prof. zw dr hab. inż. Zbigniew Henryk Lawrowski

Who Is Who
Who Is Who

  prof. dr inż.
  Zbigniew Henryk Lawrowski
  03.01.1925. Czortków. woj. Tarnopolskie
  zbigniew.lawrowski @ xl.wp.pl
  (71) 347-79-94

budowa i eksploatacja maszyn (44)
tribologia (zagadnienia tarcia, zużywania i smarowania);   budowa i eksploatacja maszyn

Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
profesor zwyczajny (emeryt, na części etatu)

studia: Politechnika Wrocławska 1952; dr: Politechnika Wrocławska 1962;
dr hab., prof.(tytuł.): 1989;
prof.: (stanowisko) prof. zw. (tytuł); prof. zw. (stanowisko): 1995;

publikacji 115 w tym książek: 3; liczba patentów: 1;
12 wypromowanych doktorów
  Politechnika Wrocławska: kierownik zakładu naukowo-dydaktycznego 1966-1980,1991-1995,
  kierownik zespołu dydaktycznego oraz kierownik seminarium naukowego 1987-1991 w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn,
  z-ca dyrektora tego Instytutu 1968-1972,1978-1981,
  dyrektor filii w Wałbrzychu 1975- 1978,
  prodziekan Wydz. Mechanicznego 1984-1987,
  przewodniczący komisji hospitacyjnej tego Wydz. 1987-1990

Złoty krzyż zasługi 1970;
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1983;
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1996
Medal Komisji Edukacji l Narodowej 1990;
3 nagrody Ministra Szk. W. i Nauki oraz Ministra Edukacji Narodowej

Intern. Tribology Council - członek korespondent; 1978-1983;
Podkomitet Tribologii NOT wiceprzewodniczący i przewodniczący 1973-1983
Sekcja Podstaw Eksploatacji PAN - członek od 1966
fizykochemiczne i tribologiczne podstawy klasyfikacji materiałów łoźyskowych, i
badania nad samosmarowaniem łożysk z pormetów

majsterkowanie, gotowanie;
literatura dotycząca II wojny światowejAll rights reserved
© Wszystkie prawa zastrzeżone