The Polish Society of Tribology
Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

 Członek założyciel ITC 
VOLUME 8 | NUMBER 6 | 2009 |

O nas

Statut
Regulaminy

PTT, Zarząd
Deklaracja
Składki

Zjazd 2006 WhoIsWho

Konferencje
Tribologia
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn

Biuletyn
Linki

Poczta

Baza

Instytuty
AM-Gdynia
ATR-Bydgosz
ITeE-PIB
K.Kons. i Eks.M. Pol. Gdańskiej

Instytut Lotnictwa

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts | PTT login

Książka
Tribologia i tribochemia ...
Nagroda Artura


Member of the
International Tribology Council

Czasopisma: TRBOLOGIA i ZEM w sieci

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Komentarz Prezesa

prof. Marian Szczerek: Prezes PTT
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Drodzy polscy Tribolodzy!

Ani się obejrzeliśmy, a kalendarz przyniósł nam wiosnę ze Świętami Wielkanocnymi i towarzyszącymi im chwilami refleksji.

Ze spraw zawodowych warto włączyć do tych refleksji tylko sprawy miłe sercu. Dla mnie to m.in. tribologia. Przybywają kolejne nominacje profesorskie, bronione są kolejne habilitacje, doktoraty. Młody obszar nauki, jakim jest tribologia, zadomowił się już w wielu klasycznych dyscyplinach naukowych: budowie maszyn, inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, diagnostyce, naukach medycznych i wielu, wielu innych... Koneksje z tymi naukami, podparte naukami podstawowymi – fizyką, chemią, matematyką, mocno podpierane też obecnie informatyką, stanowią atrakcyjny, interdyscyplinarny kontekst dla chętnych do rozwoju naukowego i ciekawych, intelektualnych penetracji.

Wzmagająca się aktywność tribologów przejawia się w licznych naukowych dysputach. W tym roku organizowany jest w Japonii kolejny, Światowy Kongres Tribologiczny. A u nas – jubileuszowa, XXX. Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna. Jest to także rok kontynuowania, jednodniowych Warsztatów Tribologicznych, organizowanych przez wiodące w kraju, w określonej problematyce, ośrodki naukowe. Ta nowa formuła znakomicie uzupełnia tradycyjne formy naukowej dyskusji, kształcenia i upowszechniania swoich osiągnięć.

Postanowiliśmy, członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego, nie mnożyć ponad miarę konferencji, sympozjów, seminariów. Zwłaszcza, ze oprócz wyżej wymienionych, zaplanowano w innych krajach Europy wiele innych, zarówno o charakterze regionalnym, jak i specjalistycznym. Te, które zaplanowaliśmy w Polsce, wynikają z wyrażanego przez naszych tribologów zapotrzebowania. Ostatnie lata potwierdzają zasadność takiego podejścia.

Wraz ze wszystkimi członkami Zarządu PTT życzę sukcesów organizatorom konferencji i warsztatów i pożytku ich uczestnikom. Życzymy również wszystkim tribologom sukcesów w nowej rzeczywistości, w którą wkracza sfera nauki w Polsce, charakteryzująca się, z jednej strony - dopływem środków na badania z funduszy europejskich, oraz z drugiej - generowanym kryzysem - ograniczaniem środków budżetowych. Oby nie na długo.

Życząc Wszystkiego Najlepszego, zapraszamy serdecznie do współpracy.
W imieniu Zarządu PTT
marzec 2009r
Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek
Prezes

Wiadomości z Oddziału Śląskiego
News from Silesia:
dr Henryk Bąkowski

 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 5/2009 (227) | Redakcja: Trib_5_09_tyt.pdf 195.6 kB | Treść: Trib_5_09-tresc.pdf 82.9 kB | Contents: Trib_5_09_s-ang.pdf 65.2 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 4/2009 (226) | Redakcja: tribologia_4_09_s_1-10.pdf 75.7 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 3/2009 (225) | Redakcja: tribologia_3-2009_001-009.pdf 285.4 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 2/2009 (224) | Redakcja: tribologia_nr_2_09_redak-spis-tresci.pdf 83.7 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.IL, Nr 1/2009 (223) | Redakcja: Tribologia_1_2009_s_001.pdf 82.2 kB | Treść: Tribologia_1_2009_s_003_004.pdf 54.5 kB | Contents: Tribologia_1_2009_s_005_006.pdf 37.8.3 kB
 • Czasopismo:
  TRIBOLOGIA v.XXXIX, Nr 6/2008 (222) | Contents: Tribologia_spis_tresci.pdf 125.3 kB | Redakcja: Tribologia_redakc.pdf 102.4 kB | Okładka: TRIBOL6_08_okladka.pdf 2.1 MB
 • Czasopismo:
  Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
 • ZEM 1 (153) Vol. 43 2008:
  | Contents: ZEM_2008-1_001-006.pdf 49.2 kB | ZEM_2008-1_007-018.pdf 2.0 MB | ZEM_2008-1_019-032.pdf 1.7 MB | ZEM_2008-1_033-054.pdf 1.1 MB | ZEM_2008-1_055-072.pdf 1.1 MB | ZEM_2008-1_073-088.pdf 330.8 kB | ZEM_2008-1_089-100.pdf 149.7 kB | ZEM_2008-1_101-112.pdf 84.6 kB | ZEM_2008-1_113-132.pdf 119.8 kB
 • ZEM 2 (154) Vol. 43 2008:
  | Cover: ZEM_2008-2_001-002.pdf 29.9 kB | Contents: ZEM_2008-2_003-005.pdf 32.1 kB | ZEM_2008-2_007-020.pdf 203.6 kB | ZEM_2008-2_021-030.pdf 1.6 MB | ZEM_2008-2_031-044.pdf 119.9 kB | ZEM_2008-2_045-058.pdf 74.5 kB | ZEM_2008-2_059-070.pdf 1.2 MB | ZEM_2008-2_071-082.pdf 85.0 kB | ZEM_2008-2_083-092.pdf 270.0 kB | ZEM_2008-2_093-104.pdf 935.1 kB
 • ZEM 3 (155) Vol. 43 2008:
  | Cover: ZEM 3/2008 1.0 MB | Contents 74.1 kB | Maldonado pdf 613.0 kB | Heinrich, Jasica pdf 375.9 kB | Tomaszek at al. pdf 134.8 kB | Tomaszek at al. pdf 134.7 kB | Giesko,Trzos pdf 1011.8 kB | Madej, Czech pdf 166.1 kB | Żółtowski pdf 1.9 MB | Hempel, Krefft pdf 661.8 kB
 • ZEM 4 (156) Vol. 43 2008:
  | ZEM_4_08_s_1-6.pdf | Contents 48.3 kB | ZEM_4_08_s_7_14.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_15_26.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_27_38.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_39_50.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_51_68.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_69_84.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_85_94.pdf | 4.0 MB | ZEM_4_08_s_95_111.pdf | 1.1 MB | ZEM_4_08_calosc.pdf | 5.1 MB
 • ZEM 1 (149) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-1_s_001-006.pdf 74.0 kB | ZEM_2007-1_s_007-20.pdf 1.3 MB | ZEM_2007-1_s_021-34.pdf 2.6 MB | ZEM_2007-1_s_035-42.pdf 2.3 MB | ZEM_2007-1_s_043-52.pdf 2.2 MB | ZEM_2007-1_s_053-62.pdf 2.1 MB | ZEM_2007-1_s_063-84.pdf 221.3 kB | ZEM_2007-1_s_085-94.pdf 1.9 MB | ZEM_2007-1_s_095-106.pdf 1.3 MB | ZEM_2007-1_s_107-128.pdf 375.4 kB | ZEM_2007-1_s_129-140.pdf 177.4 kB | ZEM_2007-1_s_141-156.pdf 278.1 kB | ZEM_2007-1_s_157-172.pdf 283.2 kB | ZEM_2007-1_s_173-182.pdf 409.3 kB | ZEM_2007-1_s_183-200.pdf 176.8 kB
 • ZEM 2 (150) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-2_s_001-006.pdf 70.5 kB | ZEM_2007-2_s_007-18.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_019-30.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_031-40.pdf 6.8 MB | ZEM_2007-2_s_041-52.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_053-68.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_069-80.pdf 6.0 MB | ZEM_2007-2_s_081-90.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_091-108.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_109-120.pdf 864.7 kB | ZEM_2007-2_s_121-130.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-2_s_131-146.pdf 656.2 kB | ZEM_2007-2_s_147-162.pdf 584.4 kB
 • ZEM 3 (151) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-3_s_001_006.pdf 73.8 kB | ZEM_2007-3_s_007-16.pdf 154.4 kB | ZEM_2007-3_s_017-30.pdf 7.2 MB | ZEM_2007-3_s_031-48.pdf 596.6 kB | ZEM_2007-3_s_049-56.pdf 622.4 kB | ZEM_2007-3_s_057-72.pdf 870.1 kB | ZEM_2007-3_s_073-88.pdf 206.3 kB | ZEM_2007-3_s_089-98.pdf 168.9 kB | ZEM_2007-3_s_099-110.pdf 187.1 kB | ZEM_2007-3_s_111-124.pdf 1.2 MB | ZEM_2007-3_s_125-138.pdf 450.5 kB | ZEM_2007-3_s_139-146.pdf 500.9 kB | ZEM_2007-3_s_147-156.pdf 178.4 kB | ZEM_2007-3_s_157-170.pdf 173.7 kB
 • ZEM 4 (152) Vol. 42 2007:
  | Contents: ZEM_2007-4_s_001_006.pdf 56.0 kB | ZEM_2007-4_s_007_22.pdf 539.5 kB | ZEM_2007-4_s_023_36.pdf 1.2 MB | ZEM_2007-4_s_037_50.pdf 638.0 kB | ZEM_2007-4_s_051_62.pdf 1.6 MB | ZEM_2007-4_s_063_78.pdf 20.2 MB | ZEM_2007-4_s_079_96.pdf 17.5 MB | ZEM_2007-4_s_097_106.pdf 14.3 MB | ZEM_2007-4_s_107_116.pdf 5.9 MB | ZEM_2007-4_s_117_128.pdf 5.9 MB | ZEM_2007-4_s_129_140.pdf 5.8 MB | ZEM_2007-4_s_141_150.pdf 5.7 MB | ZEM_2007-4_s_151_166.pdf 5.6 MB | ZEM_2007-4_s_167_182.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_183_194.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_195_208.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_209_222.pdf 5.2 MB | ZEM_2007-4_s_223_235.pdf 232.8 kB
 •  

  Eureka

  WAŻNE!
  Książka
  Książka p.t.
  "Wstęp do Tribologii
  i Tribochemia"
  Autorów:
  Stanisław Płaza
  Leszek Margielewski
  Grzegorz Celichowski
  wyprzedaje U.Ł. po 5 zł. Prof. Stanisław Płaza

  Eureka

  EUREKA Międzynarodowe projekty tribologiczne w ramach Inicjatywy EUREKA
  FP 7 AEROSME Międzynarodowe projekty w ramach FP 7
  FP 7 SCRATCH Międzynarodowe projekty w ramach FP 7


  ITE-PiB

  ITE-PiB

 • Warsztaty 2010; Teraz: Oddział Śląski PTT 16.02.2010, zgłoszenia: Andrzej Posmyk lub Henryk Bąkowski do dnia 30.01.20010., pdf 41.3 kB | doc 25.0 kB

  On top

  Szanowni Państwo!
  Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz piąty ogłosił konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejetnoscią przekraczania barier wąskich specjalizacji.
  Właśnie wśród ludzi aktywnie działających w towarzystwach i klubach naukowych czy regionalnych możemy poszukiwać własciwych kandydatow. Dlatego chciałbym w imieniu Klubu prosić o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o nagrodzie.
  W załączeniu pozwalam sobie przekazać plik z dokładniejszą informacją o nagrodzie im. Artura. Będę bardzo wdzięczna za rozesłanie tej informacji poprzez Wasze listy dystrybucyjne oraz wywieszenie na stronach www.
  Z poważaniem, Joanna Rutkowska
  Opiekun Nagrody im. Artura Rojszczaka
 • Instytut Nauk o Środowisku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 • e-mail: NagrodaArtura@ksz-fnp.org (w sprawie Nagrody im. Artura Rojszczaka)
 • tel: (12) 664 5199


 • Warsztaty 2009; Teraz: Pol. Poznańska 26.11.2009, zgłoszenia: e-mail, program pdf 57.1 kB

  Szanowni Państwo !

  Polskie Towarzystwo Tribologiczne zainicjowało organizowanie jednodniowych, bezpłatnych Warsztatów Tribologicznych. Warsztaty organizowane będą w wybranych ośrodkach naukowych, specjalizujących się w poszczególnych obszarach tribologii.

 • 24 kwietnia - Warszawa - INŻYNIERIA POWIERZCHNI W TRIBOLOGII
 • 26 maja - Łódź - TRIBOLOGIA W MEDYCYNIE
 • 23 czerwca - Warszawa - SMARNOŚĆ PALIW I BIOPALIW
 • 21 października - Rzeszów - POWIERZCHNIA W TRIBOLOGII
 • 26 listopad - Poznań - WARSTWA WIERZCHNIA W TRIBOLOGII
 • WARSZTATY TRIBOLOGICZNE w roku 2009
  Data
  miejsce
  TematykaOrganizatorzyKontakt
  24.04
  War- szawa
  INŻYNIERIA POWIERZCHNI W TRIBOLOGIIPTT oraz Instytut Mechaniki PrecyzyjnejProf. Jan Senatorski
  26.05
  Łódź
  TRIBOLOGIA W MEDYCYNIEPTT oraz Politechnika ŁódzkaProf. Jan Burcan
  23.06
  War- szawa
  SMARNOŚĆ PALIW I BIOPALIWPTT oraz IPiEOdr hab. Andrzej Kulczycki
  21.10
  Rzeszów
  POWIERZCHNIA W TRIBOLOGIIPTT oraz Politechnika RzeszowskaProf. Jarosław Sęp
  26.11
  Poznań
  WARSTWA WIERZCHNIA W TRIBOLOGIIPTT oraz Politechnika PonańskaProf. Wiesław Zwierzycki
  .

  W czasie Warsztatów przewiduje się zaprezentowanie przez organizatorów referatów wprowadzających, dyskusję oraz prezentację zaplecza badawczego.

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i terminu będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego.

  Warsztaty Tribologiczne
  „Tribologia Materiałów Kompozytowych”
  Katowice 16 luty 2010 r.
  Śląski Ooddział PTT,
  Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
  Katedra Technologii Materiałów
  Politechniki Śląskiej
  pdf 41.3 kB | doc 25.0 kB

  Program spotkaniapdf 41.3 kB

  11.00 – Rozpoczęcie warsztatów

  Zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach nt.
  TRIBOLOGIA MATERAIŁÓW KOMPOZYTOWYCH

  Warsztaty odbędą się w dniu 16 lutego 2010 w Sali 110 budynku Politechniki przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach. W ramach warsztatów zostaną wygłoszone następujące wykłady:
  1. Technologia odlewania tribologicznie przydatnych materiałów kompozytowych – dr inż. Anna Dolata-Grosz
  2. Badanie kompozytów metodą profilografometrii świetlnej – dr inż. Jakub Wieczorek
  3. Badania tribologiczne materiałów kompozytowych – dr hab. Andrzej Posmyk
  4. Podstawy modelowania skojarzeń wykonanych z materiałów kompozytowych – dr inż. Henryk Bąkowski

  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.30 w Sali 110 Wydziału Transportu. Po wykładach ok. godziny 13.30 planuje się zwiedzanie Laboratorium Odlewania Kompozytów i Pracowni Profilografometrii (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii i Laboratorium Tribologii (Wydział Transportu).

  W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, email.

  Zapraszamy do udziału w Warsztatach i prosimy o przesłanie informacji o udziale na adres:
  Andrzej Posmyk lub Henryk Bąkowski do dnia 30.01.20010. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.  „Warstwa Wierzchnia w Tribologii”
  Warsztaty Tribologiczne
  POZNAŃ 26 listopad 2009 r.
  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej,
  Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  warPoznań-09.pdf 57.1 kB

  Program spotkania pdf 57.1 kB

  11.00 – Rozpoczęcie warsztatów

 • Powitanie uczestników oraz prezentacja Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych – prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

  Referaty

 • 11.20 Michał Libera, Włodzimierz Waligóra: Rola warstwy wierzchniej dla powierzchniowej trwałości zmęczeniowej;
 • 11.40 Łukasz Wojciechowski, Stanisław Nosal: Metody oceny stanu energetycznego warstwy wierzchniej;

  12.00-12.30 – Przerwa
  REFERATY

 • 12.30 Arkadiusz Stachowiak, Wiesław Zwierzycki: Wpływ pierwotnych własności stali na intensywność zużywania ścierno-korozyjnego;
 • 12.50 Leszek Foltynowicz, Leszek Małdziński, Zbigniew Rybak, Karolina Ostrowska, Piotr Okoniewicz: Badania docierania warstw azotowanych metodą Zero Flow;

  13.20-13.50 – Przerwa

 • 13.50-15.00 – Zwiedzanie wybranych laboratoriów Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu.
  KONTAKT I ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA /do 15.11.2009 r./: dr inż. Łukasz Wojciechowski: email: lukasz.wojciechowski@put.poznan.pl, tel. 61 6652376
  W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, email.
  UWAGA: Udział w Warsztatach jest bezpłatny.


  Zebranie Zarządu PTT, Nałęczów, 23.09.2009 r

 • Na 2010 rok przypadają cztery ważne konferencje z zakresu tribologii: Insycont, Kongres Eksploatacji,XXXI Szkoła Tribologiczna i Inżynieria Łożyskowania. By nie rozpraszać wysiłków postanowiono zaproponować ograniczenie liczby konferencji w 2010 roku do: Insycontu i XXXI Szkoły Tribologicznej a Kongres Eksploatacji i Inżynierię Łożyskowania przenieść na 2011 rok.
  Twórcą najważniejszej polskiej cyklicznej międzynarodowej konferencji Insycont jest prof. St. Pytko honorowy prezes PTT i z nim należy uzgodnić jej organizację w Krakowie, lub połączyć ją z organizacją Szkoły Tribologicznej.
 • Zorganizowanie XXXI Szkoły Tribologicznej postanowiono powierzyć Uniwersytetowi Zielonogórskiemu. Na wniosek dziekana prof. Stanisław Laber podjął się przewodniczyć komitetowi organizacyjnemu.
 • Warsztaty Tribologiczne 2010: Wpłynęły pierwsze propozycje zorganizowania w 2010 r. Warsztatów Tribologicznych PTT od: prof. Jana Kurzydłowskiego - Warszawa, prof. Stanisława Krawca – Wrocław, prof. Stanisława Labera–Zielona Góra i prof. Michała Wasilczuka - Gdańsk.
 • Nowi Członkowie PTT: Na zebraniu przyjęci zostali trzej nowi członkowie PTT: mgr inż. Arkadiusz Leżoń — Orlen Oil Zakład Produkcyjny w Jedliczu, Jarosław Mikołajczyk — studia doktoranckie z zakresu tribologii w Bydgoszczy i dr inż. Maciej Paszkowski — Politechnika Wrocławska.
 • Dotacje MEiN na rok przyszły: PTT wystąpi o dwie dotacje: Biuletyn PTT i ew. Sympozjum INSYCONT
 • Wybory w roku 2010. Z uwagi na to, że 4-letnia kadencja kończy się 21 stycznia 2010 roku, postanowiono przygotować zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 • www – Biuletyn PTT
  Biuletyn PTT początkowo tworzono w html i zamieszczono go pod adresem www.tribologia.org.
  W 2008 postawiono serwer zapasowy www.tribologia.eu. Strony html w 2008 roku odwiedziło ponad 100 000 osób. Część odwiedzin była związana z STLE. W 2009 liczba odwiedzin tych stron również przekroczy 100 000 osób.
  W roku 2008 stworzono strony typu wikipedia (web2) — TikiWiki i postawiono je na serwerze t.tribologia.eu. Serwer ten służy ogólnie dostępnej i wewnętrznej komunikacji PTT. Udostępniane są na nim również czasopisma Tribologia i ZEM. Strony tego serwera odwiedziło w 2009 roku ponad 10 000 osób.
  W 2009 roku w Oddziale Śląskim PTT dokonano wyborów. Jedną z decyzji Zarządu Oddziału było utworzenie własnych stron www, co sprzyja rozwojowi PTT. Dr inż. Henryk Bąkowski — Sekretarz Oddziału Śląskiego PTT podjął się prowadzenia stron Oddziału Śląskiego. Strony będą zamieszczone na ww. serwerach.
  PTT ma również serwer do testowania bardziej ryzykownych prób — pod adresem t.tribologia.org. Zapraszamy koleżanki i kolegów do odwiedzania również tych stron, wyrażania opinii o nich oraz do ewentualnej współpracy przy ich tworzeniu.
 • Doroczna nagroda PTT: W 2009 roku nie zgłoszono żadnej propozycji do nagrody PTT.


  Zebranie Zarządu PTT, Solina Jawor, 17.09.2008
  Nagroda PTT i sprawy bieżące

  Uchwałą Zarządu PTT nagrodę PTT za najlepszą monografię z obszaru tribologii, wydaną w roku 2007 otrzymał Kolega prof. zw. dr. hab. Krzysztof Wierzcholski z Akademii Morskiej w Gdańsku. Tytuł nagrodzonej monografii:

  Bio and slide bearings: their lubrication by non-newtonian fluids and application in non conventonal systems.
  Volume III: Tribology processes for cells, human joints and micro-bearings

  Sprawy bieżące - ustalenia:

  5. Wyróżnienie PTT za najlepsze doktoraty z obszaru tribologii – poinformowanie ośrodków naukowych o możliwości zgłaszania kandydatów do nagrody. Nagroda honorowa byłaby przyznawana zespołowi: doktorant – promotor.
  6. PTT będzie rekomendować stażystów. Opiekę sprawuje Zarząd PTT - zgłoszenia proszę przesyłać na adres Sekretarza PTT.
 • Conference in Poland
  Konferencje w Polsce


  Nałęczów 2009: W dniach od 21.09. do 24.09.2009 r. odbyła się w Nałęczowie oś. w. Energetyk, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tribologicznego oraz Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN
  zorganizowana przez: Politechnikę Radomską przy współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB wspólne spotkanie naukowe: „XXX Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna, Nałęczów 2009” pt. „Zaawansowana Tribologia”. Honorowego patronatu Konferencji udzielił: Minister Gospodarki, Wicepremier Waldemar PAWLAK
  Bieżące informacje:
 • Emilia Klimaszewska, tel. (048) 361 7574; fax. (048) 361 7589, e-mail. Oraz:
 • Formularz zgłoszeniowy doc 20.48 kB lub komunikat 1 pdf 166 631 B;
 • Wytyczne do przygotowania referatów na XXX Konferencję Tribologiczną doc 33 792 B;
 • Opłatę należy dokonać na konto nr: 90 1240 1789 1111 0000 0776 9669 z dopiskiem TRIBOLOGIA 2009 oraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika. Prosimy również o podanie informacji, które niezbędne są do wystawienia faktury: Nazwa i adres Instytucji wpłacającej, NIP.
 • Komunikat nr 3:Harmonogram obrad, pdf 22.0 kB, REFERATY_PLENARNE, pdf 43.0 kB, Panele_A1,A2,A3, pdf 47.0 kB, Panel_B1, pdf 30.7 kB, Panele_C1,C2,C3, pdf 48.9 kB, Panele_D1, D2, D3, D4, D5, pdf 55.2 kB, Panel_E1,_E2,_E3,_E4, pdf 49.4 kB, Panele_F1,F2, pdf 35.4 kB


 • Conference
  Conference

  11th International Conference on Tribology SERBIATRIB '09; 3rd - 15th May 2009, Belgrade, Serbia: Anouncment and call for papers

  ECOTRIB 2009 - 2nd European Conference on Tribology; 7th - 10th June 2009; Pisa, Italy

  FOURTH WORLD TRIBOLOGY CONGRESS (WTC IV); 6th - 11th September 2009, Kyoto, Japan: First Circular

  Joint ICTP/FANAS International Conference "Trends in Nanotribology"; 19th - 24st October 2009, Trieste, Italy, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP)

  BALTTRIB'2009; 19th - 21st November 2009, Kaunas, Lithuania

  Conference
  ITC Conference

  16. Meetings/Conferences

  Constant
  Stała

  Szanowni Koledzy

  Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
  Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

  Nr 50 1240 5703 1111 0000 4906 2539
  BANK PEKAO S.A. Oddział w Radomiu ul. Tadeusza Kościuszki 2
  składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
  Składka roczna wynosi 30 zł;
  Druk przekazu pocztowego 328 659 b.
   Nasz adres:
   Polskie Towarzystwo Tribologiczne (PTT)
   ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
   prof. Stanisław Pytko: honorowy Prezes PTT

   Stanisław PYTKO
   Honorowy Prezes PTT  Chronicle
  Kronika

  prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
  prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,

  prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
  prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
  prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
  prof. Ryszard Marczak 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,
  dr hab. Andrzej Kulczycki prof. Pol. R., Wybrane problemy tribologiczne ...
  prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas prof. zw. dr hab. inż. Czesław Kajdas, PROBLEMY TRIBOLOGICZNE w tribochemii i tribologii
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda, prof. zw. Andrzej Wachal
  prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda prof. zw. dr hab. inż. Michał Hebda
  prof. zw. Andrzej Wachal prof. zw. Andrzej Wachal

  Last modified:
  2009-12-17

  All rights reserved
  © Wszystkie prawa zastrzeżone  Konferencje - Wszystkie w pliku