Politechnika Rzeszowska, Wydział Mechaniczny
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
al. Powstańców Warszawy 8 bud. L, I piętro, sala 125
Program spotkania: pdf 79 061 B lub doc 26 112 B

Organizatorzy:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
PROGRAM
ROZPOCZĘCIE - godz. 10.30
Powitanie i prezentacja Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz (Prodziekan WBMiL) (15’)

    CZĘŚĆ I. Referaty
  1. Biotribologia stawów człowieka (Anna RYNIEWICZ) (25’)
  2. Analityczno-eksperymentalne badanie oporów ruchu w endoprotezie stawu biodrowego (J. BURCAN) (25’)
PRZERWA 11.35 – 11.50
    CZĘŚĆ II. Referaty
  1. Modelowe i komponentowe badania tribologiczne materiałów na endoprotezy (Remigiusz MICHALCZEWSKI, Marek KALBARCZYK) (25’)
  2. Zagadnienie zużycia cementowych endoprotez stawu biodrowego (Janusz CWANEK) (25’)
CZĘŚĆ III. Dyskusja i podsumowanie - 12.40 – 13.00
PRZERWA NA POSIŁEK na 13.00 – 13.30
CZĘŚĆ IV. Prezentacja wybranych laboratoriów WBMiL - 13.30 – 14.30
Kontakt i zgłoszenia (do 11.04.2011):

dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz tel.: (17) 865 1512, e-mail;
dr inż Lidia Gałda tel: (17) 8651904, email .

Chronicle
Kronika

Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
Wspomnienia o Profesorze Włodzimierzu Waligórze,
Wspomnienie o
Prof Avtandil Vissanionovich Chichinadze,
Wspomnienia o dr. Waldemarze Dmochowskim,
Wspomnienia o Profesorze Bolesławie Wojciechowiczu,

prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal
prof. Krzysztof Wierzcholski 70-lecie prof. Krzysztofa Wierzcholskiego

Last modified:
2011-03-28

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżoneKonferencje - Wszystkie w pliku