prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Ścieszka

Who Is Who
Who Is Who

  Prof. dr hab. inż.
  Stanisław Ścieszka
  25.10.1943, Kraków
  scieszka @ polsl.gliwice.pl
  Politechnika Śląska
  Akademicka 2
  44-100 Gliwice Pl

  (32) 2371813
Budowa i Eksploatacja Maszyn (44)
Tribologia, Maszyny Górnicze
  Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej - Zakład Transportu i Tribotechniki
  Profesor
Prof. dr hab. inż.
studia: mgr inż. Politechnika Śląska, Gliwice 1967
dr n. tech. Politechnika Śląska, Gliwice 1972
dr hab. n. tech. Politechnika Śląska, Gliwice 1977
prof. tytularny Warszawa 1999

publikacji: 145 w tym książek: 2; liczba patentów: 3;
wypromowanych doktorów: 2

Kierownik Zakładu Transportu i Tribotechniki

The Bronze Medal - The South Africal Institution of Mechanical Engineers
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Polskie Towarzystwo Tribologiczne
Komisja Mechanizacji Górnictwa PAN

Stypendia i staże naukowe długoterminowe:

- British Council Fellowship, University of Leeds, 1976
- Post-doctoral fellowship, University of Cape Town, 1982-85
- Visiting professorship, University of Cape Town, 1989-91
- Marie Curie Mobility Fellowship, NPL, Londyn, 2002-03

narciarstwo, turystyka górska, podróżeAll rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone