Who Is Who
Who Is Who

  prof. dr hab. inż.
  Antoni Marian Neyman
  02.02.1940
  347.19.37
  aneyman @ pg.gda.pl
  Politechnika Gdańska
  Wydział Mechaniczny
  ul Narutowicza 11/12
  80-952 Gdańsk
Budowa i Eksploatacja Maszyn (44)
Inżynieria Łożyskowania, Tribologia

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
kierownik katedry. prof. nadzw.

prof. dr hab. inż.
studia: Wydział Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej

publikacji: 92, w tym książek: 2; patentów: 8;
wypromowanych doktorów: 3

kierownik katedry,
członek senatu PG,
członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego,
37 nagród Rektora Politechniki Gdańskiej

Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Polskie Towarzystwo Tribologiczne
SIMP

botanika
historia, pamiętnikarstwo, science fictionAll rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone