The Polish Society of Tribology
                                          Bulletin of the Polish Society of TribologyISSN 1732-422X 

Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

VOLUME 3 | NUMBER 1 | 2004 |

Latest Issue | Back Issues | Site Overview | Editorial Staff | PTT contacts

Członek założyciel ITC


Member of the International Tribology Council  Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  


Constant
Stała

Szanowni Koledzy

Każda Organizacja w tym i PTT, aby mogła funkcjonować musi mieć zebrane składki od swoich członków. W naszej działalności zaniedbujemy trochę ten problem i z tego tytułu mamy na końcu roku trudności w wypłaceniu niektórych należności.
Zwracam się zatem do Koleżanek i Kolegów i wpłacanie na nasze konto :

Nr 92 1060 0076 0000 4010 4020 2504
Bank Przemysłowo- Handlowy PBK S.A.
ul. Nowogrodzka 50,
00-693 Warszawa,
składek za ten rok i lata poprzednie (jeżeli składki nie były zapłacone).
Składka roczna wynosi 30 zł;

Druk przekazu pocztowego 340 026 b.

Nasz adres:
Polskie Towarzystwo/Tribologiczne (PTT)
Ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa

Serdecznie Wszystkich Naszych Członków pozdrawiam. Stanisław PYTKO-prezes

 

Conference in Poland
Konferencje w Polsce

XXVII Szkoła Tribologiczna: "Współczesne wyzwania Tribologii"
13-16 wrzesień 2004; e-mail: prof. dr hab. Andrzej Neyman; web: www.kkiem.mech.pg.gda.pl

ITC 2004 Third International Tribology Conference
August, 28-31, 2004; Prof. Edward WALICKI, Department of Mechanics University of Zielona Góra, Poland

III KRAKOWSKIE WARSZTATY INŻYNIERII MEDYCZNEJ
13-14 maja 2004, Kraków, Polska


On top
Na topie

24 luty 2004 1145
Zebranie Zarządu PTT
Centralne Laboratorium Naftowe, ul. Żwirki i Wigury 31

Plik WhoIsWho.doc 24 576 b

Druk przekazu pocztowego 340 026 b.

18.11.2003 : Plenarne Zebranie Zarządu i Seminarium

News
News

Wykład habilitacyjny kol. Lecha Starczewskiego

News
ITC News No. 180

1. Professor Kimura - 2003 Tribology Laureate

2. Four new UK Chairs in Tribology and One University Institute

3. "ITC In Session" Meeting

4. Tribology Society of India

5. STLE Creates Certification for Metalworking Fluids Expertise

6. Publishing Pact combines STLE with Taylor and Francis

8. Death of Hungarian Tribologist

Chronicle
Kronika

prof. Stefan Ziemba Wspomnienia o Profesorze Stefanie Ziemba,
prof. Kazimierz Ziemiański Wspomnienia o Profesorze Kazimierzu Ziemiańskim,
prof. Stanisław Pytko 50-lecie pracy naukowej prof. Stanisława Pytko,
prof. Janusz Janecki 50-lecie pracy naukowej prof. Janusza Janeckiego,
prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Zbigniewa Lawrowskiego : „TRIBOLOGIA SPRZYJA (WY)TRWAŁOSCI”,
prof. Zbigniew Lawrowski 50-lecie prof. Ryszarda Marczaka,

Conference
ITC Conference

10th Annual Fuels & Lubes Asia Conference (China)
2nd-5th March 2004

Tribology 2004 (Pretoria, South Africa)
24th-26th March 2004

59th STLE (Toronto, Canada)
17th-20th May 2004

NORTRIB 2004 (Norway)
1st-4th June 2004; e-mail: Kristian Tonder

The 24th CIMAC Congress
7-11.6.2004 Kyoto, Japan; 7.6.2004

ICTMP 2004 2nd International Conference on Tribology in Manufacturing Processes
June 16-18, Nyborg, Denmark

PRAGOTRIB (Prague, Czech Republic)
17th- 18th June 2004; Ass.Prof.Jan Suchanek (Czech Tribology Society), PhD

Comadem 2004 International The 17th International Congress & Exhibition on Condition Monitoring And Diagnostic Engineering Management
23rd to 25th August 2004

IUTAM Symposium (Cardiff, UK)
1st - 3th Sept 2004

31st Leeds-Lyon Symposium on Tribology (Leeds, UK)
7th-10th Sept 2004; Anne Neville and/or Martin Priest

4th AIMETA Int. Tribology Conference (Rome, Italy)
14th-17th Sept 2004; Prof. Nicola Pio Belfiore

12th Annual Cambridge Tribology Course (Cambridge, UK)
15th-17th Sept 2004

Tribology Special Symposium (Gottingen, Germany)
27th-29th Sept 2004; e-mail: Gesellschaft fur Tribologie e.V.

ASME/STLE Int. Joint Tribology Conference (Caliromia, USA)
24th-27th Oct 2004

EUROCORR 2004 (Paris, France)
TBA

ITC 2005 (Kobe, Japan)
29th May - 2nd Jun 2005; Contact: Mr M Tagawa

WTCIII (Washington D.C. USA)
ASME; STLE
; 12th - 16th Sept 2005;Last modified:
04-03-2004

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżoneKonferencje - Wszystkie w pliku