Who Is Who : prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

Who Is Who : prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas
Who Is Who

  prof. dr hab. inż.
  Andrzej Niewczas
  08.09.1947, Mirzec
  a.niewczas @ pollub.pl
  (81) 5381258
  ul. Nabystrzycka 36,
  20-618 Lublin
budowa i eksploatacja maszyn, transport
trwałość i niezawodność silników spalinowych, transport samochodowy, stochastyczne modele zużywania tribologicznego

Politechnika Lubelska
prof. zw., kier. Katedry Silników Spalinowych, dziekan Wydziału Mech.

  dr - Politechnika Warszawska 1977;
  dr hab. - Politechnika Poznańska1990;
  prof. - 1999;
publikacji: 135 w tym książek: 6; liczba patentów: 2;
wypromowanych doktorów: 6
  - kierownik Laboratorium Badań Silników w FSC „Star” Starachowice 1971-78;
  - kierownik Zakładu Niezawodności i Odnowy Pojazdów w Politechnice Radomskiej 1978-92;
  - kierownik Katedry Silników Spalinowych w Politechnice Lubelskiej od 1992 r;
  - dziekan Wydziału Mechanicznego w Politechnice Lubelskiej od 1999 r
  - p. o. dziekan Wydziału Transportu w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie od 2004 r
Nagroda Państwowej Rady ds Wykorzystania Energii Jądrowej - 1972 r;
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej - 2000 r.

  - Komitet Budowy Maszyn PAN - Sekcja Podstaw Eksploatacji - członek;
  - Komitet Transportu PAN - Sekcja Technicznych Podstaw Transportu - członek;
  - Komitet Termodynamiki i Spalania PAN - Sekcja Termodynamiki - członek;
  - PAN, Oddział w Lublinie - Przewodniczący Komisji II Podstaw Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie;
  - Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne - prezes;
  - Polskie Towarzystwo Tribologiczne - członek;

- członek Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego;
- przewodniczący Rady Naukowej Kwartalnika „Eksploatacja i Niezawodność”;
- członek Rady Programowej kwartalnika „Silniki Spalinowe”.

książki historyczne, turystyka;

All rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone