Who is Who: Prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski

Who Is Who
Who Is Who


Prof. dr inż.
Jan Kazimierz Włodarski
24.11.1931 r. Czermno

Budowa i eksploatacja maszyn

  maszyny okrętowe, tribologia, diagnostyka, problemy ochrony środowiska morskiego.
Akademia Morska w Gdyni,
ul. Morska 81-87,
81-225 Gdynia

wlod @ am.gdynia.pl

profesor zwyczajny

abs. Państwowej Szkoły Morskiej 1952 i Politechniki Gdańskiej 1956;
dr nauk techn. - Inst Maszyn Przepływowych PAN 1976;
prof. nauk techn. 1990
  publikacje: ok. 220 oprac. nauk. w tym książek: 14, m.in.:
   Tłokowe silniki spalinowe - procesy trybologiczne 1982;
   Eksploatacja maszyn okrętowych - tarcie i zużycie 1993;
   Safety of Transport of Liquefied Gases on Tankers 1994;
   Stany eksploatacyjne okrętowych silników spalinowych 1998;
   Bezpieczeństwo operacji ładunkowych na zbiornikowcach 2001;
   Uszkodzenia łożysk okrętowych silników spalinowych 2003;
  patentów: 3.
  wypromowanych doktorów: 5.

  Praca zawodowa:

 • stocznie okrętowe (1952-56) - konstruktor;
 • eksploatacja statków morskich (1956-72) - oficer mechanik, starszy of. mechanik, szef nadzoru technicznego w Polskich Liniach Oceanicznych; w latach 1981-83 staż zawodowy w przedsiębiorstwie Iran Shipping Lines Teheran) - Chief Engineer.

  Działalność naukowa i dydaktyczna: - Akademia Morska w Gdyni: doc. - Inst. Techn. Eksploatacji Siłowni Okrętowych 1973-90; prof zw. 1991-; kier. Zakł. Silników Okrętowych 1974 -1997; prorektor ds. badań naukowych 1973-1990 (cztery kadencje).
  Wykłady w uczelniach zagranicznych: Technishe Hochschule Bremerhaven - 1981, Shanghai Maritime Institute - 1987.

  Nagrody i odznaczenia:

 • siedmiokrotnie nagrody ministra;
 • Złoty Krzyż Zasługi 1980, Medal KEN 1985, Krzyż Kawalerski OOP 1987, Medal i tytuł honorowy- Zasłużony Nauczyciel RP 1990, Medal im. Prof. Stefana Ziemby 1997, Krzyż Oficerski OOP 2001.

  Przynależność do organizacji naukowych: Sekcja Podstaw i Eksploatacji KBM PAN 1976-; Komitet Budowy Maszyn PAN 1990-96; Kom. Problemowa Motoryzacji PAN 1994-99; World Maritime University (Board of Governors) Malmoe 1989-1991; Gdańskie Tow. Nauk. 1979-; Pol. Tow. Tribologiczne 1992-; Pol. Tow. Diagnostyki Techn. 1993-; Pol. Tow. Nauk. Sil. Spal. 2003 -;

  Inne istotne informacje: ekspert w dziedzinie awarii maszyn okrętowych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego 1968-; czł. Komisji Eksploatacji Rady Gł. NOT 1978-80; ławnik Odwoławczej Izby Morskiej w Gdyni przy Sądzie Woj. w Gdańsku 1974 - 2001; - czł. zał. Stow. Starszych Mechaników Morskich 1981-.

  Nauczyciele: prof. Tadeusz Gerlach, prof. Stefan Ziemba

Hobby: muzyka klasyczna, turystyka.

 All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone