Contents

    
Tribochemia:
 • C. Kajdas; Tribochemistry
 • Czesław Kajdas, Importance of Anionic Reactive Intermediates for Lubricant Component Reactions with Friction Surfaces
 • Jarosław Molenda, Monika Makowska, Marian Grądkowski, Czesław Kajdas; Triboaktywność nienasyconych związków tlenoorganicznych
 • M. Makowska, C. Kajdas, M. Gradkowski; Interactions of n-hexadecane with 52100 steel surface under friction conditions
 • Czeslaw Kajdas, Monika Makowska, and Marian Gradkowski; Influence of Temperature on the Tribochemical Reactions of Hexadecane
 • M. Makowska, C. Kajdas, M. Gradkowski; Mechanism of Boundary Film Formation from n-Hexadecane
 • Czesław Kajdas, Marzena Majzner; Badanie wpływu rodzaju rozpuszczalnika węglowodorowego na przebieg procesu zużycia układu tarciowego stal-stal w obecności kwasów tłuszczowych
 • Czesław Kajdas, Marzena Majzner; Tribologiczne Właściwości Kwasów Tłuszczowych
 • Czesław Kajdas, Mufid Obadi; Badanie wpływu alkoholi alifatycznych C4-C18 na przebieg procesu zużycia układu tarciowego stal-stal
 • Czesław Kajdas, Mohamed Al-Nozili, Ewa Kędzierska, Krystyna Kardasz; Badanie wpływu wybranych estrów kwasów dikarboksylowych na zużycie układu tarciowego stal-stal
 • Czesław Kajdas, Abdul-Karim Shuga'a; Badanie właściwości przeciwzużyciowych i reakcji tribochemicznych estrów kwasu palmitynowego i alkoholi alifatycznych w układzie tarciowym stal-stal
 • Czesław Kajdas, Mohamed Al-Nozili; Charakterystyka przeciwzużyciowa i reakcje tribochemiczne estrów alifatycznych
 • Czesław Kajdas, Krystyna Kardasz, Ewa Kędzierska; Badanie efektywności wybranych estrów kwasów mono- i dikarboksylowych alkoholi wielowodoretlenowych jako dodatków smarnościowych
 • Marcin Przedlacki, Czesław Kajdas; Właściwości tribologiczne olejów cyklofosfazenowych X-1P I X-100 w układach tarciowych stal/stal i stal/glin
 • Jarosław Molenda, Marian Grądkowski, Monika Makowska, Czesław Kajdas; Tribochemiczna charakterystyka wybranych związków winylowych w aspekcie oddziaływań przeciwzuzyciowych
 • Czesław Kajdas, Abdul-Karim Shuga'a, Marcin Przedlacki; Modyfikacja właściwości smarnych niskosiarkowego oleju napędowego wybranymi estrami i substratami estrów