Who Is Who
Who Is Who


  dr hab. inż.
  Michał STYP-REKOWSKI
  24 października 1946, Bydgoszcz
  (0 prefix 52) 340-86-23
  msr @ atr.bydgoszcz.pl
Budowa i eksploatacja maszyn; (44)
tribologia, budowa obrabiarek;

Akademia Techniczno-Rolnicza.
Wydział Mechaniczny
85-796 Bydgoszcz;
al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz;

adiunkt, kierownik Zakładu Obrabiarek i Robotów
  studia, stopnie i tytuły naukowe:
  Politechnika Gdańska, Wydział Budowy Maszyn, 1971 - mgr inż.
  Politechnika Śląska Wydział Mechaniczno Energetyczny, 1985 dr nt.
  Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, 2002, - dr hab.
publikacji: 130 w tym książek: 4; patentów: 2;
wypromowanych doktorów: 1;

kierownik Katedry Obrabiarek i Robotów, ATR,
dyrektor ds. rozwoju. Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn MAKRUM w Bydgoszczy;

nagroda zespołowa II st. Wojewody Bydgoskiego, 1983
nagroda zespołowa II st. Bydgoskiej Rady FSNT NOT, 1991;

Polskie Towarzystwo Tribologiczne
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Komisja Budowy Maszyn PAN, oddział w Poznaniu
Międzysekcyjny Zespół inżynierii Powierzchni KBM PAN
Zespól Środowiskowy Sekcji Podstaw Eksploatacji Maszyn KBM PAN w Gdańsku;

Rzeczoznawca SIMP,
Wykładowca SIMP;

hobby: podróże, brydż sportowy.

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone